Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Б*" намери 543 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Иван" Бойко Иванов Бахнев

Дата на раждане: 09.06.1968
Място на раждане: гр. Балчик
Бойко Иванов Бахнев Дата на раждане 09.06.1968 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител кап. Атанас Йонков Цочев на 25.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител кап. Атанас Йонков Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2002 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Администрация и протокол" от 01.04.2008 г.
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Щатен служител "" Борислав Петров Младенов

Дата на раждане: 22.01.1963
Място на раждане: гр. Враца
Борислав Петров Младенов Дата на раждане 22.01.1963 г. Място на раждане гр. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3232/ 29.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Оперативна дейност" от 06.01.2009 г.
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Узунов" Борислав Николов Дойчинов

Дата на раждане: 05.05.1936
Място на раждане: гр. Рила
Борислав Николов Дойчинов Дата на раждане 05.05.1936 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев на 13.01.1959 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел V-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА16591; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Рила, издигнат от ПП "Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Валентин" Бойко Христов Братиновски

Дата на раждане: 04.10.1960
Място на раждане: гр. Враца
Бойко Христов Братиновски Дата на раждане 04.10.1960 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител лейт. Тодор Славчев Антов на 13.10.1979 г., регистриран на 25.10.1979 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Славчев Антов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-521 (IА-2545) (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IА-2545 (Вр) (налично) и работно дело IР-945 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Феникс" Борислав Стефанов Шабански

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: Гр. София
Борислав Стефанов Шабански Дата на раждане 30.08.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р.Христо Димитров Пагелски на 23.12.1983 г., регистриран на 06.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Пагелски; лейт. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-01-01, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Феникс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-14243; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Феникс". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник направление "Лицензии и контрол на РТП" от 01.01.1999 г. до 31.12.1999 г. Началник отдел "Правен и лицензии" от 01.01.2000 г. до 31.03.2001 г. Началник отдел "Лицензии" от 01.04.2001 г. до 30.06.2002 г. Началник отдел "Лицензиране и регистриране" от 01.07.2002 г. до 31.05.2007 г. Директор на дирекция "Лицензиране" от 01.06.2007 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Страхил" Борислав Бориславов Костурков

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Борислав Бориславов Костурков Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор на БТА от 01.07.1998 г. до 01.10.1998 г .
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Юруков" Бойко Димитров Кръстев

Дата на раждане: 24.06.1958
Място на раждане: гр. София
Бойко Димитров Кръстев Дата на раждане 24.06.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 10.07.1984 г., регистриран на 31.07.1984 г. Ръководил го служител полк р. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юруков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36748. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.01.1990 г. до 01.10.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Димитров Кръстев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Бистров (Бисеров)" Бойко Милков Тарабанов

Дата на раждане: 20.05.1935
Място на раждане: гр. София
Бойко Милков Тарабанов Дата на раждане 20.05.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Герхард Райчев Гавраилов на 22.03.1966 г., регистриран в ПГУ на 23.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Герхард Райчев Гавраилов; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Иван Катранджиев; кап. Стоян Алексиев Стоянов; о. р. Димчо Вавов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Бистров (Бисеров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1770. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 01.12.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Матеев" Бойко Христов Мирчев

Дата на раждане: 04.05.1958
Място на раждане: гр. София
Бойко Христов Мирчев Дата на раждане 04.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Валентин Венков Вълков на 03.10.1988 г., регистриран на 12.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Валентин Венков Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02, отдел 06, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело IА-36354; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 21.12.2001 г. до 30.08.2006 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Ленко" Борис Иванов Борисов

Дата на раждане: 08.08.1946
Място на раждане: с. Одърне, обл. Плевен
Борис Иванов Борисов Дата на раждане 08.08.1946 г. Място на раждане с. Одърне, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Стамен Друмев Матеев на 17.10.1974 г., регистриран на 25.10.1974 г. Ръководил го служител лейт. Стамен Друмев Матеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-541 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 299/ 04.05.1990 г. и протокол с предложение за унищожаване работно дело IР-848 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "БИБ БОРИС ИВ. БОРИСОВ" ЕТ Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Сътрудник "Романов (Романски)" Борислав Сарандев Сарандев

Дата на раждане: 14.07.1957
Място на раждане: гр. София
Борислав Сарандев Сарандев Дата на раждане 14.07.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Резашки и ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов на 21.02.1978 г. Ръководил го служител майор Резашки; ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов; ст. лейт. Камен Войников; о. р. Огнян Христанков; майор Анко Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Романов (Романски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13425; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЕМОС" ЕАД /с последваща правноорганизационна форма АД/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Сарандев Сарандев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Борислав Георгиев Желязков

Дата на раждане: 08.05.1952
Място на раждане: гр. Тервел
Борислав Георгиев Желязков Дата на раждане 08.05.1952 г. Място на раждане гр. Тервел Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1376/ 30.04.1987 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 398/ 22.06.1990 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел в ОСлС-Варна
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Ваклинов" Борислав Цветанов Цолов

