Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Е*" намери 330 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Юлиан" Емил Крумов Лозанов

Дата на раждане: 13.06.1934
Място на раждане: гр. София
Емил Крумов Лозанов Дата на раждане 13.06.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ивайло Георгиев Павлов на 15.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Ивайло Георгиев Павлов; о. р. Димитър Генов; о. р. Валентин Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиан Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-8961-2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. "Юлиан" (работно дело IР-8961-2 тома – налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра “Международен туризъм" от 03.10.1995 г. до 01.12.2000 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Обявява установената и обявена с решение № 74/ 05.08.2009 г. – Сметна палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Аспарухов" Емил Вилхемов Александров

Дата на раждане: 22.12.1957
Място на раждане: с. Расово, обл. Монтана
Емил Вилхемов Александров Дата на раждане 22.12.1957 г. Място на раждане с. Расово, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Георги Василев Инджов на 05.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-657 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-327 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в община Медковец, издигнат от Коалиция "Народен Съюз" Обявява установената и обявена с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Тодоров" Емил Стефанов Владимиров

Дата на раждане: 15.11.1960
Място на раждане: гр. Лом
Емил Стефанов Владимиров Дата на раждане 15.11.1960 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 14.12.1979 г., регистриран на 20.12.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ДС-Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-721(Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-425 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от ПАРТИЯ "АТАКА" Обявява установената и обявена с решение № 2-488/ 07.04.2015 г. – община Монтана - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Агент "Милен" Емил Данов Минковски

Дата на раждане: 18.07.1945
Място на раждане: с. Долна Кремена, обл. Враца
Емил Данов Минковски Дата на раждане 18.07.1945 г. Място на раждане с. Долна Кремена, обл. Враца Вербувал го служител лейт. Александър Ив. Александров на 16.11.1978 г., регистриран на 22.11.1978 г. Ръководил го служител лейт. Александър Ив. Александров; о. р. Анатоли Спасов; о. р. Цеко Йолов; о. р. Сл. Савеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-402 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1858/ 1990 г. че следва да бъде унищожено лично дело IА-402 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Хасково, издигнат от Партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Осведомител "Коев" Емил Тотев Проданов

Дата на раждане: 14.03.1952
Място на раждане: гр. Разград
Емил Тотев Проданов Дата на раждане 14.03.1952 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител Подп. Георги Петров Арков на 10.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г. Ръководил го служител Подп. Георги Петров Арков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-56 (Рз) МФ; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-56 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-556 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 29.09.2003 г. Общински съветник от 06.11.2003 г. до 11.10.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Емил Венелинов Казаков

Дата на раждане: 08.06.1960
Място на раждане: гр. Варна
Емил Венелинов Казаков Дата на раждане 08.06.1960 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 708/ 29.08.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 350/ 10.05.1988 г. е изпратен за 5 месеца на обучение в РШ на КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 12.04.2005 г. до 11.01.2006 г. и от 19.01.2010 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB 102101-001-04/ 12-397/ 18.02.2011 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Валентин" Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.09.1995 г. до 01.03.1997 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Радев; Гери" Емил Димитров Самарджиев

Дата на раждане: 22.01.1951
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Димитров Самарджиев Дата на раждане 22.01.1951 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.11.1988 г., регистриран на 09.12.1988 г., кап. Димитър Колев Чалев на 01.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; кап. Димитър Колев Чалев; кап. Данчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Радев; Гери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор 12.10.2005 г. до 04.01.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Димитров Самарджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Иван" Емил Костадинов Захариев

Дата на раждане: 29.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Емил Костадинов Захариев Дата на раждане 29.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Петров Видев на 09.06.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-41/ 25.07.2012 г. – Конфедерация на независимите синдикати в България Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Кънчев" Емил Иванов Райков

Дата на раждане: 23.12.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Иванов Райков Дата на раждане 23.12.1951 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Ник. Панов на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Ник. Панов; о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол от 12.04.1990 г. делата на аг. "Кънчев". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ТЕО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Емил Георгиев Господов

Дата на раждане: 20.04.1950
Място на раждане: гр. Пазарджик
Емил Георгиев Господов Дата на раждане 20.04.1950 г. Място на раждане гр. Пазарджик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 690/ 21.02.1986 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № К-2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Пазарджик
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Евгени" Емил Ралинов Асенов

Дата на раждане: 22.07.1967
Място на раждане: гр. Севлиево
Емил Ралинов Асенов Дата на раждане 22.07.1967 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител лейт. Слави Мандичев на 13.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Слави Мандичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Евгени Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-16004. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Габрово
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Милев" Емил Стефанов Ангелов

