Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"А*" намери 902 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Лежандър" Антон Владимиров Димитров

Дата на раждане: 24.05.1963
Място на раждане: гр. Хасково
Антон Владимиров Димитров Дата на раждане 24.05.1963 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Севдалин Георгиев Кисимов на 21.02.1985 г., регистриран на 06.03.1985 г. Ръководил го служител кап. Севдалин Георгиев Кисимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лежандър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3153 (Рс) МФ; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-847 (Рс) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Антон Димитров Тенчев

Дата на раждане: 30.06.1956
Място на раждане: гр. Пловдив
Антон Димитров Тенчев Дата на раждане 30.06.1956 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3670/ 15.09.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 38/ 18.08.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 151/ 19.04.1990 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.06.1992 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Антон Стефанов Петков

Дата на раждане: 07.05.1960
Място на раждане: гр. Белоградчик
Антон Стефанов Петков Дата на раждане 07.05.1960 г. Място на раждане гр. Белоградчик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4768/ 03.12.1984 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Георгиев Пешков

Дата на раждане: 15.09.1936
Място на раждане: с. Руска Бела, обл. Враца
Асен Георгиев Пешков Дата на раждане 15.09.1936 г. Място на раждане с. Руска Бела, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II, управление IV, управление "Икономическо"; ОУ на МВР-Михайловград Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1884/ 13.06.1966 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 56/ 22.04.1968 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 45/ 04.03.1969 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 7020/ 21.12.1970 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 5144/ 23.10.1975 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 3604/ 30.10.1978 г. е преназначен за н-к на отдел; със заповед № 3466/ 11.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к управление "Икономическо"; със заповед № 1524/ 21.04.1986 г. е преназначен за зам. н-к на управление IV; със заповед № 170/ 16.01.1987 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 1102/ 27.04.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к управление; със заповед № 3060/ 01.11.1988 г. е преназначен за н-к ОУ на МВР-Михайловград Публична длъжност или публична дейност Н-к ОУ на МВР от 27.10.1988 г. до 01.04.1990 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Димитров Василев

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. Пазарджик
Асен Димитров Василев Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. Пазарджик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 42/ 17.06.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.05.1998 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Кирилов Дамянов

Дата на раждане: 23.08.1947
Място на раждане: с. Радуй, обл. Перник
Асен Кирилов Дамянов Дата на раждане 23.08.1947 г. Място на раждане с. Радуй, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС, ДС, управление VI Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1990/ 19.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 422/ 17.02.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3016/ 22.08.1979 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1888/ 21.04.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3846/ 09.10.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2702/ 18.08.1989 г. е преназначен за зам. н-к на управление. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление от 1989 г. до 01.08.1991 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Иванов" Асен Костадинов Шишков

Дата на раждане: 05.04.1962
Място на раждане: гр. Пазарджик
Асен Костадинов Шишков Дата на раждане 05.04.1962 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Галин Маринов Антонов на 13.03.1986 г., регистриран на 25.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Галин Маринов Антонов; о. р. Иван Баймаков; о. р. Дафин Тодоров; кап. Н. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-787. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 25.08.1997 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Кръстев Тишев

Дата на раждане: 15.02.1948
Място на раждане: с. Караисен, обл. В. Търново
Асен Кръстев Тишев Дата на раждане 15.02.1948 г. Място на раждане с. Караисен, обл. В. Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-1502/ 25.03.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 59/ 03.07.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 21/ 11.03.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 206/ 22.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1780/ 14.05.1986 г. е преназначен за н-к на РУ-Руен; със заповед № 302/ 02.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 2630/ 16.08.1989 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № К-3510/ 31.07.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 26.11.1991 г. до 25.08.1994 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Тодоров Киров

Дата на раждане: 03.10.1932
Място на раждане: гр. Бургас
Асен Тодоров Киров Дата на раждане 03.10.1932 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС, ДС, управление I, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 83/ 25.01.1960 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 396/ 28.01.1965 г. е преназначен за н-к група в управление I; със заповед № 4586/ 04.11.1966 г. е изпратен на 7 месечна школа в СССР; със заповед № 1482/ 10.05.1967 г. е преназначен за зам. н-к отделение в ОУ на МВР-Бургас; със заповед № 196/ 22.01.1971 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 663/ 04.12.1972 г. е преназначен за н-к отделение в ПГУ; със заповед № К-3944/ 30.10.1979 г. е преназначен за зам. н-к отдел в ОУ на МВР-Бургас; със заповед № К-3782/ 26.08.1981 г. е преназначен за н-к отдел Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 12.06.1990 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Цанов Пискулийски

Дата на раждане: 17.12.1937
Място на раждане: гр. Провадия
Асен Цанов Пискулийски Дата на раждане 17.12.1937 г. Място на раждане гр. Провадия Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4498/ 20.10.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 225/ 27.12.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 25/ 01.02.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 114/ 13.06.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 315/ 29.12.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 220/ 23.01.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 2578/ 17.08.1977 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 80/ 16.01.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 394/ 05.02.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3312/ 29.08.1986 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к направление от 01.08.1991г. от 16.12.1992 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Цветанов Арсенов

