Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"В*" намери 1121 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Андрей" Веселин Андреев Андреев

Дата на раждане: 22.10.1953
Място на раждане: гр. Силистра
Веселин Андреев Андреев Дата на раждане 22.10.1953 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Славей Атанасов Вълканов на 16.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Славей Атанасов Вълканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1083 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Силистра от 1999 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Щатен служител "" Валери Тодоров Мъров

Дата на раждане: 12.05.1960
Място на раждане: СССР
Валери Тодоров Мъров Дата на раждане 12.05.1960 г. Място на раждане СССР Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3688/ 26.09.1986 г. е назначен за разузнавач; с УК-0332/ 14.09.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Разкриване на престъпления" от 01.04.2008 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Андрей Николов" Валери Стоилов Стефанов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: гр. Дупница
Валери Стоилов Стефанов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Васил Борисов Ценов на 21.08.1985 г., регистриран на 04.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Борисов Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Николов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 474/ 07.02.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Ан. Николов" и унищожаване на личното и работното му дело; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. материалите на аг. "Ан. Николов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Факултет славянски филологии от 1999 г. до 2007 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Осведомител "Ценов" Веселин Савов Иванов

Дата на раждане: 12.05.1940
Място на раждане: с. Славяново, обл. Търговище
Веселин Савов Иванов Дата на раждане 12.05.1940 г. Място на раждане с. Славяново, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Димитър Михайлов Киряков на 01.10.1969 г., регистриран на 14.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Михайлов Киряков; лейт. Филип Филипов; о. р. В. Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ценов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Ценов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан по УР на факултет "Общоикономически" от 15.11.1995 г. до 01.12.2003 г. Ръководител катедра "Интелектуална собственост" от 19.03.2002 г. до 29.03.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Секретен сътрудник "Вълов" Валери Иеротеев Иванов

Дата на раждане: 30.03.1954
Място на раждане: гр. Брегово
Валери Иеротеев Иванов Дата на раждане 30.03.1954 г. Място на раждане гр. Брегово Вербувал го служител регистриран на 01.02.1989 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вълов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2бр.; протокол рег. № А 50/ 29.03.1990 г. за унищожаване лично дело № 18836. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Сталев" Веселин Стойков Стойков

Дата на раждане: 21.12.1951
Място на раждане: Гр. София
Веселин Стойков Стойков Дата на раждане 21.12.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 14.05.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; ст. лейт. Пламен Николов; лейт. Иван Николов Мълчанов; майор Георги Вълчев Палазов; Костадин Трайков; Л. Терзиянов; Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сталев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1648/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на СЕМ от 26.11.2001 г. до 11.02.2002 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент; секретен сътрудник "Кольо" Веселин Сейков Василев

Дата на раждане: 24.02.1936
Място на раждане: Гр. Берковица
Веселин Сейков Василев Дата на раждане 24.02.1936 г. Място на раждане Гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 05.09.1975 г., регистриран на 25.09.1975 г.; полк. Йото Йотов Пашов на 05.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; Красимир Миладинов; Владимир Динев; полк. Йото Йотов Пашов; Кръстьо В. Кръстев; майор Марин Николов Маринов; лейт. Орлин Георгиев Владиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-IХ-I; ПГУ, отдел IV; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Кольо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4637; протокол рег. № IV-670/ 30.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27752 и работно дело IР-13220; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Наука и техника" от 10.02.1982 г. до 01.02.1992 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Камен" Валентин Василев Божилов

Дата на раждане: 20.06.1941
Място на раждане: гр. София
Валентин Василев Божилов Дата на раждане 20.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Любомир П. Попов на 04.07.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир П. Попов; ст. лейт. Любен Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; ст. лейт. Румен Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.12.1990 г. до 29.01.1992 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира; Агент "Сатурн; Боев (Баев)" Валери Христов Христов

Дата на раждане: 07.11.1951
Място на раждане: Руска федерация
Валери Христов Христов Дата на раждане 07.11.1951 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г. Ръководил го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Сатурн; Боев (Баев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 05.10.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Христов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира "Роза" Веселин Стефанов Попов

Дата на раждане: 30.12.1963
Място на раждане: гр. Свищов
Веселин Стефанов Попов Дата на раждане 30.12.1963 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов на 20.02.1989 г., регистриран на 10.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1050. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 21.06.2010 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Петров; Калин" Владимир Георгиев Павлов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Георгиев Павлов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. С. Софрониев на 23.09.1981 г., регистриран на 09.10.1981 г.; регистриран в ПГУ на 12.11.1981 г. Ръководил го служител кап. С. Софрониев; кап. Стоян Панов Стоянов; о. р. К. Ангелов; о. р. Димитър Димитров; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров; Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29036; работно дело IР-14684; лично и работно дело Ф1, а.е. 7017-5 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 09.11.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Георгиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Вергил" Владимир Рачев Мутафов

Дата на раждане: 18.11.1957
Място на раждане: гр. Завет
Владимир Рачев Мутафов Дата на раждане 18.11.1957 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 18.09.1987 г., регистриран на 02.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Колев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вергил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37082, работно дело IР-17926. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 01.05.2000 г. до 09.09.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Рачев Мутафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-708
от 20.09.2016 г.
Частични местни избори 02.10.2016 г.

