Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Д*" намери 815 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Захов" Димитър Николов Бузяков

Дата на раждане: 06.06.1957
Място на раждане: гр. София
Димитър Николов Бузяков Дата на раждане 06.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Неделчо Добрев Димитров на 08.02.1982 г., регистриран на 18.03.1982 г. Ръководил го служител полк. Неделчо Добрев Димитров; о. р. Васил Христов; о. р. Емил Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2007. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Инфраструктура" от 01.04.2008 г.
Решение N° 48
от 08.10.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 11.10.2008 г.

Агент "Попов" Димитър Михайлов Аврамов

Дата на раждане: 30.11.1951
Място на раждане: Гр. Велинград
Димитър Михайлов Аврамов Дата на раждане 30.11.1951 г. Място на раждане Гр. Велинград Вербувал го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров на 23.09.1987 г., регистриран на 27.10.1987 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2982; работно дело IР-2089. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от ПП "СОЛИДАРНОСТ"
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Петров" Димитър Маринов Киров

Дата на раждане: 06.11.1955
Място на раждане: с. Българско Сливово, обл. Велико Търново
Димитър Маринов Киров Дата на раждане 06.11.1955 г. Място на раждане с. Българско Сливово, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Бойко Грозданов Грозев на 01.09.1986 г., регистриран на 07.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Грозданов Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32975; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г. Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2011 г. Декан от м. май 2007 г.
Решение N° 2-814
от 23.01.2017 г.
община Челопеч

Съдържател на явочна квартира "Мургана" Добрина Славкова Занкова

Дата на раждане: 15.10.1940
Място на раждане: с. Челопеч, обл. Софийска
Добрина Славкова Занкова Дата на раждане 15.10.1940 г. Място на раждане с. Челопеч, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Атанасов на 05.07.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мургана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1521/ 23.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Мургана". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Челопеч до 01.12.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-180
от 21.05.2013 г.
община Провадия

Щатен служител "" Добри Тодоров Недев

Дата на раждане: 15.03.1927
Място на раждане: с. Караманите, обл. Варна
Добри Тодоров Недев Дата на раждане 15.03.1927 г. Място на раждане с. Караманите, обл. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОкУ на МВР-Провадия Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 65/ 31.03.1953 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Ваклинов" Димитър Ангелов Денков

Дата на раждане: 05.03.1956
Място на раждане: гр. София
Димитър Ангелов Денков Дата на раждане 05.03.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Адриян Петров Дойчинов на 29.11.1973 г., регистриран на 29.11.1973 г. Ръководил го служител о. р. Адриян Петров Дойчинов; кап. Вълчо Янакиев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4516; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по международна и НИД във Философски факултет от 2003 г. до 2011 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Иван" Димитър Веселинов Димитров

Дата на раждане: 22.04.1962
Място на раждане: гр. Мездра
Димитър Веселинов Димитров Дата на раждане 22.04.1962 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Н. Калковски на 12.04.1989 г., регистриран на 17.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Н. Калковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 44/ 1990 г. личното и работното дело на "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ВИД ръководител на катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" във Факултет по класически и нови филологии от 2008 г. до 2009 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Антон" Димитър Станков Киров

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: гр. Перник
Димитър Станков Киров Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Бончо Станоев Асенов на 07.02.1980 г., регистриран на 13.02.1980 г. Ръководил го служител кап. Бончо Станоев Асенов; о. р. Едоардо Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34662; работно дело IР-14628. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Систематическо и практическо богословие" в Богословски факултет от 2004 г. до 2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Станков Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Андреев" Димитър Христов Папукчийски

Дата на раждане: 18.10.1967
Място на раждане: гр. Рила
Димитър Христов Папукчийски Дата на раждане 18.10.1967 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Кап. Веселин Асенов Марчев на 09.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител Кап. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1075 (Кн) МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-845; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Рила, издигнат от инициативен комитет Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Съдържател на явочна квартира "Ябълка" Делка Димитрова Георгиева

Дата на раждане: 03.03.1940
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Делка Димитрова Георгиева Дата на раждане 03.03.1940 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал я служител о. р. Славчо Райчев на 12.09.1988 г., регистрирана на 21.09.1988 г. Ръководил я служител о. р. Славчо Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ябълка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.061992 г. за унищожаване делото на "Ябълка"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ябълково от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Съдържател на явочна квартира "Фар" Делчо Ангелов Ангелов

Дата на раждане: 05.04.1949
Място на раждане: с. Крум, обл. Хасково
Делчо Ангелов Ангелов Дата на раждане 05.04.1949 г. Място на раждане с. Крум, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Александър Стамболиев на 17.10.1981 г., регистриран на 27.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Александър Стамболиев; о. р. Огн. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-209 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крум от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Агент "Спартак" Димитър Борисов Белчев

Дата на раждане: 13.09.1959
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Димитър Борисов Белчев Дата на раждане 13.09.1959 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Т. Галчев на 19.04.1979 г., регистриран на 03.05.1979 г. Ръководил го служител о. р. Т. Галчев; о. р. Иван Рашков; о. р. Лъчезар Александров; о. р. Гроздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление III-VII-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; работно дело IР-11129; ФК на лично дело IА-506 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-506 (Хс); писмо рег. № КА-174/ 28.02.1990 г. за приемане в архив делото на аг. "Спартак"; протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-530 (Хс); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1316 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крепост от 04.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Секретен сътрудник "Миров" Димитър Диманов Димитров

Дата на раждане: 23.05.1953
Място на раждане: гр. Димитровград
Димитър Диманов Димитров Дата на раждане 23.05.1953 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител регистриран на 22.11.1988 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Миров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 - 2 бр.; предложение рег. № 1936/ 02.02.1990 г. за унищожаване дело рег. № 18742 на СС "Миров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Димитър Добрев Христов