Дата на раждане: 25.10.1966
Място на раждане: с. Габра, обл. Софийска
Емил Стефанов Ангелов Дата на раждане 25.10.1966 г. Място на раждане с. Габра, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 12.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28455 и работно дело IР-14022. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-София
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Скопски; Петровски" Емил Димитров Крепиев

Дата на раждане: 12.05.1952
Място на раждане: гр. София
Емил Димитров Крепиев Дата на раждане 12.05.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Петков Петков на 13.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Петков Петков; о. р. Георги Цолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Скопски; Петровски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33518. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на служба "Издателска дейност" в отдел "Информационно обслужване" от 27.09.1998 г. Н-к на отдел "Издателска дейност на дирекция Информационно обслужване" от 01.04.2000 г. Директор на дирекция "Издателска дейност" от 01.09.2000 г. Н-к на отдел "Издателска дейност" в дирекция "Информационна и издателска дейност" от 25.01.2002 г. Н-к Издателска дейност –второстепенен разпоредител от 01.09.2009 г.
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Хасково, издигнат от ПП "Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ"" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Димитров" Емил Иванов Лазов

Дата на раждане: 07.08.1954
Място на раждане: гр. Велинград
Емил Иванов Лазов Дата на раждане 07.08.1954 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител кап. Димитър Василев Василев на 09.08.1977 г., регистриран на 31.08.1977 г. Ръководил го служител кап. Димитър Василев Василев; о. р. Кирил Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33477; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Емил Ангелов Александров

Дата на раждане: 26.08.1934
Място на раждане: С. Мокреш, обл. Монтана
Емил Ангелов Александров Дата на раждане 26.08.1934 г. Място на раждане С. Мокреш, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил Управление ІІ-ДС; ПГУ-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1791/ 01.12.1960 г. е назначен за мл. разузнавач в упр. ІІ; със заповед № 238/ 16.03.1962 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 26/ 21.04.1964 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № І-2436/ 16.07.1964 г. е изпратен на обучение в разузнавателна школа в СССР за 7 Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 28 месеца; със заповед № І-1854/ 21.04.1965 г., считано от 01.04.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач в ПГУ; със заповед № 166/ 05.09.1967 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 140/ 15.06.1968 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № І-4746/ 01.09.1969 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 526/ 28.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 437/ 05.09.1973 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 692/ 31.12.1979 г. е уволнен. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Буков " Емил Йорданов Величков

Дата на раждане: 02.06.1967
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Емил Йорданов Величков Дата на раждане 02.06.1967 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Бончо Гигов Гигов на 09.11.1986 г. Ръководил го служител Бончо Гигов Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Буков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1532; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Аспарух " Емил Кирилов Динев

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: С. Круша, обл. Софийска
Емил Кирилов Динев Дата на раждане 05.03.1962 г. Място на раждане С. Круша, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Валентин Любомиров Николов на 24.09.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Валентин Любомиров Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 29 Николов; Тенчо Тодоров; майор Хр. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел разузнавателен, отделение 2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36346; работно дело IР-17639 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Политическа коалиция “За независимия кмет Любов Добрева” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Анастасов" Емил Цветков Младенов

Дата на раждане: 17.02.1955
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Емил Цветков Младенов Дата на раждане 17.02.1955 г. Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Стефан Илиев на 16.07.1983 г., регистриран на 02.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Илиев; о. р. Тимур Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анастасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон - обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Анастасов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Троян, издигнат от АБВ (Алтернатива за българско възраждане) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Цветков Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Осведомител "Генади" Емил Николов Райковски

Дата на раждане: 14.03.1953
Място на раждане: С. Стефаново, обл. Ловеч
Емил Николов Райковски Дата на раждане 14.03.1953 г. Място на раждане С. Стефаново, обл. Ловеч Вербувал го служител О. р. Вълчан Петров на 20.12.1971 г., регистриран на 25.12.1971 г. Ръководил го служител О. р. Вълчан Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отделение оперативно Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Генади Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВОС - Плевен/ ранг съдия във ВКС/ВАС За Емил Николов Райковски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент "Съби" Емил Асенов Чавдаров

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: С. Мъженци, обл. Хасково
Емил Асенов Чавдаров (Сабри Хасан Хюсеин) Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане С. Мъженци, обл. Хасково Вербувал го служител Анастас Вълчев на 01.11.1975 г. Ръководил го служител Анастас Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Съби Решение № 14 / 04.09.2007 г. 30 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо № 2509/ 12.06.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Щатен служител "" Емил Веселов Филипов

Дата на раждане: 30.03.1939
Място на раждане:
Емил Веселов Филипов Дата на раждане 30.03.1939 г. Място на раждане Качество Щатен служител Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС от 01.04.1965 г. до 04.08.1975 г. Документи, свързани с кариерното му развитие Писмо на НРС RB102101-001-04/12- 1204/ 03.09.2007 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Любо" Емил Стойнев Георгиев

Дата на раждане: 28.06.1957
Място на раждане: гр. София
Емил Стойнев Георгиев Дата на раждане 28.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г.; възстановен от о. р. Николай Владов Стоименов на 30.07.1987 г., регистриран на 04.09.1987 г. Ръководил го служител кап. Добромир Цветковски; о. р. Николай Владов Стоименов; о. р. Валентин Д. Вутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34934 и в работно дело IР-10426 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма EТ "Лучиано - Емил Стойнев Георгиев” - купувач по договор за приватизационна продажба на Сладкарница "МУСАЛА", бул.Генерал Скобелев 50, обособена част от "КРАСНА ПОЛЯНА" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Стойнев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Съдържател на явочна квартира "Института" Емил Василев Милков

Дата на раждане: 28.09.1946
Място на раждане: с. Кюлевча, обл. Шумен
Емил Василев Милков Дата на раждане 28.09.1946 г. Място на раждане с. Кюлевча, обл. Шумен Вербувал го служител вербуван на 02.04.1984 г., регистриран на 08.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сп. Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІІ РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Института Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2015/ 24.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 788/ 25.02.1990 г. материалите на Я/К "Института". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Неизпълнителен член на Съвета на директорите на "Булгаргаз-Холдинг" ЕАД от 20.02.1997 г. до 05.03.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Осведомител "Ванюша" Емил Бисеров Тупев

Дата на раждане: 23.07.1946
Място на раждане: с. Златарица, обл. Благоевград
Емил Бисеров Тупев Дата на раждане 23.07.1946 г. Място на раждане с. Златарица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Мадолев на 30.04.1971 г., регистриран на 15.05.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ванюша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1579 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1177 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Ангелов Йорданов

Дата на раждане: 25.10.1946
Място на раждане: гр. София
Емил Ангелов Йорданов Дата на раждане 25.10.1946 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 98/ 04.05.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 158/ 20.07.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 265/ 31.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 282/ 29.01.1985 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 4138/ 10.11.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 20.12.2001 г. до 31.08.2006 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Богданов Христов

Дата на раждане: 31.12.1954
Място на раждане: гр. София
Емил Богданов Христов Дата на раждане 31.12.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 254/ 21.12.1988 г. е назначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 04.02.1998 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Веселинов Цветанов

Дата на раждане: 07.12.1948
Място на раждане: гр. София
Емил Веселинов Цветанов Дата на раждане 07.12.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 193/ 04.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 174/ 21.06.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 233/ 14.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.04.1993 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Георгиев Тихолов

Дата на раждане: 23.10.1945
Място на раждане: гр. Русе
Емил Георгиев Тихолов Дата на раждане 23.10.1945 г. Място на раждане гр. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 143/ 21.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 163/ 08.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 220/ 30.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-250/ 25.01.1988 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991г. до 31.12.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Димитров Влахов

Дата на раждане: 10.03.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Димитров Влахов Дата на раждане 10.03.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2144/ 23.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 109/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 2004 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Димитров Петров

Дата на раждане: 19.05.1959
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Димитров Петров Дата на раждане 19.05.1959 г. Място на раждане гр. Дупница Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, IV отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1708/ 06.05.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 09.02.1999 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Драгостинов Трендафилов

Дата на раждане: 14.10.1941
Място на раждане: гр. Силистра
Емил Драгостинов Трендафилов Дата на раждане 14.10.1941 г. Място на раждане гр. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Силистра-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 662/ 26.02.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 94/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 1134/ 20.02.1969 г. е преназначен за разузнавач V степен в ОУ на МВР-Силистра; със заповед № 273/ 30.12.1971 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2892/ 26.10.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач I степен; със заповед № 2356/ 02.08.1973 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 174/ 07.09.1973 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-3952/ 17.10.1986 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Дулово; със заповед № К-2636/ 10.08.1987 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-1556/ 31.05.1988 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Дулово. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 19.09.1991 г. до 01.01.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Иванов Арсов

Дата на раждане: 03.06.1950
Място на раждане: гр. Перник
Емил Иванов Арсов Дата на раждане 03.06.1950 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Перник-ДС; СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2222/ 08.06.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 714/ 03.11.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 118/ 12.06.1990 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Генчев" Емил Манолов Йончев

Дата на раждане: 25.11.1946
Място на раждане: с. Бистрица, обл. Кюстендил
Емил Манолов Йончев Дата на раждане 25.11.1946 г. Място на раждане с. Бистрица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Кирил Труканов на 13.02.1970 г., регистриран на 02.03.1970 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Труканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-75 и работно дело IР-4640 (налично); работно дело IР-4640. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 13.03.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Ников Петров

Дата на раждане: 06.06.1965
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Ников Петров Дата на раждане 06.06.1965 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3232/ 29.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 26.03.1997 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Николов Чолаков

Дата на раждане: 05.07.1954
Място на раждане: гр. Перник
Емил Николов Чолаков Дата на раждане 05.07.1954 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1158/ 30.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 24.03.1997 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Максимов" Емил Павлов Иванов

Дата на раждане: 03.09.1951
Място на раждане: с. Лесковец, обл. Перник
Емил Павлов Иванов Дата на раждане 03.09.1951 г. Място на раждане с. Лесковец, обл. Перник Вербувал го служител кап. Димитър Михайлов Динков на 31.01.1975 г., регистриран на 13.02.1975 г.; възстановен от Валентин Иванов Терзийски и регистриран на 25.06.1991 г. Ръководил го служител кап. Димитър Михайлов Динков; о. р. Тодор Дерменджиев; о. р. Борис Георгиев Борисов; о. р. Васил Георгиев; о. р. Симеон Йотов Василев; о. р. Григор Манчев; о. р. Петър К. Петров; о. р. Валентин Иванов Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Максимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-32054; лично и работно дело IА-779. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на "Личен състав" от 01.02.1999 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Емил Петков Събев

Дата на раждане: 27.09.1958
Място на раждане: гр. Велико Търново
Емил Петков Събев Дата на раждане 27.09.1958 г. Място на раждане гр. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ямбол-ДС; ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3636/ 30.09.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 246/ 29.08.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач в ОУ на МВР-Габрово; със заповед № 42/ 19.02.1990 г. е преназначен за инспектор в ОУ на МВР-Ловеч. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.11.1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-384
от 12.08.2014 г.
Медицински университет Пловдив

Агент "Игнатов" Емил Лефтеров Сарачев

Дата на раждане: 13.02.1949
Място на раждане: с. Търън, обл. Смолян
Емил Лефтеров Сарачев Дата на раждане 13.02.1949 г. Място на раждане с. Търън, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Тошко Недев на 05.06.1979 г., регистриран на 20.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Тошко Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнатов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 2123/ 20.04.1991 г. за унищожаване секретни материали на "Игнатов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Емил Николов Димитров

Дата на раждане: 19.08.1958
Място на раждане: гр. София
Емил Николов Димитров Дата на раждане 19.08.1958 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление V Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 568/ 25.04.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 20.02.1997 г. до 14.11.1997 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Емил Николов Янев

Дата на раждане: 02.02.1960
Място на раждане: гр. София
Емил Николов Янев Дата на раждане 02.02.1960 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3892/ 15.12.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.11.1997 г. до 16.02.1999 г.
Решение N° 2-8
от 22.05.2012 г.
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.05.2012г.

Агент "Жори" Емил Стоянов Стойнев

Дата на раждане: 22.11.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Емил Стоянов Стойнев Дата на раждане 22.11.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител подп. Христо Гаврилов Котев на 30.07.1979 г., регистриран на 07.08.1979 г. Ръководил го служител подп. Христо Гаврилов Котев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жори Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37952; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. Кюстендил, издигнат от ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Стоянов Стойнев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Секретен сътрудник "Стефанов" Емил Зарков Василев

Дата на раждане: 27.02.1952
Място на раждане: гр. София
Емил Зарков Василев Дата на раждане 27.02.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Александров на 17.04.1985 г., регистриран на 23.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7559; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Стопанска дейност" и директор на дирекция "Административно-стопанска дейност" от 01.01.1992 г. до 30.11.1992 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Аспарух" Емил Кирилов Динев

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: с. Круша, обл. Софийска
Емил Кирилов Динев Дата на раждане 05.03.1962 г. Място на раждане с. Круша, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Валентин Любомиров Николов на 24.09.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Валентин Любомиров Николов; Тенчо Тодоров; майор Хр. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел разузнавателен, отделение 2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36346; работно дело IР-17639 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор в Софийско данъчно управление от 23.08.1993 г. до 01.01.1998 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Фикус" Емил Петков Аврамов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Емил Петков Аврамов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Василев на 01.10.1982 г., регистриран на 14.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фикус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Фикус". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление в ТДУ Монтана от 01.8.1991 г. до 31.12.1992 г.
Решение N° 2-665
от 14.06.2016 г.
община Бяла обл. Русе

Осведомител "Раданов" Емил Ганчев Ламбев

Дата на раждане: 02.09.1945
Място на раждане: гр. Русе
Емил Ганчев Ламбев Дата на раждане 02.09.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Игнат Тодоров Иванов на 05.03.1974 г., регистриран на 14.03.1974 г. Ръководил го служител лейт. Игнат Тодоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Раданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2814 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-383 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. декември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-522
от 18.06.2015 г.
община Гулянци

Осведомител; Агент "Владимиров" Емил Георгиев Бешлийски

Дата на раждане: 30.06.1952
Място на раждане: с. Гиген, обл. Плевен
Емил Георгиев Бешлийски Дата на раждане 30.06.1952 г. Място на раждане с. Гиген, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев на 29.06.1971 г., регистриран на 14.07.1971 г. Ръководил го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев; о. р. Цеко Цеков; о. р. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-VI; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Секретен сътрудник "Кристиян" Емил Иванов Бецински

Дата на раждане: 07.01.1940
Място на раждане: с. Малорад, обл. Враца
Емил Иванов Бецински Дата на раждане 07.01.1940 г. Място на раждане с. Малорад, обл. Враца Вербувал го служител полк. Иван Петков Недков на 15.08.1975 г., регистриран на 20.08.1975 г. Ръководил го служител полк. Иван Петков Недков; о. р. Людмил Пешев; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Георги Ничев; о. р. Красимир Евтимов; о. р. Антон Костадинов; о. р. Евгени Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кристиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4317; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Началник управление "Международни отношения" от 22.07.1996 г. до 17.02.1997 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Калоян" Емил Ангелов Петров

Дата на раждане: 18.06.1957
Място на раждане: гр. Вършец
Емил Ангелов Петров Дата на раждане 18.06.1957 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 01.11.1983 г., регистриран на 10.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-СВ-10-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29616 и работно дело IР-15351. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 30.08.1999 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Петков" Емил Иванов Люцканов

Дата на раждане: 20.07.1951
Място на раждане: гр. Левски
Емил Иванов Люцканов Дата на раждане 20.07.1951 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов на 26.09.1977 г., регистриран на 04.10.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов; о. р. Николай Лешков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV, управление III-II-IV, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на Генералния щаб от 01.06.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Иванов Люцканов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Борислав" Емил Илиев Илиев

Дата на раждане: 05.10.1960
Място на раждане: гр. Троян
Емил Илиев Илиев Дата на раждане 05.10.1960 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Максим Топалов на 21.06.1988 г., регистриран на 07.07.1988 г. Ръководил го служител о. р. Максим Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 06.03.2000 г. За Емил Илиев Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент "Валентин" Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: Гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет На 13.02.1991 г. поради здравословни причини Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Спортист" Емил Ангелов Димитров

Дата на раждане: 06.05.1950
Място на раждане: с. Ружинци, обл. Видин
Емил Ангелов Димитров Дата на раждане 06.05.1950 г. Място на раждане с. Ружинци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Кокалов на 26.12.1984 г., регистриран на 10.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Кокалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-8РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Спортист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3531/ 24.10.1990 г. за унищожаване с протокол № 13/ 30.06.1990 г. материалите на Я/К "Спортист". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ в 24-и ИР-София
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от "БСП лява България" във 2-и МИР-Бургас Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Иван" Емил Костадинов Захариев

Дата на раждане: 29.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Емил Костадинов Захариев Дата на раждане 29.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Петров Видев на 09.06.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Юлиан" Емил Крумов Лозанов

Дата на раждане: 13.06.1934
Място на раждане: гр. София
Емил Крумов Лозанов Дата на раждане 13.06.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ивайло Георгиев Павлов на 15.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Ивайло Георгиев Павлов; о. р. Димитър Генов; о. р. Валентин Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиан Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-8961-2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. "Юлиан" (работно дело IР-8961-2 тома – налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по обществени науки от 1992 г. Обявен с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм
Решение N° 2-227
от 13.08.2013 г.
община Ново село

Агент "Омир" Емил Петров Спиридонов

Дата на раждане: 31.07.1963
Място на раждане: с. Ново село, обл. Видин
Емил Петров Спиридонов Дата на раждане 31.07.1963 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Видин Вербувал го служител кап. Владко Симеонов Василев на 11.11.1985 г., регистриран на 22.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Владко Симеонов Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Омир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36134; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. ноември 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Петров Спиридонов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ралчовски " Емил Асенов Моллов

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: Гр. Златоград
Емил Асенов Моллов Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане Гр. Златоград Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Бужов Йорданов на 26.01.1978 г., регистриран на 15.02.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Бужов Йорданов; ст. лейт. С. Кисимов; ст. лейт. П. Мартев; ст. лейт. В. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралчовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-3973 (Рс); работно дело-ІР-1193 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сливо поле, издигнат от “ЗАЕДНО” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Красимир " Емил Първанов Спасов

Дата на раждане: 30.10.1961
Място на раждане: С. Буковец, обл. Михайловград
Емил Първанов Спасов Дата на раждане 30.10.1961 г. Място на раждане С. Буковец, обл. Михайловград Вербувал го служител Ленко Тодоров на 01.06.1982 г. Ръководил го служител Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, 10, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело ІА-30605 и работно дело ІР-16383; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кула, издигнат от „Българска работническа социалистическа партия”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Коев " Емил Тотев Проданов

Дата на раждане: 14.03.1952
Място на раждане: Гр. Разград
Емил Тотев Проданов Дата на раждане 14.03.1952 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Подп. Георги Петров Арков на 10.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г. Ръководил го служител Подп. Георги Петров Арков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Коев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написана и подписана декларация за Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 органите по чл. 1 сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-56 (Рз) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в общ. Разград, издигнат от БСП
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Станислав " Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: С. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане С. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител Петко Каменов на 18.08.1978 г. Ръководил го служител Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от партия “Политически клуб “Екогласност”
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Иван" Емил Костадинов Захариев

Дата на раждане: 29.08.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Емил Костадинов Захариев Дата на раждане 29.08.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Никола Петров Видев на 09.06.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Видев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 27.07.1990 г. делата на аг. "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване до 30.03.2007 г. Обявен с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Тодоров" Емил Стефанов Владимиров

Дата на раждане: 15.11.1960
Място на раждане: гр. Лом
Емил Стефанов Владимиров Дата на раждане 15.11.1960 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител майор Иван Петров Каменов на 14.12.1979 г., регистриран на 20.12.1979 г. Ръководил го служител майор Иван Петров Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-II; ДС-Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-721(Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-425 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от АТАКА Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент " Валентин " Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: Гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет На 13.02.1991 г. поради здравословни причини Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Аспарух" Емил Кирилов Динев

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: с. Круша, обл. Софийска
Емил Кирилов Динев Дата на раждане 05.03.1962 г. Място на раждане с. Круша, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Валентин Любомиров Николов на 24.09.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Валентин Любомиров Николов; Тенчо Тодоров; майор Хр. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел разузнавателен, отделение 2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36346; работно дело IР-17639 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Драгоман, издигнат от ПК "Обединение за възстановяване и развитие на Драгоман" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 134/ 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за народен представител в 25 МИР – София, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 158/ 09.09.2010 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Кънчев" Емил Иванов Райков

Дата на раждане: 23.12.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Иванов Райков Дата на раждане 23.12.1951 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Ник. Панов на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Ник. Панов; о. р. Вл. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кънчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол от 12.04.1990 г. делата на аг. "Кънчев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент "Аспарух" Емил Кирилов Динев

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: с. Круша, обл. Софийска
Емил Кирилов Динев Дата на раждане 05.03.1962 г. Място на раждане с. Круша, обл. Софийска Вербувал го служител лейт. Валентин Любомиров Николов на 24.09.1986 г., регистриран на 02.10.1986 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Любомиров Николов; о. р. Тенчо Тодоров; майор Хр. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36346; работно дело IР-17639. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.11.1999 г. до 14.11.1999 г. Общински съветник от 14.11.2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 134/ 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Секретен сътрудник "Ноев" Емил Стоянов Узунов

Дата на раждане: 28.10.1938
Място на раждане: гр. София
Емил Стоянов Узунов Дата на раждане 28.10.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Д. Димитров; о. р. Йото Пашов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ноев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6246; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник - "Стопанска банка" АД – от 30.06.1993 г. до 29.12.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Крум" Емил Владимиров Давчев

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Емил Владимиров Давчев Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Дим. Велинов Кольовски и кап. Йордан Чорбаджийски на 11.06.1975 г., регистриран на 19.06.1975 г.; възстановен от о. р. Борис Кирилов Петков на 07.06.1982 г., регистриран на 17.06.1982 г. Ръководил го служител кап. Дим. Велинов Кольовски; о. р. Борис Кирилов Петков; о. р. Л. Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС; СГУ на МВР-ДС - 11 РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крум Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33257 и в работно дело IР-9509; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален политехнически музей от 10.10.2003 г. до 22.03.2004 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Щатен служител "" Емил Ангелов Димчев

Дата на раждане: 11.10.1954
Място на раждане: гр. Свищов
Емил Ангелов Димчев Дата на раждане 11.10.1954 г. Място на раждане гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3418/ 07.09.1986 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общ. съветник в общ. Свищов, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Петков" Емил Иванов Люцканов

Дата на раждане: 20.07.1951
Място на раждане: гр. Левски
Емил Иванов Люцканов Дата на раждане 20.07.1951 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов на 26.09.1977 г., регистриран на 04.10.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов; о. р. Николай Лешков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV, управление III-II-IV, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Иванов Люцканов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Михайлов" Емил Георгиев Константинов

Дата на раждане: 09.09.1947
Място на раждане: гр. София
Емил Георгиев Константинов Дата на раждане 09.09.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Чавдар Асенов Христов на 08.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Чавдар Асенов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1135/ 02.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните поради възможност за разконспириране". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Института за държавата и правото Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Секретен сътрудник "Ноев" Емил Стоянов Узунов