Агент "Стоянов" Веселин Петров Филимонов

Дата на раждане: 04.11.1955
Място на раждане: с. Градево, обл. Благоевград
Веселин Петров Филимонов Дата на раждане 04.11.1955 г. Място на раждане с. Градево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 02.06.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1719 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1320 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на кметство Градево, община Симитли, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Роберт" Владимир Рангелов Рангелов

Дата на раждане: 12.12.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Рангелов Рангелов Дата на раждане 12.12.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Венцислав Дешев на 13.09.1988 г., регистриран на 22.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. Венцислав Дешев; о. р. Асен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34400; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Рангелов Рангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Петьо" Валери Тодоров Велков

Дата на раждане: 15.08.1958
Място на раждане: гр. Видин
Валери Тодоров Велков Дата на раждане 15.08.1958 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител подп. Христо Цветков Димитров на 14.03.1977 г., регистриран на 22.03.1977 г. Ръководил го служител подп. Христо Цветков Димитров; о. р. Стоян Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1000. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Видин
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Петров" Васил Иванов Зунков

Дата на раждане: 19.01.1943
Място на раждане: с. Нова Ловча, обл. Благоевград
Васил Иванов Зунков Дата на раждане 19.01.1943 г. Място на раждане с. Нова Ловча, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Илия Димитров Лукманов на 06.12.1971 г., регистриран на 20.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Илия Димитров Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Гоце Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Благоевград За Васил Иванов Зунков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Веселин Василев Дачев

Дата на раждане: 22.07.1945
Място на раждане: с. Телиш, обл. Плевен
Веселин Василев Дачев Дата на раждане 22.07.1945 г. Място на раждане с. Телиш, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2630/ 19.06.1981 г. е назначен за следовател; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 42/ 27.01.1986 г. е преназначен за зам. началник отделение; със заповед № К-3174/ 22.08.1986 г. е преназначен за началник отделение; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на обучение за 1 месец в КГБ-Москва; със заповед № К-1070/ 20.04.1988 г. е преназначен за началник следствен отдел-София град. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в СтСлС Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Иван" Веселин Рашков Рашков

Дата на раждане: 07.08.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Веселин Рашков Рашков Дата на раждане 07.08.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Въло Калчев Вълов на 11.10.1982 г., регистриран на 02.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Въло Калчев Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27491 и работно дело IР-12895. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 121
от 24.03.2010
Агенция за икономически анализи и прогнози

Агент "Пенев" Васил Недялков Сивов

Дата на раждане: 22.07.1946
Място на раждане: гр. Сливен
Васил Недялков Сивов Дата на раждане 22.07.1946 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител майор Христо Цветков Димитров на 12.10.1965 г., регистриран на 18.10.1965 г.; възстановен от лейт. Васил Николов Василев и регистриран на 14.04.1976 г. Ръководил го служител майор Христо Цветков Димитров; лейт. Васил Николов Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III- 3 армия-отделение 2; ВГУ-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка – 2 бр. рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-37032. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 24.10.1995 г. до 05.06.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Недялков Сивов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Крум" Валери Вангелов Бохоров

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Петрич
Валери Вангелов Бохоров Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 15.06.1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2127 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1740 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от ДВИЖЕНИЕ 21
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Щатен служител "" Валери Вангелов Бохоров

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Петрич
Валери Вангелов Бохоров Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Петрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОбУ на МВР-Петрич-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от ДВИЖЕНИЕ 21 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДАНС Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Щатен служител "" Валери Стоянчов Владимиров

Дата на раждане: 11.08.1964
Място на раждане: гр. София
Валери Стоянчов Владимиров Дата на раждане 11.08.1964 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-V Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 636/ 23.08.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Командирован експерт в Европейската служба за външна дейност (ЕВСД) от 01.09.2014 г., изпратен от НРС Обявява установената и обявена с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Камен" Валентин Василев Божилов

Дата на раждане: 20.06.1941
Място на раждане: гр. София
Валентин Василев Божилов Дата на раждане 20.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Любомир П. Попов на 04.07.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир П. Попов; ст. лейт. Любен Попов; лейт. Милуш Манолов; кап. Валентин Русков; ст. лейт. Румен Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2812. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Старши съветник в Комисия по външна политика от 17.04.1995 г. до 18.03.1997 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Тервел" Владимир Йорданов Макариев

Дата на раждане: 23.06.1953
Място на раждане: гр. Ямбол
Владимир Йорданов Макариев Дата на раждане 23.06.1953 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Костов и майор Йорданов на 05.05.1988 г., регистриран на 26.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тервел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Информационни и комуникационни системи" от 11.08.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Йорданов Макариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Щатен служител "" Веселин Георгиев Желев

Дата на раждане: 29.10.1946
Място на раждане: с. Бероново, обл. Бургас
Веселин Георгиев Желев Дата на раждане 29.10.1946 г. Място на раждане с. Бероново, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1858/ 08.06.1987 г. е назначен за н-к на РУ на МВР-Карнобат; със заповед № 4014/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ на МВР-Карнобат. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Боян" Васил Илиев Цигов