Дата на раждане: 12.07.1955
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Асен Цветанов Арсенов Дата на раждане 12.07.1955 г. Място на раждане гр. Вълчедръм Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Габрово-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2890/ 07.08.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Асен Чернев Йотов

Дата на раждане: 16.05.1955
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Асен Чернев Йотов Дата на раждане 16.05.1955 г. Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-716/ 09.02.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 50/ 18.01.1985 г. е преназначен за старши инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 28.06.1996 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Доверено лице; Агент "Найденов" Ахмед Хасанов Велиев

Дата на раждане: 18.11.1928
Място на раждане: с. Пайдушко, обл. Търговище
Ахмед Хасанов Велиев Дата на раждане 18.11.1928 г. Място на раждане с. Пайдушко, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Иван Александров Миленков на 04.10.1984 г., регистриран на 31.10.1984 г. Ръководил го служител кап. Иван Александров Миленков; майор Стефан Иванов Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1445 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пайдушко от 30.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасанов Велиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Асен Ангелов Дамянов

Дата на раждане: 01.07.1935
Място на раждане: гр. Добринище
Асен Ангелов Дамянов Дата на раждане 01.07.1935 г. Място на раждане гр. Добринище Вербувал го служител о. р. Георги Николов Сачков на 06.12.1969 г., регистриран на 29.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Георги Николов Сачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-315 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Добринище от м. ноември 1989г. до 05.11.1990г.
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Асен Манов Друмев Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Вилдирас Енчев на 23.11.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Вилдирас Енчев; о. р. Красимир Трифонов; о. р. Иван Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Екрем; Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-548 (В.Т.); писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на департамент "Финанси и кредит" от 23.01.1990 г. до 01.03.1994 г. Заместник-ректор по НИД от 25.03.1992 г. до 08.07.1992 г. Декан на факултет "Обществени професии" до 08.07.1992 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-178/ 15.05.2013 г. – банка ДСК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-27
от 27.06.2012 г.
Югозападен университет Неофит Рилски -Благоевград

Секретен сътрудник "Балканов" Антон Първанов Първанов

Дата на раждане: 31.05.1945
Място на раждане: гр. Карлово
Антон (Андон) Първанов Първанов Дата на раждане 31.05.1945 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител регистриран на 24.10.1973 г. Ръководил го служител майор Койчо Дончев Събков; о. р. Владимир Владимиров Мицов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Балканов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3580; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 08.07.2008 г.
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Соколов" Антон Анастасов Господинов

Дата на раждане: 28.03.1945
Място на раждане: гр. Хасково
Антон Анастасов Господинов Дата на раждане 28.03.1945 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Панайот Николов Долапчиев на 05.06.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Панайот Николов Долапчиев; о. р. Д. Пантелеев; о. р. М. Кавръков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1020 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-632 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Председател на ИК Сливен до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Георги" Александър Георгиев Итов

Дата на раждане: 01.11.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Александър Георгиев Итов Дата на раждане 01.11.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 25.12.1976 г., регистриран на 30.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков; о. р. Димитър Бетов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ” Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37507. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.08.1990 г. до 01.10.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Георгиев Итов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Ясен" Александър Янков Бакалов

Дата на раждане: 24.08.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Александър Янков Бакалов Дата на раждане 24.08.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 09.03.1983 г., регистриран на 30.03.1983 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35011; работно дело IР-17218. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 20.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Янков Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Константинов" Асен Благоев Ангелов

Дата на раждане: 19.04.1946
Място на раждане: гр. София
Асен Благоев Ангелов Дата на раждане 19.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоичко Велинов Грозданов на 19.11.1968 г., регистриран на 22.11.1968 г. Ръководил го служител о. р. Стоичко Велинов Грозданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5262; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-480 и работно дело IР-5262 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 04.01.2000 г. до 01.05.2000 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Вихър" Атанас Игнатов Младенов

Дата на раждане: 27.10.1960
Място на раждане: гр. Айтос
Атанас Игнатов Младенов Дата на раждане 27.10.1960 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител подп. Никола Иванов Николов на 13.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител подп. Никола Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.2005 г. до 23.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Игнатов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Асенов" Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане: 02.04.1944
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Атанас Павлов Велчев Дата на раждане 02.04.1944 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г., регистриран на 14.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Трашлиев; о. р. Димчо Костадинов; о. р. Христо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 16.08.1993 г. до 26.08.1996 г. За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента Обявен с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Петров" Александър Стойов Александров

Дата на раждане: 25.07.1947
Място на раждане: с. Чепино, обл. Перник
Александър Стойов Александров Дата на раждане 25.07.1947 г. Място на раждане с. Чепино, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Иван Цветков на 05.01.1971 г., регистриран на 20.01.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Перник За Александър Стойов Александров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Емил" Антон Димитров Ефтимов

Дата на раждане: 29.05.1966
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Антон Димитров Ефтимов Дата на раждане 29.05.1966 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Василев на 28.10.1983 г., регистриран на 04.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Василев; кап. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление III; управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29994 и работно дело IР-15728; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-538 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Добри" Атанас Димитров Христов