Дата на раждане: 18.11.1946
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Борислав Цветанов Цолов Дата на раждане 18.11.1946 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.02.1966 г., регистриран на 03.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-1, армия 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № III 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-72; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-561а. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Монтана. Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 2-436
от 03.12.2014 г.
Национален военен университет Васил Левски

Резидент "Петър" Борислав Иванов Додев

Дата на раждане: 15.11.1951
Място на раждане: с. Голям Извор, обл. Ловеч
Борислав Иванов Додев Дата на раждане 15.11.1951 г. Място на раждане с. Голям Извор, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Стефан Илиев на 05.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (декан) факултет "Авиационно-технологичен" от 01.12.2000 г. до 30.09.2002 г. Н-к (декан) факултет "Авиационен" от 01.10.2002 г. до 30.11.2003 г. За Борислав Иванов Додев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Нещатен служител "" Бойко Недялков Недялков

Дата на раждане: 11.10.1950
Място на раждане: гр. София
Бойко Недялков Недялков Дата на раждане 11.10.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Нещатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-РУ Кремиковци-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 509/ 07.03.1980 г. и се води на отчет от лейт. Димитър Ангелов Диков. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г. и от 11.12.2008 г.
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Секретен сътрудник "Алексов" Бойко Недялков Недялков

Дата на раждане: 11.10.1950
Място на раждане: гр. София
Бойко Недялков Недялков Дата на раждане 11.10.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Александър Кръстев Попов на 12.05.1982 г., регистриран на 25.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Алексов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5460; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г. и от 11.12.2008 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Осведомител "Пенев" Борислав Кирилов Тошев

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: с. Краводер, обл. Враца
Борислав Кирилов Тошев Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане с. Краводер, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Враца от м. август 2000 г. до м. юни 2002 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-251/ 30.10.2013 г. – община Криводол Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Съдържател на явочна квартира " Я/к Бор" Борислав Цветков Ангелов

Дата на раждане: 15.07.1946
Място на раждане: С. Лисец, обл. Ловеч
Борислав Цветков Ангелов Дата на раждане 15.07.1946 г. Място на раждане С. Лисец, обл. Ловеч Вербувал го служител Ст. лейт. Бенчев на 11.12.1972 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Бенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Я/к "Бор" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 67/ 1989 г. на дело ІЯ-1400 Снемане от действащия оперативен отчет 26.03.1976 г. поради изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.
Решение N° 236
от 29.06.2011
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Щатен служител "" Борислав Йорданов Христов

Дата на раждане: 05.12.1955
Място на раждане: гр. София
Борислав Йорданов Христов Дата на раждане 05.12.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО; СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-62/ 17.03.1982 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 1136/ 28.12.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 13.03.2006 г. до 12.04.2006 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Страхил" Борислав Бориславов Костурков

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: гр. София
Борислав Бориславов Костурков Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ служба "Пресцентър" от 10.12.1990 г. до 17.08.1992 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Българската телеграфна агенция Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии- радиа и телевизии
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Доверено лице; Агент "Сашо" Бойко Николов Боев

Дата на раждане: 08.09.1958
Място на раждане: гр. Кула
Бойко Николов Боев Дата на раждане 08.09.1958 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев на 09.11.1984 г., регистриран на 04.01.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Николов Боев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Феникс" Борислав Стефанов Шабански

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: гр. София
Борислав Стефанов Шабански Дата на раждане 30.08.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Димитров Пагелски на 23.12.1983 г., регистриран на 06.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Пагелски; лейт. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-01-01, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Феникс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-14243; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Феникс". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) до 30.11.1992 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Боян; Бойко" Борислав Тодоров Борисов

Дата на раждане: 20.10.1948
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Борислав Тодоров Борисов Дата на раждане 20.10.1948 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Гено Тод. Гложенски на 01.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Гено Тод. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1655 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-583 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Христов" Борислав Христов Дионисиев

Дата на раждане: 27.07.1947
Място на раждане: гр. София
Борислав Христов Дионисиев Дата на раждане 27.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев на 21.03.1981 г., регистриран на 16.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35040; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба - “Елфарма” АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Христов Дионисиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Съдържател на явочна квартира "Бор" Борислав Цветков Ангелов

Дата на раждане: 15.07.1946
Място на раждане: С. Лисец, обл. Ловеч
Борислав Цветков Ангелов Дата на раждане 15.07.1946 г. Място на раждане С. Лисец, обл. Ловеч Вербувал го служител Ст. лейт. Бенчев на 11.12.1972 г., регистриран на 17.12.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Бенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 67/ 1989 г. на дело ІЯ-1400; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Съдия във ВКС/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет.
Решение N° 2-1066
от 26.09.2017 г.
КТБ физически лица с депозит лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Сътрудник "Романов (Романски)" Борислав Сарандев Сарандев

Дата на раждане: 14.07.1957
Място на раждане: гр. София
Борислав Сарандев Сарандев Дата на раждане 14.07.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Резашки и ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов на 21.02.1978 г. Ръководил го служител майор Резашки; ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов; ст. лейт. Камен Войников; о. р. Огнян Христанков; майор Анко Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Романов (Романски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13425; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Физическо лице, по чл. 62, ал. 12, т. 2 (с влог в КТБ) от Закона за кредитните институции Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Сарандев Сарандев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Георгиев " Бойко Иванов Ватев