Дата на раждане: 10.02.1960
Място на раждане: гр. Батак
Васил Илиев Цигов Дата на раждане 10.02.1960 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев на 16.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1782 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване на работното дело; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЕР ВИАС" ООД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Илиев Цигов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-490/ 16.04.2015 г. – община Батак Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Тони" Валери Иванов Василев

Дата на раждане: 15.08.1956
Място на раждане: с. Коста Перчево, обл. Видин
Валери Иванов Василев Дата на раждане 15.08.1956 г. Място на раждане с. Коста Перчево, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Кунчев на 24.04.1987 г., регистриран на 19.05.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Кунчев; о. р. Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37943 и в работно дело IР-18431; рег. дневник; картони –обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Иванов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Асен" Валери Георгиев Карааргиров

Дата на раждане: 10.07.1962
Място на раждане: гр. Плевен
Валери Георгиев Карааргиров Дата на раждане 10.07.1962 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Трифонов Иванов на 06.07.1988 г., регистриран на 11.07.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Трифонов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1903 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Асен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Света Марина“” ООД – гр. Плевен Обявява установената и обявена с решение № 2-32/ 11.07.2012 г. – Медицински университет - Пловдив - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Иван" Васил Георгиев Анастасов

Дата на раждане: 28.03.1944
Място на раждане: Гърция
Васил Георгиев Анастасов Дата на раждане 28.03.1944 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Христо Стойнов Трънчев на 11.12.1978 г., регистриран на 15.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Стойнов Трънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-794 (Пд) и в работно дело IР-227 (Пд); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“” ЕАД – гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Георгиев Анастасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Дора" Васил Николов Обретенов

Дата на раждане: 01.10.1952
Място на раждане: с. Гарван, обл. Силистра
Васил Николов Обретенов Дата на раждане 01.10.1952 г. Място на раждане с. Гарван, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Златко Нотев на 15.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Златко Нотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1018 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Николов Обретенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Щатен служител "" Веселин Димитров Костадинов

Дата на раждане: 15.03.1949
Място на раждане: гр. Исперих
Веселин Димитров Костадинов Дата на раждане 15.03.1949 г. Място на раждане гр. Исперих Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3176/ 14.08.1984 г. е назначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Разград“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Богдан" Веселин Асенов Дремджиев

Дата на раждане: 29.03.1958
Място на раждане: гр. Варна
Веселин Асенов Дремджиев Дата на раждане 29.03.1958 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Митко Дандаров на 10.10.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Митко Дандаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богдан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44/ 21.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Богдан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Коментатор и водещ от 01.09.1991 г. до 01.11.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-183/ 29.05.2013 г. – "България он ер" Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 60
от 11.03.2009
Комисия за регулиране на съобщенията

Секретен сътрудник "Сталев" Веселин Стойков Стойков

Дата на раждане: 21.12.1951
Място на раждане: Гр. София
Веселин Стойков Стойков Дата на раждане 21.12.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 14.05.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; ст. лейт. Пламен Николов; лейт. Иван Николов Мълчанов; майор Георги Вълчев Палазов; Костадин Трайков; Л. Терзиянов; Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сталев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1648/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ДКД от 01.10.1998 г. до 15.08.2000 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - председателят, заместник-председателите, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Царевец " Велико Живков Великов

Дата на раждане: 14.11.1934
Място на раждане: Иванча, обл. В. Търново
Велико Живков Великов Дата на раждане 14.11.1934 г. Място на раждане Иванча, обл. В. Търново Вербувал го служител Цанко Баевски на 14.08.1979 г. Ръководил го служител Цанко Баевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Царевец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 25/ 21.03.1990 г. (Лч) на дело ІЯ-238 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Доктора; Константинов " Веселин Стоянов Бончев

Дата на раждане: 30.05.1938
Място на раждане: С. Караш, обл. Враца
Веселин Стоянов Бончев Дата на раждане 30.05.1938 г. Място на раждане С. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г. Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Доктора; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Ани" Валери Георгиев Николов

Дата на раждане: 21.04.1951
Място на раждане: гр. София
Валери Георгиев Николов Дата на раждане 21.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валери Иванов Коев на 09.12.1988 г., регистриран на 14.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Валери Иванов Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ани Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31033 и в работно дело IР-16989; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Едноличен собственик и управител на "Ван холдинг" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Супермаркет, ул. Баба Вида 29, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ"; Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Европа-ВН" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Сладкарница "Красная пресня", ул. Суходолска 2, обособена част от "КРАСНА ПОЛЯНА" ЕООД. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Щатен служител "" Валери Тодоров Димитров

Дата на раждане: 17.10.1962
Място на раждане: гр. София
Валери Тодоров Димитров Дата на раждане 17.10.1962 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3392/ 10.10.1989 г. е назначен за разузнавач. Едноличен собственик и управител на "Чочи-95" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Дискотека, ул. Възрожденска до бл. 332, обособена част от "БКС-НАДЕЖДА" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Тодоров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Игнатов" Валентин Рачев Минев

Дата на раждане: 28.06.1947
Място на раждане: гр. Добрич
Валентин Рачев Минев Дата на раждане 28.06.1947 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Петко Петров Петков на 13.12.1966 г., регистриран на 25.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Петко Петров Петков; о. р. Колю Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-III армия-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурист от 24.08.1995 г. Член на Съвета на директорите на Капитал банк от 16.10.19 96 г. до 06.01.1998 г. За Валентин Рачев Минев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Информатор; резидент "Райнис" Веселин Георгиев Петрушков