Дата на раждане: 01.01.1964
Място на раждане: гр. Пловдив
Атанас Димитров Христов Дата на раждане 01.01.1964 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Атанас Петров на 25.04.1983 г., регистриран на 04.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4648 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Пловдив
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Варна" Ангел Димитров Кацарски

Дата на раждане: 26.02.1960
Място на раждане: гр. Враца
Ангел Димитров Кацарски Дата на раждане 26.02.1960 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Ангел Престойски на 28.04.1989 г., регистриран на 22.05.1989 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Престойски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Варна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 926/ 26.02.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Варна". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Враца, издигнат от "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Сашо" Асен Недялков Тонков

Дата на раждане: 24.12.1939
Място на раждане: с. Мечка, обл. Плевен
Асен Недялков Тонков Дата на раждане 24.12.1939 г. Място на раждане с. Мечка, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Александър Михайлов Илиев на 01.04.1960 г., регистриран на 14.04.1960 г.; възстановен от о. р. Петър Симеонов Първанов на 19.03.1964 г. и регистриран на 01.04.1964 г. Ръководил го служител о. р. Александър Михайлов Илиев; о. р. Петър Симеонов Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ОУ на МВР-Толбухин-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1443 (Пл); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2419/ 1962 г. с предложение за унищожаване личното и работното досие на Асен Недялков Тонков; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работното дело на "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА–2973 (Бл), работно дело ІР–2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Гърмен, издигнат от ДПС Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1021
от 01.08.2017 г.
община Никола Козлево

Агент "Бахар" Ахмед Хасан Кямил

Дата на раждане: 23.08.1956
Място на раждане: с. Вълнари, обл. Шумен
Ахмед Хасан Кямил Дата на раждане 23.08.1956 г. Място на раждане с. Вълнари, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Димов Димов на 11.10.1978 г., регистриран на 16.10.1978 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Димов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бахар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1941 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-699 (Шн); протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1941 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Тасев " Асен Тодоров Арсов

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: С. Горни Криводол, СФРЮ
Асен Тодоров Арсов Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане С. Горни Криводол, СФРЮ Вербувал го служител О. р. Павел Харизанов Павлов на 09.10.1979 г. Ръководил го служител О. р. Павел Харизанов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, 11 отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Тасев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на лично дело ІА- 25639 и ІР-10830, № 90/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен 10.11.1981 год. поради изчерпани отчет възможности Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен свет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Игор; Асенов; Пенев" Ахмед Сонер

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Ахмед Сонер Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 24.03.1975 г.; възстановен на 20.03.1985 г. и регистриран на 27.03.1985 г. Ръководил го служител полк. Игнат Илиев Чупетловски; кап. Вълчо Янакиев Колев; о. р. Иван Димов; полк. Адриян Дойчинов; кап. Валентин Ив. Величков лейт. Димитър Иванов Роднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II-IV; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игор; Асенов; Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4238 – 3 тома, в лично дело IА-36932 и в работно дело IР-17858 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 3 – 2 бр. и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АСПА" ООД, гр. Правец Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед  Сонер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. – Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Янев" Александър Емилов Юлиянов

Дата на раждане: 30.12.1968
Място на раждане: гр. Кърджали
Александър Емилов Юлиянов Дата на раждане 30.12.1968 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Борислав Ботев на 27.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Ботев; ст. лейт. Чернинков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино; ДС, управление III; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-15791; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1835 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Стоян Киркович“ АД – гр. Стара Загора Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Емилов Юлиянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 151/ 13.07.2010 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Георги" Асен Николаев Атанасов

Дата на раждане: 10.11.1960
Място на раждане: гр. Пловдив
Асен Николаев Атанасов Дата на раждане 10.11.1960 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев на 05.11.1980 г., регистриран на 18.11.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4846 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1684 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“” ЕАД – гр. Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Петър" Асен Николов Минчев

Дата на раждане: 29.09.1938
Място на раждане: гр. Шумен
Асен Николов Минчев Дата на раждане 29.09.1938 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Славчо Георгиев Дойчинов на 20.12.1963 г., регистриран на 26.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Славчо Георгиев Дойчинов; о. р. Ив. Алексиев; о. р. П. Нинов; о. р. Петър Петров; о. р. Тодор Живков; о. р. Йордан Тодоров; о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІ-ІІ; ДС, управление VІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-13204; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 30.06.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на общината от 1999 г. до 2003 г., от 2003 г. до 2007 г. и от 2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Секретен сътрудник "Попов" Асен Генов Матеев

Дата на раждане: 18.11.1940
Място на раждане: Гр. София
Асен Генов Матеев Дата на раждане 18.11.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов на 11.11.1970 г., регистриран на 26.11.1970 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III, управление II-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27093; работно дело IР-12448. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 23.03.1999 г. до 23.01.2002 г.
Решение N° 2-496
от 21.04.2015 г.
синдици-БНБ

Агент "Екрем; Емил" Асен Манов Друмев

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Друмево, обл. Шумен
Асен Манов Друмев Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Друмево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Вилдирас Енчев на 23.11.1976 г., регистриран на 01.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Вилдирас Енчев; о. р. Красимир Трифонов; о. р. Иван Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Екрем; Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-548 (В.Т.); писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Емил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-178/ 15.05.2013 г. – банка ДСК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Громов" Ахмед Махмуд Мехмед

