Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Г*" намери 797 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Съдържател на явочна квартира "Топола" Генчо Петров Гинев

Дата на раждане: 09.10.1943
Място на раждане: гр. Силистра
Генчо Петров Гинев Дата на раждане 09.10.1943 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Гатьо Марков на 31.10.1980 г., регистриран на 09.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Гатьо Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Топола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 23/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване делото на "Топола". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Сътрудник "Боян" Господин Тончев Тонев

Дата на раждане: 05.10.1938
Място на раждане: с. Долно Белево, обл. Хасково
Господин Тончев Тонев Дата на раждане 05.10.1938 г. Място на раждане с. Долно Белево, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Генов на 27.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генов; ст. лейт. Цонов; кап. Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17483; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Димитровград от м. юни 1992 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Господин Тончев Тонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Явор" Господин Димитров Койнов

Дата на раждане: 18.06.1930
Място на раждане: с. Подгорица, обл. Търговище
Господин Димитров Койнов Дата на раждане 18.06.1930 г. Място на раждане с. Подгорица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Йордан Радев на 02.06.1978 г., регистриран на 07.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да се унищожи делото на "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Подгорица до 29.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Щатен служител "" Гаврил Стефанов Благоев

Дата на раждане: 29.09.1947
Място на раждане: с. Главановци, обл. Монтана
Гаврил Стефанов Благоев Дата на раждане 29.09.1947 г. Място на раждане с. Главановци, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3296/ 11.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 614/ 08.11.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 71/ 19.04.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 332/ 29.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3940/ 16.10.1986 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Член от 2013 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 145/ 22.06.2010 г. – Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Бисер" Герасим Цветанов Георгиев

Дата на раждане: 11.07.1948
Място на раждане: с. Дългоделци, обл. Монтана
Герасим Цветанов Георгиев Дата на раждане 11.07.1948 г. Място на раждане с. Дългоделци, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Борис Кирилов Петков на 18.06.1979 г., регистриран на 27.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борис Кирилов Петков; кап. Христо Дончев Христов; лейт. Валентин Трайков Кирилов; кап. Вася Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-615 (Мх) и в работно дело IР-172 (Мх); рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Герасим Цветанов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Сътрудник "Петков" Григор Петров Велев

Дата на раждане: 22.01.1935
Място на раждане: гр. Хасково
Григор Петров Велев Дата на раждане 22.01.1935 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Куман Хр. Караиванов на 24.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Куман Хр. Караиванов; кап. Димитров; кап. Петър Владимиров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 11202; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор на ВМИ до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 198
от 09.03.2011
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Неро" Гарбис Агоп Агопян

Дата на раждане: 27.04.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Мартин" Ганчо Василев Ганчев

Дата на раждане: 02.12.1943
Място на раждане: гр. Етрополе
Ганчо Василев Ганчев Дата на раждане 02.12.1943 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител полк. Р. Харалампиев на 31.07.1984 г., регистриран на 10.10.1984 г. Ръководил го служител полк. Р. Харалампиев; о. р. Евгени Иванов; о. р. Владимир Митрев; о. р. Румен Сотиров; о. р. Борислав Геновски; о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6386. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.01.1990 г. до 15.09.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Генчев" Ганчо Неделчев Ганев

Дата на раждане: 14.09.1956
Място на раждане: с. Чавдарци, обл. Ловеч
Ганчо Неделчев Ганев Дата на раждане 14.09.1956 г. Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 30.10.1986 г., регистриран на 04.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 17.01.2002 г. до 09.09.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Горан Стефанов Йонов

Дата на раждане: 13.03.1947
Място на раждане: гр. Септември
Горан Стефанов Йонов Дата на раждане 13.03.1947 г. Място на раждане гр. Септември Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 454/ 16.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен на 10-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 650/ 08.10.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 679/ 24.12.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 458/ 16.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 379/ 01.06.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 338 15.01.1986 г. е преназначен за зам. началник отдел 02. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 10.10.1995 г. до 27.03.1997 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/11-9949/ 06.06.2008 г. Обявен с решение № 44/ 24.07.2008 г. - министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Виткин (Винаров)" Григор Тодоров Кръчмарски

Дата на раждане: 12.10.1931
Място на раждане: гр. Видин
Григор Тодоров Кръчмарски Дата на раждане 12.10.1931 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител регистриран на 26.12.1973 г. Ръководил го служител кап. Божидар Александров Антонов; о. р. Милан Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Виткин (Винаров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3336. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 29.05.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник; Агент "Гордън (Гордон)" Григорий Димитров Спасов

Дата на раждане: 11.11.1944
Място на раждане: гр. Варна
Григорий Димитров Спасов Дата на раждане 11.11.1944 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Иван Петков Недков на 23.04.1975 г., регистриран в ПГУ на 13.05.1975 г.; майор Димчо Славев Костадинов, регистриран на 22.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петков Недков; о. р. Георги Кръстев Чолаков; о. р. Пеньо Благоев Пенев; о. р. Христо Желев Дренчев; о. р. Георги Ничев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Александър Цветков; майор Димчо Славев Костадинов; о. р. Съботинов; о. р. В. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ПГУ, II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гордън (Гордон) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30199; лично и работно дело Ф1, а.е. 4076. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.10.2003 г. до 22.06.2005 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Мариус" Галин Илиев Гавраилов