Дата на раждане: 15.07.1929
Място на раждане: гр. Оряхово
Веселин Георгиев Петрушков Дата на раждане 15.07.1929 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител о. р. Д. Герасков на 29.08.1952 г, регистриран на 10.08.1956 г. Ръководил го служител о. р. Д. Герасков; о. р. Кирил Ат. Трифонов; о. р. Ради Радев; о. р. Пармаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV; СУ на МВР-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; резидент Псевдоними Райнис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 877/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-6191. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 06.04.1993 г. до 21.01.1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Секретен сътрудник "Шанов" Веселин Райков Ранков

Дата на раждане: 14.01.1942
Място на раждане: с. Вишовград, обл. Велико Търново
Веселин Райков Ранков Дата на раждане 14.01.1942 г. Място на раждане с. Вишовград, обл. Велико Търново Вербувал го служител ст. лейт. Аспарух Хр. Аспарухов на 12.05.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Аспарух Хр. Аспарухов; лейт. Гьончо Г. Гьоков; ст. лейт. Иван Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Шанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; картон обр. 1 – 3 бр.; дело № 10-2775. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Българска търговска и индустриална банка от 20.12.1994 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Соколов" Валентин Иванов Иванов

Дата на раждане: 07.09.1958
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Валентин Иванов Иванов Дата на раждане 07.09.1958 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител о. р. Пламен Г. Димов на 18.02.1988 г., регистриран на 01.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Г. Димов; о. р. Иван Куртов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС- II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 111-А/ 18.06.1990 г. за отделяне за унищожаване папки на действащ агент "Соколов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КЛУБ 777" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Иванов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-275/ 04.12.2013 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Щатен служител "" Валери Тодоров Тодоров

Дата на раждане: 02.10.1952
Място на раждане: гр. София
Валери Тодоров Тодоров Дата на раждане 02.10.1952 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 91/ 23-05.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 98/ 12.06.1987 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 93/ 31.05.1989 г. е преназначен за главен инспектор. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник – "ИЛИЕВ СТОЯНОВА КАЛОЯН" АД (предходни правноорганизационни форми СД и ООД) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Холи" Валери Яков Иванов

Дата на раждане: 24.05.1960
Място на раждане: гр. София
Валери Яков Иванов Дата на раждане 24.05.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Драганов на 12.06.1981 г., регистриран на 18.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Холи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-25828 и работно дело IР-11030. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "АГРОМЕТАЛ 94" ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 331
от 20.03.2012
Национален алианс Обединени Божии църкви

Агент "Велев" Васил Николов Еленков

Дата на раждане: 03.11.1949
Място на раждане: с. Дреновец, обл. Видин
Васил Николов Еленков Дата на раждане 03.11.1949 г. Място на раждане с. Дреновец, обл. Видин Вербувал го служител майор Владимир Николов Борисов на 03.06.1988 г., регистриран на 13.06.1988 г. Ръководил го служител майор Владимир Николов Борисов; о. р. Веселин Сираков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощник на Националния съвет Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Николов Еленков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Хранов" Валентин Райчев Колев

Дата на раждане: 23.01.1961
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Валентин Райчев Колев Дата на раждане 23.01.1961 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Витан Кирилов Чаков на 11.09.1989 г., регистриран на 12.10.1989 г. Ръководил го служител кап. Витан Кирилов Чаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хранов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-37523. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в митница Столична от 18.05.2001г. до 16.12.2009г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Райчев Колев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Щатен служител "" Веселин Колев Петков

Дата на раждане: 04.02.1962
Място на раждане: гр. София
Веселин Колев Петков Дата на раждане 04.02.1962 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 812/ 24.10.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 15.12.2008 г. до 04.06.2010 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Съдържател на явочна квартира "Часовника" Веселин Стоянов Чора

Дата на раждане: 25.10.1958
Място на раждане: с. Мокрен, обл. Сливен
Веселин Стоянов Чора Дата на раждане 25.10.1958 г. Място на раждане с. Мокрен, обл. Сливен Вербувал го служител Вербуван на 31.10.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II-I; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Часовника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело Ф1, а.е. 7575. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на МП Нефтопристанище – митница Бургас от 01.03.2001 г.
Решение N° 2-59
от 21.08.2012 г.
Европейски политехнически университет

Агент "Стоянов" Владимир Димитров Лазаров

Дата на раждане: 06.10.1942
Място на раждане: гр. София
Владимир Димитров Лазаров Дата на раждане 06.10.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Колев на 17.11.1976 г., регистриран на 24.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.09.2011 г. За Владимир Димитров Лазаров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Дрингов " Валентин Петров Харисков

Дата на раждане: 17.11.1968
Място на раждане: Гр. Сандански
Валентин Петров Харисков Дата на раждане 17.11.1968 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал го служител Румен Колегов на 29.11.1987 г. Ръководил го служител Румен Колегов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-04-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дрингов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от ИСО- 2007 Решение № 20/ 19.12.2007 г. 46 За Валентин Петров Харисков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Румен " Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: С. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане С. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител Илия Вутов на 05.01.1977 г. Ръководил го служител Илия Вутов; Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ДПС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Желев " Валери Николов Митракиев