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: Гр. Плевен
Бойко Иванов Ватев Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Пенко Георгиев на 22.10.1982 г. Ръководил го служител Пенко Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Сътрудник "Романов (Романски)" Борислав Сарандев Сарандев

Дата на раждане: 14.07.1957
Място на раждане: гр. София
Борислав Сарандев Сарандев Дата на раждане 14.07.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Резашки и ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов на 21.02.1978 г. Ръководил го служител майор Резашки; ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов; ст. лейт. Камен Войников; о. р. Огнян Христанков; майор Анко Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Романов (Романски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13425; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на „Българска холдингова компания” АД – купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "ФЕЯ" бул.Цариградско шосе 61, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Сарандев Сарандев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Христов" Борислав Христов Дионисиев

Дата на раждане: 27.07.1947
Място на раждане: гр. София
Борислав Христов Дионисиев Дата на раждане 27.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев на 21.03.1981 г., регистриран на 16.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35040; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Капитал банк от 16.08.1993 г. до 06.01.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Христов Дионисиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Щатен служител "" Бойко Георгиев Иванов

Дата на раждане: 18.10.1955
Място на раждане: гр. София
Бойко Георгиев Иванов Дата на раждане 18.10.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-3184/ 22.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 224/ 01.03.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ЦМУ от 23.06.1997 г. до 31.01.1998 г. Н-к на ЦМУ от 01.02.1998 г. до 31.08.1998 г. Обявен с решение № 117/ 17.03.2010 г. - МВР
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Христов" Бойко Миладинов Терзийски

Дата на раждане: 05.12.1948
Място на раждане: гр. Благоевград
Бойко Миладинов Терзийски Дата на раждане 05.12.1948 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Граховски на 22.09.1978 г., регистриран на 27.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2671 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.10.1991 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Бойко Иванов Пеев

Дата на раждане: 01.08.1951
Място на раждане: гр. София
Бойко Иванов Пеев Дата на раждане 01.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2192/ 27.06.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 648/ 23.06.1988 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 750/ 15.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 738/ 07.09.1990 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 742/ 13.09.1990 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение от 01.10.1990 г. до 16.03.1992 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Бойко Кирилов Димитров

Дата на раждане: 27.08.1951
Място на раждане: гр. София
Бойко Кирилов Димитров Дата на раждане 27.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление V Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4388/ 30.08.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1662/ 25.09.1985 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 21.02.1992 г. до 23.10.1993 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Борислав Петров Василев

Дата на раждане: 15.08.1951
Място на раждане: гр. София
Борислав Петров Василев Дата на раждане 15.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4376/ 10.12.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 850/ 30.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 696/ 21.08.1989 г. е преназначен за н-к група. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1992 г. до 01.05.1993 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Реката " Бойко Вълков Боев

Дата на раждане: 30.12.1951
Място на раждане: Гр. Благоевград
Бойко Вълков Боев Дата на раждане 30.12.1951 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Неделчо Петков на 14.02.1985 г., регистриран на 13.03.1985 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 34 Ръководил го служител Неделчо Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Реката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 156/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-452 Я/К "Реката"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Бойко Кирилов Дойчинов

Дата на раждане: 24.03.1955
Място на раждане: Гр. София
Бойко Кирилов Дойчинов Дата на раждане 24.03.1955 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ-ДС; ДКМС-МВР; ДС-ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач по ДС към СГУ; със заповед № 602/ 08.12.1980 г. е преназначен за разузнавач отдел 02-ДС; със заповед № 802/ 15.02.1982 г. е преназначен за разузнавач инструктор РК на ДКМС- МВР; със заповед № 60/ 07.01.1985 г. е преназначен за инструктор /инспектор/; със заповед № 294/ 12.11.1985 г. е преназначен за инспектор отдел 06 във ВГУ. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от “Българско Движение Национален идеал за единство” (БДНИЕ)
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Резидент, Агент " Иванов " Бойко Тодоров Милев

Дата на раждане: 23.07.1955
Място на раждане: Гр. Петрич
Бойко Тодоров Милев Дата на раждане 23.07.1955 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Георги Инджов на 24.04.1979 г. Ръководил го служител Георги Инджов Структури, в които е осъществявано ДС-управление III-IV-2 Решение № 20/ 19.12.2007 г. 35 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 30982 и работно дело IР-16937; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Янев " Борис Кирилов Николов

Дата на раждане: 23.08.1947
Място на раждане: С. Полето, обл. Благоевград
Борис Кирилов Николов Дата на раждане 23.08.1947 г. Място на раждане С. Полето, обл. Благоевград Вербувал го служител Илия Атанасов Вутов на 01.02.1967 г. Ръководил го служител Илия Атанасов Вутов; Апостол Мичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III - 1 армия-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 38 Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР" За Борис Кирилов Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Скът " Борислав Николаев Борисов