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: гр. Айтос
Ахмед Махмуд Мехмед Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Костов на 21.06.1980 г., регистриран на 24.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел 11, отделение 5-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-2809 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. на ОУ на МВР-Бургас за унищожаване на работно дело ІР-1302; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 89/ 14.10.2009 г. – кандидати за частични избори – на 24.10.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Александър, Емил" Ахмед Хасан Гайтансъз

Дата на раждане: 02.02.1963
Място на раждане: с. Просеник, обл. Бургас
Ахмед Хасан Гайтансъз Дата на раждане 02.02.1963 г. Място на раждане с. Просеник, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов на 06.05.1982 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов; о. р. Ив. Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър, Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-329 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-140 (Бс); протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2860 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасан Гайтансъз към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Ангелов; Сергей; Сава " Ахмед Демир Доган

Дата на раждане: 29.03.1954
Място на раждане: С. Пчеларово, обл. Толбухин
Ахмед Демир Доган Дата на раждане 29.03.1954 г. Място на раждане С. Пчеларово, обл. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков на 21.08.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков; подп. Васил Панайотов; подп. Стойко Стойков; капитан М. Маринов; майор Иван Михайлов; Георги Георгиев; Евгени Крушков; Георги Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ-ДС, отдел ХІ, отделение 4; на 21.01.1976 г. делото е прехвърлено в отдел І на ОУ-МВР- Варна; от 14.03.1979 г. - Първо главно управление, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ангелов; Сергей; Сава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от Решение № 14 / 04.09.2007 г. 4 ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лични и работни дела Ф.1, а. е. 7576-10 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 06.03.1988 г. предложение за сваляне делото на агент "Сава" в архив. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Мирчев" Антон Василев Медникаров

Дата на раждане: 11.09.1940
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Антон Василев Медникаров Дата на раждане 11.09.1940 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител кап. Йордан Хр. Христов на 23.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол 1512/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41365. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Член на Управителен орган /Съвет на директорите/ на банка– длъжник – "БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Игор; Асенов; Пенев" Ахмед Сонер

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: гр. Харманли
Ахмед Сонер Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 24.03.1975 г.; възстановен на 20.03.1985 г. и регистриран на 27.03.1985 г. Ръководил го служител полк. Игнат Илиев Чупетловски; кап. Вълчо Янакиев Колев; о. р. Иван Димов; полк. Адриян Дойчинов; кап. Валентин Ив. Величков лейт. Димитър Иванов Роднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II-IV; ДС, управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игор; Асенов; Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4238 – 3 тома, в лично дело IА-36932 и в работно дело IР-17858 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 3 – 2 бр. и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "СОНЕР И СИНОВЕ АХМЕД COHEP" ЕТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед  Сонер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Устрем " Ангел Петров Янков

Дата на раждане: 21.11.1945
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Ангел Петров Янков Дата на раждане 21.11.1945 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Ангел Ангелов на 05.12.1979 г., регистриран на 12.12.1979 г. Ръководил го служител Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Устрем Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожаване на дело на "Устрем"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПП „НОВА ЗОРА”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Пешо " Ахмед Назиф Феим

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: С. Батишница, обл. Русе
Ахмед Назиф Феим Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане С. Батишница, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Никола Григоров Николов на 13.05.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Никола Григоров Николов; кап. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3038 (Русе); протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-685; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Две могили, издигнат от ДПС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Веселин " Ахмед Юсуф Караали

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: С. Веселец, обл. Разград
Ахмед Юсуф Караали Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане С. Веселец, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Венелин Рачев Рачев на 07.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Венелин Рачев Рачев; Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 25 сътрудник Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от ЗНС
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Сътрудник "Стамен" Антон Йорданов Стоименов

Дата на раждане: 10.07.1941
Място на раждане: гр. София
Антон Йорданов Стоименов Дата на раждане 10.07.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 14.01.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Стамен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 4944/ 21.05.1990 г. за унищожаване на дело № 14531-"Стамен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Национална научна политика" от 16.12.1991 г. до 06.07.1992 г. Началник на управление "Национална образователна и научна политика" от 06.07.1992 г. до 22.02.1993 г.
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Нешат; Нешо" Ахмед Халим Ахмед

Дата на раждане: 01.08.1954
Място на раждане: с. Свирец, обл. Кърджали
Ахмед Халим Ахмед Дата на раждане 01.08.1954 г. Място на раждане с. Свирец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 25.10.1979 г., регистриран на 06.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нешат; Нешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-575 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-599 (Хс); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-575 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Силен от 05.08.1996 г. до 12.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 43/ 09.07.2008 г. – Национален статистически институт - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Соколов" Ахмед Юмер Мурад

Дата на раждане: 20.11.1941
Място на раждане: с. Соколец, обл. Бургас
Ахмед Юмер Мурад Дата на раждане 20.11.1941 г. Място на раждане с. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител О. р. Антон Сотиров Анев, регистриран на 19.08.1966 г. Ръководил го служител О. р. Антон Сотиров Анев; Стойко Стойков; Лазар Янев Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-ІІІ отдел до 1962 г.; ДС-управление ІІ, отдел ІІ, отделение ІІІ; ОУ на МВР-Бургас-ДС; РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело ІА-2541 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-670
от 21.06.2016 г.
община Две могили

