Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"З*" намери 150 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Щатен служител "" Златомир Гинчев Гинчев

Дата на раждане: 21.06.1958
Място на раждане: гр. Сливен
Златомир Гинчев Гинчев Дата на раждане 21.06.1958 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на регионална служба "ВП" - София от 01.04.2008 г.
Решение N° 2-814
от 23.01.2017 г.
община Челопеч

Агент; осведомител "Бенковски" Златан Иванов Главанджиев

Дата на раждане: 09.04.1949
Място на раждане: с. Челопеч, обл. Софийска
Златан Иванов Главанджиев Дата на раждане 09.04.1949 г. Място на раждане с. Челопеч, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Васил Христов на 28.11.1968 г., регистриран на 10.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Васил Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Бенковски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-4783; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-158 и работно дело IР-4783 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-180
от 21.05.2013 г.
община Провадия

Агент "Грозданов" Злати Калушев Танушев

Дата на раждане: 11.08.1939
Място на раждане: с. Блъсково, обл. Варна
Злати Калушев Танушев Дата на раждане 11.08.1939 г. Място на раждане с. Блъсково, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Васил Кръстев Димитров на 22.01.1958 г., регистриран на 06.02.1958 г. Ръководил го служител о. р. Васил Кръстев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Грозданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон и обр. 4; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-35480. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1993 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Голев" Здравко Иванов Лалчев

Дата на раждане: 29.02.1948
Място на раждане: гр. Свищов
Здравко Иванов Лалчев Дата на раждане 29.02.1948 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител регистриран на 07.02.1984 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Голев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 4881/ 18.05.1990 г. за изключване от сътрудническия апарат и унищожаване на дело № 15765. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по НИР, междунар. сътрудничество и докторанти, ръководител катедра "Биохимия" в Биологически факултет от 2004 г. до 2008 г.
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Юри" Замфир Павлов Замфиров

Дата на раждане: 08.02.1950
Място на раждане: с. Охрид, обл. Монтана
Замфир Павлов Замфиров Дата на раждане 08.02.1950 г. Място на раждане с. Охрид, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Костадинов Иванов и о. р. Г. Лилков на 21.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Костадинов Иванов; о. р. Тодор Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-774 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-774 (Мх) (налично); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Бойчиновци, издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-590/ 06.01.2016 г. – длъжници към "Обединена българска банка" Обявява установената и обявена с решение № 2-488/ 07.04.2015 г. – община Монтана - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Муксин, Момчил" Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Момчил"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Стамболово, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Златко Христов Златев

Дата на раждане: 14.12.1947
Място на раждане: гр. Върбица
Златко Христов Златев Дата на раждане 14.12.1947 г. Място на раждане гр. Върбица Вербувал го служител о. р. Христо Драганов на 29.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 26/ 07.01.1991 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; секретен сътрудник "Лейла; Дора" Зорница Иванова Александрова

Дата на раждане: 28.05.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Зорница Иванова Александрова Дата на раждане 28.05.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител кап. Петър Георгиев Бранков и майор Велко Кръстев на 22.03.1973 г., регистрирана на 02.06.1972 г. Ръководил я служител кап. Петър Георгиев Бранков; ст. лейт. Ат. Ганев; о. р. Марин Н. Маринов; полк. Петър Димитров Дерибеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Лейла; Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5762 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Сливен от 18.10.2004 г. до 09.04.2009 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Запрянов" Захари Асенов Захариев

Дата на раждане: 23.12.1944
Място на раждане: с. Вискяр, обл. Перник
Захари Асенов Захариев Дата на раждане 23.12.1944 г. Място на раждане с. Вискяр, обл. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Иван Енчев Бакърджиев на 11.09.1972 г., регистриран на 14.10.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Енчев Бакърджиев; лейт. Димитър Димитров; ст. лейт. Станчо Кръстев; лейт. Венцислав Петров Константинов; о. р. Теню Ст. Караславов; о. р. Славко Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Запрянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4835 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 25.08.1990 г. до 20.12.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Красимир" Захари Митев Радуков

Дата на раждане: 12.12.1949
Място на раждане: гр. София
Захари Митев Радуков Дата на раждане 12.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Анастас Христов Василев на 06.02.1969 г., регистриран на 10.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Анастас Христов Василев; о. р. Радул Стойков; о. р. Димитър Тод. Цолов; о. р. Неделчо Богданов; о. р. Димчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР - 2 армия-I; ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27344 МФ; работно дело IР-12741. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 11.01.2008 г. до 18.10.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Загорски" Захари Цветков Янакиев