Дата на раждане: 23.11.1967
Място на раждане: Гр. Добрич
Галин Илиев Гавраилов Дата на раждане 23.11.1967 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Коста Младенов Македонски на 13.12.1986 г., регистриран на 27.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Коста Младенов Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мариус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1198 (Тх); протокол рег. № КА-9/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-550 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Добрич Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Сергей" Галин Христов Ярославов

Дата на раждане: 14.10.1968
Място на раждане: гр. Силистра
Галин Христов Ярославов Дата на раждане 14.10.1968 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов на 20.09.1985 г., регистриран на 26.09.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов; кап. Лъчезар Николов Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 2; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-982 (Вн); работно дело IР-469 (Вн); работно дело IР-16876; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2289 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Дознател в РПУ на ОДП Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Галин Христов Ярославов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира "Прима" Генчо Костадинов Терзиев

Дата на раждане: 12.03.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Генчо Костадинов Терзиев Дата на раждане 12.03.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Коларов на 04.01.1984 г., регистриран на 15.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Прима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 348/ 06.02.1990 г. делото на Я/К "Прима". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Генчо Костадинов Терзиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Господин Димитров Герджиков

Дата на раждане: 15.11.1948
Място на раждане: гр. Тополовград
Господин Димитров Герджиков Дата на раждане 15.11.1948 г. Място на раждане гр. Тополовград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ямбол-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № 66/ 11.03.1976 г. е назначен за разузнавач II ст.; със заповед № 189/ 13.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 157/ 07.09.1983 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 516/ 15.02.1987 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Ямбол
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Специалиста" Гето Цветанов Гетов

Дата на раждане: 14.08.1965
Място на раждане: гр. Враца
Гето Цветанов Гетов Дата на раждане 14.08.1965 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Славчо Савчев на 13.10.1987 г., регистриран на 23.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Славчо Савчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Специалиста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Роман, издигнат от КП "Реформаторски блок" За Гето Цветанов Гетов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гето Цветанов Гетов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-304
от 05.02.2014 г.
Агенция по заетостта

Агент; секретен сътрудник "Илязов; Пенев; Бригадира" Гювен Вадет Думанджъ

Дата на раждане: 08.10.1965
Място на раждане: гр. Дулово
Гювен Вадет Думанджъ Дата на раждане 08.10.1965 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 29.09.1983 г.; майор Петър Йорданов Йорданов на 27.09.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител майор Петър Йорданов Йорданов; майор Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-IV; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Илязов; Пенев; Бригадира Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6337 и в работно дело IР-13499; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Дулово, от 15.11.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-407
от 08.10.2014 г.
Нов български университет

Агент "Панайот" Георг Димитров Краев

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: гр. София
Георг Димитров Краев Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. И. Недялков на 18.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. И. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Панайот". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан на ФБО от 21.08.1999 г. до 28.01.2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Мишо" Галактион Любенов Табаков

Дата на раждане: 26.02.1949
Място на раждане: гр. Ветрен
Галактион Любенов Табаков Дата на раждане 26.02.1949 г. Място на раждане гр. Ветрен Вербувал го служител о. р. Петър Хайтов на 23.09.1981 г., регистриран на 28.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петър Хайтов; о. р. Ангел Славчев; майор Кирил Котов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС, управление VІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Мишо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старозагорски митрополит Галактион Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Щатен служител "" Генчо Маринов Генчев

Дата на раждане: 21.02.1951
Място на раждане: гр. Нова Загора
Генчо Маринов Генчев Дата на раждане 21.02.1951 г. Място на раждане гр. Нова Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел Обявен с решение № 125/ 14.04.2010 г. - МВР
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Силвия" Гергана Петрова Гамалова-Фавр

Дата на раждане: 17.08.1960
Място на раждане: гр. Самоков
Гергана Петрова Гамалова-Фавр Дата на раждане 17.08.1960 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител о. р. Владимир Стойнев на 12.11.1984 г., регистрирана на 27.11.1984 г. Ръководил я служител о. р. Владимир Стойнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Самоков-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Силвия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30064 и работно дело IР-15810. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Стопански" от 01.12.1997 г. Директор на дирекция "Стопанска" до 01.06.2002 г.
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Панайот" Георг Димитров Краев

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: гр. София
Георг Димитров Краев Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. И. Недялков на 18.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. И. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Панайот". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 15.01.1993 г. до 01.11.2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Росен" Гюнер Джелил Максуд

Дата на раждане: 05.09.1959
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Гюнер Джелил Максуд Дата на раждане 05.09.1959 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Петър Мих. Буюклиев на 22.05.1984 г., регистриран на 29.05.1984 г. Ръководил го служител майор Петър Мих. Буюклиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-2159; протокол № 2 за унищожаване на работно дело IР-1770 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Димитър " Гюнер Бехчет Осман

Дата на раждане: 08.03.1968
Място на раждане: С. Млечино, обл. Кърджали
Гюнер Бехчет Осман Дата на раждане 08.03.1968 г. Място на раждане С. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител Златан Гогов на 18.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител Златан Гогов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г.; Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ардино, издигнат от ДПС За Гюнер Бехчет Осман липсват други данни по чл. 25, т. 3 Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 2
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Петров" Генчо Вълков Христов

Дата на раждане: 14.06.1957
Място на раждане: с. Дъбене, обл. Пловдив
Генчо Вълков Христов Дата на раждане 14.06.1957 г. Място на раждане с. Дъбене, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Сотир Тошков Чобанов на 17.01.1977 г., регистриран на 27.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Тошков Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23937 и работно дело IР-8719. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "МДЗ – Балша" АД Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Крум" Григор Христов Христов