Дата на раждане: 24.04.1959
Място на раждане: Гр. Бяла Слатина
Борислав Николаев Борисов Дата на раждане 24.04.1959 г. Място на раждане Гр. Бяла Слатина Вербувал го служител Ивайло Иванов на 06.03.1983 г. Ръководил го служител Ивайло Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Скът Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 52/ 09.04.1990 г. за унищожаване на материали на Я/К "Скът"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от Предизборна коалиция "ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Узунов " Борислав Николов Дойчинов

Дата на раждане: 05.05.1936
Място на раждане: Гр. Рила
Борислав Николов Дойчинов Дата на раждане 05.05.1936 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев на 13.01.1959 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел V-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 39 лично дело IА16591; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигнат от НДСВ
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бисер " Борислав Николов Йотов

Дата на раждане: 18.04.1936
Място на раждане: С. Бутан, обл. Враца
Борислав Николов Йотов Дата на раждане 18.04.1936 г. Място на раждане С. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Петър Иванов Хайтов на 03.03.1976 г., регистриран на 11.03.1976 г. Ръководил го служител Полк. Петър Иванов Хайтов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2689 (Вр); протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1109; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от БСП
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Ришард" Борис Людмилов Божков

Дата на раждане: 01.04.1951
Място на раждане: гр. Варна
Борис Людмилов Божков Дата на раждане 01.04.1951 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Петър Маринов Цапрев на 17.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител кап. Петър Маринов Цапрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ришард Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1497; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от ПП "Движение за радикална промяна Българската пролет" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борис Людмилов Божков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-8
от 22.05.2012 г.
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.05.2012г.

Щатен служител "" Бойко Любомиров Клечков

Дата на раждане: 31.05.1958
Място на раждане: гр. Кюстендил
Бойко Любомиров Клечков Дата на раждане 31.05.1958 г. Място на раждане гр. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 8/ 01.01.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач Кандидат за общ. съветник в гр. Кюстендил, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия"
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Осведомител "Пенев" Борислав Кирилов Тошев

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: с. Краводер, обл. Враца
Борислав Кирилов Тошев Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане с. Краводер, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Иван" Бойко Иванов Бахнев

Дата на раждане: 09.06.1968
Място на раждане: гр. Балчик
Бойко Иванов Бахнев Дата на раждане 09.06.1968 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител кап. Атанас Йонков Цочев на 25.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г. Ръководил го служител кап. Атанас Йонков Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2002 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.01.2005 г. Обявен с решение № 144/ 22.06.2010 г. - Служба "Военна полиция"
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Явор" Бойко Илиев Петровски

Дата на раждане: 27.06.1950
Място на раждане: гр. София
Бойко Илиев Петровски Дата на раждане 27.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Бейков на 07.09.1979 г., регистриран на 20.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Бейков; о. р. Димитър Костов; о. р. Иван Г. Костов; о. р. Пешев. о. р. Д. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 25.10.1999 г. За Бойко Илиев Петровски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Борислав Петров Младенов

Дата на раждане: 22.01.1963
Място на раждане: гр. Враца
Борислав Петров Младенов Дата на раждане 22.01.1963 г. Място на раждане гр. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3232/ 29.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.12.2000 г. до 01.06.2003 г. Обявен с решение № 144/ 22.06.2010 г. - Служба "Военна полиция"
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Георгиев" Бойко Иванов Ватев

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: Гр. Плевен
Бойко Иванов Ватев Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Пенко Георгиев на 22.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Пенко Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 16-и ИР-Пловдив Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Александров Влайков

Дата на раждане: 13.05.1951
Място на раждане: гр. Годеч
Бойко Александров Влайков Дата на раждане 13.05.1951 г. Място на раждане гр. Годеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-796/ 08.02.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 72/ 18.02.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 405/ 28.10.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 685/ 27.10.1989 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.06.1993 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Василев Пеев

Дата на раждане: 24.06.1951
Място на раждане: гр. София
Бойко Василев Пеев Дата на раждане 24.06.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 25/ 10.03.1983 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 60/ 14.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.05.1998 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Георгиев Дачев

Дата на раждане: 10.11.1951
Място на раждане: гр. София
Бойко Георгиев Дачев Дата на раждане 10.11.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-924/ 11.03.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 44/ 29.04.1986 г. е преназначен за ст. Разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Георгиев Иванов

Дата на раждане: 18.10.1955
Място на раждане: гр. София
Бойко Георгиев Иванов Дата на раждане 18.10.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-3184/ 22.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 224/ 01.03.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 30.12.1992 г. до 01.09.1994 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Маринов Гатев

Дата на раждане: 05.01.1961
Място на раждане: гр. Панагюрище
Бойко Маринов Гатев Дата на раждане 05.01.1961 г. Място на раждане гр. Панагюрище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОбУ на МВР-Панагюрище-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 01.09.2006 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Стоянов Ненов

Дата на раждане: 29.09.1953
Място на раждане: гр. София
Бойко Стоянов Ненов Дата на раждане 29.09.1953 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2370/ 13.07.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1058/ 20.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 992/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 06.12.1999 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент, Агент "Иванов" Бойко Тодоров Милев