Дата на раждане: 26.06.1949
Място на раждане: Гр. София
Валери Николов Митракиев Дата на раждане 26.06.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Иван Иванов на 22.12.1970 г. Ръководил го служител Иван Иванов; Васил Василев Структури, в които е осъществявано ДС-управление ІІІ-Х-І Решение № 20/ 19.12.2007 г. 48 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ За Валери Николов Митракиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Верея " Велико Вълчев Бухов

Дата на раждане: 16.04.1933
Място на раждане: С. Мамарчево, обл. Ямбол
Велико Вълчев Бухов Дата на раждане 16.04.1933 г. Място на раждане С. Мамарчево, обл. Ямбол Вербувал го служител Лейт. Стоян Димов Гърненков на 20.03.1976 г. Ръководил го служител Лейт. Стоян Димов Гърненков; Петър Пратев; Д. Стоянов; Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІХ, отделение 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Верея Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен Решение № 20/ 19.12.2007 г. 56 установена принадлежността към органите по чл. 1 служител; рег. бланка; картон обр. 6; лично дело Іа-1200; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от Коалиция „НАШИЯТ ГРАД” (ПП”ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА”, ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”)
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Боев " Велико Иванов Жеков

Дата на раждане: 21.08.1943
Място на раждане: С. Морско, обл. Бургас
Велико Иванов Жеков Дата на раждане 21.08.1943 г. Място на раждане С. Морско, обл. Бургас Вербувал го служител Ст. Лейт. Боян Господинов Бохоров на 30.11.1979 г., регистриран на 14.12.1979 г. Ръководил го служител Ст. Лейт. Боян Господинов Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел трети, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-841 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Румен " Велико Маринов Великов

Дата на раждане: 25.04.1943
Място на раждане: Гр. Ветово
Велико Маринов Великов Дата на раждане 25.04.1943 г. Място на раждане Гр. Ветово Вербувал го служител Полк. Петров и кап. Марков на 06.05.1965 г. Ръководил го служител Полк. Петров; кап. Марков; ст. лейт. Д. Стоянов; Структури, в които е осъществявано МНО-РУ Решение № 20/ 19.12.2007 г. 57 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр.; обр. 2, обр. 9; дело № 275; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от БСП
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Георги " Веселин Борисов Вакъвчиев

Дата на раждане: 07.09.1952
Място на раждане: Гр. Сандански
Веселин Борисов Вакъвчиев Дата на раждане 07.09.1952 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал го служител Кап. Христо Стеф. Демерджиев на 05.11.1982 г., регистриран на 23.11.1982 г. Ръководил го служител Кап. Христо Стеф. Демерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2898 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от Партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски”” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Веселин Василев Дачев

Дата на раждане: 22.07.1945
Място на раждане: С. Телиш, обл. Плевен
Веселин Василев Дачев Дата на раждане 22.07.1945 г. Място на раждане С. Телиш, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2630/ 19.06.1981 г. е назначен за следовател; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 42/ 27.01.1986 г. е преназначен за зам. началник отделение; със заповед № К-3174/ 22.08.1986 г. е преназначен за началник отделение; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на обучение за 1 месец в Решение № 20/ 19.12.2007 г. 62 КГБ-Москва; със заповед № К-1070/ 20.04.1988 г. е преназначен за началник следствен отдел-София град. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Стоян " Веселин Стефанов Вълков

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: Гр. Ловеч
Веселин Стефанов Вълков Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител Богдан Братоев на 09.12.1987 г. Ръководил го служител Богдан Братоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо рег. № 61/ 16.11.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Стоян"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ПП”Комунистическа партия на България
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Дуганов " Веселин Тодоров Терзиев

Дата на раждане: 17.10.1964
Място на раждане: Гр. Бургас
Веселин Тодоров Терзиев Дата на раждане 17.10.1964 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Кап. Диньо Петков Динев на 16.11.1983 г. Ръководил го служител Кап. Диньо Петков Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III, отдел IV, отделение 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дуганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написана и подписана декларация за Решение № 20/ 19.12.2007 г. 63 органите по чл. 1 сътрудничество-2 бр.; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2948 МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1470; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП „Новото време”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Лагуна " Веселин Христов Цонев

Дата на раждане: 27.02.1957
Място на раждане: С. Садина, обл. Търговище
Веселин Христов Цонев Дата на раждане 27.02.1957 г. Място на раждане С. Садина, обл. Търговище Вербувал го служител Стоян Цонев на 26.03.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител Стоян Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС-Попово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лагуна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Попово, издигнат от ГЕРБ За Веселин Христов Цонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Свилен" Валентин Стамов Димов

Дата на раждане: 07.02.1961
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Валентин Стамов Димов Дата на раждане 07.02.1961 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител кап. лейт. Данчо Симеонов Симеонов на 11.04.1990 г., регистриран на 17.05.1990 г. Ръководил го служител кап. лейт. Данчо Симеонов Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-695; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от ПП "Движение 21" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Стамов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Агент "Ангел" Васил Ангелов Колев

Дата на раждане: 14.01.1957
Място на раждане: гр. София
Васил Ангелов Колев Дата на раждане 14.01.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 27.01.1988 г., регистриран на 10.02.1988 г. Ръководил го служител полк. Милко Трилов Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело ІА-37412; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Централния израилтянски духовен съвет от 2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Ангелов Колев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Щатен служител "" Веселин Василев Ненков

Дата на раждане: 04.06.1945
Място на раждане: гр. Кубрат
Веселин Василев Ненков Дата на раждане 04.06.1945 г. Място на раждане гр. Кубрат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 174/ 05.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 241/ 08.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 283/ 08.09.1983 г.е преназначен за инспектор; със заповед № 285/ 29.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 282/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ОбУ на МВР-Кубрат. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-790
от 06.12.2016 г.
община Пирдоп

Агент "Иван" Веселин Христов Пушкаров

Дата на раждане: 28.01.1949
Място на раждане: гр. Пирдоп
Веселин Христов Пушкаров Дата на раждане 28.01.1949 г. Място на раждане гр. Пирдоп Вербувал го служител кап. Светлин Стефанов Марковски на 18.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител кап. Светлин Стефанов Марковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-32387; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.10.1991 г. до 12.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Боян" Васил Илиев Цигов

Дата на раждане: 10.02.1960
Място на раждане: гр. Батак
Васил Илиев Цигов Дата на раждане 10.02.1960 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев на 16.08.1988 г., регистриран на 23.08.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Иванов Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1782 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване на работното дело; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Илиев Цигов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1030
от 07.08.2017 г.
Финансова къща Евър АД

Щатен служител "" Валери Тодоров Недев

Дата на раждане: 21.07.1953
Място на раждане: Италия
Валери Тодоров Недев Дата на раждане 21.07.1953 г. Място на раждане Италия Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 670/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 224/ 03.05.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 796/ 12.03.1987 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 28.05.2002 г. до 15.05.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Мирослав" Веселин Георгиев Налбантов

Дата на раждане: 18.06.1952
Място на раждане: гр. Обзор
Веселин Георгиев Налбантов Дата на раждане 18.06.1952 г. Място на раждане гр. Обзор Вербувал го служител лейт. Аргир Леонидов Бояджиев на 12.10.1978 г., регистриран на 26.10.1978 г. Ръководил го служител лейт. Аргир Леонидов Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирослав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-755 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1484 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Несебър, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Дуганов" Веселин Тодоров Терзиев

Дата на раждане: 17.10.1964
Място на раждане: гр. Бургас
Веселин Тодоров Терзиев Дата на раждане 17.10.1964 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител Кап. Диньо Петков Динев на 16.11.1983 г. Ръководил го служител Кап. Диньо Петков Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III, отдел IV, отделение 08 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дуганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество-2 бр.; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-2948 МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1470; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП "Новото време" Обявен с решение - № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Ком" Велико Тодоров Великов

Дата на раждане: 14.12.1945
Място на раждане: с. Кочмар, обл. Добрич
Велико Тодоров Великов Дата на раждане 14.12.1945 г. Място на раждане с. Кочмар, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Желязко Господинов на 13.03.1980 г., регистриран на 26.03.1980 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ком Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 409/ 15.02.1990 г. личното дело на Я/К "Ком". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на ТДУ Добрич от 01.7.1991 г. до 01.1.2000 г.
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Ранев" Валентин Кирилов Пешев

Дата на раждане: 21.11.1953
Място на раждане: гр. Разград
Валентин Кирилов Пешев Дата на раждане 21.11.1953 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител Кап. Румен Митков Божилов и полк. Тасков на 10.03.1987 г., регистриран на 19.03.1987 г. Ръководил го служител Кап. Румен Митков Божилов; о. р. Чаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ранев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело ІА-1578; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Кирилов Пешев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Агент "Феликс" Васил Цветков Василев

Дата на раждане: 08.07.1956
Място на раждане: с. Бързия, обл. Монтана
Васил Цветков Василев Дата на раждане 08.07.1956 г. Място на раждане с. Бързия, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Георгиев Каменов на 14.06.1986 г., регистриран на 20.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Георгиев Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Феликс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-537 (Мх) и в работно дело IР-105 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васил Цветков Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Виктор" Валентин Борисов Инчев

Дата на раждане: 14.08.1963
Място на раждане: гр. В. Търново
Валентин Борисов Инчев Дата на раждане 14.08.1963 г. Място на раждане гр. В. Търново Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Иванов на 03.07.1987 г., регистриран на 21.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Иванов; о. р. Иван Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1885. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Борисов Инчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Костов" Валентин Видолов Балабанов

Дата на раждане: 27.01.1955
Място на раждане: гр. Варна
Валентин Видолов Балабанов Дата на раждане 27.01.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Александър Баев Баев на 17.06.1983 г., регистриран на 28.06.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Баев Баев; майор Румен Георгиев Керемедчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-921 (Вн); работно дело IР-432 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция до 10.01.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Видолов Балабанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Валери Костадинов Куклев

Дата на раждане: 25.03.1953
Място на раждане: гр. В. Търново
Валери Костадинов Куклев Дата на раждане 25.03.1953 г. Място на раждане гр. В. Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-023/ 20.09.1977 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-018/ 05.10.1982 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач V степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 11.08.1995 г. Н-к на отдел от 11.08.1995 г. до 01.06.1999 г. Зам. директор на дирекция от 01.06.1999 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3214/ 07.12.2010 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Роза" Веселин Стефанов Попов