Дата на раждане: 04.05.1936
Място на раждане: Гр. София
Григор Христов Христов Дата на раждане 04.05.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Антон Ст. Митев на 27.05.1980 г., регистриран на 02.06.1980 г. Ръководил го служител О. р. Антон Ст. Митев; о. р. Георги Любомиров Христов; о. р. Вл. Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II; управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. на личното и работно дело на аг. "Крум". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ПН от 07.06.1999 г. до 05.03.2002 г.
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Резидент "Панов" Гочо Ангелов Сарафов

Дата на раждане: 22.04.1959
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Гочо Ангелов Сарафов Дата на раждане 22.04.1959 г. Място на раждане с. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Манолов Георгиев на 03.10.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Манолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Панов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37829 и в работно дело IР-18347; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Студена от м. май до м. септември 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гочо Ангелов Сарафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Сергей" Галин Христов Ярославов

Дата на раждане: 14.10.1968
Място на раждане: гр. Силистра
Галин Христов Ярославов Дата на раждане 14.10.1968 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов на 20.09.1985 г., регистриран на 26.09.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов; кап. Лъчезар Николов Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 2; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; лично дело IА-982 (Вн); работно дело IР-469 (Вн); работно дело IР-16876; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2289 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. до 02.08.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Галин Христов Ярославов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Алексиев" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 03.01.1958
Място на раждане: гр. Нова Загора
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 03.01.1958 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Вълю Илиев на 10.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълю Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-977; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-581. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Раднево, издигнат от ПП "НДСВ" Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Нещатен служител "" Генчо Филипов Грудев

Дата на раждане: 01.05.1947
Място на раждане: с. Боздуганово, обл. Стара Загора
Генчо Филипов Грудев Дата на раждане 01.05.1947 г. Място на раждане с. Боздуганово, обл. Стара Загора Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 90/ 29.11.1988 г. и се води на отчет от кап. КойчоПетков Кандидат за общ. съветник в общ. Раднево, издигнат от МК "Единен народен фронт" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Бор" Груди Господинов Маринов

Дата на раждане: 28.03.1945
Място на раждане: с. Боздуганово, обл. Стара Загора
Груди Господинов Маринов Дата на раждане 28.03.1945 г. Място на раждане с. Боздуганово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Живко Табаков на 11.02.1979 г., регистриран на 16.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Живко Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № СЗ-54/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-136 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Раднево, издигнат от МК "Единен Народен Фронт"
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Лале" Герасим Каменов Каменов

Дата на раждане: 12.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Герасим Каменов Каменов Дата на раждане 12.09.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Огнян Русев на 25.03.1982 г., регистриран на 16.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № А-17686/ 18.08.1999 г. с опис за унищожено дело IЯ-274 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-701
от 16.09.2016 г.
община Нова Загора

Агент "Маринов" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 16.11.1946
Място на раждане: с. Омарчево, обл. Сливен
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 16.11.1946 г. Място на раждане с. Омарчево, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Стоянов на 30.06.1983 г., регистриран на 13.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС, Отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1318 (Сл) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Омарчево от 03.11.1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Мишо " Галактион Любенов Табаков

Дата на раждане: 26.02.1949
Място на раждане: Ветрен, обл. Пазарджик
Галактион Любенов Табаков Дата на раждане 26.02.1949 г. Място на раждане Ветрен, обл. Пазарджик Вербувал го служител Петър Хайтов на 23.09.1981 г. Ръководил го служител Петър Хайтов; Ангел Славчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, у-е VІ, ІІІ, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 14 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Резидент " Пенев " Гинчо Маринов Павлов

Дата на раждане: 16.07.1957
Място на раждане: Гр. Крумовград
Гинчо Маринов Павлов Дата на раждане 16.07.1957 г. Място на раждане Гр. Крумовград Вербувал го служител Станчо Дамянов на 16.10.1986 г. Ръководил го служител Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Резидент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 209/ 01.02.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 21 Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Георгиев " Гюнер Бехчет Тахир

Дата на раждане: 24.07.1961
Място на раждане: С. Самуил, обл. Разград
Гюнер Бехчет Тахир Дата на раждане 24.07.1961 г. Място на раждане С. Самуил, обл. Разград Вербувал го служител Стайчо Любенов Стайков на 21.05.1980 г. Ръководил го служител Стайчо Любенов Стайков; Благой Златков; Станчо Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 11, отделение 04-ВКР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело рег. № 57161 и работно дело рег. № 57161 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-551
от 14.09.2015 г.
община Кричим

Агент "Мартин" Гюрай Асан Аликоч

Дата на раждане: 17.09.1955
Място на раждане: гр. Кричим
Гюрай Асан Аликоч Дата на раждане 17.09.1955 г. Място на раждане гр. Кричим Вербувал го служител о. р. Красимир Колев на 08.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.09.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-4742 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1589 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.1999 г. до 05.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Сътрудник "Динев; Добрев" Гого Йорданов Балтов

Дата на раждане: 21.06.1934
Място на раждане: с. Николово, обл. Хасково
Гого Йорданов Балтов Дата на раждане 21.06.1934 г. Място на раждане с. Николово, обл. Хасково Вербувал го служител кап. лейт. Любомир Симов на 21.07.1983 г. Ръководил го служител кап. лейт. Любомир Симов; кап. Любомир Йорданов; ст. лейт. Мирослав Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Динев; Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 18523; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС до 02.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Димитър" Гюнер Бехчет Осман