Дата на раждане: 23.07.1955
Място на раждане: Гр. Петрич
Бойко Тодоров Милев Дата на раждане 23.07.1955 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Георги Инджов на 24.04.1979 г. Ръководил го служител Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IV-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент, агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30982 и работно дело IР-16937; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к РГС от 23.04.1999 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Бойко Христов Хубавенски

Дата на раждане: 08.07.1954
Място на раждане: гр. София
Бойко Христов Хубавенски Дата на раждане 08.07.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ОТОБТ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3678/ 26.09.1986 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № К-2564/ 11.08.1989 г. е изпратен на 12 дневен курс в КГБ-СССР; със заповед № 48/ 14.02.1990 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 23.06.1995 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Борислав Василев Борисов

Дата на раждане: 18.07.1950
Място на раждане: с. Опицвет, обл. Софийска
Борислав Василев Борисов Дата на раждане 18.07.1950 г. Място на раждане с. Опицвет, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-194/ 07.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 44/ 29.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 262/ 28.12.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 19.01.1999 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Мартин" Борислав Василев Ботев

Дата на раждане: 02.06.1958
Място на раждане: гр. Кърджали
Борислав Василев Ботев Дата на раждане 02.06.1958 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Сево Севов на 06.06.1975 г., регистриран на 10.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сево Севов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4007; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2472/ 16.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Борислав Василев Ботев

Дата на раждане: 02.06.1958
Място на раждане: гр. Кърджали
Борислав Василев Ботев Дата на раждане 02.06.1958 г. Място на раждане гр. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2262/ 19.05.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2656/ 17.08.1989 г. е преназначен за разузнавач в ОУ на МВР-Хасково. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Борислав Георгиев Соколов

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: гр. Сливница
Борислав Георгиев Соколов Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане гр. Сливница Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2088/ 14.05.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № К-2064/ 26.07.1988 г. е преназначен за зам. н-к на РУ-Сливница по ДС; със заповед № К-266/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Сливница и н-к на отделение ДС; със заповед № К-1272/ 21.03.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГКПП от 20.12.2002 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент; осведомител "Беляков" Борислав Иванов Радайски

Дата на раждане: 10.11.1940
Място на раждане: с. Беляковец, обл. Велико Търново
Борислав Иванов Радайски Дата на раждане 10.11.1940 г. Място на раждане с. Беляковец, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Найден Христов Иванов на 12.03.1969 г., регистриран на 17.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Христов Иванов; о. р. Кънчо Иванов; о. р. Нешо Нешев; о. р. Дим. Кадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I, управление VI-I-III, управление II-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Беляков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23504; работно дело IР-8348 Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 12.1993 г. до 07.1994 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Филип" Борислав Кирилов Митев

Дата на раждане: 05.12.1961
Място на раждане: гр. Ловеч
Борислав Кирилов Митев Дата на раждане 05.12.1961 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Румен Дечков Мортев на 27.11.1990 г., регистриран на 19.02.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Дечков Мортев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-2060. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Борислав Любенов Рангелов

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: гр. София
Борислав Любенов Рангелов Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2040/ 24.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 425/ 07.09.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 161/ 04.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 199/ 23.07.1984 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 3666/ 16.11.1987 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2268/ 20.07.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 01.04.1994 г. до 04.04.1995 г.
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Резидент "Петров" Борис Йорданов Рашев

Дата на раждане: 05.06.1936
Място на раждане: с. Алтимир, обл. Враца
Борис Йорданов Рашев Дата на раждане 05.06.1936 г. Място на раждане с. Алтимир, обл. Враца Вербувал го служител кап. Куцар Петров Иванов на 24.07.1961 г., регистриран на 30.10.1962 г. Ръководил го служител кап. Куцар Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел IХ; управление V-III-б Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в лично дело IА-14086; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "КОМЕРС БОРИС РАШЕВ", гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Буен" Борислав Ангелов Димов

Дата на раждане: 08.01.1952
Място на раждане: с. Заселе, обл. София
Борислав Ангелов Димов Дата на раждане 08.01.1952 г. Място на раждане с. Заселе, обл. София Вербувал го служител о. р. Александър Г. Александров на 19.01.1988 г., регистриран на 02.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Г. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ МВР – Своге - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Буен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документ от ръководилия го служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36246; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Гара Бов, общ. Своге, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БСП – АБВ – ОСД" Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Доверено лице; Агент "Сашо" Бойко Николов Боев

Дата на раждане: 08.09.1958
Място на раждане: гр. Кула
Бойко Николов Боев Дата на раждане 08.09.1958 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев на 09.11.1984 г., регистриран на 04.01.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кула, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Николов Боев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Резидент "Митов" Борис Николов Златанов

Дата на раждане: 05.10.1936
Място на раждане: с. Слишовци, обл. Перник
Борис Николов Златанов Дата на раждане 05.10.1936 г. Място на раждане с. Слишовци, обл. Перник Вербувал го служител майор Лицини Тодоров Панов на 28.05.1987 г., регистриран на 23.07.1987 г. Ръководил го служител майор Лицини Тодоров Панов; о. р. Станой Милтенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36136 и в работно дело IР-17529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Слишовци и кметства Стрезимировци и Джинчовци от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борис Николов Златанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Матеев " Бойко Христов Мирчев