Агент "Пешо" Ахмед Назиф Феим

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: с. Батишница, обл. Русе
Ахмед Назиф Феим Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане с. Батишница, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Никола Григоров Николов на 25.05.1977 г., регистриран на 25.05.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Никола Григоров Николов; кап. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-3038 (Рс); протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-685; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Заместник-кмет на община Две могили от 2003 г. до 2007 г. Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Кехайов; Барутчиев" Антон Захариев Георгиев

Дата на раждане: 04.11.1951
Място на раждане: гр. Кюстендил
Антон Захариев Георгиев Дата на раждане 04.11.1951 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Костадин Николов на 18.06.1979 г., регистриран на 10.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Николов; о. р. Николай Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI; ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кехайов; Барутчиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; работно дело IР-12928; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1190 (Сл); протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-799 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 11.09.1998 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Антон Илиев Колев

Дата на раждане: 03.01.1958
Място на раждане: гр. Пловдив
Антон Илиев Колев Дата на раждане 03.01.1958 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3170/ 24.09.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.06.2003 г. до 01.01.2005 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Васко" Асен Константинов Костов

Дата на раждане: 29.09.1955
Място на раждане: гр. Плевен
Асен Константинов Костов Дата на раждане 29.09.1955 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Костов на 14.07.1988 г., регистриран на 25.08.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 22.11.1999 г. до 27.07.2000 г. За Асен Константинов Костов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 1-и ИР-Благоевград Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Ангелов; Сергей; Сава" Ахмед Демир Доган

Дата на раждане: 29.03.1954
Място на раждане: с. Пчеларово, обл. Толбухин
Ахмед Демир Доган Дата на раждане 29.03.1954 г. Място на раждане с. Пчеларово, обл. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков на 21.08.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков; подп. Васил Панайотов; подп. Стойко Стойков; капитан М. Маринов; майор Иван Михайлов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Евгени Крушков; о. р. Георги Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ-ДС, отдел ХІ, отделение 4; на 21.01.1976 г. делото е прехвърлено в отдел І на ОУ-МВР-Варна; от 14.03.1979 г. - Първо главно управление, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ангелов; Сергей; Сава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; лични и работни дела Ф.1, а. е. 7576-10 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 06.03.1988 г. предложение за сваляне делото на агент "Сава" в архив. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 1-и ИР-Благоевград и в 9-и ИР-Кърджали Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Орлов" Ахмед Шабан Шабанов

Дата на раждане: 09.08.1956
Място на раждане: с. Нова Черна, обл. Силистра
Ахмед Шабан Шабанов Дата на раждане 09.08.1956 г. Място на раждане с. Нова Черна, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Христо Йовчев на 17.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 -5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Орлов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.08.1992 г. до 19.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Пешо" Ахмед Назиф Феим

Дата на раждане: 16.04.1948
Място на раждане: с. Батишница, обл. Русе
Ахмед Назиф Феим Дата на раждане 16.04.1948 г. Място на раждане с. Батишница, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Никола Григоров Николов на 25.05.1977 г., регистриран на 25.05.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Никола Григоров Николов; кап. Петър Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-3038 (Русе); протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-685; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Две могили, издигнат от ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА–2973 (Бл), работно дело ІР–2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Гърмен, издигнат от ДПС Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ястреб" Ахмед Ибрямов Контилев

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: с. Габарево, обл. Стара Загора
Ахмед Ибрямов Контилев Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане с. Габарево, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Ганчо Драганов на 12.09.1979 г., регистриран на 04.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Драганов, о. р. Румен Султанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ястреб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Габарево, общ. Павел баня, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Ахмед Ибрямов Контилев липсват други дани по чл. 25, т. 3. Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Сергей" Антон Митов Драганов

Дата на раждане: 29.06.1951
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Антон Митов Драганов Дата на раждане 29.06.1951 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 15.06.1977 г., регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ст. Зарков; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-315 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Макреш, издигнат от ИК "Антон Митов Драганов" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Митов Драганов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ДПС" в 1-и МИР-Благоевград Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Агент "Каров" Ахмед Осман Ибиш

Дата на раждане: 24.05.1951
Място на раждане: с. Борино, обл. Смолян
Ахмед Осман Ибиш Дата на раждане 24.05.1951 г. Място на раждане с. Борино, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Александър Кръстев Савов на 03.12.1976 г., регистриран на 13.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Кръстев Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1702 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент "Димитров" Ахмед Сюлейманов Чаталбашев

Дата на раждане: 25.07.1953
Място на раждане: гр. Стралджа
Ахмед Сюлейманов Чаталбашев Дата на раждане 25.07.1953 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител кап. Павел Жечев Павлов на 20.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2515 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 02.11.1999 г. до 05.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Сюлейманов Чаталбашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Агент "Гошо" Ахмед Исмаил Ахмед

