Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рожен намери 8 резултата / The search @pseudo Рожен found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Рожен" Малчо Йорданов Малчев

Дата на раждане: 12.07.1945
Място на раждане: с. Дивдядово, обл. Шумен
Малчо Йорданов Малчев Дата на раждане 12.07.1945 г. Място на раждане с. Дивдядово, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Анчо Досев Досев на 19.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анчо Досев Досев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рожен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IЯ-96 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 21.11.1994 г.
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Рожен" Пантелей Стоянов Мемцов

Дата на раждане: 23.05.1959
Място на раждане: гр. Чепеларе
Пантелей Стоянов Мемцов Дата на раждане 23.05.1959 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител о. р. Петър Шукеров на 27.07.1989 г., регистриран на 16.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Петър Шукеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рожен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Чепеларе, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Съдържател на явочна квартира "Рожен" Пантелей Стоянов Мемцов

Дата на раждане: 23.05.1959
Място на раждане: гр. Чепеларе
Пантелей Стоянов Мемцов Дата на раждане 23.05.1959 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител о. р. Петър Шукеров на 27.07.1989 г., регистриран на 16.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Петър Шукеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рожен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. Общински съветник от м. ноември 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-641/ 20.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Рожен" Пантелей Стоянов Мемцов

Дата на раждане: 23.05.1959
Място на раждане: гр. Чепеларе
Пантелей Стоянов Мемцов Дата на раждане 23.05.1959 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител о. р. Петър Шукеров на 27.07.1989 г., регистриран на 16.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Петър Шукеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рожен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Чепеларе, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Рожен; Дечов" Никола Дамянов Николов

Дата на раждане: 06.05.1936
Място на раждане: гр. Девин
Никола Дамянов Николов Дата на раждане 06.05.1936 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Никола Чуртов на 16.02.1973 г., регистриран на 23.02.1973 г.; възстановен от о. р. Николай Бояджиев, регистриран в ПГУ на 03.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Никола Чуртов; о. р. Николай Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян, ДС-Смолян-отдел I (ПГУ) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Рожен; Дечов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 6 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № С 23/ 02.02.1990 г. за унищожаване лично дело рег. № 19072-СС "Дечов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Смолян, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" Обявява установената и обявена с решение 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Рожен" Пантелей Стоянов Мемцов

Дата на раждане: 23.05.1959
Място на раждане: гр. Чепеларе
Пантелей Стоянов Мемцов Дата на раждане 23.05.1959 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал го служител о. р. Петър Шукеров на 27.07.1989 г., регистриран на 16.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Петър Шукеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рожен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Чепеларе, издигнат от ПП "БСП" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Рожен " Пантелей Стоянов Мемцов

Дата на раждане: 23.05.1959
Място на раждане: Гр. Чепеларе
Пантелей Стоянов Мемцов Дата на раждане 23.05.1959 г. Място на раждане Гр. Чепеларе Вербувал го служител Петър Шукеров на 27.07.1989 г., Решение № 22/ 29.01.2008 г. 94 регистриран на 16.08.1989 г. Ръководил го служител Петър Шукеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рожен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от БСП За Пантелей Стоянов Мемцов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Рожен; Дечов" Никола Дамянов Николов

Дата на раждане: 06.05.1936
Място на раждане: гр. Девин
Никола Дамянов Николов Дата на раждане 06.05.1936 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Никола Чуртов на 16.02.1973 г., регистриран на 23.02.1973 г.; възстановен от о. р. Николай Бояджиев, регистриран в ПГУ на 03.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Никола Чуртов; о. р. Николай Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян, ДС-Смолян-отдел I (ПГУ) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Рожен; Дечов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 6 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № С 23/ 02.02.1990 г. за унищожаване лично дело рег. № 19072-СС "Дечов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Смолян от 01.10.1990 г. до 30.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-625/ 14.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: