Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Владимир намери 25 резултата / The search @pseudo Владимир found 25 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Осведомител; Агент "Владимир" Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; о. р. Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; о. р. Маргарит Цеков Лишков; о. р. Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Владимир" Стоян Иванов Кафеджиев

Дата на раждане: 27.01.1957
Място на раждане: с. Оман, обл. Ямбол
Стоян Иванов Кафеджиев Дата на раждане 27.01.1957 г. Място на раждане с. Оман, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Боянов Кацарски на 02.03.1977 г., регистриран на 15.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Боянов Кацарски; о. р. Трайко Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1771 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-884 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОСлС-Ямбол
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Владимир" Христо Тотев Тотев

Дата на раждане: 12.12.1939
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Христо Тотев Тотев Дата на раждане 12.12.1939 г. Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Ст. лейт. Румен Владимиров Николов на 04.12.1982 г., регистриран на 15.12.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румен Владимиров Николов; о. р. Николай Златков; о. р. Пламен Денев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02, по линия на управление 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-33350. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.03.1999 г. до 05.12.2001 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Владимир" Георги Николаев Цветинов

Дата на раждане: 15.01.1960
Място на раждане: с. Поибрене, обл. Пазарджик
Георги Николаев Цветинов Дата на раждане 15.01.1960 г. Място на раждане с. Поибрене, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Христофор Стоев Аксиев на 09.10.1979 г., регистриран на 25.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Христофор Стоев Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1296 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор в ТДД София – град от 01.10.2000 г. до 01.4.2003 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира; Агент "Подуяне; Владимир" Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Вербуван на 18.11.1976 г., регистриран на 26.11.1976 г.; възстановен от о. р. Милан Дичев на 14.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-II; СГУ на МВР-ДС-РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на агенцията от 10.11.1997 г. до 15.03.2002 г. Обявен с решение № 23/ 29.01.2008 г. - членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ "Подкрепа"
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Брегово, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-238/ 25.09.2013 г. – община Брегово Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; Агент "Владимир" Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; о. р. Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; о. р. Маргарит Цеков Лишков; о. р. Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ РЕНТ А КАР” АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм Обявява установената и обявена с решение № 2-87/ 10.10.2012 г. – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Осведомител; Агент " Владимир " Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: Гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; Маргарит Цеков Лишков; Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.; 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията и туризма
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Владимир" Мюселим Феимов Гавазов

Дата на раждане: 01.09.1953
Място на раждане: с. Крепча ,обл. Търговище
Мюселим Феимов Гавазов Дата на раждане 01.09.1953 г. Място на раждане с. Крепча ,обл. Търговище Вербувал го служител Майор Павел Илиев Първанов на 16.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител Майор Павел Илиев Първанов; о. р. Ц. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получени възнаграждения; заповед за парична награда; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1391 (Тщ); протокол С № 205/ 11.04.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Владимир"; писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "с цел да се запазят от разконспириране в настъпилата нова обществено-политическа обстановка следните особено важни за нас агенти ... "Владимир" ... да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическата картотеки заложените за тях картони обр. 4 и обр. 6"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. септември 1999 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Владимир" Йордан Иванов Железов

Дата на раждане: 09.01.1944
Място на раждане: с. Червенци, обл. Варна
Йордан Иванов Железов Дата на раждане 09.01.1944 г. Място на раждане с. Червенци, обл. Варна Вербувал го служител Мл. лейт. Димитър Хр. Димитров на 17.05.1975 г., регистриран на 27.05.1975 г. Ръководил го служител Мл. лейт. Димитър Хр. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел II-ДС, отделение "Воден транспорт" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2906 МФ; протокол рег. № КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1331; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "НДСВ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Владимир" Найден Николаев Манов

Дата на раждане: 17.08.1959
Място на раждане: гр. София
Найден Николаев Манов Дата на раждане 17.08.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Николай Гроз Стефчев на 27.10.1982 г., регистриран на 15.11.1982 г. Ръководил го служител кап. Николай Гроз. Стефчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІV-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34750; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 25 МИР - София, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Найден Николаев Манов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 23
от 29.01.2008
членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ Подкрепа

Съдържател на явочна квартира; Агент " Подуяне; Владимир " Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: Гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Вербуван през 1976 г.; Милан Дичев на 19.06.1989 г. Ръководил го служител Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС- РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Татяна Колева Кирякова ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 23/ 29.01.2008 г. 2
Решение N° 2-330
от 19.03.2014 г.
Югозападен университет Неофит Рилски

Агент "Владимир" Христо Тотев Тотев

Дата на раждане: 12.12.1939
Място на раждане: гр. Симеоновград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-40
от 18.07.2012 г.
Технически университет Габрово