Дата на раждане: 19.05.1938
Място на раждане: с. Радово, обл. Перник
Захари Цветков Янакиев Дата на раждане 19.05.1938 г. Място на раждане с. Радово, обл. Перник Вербувал го служител полк. Борис Маринов Юруков на 14.12.1981 г., регистриран на 21.12.1981 г. Ръководил го служител полк. Борис Маринов Юруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Загорски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36395. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 24.08.1990 г. до 01.10.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Захари Цветков Янакиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Здравко Георгиев Велев

Дата на раждане: 23.02.1940
Място на раждане: гр. Пловдив
Здравко Георгиев Велев Дата на раждане 23.02.1940 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил КДС, управление I Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2498/ 03.05.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.10.1991 г. до 23.12.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Митко" Злати Георгиев Кацарски

Дата на раждане: 28.04.1957
Място на раждане: гр. Благоевград
Злати Георгиев Кацарски Дата на раждане 28.04.1957 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител полк. Асен Петков Александров на 03.12.1980 г. Ръководил го служител полк. Асен Петков Александров; майор Дечко Назъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 14582; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 578/ 07.03.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 15.01.2009 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Тарасов" Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г., регистриран на 01.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 05.07.1993 г. до 28.07.1995 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. – администрацията на президента Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Симеонов" Златко Борисов Димитров

Дата на раждане: 25.03.1958
Място на раждане: гр. София
Златко Борисов Димитров Дата на раждане 25.03.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Добри Иванов Младенов на 31.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител полк. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36917. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.11.2003 г. до 05.10.2004 г. и от 05.01.2009 г. до 11.09.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Борисов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Здравко Христов Жильов

Дата на раждане: 19.06.1959
Място на раждане: с. Черно море, обл. Бургас
Здравко Христов Жильов Дата на раждане 19.06.1959 г. Място на раждане с. Черно море, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 55/ 10.05.1990 г. е назначен за мл. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Старши дознател в РПУ
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Златан Анастасов Гогов

Дата на раждане: 08.12.1957
Място на раждане: гр. Кърджали
Златан Анастасов Гогов Дата на раждане 08.12.1957 г. Място на раждане гр. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4148/ 17.04.1981 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на конспиративна квартира "Изгрев" Златан Анастасов Гогов

Дата на раждане: 08.12.1957
Място на раждане: гр. Кърджали
Златан Анастасов Гогов Дата на раждане 08.12.1957 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Атанас Кадирев на 30.07.1981 г., регистриран на 05.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Кадирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Изгрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали За Златан Анастасов Гогов в качеството му на съдържател на конспиративна квартира липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Звездан Димитров Гацев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Звездан Димитров Гацев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Стоян Петров Глоздилов на 28.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Петров Глоздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1672. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звездан Димитров Гацев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Николай" Зорат Ахмедов Таламанов

Дата на раждане: 01.10.1958
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Зорат Ахмедов Таламанов Дата на раждане 01.10.1958 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Биков на 20.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Гърмен, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен Обявява установената и обявена с решение № 48/ 08.10.2008 г. – частични избори на 11.10.2008 г.- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Максим " Здравко Михайлов Трифонов

Дата на раждане: 09.10.1949
Място на раждане: Гр. София
Здравко Михайлов Трифонов Дата на раждане 09.10.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Илия Стефанов на 01.06.1978 г. Ръководил го служител О. р. Илия Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-В. Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело рег. № 50588, № 38/ 03.04.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.1998 г.до 16.12.2003 г.
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Юри" Замфир Павлов Замфиров

Дата на раждане: 08.02.1950
Място на раждане: с. Охрид, обл. Монтана
Замфир Павлов Замфиров Дата на раждане 08.02.1950 г. Място на раждане с. Охрид, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Любомир Костадинов Иванов и о. р. Г. Лилков на 21.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Любомир Костадинов Иванов; о. р. Тодор Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-774 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № III-72/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-774 (Мх) (налично); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на Футболен клуб - Монтана Обявява установената и обявена с решение № 2-366/ 02.07.2014 г. – длъжници към банка "Юнион" /понастоящем „МКБ Юнионбанк” АД/- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент; осведомител "Бенковски" Златан Иванов Главанджиев