Дата на раждане: 04.05.1958
Място на раждане: Гр. София Решение № 25/ 12.02.2007 г. 4
Бойко Христов Мирчев Дата на раждане 04.05.1958 г. Място на раждане Гр. София Решение № 25/ 12.02.2007 г. 4 Вербувал го служител Кап. Валентин Венков Вълков на 03.10.1988 г., регистриран на 12.10.1988 г. Ръководил го служител Кап. Валентин Венков Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02, отдел 06, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; рег. бланка; лично дело IА-36354; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Щатен служител "" Борислав Живков Георгиев

Дата на раждане: 23.07.1950
Място на раждане: Гр. София
Борислав Живков Георгиев Дата на раждане 23.07.1950 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ, отдел VII Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 361/ 18.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 194/ 29.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 5/ 01.01.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 79/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение в УНТР. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 6
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Бойко Иванов Атанасов

Дата на раждане: 24.08.1940
Място на раждане: с. Одринци, обл. Добрич
Бойко Иванов Атанасов Дата на раждане 24.08.1940 г. Място на раждане с. Одринци, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Никола Каменов на 25.03.1981 г., регистриран на 01.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Никола Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IЯ-103 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по икономически науки от 2003 г. до 2006 г. Секретар на научна комисия по икономически науки от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Николов" Борислав Димитров Борисов

Дата на раждане: 09.10.1965
Място на раждане: гр. Кюстендил
Борислав Димитров Борисов Дата на раждане 09.10.1965 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Юри Стоименов на 24.08.1987 г., регистриран на 19.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Юри Стоименов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Кюстендил - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1117 (Кн) № КА-18 (1)/ 04.06.1990 г. и на работно дело ІР-888 (Кн) № КА-18/ 04.06.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Богослов от 10.11.2003 г. до 13.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Даскалов " Бойко Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 09.10.1961
Място на раждане: С. Градина, обл. Плевен
Бойко Йорданов Йорданов Дата на раждане 09.10.1961 г. Място на раждане С. Градина, обл. Плевен Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Петков на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 18.06.1987 г., регистриран на 15.07.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Тодоров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Плевен-ДС, отд. Белене Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Даскалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2051 (Пл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Белене, издигнат от НДСВ
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Асен " Борислав Ангелов Кръстев

Дата на раждане: 02.07.1947
Място на раждане: С. Куртово Конаре, обл. Пловдив
Борислав Ангелов Кръстев Дата на раждане 02.07.1947 г. Място на раждане С. Куртово Конаре, обл. Пловдив Вербувал го служител О. р. Димитър Кръстев Петлешков на 23.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Кръстев Петлешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Кричим Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-4082 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стамболийски, издигнат от БСП
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Мико " Борислав Николов Панков

Дата на раждане: 20.05.1948
Място на раждане: Гр. Грамада
Борислав Николов Панков Дата на раждане 20.05.1948 г. Място на раждане Гр. Грамада Вербувал го служител Ст. лейт. Лозан Петков Лозанов на 14.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Лозан Петков Лозанов; кап. Ц. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин, отдел ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мико Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-238 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Грамада, издигнат от “Обединен блок на труда”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент "Орлик" Борислав Стефанов Вучков

Дата на раждане: 05.08.1945
Място на раждане: Гр. Рила
Борислав Стефанов Вучков Дата на раждане 05.08.1945 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител Иван Ангелов Митрев на 20.02.1965 г. Ръководил го служител Иван Ангелов Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ІІ-9 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлик Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело 3401; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кочериново, издигнат от БСП
Решение N° 2-461
от 04.02.2015 г.
община Луковит

Осведомител "Николай" Борислав Христов Алексиев

Дата на раждане: 15.05.1943
Място на раждане: гр. Луковит
Борислав Христов Алексиев Дата на раждане 15.05.1943 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Асен Петков Пешев на 09.07.1970 г., регистриран на 21.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Асен Петков Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г.за унищожаване лично дело IО-23 (Лч); писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване работно дело IР-222 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 05.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-895
от 28.03.2017 г.
Служебно правителство 2017 г.

Агент "Матеев" Бойко Христов Мирчев

Дата на раждане: 04.05.1958
Място на раждане: гр. София
Бойко Христов Мирчев Дата на раждане 04.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Валентин Венков Вълков на 03.10.1988 г., регистриран на 12.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Валентин Венков Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02, отдел 06, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело IА-36354; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник министър на външните работи Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Пенев" Борислав Кирилов Тошев

