Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кошута намери 2 резултата / The search @pseudo Кошута found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Съдържател на явочна квартира "Кошута" Славчо Асенов Бранделски

Дата на раждане: 29.04.1949
Място на раждане: с. Кестен, обл. Смолян
Славчо Асенов Бранделски Дата на раждане 29.04.1949 г. Място на раждане с. Кестен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Стефан Кисьов на 23.03.1988 г., регистриран на 30.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отделение ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кошута Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кестен до 03.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кошута " Славчо Асенов Бранделски

Дата на раждане: 29.04.1949
Място на раждане: С. Кестен, обл. Смолян
Славчо Асенов Бранделски Дата на раждане 29.04.1949 г. Място на раждане С. Кестен, обл. Смолян Вербувал го служител Стефан Кисьов на 23.03.1988 г., регистриран на 30.03.1988 г. Ръководил го служител Стефан Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отделение ДС- Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кошута Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Девин, издигнат от БСП За Славчо Асенов Бранделски липсват други данни по чл. 25, т. 3