Дата на раждане: 08.03.1968
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Гюнер Бехчет Осман Дата на раждане 08.03.1968 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Златан Гогов на 18.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г.; регистриран в ПГУ на 12.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Златан Гогов; лейт. Л. Славков; кап. Т. Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в дело рег. № 17449 "Димитър"; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.; Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 26.10.2003 г. до 23.10.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Гошо" Гюкчан Ахмед Ахмед

Дата на раждане: 27.01.1962
Място на раждане: гр. Разград
Гюкчан Ахмед Ахмед Дата на раждане 27.01.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител ст. лейт. Славчо Дечев Славов на 01.12.1989 г., регистриран на 07.12.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Славчо Дечев Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-914 (Рз); рег. дневник; картон – обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Синя вода от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1999 г. до 07.11.2003 г. Заместник-кмет на община Лозница от 26.11.2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гюкчан Ахмед Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-164
от 10.04.2013 г.
община Ветрино

Съдържател на явочна квартира "Бърлогата" Гилю Илиев Гилев

Дата на раждане: 11.03.1924
Място на раждане: с. Венчан, обл. Варна
Гилю Илиев Гилев Дата на раждане 11.03.1924 г. Място на раждане с. Венчан, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Радослав Йор. Лазаров на 27.01.1950 г. Ръководил го служител о. р. Радослав Йор. Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бърлогата Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 99/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-3433. Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Венчан от 1990 г. до 1991 г. Общински съветник от 1995 г. до м. март 1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Генади Костадинов Трайков

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Първенец, обл. Пловдив
Генади Костадинов Трайков Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Първенец, обл. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4336/ 05.11.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 3624/ 12.11.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ на КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 21.02.1992 г. до 15.05.1996 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Запад " Ганчо Димитров Караджов

Дата на раждане: 30.07.1954
Място на раждане: С. Ръжево, обл. Пловдив
Ганчо Димитров Караджов Дата на раждане 30.07.1954 г. Място на раждане С. Ръжево, обл. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Шивачев на 05.01.1984 г., регистриран на 07.02.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Запад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. на дело на Я/К "Запад"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от ПК“ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Светлина " Генка Динева Богданова

Дата на раждане: 22.06.1950
Място на раждане: С. Тенево, обл. Ямбол
Генка Динева Богданова Дата на раждане 22.06.1950 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 70 Място на раждане С. Тенево, обл. Ямбол Вербувал я служител Чанко Димитров на 17.01.1983 г. Ръководил я служител Чанко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Светлина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-422; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигната от Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Лазар " Генчо Игнатов Василев

Дата на раждане: 15.03.1953
Място на раждане: С. Литаково, обл. Софийска
Генчо Игнатов Василев Дата на раждане 15.03.1953 г. Място на раждане С. Литаково, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Тодор Николов Каменов на 26.06.1985 г., регистриран на 11.07.1985 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Николов Каменов; лейт. Николай Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВГУ, отдел 12, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лазар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29787; работно дело IР-15524; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 71 доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от ПК “БЪДЕЩЕ ЗА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира "Лале" Горан Ценов Горанов

Дата на раждане: 20.06.1948
Място на раждане: С. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Горан Ценов Горанов Дата на раждане 20.06.1948 г. Място на раждане С. Доктор Йосифово, обл. Монтана Вербувал го служител Митко Йошев на 03.05.1979 г., регистриран на 14.05.1979 г. Ръководил го служител Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Решение № 20/ 19.12.2007 г. 83 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-243; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Монтана, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Господин Христов Иванов

Дата на раждане: 05.08.1945
Място на раждане: С. Красен дол, обл. Шумен
Господин Христов Иванов Дата на раждане 05.08.1945 г. Място на раждане С. Красен дол, обл. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС-окр. Варна, обл. Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III ст.; със заповед № 387/ 30.08.1973 г. е преназначен за сътрудник III ст.- ГКПП-Варна; със заповед № 29/ 26.001.1974 г. е преназначен за разузнавач III ст. отделен. „Чужденци”-Златни пясъци; със заповед № 478/ 10.10.1975 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 24/ 15.03.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 45/ 15.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач в отделение туристическо на отдел контраразузнав.-обл. Варна. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мак " Господинка Димитрова Ламбрева

Дата на раждане: 14.02.1950
Място на раждане: Гр. Варна
Господинка Димитрова Ламбрева Дата на раждане 14.02.1950 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал я служител Коста Унгаров на 30.10.1978 г. Ръководил я служител Коста Унгаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Решение № 20/ 19.12.2007 г. 84 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-459 "Мак"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигната от Политическа партия “ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ “ЛИДЕР””
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Гочо Лозев Желев

Дата на раждане: 09.11.1943
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Гочо Лозев Желев Дата на раждане 09.11.1943 г. Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Иван Иванов на 14.06.1977 г. Ръководил го служител Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Димитровград, издигнат от БСП За Гочо Лозев Желев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Волга " Григор Михайлов Сидов

Дата на раждане: 06.12.1948
Място на раждане: Гр. Търговище
Григор Михайлов Сидов Дата на раждане 06.12.1948 г. Място на раждане Гр. Търговище Вербувал го служител Петко Петков на 14.11.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Решение № 20/ 19.12.2007 г. 85 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Волга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 13.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IЯ- 110; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Търговище, издигнат от „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Теменуга " Григорий Димитров Манолов