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: с. Краводер, обл. Враца
Борислав Кирилов Тошев Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане с. Краводер, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев на 23.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-35 и работно дело IР-784. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на съвета на директорите в "Информационен център" ЕАД-Враца ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД - ОБЩИНСКО РАДИО "ДИМИТРОВГРАД" Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ДОБРИЧ (медия) Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КАВАРНА "ОБЩИНСКО РАДИО - КАВАРНА" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКО РАДИО "КЪРДЖАЛИ" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (медия) Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ПИРДОП “ОБЩИНСКО РАДИО – ПИРДОП” Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКО РАДИО "РУСЕ" Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКО РАДИО "СЛИВЕН" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ХИСАР (медия) Проверени са 8 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЯМБОЛ (медия) Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКО РАДИО "АСЕНОВГРАД" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА МОНТАНА ОБЩИНСКО РАДИО "МОНТАНА" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЩИНСКО РАДИО "ПЕЩЕРА" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА БУРГАС ОБЩИНСКО РАДИО "БУРГАС" Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЩИНСКО РАДИО "ГАБРОВО" Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЛЕВСКИ ОБЩИНСКО РАДИО "ЛЕВСКИ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНСКО РАДИО "ЛОВЕЧ" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКО РАДИО "СЕВЛИЕВО" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД (медия) Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЩИНСКО РАДИО "СМОЛЯН" Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНСКО РАДИО "СРЕДЕЦ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ОБЩИНСКО РАДИО "ДОЛНА БАНЯ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ОБЩИНСКО РАДИО "КАРНОБАТ /КРК/" Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. “ОЛИМПИК-КОМЕРС” ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ОМЕГА ФИЛМС" ООД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "ОМЪ" СД Проверени са 5 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Красимиров" Борислав Тодоров Джамджиев

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Борислав Тодоров Джамджиев Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски на 18.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Ангелов Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Красимиров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в "7 ДНИ ТВ" АД Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Страхил" Борислав Бориславов Костурков

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: Гр. София
Борислав Бориславов Костурков Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Мишонов на 07.07.1978 г., регистриран на 12.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2286/ 18.05.1990 г. с искане да бъдат заличени данните от картотеките за аг. "Страхил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор във "ФАР РГВ" АД Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Българската телеграфна агенция
Решение N° 2-808
от 05.01.2017 г.
чл. 28-за Борис Михайлов Гетов

Сътрудник; съдържател на явочна квартира "Миланов; Съвета" Борис Михайлов Гетов

Дата на раждане: 18.04.1943
Място на раждане: Македония
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Христов" Бойко Миладинов Терзийски

Дата на раждане: 05.12.1948
Място на раждане: гр. Благоевград
Бойко Миладинов Терзийски Дата на раждане 05.12.1948 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Граховски на 22.09.1978 г., регистриран на 27.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2671 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Обявен с решение № 247/ 27.07.2011 г. - община Благоевград
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Борислав Каменов Кънчев

Дата на раждане: 07.10.1940
Място на раждане: гр. Брусарци
Борислав Каменов Кънчев Дата на раждане 07.10.1940 г. Място на раждане гр. Брусарци Вербувал го служител о. р. Румян Лалов на 25.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Румян Лалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3304/ 27.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 92/ 1990 г. материалите на Я/К "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Брусарци от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. и от 2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Андрей" Борислав Руменов Манахилов

Дата на раждане: 26.06.1957
Място на раждане: гр. Хасково
Борислав Руменов Манахилов Дата на раждане 26.06.1957 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Геров на 14.11.1984 г., регистриран на 22.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО-АОО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29627. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 15.09.1992 г. до 25.07.1994 г.
Решение N° 2-447
от 14.01.2015 г.
община Рила София

Агент "Узунов" Борислав Николов Дойчинов

Дата на раждане: 05.05.1936
Място на раждане: гр. Рила
Борислав Николов Дойчинов Дата на раждане 05.05.1936 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев на 13.01.1959 г., регистриран на 05.02.1959 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Евтимов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел V-7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА16591; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Рила от м. октомври 1995 г. до м. октомври 1999 г.; Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-224
от 07.08.2013 г.
община Димово

Нещатен служител "" Бойко Иванов Стоянов

Дата на раждане: 08.06.1955
Място на раждане: гр. Белоградчик
Бойко Иванов Стоянов Дата на раждане 08.06.1955 г. Място на раждане гр. Белоградчик Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин-ДС-Белоградчик Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 08/ 14.03.1989 г. и се води на отчет от о. р. Ив. Тодоров. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бела от 13.10.1991 г. до 16.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-439
от 09.12.2014 г.
община Кочериново

Агент "Орлик" Борислав Стефанов Вучков

Дата на раждане: 05.08.1945
Място на раждане: гр. Рила
Борислав Стефанов Вучков Дата на раждане 05.08.1945 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител о. р. Иван Ангелов Митрев на 20.02.1965 г., регистриран на 26.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Иван Ангелов Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3401; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 2007 г. до 2009 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-646
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Николай" Борислав Петков Орлов

Дата на раждане: 08.09.1970
Място на раждане: гр. Чирпан
Борислав Петков Орлов Дата на раждане 08.09.1970 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител кап. Бойко Пеев на 22.07.1989 г., регистриран на 07.08.1989 г. Ръководил го служител кап. Бойко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Чирпан, издигнат от Българска демократична общност Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Петков Орлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Борислав Петков Орлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Бистров (Бисеров)" Бойко Милков Тарабанов