Дата на раждане: 20.07.1933
Място на раждане: с. Горица, обл. Търговище
Димитър Добрев Христов Дата на раждане 20.07.1933 г. Място на раждане с. Горица, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Павел Първанов на 19.12.1969 г., регистриран на 13.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Павел Първанов; о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V; управление ІІІ-ІХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело І-ПВ-116 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Разбойна до 30.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 134/ 26.05.2010 г. – Национална агенция за приходите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Шипка" Димитър Николов Димитров

Дата на раждане: 20.01.1936
Място на раждане: с. Ковачевец, обл. Търговище
Димитър Николов Димитров Дата на раждане 20.01.1936 г. Място на раждане с. Ковачевец, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов на 03.09.1968 г., регистриран на 12.09.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Илиев Първанов; о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Шипка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело IА-1301. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Ела" Дончо Илиев Тодоров

Дата на раждане: 03.12.1947
Място на раждане: гр. Търговище
Дончо Илиев Тодоров Дата на раждане 03.12.1947 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Живко Христов Ганчев на 10.06.1981 г., регистриран на 16.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Живко Христов Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да бъде унищожено делото на "Ела". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-574/ 11.11.2015 г. – община Лозница - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-187
от 05.06.2013 г.
община Елена

Щатен служител "" Димитър Димитров Кънчев

Дата на раждане: 07.12.1954
Място на раждане: гр. Елена
Димитър Димитров Кънчев Дата на раждане 07.12.1954 г. Място на раждане гр. Елена Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-В. Търново-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 884/ 13.03.1987 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 12/ 14.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2007 г. до м. октомври 2008 г Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-187
от 05.06.2013 г.
община Елена

Информатор; Агент "Боров; Бойко" Димитър Левтеров Димитров

Дата на раждане: 06.02.1930
Място на раждане: с. Хотница, обл. Велико Търново
Димитър Левтеров Димитров Дата на раждане 06.02.1930 г. Място на раждане с. Хотница, обл. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 18.10.1952 г.; възстановен от подп. Васил Д. Христов и регистриран на 31.10.1973 г. Ръководил го служител о. р. Александър Иванов Къневски; о. р. Тотю Коев Димов; подп. Васил Д. Христов; о. р. Ив. Атанасов; о. р. Стефан Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Боров; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3043 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-170 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК на кметство Шилковци от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991 г.; Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Разузнавач "Шодан" Димитър Велков Савов

Дата на раждане: 27.01.1963
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Велков Савов (Димитров) Дата на раждане 27.01.1963 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител майор Христо Лазаров Бонев и ст. лейт. Николай Стефанов Чавдаров на 21.05.1987 г. Ръководил го служител майор Христо Лазаров Бонев; полк. Васил Мирчев Цочев; ст. лейт. Николай Стефанов Чавдаров; ст. лейт. Иво Димитров Кутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Шодан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дела № 20451 и 20451-А; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ВЕЛЕКС ЕНТЪРПРАЙСИЗ" ООД, гр. Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Велков Савов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Чунтовски" Димитър Георгиев Стефанов

Дата на раждане: 04.09.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Георгиев Стефанов Дата на раждане 04.09.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Славчев Гигов на 03.03.1976 г., регистриран на 10.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Николай Славчев Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Чунтовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-34900. Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан на факултет "Чужди езици и приложна лингвистика" от 01.12.1990 г. до 29.06.1993 г. Ръководител катедра "Английски език" от 25.09.1991 г. до 29.06.1993 г. Директор на департамент "Чужди езици и приложна лингвистика" от 01.01.1994 г. до 20.11.1995 г. Заместник-декан на факултет "Чужди езици и приложна лингвистика" от 20.11.1995 г. до 01.05.1997 г. Ръководител катедра "Английски език" от 20.11.1995 г. до 01.05.1997 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Мартинов" Димитър Иванов Петров

Дата на раждане: 04.06.1941
Място на раждане: гр. Ямбол
Димитър Иванов Петров Дата на раждане 04.06.1941 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Георги Панов на 31.05.1978 г., регистриран на 09.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Стефан Ив. Нейчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27629 и работно дело IР-13072. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан по НИД на факултет "Управление и информатика" от 05.01.2004 г. до 04.06.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Сътрудник "Левент" Димитър Иванов Стойков

Дата на раждане: 04.10.1947
Място на раждане: с. Септемврийци, обл. Монтана
Димитър Иванов Стойков Дата на раждане 04.10.1947 г. Място на раждане с. Септемврийци, обл. Монтана Вербувал го служител полк. Георги Костов Попов и ст. лейт. Николай Делевски на 21.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Делевски; ст. лейт. Димитър Жеков Делев; полк. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Левент Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13932; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на Деканат за І-ва степен на университетско образование от 12.11.1991 г. до 25.06.1993 г. Заместник-ректор по координация на поделенията на университета от 25.03.1992 г. до 28.04.1993 г. Декан на факултет "Международна икономика и политика" от 16.10.1995 г. до 11.07.2001 г. Ръководител катедра "МИО и бизнес" от 04.07.2000 г. до 11.07.2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Иванов Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Нещатен служител "" Димитър Маринов Митов

Дата на раждане: 03.02.1963
Място на раждане: гр. Брусарци
Димитър Маринов Митов Дата на раждане 03.02.1963 г. Място на раждане гр. Брусарци Качество Нещатен служител Структури, в които е работил Общ. у-е на МВР, отд. ДС-Лом Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 13/ 11.04.1989 г. и се води на отчет от ст. лейт. Райков Кандидат за общински съветник в община Брусарци, издигнат от КП "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 195
от 09.03.2011
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Драгомир Добрев Петров

Дата на раждане: 18.09.1956
Място на раждане: гр. Любимец
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Осведомител "Вълчев" Димитър Цветков Цонков