Агент; секретен сътрудник; резидент "Владимир" Любомир Костадинов Лазов

Дата на раждане: 30.12.1947
Място на раждане: гр. Сливен
Любомир Костадинов Лазов Дата на раждане 30.12.1947 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител подп. Христо Тенев на 18.02.1969 г., регистриран в ПГУ на 23.05.1969 г.; възстановен от о. р. Николай Томов Колев на 22.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Христо Тенев; о. р. Величко Николов Атанасов; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Минко Генов; о. р. Илия Недев; кап. Антон Петков Антонов; о. р. Стефан Дончев; о. р. Людмил Тончев; о. р. Николай Томов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII; ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник; резидент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2506 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1408/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 32/ 08.03.1990 г. материалите на рез. "Владимир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г. до 21.01.2008 г. Зам. ректор от 22.01.2008 г. до 30.01.2012 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Владимир" Стилиян Николаев Габровски

Дата на раждане: 05.05.1951
Място на раждане: с. Балкански, обл. Разград
Стилиян Николаев Габровски Дата на раждане 05.05.1951 г. Място на раждане с. Балкански, обл. Разград Вербувал го служител кап. Марин Славчев Черкезов на 20.09.1985 г., регистриран на 27.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Марин Славчев Черкезов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-494 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1897/ 13.04.1990 г. за унищожаване дело ІА-494 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на "Терем" ЕАД от 21.05.1999 г. до 21.01.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Брегово, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-238/ 25.09.2013 г. – община Брегово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Брегово, обл. Видин, издигнат от ПП "БСП" Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Осведомител; Агент "Владимир" Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: Гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; о. р. Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; о. р. Маргарит Цеков Лишков; о. р. Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 4-3 бр. и обр. 6; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Председател от 21.2.1997 г. до 25.9.1997 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Владимир " Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител Регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Брегово, обл. Видин, издигнат от БСП Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Милчо Лалов Въков липсват други дани по чл. 25, т. 3.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Владимир" Алексения Димитрова Куртева

Дата на раждане: 07.08.1963
Място на раждане: гр. София
Алексения Димитрова Куртева Дата на раждане 07.08.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Красимир Вакрилов на 09.06.1988 г., регистрирана на 15.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Красимир Вакрилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44/ 21.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Владимир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водеща на рубрика
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Владимир " Йордан Иванов Железов

Дата на раждане: 09.01.1944
Място на раждане: С. Червенци, обл. Видин
Йордан Иванов Железов Дата на раждане 09.01.1944 г. Място на раждане С. Червенци, обл. Видин Вербувал го служител Мл. лейт. Димитър Хр. Димитров на 17.05.1975 г., регистриран на 27.05.1975 г. Ръководил го служител Мл. лейт. Димитър Хр. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел II-ДС, отделение "Воден транспорт" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2906 МФ; протокол рег. № КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- Решение № 22/ 29.01.2008 г. 4 1331; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от НДСВ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Владимир " Мюселим Феимов Гавазов

Дата на раждане: 01.09.1953
Място на раждане: С. Крепча ,обл. Търговище
Мюселим Феимов Гавазов Дата на раждане 01.09.1953 г. Място на раждане С. Крепча ,обл. Търговище Вербувал го служител Майор Павел Илиев Първанов на 16.07.1982 г., регистриран на 27.07.1982 г. Ръководил го служител Майор Павел Илиев Първанов; Ц. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение КРО по ТЛ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получени възнаграждения; заповед за парична награда; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1391 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Опака, издигнат от Коалиция”Напредък” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Владимир" Стоян Иванов Кафеджиев

Дата на раждане: 27.01.1957
Място на раждане: с. Оман, обл. Ямбол
Стоян Иванов Кафеджиев Дата на раждане 27.01.1957 г. Място на раждане с. Оман, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Боянов Кацарски на 02.03.1977 г., регистриран на 15.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Боянов Кацарски; о. р. Трайко Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1771 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-884 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-350 от 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-238
от 25.09.2013 г.
община Брегово

Агент "Владимир" Милчо Лалов Въков

Дата на раждане: 06.07.1950
Място на раждане: гр. Брегово, обл. Видин
Милчо Лалов Въков Дата на раждане 06.07.1950 г. Място на раждане гр. Брегово, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов на 23.04.1986 г., регистриран на 30.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Петров Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Видин – ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; лично дело IА-401 (Вд); работно дело IР-81 (Вд); доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Брегово от 1991 г. до1999 г.; Кмет на община Брегово от 1999 г. Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Владимир" Йордан Иванов Железов

Дата на раждане: 09.01.1944
Място на раждане: с. Червенци, обл. Варна
Йордан Иванов Железов Дата на раждане 09.01.1944 г. Място на раждане с. Червенци, обл. Варна Вербувал го служител Мл. лейт. Димитър Хр. Димитров на 17.05.1975 г., регистриран на 27.05.1975 г. Ръководил го служител Мл. лейт. Димитър Хр. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел II-ДС, отделение "Воден транспорт" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2906 МФ; протокол рег. № КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1331; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "НДСВ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.