Дата на раждане: 20.05.1935
Място на раждане: гр. София
Бойко Милков Тарабанов Дата на раждане 20.05.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Герхард Райчев Гавраилов на 22.03.1966 г., регистриран в ПГУ на 23.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Герхард Райчев Гавраилов; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Иван Катранджиев; кап. Стоян Алексиев Стоянов; о. р. Димчо Вавов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Бистров (Бисеров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1770. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 01.12.1991 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Матеев" Бойко Христов Мирчев

Дата на раждане: 04.05.1958
Място на раждане: гр. София
Бойко Христов Мирчев Дата на раждане 04.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Валентин Венков Вълков на 03.10.1988 г., регистриран на 12.10.1988 г. Ръководил го служител кап. Валентин Венков Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02, отдел 06, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; рег. бланка; лично дело IА-36354; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 27.10.1991 г. до 21.06.1996 г. Извънреден и пълномощен посланик в Джакарта от 04.08.2006 г. до 31.07.2010 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Сергей" Борис Савов Начев

Дата на раждане: 10.05.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Борис Савов Начев Дата на раждане 10.05.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Христо Йорданов Христов на 20.07.1981 г., регистриран на 27.07.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2526 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борис Савов Начев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-515
от 01.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Кюстендил

Агент "Симеон" Борислав Василев Деянов

Дата на раждане: 22.08.1960
Място на раждане: гр. Кюстендил
Борислав Василев Деянов Дата на раждане 22.08.1960 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Георги Асенов Христов на 10.07.1986 г., регистриран на 17.07.1986 г. Ръководил го служител майор Георги Асенов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1394 (Кн) и в работно дело IР-1168 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ съдружник във фирма купувач по договор за приватизационна продажба – "Осогово Транспорт" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Василев Деянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Доверено лице; Агент "Сашо" Бойко Николов Боев

Дата на раждане: 08.09.1958
Място на раждане: гр. Кула
Бойко Николов Боев Дата на раждане 08.09.1958 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев на 09.11.1984 г., регистриран на 04.01.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кула, издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Николов Боев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-229/ 11.09.2013 г. – община Кула Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Канебо" Борислав Минчев Панков

Дата на раждане: 06.07.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Борислав Минчев Панков Дата на раждане 06.07.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Л. Тасев на 20.10.1988 г., регистриран на 01.11.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Л. Тасев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Канебо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7331; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от м. декември 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Минчев Панков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Буен" Борислав Ангелов Димов

Дата на раждане: 08.01.1952
Място на раждане: с. Заселе, обл. София
Борислав Ангелов Димов Дата на раждане 08.01.1952 г. Място на раждане с. Заселе, обл. София Вербувал го служител о. р. Александър Г. Александров на 19.01.1988 г., регистриран на 02.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Г. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ МВР – Своге - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Буен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документ от ръководилия го служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36246; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на Гара Бов, общ. Своге, обл. Софийска, издигнат от ПП "БСП" Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Боян; Бойко" Борислав Тодоров Борисов

Дата на раждане: 20.10.1948
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Борислав Тодоров Борисов Дата на раждане 20.10.1948 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Гено Тод. Гложенски на 01.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Гено Тод. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1655 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-583 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Николаево, общ. Плевен, издигнат от ПП "ЛИДЕР"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ботев" Борислав Димитров Славчев

Дата на раждане: 08.03.1956
Място на раждане: с. Безденица, обл. Монтана
Борислав Димитров Славчев Дата на раждане 08.03.1956 г. Място на раждане с. Безденица, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Георги Тодоров Петров на 09.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Георги Тодоров Петров; полк. Иван Димитров Йорданов; ст. лейт. Максим Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-570 (Мх) и в работно дело IР-130 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник "АГРО – СУГЕН" ЕООД, гр. Монтана /"АГРО – СУГЕН" ЕАД – по бюлетина/; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "АГРО – СУГЕН" АД, гр. Монтана /"АГРО – СУГЕН" ЕАД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Димитров Славчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ботев" Борислав Димитров Славчев

Дата на раждане: 08.03.1956
Място на раждане: с. Безденица, обл. Монтана
Борислав Димитров Славчев Дата на раждане 08.03.1956 г. Място на раждане с. Безденица, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Георги Тодоров Петров на 09.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Георги Тодоров Петров; полк. Иван Димитров Йорданов; ст. лейт. Максим Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-570 (Мх) и в работно дело IР-130 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1998 г. до 2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Димитров Славчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Бонев" Борислав Николаев Николов

Дата на раждане: 27.09.1963
Място на раждане: гр. София
Борислав Николаев Николов Дата на раждане 27.09.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 05.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Иван Соколов; ст. лейт. Стоян Милушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 21121; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.07.2006 г. до 01.09.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Николаев Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Валентин" Борислав Николов Бойчев

Дата на раждане: 12.12.1960
Място на раждане: гр. Русе
Борислав Николов Бойчев Дата на раждане 12.12.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Красимир Иванов Вълкарев на 16.01.1985 г., регистриран на 26.02.1985 г. Ръководил го служител кап. Красимир Иванов Вълкарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1826; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение за материално-техническо и транспортно осигуряване в Корпус за бързо развръщане на НАТО във Франция (NRDC-FR) от 22.03.2006 г. до 31.07.2009 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Николов Бойчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)