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: с. Курново, обл. Враца
Димитър Цветков Цонков Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане с. Курново, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-44 (Вр) и работно дело IР-794 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ослен Криводол от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Агент "Стоянов" Димо Гиргинов Гиргинов

Дата на раждане: 31.07.1954
Място на раждане: гр. Чирпан
Димо Гиргинов Гиргинов Дата на раждане 31.07.1954 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Братан Величков на 10.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Братан Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 34/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3096 (Ст.З.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1022 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във Ветеринарно-медицински факултет от м. март 2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Пашов" Димитър Стоянов Димитров

Дата на раждане: 28.03.1951
Място на раждане: с. Планиново, обл. Хасково
Димитър Стоянов Димитров Дата на раждане 28.03.1951 г. Място на раждане с. Планиново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Димитър Георгиев на 10.04.1977 г., регистриран на 22.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Георгиев; о. р. Валери Пълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пашов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30149 и работно дело IР-15916; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Тополовград, издигнат от АБВ-Алтернатива за българско възраждане Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 277
от 02.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Младост; Роза" Динко Петров Петров

Дата на раждане: 11.12.1943
Място на раждане: с. Къшин, общ. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Резидент "Ивайлов" Димитър Атанасов Везиров

Дата на раждане: 12.06.1948
Място на раждане: с. Мандрица, обл. Хасково
Димитър Атанасов Везиров Дата на раждане 12.06.1948 г. Място на раждане с. Мандрица, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Христо Момчилов Тютюнджиев на 09.05.1985 г., регистриран на 15.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Момчилов Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Ивайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37969; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Славеево до 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Атанасов Везиров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Петкан" Димитър Велинов Вълчев

Дата на раждане: 01.09.1957
Място на раждане: гр. Ивайловград
Димитър Велинов Вълчев Дата на раждане 01.09.1957 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител кап. Боян Йорданов Наков на 07.08.1975 г., регистриран на 19.08.1975 г. Ръководил го служител кап. Боян Йорданов Наков; о. р. Бабамов; о. р. Иван Н. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1327 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-869 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 15.06.1995 г. и от 23.11.1995 г. до 23.11.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Петров" Димитър Христов Ялучев

Дата на раждане: 15.07.1950
Място на раждане: с. Девесилово, обл. Кърджали
Димитър Христов Ялучев Дата на раждане 15.07.1950 г. Място на раждане с. Девесилово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Илинчо Иванов Стоилов на 15.05.1978 г., регистриран на 31.05.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илинчо Иванов Стоилов; о. р. Николов; о. р. Христо Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХІІІ ГО-РО, V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1792 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1792 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1468 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Орбита" Денчо Стоянов Бояджиев

Дата на раждане: 02.07.1952
Място на раждане: гр. Разград
Денчо Стоянов Бояджиев Дата на раждане 02.07.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Венелин Рачев на 11.02.1980 г., регистриран на 15.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Венелин Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Орбита Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаване на дело ІЯ-265; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 29.10.1991 г. до 15.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Общински съветник от 29.10.1999 г. до 29.09.2003 г. Общински съветник от 06.11.2003 г. до 05.10.2005 г. Кмет на община Разград от 10.11.2005 г. до 28.09.2007 г. Кмет на община Разград от 09.11.2007 до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Техника" Димитър Любенов Обретенов

Дата на раждане: 01.05.1946
Място на раждане: гр. Русе
Димитър Любенов Обретенов Дата на раждане 01.05.1946 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Стамен Матеев на 11.07.1980 г., регистриран на 18.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Стамен Матеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Техника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-151 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Димитър Първанов Ангелов

Дата на раждане: 10.10.1933
Място на раждане: с. Дянково, обл. Разград
Димитър Първанов Ангелов Дата на раждане 10.10.1933 г. Място на раждане с. Дянково, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Хинко Хинчев на 18.06.1971 г., регистриран на 29.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Хинко Хинчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-207 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дянково от 16.03.1990 г. до 13.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Съдържател на явочна квартира "Палма" Данчо Иванов Вълчев

Дата на раждане: 15.08.1955
Място на раждане: с. Иваново, обл. Русе
Данчо Иванов Вълчев Дата на раждане 15.08.1955 г. Място на раждане с. Иваново, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Пенко Бараков на 28.04.1986 г., регистриран на 05.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Пенко Бараков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване на документите на Я/К "Палма"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник и председател на ОбС от 12.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Съдържател на явочна квартира "Академик" Делчо Антов Каменов

Дата на раждане: 08.01.1940
Място на раждане: с. Лагошевци, обл. Видин
Делчо Антов Каменов Дата на раждане 08.01.1940 г. Място на раждане с. Лагошевци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Стоян Тръпков на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Тръпков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Академик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 856/ 07.03.1990 г. делото на Я/К "Академик". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 29.01.2008 г.
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Ирина" Добринка Георгиева Даскалова

Дата на раждане: 01.07.1950
Място на раждане: с. Камено поле, обл. Враца
Добринка Георгиева Даскалова Дата на раждане 01.07.1950 г. Място на раждане с. Камено поле, обл. Враца Вербувал я служител ст. лейт. Иван Христов на 09.05.1984 г., регистрирана на 17.05.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ирина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, документ за получено възнаграждение, съдържащи се в лично дело IА-668 (Шн) и в работно дело IР-190 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 30.09.2009 г.
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Съдържател на явочна квартира "Божур" Димитър Николов Калчев

Дата на раждане: 03.06.1939
Място на раждане: с. Попрусевци, обл. Велико Търново
Димитър Николов Калчев Дата на раждане 03.06.1939 г. Място на раждане с. Попрусевци, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Панайот Николов Долапчиев на 12.06.1971 г., регистриран на 30.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Панайот Николов Долапчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Божур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № С 37/ 07.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-144 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бинкос от 1999 г. до 2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Филипов" Добрин Фирков Банчев