Дата на раждане: 28.10.1938
Място на раждане: гр. София
Емил Стоянов Узунов Дата на раждане 28.10.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Д. Димитров; о. р. Йото Пашов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ноев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6246; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 30.06 1993г. до 29.12.1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Валентин" Емил Димитров Вълев

Дата на раждане: 20.08.1956
Място на раждане: гр. София
Емил Димитров Вълев Дата на раждане 20.08.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело 1А 34317. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 26.07.2002 г. до 31.07.2006 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Радев; Гери" Емил Димитров Самарджиев

Дата на раждане: 22.01.1951
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Димитров Самарджиев Дата на раждане 22.01.1951 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.11.1988 г., регистриран на 09.12.1988 г., кап. Димитър Колев Чалев на 01.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; кап. Димитър Колев Чалев; кап. Данчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Радев; Гери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Минск от 15.11.2003 г. до 15.07.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Димитров Самарджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-219
от 31.07.2013 г.
община Белоградчик

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Емил Ценков Миланов

Дата на раждане: 13.08.1947
Място на раждане: с. Салаш, обл. Видин
Емил Ценков Миланов Дата на раждане 13.08.1947 г. Място на раждане с. Салаш, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Спасов на 06.02.1984 г., регистриран на 07.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на рег. № 68424. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Член на ИК на ОбНС до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Цветанов" Емил Ангелов Барзов

Дата на раждане: 20.10.1959
Място на раждане: Гр. Враца
Емил Ангелов Барзов Дата на раждане 20.10.1959 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител О. р. Иван Баймаков на 23.11.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител О. р. Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цветанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2530 и работно дело IР-932. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Главен счетоводител в гр. Враца в периода от 1990 г. до 1992 г.
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор; ръководител в периода от 1992 г. до 1997 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Димитров" Емил Йорданов Михайлов

Дата на раждане: 15.06.1955
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Йорданов Михайлов Дата на раждане 15.06.1955 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Петков Христов на 05.05.1979 г., регистриран на 06.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІА-2183; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на ВРЗ "Вола" ЕООД, гр. Враца от 29.09.2000 г. до 16.07.2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Йорданов Михайлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях –Столична община- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Фикус" Емил Петков Аврамов

Дата на раждане: 11.11.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Емил Петков Аврамов Дата на раждане 11.11.1946 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йордан Василев на 01.10.1982 г., регистриран на 14.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Фикус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Фикус". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент "Ралчовски" Емил Асенов Моллов

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: гр. Златоград
Емил Асенов Моллов Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Бужов Йорданов на 26.01.1978 г., регистриран на 15.02.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Бужов Йорданов; ст. лейт. С. Кисимов; ст. лейт. П. Мартев; ст. лейт. В. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралчовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-3973 (Рс); работно дело-ІР-1193 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Общински съветник от 07.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-629/ 29.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Ларгов" Емил Атанасов Манолов

Дата на раждане: 23.11.1946
Място на раждане: гр. Габрово
Емил Атанасов Манолов Дата на раждане 23.11.1946 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Колев на 12.08.1976 г., регистриран на 27.08.1976 г.; възстановен от о. р. Петър Павлов на 12.04.1979 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; о. р. Николай Димитров Нейков; о. р. Петър Павлов; о. р. Николай Андреев; о. р. Иван Далибалтов; о. р. Кирил Милев; о. р. Чавдар Димитров Капитанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ларгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, , съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3777 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от м. февруари 2008 г. до м. ноември 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Агент "Асен" Емил Михайлов Гарипов

Дата на раждане: 26.01.1950
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Михайлов Гарипов Дата на раждане 26.01.1950 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 15.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров; о. р. Михаил Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29709 и в работно дело IР-15437; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Аспарухов" Емил Вилхемов Александров

Дата на раждане: 22.12.1957
Място на раждане: с. Расово, обл. Монтана
Емил Вилхемов Александров Дата на раждане 22.12.1957 г. Място на раждане с. Расово, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Георги Василев Инджов на 05.12.1976 г., регистриран на 16.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-657 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-327 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за кмет на с. Расово, общ. Медковец, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Станислав" Емил Ценов Георгиев

Дата на раждане: 14.06.1951
Място на раждане: с. Кутово, обл. Видин
Емил Ценов Георгиев Дата на раждане 14.06.1951 г. Място на раждане с. Кутово, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-755; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на общ. Хасково, издигнат от ПП Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Съдържател на явочна квартира "Теменуга" Емил Росенов Алендаров

Дата на раждане: 11.03.1958
Място на раждане: с. Кочан, обл. Благоевград
Емил Росенов Алендаров Дата на раждане 11.03.1958 г. Място на раждане с. Кочан, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Огнян Гондов на 23.11.1985 г., регистриран на 02.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Теменуга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; дело IЯ-4362. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Росенов Алендаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "Юлиан" Емил Крумов Лозанов

