Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Ж*" намери 105 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Бояджиев" Жан Любенов Гологанов

Дата на раждане: 30.03.1949
Място на раждане: гр. Казанлък
Жан Любенов Гологанов Дата на раждане 30.03.1949 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов на 14.01.1968 г., регистриран на 07.02.1968 г. Ръководил го служител о. р. Лазар Крачунов Гойнов; о. р. Стоян Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I армия-IV; СГУ на МВР-ДС-I РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5139; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-387. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Музика" във Факултет по начална и предучилищна педагогика от 2008 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Радев" Жеко Вичев Жеков

Дата на раждане: 15.10.1938
Място на раждане: с. Драгоево, обл. Шумен
Жеко Вичев Жеков Дата на раждане 15.10.1938 г. Място на раждане с. Драгоево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Павел Илиев Първанов на 01.08.1969 г., регистриран на 11.08.1969 г. Ръководил го служител о. р. Павел Илиев Първанов; о. р. Стефан Христов; о. р. Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-818 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-265 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-574/ 11.11.2015 г. – община Лозница - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент "Иван" Жеко Асенов Спиридонов

Дата на раждане: 22.03.1936
Място на раждане: гр. София
Жеко Асенов Спиридонов Дата на раждане 22.03.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кирил Атанасов Трифонов на 27.01.1964 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител майор Кирил Атанасов Трифонов; о. р. Янчо Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19301 и в работно дело IР-3185; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от м. юли 1991 г. до м. февруари 1996 г. Н-к на отдел от м. февруари 1996 г. до м. юни 1997 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник; Агент "Жужа; Чолаков" Жасмин Николова Генова

Дата на раждане: 08.11.1948
Място на раждане: гр. София
Жасмин (Жасмина) Николова Генова Дата на раждане 08.11.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Крум Симеонов Крумов, регистрирана в ПГУ на 18.09.1979 г.; о. р. Младен Младенов на 04.11.1981 г., регистрирана на 12.11.1981 г.; Ръководил я служител лейт. Крум Симеонов Крумов; о. р. Кирил Камбуров; о. р. Пламен Костов; о. р. Младен Младенов; о. р. Недялков; о. р. С. Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-НТР, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Жужа; Чолаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 02.06.1997 г. до 16.02.1998 г. Обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Секретаря" Жечо Петров Радунов

Дата на раждане: 09.07.1931
Място на раждане: с. Вардун, обл. Търговище
Жечо Петров Радунов Дата на раждане 09.07.1931 г. Място на раждане с. Вардун, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 24.12.1967 г., регистриран в ПГУ на 15.02.1968 г. Ръководил го служител полк. Асен Тодоров Тошев; о. р. Цветан Ив. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Секретаря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 04.06.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Осведомител "Стоянов" Желязко Димитров Желязков

Дата на раждане: 22.02.1944
Място на раждане: с. Сокол, обл. Силистра
Желязко Димитров Желязков Дата на раждане 22.02.1944 г. Място на раждане с. Сокол, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Ваньо Маринов Иванов 04.10.1974 г., регистриран на 10.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Ваньо Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-427 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-313 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СРЕБЪРНА 95" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Иванов" Жоро Николов Георгиев

Дата на раждане: 25.04.1963
Място на раждане: гр. София
Жоро Николов Георгиев Дата на раждане 25.04.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 21.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26840 и работно дело IР-12164. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-длъжник – "ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ" АД (до 1994 г. с наименование "Перла Фриз" АД) Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Живко Бончев Данев

Дата на раждане: 14.06.1943
Място на раждане: гр. Хасково
Живко Бончев Данев Дата на раждане 14.06.1943 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1870/ 17.05.1984 г. е назначен за ст. следовател по ДС; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № К-2578/ 01.06.1990 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Хасково.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Живко Георгиев Текемски

Дата на раждане: 29.09.1938
Място на раждане: с. Ваксево, обл. Кюстендил
Живко Георгиев Текемски Дата на раждане 29.09.1938 г. Място на раждане с. Ваксево, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4686/ 03.10.1975 г. е назначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 92/ 23.12.1977 г. е преназначен за ст. следовател II ст.; със заповед № К-2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № К-3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № К-3172/ 22.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел в НСлС
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Секретен сътрудник; Агент "Жужа; Чолаков" Жасмин Николова Попова

Дата на раждане: 08.11.1948
Място на раждане: гр. София
Жасмин Николова Попова Дата на раждане 08.11.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Крум Симеонов Крумов, регистрирана в ПГУ на 18.09.1979 г.; о. р. Младен Младенов на 04.11.1981 г., регистрирана на 12.11.1981 г.; Ръководил я служител лейт. Крум Симеонов Крумов; о. р. Кирил Камбуров; о. р. Пламен Костов; о. р. Младен Младенов; о. р. Недялков; о. р. С. Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-НТР, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Жужа; Чолаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Национален експерт към Съда на Европейските общности, Люксембург от 01.05.2008 г. до 30.04.2009 г., изпратена от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-52/ 07.08.2012 г. - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-146
от 13.03.2013 г.
Съюз на ловците и риболовците в България

Агент "Иван" Жеко Асенов Спиридонов

Дата на раждане: 22.03.1936
Място на раждане: гр. София
Жеко Асенов Спиридонов Дата на раждане 22.03.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кирил Атанасов Трифонов на 27.01.1964 г., регистриран на 29.01.1964 г. Ръководил го служител майор Кирил Атанасов Трифонов; о. р. Янчо Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-19301 и в работно дело IР-3185; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Председателството на Съюза от 1997 г. до 2000 г. Обявява установената и обявена с решение 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Щатен служител "" Жельо Байчев Георгиев