Дата на раждане: 19.10.1946
Място на раждане: гр. Сливен
Добрин Фирков Банчев Дата на раждане 19.10.1946 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Хубчев Коев на 15.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Хубчев Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-951 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената с решение № 2-276/ 04.12.2013 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Макс" Даниел Банов Данов

Дата на раждане: 03.06.1960
Място на раждане: с. Бреница, обл. Плевен
Даниел Банов Данов Дата на раждане 03.06.1960 г. Място на раждане с. Бреница, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Владимир Манолов на 08.03.1989 г., регистриран на 14.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Макс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2195/ 09.05.1990 г с искане "в наличните картотеки да бъдат заличени всички данни" за аг. "Макс". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.01.2000 г. до 22.08.2002 г.; от 03.09.2003 г. до 26.10.2003 г. и от 28.03.2008 г. до 18.01.2010 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Боев" Делчо Данаилов Илиев

Дата на раждане: 05.04.1958
Място на раждане: гр. Хасково
Делчо Данаилов Илиев Дата на раждане 05.04.1958 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Калин Ангелов Ламбрев на 19.11.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г. Ръководил го служител кап. Калин Ангелов Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37451. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.07.1999 г. до 17.12.1999 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Делчо Данаилов Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Дико Колев Диков

Дата на раждане: 22.07.1947
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Дико Колев Диков Дата на раждане 22.07.1947 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 352/ 30.07.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 161/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 333/ 15.06.1982 г. е преназначен за инспектор в ПГУ; със заповед № 189/ 16.03.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.11.2001 г. до 22.09.2002 г. и от 07.09.2005 г. до 29.06.2007 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Красимир" Димитър Андреев Димитров

Дата на раждане: 09.03.1952
Място на раждане: гр. София
Димитър Андреев Димитров Дата на раждане 09.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 28.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1984 г. Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ”, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36883; дело Ф1, а.е. 5482. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.09.2003 г. до 09.12.2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Димов" Димитър Василев Димитров

Дата на раждане: 22.01.1940
Място на раждане: гр. Айтос
Димитър Василев Димитров Дата на раждане 22.01.1940 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Трифон Торньов Каменов на 26.09.1964 г., регистриран на 03.10.1964 г. Ръководил го служител о. р. Трифон Торньов Каменов; Кольо Ламбрев; о. р. Димитър Икономов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление II-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37513. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 17.07.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Василев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Димитър Ганчев Данчев

Дата на раждане: 26.02.1935
Място на раждане: гр. Етрополе
Димитър Ганчев Данчев Дата на раждане 26.02.1935 г. Място на раждане гр. Етрополе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2197/ 31.10.1961 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 110/ 31.12.1966 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 83/ 18.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 140/ 05.12.1969 г. е преназначен за разузнавач I. степен; със заповед № 115/ 09.03.1973 г. е преназначен за н-к на отделение в ПГУ; със заповед № 240/ 19.05.1975 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни на обучение в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 1090/ 01.12.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ административна служба до 01.07.1990 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB 102101-001-04/ 12-397/ 18.02.2011 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Атанасов" Димитър Илиев Лазаров

Дата на раждане: 13.11.1933
Място на раждане: гр. София
Димитър Илиев Лазаров Дата на раждане 13.11.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Лазар Хр. Лалов на 08.04.1964 г., регистриран на 10.02.1966 г.; възстановен през 1978 г. Ръководил го служител майор Лазар Христов Лалов; о. р. Любен Тасков; о. р. Димитър Гичев; о. р. Симеон Дойчинов; о. р. Димчо Вавов; о. р. Ив. Георгиев; о. р. Тр. Петров; майор Колю Асенов Михалев; о. р. Ангел Димитров; о. р. Продан Димов Калъчев; ст. лейт. Митко Атанасов; лейт. Светлозар Димитров Стоянов; о. р. Ч. Минчев; подп. Владимир Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1940 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 21.02.1992 г. до 17.03.1995 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Георгиев" Димитър Константинов Икономов

Дата на раждане: 25.02.1955
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Икономов Дата на раждане 25.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Цанков на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"Ч.Ж." Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.02.2002 г. до 19.11.2006 г. За Димитър Константинов Икономов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Димитър Константинов Икономов

Дата на раждане: 25.02.1955
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Икономов Дата на раждане 25.02.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2282/ 09.09.1988 г. е назначен за разузнавач в отдел 09; със заповед № 77/ 12.05.1989 г. е преназначен за разузнавач в отделение 02 на отдел 09. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.02.2002 г. до 19.11.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Константин" Димитър Константинов Кисимов

Дата на раждане: 08.11.1937
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Кисимов Дата на раждане 08.11.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Иванов Ничев, регистриран на 14.10.1965 г. Ръководил го служител полк. Георги Иванов Ничев; полк. Иван Тодоров Превалски; о. р. Светослав Тодоров; о. р. Петко Власковски; кап. Георги Стоянов Минков; подп. Кольо Генчев Трънков; майор Атанас Георгиев Кременлиев; лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Славко Савов; майор Христо Димитров Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Константин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 1890. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 15.09.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "" Димитър Костадинов Пеев

Дата на раждане: 25.05.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Костадинов Пеев Дата на раждане 25.05.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ген. майор Стоянов; полк. И. Йовчев; полк. Русев; полк. Тодоров на 06.03.1965 г. Ръководил го служител ген. майор Стоянов; полк. И. Йовчев; полк. Русев; полк. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 1932; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 19.12.1990 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Димитър Костадинов Пеев