Дата на раждане: 10.09.1936
Място на раждане: с. Черна, обл. Добрич
Ахмед Исмаил Ахмед Дата на раждане 10.09.1936 г. Място на раждане с. Черна, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Петър Великов Ташков на 13.08.1971 г., регистриран на 19.08.1971 г. Ръководил го служител лейт. Петър Великов Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-806 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр.; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-806 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-134 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-539
от 28.07.2015 г.
чл. 28-Атанас Жеков Тилев

Сътрудник; нелегален разузнавач "Зингер" Атанас Жеков Тилев

Дата на раждане: 14.10.1944
Място на раждане: гр. Стара Загора
Атанас Жеков Тилев Дата на раждане 14.10.1944 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител полк. Христанков и подп. Сталев на 15.05.1969 г. Ръководил го служител полк. Христанков; подп. Сталев; полк. Събев; о. р. Гетов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; нелегален разузнавач Псевдоними Зингер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 2110; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник към "Обединена българска банка" - "Банка за земеделски кредит" АД, гр. София; Член на Надзорния съвет на Банка за земеделски кредит от 08.12.1992 г. до 11.10.1994 г. Член на Съвета на директорите на Банка за земеделски кредит от 11.10.1994 г. до 06.05.1996 г. Член на Съвета на директорите на Добруджанска ТБ от 01.06.1995 г.до 05.01.1996 г.; Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник към БЗК – "ДАРУ МЕТАЛ" ООД, гр. София; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник към БНБ – "БЗК "АД – от 22.09.1994 г. до 06.05.1996 г.; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник към ДСК - „ДОБРУДЖАНСКА ТБ” АД, гр. Добрич
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Ицо" Антон Божилов Антонов

Дата на раждане: 17.09.1951
Място на раждане: гр. Кюстендил
Антон Божилов Антонов Дата на раждане 17.09.1951 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител лейт. Валери Владимиров Станчев на 13.10.1982 г., регистриран на 20.10.1982 г. Ръководил го служител лейт. Валери Владимиров Станчев; кап. Вене Бонев Милков; лейт. К. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ицо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1439 (Кн) и в работно дело IР-1198 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Кюстендил от 19.04.2004 г. до 13.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Божилов Антонов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Александров" Асен Боянов Ушев

Дата на раждане: 10.01.1944
Място на раждане: гр. Благоевград
Асен Боянов Ушев Дата на раждане 10.01.1944 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител лейт. Иван Андонов Андонов на 19.08.1987 г., регистриран на 27.08.1987 г. Ръководил го служител лейт. Иван Андонов Андонов; ст. лейт. Георги Боянов Ризов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1326 (Кн) и в работно дело IР-1113 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.10.1991 г. до 01.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Асен Боянов Ушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Бор" Атанас Георгиев Костадинов

Дата на раждане: 12.02.1934
Място на раждане: с. Въгларово, обл. Хасково
Атанас Георгиев Костадинов Дата на раждане 12.02.1934 г. Място на раждане с. Въгларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Хубенов Пенев на 07.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Хубенов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС от 01.01.1990 г. до 01.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Камен" Ахмед Салим Кьосе

Дата на раждане: 25.08.1955
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Ахмед Салим Кьосе Дата на раждане 25.08.1955 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Подп. Георги Димитров Георгиев на 13.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител Подп. Георги Димитров Георгиев; о. р. Светослав Пиргозлиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-878 (Тщ); лично дело ІА-3210 (В. Т.); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 114/ 05.03.2010 г. – частични избори на 13.03.2010 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Соколов " Ахмед Юмер Мурад

Дата на раждане: 20.11.1941
Място на раждане: С. Соколец, обл. Бургас
Ахмед Юмер Мурад Дата на раждане 20.11.1941 г. Място на раждане С. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител О. р. Антон Сотиров Анев възстановил връзката на 09.08.1966 г. Ръководил го служител О. р. Антон Сотиров Анев; Стойко Стойков; Л. Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-ІІІ отдел до 1962 г.; ДС- управление ІІ, отдел ІІ, отделение ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2541 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Руен, издигнат от БСП
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Съдържател на явочна квартира "Лев" Антон Здравков Лазаров

Дата на раждане: 19.09.1954
Място на раждане: гр. Петрич
Антон Здравков Лазаров Дата на раждане 19.09.1954 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 30.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-IV РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1673/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 695/ 05.02.1990 г. материалите на Я/К "Лев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите в ТБ "Доверие" АД от 09.07.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент "Ивайло" Антон Емилов Антонов

Дата на раждане: 25.09.1946
Място на раждане: гр. Русе
Антон Емилов Антонов Дата на раждане 25.09.1946 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев на 26.11.1973 г., регистриран н 12.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. За Антон Емилов Антонов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Гърмен, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявен с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Янков" Ахмед Рамис Каракаш

Дата на раждане: 05.06.1950
Място на раждане: с. Правда, обл. Силистра
Ахмед Рамис Каракаш Дата на раждане 05.06.1950 г. Място на раждане с. Правда, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Станко Вълчев на 28.01.1985 г., регистриран на 07.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-658 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 89
от 14.10.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 24.10.2009 г.