Дата на раждане: 24.08.1957
Място на раждане: гр. Карнобат
Жельо Байчев Георгиев Дата на раждане 24.08.1957 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4/ 10.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на общ. Карнобат от 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Щатен служител "" Жельо Станков Йосифов

Дата на раждане: 05.10.1945
Място на раждане: гр. Дупница
Жельо Станков Йосифов Дата на раждане 05.10.1945 г. Място на раждане гр. Дупница Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2966/ 19.09.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 214/ 05.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 296/ 15.01.1981 г. е преназначен за разузнавач в. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“” ЕАД – гр. Плевен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Баркас" Желязко Петков Джангозов

Дата на раждане: 23.07.1939
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Желязко Петков Джангозов Дата на раждане 23.07.1939 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 04.08.1972 г., регистриран на 18.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Баркас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на "Баркас". Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“” АД – гр. Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Ваклинов" Живко Николов Палов

Дата на раждане: 19.02.1941
Място на раждане: с. Пиперица, обл. Благоевград
Живко Николов Палов Дата на раждане 19.02.1941 г. Място на раждане с. Пиперица, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Любен Апостолов Марчев на 24.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г. Ръководил го служител кап. Любен Апостолов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваклинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2748 (Бл) – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД Обявява установената и обявена с решение № 2-134/ 29.01.2013 г. – община Средец - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Леваневски (Леваневски I)" Жеко Михайлов Жеков

Дата на раждане: 24.02.1950
Място на раждане: гр. Симеоновград
Жеко Михайлов Жеков Дата на раждане 24.02.1950 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Тотьо Маджаров на 02.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Тотьо Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Леваневски (Леваневски I) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Леваневски I" Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Симеоновград, издигнат от ПКПП "Заедно за Симеоновград – СДС, БЗНС, ЗНС, Обединени земеделци" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жеко Михайлов Жеков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Съдържател на явочна квартира "Рила" Жела Въндева Молишева

Дата на раждане: 15.04.1941
Място на раждане: с. Алеково, обл. Силистра
Жела Въндева Молишева Дата на раждане 15.04.1941 г. Място на раждане с. Алеково, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Динко Костадинов на 07.06.1986 г., регистрирана на 17.06.1986 г. Ръководил я служител о. р. Динко Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Рила". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1008
от 06.07.2017 г.
Кепитъл Маркетс АД

Съдържател на явочна квартиряа "Ралица" Живко Иванов Василев

Дата на раждане: 23.10.1955
Място на раждане: с. Нова Камена, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Щатен служител "" Живко Димитров Карадимитров

Дата на раждане: 31.10.1960
Място на раждане: с. Румянцево, обл. Ловеч
Живко Димитров Карадимитров Дата на раждане 31.10.1960 г. Място на раждане с. Румянцево, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2758/ 29.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в община Луковит, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Строгов" Живко Ваклинов Живков

Дата на раждане: 04.09.1967
Място на раждане: Гр. Перник
Живко Ваклинов Живков Дата на раждане 04.09.1967 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Атанасов Николов на 16.11.1986 г., регистриран на 28.11.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Строгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1114. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 15.01.2004 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Дунав " Жан Василев Виденов

Дата на раждане: 22.03.1959
Място на раждане: Гр. Пловдив
Жан Василев Виденов Дата на раждане 22.03.1959 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Петър Ганчев на 22.09.1988 г. Ръководил го служител Петър Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав” Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 31 Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Сътрудник " Жорж " Жорж Ганчев Ганчев

Дата на раждане: 29.08.1939
Място на раждане: Гр. Пловдив
Жорж Ганчев Ганчев (Георги Ганчев Петрушев) Дата на раждане 29.08.1939 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Михаил К. Михайлов на 28.05.1970 г., регистриран на 05.06.1970 г. Ръководил го служител О. р. Михаил К. Михайлов; М. Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ХІХ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник Псевдоними Жорж Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-33074 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Станков" Живко Стефанов Гърдев

Дата на раждане: 10.11.1936
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стефанов Гърдев Дата на раждане 10.11.1936 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 04.12.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1608 (Ст.З.) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Мини "Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево от 21.03.1997 г. до 10.07.1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-662/ 07.06.2016 г. – "Миньорско застрахователно дружество" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент; секретен сътрудник "Клод; Клодине" Жанина Цачева Гечовска

Дата на раждане: 15.01.1953
Място на раждане: гр. София
Жанина Цачева Гечовска Дата на раждане 15.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Валентин Петров Бачев на 16.07.1985 г., регистрирана на 25.07.1985 г.; регистрирана в ПГУ на 31.05.1988 г. Ръководил я служител кап. Валентин Петров Бачев; майор Тодор Петров Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Клод; Клодине Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6890; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 14.05.1993 г. до 28.04.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жанина Цачева Гечовска към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Жеко Делчев Иванов

Дата на раждане: 02.07.1948
Място на раждане: с. Медникарово, обл. Ст. Загора
Жеко Делчев Иванов Дата на раждане 02.07.1948 г. Място на раждане с. Медникарово, обл. Ст. Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 209/ 28.08.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 120/ 03.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 179/ 04.09.1980 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 214/ 17.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1960/ 27.05.1985 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-2952/ 08.08.1986 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Ленинград. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 01.08.1993 г. до 08.05.1995 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Жеко Иванов Дишев

Дата на раждане: 04.05.1956
Място на раждане: гр. Варна
Жеко Иванов Дишев Дата на раждане 04.05.1956 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 43/ 10.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 110/ 27.03.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 309/ 04.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 85/ 11.05.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3758/ 17.08.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.05.1993 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Жеко Калоянов Божков

Дата на раждане: 25.10.1944
Място на раждане: гр. Симеоновград
Жеко Калоянов Божков Дата на раждане 25.10.1944 г. Място на раждане гр. Симеоновград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1424/ 09.05.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 53/ 19.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 34/ 29.04.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 65/ 04.07.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 75/ 08.06.1977 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 121/ 20.09.1977 г. е преназначен за инспектор III степен в ОУ на МВР-Ст. Загора; със заповед № 56/ 03.09.1979 г.; със заповед № 3122/ 20.08.1980 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 288/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел до 01.06.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Жеко Кирилов Вълчев

Дата на раждане: 06.08.1953
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Добрич
Жеко Кирилов Вълчев Дата на раждане 06.08.1953 г. Място на раждане с. Владимирово, обл. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2752/ 13.08.1987 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 85/ 11.05.1990 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 30.12.1998 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Жельо Недев Матев

Дата на раждане: 06.04.1947
Място на раждане: гр. Стара Загора
Жельо Недев Матев Дата на раждане 06.04.1947 г. Място на раждане гр. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 392/ 02.12.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 72/ 08.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № К-2198/ 09.07.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-3994/ 07.09.1981 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 12.06.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Желязко Димитров Русинов

Дата на раждане: 19.02.1941
Място на раждане: с. Бръшлян, обл. Бургас
Желязко Димитров Русинов Дата на раждане 19.02.1941 г. Място на раждане с. Бръшлян, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2184/ 30.06.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 305/ 17.12.1965 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 88/ 24.10.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 512/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 58/ 06.04.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-164/ 15.01.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-М. Търново Публична длъжност или публична дейност Н-к ОбУ до 24.04.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Желязко Миланов Желязков

Дата на раждане: 11.09.1943
Място на раждане: гр. Хасково
Желязко Миланов Желязков Дата на раждане 11.09.1943 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5720/ 06.10.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 2410/ 30.07.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 587/ 05.12.1975 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 116/ 29.04.1983 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 125/ 28.05.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 125/ 10.08.1987 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 96/ 06.06.1989 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на направление от 01.08.1991 г. до 15.05.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Желязко Михайлов Касабов

Дата на раждане: 20.03.1948
Място на раждане: гр. Силистра
Желязко Михайлов Касабов Дата на раждане 20.03.1948 г. Място на раждане гр. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 6164/ 26.10.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Оперативен отчет" до 01.07.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Жечо Андонов Жеков

Дата на раждане: 02.04.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Жечо Андонов Жеков Дата на раждане 02.04.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2248/ 19.05.1983 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 28.06.1996 г. до 08.05.2003 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Живко Атанасов Неделчев

Дата на раждане: 26.11.1950
Място на раждане: с. Бабово, обл. Русе
Живко Атанасов Неделчев Дата на раждане 26.11.1950 г. Място на раждане с. Бабово, обл. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 96/ 01.12.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 19/ 30.01.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 126/ 09.05.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 49/ 29.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 14/ 02.01.1986 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.08.1991 г. до 01.03.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Живко Георгиев Желев

Дата на раждане: 17.09.1949
Място на раждане: гр. Русе
Живко Георгиев Желев Дата на раждане 17.09.1949 г. Място на раждане гр. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 168/ 23.03.1979 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 624/ 11.09.1981 г. е преназначен за зам. н.к отделение 06 в отдел ДС; със заповед № 74/ 03.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3748/ 03.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к РУ-Люлин по ДС; със заповед № К-2930/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ХI ОбУ на МВР по ДС. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 29.12.1994 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Антонов" Живко Георгиев Илиев

Дата на раждане: 07.09.1950
Място на раждане: гр. Петрич
Живко Георгиев Илиев Дата на раждане 07.09.1950 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител полк. Никола Дичев Хасъмов на 03.09.1980 г., регистриран на 25.04.1986 г. Ръководил го служител полк. Никола Дичев Хасъмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28759 и работно дело IР-12601. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб на ГВ от 12.09.1986 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Живко Димитров Василев

Дата на раждане: 24.04.1956
Място на раждане: гр. Тервел
Живко Димитров Василев Дата на раждане 24.04.1956 г. Място на раждане гр. Тервел Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4420/ 30.09.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 93/ 19.09.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 22.04.1997 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Владимиров" Живко Йорданов Койчев

Дата на раждане: 11.07.1959
Място на раждане: гр. Стралджа
Живко Йорданов Койчев Дата на раждане 11.07.1959 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков на 30.05.1985 г., регистриран на 17.06.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков; о. р. Димитров; о. р. Иван Янков Илчев; о. р. Петър Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-874. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб на VI ГО от 09.11.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Живко Маринов Петров

Дата на раждане: 22.05.1959
Място на раждане: гр. Добрич
Живко Маринов Петров Дата на раждане 22.05.1959 г. Място на раждане гр. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-162/ 14.01.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Живко Райнов Жечев

Дата на раждане: 24.11.1954
Място на раждане: с. Златар, обл. Шумен
Живко Райнов Жечев Дата на раждане 24.11.1954 г. Място на раждане с. Златар, обл. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Шумен-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-392-14/ 26.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 280/ 10.11.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 01.04.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Нещатен служител; щатен служител "" Живко Славов Вървешев

Дата на раждане: 25.04.1955
Място на раждане: с. Орешец, обл. Смолян
Живко Славов Вървешев Дата на раждане 25.04.1955 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Смолян Качество Нещатен служител; щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III; ОУ на МВР-Смолян-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Нещатен служител - привлечен със заповед № 35/ 18.04.1978 г. и се води на отчет от полк. Стоянов към управление III. Щатен служител - със заповед № К-498/ 01.02.1982 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.07.2001 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Живко Христов Ганчев

Дата на раждане: 30.08.1951
Място на раждане: с. Моравка, обл. Търговище
Живко Христов Ганчев Дата на раждане 30.08.1951 г. Място на раждане с. Моравка, обл. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Търговище-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 342/ 30.01.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 82/ 06.09.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 108/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 190/ 08.11.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2966/ 11.08.1986 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991г. до 01.09.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Гочев" Живко Христов Живков

Дата на раждане: 26.05.1960
Място на раждане: гр. София
Живко Христов Живков Дата на раждане 26.05.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Малин Георгиев Младенов на 30.08.1984 г., регистриран на 13.09.1984 г. Ръководил го служител кап. Малин Георгиев Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Гочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-920. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на НСП от 01.10.2006 г. Директор в ГД "Криминална полиция" от 12.08.2008 г.
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Незабравка" Желязко Ангелов Иванов

Дата на раждане: 03.10.1945
Място на раждане: с. Гарваново, обл. Хасково
Желязко Ангелов Иванов Дата на раждане 03.10.1945 г. Място на раждане с. Гарваново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 21.07.1975 г., регистриран на 27.08.1975 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Незабравка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-36 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Желязко Георгиев Желязков

Дата на раждане: 25.12.1944
Място на раждане: с. Ефрем, обл. Хасково
Желязко Георгиев Желязков Дата на раждане 25.12.1944 г. Място на раждане с. Ефрем, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Янчо Георгиев на 23.07.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Янчо Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-243 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 275/ 25.10.2011 г. – Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Съдържател на явочна квартира "Аджария" Желязко Мирчев Иванов

Дата на раждане: 19.01.1948
Място на раждане: гр. Благоевград
Желязко Мирчев Иванов Дата на раждане 19.01.1948 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Граховски на 08.02.1984 г., регистриран на 01.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Аджария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-373 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бистрица от 08.10.1990 г. до 28.06.2004 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Живко Господинов Маджаров

Дата на раждане: 14.04.1940
Място на раждане: гр. Царево
Живко Господинов Маджаров Дата на раждане 14.04.1940 г. Място на раждане гр. Царево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3766/ 01.08.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 661/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 331/ 03.05.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 451/ 13.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 0385/ 30.05.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 0272/ 22.04.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 486/ 07.05.1979 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 1316/ 11.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1888/ 30.04.1981 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 01.06.1990 г.
Решение N° 2-101
от 07.11.2012 г.
чл. 28 Жеко Стоянов Иванов

Информатор "Македонски" Жеко Стоянов Иванов

Дата на раждане: 04.05.1939
Място на раждане: с. Люлин, обл. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Ивайло" Жечо Тонев Жечев

Дата на раждане: 04.11.1950
Място на раждане: гр. Димитровград
Жечо Тонев Жечев Дата на раждане 04.11.1950 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Иван Стоев Желязков на 29.10.1975 г., регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоев Желязков; о. р. Огнян Костов; о. р. Т. Маджаров; о. р. Гамейски; о. р. Г. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КИ 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване личното дело на аг. "Ивайло"; протокол рег. № СЗ КА-61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1400 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция РД АА Стара Загора от 10.07.2006 г. до 03.04.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жечо Тонев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Красимир" Живко Господинов Славов

Дата на раждане: 16.11.1940
Място на раждане: Гр. Свиленград
Живко Господинов Славов Дата на раждане 16.11.1940 г. Място на раждане Гр. Свиленград Вербувал го служител Иван Павлов Димитров на 01.07.1959 г., регистриран на 08.08.1959 г. Ръководил го служител Иван Павлов Димитров; Пачко Пачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-13 граничен отряд; управление V-І-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник, картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУ „ИОДР” от 1991 г. до 1993 г. За Живко Господинов Славов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Щатен служител "" Жельо Байчев Георгиев

Дата на раждане: 24.08.1957
Място на раждане: гр. Карнобат
Жельо Байчев Георгиев Дата на раждане 24.08.1957 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 4/ 10.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор ДБТ-Карнобат от 16.05.2007 г. г. до 15.11.2007 г.
Решение N° 2-642
от 26.04.2016 г.
ЗК Лев Инс АД

Агент; секретен сътрудник "Клод; Клодине" Жанина Цачева Гечовска

Дата на раждане: 15.01.1953
Място на раждане: гр. София
Жанина Цачева Гечовска Дата на раждане 15.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Валентин Петров Бачев на 16.07.1985 г., регистрирана на 25.07.1985 г.; регистрирана в ПГУ на 31.05.1988 г. Ръководил я служител кап. Валентин Петров Бачев; майор Тодор Петров Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Клод; Клодине Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6890; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател и член на Управителния съвет от 21.09.2004 г. до 10.03.2005 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жанина Цачева Гечовска към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Щатен служител "" Живко Георгиев Желев