Дата на раждане: 30.12.1963
Място на раждане: гр. Свищов
Веселин Стефанов Попов Дата на раждане 30.12.1963 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов на 20.02.1989 г., регистриран на 10.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1050. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.07.2009 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Владимир Стоянов Григоров

Дата на раждане: 22.06.1955
Място на раждане: гр. Сунгурларе
Владимир Стоянов Григоров Дата на раждане 22.06.1955 г. Място на раждане гр. Сунгурларе Вербувал го служител о. р. Владимир В. Тасев на 20.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Владимир В. Тасев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3460. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2001 г. до 02.06.2008 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник "Васил; Вилньов" Владимир Иванов Филипов

Дата на раждане: 02.07.1957
Място на раждане: Гр. София
Владимир Иванов Филипов Дата на раждане 02.07.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 01.04.1988 г.; лейт. Владимир Георгиев на 22.11.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов; лейт. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 01; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Васил; Вилньов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично дело 1А 36206; дело Ф1 а.е. 6848. Снемане от действащия оперативен отчет На 14.05.1991 г. поради изчерпване на разузнавателни възможности. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 17.01.2001 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 25-и ИР-София Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Щатен служител "" Валери Костадинов Конакчийски

Дата на раждане: 05.07.1954
Място на раждане: гр. София
Валери Костадинов Конакчийски Дата на раждане 05.07.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4608/ 29.12.1985 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българска лява коалиция" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сендов" Валери Митков Цветанов

Дата на раждане: 10.10.1951
Място на раждане: Гр. София
Валери Митков Цветанов Дата на раждане 10.10.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов на 15.10.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов; майор Господин Николов Зашев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сендов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34607; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1746/ 15.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 12-и ИР-Монтана Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Митков Цветанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 44/ 24.07.2008 г. - министри и заместник-министри.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Иванов" Веселин Иванов Колев

Дата на раждане: 05.08.1951
Място на раждане: гр. Габрово
Веселин Иванов Колев Дата на раждане 05.08.1951 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Георги Тодоров на 06.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30253 и работно дело IР-16021. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в 15-и ИР-Плевен
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира; Агент "Доктора; Константинов" Веселин Стоянов Бончев

Дата на раждане: 30.05.1938
Място на раждане: с. Караш, обл. Враца
Веселин Стоянов Бончев Дата на раждане 30.05.1938 г. Място на раждане с. Караш, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Георги Велчев Велев на 06.09.1969 г.; Недялко Кочев на 15.01.1976 г., регистриран на 28.01.1976 г. Ръководил го служител Полк. Георги Велчев Велев; Васил Сивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел VІІІ; Второ главно управление-ДС, ІХ, ІV, отдел 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Доктора; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф.1, а. е. 2301; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.06.1971 г. от ПГУ Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" в 23-и ИР-София Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Валери Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валери Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе За Владимир Великов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Мартин" Веселин Петров Сидеров

Дата на раждане: 16.10.1955
Място на раждане: гр. Тервел
Веселин Петров Сидеров Дата на раждане 16.10.1955 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Желев на 01.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Толбухин – ДС, отделение 02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 105 (Тх) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Михаил" Валентин Петров Рачев

Дата на раждане: 15.02.1963
Място на раждане: с. Крушово, обл. Бургас
Валентин Петров Рачев Дата на раждане 15.02.1963 г. Място на раждане с. Крушово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Милчо Милев на 14.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михаил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1891/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. "Михаил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Аспарухово, общ. Карнобат, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Петров Рачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на район Изгрев, общ. София, издигнат от MK "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Щатен служител "" Веселин Асенов Марчев

Дата на раждане: 14.08.1951
Място на раждане: с. Девисилица, обл. Кърджали
Веселин Асенов Марчев Дата на раждане 14.08.1951 г. Място на раждане с. Девисилица, обл. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил Управление ІІІ-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № І-4404/ 01.11.1976 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен-Момчилград; със заповед № К-98/ 07.01.1981 г. е преназначен за разузнавач-Елхово; със заповед № 42/ 23.05.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач-Елхово; със заповед № К-468/ 16.02.1989 г. е уволнен. Кандидат за кмет на кметство Скала, общ. Дулово, издигнат от партия "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 44
от 24.07.2008
министри и заместник-министри

Агент "Сендов" Валери Митков Цветанов

Дата на раждане: 10.10.1951
Място на раждане: Гр. София
Валери Митков Цветанов Дата на раждане 10.10.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов на 15.10.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов; майор Господин Николов Зашев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сендов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34607; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1746/ 15.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Министър на земеделието и храните Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Митков Цветанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Лазар" Веселин Божков Василев

Дата на раждане: 25.07.1939
Място на раждане: с. Батулци, обл. Ловеч
Веселин Божков Василев Дата на раждане 25.07.1939 г. Място на раждане с. Батулци, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Спас Василев Мартинков на 08.10.1982 г., регистриран на 21.10.1982 г. Ръководил го служител кап. Спас Василев Мартинков; о. р. Петър Синигеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; СГУ на МВР-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34920; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Божков Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Сътрудник "Вихрен" Веселин Ганчев Стойков