Агент "Громов" Ахмед Махмуд Мехмед

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: Гр. Айтос
Ахмед Махмуд Мехмед Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане Гр. Айтос Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Костов на 21.06.1980 г., регистриран на 24.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел 11, отделение 5-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-2809 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. на ОУ на МВР-Бургас за унищожаване на работно дело ІР-1302; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 2-867
от 28.02.2017 г.
община Павел баня

Агент "Йовчев" Ахмед Адем Ибиш

Дата на раждане: 06.01.1958
Място на раждане: гр. Чирпан
Ахмед Адем Ибиш Дата на раждане 06.01.1958 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Емил Иванов на 28.11.1978 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Емил Иванов; о. р. Румен Султанов; о. р. Г. Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІІІ; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йовчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на дело с рег. № 53027. Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-9984; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ 65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-3552 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. ноември 1999 г. Заместник-кмет на община Павел баня от 11.11.2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-867
от 28.02.2017 г.
община Павел баня

Агент "Ястреб" Ахмед Ибрямов Контилев

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: с. Габарево, обл. Стара Загора
Ахмед Ибрямов Контилев Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане с. Габарево, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Ганчо Драганов на 12.09.1979 г., регистриран на 04.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Драганов, о. р. Румен Султанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ястреб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Габарево от 2007 г. до 2011 г. Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Ахмед Ибрямов Контилев липсват други данни по чл. 25, т. 3. Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Валентин" Ахмед Кадир Мехмед

Дата на раждане: 28.04.1948
Място на раждане: с. Страхил войвода, обл. Кърджали
Ахмед Кадир Мехмед Дата на раждане 28.04.1948 г. Място на раждане с. Страхил войвода, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Салиф Илязов Мехмедов на 18.02.1969 г., регистриран на 28.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Салиф Илязов Мехмедов; о. р. Димитър Борисов; о. р. Стайко Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, ВКР-ГУСВ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1479 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1479 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1088 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Щатен служител "" Антон Димитров Калдамуков

Дата на раждане: 01.02.1956
Място на раждане: гр. Ивайловград
Антон Димитров Калдамуков Дата на раждане 01.02.1956 г. Място на раждане гр. Ивайловград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 90/ 05.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2/ 19.01.1990 г. е преназначен за инспектор. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник - ЕТ "АНТОН ДИМИТРОВ - МАРТИН", гр. Стара Загора Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-275
от 04.12.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Банка за земеделски кредит

Осведомител "Ваклинов" Антон Неделчев Методиев

Дата на раждане: 30.01.1952
Място на раждане: гр. Русе
Антон Неделчев Методиев Дата на раждане 30.01.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Ангел Миланов Николов на 11.12.1970 г., регистриран на 31.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Миланов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КАПРИЗ" ООД, гр. Борово За Антон Неделчев Методиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Тракия" Антон Добрев Памуков

Дата на раждане: 16.12.1947
Място на раждане: гр. Харманли
Антон Добрев Памуков Дата на раждане 16.12.1947 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Стамо Стамов на 12.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стамо Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тракия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-323 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС Харманли до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Веселин" Ахмед Юсуф Караали

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: с. Веселец, обл. Разград
Ахмед Юсуф Караали Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане с. Веселец, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Венелин Рачев Рачев на 07.08.1984 г., регистриран на 13.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Венелин Рачев Рачев; о. р. Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 88/ 15.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. секретните материали на агент "Веселин"; лично дело IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Веселец до 28.10.1991 г. Кмет на кметство Веселец от 21.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Асен Йорданов Куртев

Дата на раждане: 08.01.1949
Място на раждане: с. Златна нива, обл. Шумен
Асен Йорданов Куртев Дата на раждане 08.01.1949 г. Място на раждане с. Златна нива, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Георгиев Великов на 01.10.1984 г., регистриран на 04.10.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Георгиев Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в дело IЯ-488 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Шумен, издигнат от Коалиция "Народен съюз" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Асен Йорданов Куртев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Гърмен, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявен с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Ястреб" Ахмед Ибрямов Контилев

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: с. Габарево, обл. Стара Загора
Ахмед Ибрямов Контилев Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане с. Габарево, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Ганчо Драганов на 12.09.1979 г., регистриран на 04.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Драганов, о. р. Румен Султанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ястреб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, издигнат от ПП "ДПС" Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Ахмед Ибрямов Контилев липсват други дани по чл. 25, т. 3. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Караджов" Ахмед Ахмед Хюсеин

Дата на раждане: 11.03.1949
Място на раждане: с. Руен, обл. Бургас
Ахмед Ахмед Хюсеин Дата на раждане 11.03.1949 г. Място на раждане с. Руен, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Колю Димитров Колев на 19.04.1976 г., регистриран на 10.05.1976 г. Ръководил го служител кап. Колю Димитров Колев; о. р. Милан Вангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Караджов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2437 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-876 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Осведомител; резидент "Серьожа" Антон Асенов Кърцов

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Антон Асенов Кърцов Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов на 15.12.1971 г., регистриран на 23.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов; о. р. Нейчо Мяхов; о. р. Костадин Анг. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление III-I-V, управление III-VIII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; резидент Псевдоними Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-36323 и в работно дело IР-17622; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 02.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Асенов Кърцов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Агент "Мирчев" Антон Василев Медникаров