Дата на раждане: 17.09.1949
Място на раждане: гр. Русе
Живко Георгиев Желев Дата на раждане 17.09.1949 г. Място на раждане гр. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 168/ 23.03.1979 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 624/ 11.09.1981 г. е преназначен за зам. н.к отделение 06 в отдел ДС; със заповед № 74/ 03.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3748/ 03.10.1986 г. е преназначен за зам. н-к РУ-Люлин по ДС; със заповед № К-2930/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ХI ОбУ на МВР по ДС. Кандидат за народен представител, издигнат от "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в 25-и ИР-София
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Щатен служител "" Живко Алексиев Чобанов

Дата на раждане: 05.09.1956
Място на раждане: гр. Добрич
Живко Алексиев Чобанов Дата на раждане 05.09.1956 г. Място на раждане гр. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1226/ 01.04.1986 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за кмет на община Крушари, издигнат от Коалиция "Земеделците" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-662
от 07.06.2016 г.
Миньорско застрахователно дружество АД

Агент "Станков" Живко Стефанов Гърдев

Дата на раждане: 10.11.1936
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стефанов Гърдев Дата на раждане 10.11.1936 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 04.12.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1608 (Ст.З.) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 09.10.1997 г. до 16.09.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Росен" Живко Емилов Чапъров

Дата на раждане: 25.11.1968
Място на раждане: гр. Русе
Живко Емилов Чапъров Дата на раждане 25.11.1968 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов на 05.08.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов; о. р. Николай Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-IV-V, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2124; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова България" в 19-и МИР-Русе Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-732
от 11.10.2016 г.
Избор за президент и вицепрезидент на Р България 2016 г.

Сътрудник "Жорж" Жорж Ганчев Ганчев

Дата на раждане: 29.08.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Жорж Ганчев Ганчев Дата на раждане 29.08.1939 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Михаил К. Михайлов на 28.05.1970 г., регистриран на 05.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Михаил К. Михайлов; М. Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ХІХ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник Псевдоними Жорж Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33074 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за президент, издигнат от ПП "Християн-социален съюз" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Караджов" Желязко Рангелов Димитров

Дата на раждане: 10.09.1938
Място на раждане: с. Момино село, обл. Пловдив
Желязко Рангелов Димитров Дата на раждане 10.09.1938 г. Място на раждане с. Момино село, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Илия Георгиев Великов на 24.03.1958 г., регистриран на 25.04.1958 г. Ръководил го служител о. р. Илия Георгиев Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Караджов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1315/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело ІА-35601. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Брезово, издигнат от ПП "Атака" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Дунав " Жан Василев Виденов

Дата на раждане: 22.03.1959
Място на раждане: Гр. Пловдив
Жан Василев Виденов Дата на раждане 22.03.1959 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Петър Ганчев на 22.09.1988 г. Ръководил го служител Петър Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК „Дунав” Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Министър-председател - 26.01.1995 г. - 12.02.1997 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 25
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Иван" Живко Димитров Генчев

Дата на раждане: 28.06.1941
Място на раждане: гр. София
Живко Димитров Генчев Дата на раждане 28.06.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Левчев на 28.12.1972 г., регистриран на 08.01.1973 г. Ръководил го служител о. р. Асен Левчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление II-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр; работно дело IР-10070; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25057 и работно дело IР-10070 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 1997 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Моника " Живка Александрова Антова

Дата на раждане: 21.09.1940
Място на раждане: С. Горни чифлик, обл. Видин
Живка Александрова Антова Дата на раждане 21.09.1940 г. Място на раждане С. Горни чифлик, обл. Видин Вербувал го служител Радослав Николичев на 22.03.1971 г. Ръководил го служител Радослав Николичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Моника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Димово, издигнат от СДС
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Петров, Альоша " Живко Райков Колев

Дата на раждане: 27.02.1938
Място на раждане: Гр. Хасково
Живко Райков Колев Дата на раждане 27.02.1938 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Ст. лейт. Величко Илчев Иванов на 08.05.1959 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Величко Илчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково, отдел ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Петров, Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("молба"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-725 (Кж) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от партия "Християн демократичен форум"
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Сътрудник; Агент "Виолета" Жанета Маринова Българанова

Дата на раждане: 29.04.1945
Място на раждане: гр. София
Жанета Маринова Българанова Дата на раждане 29.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител майор Иван Димитров Начев на 10.05.1971 г., регистрирана на 15.05.1971 г. Ръководил я служител майор Иван Димитров Начев; о. р. Димитър Енев Атанасов; о. р. Валери Янакиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Виолета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-23059 и в работно дело IР-7734; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 25.05.2009 г. до 01.06.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Съдържател на явочна квартира "Тича" Желязка Стойкова Костадинова

Дата на раждане: 20.02.1961
Място на раждане: с. Новосел, обл. Шумен
Желязка Стойкова Костадинова Дата на раждане 20.02.1961 г. Място на раждане с. Новосел, обл. Шумен Вербувал я служител ст. лейт. Добромир Радев Стоянов на 12.12.1988 г., регистрирана на 14.12.1988 г. Ръководил я служител ст. лейт. Добромир Радев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Тича Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IЯ-474 (Шн).; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигната от МКП "Десен съюз за Шумен" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Желязка Стойкова Костадинова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1036
от 14.08.2017 г.
община Смядово