Дата на раждане: 25.05.1942
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Костадинов Пеев Дата на раждане 25.05.1942 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3016/ 13.09.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 140/ 15.05.1970 г. е преназначен за разузнавач II степен в ПГУ; със заповед № 261/ 04.06.1971 г. е изпратен на 10 месечна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 471/ 02.09.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 430/ 31.10.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 426/ 01.08.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 4/ 01.01.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 195/ 16.03.1987 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 903/ 01.11.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление до 19.12.1990 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Калоянов (Калоян)" Димитър Миланов Енчев

Дата на раждане: 11.06.1960
Място на раждане: гр. Сливен
Димитър Миланов Енчев Дата на раждане 11.06.1960 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Сертов на 21.05.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов; полк. Иван Нинов; подп. Людмил Иванов Резашки; подп. Благой Нотев Илиев; кап. Любомир Касидов; майор Стоян Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Калоянов (Калоян) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2 – 2 бр. и обр. 9; дело № 17745; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 04.08.2008 г. до 31.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Димитър Миланов Енчев

Дата на раждане: 11.06.1960
Място на раждане: гр. Сливен
Димитър Миланов Енчев Дата на раждане 11.06.1960 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 04.08.2008 г. до 31.10.2010 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Димитър Петров Казаков

Дата на раждане: 04.08.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Петров Казаков Дата на раждане 04.08.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 253/ 28.11.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-3154/ 13.08.1984 г. е изпратен на 3 годишен курс към ВКШ на КГБ-Москва; със заповед № 825/ 15.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отделение в ПГУ. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 25.01.2005 г. до 25.02.2007 и от 17.09.2007 г. до 06.09.2009 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Осведомител; Агент "Ковачев" Димитър Сретенов Димитров

Дата на раждане: 12.04.1949
Място на раждане: гр. София
Димитър Сретенов Димитров Дата на раждане 12.04.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кръстьо Драганов на 25.05.1970 г., регистриран на 13.06.1970 г.; възстановен и регистриран на 24.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Кръстьо Драганов; о. р. Станчо Армянов; о. р. Станчо Въчков; о. р. Георги Анчин; о. р. Румен Стоичков; о. р. Димчо Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, управление III-VII-IV, управление III-VII-I, управление III-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Ковачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-10429. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 02.09.1996 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Димитър Стилиянов Минков

Дата на раждане: 01.07.1948
Място на раждане: гр. Свищов
Димитър Стилиянов Минков Дата на раждане 01.07.1948 г. Място на раждане гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-06/ 24.03.1975 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за разузнавач V степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 09.01.2003 г. до 30.07.2004 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Разузнавач; Агент; сътрудник "Жилберт; Виктор; Джон; Сотев" Димитър Стойнев Станоев

Дата на раждане: 15.10.1937
Място на раждане: с. Долец, обл. Силистра
Димитър Стойнев Станоев Дата на раждане 15.10.1937 г. Място на раждане с. Долец, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Пенчо Енев Русанов на 06.11.1956 г.; майор Никола П. Стефанов на 22.12.1964 г., регистриран на 31.12.1964 г.; регистриран в ПГУ на 11.02.1969 г.; възстановен в РУ-ГЩ на 11.08.1983 г. Ръководил го служител кап. Пенчо Енев Русанов; майор Никола П. Стефанов; майор Кольо Генчев Трънков; о. р. Кръстьо В. Кръстев; о. р. Господинка М. Георгиева; о. р. Георги Н. Виткин; кап. Румен Димитров Тошков; полк. Добри Тодоров; майор Олег Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; СУ на МВР-ДС-II-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач; агент; сътрудник Псевдоними Жилберт; Виктор; Джон; Сотев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; лично и работно дело Ф1, а.е. 2649 – 3 тома; дела № 2382 и № 2382-А; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, пълномощен министър от 16.07.1990 г. до 01.10.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Пламен" Димитър Филипов Серафимов

Дата на раждане: 04.01.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Филипов Серафимов Дата на раждане 04.01.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков на 28.09.1988 г., регистриран на 24.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Тодоров Косерков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-37250. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 25.10.2007 г. до 14.10.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Филипов Серафимов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Динко Марков Димитров

Дата на раждане: 04.05.1939
Място на раждане: гр. Казанлък
Динко Марков Димитров Дата на раждане 04.05.1939 г. Място на раждане гр. Казанлък Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3344/ 11.09.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 47/ 15.07.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 70/ 16.11.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 4946/ 21.10.1968 г.; със заповед № 18/ 22.02.1971 г. е преназначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 23.08.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Дочо Николов Вълков

Дата на раждане: 07.05.1936
Място на раждане: гр. Правец
Дочо Николов Вълков Дата на раждане 07.05.1936 г. Място на раждане гр. Правец Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 164/ 21.02.1970 г. е назначен за инспектор IV степен; със заповед № 259/ 30.05.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 194/ 29.04.1979 г. е преназначен за инспектор II степен. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, съветник до 01.10.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Гошо" Драговест Горанов Горанов

Дата на раждане: 20.05.1952
Място на раждане: гр. Ямбол
Драговест Горанов Горанов Дата на раждане 20.05.1952 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов на 07.07.1973 г., регистриран на 10.08.1973 г.; възстановен от кап. С. Софрониев на 25.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов; кап. С. Софрониев; о. р. Орлин Г. Владиков; о. р. Иван Д. Божиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-отделение "разузнавателно"; ДС, ПГУ-III, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3982 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 29.01.2002 г. до 30.10.2003 г. и от 08.09.2008 г. до 18.01.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Васил" Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Въбел от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Съдържател на явочна квартира "Зора" Данчо Борисов Спасов

Дата на раждане: 30.01.1950
Място на раждане: гр. Перник
Данчо Борисов Спасов Дата на раждане 30.01.1950 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 31.10.1983 г., регистриран на 16.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор Перник от 05.08.1996 г. За Данчо Борисов Спасов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2007 г. Кмет на кметство Копривлен от 2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори - 2007 г.
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Гошо" Дечко Иванов Петков