Дата на раждане: 17.01.1950
Място на раждане: с. Водица, обл. Търговище
Веселин Ганчев Стойков Дата на раждане 17.01.1950 г. Място на раждане с. Водица, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов на 25.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов; полк. Вангел Христов Михайлов; кап. Румен Кирилов Ячев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 15350; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Ганчев Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Кузнецов" Веселин Радев Димитров

Дата на раждане: 09.03.1957
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Веселин Радев Димитров Дата на раждане 09.03.1957 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител кап. Стоян Янев Янев на 15.07.1982 г., регистриран на 10.08.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Янев Янев; о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I., управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кузнецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-183. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Аксаково, издигнат от ПП "Обединена социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Радев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент; резидент "Пламен" Валери Кирилов Владимиров

Дата на раждане: 04.01.1964
Място на раждане: гр. Драгоман
Валери Кирилов Владимиров Дата на раждане 04.01.1964 г. Място на раждане гр. Драгоман Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Любомиров Николов на 17.08.1988 г., регистриран на 30.08.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Любомиров Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37954 и в работно дело ІР-18441; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Несла до 11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Кирилов Владимиров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Съдържател на явочна квартира; Агент "Сатурн; Боев (Баев)" Валери Христов Христов

Дата на раждане: 07.11.1951
Място на раждане: Руска федерация
Валери Христов Христов Дата на раждане 07.11.1951 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков на 30.03.1977 г., регистриран на 06.04.1977 г. Ръководил го служител лейт. Хр. Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Сатурн; Боев (Баев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37509. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Сана от 01.11.2006 г. до 31.12.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Христов Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Кузнецов" Веселин Радев Димитров

Дата на раждане: 09.03.1957
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Веселин Радев Димитров Дата на раждане 09.03.1957 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител кап. Стоян Янев Янев на 15.07.1982 г., регистриран на 10.08.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Янев Янев; о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I., управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кузнецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-183. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Слънчево, общ. Аксаково, издигнат от ПП "Обединена социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Радев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Родопи" Валери Валентинов Даскалов

Дата на раждане: 20.03.1959
Място на раждане: с. Беден, обл. Смолян
Валери Валентинов Даскалов Дата на раждане 20.03.1959 г. Място на раждане с. Беден, обл. Смолян Вербувал го служител майор Стефан Манолов Кисьов на 05.12.1989 г., регистриран на 19.12.1989 г. Ръководил го служител майор Стефан Манолов Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив (Смолян)-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Родопи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Валентинов Даскалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Валери Валентинов Даскалов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Валентина" Веселин Атанасов Димитров

Дата на раждане: 09.04.1957
Място на раждане: гр. Благоевград
Веселин Атанасов Димитров Дата на раждане 09.04.1957 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Антон Бандров на 21.07.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Антон Бандров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ФСД при РВМС-Благоевград от 05.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Атанасов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Веселин Атанасов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Павлов" Веселин Йорданов Колев

Дата на раждане: 03.06.1953
Място на раждане: гр. Стражица
Веселин Йорданов Колев Дата на раждане 03.06.1953 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев на 27.10.1971 г., регистриран на 04.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев; о. р. Никола Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ-Стражица при РВМС-Велико Търново от 01.05.2001 г. до 01.05.2006 г. За Веселин Йорданов Колев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Росен" Веселин Николов Бонев

Дата на раждане: 09.06.1946
Място на раждане: Гр. Русе
Веселин Николов Бонев Дата на раждане 09.06.1946 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител О. р. Драган Костадинов Иванов на 17.07.1964 г., регистриран на 28.07.1964 г. Ръководил го служител О. р. Драган Костадинов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-София от 01.07.1991 г. до м. 06.1993 г. За Веселин Николов Бонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Сътрудник "Вихрен" Веселин Ганчев Стойков

Дата на раждане: 17.01.1950
Място на раждане: с. Водица, обл. Търговище
Веселин Ганчев Стойков Дата на раждане 17.01.1950 г. Място на раждане с. Водица, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов на 25.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов; полк. Вангел Христов Михайлов; кап. Румен Кирилов Ячев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 15350; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Ганчев Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Кузнецов" Веселин Радев Димитров

Дата на раждане: 09.03.1957
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Веселин Радев Димитров Дата на раждане 09.03.1957 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител кап. Стоян Янев Янев на 15.07.1982 г., регистриран на 10.08.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Янев Янев; о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I., управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кузнецов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-183. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Аксаково, издигнат от ПП "Обединена социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Радев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пейчо" Веселин Николов Георгачев

Дата на раждане: 13.01.1935
Място на раждане: гр. Казанлък
Веселин Николов Георгачев Дата на раждане 13.01.1935 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Хубан Стефанов Хубанов на 19.12.1967 г., регистриран на 27.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Хубан Стефанов Хубанов; о. р. Читко Борисов Петков; о. р. Милчо Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС - В. Търново; ОУ на МВР-Габрово-ДС; ДС, управление ІІ-ІХ-ІІІ, управление ІІ-ІХ-ІІ, управление ІV-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пейчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Банкя от 1996 г. до 2007 г. За Веселин Николов Георгачев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 50/ 08.10.2008 г. - Съвета за електронни медии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)