Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Надежда намери 12 резултата / The search @pseudo Надежда found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Неждет; Надежда" Феим Мехмед Апти

Дата на раждане: 19.03.1957
Място на раждане: гр. Опака
Феим Мехмед Апти Дата на раждане 19.03.1957 г. Място на раждане гр. Опака Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 28.06. 1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Неждет; Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр.; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1355 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Опака, издигнат от ПП "ГЕРБ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Съдържател на явочна квартира; Агент "Надежда; Чапай" Румен Цветков Каменов

Дата на раждане: 10.03.1955
Място на раждане: гр. София
Румен Цветков Каменов Дата на раждане 10.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.02.1978 г., регистриран на 22.02.1978 г.; възстановен от о. р. Петър Кръстев Йоловски на 15.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Мицаров; о. р. Петър Кръстев Йоловски; о. р. Лъчезар Раковски; ст. лейт. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-I; ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Надежда; Чапай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34861; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Радоп" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за кожухарски изделия, ул. Славянска 4, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Цветков Каменов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-337
от 09.04.2014 г.
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Съдържател на явочна квартира "Надежда" Атанас Ангелов Гешев

Дата на раждане: 25.10.1935
Място на раждане: с. Нови извор, обл. Пловдив
Атанас Ангелов Гешев Дата на раждане 25.10.1935 г. Място на раждане с. Нови извор, обл. Пловдив Вербувал го служител лейт. Ангел Стоев на 14.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1993 г. За Атанас Ангелов Гешев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Надежда" Юмит Юсеинов Османов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. Сухиндол
Юмит Юсеинов Османов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител ст. лейт. Христо Маринов Райков на 25.11.1977 г., регистриран на 30.11.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Маринов Райков; о. р. Димитър Павлов; о. р. А. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3163 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-819 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Сухиндол, издигнат от Движение за права и свободи - ДПС Обявява установената и обявена с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Неждет; Надежда" Феим Мехмед Апти

Дата на раждане: 19.03.1957
Място на раждане: гр. Опака
Феим Мехмед Апти Дата на раждане 19.03.1957 г. Място на раждане гр. Опака Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 28.06. 1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Неждет; Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр.; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1355 (Тщ); писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "с цел да се запазят от разконспириране в настъпилата нова обществено-политическа обстановка следните особено важни за нас агенти ... "Надежда" ... да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическата картотеки заложените за тях картони обр. 4 и обр. 6"; протокол С № 205/ 11.04.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Надежда"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Член на ВрИК на община Опака от м. ноември 1990 г. до м. октомври 1991 г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1999 г.; Зам. кмет на община Опака от м. ноември 1999 г. до м. януари 2004 г. и от м. февруари 2005 г. до м. януари 2006 г.; Общински съветник от м. ноември 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-281
от 11.12.2013 г.
община Оряхово

Съдържател на явочна квартира "Надежда" Дечко Методиев Стойков

Дата на раждане: 06.09.1947
Място на раждане: с. Горни Вадин, обл. Враца
Дечко Методиев Стойков Дата на раждане 06.09.1947 г. Място на раждане с. Горни Вадин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Цв. Каменов на 31.08.1983 г., регистриран на 08.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Цв. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено дело IЯ-84 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 25.10.1990 г; Член на ВрИК от 25.10.1990 г. до 13.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Надежда" Борис Колев Костов

Дата на раждане: 31.05.1943
Място на раждане: с. Българин, обл. Хасково
Борис Колев Костов Дата на раждане 31.05.1943 г. Място на раждане с. Българин, обл. Хасково Вербувал го служител Теню Костирев на 15.02.1978 г., регистриран на 24.02.1978 г. Ръководил го служител Теню Костирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-146; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Държавно лесничейство – Харманли от 10.11.1989 г. до 03.08.1998 г.
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Съдържател на явочна квартира "Надежда" Георги Петров Георгиев

Дата на раждане: 01.04.1936
Място на раждане: гр. Хасково
Георги Петров Георгиев Дата на раждане 01.04.1936 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Чавдаров на 24.10.1979 г., регистриран на 26.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Чавдаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Надежда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Надежда" Юмит Юсеинов Османов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. Сухиндол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Надежда " Йордан Ганев Йорданов

Дата на раждане: 22.11.1948
Място на раждане: С. Джулюница, обл. Велико Търново
Йордан Ганев Йорданов Дата на раждане 22.11.1948 г. Място на раждане С. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал го служител Полк. Петко Генчев Събев на 15.03.1982 г., регистриран на 24.03.1982 г. Ръководил го служител Полк. Петко Генчев Събев, Севдалин Събев, Шишков, М. Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник;картон обр. 6; дело ІА-1026; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Решение № 22/ 29.01.2008 г. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Надежда " Симеон Генов Иванов

Дата на раждане: 14.09.1930
Място на раждане: Гр. Оряхово
Симеон Генов Иванов Дата на раждане 14.09.1930 г. Място на раждане Гр. Оряхово Вербувал го служител Румен Цеков на 17.07.1986 г., регистриран на 28.07.1986 г. Ръководил го служител Румен Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Решение № 22/ 29.01.2008 г. 133 Псевдоними Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 58/ 09.04.1990 г. за унищожаване на дело на Я/К "Надежда"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Оряхово, издигнат от коалиция “Промяна и бъдеще”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Неждет; Надежда " Феим Мехмед Апти

Дата на раждане: 19.03.1957
Място на раждане: Гр. Опака
Феим Мехмед Апти Дата на раждане 19.03.1957 г. Място на раждане Гр. Опака Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 28.06. 1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Неждет; Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр.; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1355; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Опака, издигнат от Коалиция ”Заедно за бъдещето на Община Опака” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.