Дата на раждане: 17.11.1966
Място на раждане: с. Брягово, обл. Пловдив
Дечко Иванов Петков Дата на раждане 17.11.1966 г. Място на раждане с. Брягово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димчо Ив. Димов на 06.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Ив. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2821/ 10.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 39/ 02.02.1990 г. на делата на агент "Гошо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Първомай, издигнат от Партия "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-560/ 05.10.2015 г. – община Първомай Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Секретен сътрудник "Кобаков" Димитър Иванов Костов

Дата на раждане: 31.07.1944
Място на раждане: гр. Асеновград
Димитър Иванов Костов Дата на раждане 31.07.1944 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител Христо Костадинов Христов на 07. 02.1986 г., регистриран на 27.02.1986 г. Ръководил го служител Христо Костадинов Христов; ст. лейт. Пламен Минчев Йорданов; Димитър Запрянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Кобаков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 6743; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от Коалиция "АБВ и Български социалдемократи за Пловдив" Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-77/ 26.09.2012 г. - Колеж по икономика и администрация - Пловдив Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Осведомител; Агент; секретен сътрудник "Димо; Демо" Димо Димитров Арнаудов

Дата на раждане: 27.01.1940
Място на раждане: гр. Божурище
Димо Димитров Арнаудов Дата на раждане 27.01.1940 г. Място на раждане гр. Божурище Вербувал го служител полк. Р. Станков на 21.05.1974 г., регистриран на 23.05.1974 г.; регистриран в ПГУ на 08.05.1986 г. Ръководил го служител полк. Р. Станков; полк. Димитър Петков Димитров; полк. Атанас Марков Лозанов; ст. лейт. Бойко Симеонов Пешев; майор Пеньо Байчев Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент; секретен сътрудник Псевдоними Димо; Демо Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13063 – 2 тома; дело Ф1, а.е. 6727 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Димитров Арнаудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Щатен служител "" Димчо Славов Костадинов

Дата на раждане: 05.04.1940
Място на раждане: с. Боровец, обл. Кюстендил
Димчо Славов Костадинов Дата на раждане 05.04.1940 г. Място на раждане с. Боровец, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 602/ 06.02.1965 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 194/ 31.12.1966 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 47/ 07.03.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 610/ 05.02.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 132/ 01.07.1970 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3218/ 08.06.1971 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 64/ 14.01.1974 г. е изпратен на 5 месечен контраразузнавателен курс в СССР; със заповед № 1442/ 26.04.1978 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – "СИДИ МАРКЕТИНГ КОСТАДИНОВ" СД Обявява установената и обявена с решение № 2-130/ 23.01.2013 г. – община Бургас - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Дамян Георгиев Дамянов

Дата на раждане: 14.09.1946
Място на раждане: гр. Дупница
Дамян Георгиев Дамянов Дата на раждане 14.09.1946 г. Място на раждане гр. Дупница Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4742/ 20.10.1983 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел в ОСлС-Плевен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Данаил Филипов Христов

Дата на раждане: 01.10.1960
Място на раждане: гр. Ловеч
Данаил Филипов Христов Дата на раждане 01.10.1960 г. Място на раждане гр. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач в отд. "Териториално"; със заповед № 65/ 22.11.1983 г.е преназначен за разузнавач в отд. 06; със заповед № 3332/ 07.12.1988 г. е изпратен за задочна 5 г. аспирантура в КГБ; със заповед № 34/ 08.08.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 59/ 28.12.1989 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Плевен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Даниел Аспарухов Григоров

Дата на раждане: 01.06.1958
Място на раждане: Гр. Сливница
Даниел Аспарухов Григоров Дата на раждане 01.06.1958 г. Място на раждане Гр. Сливница Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-Сливница-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в РУ на МВР-Сливница; със заповед № 54/ 22.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в МВР-Сливница. Публична длъжност или публична дейност Старши дознател в ОД "Полиция" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Нещатен служител "" Данчо Марчев Славов

Дата на раждане: 29.10.1963
Място на раждане: Гр. Маджарово
Данчо Марчев Славов Дата на раждане 29.10.1963 г. Място на раждане Гр. Маджарово Качество Нещатен служител Структури, в които е работил РУ на МВР-Раднево по линия на ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 521/ 02.07.1985 г. е привлечен и се води на отчет от лейт. Лъчезар Колев Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Варна Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Данчо Николов Стоилов

Дата на раждане: 10.03.1956
Място на раждане: с. Лесичово, обл. Пазарджик
Данчо Николов Стоилов Дата на раждане 10.03.1956 г. Място на раждане с. Лесичово, обл. Пазарджик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4726/ 19.10.1983 г. е назначен за следовател в отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-София
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Деньо Проданов Колев

Дата на раждане: 16.08.1943
Място на раждане: с. Скорци, обл. Габрово
Деньо Проданов Колев Дата на раждане 16.08.1943 г. Място на раждане с. Скорци, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил Окр. следствена служба-Габрово; Главно следствено управление-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4936/ 18.11.1982 г. е преназначен от НМ за н-к отдел следствен към ОУ-МВР-Габрово и му е присвоено звание майор по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 706/ 21.02.1986 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на тримесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за зам. н-к отдел 02 - Главно следствено управление-МВР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел ДС-Главно следствено управление-МВР. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в НСлС. Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - ВСС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Георгиев Алексиев

Дата на раждане: 13.09.1928
Място на раждане: с. Краище, обл. Добрич
Димитър Георгиев Алексиев Дата на раждане 13.09.1928 г. Място на раждане с. Краище, обл. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1994/ 27.06.1979 г. е назначен за н-к отделение следствено ДС. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Добрич
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Киров" Димитър Георгиев Димитров

