Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Горанов намери 6 резултата / The search @pseudo Горанов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Горанов" Алексей Ивков Чавдаров

Дата на раждане: 30.08.1963
Място на раждане: с. Беслен, обл. Благоевград
Алексей Ивков Чавдаров Дата на раждане 30.08.1963 г. Място на раждане с. Беслен, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Александър Славев Арабаджиев на 24.12.1982 г. Ръководил го служител майор Александър Славев Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 11, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1541; лично дело IА-1932 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Беслен от 1989 г. до 1995 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Горанов " Алексей Ивков Чавдаров

Дата на раждане: 30.08.1963
Място на раждане: С. Беслен, обл. Благоевград
Алексей Ивков Чавдаров Дата на раждане 30.08.1963 г. Място на раждане С. Беслен, обл. Благоевград Вербувал го служител Майор Александър Славев Арабаджиев на 24.12.1982 г. Ръководил го служител Майор Александър Славев Арабаджиев Структури, в които е осъществявано ДС-управление 03, отдел 11, Решение № 20/ 19.12.2007 г. 8 сътрудничеството отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1541; лично дело IА-1932 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от партия «БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ»
Решение N° 2-485
от 01.04.2015 г.
община Якимово

Агент "Горанов" Валери Радков Младенов

Дата на раждане: 14.04.1958
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-536
от 22.07.2015 г.
Приватизирани предприятия Русе

Агент "Горанов" Иван Ненов Иванов

Дата на раждане: 08.09.1946
Място на раждане: с. Острица, обл. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Горанов" Георги Димитров Кючуков

Дата на раждане: 25.02.1940
Място на раждане: гр. Варна
Георги Димитров Кючуков Дата на раждане 25.02.1940 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Ангел Емилов Ангелов на 25.10.1973 г., регистриран на 05.11.1973 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Емилов Ангелов; лейт. Димитър Георгиев Азлалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3249; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на ИИХ до 01.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Сътрудник " Горанов " Николай Димитров Караколев

Дата на раждане: 30.04.1946
Място на раждане: Пазарджик
Николай Димитров Караколев Дата на раждане 30.04.1946 г. Място на раждане Пазарджик Вербувал го служител Вербуван от Жеко Калоянов Божков на 15.02.1965 г., регистриран на 08.04.1971 г. Ръководили го служители Жеко Калоянов Божков, Стоян Стоянов, Петко Стоилов, Димитър Геров, Костадин Николов, Николай Кръстев Структури, в които е осъществявано Трето управление на ДС /ВКР/ Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 26995 и работно дело І Р – 12339, унищожени с протокол № 74/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Ивайло, общ. Пазарджик, издигнат от ГЕРБ