Дата на раждане: 29.07.1956
Място на раждане: Гр. Бургас
Григорий Димитров Манолов Дата на раждане 29.07.1956 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Асен Тишев на 19.11.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител Асен Тишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 12/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-91; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП „Българска християнска коалиция”
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сашка " Гюрга Станева Ревова

Дата на раждане: 07.03.1955
Място на раждане: С. Красново, обл. Пловдив
Гюрга Станева Ревова Дата на раждане 07.03.1955 г. Място на раждане С. Красново, обл. Пловдив Вербувал я служител Подп. Атанас Атанасов на 23.09.1982 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 86 Ръководил я служител Подп. Атанас Атанасов; майор П. Петков; майор Руси Методиев Тодев; ст. лейт. Иван Василев Бочуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-14383; писмо вх. № 2544/ 14.08.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 29.01.1990 г. на лично дело на агент "Сашка"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Копривщица, издигната от партия “Българско Движение Национален Идеал за Единство” Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 87 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 88
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Генчев" Ганчо Неделчев Ганев

Дата на раждане: 14.09.1956
Място на раждане: с. Чавдарци, обл. Ловеч
Ганчо Неделчев Ганев Дата на раждане 14.09.1956 г. Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 30.10.1986 г., регистриран на 04.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на външните работи от 10.09.2007 г. до 20.07.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Гаврил Трифонов Гаврилов

Дата на раждане: 16.07.1949
Място на раждане: с. Сумер, обл. Монтана
Гаврил Трифонов Гаврилов Дата на раждане 16.07.1949 г. Място на раждане с. Сумер, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3422/ 24.10.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 79/ 17.10.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 10/ 21.02.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 60/ 14.08.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 52/ 20.06.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 12/ 11.02.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 16/ 28.02.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 16.01.1995 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Гальон Йорданов Вълчанов

Дата на раждане: 31.05.1954
Място на раждане: гр. Оряхово
Гальон Йорданов Вълчанов Дата на раждане 31.05.1954 г. Място на раждане гр. Оряхово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-566/ 28.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 175/ 23.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 16.10.1995 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Ганчо Стефанов Ганчев

Дата на раждане: 28.09.1939
Място на раждане: с. Ангелов, обл. Габрово
Ганчо Стефанов Ганчев Дата на раждане 28.09.1939 г. Място на раждане с. Ангелов, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3310/ 20.06.1969 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 95/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 166/ 05.09.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 150/ 04.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 64/ 28.02.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1822/ 15.06.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ на КГБ-Москва; със заповед № 730/ 12.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 272/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Габрово. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к ОбУ до 21.02.1990 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Гатю Рашков Марков

Дата на раждане: 28.08.1947
Място на раждане: с. Суходол, обл. Силистра
Гатю Рашков Марков Дата на раждане 28.08.1947 г. Място на раждане с. Суходол, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра-ДС; ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-696/ 18.03.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 697/ 29.12.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 141/ 04.05.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 139/ 06.04.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 698/ 26.12.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.02.1998 г. до 31.08.2006 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Генади Антов Живков

Дата на раждане: 25.09.1942
Място на раждане: с. Горни Лом, обл. Видин
Генади Антов Живков Дата на раждане 25.09.1942 г. Място на раждане с. Горни Лом, обл. Видин Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4202/ 08.08.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 194/ 12.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 398/ 22.08.1975 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3358/ 01.11.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс към КГБ-СССР; със заповед № 1778/ 04.07.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 178/ 18.01.1989 г. е преназначен за н-к ОГКПП. Публична длъжност или публична дейност Н-к ОГКПП до 01.06.1990 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Лоза" Генчо Иванов Вълчанов

Дата на раждане: 24.04.1957
Място на раждане: гр. Симеоновград
Генчо Иванов Вълчанов Дата на раждане 24.04.1957 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Иван Желев на 08.07.1986 г., регистриран на 21.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лоза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол 159/ 1990 г. делото на Я/К "Лоза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 27.08.1998 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Генчо Иванов Вълчанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Христов" Генчо Лалев Енев

Дата на раждане: 31.03.1952
Място на раждане: гр. Павликени
Генчо Лалев Енев Дата на раждане 31.03.1952 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител Вербуван на 08.08.1977 г., възстановен от подп. Иван Христозов на 05.01.1987 г., регистриран на 20.01.1987 г. Ръководил го служител подп. Иван Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г. За Генчо Лалев Енев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Генчо Маринов Генчев

Дата на раждане: 21.02.1951
Място на раждане: гр. Нова Загора
Генчо Маринов Генчев Дата на раждане 21.02.1951 г. Място на раждане гр. Нова Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 24.08.1992 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Генчо Цветанов Ангелов

Дата на раждане: 15.10.1950
Място на раждане: гр. София
Генчо Цветанов Ангелов Дата на раждане 15.10.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-244/ 10.01.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 19/ 23.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел от 01.09.2006 г. Н-к на отдел от 01.04.2009 г. до-31.08.2009 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Гойчо Николов Даскалов

Дата на раждане: 25.02.1944
Място на раждане: с. Айдемир, обл. Силистра
Гойчо Николов Даскалов Дата на раждане 25.02.1944 г. Място на раждане с. Айдемир, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г.е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 194/ 07.09.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 19/ 02.02.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-1256/ 14.03.1983 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 01.07.1992 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Господин Димитров Герджиков