Дата на раждане: 01.02.1961
Място на раждане: гр. Кърджали
Димитър Георгиев Димитров Дата на раждане 01.02.1961 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител кап. Стоян Йорданов Русев на 23.02.1981 г., регистриран на 09.03.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Йорданов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1623 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1279 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Иванов Митков

Дата на раждане: 01.10.1932
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Димитър Иванов Митков Дата на раждане 01.10.1932 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1994/ 27.06.1979 г. е назначен за н-к отдел следствен; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Иванов Пантелеев

Дата на раждане: 25.08.1946
Място на раждане: с. Синапово, обл. Хасково
Димитър Иванов Пантелеев Дата на раждане 25.08.1946 г. Място на раждане с. Синапово, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен; ОУ на МВР-Бургас Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 256/ 01.09.1975 г. е назначен за инспектор по ДС; със заповед № 78/ 09.12.1977 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 40/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач I ст.; със заповед № 1376/ 30.04.1987 г. е преназначен за гл. следовател по ДС; със заповед № 624/ 26.02. 1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Бургас.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Колев Димитров

Дата на раждане: 07.06.1953
Място на раждане: гр. Ямбол
Димитър Колев Димитров Дата на раждане 07.06.1953 г. Място на раждане гр. Ямбол Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 110/ 10.01.1986 г. е назначен за ст. следовател по ДС. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Ямбол
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Хари" Димитър Методиев Минчев

Дата на раждане: 23.01.1949
Място на раждане: гр. Стара Загора
Димитър Методиев Минчев Дата на раждане 23.01.1949 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Любомир Мицаров на 26.10.1977 г., регистриран на 09.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Мицаров; о. р. Лозан Лозанов; о. р. Цветков; о. р. Валери Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел III, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-33399. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Николов Мърхов

Дата на раждане: 02.12.1944
Място на раждане: с. Дунево, обл. Смолян
Димитър Николов Мърхов Дата на раждане 02.12.1944 г. Място на раждане с. Дунево, обл. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2580/ 01.06.1990 г. е назначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Пазарджик
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Тодоров Великов

Дата на раждане: 05.08.1933
Място на раждане: с. Попина, обл. Силистра
Димитър Тодоров Великов Дата на раждане 05.08.1933 г. Място на раждане с. Попина, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1994/ 27.06.1979 г. е назначен за н-к отделение следствено. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Силистра
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Резидент "Боевой" Димитър Тодоров Великов

Дата на раждане: 05.08.1933
Място на раждане: с. Попина, обл. Силистра
Димитър Тодоров Великов Дата на раждане 05.08.1933 г. Място на раждане с. Попина, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Н. Ценов на 15.11.1988 г., регистриран на 29.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Н. Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Боевой Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Силистра За Димитър Тодоров Великов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Тодоров Митев

Дата на раждане: 09.02.1952
Място на раждане: гр. Грамада
Димитър Тодоров Митев Дата на раждане 09.02.1952 г. Място на раждане гр. Грамада Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2580/ 01.06.1990 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 886/ 03.05.1991 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Видин от 25.08.1980 г. до 01.06.1992 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димитър Цеков Панов

Дата на раждане: 22.01.1936
Място на раждане: с. Крушовица, обл. Враца
Димитър Цеков Панов Дата на раждане 22.01.1936 г. Място на раждане с. Крушовица, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3518/ 01.07.1969 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 7244/ 31.12.1970 г. е преназначен за следовател V ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за следовател I ст.; със заповед № 141/ 28.12.1974 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 37/ 30.04.1976 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Димо Грудов Кутлев

Дата на раждане: 15.01.1957
Място на раждане: с. Граматиково, обл. Бургас
Димо Грудов Кутлев Дата на раждане 15.01.1957 г. Място на раждане с. Граматиково, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, 7 граничен отряд Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Бургас
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Дичо Георгиев Цветанов

Дата на раждане: 12.06.1945
Място на раждане: с. Батулия, обл. Софийска
Дичо Георгиев Цветанов Дата на раждане 12.06.1945 г. Място на раждане с. Батулия, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4478/ 04.08.1970 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № I-2500/ 07.08.1974 г. е преназначен за следовател I ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № К-228/ 09.01.1981 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 2770/ 01.07.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № К-3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № К-1070/ 20.04.1988 г. е преназначен за н-к отдел 02. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Дунав Георгиев Савов

Дата на раждане: 16.03.1949
Място на раждане: гр. София
Дунав Георгиев Савов Дата на раждане 16.03.1949 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2100/ 17.05.1976 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за следовател III ст. в ГСУ; със заповед № 3476/ 10.08.1982 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Милчо" Драган Христов Капитански

Дата на раждане: 23.03.1943
Място на раждане: гр. Роман
Драган Христов Капитански Дата на раждане 23.03.1943 г. Място на раждане гр. Роман Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 20.11.1963 г., регистриран на 21.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-I армия-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в община Роман, издигнат от ПП "АБВ" За Драган Христов Капитански липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-287/ 15.01.2014 г. – община Роман Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-304
от 05.02.2014 г.
Агенция по заетостта

Щатен служител "" Димитър Йорданов Димитров

Дата на раждане: 06.10.1951
Място на раждане: гр. Елена
Димитър Йорданов Димитров Дата на раждане 06.10.1951 г. Място на раждане гр. Елена Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III ст. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел в Дирекция „Бюро по труда „Възраждане“” – София, от 23.02.2012 г. до 09.05.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николов" Димитър Великов Баханов

Дата на раждане: 25.02.1959
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Димитър Великов Баханов Дата на раждане 25.02.1959 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 19.12.1977 г., регистриран на 12.01.78 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 7646 от 06.12.1979 г. за унищожени лични и работни дела; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в община Хаджидимово, издигнат от Партия "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 224/ 27.05.2011 г. – община Хаджидимово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 317/ 22.02.2012 г. – частични избори на 11.03.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Дора" Димитър Илиев Цеков

