Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Никола намери 13 резултата / The search @pseudo Никола found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Никола" Стефан Пантелеев Стефанов

Дата на раждане: 02.05.1951
Място на раждане: с. Сеноклас, обл. Хасково
Стефан Пантелеев Стефанов Дата на раждане 02.05.1951 г. Място на раждане с. Сеноклас, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Антон Димитров Калдамуков на 26.11.1981 г., регистриран на 05.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Антон Димитров Калдамуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3123 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1049 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Хасково, издигнат от ПП "Партия за хората от народа"
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Никола " Ваню Стефанов Хърков

Дата на раждане: 11.09.1953
Място на раждане: Гр. Бургас
Ваню Стефанов Хърков Дата на раждане 11.09.1953 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Подп. Костадин Стоянов Атанасов на 04.09.1981 г., регистриран на 25.09.1981 г. Ръководил го служител Подп. Костадин Стоянов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 451 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент; секретен сътрудник " Никола " Суави Басри Хаджи

Дата на раждане: 18.08.1956
Място на раждане: Гр. Провадия Решение № 14 / 04.09.2007 г. 65
Суави Басри Хаджи Дата на раждане 18.08.1956 г. Място на раждане Гр. Провадия Решение № 14 / 04.09.2007 г. 65 Вербувал го служител Милчо Милчев на 24.10.1978 г.; инсп. Иван Иванов Иванов на 18.08.1984 г. Ръководил го служител Милчо Милчев; инсп. Иван Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; Първо главно управление-ДС - поделение Варна Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Протокол за унищожаване 1134/ 06.03.1990 г.; картон обр. 4; рег. дневник; картон обр. 1-контролен; Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Никола" Стефан Пантелеев Стефанов

Дата на раждане: 02.05.1951
Място на раждане: с. Сеноклас, обл. Хасково
Стефан Пантелеев Стефанов Дата на раждане 02.05.1951 г. Място на раждане с. Сеноклас, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Антон Димитров Калдамуков на 26.11.1981 г., регистриран на 05.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Антон Димитров Калдамуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3123 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1049 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-547/ 09.09.2015 г. – приватизираните общински предприятия към община Хасково Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Никола" Рафет Рамаданов Таранов

Дата на раждане: 29.01.1946
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Рафет Рамаданов Таранов Дата на раждане 29.01.1946 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стойко Карабекиров на 08.06.1977 г., регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Карабекиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 17.05.1990 г. делата на агент "Никола". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Никола" Севделин Матей Букович

Дата на раждане: 05.08.1954
Място на раждане: гр. Мездра
Севделин Матей Букович Дата на раждане 05.08.1954 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Петър Пейчев Георгиев на 14.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Пейчев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31340. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на ГД от 01.09.2006 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Никола" Георги Николов Златарски

Дата на раждане: 05.12.1932
Място на раждане: гр. София
Георги Николов Златарски Дата на раждане 05.12.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Георги Асенов Ленков на 28.09.1970 г., регистриран на 03.10.1970 г. Ръководил го служител кап. Георги Асенов Ленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Никола Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-22240; работно дело IР-6176. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по медицински науки от 1992 г. Член на научна комисия по медицина и стоматология от 2000 г. до 2003 г. Член на научна комисия по медицински науки - хирургични специалности и стоматология от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-547
от 09.09.2015 г.
Приватизирани предприятия Хасково

Агент "Никола" Стефан Пантелеев Стефанов

Дата на раждане: 02.05.1951
Място на раждане: с. Сеноклас, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Никола" Ваню Стефанов Хърков

Дата на раждане: 11.09.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Ваню Стефанов Хърков Дата на раждане 11.09.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител Подп. Костадин Стоянов Атанасов на 04.09.1981 г., регистриран на 25.09.1981 г. Ръководил го служител Подп. Костадин Стоянов Атанасов; о. р. Ив. Шаренков; о. р. Д. Плачков; о. р. Огнян Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-451 (Бс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Сътрудник; Агент "Хаккъ; Никола; Альоша" Нури Вехби Реджеб

Дата на раждане: 01.12.1922
Място на раждане: с. Брезен, обл. Кърджали
Нури Вехби Реджеб Дата на раждане 01.12.1922 г. Място на раждане с. Брезен, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Атанас Хубенов Пенев на 08.10.1969 г., регистриран на 18.11.1969 г. Ръководил го служител подп. Атанас Хубенов Пенев; о. р. Стоян Б. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Хаккъ; Никола; Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1887 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1570 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Никола" Живко Димитров Жечев

Дата на раждане: 20.07.1962
Място на раждане: с. Ловчанци, обл. Добрич
Живко Димитров Жечев Дата на раждане 20.07.1962 г. Място на раждане с. Ловчанци, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Явор Живков Желев на 17.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител лейт. Явор Живков Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-27 (Дч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-24 (Тх); протокол рег. № КА-7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-27 (Тх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Йордан Йовков" - Добрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Никола" Суави Басри Хаджи

Дата на раждане: 18.08.1956
Място на раждане: гр. Провадия
Суави Басри Хаджи Дата на раждане 18.08.1956 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител о. р. Милчо Колев Милчев на 24.10.1978 г., регистриран на 09.11.1978 г.; регистриран в ПГУ на 15.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Колев Милчев; инсп. Иван Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ОУ на МВР-Шумен-ДС; Първо главно управление-ДС - поделение Варна Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Протокол вх. № 1134/ 06.03.1990 г., че е "необходимо да бъде заличен в КА" секретния сътрудник "Никола"; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК на община Дългопол от 04.11.1990 г. до 24.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Никола" Севделин Матей Букович

Дата на раждане: 05.08.1954
Място на раждане: гр. Мездра
Севделин Матей Букович Дата на раждане 05.08.1954 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Петър Пейчев Георгиев на 14.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Пейчев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31340. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "Координация" от 04.02.2009 г. Обявен с решение № 152/ 20.07.2010 г. - МВР