Дата на раждане: 11.09.1940
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Антон Василев Медникаров Дата на раждане 11.09.1940 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител кап. Йордан Хр. Христов на 23.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол 1512/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41365. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Балканска универсална банка от 30.09.1996 г. до 12.09.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Манол " Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; л. д. № ІА – 2973 (Бл), р. д. № ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 отчет Кандидат за кмет на общ. Гърмен, обл. Благоевград, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ястреб " Ахмед Ибрямов Контилев

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: с. Габарево, обл. Стара Загора
Ахмед Ибрямов Контилев Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане с. Габарево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Ганчо Драганов на 12.09.1979 г. Ръководил го служител Ганчо Драганов, Румен Султанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ястреб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, издигнат от ДПС Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Ахмед Ибрямов Контилев липсват други дани по чл. 25, т. 3.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Громов " Ахмед Махмуд Мехмед

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: Гр. Айтос
Ахмед Махмуд Мехмед Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане Гр. Айтос Вербувал го служител Кап. Христо Георгиев Костов на 21.06.1980 г., регистриран на 24.07.1980 г. Ръководил го служител Кап. Христо Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел 11, отделение 5-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 бланка; лично дело ІА-2809 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. на ОУ на МВР-Бургас за унищожаване на работно дело ІР-1302; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от Независима коалиция за община Руен
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Камен " Ахмед Салим Кьосе

Дата на раждане: 25.08.1955
Място на раждане: С. Крепча, обл. Търговище
Ахмед Салим Кьосе Дата на раждане 25.08.1955 г. Място на раждане С. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Подп. Георги Димитров Георгиев на 13.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител Подп. Георги Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-3210 (В. Т- во); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище, издигнат от „Зелена България”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Емил " Ахмед Шукриев Ахмедов

Дата на раждане: 01.04.1961
Място на раждане: с. Блатска, обл. Благоевград
Ахмед Шукриев Ахмедов Дата на раждане 01.04.1961 г. Място на раждане с. Блатска, обл. Благоевград Вербувал го служител Александър Арабаджиев на 12.12.1980 г. Ръководил го служител Александър Арабаджиев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управлние трето, отдел 11, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр.4, рег. дневник; протокол № 4 от 03.07.1990 г. за унищожаване на лично дело ІА – 1820; протокол № 2 от 10.05.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР – 1434; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Блатска, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, издигнат от Партия Български социалдемократи
Решение N° 2-293
от 22.01.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Агент "Ким" Атанас Кирилов Търев

Дата на раждане: 31.01.1958
Място на раждане: с. Болярци, обл. Пловдив
Атанас Кирилов Търев Дата на раждане 31.01.1958 г. Място на раждане с. Болярци, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Георги Любенов Николов на 18.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител майор Георги Любенов Николов; о. р. Атанас Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ким Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело IА-2161; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "АТАНАС ТЪРЕВ", гр. Пловдив Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; резидент "Серьожа" Антон Асенов Кърцов

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Антон Асенов Кърцов Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов на 15.12.1971 г., регистриран на 23.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов; о. р. Нейчо Мяхов; о. р. Костадин Анг. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление III-I-V, управление III-VIII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; резидент Псевдоними Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от щатни служители, съдържащи се в лично дело IА-36323 и в работно дело IР-17622; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" - Доспат Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Асенов Кърцов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверено лице; Агент "Петров" Ахмед Хасанов Исуфов

Дата на раждане: 09.10.1947
Място на раждане: с. Бъзън, обл. Русе
Ахмед Хасанов Исуфов Дата на раждане 09.10.1947 г. Място на раждане с. Бъзън, обл. Русе Вербувал го служител лейт. Тодор Пенчев Тодоров на 04.05.1977 г., регистриран на 10.05.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Пенчев Тодоров; лейт. Свилен Михайлов Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3752 (Рс) и в работно дело IР-1081 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Русе, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасанов Исуфов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Емил" Антон Димитров Ефтимов

Дата на раждане: 29.05.1966
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Антон Димитров Ефтимов Дата на раждане 29.05.1966 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител О. р. Йордан Василев на 28.10.1983 г., регистриран на 04.11.1983 г. Ръководил го служител О. р. Йордан Василев; кап. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление III; управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29994 и работно дело IР-15728; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-538 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор от РП-София от 17.04.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Мирчев" Антон Василев Медникаров

Дата на раждане: 11.09.1940
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Антон Василев Медникаров Дата на раждане 11.09.1940 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител кап. Йордан Хр. Христов на 23.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол 1512/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41365. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Член на Управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник „БУБ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Антон Иванов Велев

Дата на раждане: 07.02.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Антон Иванов Велев Дата на раждане 07.02.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 128/ 16.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 3266/ 27.07.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 162/ 18.07.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.12.1999 г. до 01.03.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Антон Христов Йончев

Дата на раждане: 15.03.1959
Място на раждане: гр. София
Антон Христов Йончев Дата на раждане 15.03.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4130/ 04.11.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 42/ 30.01.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Главен експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Манол" Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане: 22.01.1964
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Ахмед Ахмедов Башев Дата на раждане 22.01.1964 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА – 2973 (Бл), работно дело ІР – 2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 1-и МИР-Благоевград Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)