Дата на раждане: 09.04.1949
Място на раждане: с. Челопеч, обл. Софийска
Златан Иванов Главанджиев Дата на раждане 09.04.1949 г. Място на раждане с. Челопеч, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Васил Христов на 28.11.1968 г., регистриран на 10.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Васил Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Бенковски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-4783; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-158 и работно дело IР-4783 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Кандидат за общински съветник в община Челопеч, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Муксин, Момчил" Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Момчил"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стамболово, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Дора" Зоя Йорданова Миронова

Дата на раждане: 26.02.1951
Място на раждане: с. Войводово, обл. Хасково
Зоя Йорданова Миронова Дата на раждане 26.02.1951 г. Място на раждане с. Войводово, обл. Хасково Вербувал я служител о. р. Гальон Вълчанов на 24.07.1985 г., регистрирана на 07.08.1985 г. Ръководил я служител о. р. Гальон Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на аг. "Дора". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хасково, издигната от БСП и коалиция Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зоя Йорданова Миронова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 206
от 05.04.2011
община Гърмен

Агент "Николай" Зорат Ахмедов Таламанов

Дата на раждане: 01.10.1958
Място на раждане: с. Рибново, обл. Благоевград
Зорат Ахмедов Таламанов Дата на раждане 01.10.1958 г. Място на раждане с. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Биков на 20.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. и от 2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нели " Захаринка Вецкова Славкова

Дата на раждане: 28.10.1957
Място на раждане: С. Прекръсте, обл. Софийска
Захаринка Вецкова Славкова Дата на раждане 28.10.1957 г. Място на раждане С. Прекръсте, обл. Софийска Вербувал я служител Ст. лейт. Георги Крумов Марков на 16.11.1977 г., регистрирана на 06.12.1977 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Георги Крумов Марков; лейт. Петър Василев Дочев; майор Ефтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28126; работно дело IР-13638; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигната от Партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски””
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Здравко Цолов Цолов

Дата на раждане: 25.04.1965
Място на раждане: Гр. Роман
Здравко Цолов Цолов Дата на раждане 25.04.1965 г. Място на раждане Гр. Роман Вербувал го служител Кап. Димчо Паунов Манолов на 20.02.1984 г., регистриран на 27.02.1984 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 32 Ръководил го служител Кап. Димчо Паунов Манолов; кап. П. Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел седми, отделение пето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-586 (2632) (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1048; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП ”Либерална инициатива за демократично европейско развитие – ЛИДЕР”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Здравко " Златан Минчев Яков

Дата на раждане: 03.03.1931
Място на раждане: С. Православ, обл. Стара Загора
Златан Минчев Яков Дата на раждане 03.03.1931 г. Място на раждане С. Православ, обл. Стара Загора Вербувал го служител О. р. Драгич Ненов Гичев на 06.04.1960 г., регистриран на 27.04.1960 г. Ръководил го служител О. р. Драгич Ненов Гичев; Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 3, отдел 2, отделение 7 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-14893; Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 33 работно дело IР-2740; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от „Партия на българските комунисти”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент, осведомител " Валентин " Златко Миладинов Шалев

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: С. Скрът, обл. Благоевград
Златко Миладинов Шалев Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане С. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител Лазар Крачунов Гойнов на 22.01.1967 г. Ръководил го служител Лазар Крачунов Гойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - 1 армия IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на лично дело IО-27 и работно дело IР-676; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ “ЗАЩИТА”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Василева " Златослава Янкова Златева

Дата на раждане: 14.05.1944
Място на раждане: Гр. Разград
Златослава Янкова Златева Дата на раждане 14.05.1944 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал я служител Полк. Лальо Лалев на 09.11.1989 г. Ръководил я служител Полк. Лальо Лалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-Севлиево-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; писмо рег. № 41/ 15.03.1990 г. за Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 34 органите по чл. 1 унищожаване с протокол рег. № 316/ 09.03.1990 г. на делата на аг. "Василева"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Севлиево, издигната от Коалиция за европейско развитие на Севлиевска община /НДСВ, СДС, ВМРО – БНД, Г ЕРГЬОВДЕН /
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Зорат Ахмедов Таламанов

Дата на раждане: 01.10.1958
Място на раждане: С. Рибново, обл. Благоевград
Зорат Ахмедов Таламанов Дата на раждане 01.10.1958 г. Място на раждане С. Рибново, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Биков на 20.11.1980 г. Ръководил го служител Иван Биков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2055; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1677; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гърмен, издигнат от ДПС
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Нещатен служител "" Здравко Маринов Синабов