Дата на раждане: 13.06.1934
Място на раждане: Гр. София
Емил Крумов Лозанов Дата на раждане 13.06.1934 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ивайло Георгиев Павлов на 15.04.1975 г., регистриран на 28.04.1975 г. Ръководил го служител Ивайло Георгиев Павлов; Димитър Генов; Валентин Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр., обр. 6; работно дело IР-8961-2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. "Юлиан" (работно дело IР-8961-2 тома – налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 19.03.1993 г. до 20.10.1994 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Щатен служител "" Емил Миронов Тодоров

Дата на раждане: 21.08.1949
Място на раждане: с. Ракитница, обл. Видин
Емил Миронов Тодоров Дата на раждане 21.08.1949 г. Място на раждане с. Ракитница, обл. Видин Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ – ГЩ, разузнавач Документи, свързани с кариерното му развитие С Министерска заповед (МЗ) № Р- 018 от 05.10.1982 г. е назначен като щатен служител на РУ – ГЩ, разузнавач VІ степен. Кандидат за кмет на с. Ракитница, общ. Брегово, обл. Видин, издигнат от БСП Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2440/22.10.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Лъч " Емил Сергиев Стойнев

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: с. Люлин
Емил Сергиев Стойнев Дата на раждане 01.10.1956г. Място на раждане с. Люлин Вербувал го служител Цветан Димитров на 18.11.1985 г. Ръководил го служител Цветан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лъч Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Люлин, общ. Перник, издигнат от Политическа партия "Общество за нова България" За Емил Сергиев Стойнев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Жан; Жоро" Емил Антимов Хавальов

Дата на раждане: 24.02.1961
Място на раждане: гр. Доспат
Емил Антимов Хавальов Дата на раждане 24.02.1961 г. Място на раждане гр. Доспат Вербувал го служител о. р. Дичо Станчев на 29.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Дичо Станчев; майор Васил Вълков Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жан; Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1842 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" - Доспат Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Антимов Хавальов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Владимиров" Емил Георгиев Бешлийски

Дата на раждане: 30.06.1952
Място на раждане: с. Гиген, обл. Плевен
Емил Георгиев Бешлийски Дата на раждане 30.06.1952 г. Място на раждане с. Гиген, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев на 29.06.1971 г., регистриран на 14.07.1971 г. Ръководил го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев; о. р. Цеко Цеков; о. р. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-VI; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ отделение (началник отдел) "Здравно-организационни технологии"-Плевен до 07.07.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Ралчовски" Емил Асенов Моллов

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: гр. Златоград
Емил Асенов Моллов Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител Ст. лейт. Цанко Бужов Йорданов на 26.01.1978 г., регистриран на 15.02.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цанко Бужов Йорданов; ст. лейт. С. Кисимов; ст. лейт. П. Мартев; ст. лейт. В. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралчовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-3973 (Рс); работно дело-ІР-1193 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливо поле, издигнат от ГЕРБ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Палма" Емил Траянов Стефанов

Дата на раждане: 06.10.1954
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Емил Траянов Стефанов Дата на раждане 06.10.1954 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Н. Ценов на 28.03.1988 г., регистриран на 05.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Н. Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Палма Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол от 13.02.1990 г. за отделяне за унищожаване делото на Я/К "Палма". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 128/ 11.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Аврамов" Емил Албенов Адамов

Дата на раждане: 22.11.1953
Място на раждане: с. Тикале, обл. Смолян
Емил Албенов Адамов Дата на раждане 22.11.1953 г. Място на раждане с. Тикале, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Георги Атанасов Комитов на 09.08.1982 г., регистриран на 18.08.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Атанасов Комитов; ст. лейт. Анастас Няголов Кирянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аврамов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1864 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Тикале от 10.10.1990 г. до 22.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Албенов Адамов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симов" Емил Ангелов Додов

Дата на раждане: 10.04.1947
Място на раждане: гр. Перник
Емил Ангелов Додов Дата на раждане 10.04.1947 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител кап. Атанас Кирилов Атанасов на 17.06.1980 г., регистриран на 07.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Атанас Кирилов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело ІА-36151; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Ангелов Додов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петков" Емил Иванов Люцканов

Дата на раждане: 20.07.1951
Място на раждане: гр. Левски
Емил Иванов Люцканов Дата на раждане 20.07.1951 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов на 26.09.1977 г., регистриран на 04.10.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов; о. р. Николай Лешков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV, управление III-II-IV, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Военен представител, завеждащ служба в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия от 01.12.2004 г. до 07.07.2006 г., изпратен от МО Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Иванов Люцканов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)