Дата на раждане: 15.11.1948
Място на раждане: гр. Тополовград
Господин Димитров Герджиков Дата на раждане 15.11.1948 г. Място на раждане гр. Тополовград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ямбол-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № 66/ 11.03.1976 г. е назначен за разузнавач II ст.; със заповед № 189/ 13.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 157/ 07.09.1983 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 516/ 15.02.1987 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 1991г. до 1997 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Господин Иванов Жеков

Дата на раждане: 25.12.1931
Място на раждане: с. Генерал Тошево, обл. Ямбол
Господин Иванов Жеков Дата на раждане 25.12.1931 г. Място на раждане с. Генерал Тошево, обл. Ямбол Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 226/ 18.04.1955 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 247/ 05.09.1963 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 294/ 04.11.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 98/ 20.11.1968 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 5524/ 11.10.1969 г. е преназначен за разузнавач III степен в управление II; със заповед № 109/ 05.06.1970 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 179/ 07.09.1973 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5648/ 15.12.1975 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 88/ 18.01.1977 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни на курс в Москва; със заповед № 4096/ 15.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел до 01.06.1990 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Господин Николов Зашев

Дата на раждане: 1.08.1946
Място на раждане: гр.Костенец, обл.София
Господин Николов Зашев Дата на раждане 1.08.1946 г. Място на раждане гр.Костенец, обл.София Качество Щатен служител Структури, в които е работил Соф. у-ние КДС; СОУ-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие -със заповед № 3528/30.10.1967 г. назначен на длъжност „Мл. разузнавач” в Соф.у-ние КДС; -със заповед № 284/11.10.1968 г. преназначен на длъжност „Разузнавач VІ ст.”; -със заповед № 1372/28.02.1969 г. назначен на длъжност „Разузнавач ДС” в Соф.окр.у-ние; -със заповед № 683/27.08.1971 г. преназначен на длъжност „Разузнавач V ст.”; -със заповед № 595/23.10.1972 г. преназначен на длъжност „Разузнавач ІІ ст.”; -със заповед № 2874/31.08.1974 г. преназначен на длъжност „Разузнавач І ст.”; -със заповед № 317/3.04.1976 г. преназначен на длъжност „Инспектор ІV ст. по ДС”; -със заповед № 491/7.06.1977 г. преназначен на длъжност „Зам.началник отделение Контра разузнаване”; -3 м. курс в КГБ, СССР, Москва, – заповед № 0201/1980 г. -със заповед № 882/20.02.1981 г. преназначен на длъжност „Началник отделение Икономическо”; -със заповед № 3332/29.08.1986 г. преназначен на длъжност „Зам. началник отдел ДС”; -със заповед № 266/31.01.1989 г. назначен на длъжност „Зам. началник отдел по 04 линия” в СОУ; Подготовка: Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 08.06.1992 г. до 07.08.1995 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Григор Мирчев Григоров

Дата на раждане: 11.08.1950
Място на раждане: гр. София
Григор Мирчев Григоров Дата на раждане 11.08.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2256/ 28.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 118/ 01.09.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 68/ 30.04.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 140/ 06.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 26.02.1997 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Грозю Колев Стоянов

Дата на раждане: 16.09.1945
Място на раждане: с. Изворово, обл. Хасково
Грозю Колев Стоянов Дата на раждане 16.09.1945 г. Място на раждане с. Изворово, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2500/ 03.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 80/ 11.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 4596/ 08.08.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел II; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 69/ 30.07.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 95/ 02.09.1975 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 132/ 27.10.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3502/ 20.10.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в школата на КГБ-Ленинград; със заповед № 196/ 07.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991 г. до 15.06.1992 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Първанов" Грозю Стайков Грозев

Дата на раждане: 15.03.1930
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Резидент "Нина" Гюлфем Бехчедова Османова

Дата на раждане: 25.09.1939
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Гюлфем Бехчедова Османова Дата на раждане 25.09.1939 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Васил Щерев на 17.11.1978 г., регистрирана на 06.12.1978 г. Ръководил я служител о. р. Васил Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Нина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 35/ 20.03.1990 г. за унищожаване секретните документи на рез. "Нина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гюлфем Бехчедова Османова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Братан" Гаро Мъгърдич Пиринян

Дата на раждане: 24.01.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Гаро Мъгърдич Пиринян Дата на раждане 24.01.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Панталеев на 01.12.1980 г., регистриран на 05.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Братан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 4133/ 29.12.1990 г. за унищожаване с протокол № 47/ 04.12.1990 г. делата на аг. "Братан". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ДС в ТДУ Пловдив от 01.06.1994 г. до 01.04.1998 г.
Решение N° 2-240
от 02.10.2013 г.
община Чупрене

Резидент "Борис" Гошо Александров Георгиев

Дата на раждане: 09.03.1959
Място на раждане: гр. Белоградчик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Николов" Генчо Любенов Петков

Дата на раждане: 10.08.1931
Място на раждане: с. Дяково, обл. Кюстендил
Генчо Любенов Петков Дата на раждане 10.08.1931 г. Място на раждане с. Дяково, обл. Кюстендил Вербувал го служител мл. лейт. Димов и кап. Петков на 22.01.1953 г., регистриран на 13.05.1954 г. Ръководил го служител мл. лейт. Димов; лейт. Тенчо Тодоров Тенев; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-Х; ДС-Станке Димитров Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-375 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-267 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.11.1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Мина" Галина Василева Божкова