Съдържател на явочна квартира "Ела" Жельо Янков Желев

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Смядово
Жельо Янков Желев Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Смядово Вербувал го служител вербуван на 20.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С КА 45/ 28.03.1990 г. за унищожаване дело І-ПВ-119 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС Смядово до 1990 г. Председател на ВрИК Смядово от 01.10.1990 г. до 25.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-944
от 09.05.2017 г.
община Любимец

Съдържател на явочна квартира "Кипарис" Жельо Димитров Стоянчев

Дата на раждане: 13.08.1949
Място на раждане: с. Срем, обл. Хасково
Жельо Димитров Стоянчев Дата на раждане 13.08.1949 г. Място на раждане с. Срем, обл. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Костадин Иванов Кадев на 08.10.1982 г., регистриран на 18.10.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Костадин Иванов Кадев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ХІІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кипарис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело ІЯ-4277; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Любимец от 10.10.1990 г. до 31.10.1991 г. Общински съветник от 31.10.1991 г. до 03.11.1999 г. Заместник-кмет на община Любимец от 03.11.1999 г. до 16.02.2004 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жельо Димитров Стоянчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-673
от 21.06.2016 г.
Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество СОФИЯ-ИНС АД

Агент; секретен сътрудник "Клод; Клодине" Жанина Цачева Гечовска

Дата на раждане: 15.01.1953
Място на раждане: гр. София
Жанина Цачева Гечовска Дата на раждане 15.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Валентин Петров Бачев на 16.07.1985 г., регистрирана на 25.07.1985 г.; регистрирана в ПГУ на 31.05.1988 г. Ръководил я служител кап. Валентин Петров Бачев; майор Тодор Петров Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Клод; Клодине Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6890; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Управителен съвет; Съвет на директорите) от 19.06.1991 г. до 02.06.1998 г. Прокурист от 02.06.1998 г. до 08.07.1999 г. и от 16.08.1999 г. до 05.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жанина Цачева Гечовска към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-642/ 26.04.2016 г. – ЗК "Лев Инс" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Чакъров" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на 22.03.1965 г. Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик в "Телевизия Варна" АД
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Щатен служител "" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение външно наблюдение-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група външно наблюдение-ДС Публична длъжност или публична дейност Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик в "Телевизия Варна" АД "КАБЕЛ САТ - ЗАПАД" ООД Проверени са 11 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "КАБЕЛСАТ 07" ЕООД Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "КАВАРНА САТ" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. "КАНАЛ 8" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "КАНАЛ 2001" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "КАТРА РЕКЪРДС – КАЛОЯН ТРАЧЕВ" Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "КЕЙБЪЛТЕЛ" АД Проверени са 6 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "КИС" ООД Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "КЛАСИК ФМ РАДИО" АД Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Чакъров" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия Собственик в "Телевизия Варна" АД
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Щатен служител "" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение ВН-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група ВН-ДС Публична длъжност или публична дейност Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия Собственик в "Телевизия Варна" АД
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Чакъров" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Караиванов на 11.03.1965 г., регистриран на Ръководил го служител о. р. Христо Караиванов; о. р. Никола Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3226. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Телевизия Варна" АД Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Щатен служител "" Живко Дражев Иванов

Дата на раждане: 22.10.1945
Място на раждане: гр. Шумен
Живко Дражев Иванов Дата на раждане 22.10.1945 г. Място на раждане гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3556/ 26.06.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен в отделение ВН-ДС; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 536/ 08.11.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № К-45/ 11.02.1985 г. е преназначен за старши разузнавач във втори отдел-ДС; със заповед № 189/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 42/ 10.03.1983 г. е назначен за началник група ВН-ДС Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Телевизия Варна" АД Собственик и изпълнителен директор в "РИНГ -С.В." АД Собственик и управляващ в ИРТЦ-Мизия "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА" АД Проверени са 14 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Секретен сътрудник; Агент "Каров; Филип" Живко Кирилов Сучев

Дата на раждане: 01.07.1955
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Живко Кирилов Сучев Дата на раждане 01.07.1955 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 26.08.1976 г.; възстановен от кап. Евтим Аспарухов Янков на 30.08.1989 г., регистриран на 06.12.1989 г. Ръководил го служител кап. Димитър Петков Кутрев; о. р. Георги Цонев; о. р. Любен Предов; о. р. Иван Данков; о. р. Пламен Петков; о. р. Петко Петков; кап. Евтим Аспарухов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ-ХVІІ; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Каров; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2936 (Бл) и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4352; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма - длъжник - "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД, гр. Благоевград; Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник – "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕАД, гр. Благоевград /"ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" ЕООД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Живко Кирилов Сучев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Сътрудник "Жорж" Жорж Ганчев Ганчев

Дата на раждане: 29.08.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Жорж Ганчев Ганчев Дата на раждане 29.08.1939 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Михаил К. Михайлов на 28.05.1970 г., регистриран на 05.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Михаил К. Михайлов; М. Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ХІХ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник Псевдоними Жорж Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33074 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 2 МИР – Бургас и 16 МИР-Пловдив, издигнат от КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-732/ 11.10.2016 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за президент и вицепрезидент Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Съдържател на явочна квартира "Лик" Живко Стоянов Ангелов

Дата на раждане: 02.09.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стоянов Ангелов Дата на раждане 02.09.1956 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Николай Германов на 06.02.1986 г., регистриран на 18.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Николай Германов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "Лик". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Баркас" Желязко Петков Джангозов

