Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Тарасов намери 4 резултата / The search @pseudo Тарасов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Тарасов" Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г., регистриран на 01.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 05.07.1993 г. до 28.07.1995 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. – администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Тарасов" Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: Гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане Гр. Поморие Вербувал го служител Ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Тарасов " Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: Гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане Гр. Поморие Вербувал го служител Ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката. 7 Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Тарасов" Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г., регистриран на 01.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хага от 21.02.2007 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. – администрацията на президента