Дата на раждане: 13.03.1953
Място на раждане: с. Радомирци, обл. Плевен
Галина Василева Божкова Дата на раждане 13.03.1953 г. Място на раждане с. Радомирци, обл. Плевен Вербувал я служител майор. Димитър Борисов Мирянов на 22.05.1979 г., регистриран на 04.06.1979 г. Ръководил я служител майор. Димитър Борисов Мирянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-26525; работно дело IР-11794. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на дирекция от 01.10.1993 г.
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Съдържател на явочна квартира "Запад" Ганчо Димитров Караджов

Дата на раждане: 30.07.1954
Място на раждане: с. Ръжево, обл. Пловдив
Ганчо Димитров Караджов Дата на раждане 30.07.1954 г. Място на раждане с. Ръжево, обл. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Шивачев на 05.01.1984 г., регистриран на 06.02.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Запад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. дело на Я/К "Запад"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 21.11.1995 г. до м. ноември 1999 г. Заместник кмет на община Карлово от м. ноември 1999 г. до 19.09.2003 г. ВрИД кмет на община Карлово от 19.09.2003 г. до 06.11.2003 г. Заместник кмет на община Карлово от 13.11.2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Алексиев" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 03.01.1958
Място на раждане: гр. Нова Загора
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 03.01.1958 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал го служител ст. лейт. Вълю Илиев на 10.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълю Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-977; протокол рег. № 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-581. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НДСВ" в 27-и ИР-Стара Загора
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Ивайло" Ганчо Димитров Хитров

Дата на раждане: 12.12.1932
Място на раждане: гр. Сливен
Ганчо Димитров Хитров Дата на раждане 12.12.1932 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител кап. Атанас Цв. Балабанов на 14.12.1977 г., регистриран на 20.12.1977 г. Ръководил го служител кап. Атанас Цв. Балабанов; о. р. М. Христов; о. р. Лалчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел III, отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32779; работно дело IР-15872. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Обединение на българските патриоти" в 23-и ИР-София и в 25-и ИР-София
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Алиев" Гюнай Хасан Сефер

Дата на раждане: 24.09.1962
Място на раждане: Гр. Дулово
Гюнай Хасан Сефер Дата на раждане 24.09.1962 г. Място на раждане Гр. Дулово Вербувал го служител о. р. Атанас Цочев на 11.06.1982 г., регистриран на 17.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, 03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело на "Алиев"; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело на "Алиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и ИР-Силистра Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 114
от 5.03.2010
на лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.03.2010 г.

Агент "Соня" Гюлзар Хасанова Чакърова

Дата на раждане: 23.07.1962
Място на раждане: с. Голямо градище, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Струма" Господинка Йорданова Димова

Дата на раждане: 09.08.1943
Място на раждане: с. Богдан, обл. Добрич
Господинка Йорданова Димова Дата на раждане 09.08.1943 г. Място на раждане с. Богдан, обл. Добрич Вербувал я служител о. р. Желязко Господинов на 13.03.1978 г., регистрирана на 17.03.1978 г. Ръководил я служител о. р. Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Струма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 389/ 14.02.1990 г. личното дело на Я/К "Струма". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 145
от 22.06.2010
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Щатен служител "" Гаврил Стефанов Благоев

Дата на раждане: 29.09.1947
Място на раждане: с. Главановци, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Глория" Горан Димитров Герджиков

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: гр. Батак
Горан Димитров Герджиков Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител о. р. Георги Шикерджиев на 06.04.1981 г., регистриран на 22.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Шикерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Глория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делото на "Глория". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Батак, издигнат от Движение 21 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Горан Димитров Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Панов" Гочо Ангелов Сарафов

Дата на раждане: 22.04.1959
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Гочо Ангелов Сарафов Дата на раждане 22.04.1959 г. Място на раждане с. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Манолов Георгиев на 03.10.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Манолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Панов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37829 и в работно дело IР-18347; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Студена, общ. Свиленград, издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Гочо Ангелов Сарафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Сълза" Генко Цанков Генков

Дата на раждане: 10.03.1944
Място на раждане: гр. Кула
Генко Цанков Генков Дата на раждане 10.03.1944 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител о. р. Ст. Зарков на 03.10.1985 г., регистриран на 14.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сълза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IЯ-4367; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бойница, издигнат от "Българска социалистическа партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Генко Цанков Генков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Боянов" Гроздан Славов Балабанов

Дата на раждане: 01.05.1963
Място на раждане: гр. Варна
Гроздан Славов Балабанов Дата на раждане 01.05.1963 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител лейт. Севдалин Бойчев Стамов на 31.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител лейт. Севдалин Бойчев Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3790 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-3790 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-2813 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник СД „РИДО-99”, гр. Варна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-437
от 03.12.2014 г.
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров

Агент; съдържател на явочна квартира "Сгурев; Кипарис" Григор Димитров Василев

Дата на раждане: 08.10.1933
Място на раждане: гр. Асеновград
Григор Димитров Василев Дата на раждане 08.10.1933 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител кап. лейт. Димчо Христов Димов на 12.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г.; възстановен от ст. лейт. Симеонов на 28.04.1986 г. Ръководил го служител кап. лейт. Димчо Христов Димов; ст. лейт. Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Сгурев; Кипарис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-713; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (ръководител) катедра "Електротехника" до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Глория" Горан Димитров Герджиков

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: гр. Батак
Горан Димитров Герджиков Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител о. р. Георги Шикерджиев на 06.04.1981 г., регистриран на 22.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Шикерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Глория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 6 и обр. 4; писмо рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делото на "Глория". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Батак, издигнат от Движение 21 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Горан Димитров Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 44
от 24.07.2008
министри и заместник-министри