Дата на раждане: 23.07.1939
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Желязко Петков Джангозов Дата на раждане 23.07.1939 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Александър Савов на 04.08.1972 г., регистриран на 18.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Баркас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на "Баркас". Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Доверено лице "" Жечо Димитров Барабанов

Дата на раждане: 05.06.1939
Място на раждане: с. Подслон, обл. Добрич
Жечо Димитров Барабанов Дата на раждане 05.06.1939 г. Място на раждане с. Подслон, обл. Добрич Вербувал го служител установени доверителни отношения на 26.09.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Н. Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице Псевдоними Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Стефаново до м. ноември 1990 г. За Жечо Димитров Барабанов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Станков" Живко Стефанов Гърдев

Дата на раждане: 10.11.1936
Място на раждане: гр. Ямбол
Живко Стефанов Гърдев Дата на раждане 10.11.1936 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Митю Иванов Митев на 04.12.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Митю Иванов Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1608 (Ст.З.) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Хасково от 29.12.1991 г. до 16.04.1993 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник; Агент "Жужа; Чолаков" Жасмин Николова Генова

Дата на раждане: 08.11.1948
Място на раждане: гр. София
Жасмин Николова Генова Дата на раждане 08.11.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Крум Симеонов Крумов, регистрирана в ПГУ на 18.09.1979 г.; о. р. Младен Младенов на 04.11.1981 г., регистрирана на 12.11.1981 г.; Ръководил я служител лейт. Крум Симеонов Крумов; о. р. Кирил Камбуров; о. р. Пламен Костов; о. р. Младен Младенов; о. р. Недялков; о. р. С. Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-НТР, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Жужа; Чолаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Стокхолм от 04.04.1998 г. до 23.02.2003 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Секретаря" Жечо Петров Радунов

Дата на раждане: 09.07.1931
Място на раждане: с. Вардун, обл. Търговище
Жечо Петров Радунов Дата на раждане 09.07.1931 г. Място на раждане с. Вардун, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 24.12.1967 г., регистриран в ПГУ на 15.02.1968 г. Ръководил го служител полк. Асен Тодоров Тошев; о. р. Цветан Ив. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Секретаря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 08.06.1990 г.
Решение N° 2-140
от 20.02.2013 г.
община Малко Търново

Щатен служител "" Желязко Димитров Русинов

Дата на раждане: 19.02.1941
Място на раждане: с. Бръшлян, обл. Бургас
Желязко Димитров Русинов Дата на раждане 19.02.1941 г. Място на раждане с. Бръшлян, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2184/ 30.06.1964 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 305/ 17.12.1965 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 88/ 24.10.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 512/ 25.10.1972 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 58/ 06.04.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-164/ 15.01.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-М. Търново Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Кмет на кметство Бръшлян от 2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-78
от 26.09.2012 г.
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Секретен сътрудник "Жотев" Жозеф Крикор Теллалян

Дата на раждане: 08.09.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент "Борислав" Желязко Митев Петров

Дата на раждане: 02.05.1950
Място на раждане: с. Веселиново, обл. Шумен
Желязко Митев Петров Дата на раждане 02.05.1950 г. Място на раждане с. Веселиново, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Марин Маринов на 28.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г. Ръководил го служител кап. Марин Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Борислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-9476; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24558 и работно дело IР-9476 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на общ. Белослав, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Караджов" Желязко Рангелов Димитров

Дата на раждане: 10.09.1938
Място на раждане: с. Момино село, обл. Пловдив
Желязко Рангелов Димитров Дата на раждане 10.09.1938 г. Място на раждане с. Момино село, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Илия Георгиев Великов на 24.03.1958 г., регистриран на 25.04.1958 г. Ръководил го служител о. р. Илия Георгиев Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Караджов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1315/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело ІА-35601. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Кандидат за кмет на общ. Брезово, издигнат от ПП "Атака"
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Щатен служител "" Живко Алексиев Чобанов

Дата на раждане: 05.09.1956
Място на раждане: гр. Добрич
Живко Алексиев Чобанов Дата на раждане 05.09.1956 г. Място на раждане гр. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1226/ 01.04.1986 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в община Крушари, издигнат от Коалиция "Земеделците" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Съдържател на явочна квартира "Комета" Желязка Енчева Костадинова

Дата на раждане: 28.08.1944
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Желязка Енчева Костадинова Дата на раждане 28.08.1944 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Сергей Колев на 09.10.1984 г., регистрирана на 13.10.1984 г.; възстановена на 20.12.1988 г. и регистрирана на 26.01.1989 г. Ръководил я служител о. р. Сергей Колев; о. р. Й. Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Комета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване делото на "Комета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Желязка Енчева Костадинова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Иво; Йови" Жан Димитър Христовски

Дата на раждане: 29.10.1966
Място на раждане: Македония
Жан Димитър Христовски Дата на раждане 29.10.1966 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител регистриран на 03.06.1987 г. Ръководил го служител полк. Вълчо Янакиев; о. р. Валентин Йорданов Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво; Йови Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а. е. 7612; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "КРИСТОФЪР – МАКС", гр. Стара Загора Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Иванов" Жоро Николов Георгиев

Дата на раждане: 25.04.1963
Място на раждане: гр. София
Жоро Николов Георгиев Дата на раждане 25.04.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 21.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26840 и работно дело IР-12164. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ” АД, гр. Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Светлин" Живка Маринова Минева

