Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo 77 намери 3 резултата / The search @pseudo 77 found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "77" Румяна Тодорова Рахнева

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Румяна Тодорова Рахнева Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител Кап. Константин Людмилов Божилов на 04.07.1986 г., регистрирана на 10.07.1986 г. Ръководил я служител Кап. Константин Людмилов Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 04-03-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними 77 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-29877. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "ТУРИСТСНАБКОМЕРС" ЕАД, гр. София ("ТУРИСТСНАБКОМЕРС" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-496/ 21.04.2015 г. – синдиците, включени в списъка на синдиците при Централната банка Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-496
от 21.04.2015 г.
синдици-БНБ

Агент "77" Румяна Тодорова Рахнева

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Румяна Тодорова Рахнева Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител Кап. Константин Людмилов Божилов на 04.07.1986 г., регистрирана на 10.07.1986 г. Ръководил я служител Кап. Константин Людмилов Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 04-03-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними 77 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-29877. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "77" Румяна Тодорова Рахнева

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: Гр. Пловдив
Румяна Тодорова Рахнева Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал я служител Кап. Константин Людмилов Божилов на 04.07.1986 г., регистрирана на 11.07.1986 г. Ръководил я служител Кап. Константин Людмилов Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 04-03-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними 77 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лично дело IА-29877. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление и началник на отдел от 12.04.1993 г. до 21.03.1994 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More