Щатен служител "" Горан Стефанов Йонов

Дата на раждане: 13.03.1947
Място на раждане: Гр. Септември
Горан Стефанов Йонов Дата на раждане 13.03.1947 г. Място на раждане Гр. Септември Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 454/ 16.08.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен на 10-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 650/ 08.10.1976 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 679/ 24.12.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 458/ 16.08.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 379/ 01.06.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 338 15.01.1986 г. е преназначен за зам. началник отдел 02. Публична длъжност или публична дейност Заместник министър на вътрешните работи Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/11-9949/ 06.06.2008 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Спасов" Греди Хаим Асса

Дата на раждане: 29.01.1954
Място на раждане: гр. Плевен
Греди Хаим Асса Дата на раждане 29.01.1954 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител регистриран на 03.09.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ОУ на МВР-Плевен-ДС-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Спасов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр.; предложение вх. № 681/ 12.02.1990 г. за заличаване на № 13219 и унищожаване материалите на СС "Спасов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по изкуствознание и изкуства от 2003 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Информатор "Зоя" Грета Маркова Ескенази

Дата на раждане: 29.03.1931
Място на раждане: гр. София
Грета Маркова Ескенази Дата на раждане 29.03.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Илия Горанов Иванов на 10.05.1950 г., регистрирана на 11.05.1954 г. Ръководил я служител о. р. Илия Горанов; о. р. Ж. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УБО, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Зоя Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 333/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IИ-260. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по геолого-географски науки от 2000 г. до 2003 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Ахил" Гюнай Исмаил Мехмед

Дата на раждане: 13.11.1963
Място на раждане: гр. Момчилград
Гюнай Исмаил Мехмед Дата на раждане 13.11.1963 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител кап. Димо Добрев Димов на 08.06.1982 г., регистриран на 16.06.1982 г. Ръководил го служител кап. Димо Добрев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ахил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1759 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1759 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1428 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 41/ 25.06.2008 г. – съдии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 225
от 27.05.2011
администрация на президента

Щатен служител "" Горан Стефанов Йонов

Дата на раждане: 13.03.1947
Място на раждане: гр. Септември
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Соня" Гюлзар Хасанова Чакърова

Дата на раждане: 23.07.1962
Място на раждане: с. Голямо Градище, обл. Търговище
Гюлзар Хасанова Чакърова Дата на раждане 23.07.1962 г. Място на раждане с. Голямо Градище, обл. Търговище Вербувал я служител майор Руси Николов Русев на 02.04.1985 г., регистрирана на 10.04.1985 г. Ръководил я служител майор Руси Николов Русев; о. р. Д. Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - молба-обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-1185 (Тщ) МФ; протокол рег. № 162/ 01.03.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. "Соня". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Голямо Градище от м. март 2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-227
от 13.08.2013 г.
община Ново село

Съдържател на явочна квартира "Кристина" Генади Серафимов Гочев

Дата на раждане: 23.09.1934
Място на раждане: с. Ново село, обл. Видин
Генади Серафимов Гочев Дата на раждане 23.09.1934 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Видин Вербувал го служител о. р. О. Витков на 18.12.1979 г., регистриран на 24.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. О. Витков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кристина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Кристина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Величков " Генчо Йорданов Габровски

Дата на раждане: 09.03.1937
Място на раждане: С. Еленци, обл. Габрово
Генчо Йорданов Габровски Дата на раждане 09.03.1937 г. Място на раждане С. Еленци, обл. Габрово Вербувал го служител Кап. Иван Илиев Димитров на 13.03.1959 г. Ръководил го служител Кап. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление V, отдел І, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Величков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело ІА-15706; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Дряново, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Павлов " Господин Иванов Ганчев

Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: Гр. Котел
Господин Иванов Ганчев Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 Дата на раждане 16.04.1955 г. Място на раждане Гр. Котел Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Хъндърчев на 30.11.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-814 (Сл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от ПП ”Земеделски съюз”Александър Стамболийски”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Наньо " Гошо Ангелов Гошков

Дата на раждане: 14.10.1940
Място на раждане: С. Караманово, обл. Русе
Гошо Ангелов Гошков Дата на раждане 14.10.1940 г. Място на раждане С. Караманово, обл. Русе Вербувал го служител Кръстю Д. Кръстев на 11.08.1964 г. Ръководил го служител Кръстю Д. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Наньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело ІА-2655; протокол № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР-220; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Кандидат за общински съветник в общ. Свищов, издигнат от БСП Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Алиев " Гюнай Хасан Сефер

Дата на раждане: 24.09.1962
Място на раждане: Гр. Дулово
Гюнай Хасан Сефер Дата на раждане 24.09.1962 г. Място на раждане Гр. Дулово Вербувал го служител Цочев на 11.06.1982 г. Ръководил го служител Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, 03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело на "Алиев"; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело на "Алиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дулово, издигнат от ДПС
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Осведомител; Агент "Петровски" Господин Танев Господинов

Дата на раждане: 08.03.1932
Място на раждане: гр. Стара Загора
Господин Танев Господинов Дата на раждане 08.03.1932 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител майор Иван Манолов Йорданов на 16.11.1971 г., регистриран на 27.11.1971 г. Ръководил го служител майор Иван Манолов Йорданов; о. р. Кольо Султанов; о. р. Атанас Байчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-II; ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Петровски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2960 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № С 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-850 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Райковци до 13.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)