Дата на раждане: 04.05.1943
Място на раждане: С. Дружинци, обл. Кърджали
Здравко Маринов Синабов Дата на раждане 04.05.1943 г. Място на раждане С. Дружинци, обл. Кърджали Качество Нещатен служител Структури, в които е работил Районно управление на МВР-Момчилград-по линия на ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Заповед за привличане № 83/ 06.05.1980 г., води се на отчет от полк. Стоименов. Публична длъжност или публична дейност Председател на районен съд-Момчилград/ ранг съдия в АС
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Максим" Здравко Михайлов Трифонов

Дата на раждане: 09.10.1949
Място на раждане: Гр. София
Здравко Михайлов Трифонов Дата на раждане 09.10.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Илия Стефанов на 01.06.1978 г. Ръководил го служител О. р. Илия Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-В. Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело на „Максим” рег. № 50588, № 38/ 03.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия в АС-Велико Търново/ ранг предс.отделение ВКС/ВАС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет.
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Щатен служител "" Здравко Христов Жильов

Дата на раждане: 19.06.1959
Място на раждане: с. Черно море, обл. Бургас
Здравко Христов Жильов Дата на раждане 19.06.1959 г. Място на раждане с. Черно море, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 55/ 10.05.1990 г. е назначен за мл. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Старши разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Стоянов; Иванов " Захари Михайлов Захариев

Дата на раждане: 17.08.1949
Място на раждане: Гр. София
Захари Михайлов Захариев Дата на раждане 17.08.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Недялков Йотов на 10.10.1969 г., о. р. Васил Стоянов Левенчов на 10.07.1975 г. Ръководил го служител О. р. Георги Недялков Йотов; Васил Стоянов Левенчов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоянов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланки; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния Решение № 14 / 04.09.2007 г. 32 работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-28482МФ; работно дело Ір- 6465 Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Калин " Златимир Стоянов Орсов

Дата на раждане: 21.12.1962
Място на раждане: Кермен
Златимир Стоянов Орсов Дата на раждане 21.12.1962 Г. Място на раждане Кермен Вербувал го служител П. Терзиев на 15.04.1983 г. Ръководил го служител П. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 02, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1035/ 1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент "Калин", материалите унищожени с протокол 103/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 33
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Балкан" Захари Арангелов Павлов

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: гр. София
Захари Арангелов Павлов Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 19.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28261 и работно дело IР-13784. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к служба от 09.12.1996 г. до 13.04.1999 г.
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Емил" Златко Цанков Цанев

Дата на раждане: 25.01.1956
Място на раждане: гр. Шумен
Златко Цанков Цанев Дата на раждане 25.01.1956 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт Румен Славов на 11.07.1985 г., регистриран на 24.07.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт Румен Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7145; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "АЛУМИНА" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Цанков Цанев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Доверено лице; Агент "Жеков" Зюхтю Ахмед Мехмед

Дата на раждане: 12.06.1954
Място на раждане: с. Дянково, обл. Разград
Зюхтю Ахмед Мехмед Дата на раждане 12.06.1954 г. Място на раждане с. Дянково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Валентин Колев Йовчев на 04.06.1986 г., регистриран на 10.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Колев Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-823 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.10.1999 г. до 07.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зюхтю Ахмед Мехмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Завчо Вълчанов Захов

Дата на раждане: 12.03.1932
Място на раждане: гр. Шабла
Завчо Вълчанов Захов Дата на раждане 12.03.1932 г. Място на раждане гр. Шабла Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2936/ 26.05.1969 г. е назначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1164/ 04.04.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1910/ 15.06.1974 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 848/ 14.02.1975 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.06.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Зорге" Захари Стефанов Зарков

Дата на раждане: 19.12.1948
Място на раждане: гр. София
Захари Стефанов Зарков Дата на раждане 19.12.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Пандов Клянев на 24.11.1967 г., регистриран на 09.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пандов Клянев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зорге Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 29.04.1993 г. до 06.04.1995 г. За Захари Стефанов Зарков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Захари Стефанов Зарков

Дата на раждане: 19.12.1948
Място на раждане: гр. София
Захари Стефанов Зарков Дата на раждане 19.12.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 371/ 08.08.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 380/ 12.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 253/ 28.11.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 265/ 31.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 4350/ 29.09.1983 г. е зачислен за задочна аспирантура във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 206/ 07.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 678/ 05.03.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 29.04.1993 г. до 06.04.1995 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Генов Николов