Дата на раждане: 18.01.1939
Място на раждане: с. Поликраище, обл. Велико Търново
Живка Маринова Минева Дата на раждане 18.01.1939 г. Място на раждане с. Поликраище, обл. Велико Търново Вербувал я служител майор Павел Георгиев Патриков и о. р. Г. Йорданов на 16.06.1987 г., регистрирана на 10.07.1987 г. Ръководил я служител майор Павел Георгиев Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ОЗП Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Светлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31178 и работно дело IР-17114; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – "ЖИВКА МИНЕВА СОЛИД 18" ЕТ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Максим" Жорж Николов Гаманов

Дата на раждане: 22.04.1958
Място на раждане: гр. Пловдив
Жорж Николов Гаманов Дата на раждане 22.04.1958 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Мандов на 20.09.1983 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Мандов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-624 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КОГАРИ" ООД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жорж Николов Гаманов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Никола" Живко Димитров Жечев

Дата на раждане: 20.07.1962
Място на раждане: с. Ловчанци, обл. Добрич
Живко Димитров Жечев Дата на раждане 20.07.1962 г. Място на раждане с. Ловчанци, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Явор Живков Желев на 17.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител лейт. Явор Живков Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-27 (Дч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-9/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-24 (Тх); протокол рег. № КА-7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-27 (Тх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Йордан Йовков" - Добрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Жорж" Жорж Ганчев Ганчев

Дата на раждане: 29.08.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Жорж Ганчев Ганчев Дата на раждане 29.08.1939 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Михаил К. Михайлов на 28.05.1970 г., регистриран на 05.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Михаил К. Михайлов; М. Гайдарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ХІХ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Сътрудник Псевдоними Жорж Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33074 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Управителния съвет през 1993 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-732/ 11.10.2016 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за президент и вицепрезидент Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Клод; Клодине" Жанина Цачева Гечовска

Дата на раждане: 15.01.1953
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Живко Атанасов Неделчев

Дата на раждане: 26.11.1950
Място на раждане: с. Бабово, обл. Русе
Живко Атанасов Неделчев Дата на раждане 26.11.1950 г. Място на раждане с. Бабово, обл. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 96/ 01.12.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 19/ 30.01.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач във ВГУ; със заповед № 126/ 09.05.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 49/ 29.02.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 14/ 02.01.1986 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 620/ 17.02.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-233 от 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Севастопол" Жеко Банев Данев

Дата на раждане: 29.11.1936
Място на раждане: с. Драгоево, обл. Шумен
Жеко Банев Данев Дата на раждане 29.11.1936 г. Място на раждане с. Драгоево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Кръстю Ангелов Резашки на 18.12.1955 г., регистриран на 16.01.1956 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Ангелов Резашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Севастопол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1718/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-31545. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Директор при РВМС-Шумен до 01.07.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоянов" Живко Кръстев Христов

Дата на раждане: 25.10.1946
Място на раждане: с. Трекляно, обл. Кюстендил
Живко Кръстев Христов Дата на раждане 25.10.1946 г. Място на раждане с. Трекляно, обл. Кюстендил Вербувал го служител майор Крум С. Божилов на 25.03.1981 г., регистриран на 07.04.1981 г. Ръководил го служител майор Крум С. Божилов; о. р. Цв. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-943 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 248/ 01.09.1992 г. за унищожаване работно дело IР-828 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при РВМС-Перник от 21.04.1997 г. до 17.05.2001 г. Началник отдел при РВМС-Перник от 12.11.2001 г. до 01.12.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Водопад" Живко Недялков Славов

Дата на раждане: 14.09.1942
Място на раждане: гр. Златоград
Живко Недялков Славов Дата на раждане 14.09.1942 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител о. р. Георги Ихтияров на 13.09.1982 г., регистриран на 23.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ихтияров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Водопад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ в ОУ на МВР-Смолян. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор ДВСК Златоград при РВМС-Смолян от 01.06.2004 до 01.11.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Митева" Жана Александрова Димитрова

Дата на раждане: 09.08.1945
Място на раждане: с. Драганово, обл. Велико Търново
Жана Александрова Димитрова Дата на раждане 09.08.1945 г. Място на раждане с. Драганово, обл. Велико Търново Вербувал я служител ст. лейт. Лалю Иванов Щерев на 15.09.1978 г., регистрирана на 02.10.1978 г. Ръководил я служител ст. лейт. Лалю Иванов Щерев; ст. лейт. Иван Тодоров Балабанов; подп. Христо Димитров Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36257 и в работно дело ІР-17582; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.12.1991 г. до 20.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жана Александрова Димитрова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник; Агент "Жужа; Чолаков" Жасмин Николова Генова

Дата на раждане: 08.11.1948
Място на раждане: гр. София
Жасмин Николова Генова Дата на раждане 08.11.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Крум Симеонов Крумов, регистрирана в ПГУ на 18.09.1979 г.; о. р. Младен Младенов на 04.11.1981 г., регистрирана на 12.11.1981 г.; Ръководил я служител лейт. Крум Симеонов Крумов; о. р. Кирил Камбуров; о. р. Пламен Костов; о. р. Младен Младенов; о. р. Недялков; о. р. С. Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-НТР, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Жужа; Чолаков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф1, а.е. 4221 – 2 тома; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/1990 г. материалите на аг. „Чолаков”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 26.01.2012 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)