Дата на раждане: 05.02.1954
Място на раждане: гр. Враца
Димитър Илиев Цеков Дата на раждане 05.02.1954 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Анатоли Спасов Костадинов на 24.03.1987 г., регистриран на 08.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анатоли Спасов Костадинов; лейт. Ангел Цветков Престойски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-605 (Вр) и в работно дело IР-103 (Вр); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 09.09.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Илиев Цеков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Ивайло " Димитър Бонев Гочев

Дата на раждане: 27.02.1936
Място на раждане: Гр. София
Димитър Бонев Гочев Дата на раждане 27.02.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Аспарух Ант. Измирлиев на 15.06.1971 г. Ръководил го служител Аспарух Ант. Измирлиев; Петър Петров; Валентин Бачев; Атанас Роев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело № ІР-17036. Снемане от действащия оперативен отчет На 31.05.1988 г. – изчерпани възможности Публична длъжност или публична член на Висшия съдебен съвет - 2 дейност 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г. Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. като съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год.
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Деньо Проданов Колев

Дата на раждане: 16.08.1943
Място на раждане: С. Скорци, обл. Габрово
Деньо Проданов Колев Дата на раждане 16.08.1943 г. Място на раждане С. Скорци, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил Окр. следствена служба-Габрово; Главно следствено управление-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4936/ 18.11.1982 г. е преназначен от НМ за н-к отдел следствен към ОУ-МВР-Габрово и му е присвоено звание майор по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 706/ 21.02.1986 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР; Със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на тримесечен курс в КГБ- СССР; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за зам. н- к отдел 02- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1070/ 20.04.1988 г. е преназначен за н-к отдел 05 криминални престъпления-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел ДС-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1084/ 29.05.1991 г. е преназначен за н-к отдел 05-Главно следствено управление-МВР; със заповед № 6 233/ 24.03.1992 г. е уволнен по собствено желание. Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г.
Решение N° 2-407
от 08.10.2014 г.
Нов български университет

Секретен сътрудник "Петев" Добрин Христов Канев

Дата на раждане: 23.10.1948
Място на раждане: гр. София
Добрин Христов Канев Дата на раждане 23.10.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Петев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководил го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Лично и работно дело № 12627. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент от 01.11.1993 г. до 17.10.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Добрев" Димитър Вълчев Топузлиев

Дата на раждане: 11.11.1932
Място на раждане: с. Хасовица, обл. Смолян
Димитър Вълчев Топузлиев Дата на раждане 11.11.1932 г. Място на раждане с. Хасовица, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Васил Иванов Вутов на 28.07.1972 г., регистриран на 15.08.1972 г. Ръководил го служител о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-10494-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Видински митрополит Дометиан
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Александров" Димитър Алексиев Божилов

Дата на раждане: 12.05.1950
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Алексиев Божилов Дата на раждане 12.05.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Кольо Цеков Съботинов на 20.02.1980 г., регистриран на 11.03.1980 г. Ръководил го служител кап. Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35012; работно дело IР-17219. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика – външен автор
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент; осведомител "Минков; Момчил (Момчилов)" Димитър Кръстев Димитров

Дата на раждане: 04.01.1945
Място на раждане: с. Пчела, обл. Ямбол
Димитър Кръстев Димитров Дата на раждане 04.01.1945 г. Място на раждане с. Пчела, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Николай Василев Русев на 09.01.1965 г., регистриран на 19.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Николай Василев Русев; о. р. Стоян Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия; ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Минков; Момчил (Момчилов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-138 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-121 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик на "Време" ЕООД "Габрово днес 09" ООД - вестник "Габрово днес" – гр. Габрово Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Глобал медиа" ЕООД - вестник "Седмица" – гр. Казанлък Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Градски вестник 1993" ЕООД - вестник "Градски вестник" – гр. Перник Проверени са 6 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Добруджанска трибуна" ООД – вестник "Добруджанска трибуна" - гр. Добрич Проверени са 18 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Дунавско дело" ЕООД - вестник "Дунавско дело" – гр. Свищов Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Евроком България" ЕООД – вестник "Новият глас" – гр. Пловдив Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Есперо – Севдалина Коларова" ЕТ - вестник "Стремление" – гр. Ловеч Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Земя 44" ЕООД – вестник "Монт прес" – гр. Монтана Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Зетра" ЕООД - вестник "Ловеч глас" – гр. Ловеч Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Ив-Ивелин Костов" ЕТ – вестник "Балчишки телеграф" – гр. Балчик Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. ИК "Габрово" – вестник "100 вести" – гр. Габрово Проверени са 6 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Информатор "Каблешков" Денчо Николов Керчев

Дата на раждане: 20.07.1930
Място на раждане: с. Славовица, обл. Плевен
Денчо Николов Керчев Дата на раждане 20.07.1930 г. Място на раждане с. Славовица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Петков на 12.01.1952 г. Ръководил го служител о. р. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Каблешков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1049/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-13945. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в ИК "Родопи" ООД и в "Перперикон" - ЕООД ИК "Родопи" ООД и "Перперикон" ЕООД – вестник "Нов живот" - гр. Кърджали Проверени са 7 лица.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Информатор "Каблешков" Денчо Николов Керчев

Дата на раждане: 20.07.1930
Място на раждане: с. Славовица, обл. Плевен
Денчо Николов Керчев Дата на раждане 20.07.1930 г. Място на раждане с. Славовица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Петков на 12.01.1952 г. Ръководил го служител о. р. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Каблешков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1049/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично дело IИ-13945. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в ИК "Родопи" ООД и в "Перперикон" - ЕООД ИК "Фортуна прес" ООД – вестник "Посредник" – гр. Плевен Проверени са 6 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. ИК "Черноморски фар" ООД - вестник "Фактор" – гр. Бургас Проверени са 3 лица.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)