Дата на раждане: 10.11.1954
Място на раждане: гр. София
Здравко Генов Николов Дата на раждане 10.11.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил МВР, отдел "Задгранични паспорти" Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2934/ 08.08.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.02.2000 г. до 31.05.2004 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Георгиев Богданов

Дата на раждане: 11.04.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Здравко Георгиев Богданов Дата на раждане 11.04.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2150/ 23.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 51/ 30.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 109/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 66/ 20.04.1983 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 71/ 01.04.1986 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 13.08.2002 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Георгиев Стоилков

Дата на раждане: 12.07.1949
Място на раждане: с. Подгорие, обл. Софийска
Здравко Георгиев Стоилков Дата на раждане 12.07.1949 г. Място на раждане с. Подгорие, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1768/ 13.05.1986 г. е назначен за н-к на РУ на МВР-Елин Пелин. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Димитров Георгиев

Дата на раждане: 18.04.1943
Място на раждане: гр. София
Здравко Димитров Георгиев Дата на раждане 18.04.1943 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 866/ 19.02.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 210/ 30.08.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 420/ 03.09.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 125/ 18.03.1976 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 3002/ 21.08.1979 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2488/ 17.07.1980 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 5256/ 20.12.1982 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 3879/ 01.10.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на направление от 01.08.1991 г. до 15.05.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Кирилов Радев

Дата на раждане: 22.04.1951
Място на раждане: гр. Пещера
Здравко Кирилов Радев Дата на раждане 22.04.1951 г. Място на раждане гр. Пещера Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2676/ 24.06.1982 г. е назначен за зам. н-к отделение; със заповед № 146/ 06.01.1984 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 4662/ 27.11.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2102/ 27.07.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 09.06.1992 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Костадинов Канавров

Дата на раждане: 30.07.1953
Място на раждане: гр. Балчик
Здравко Костадинов Канавров Дата на раждане 30.07.1953 г. Място на раждане гр. Балчик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3358/ 04.08.1982 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 223/ 06.05.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 49/ 15.02.1989 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор на РД-Толбухин. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РУС от 01.09.2006 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Николов Димитров

Дата на раждане: 19.06.1939
Място на раждане: гр. Мездра
Здравко Николов Димитров Дата на раждане 19.06.1939 г. Място на раждане гр. Мездра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Враца-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3572/ 03.11.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 89/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 40/ 26.01.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 148/ 15.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 348/ 11.12.1972 г. е преназначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 01.06.1990 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Стоянов Марков

Дата на раждане: 06.08.1949
Място на раждане: гр. София
Здравко Стоянов Марков Дата на раждане 06.08.1949 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 214/ 11.03.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 672/ 06.09.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 74/ 03.01.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2800/ 26.07.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 11.09.1995 г. до 05.03.1998 г.
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Здравко Христов Добрев

Дата на раждане: 12.02.1943
Място на раждане: с. Кичево, обл. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Ивайло" Златомир Иванов Терзиев

Дата на раждане: 17.05.1954
Място на раждане: гр. Рудозем
Златомир Иванов Терзиев Дата на раждане 17.05.1954 г. Място на раждане гр. Рудозем Вербувал го служител кап. Димитър Йорданов Арсов на 12.07.1985 г., регистриран на 17.07.1985 г. Ръководил го служител кап. Димитър Йорданов Арсов; о. р. Н. Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-376 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-376 (Вн) (налично) ; протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 372 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в митница Варна от 01.01.2002 г. до 20.05.2009 г.
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Димитров" Здравко Борисов Милев

Дата на раждане: 16.11.1967
Място на раждане: гр. Неделино
Здравко Борисов Милев Дата на раждане 16.11.1967 г. Място на раждане гр. Неделино Вербувал го служител майор Христо Атанасов Ковачев на 19.11.1987 г., регистриран на 09.12.1987 г. Ръководил го служител майор Христо Атанасов Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1633 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Неделино, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Колчев" Златьо Иванов Боев

Дата на раждане: 08.07.1935
Място на раждане: с. Музга, обл. Габрово
Златьо Иванов Боев Дата на раждане 08.07.1935 г. Място на раждане с. Музга, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Асен Ив. Маринов на 25.11.1957 г. Ръководил го служител о. р. Асен Ив. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1660/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-32407. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Сътрудник "Христо" Златьо Рачев Бъчваров

Дата на раждане: 18.02.1935
Място на раждане: с. Батошево, обл. Габрово
Златьо Рачев Бъчваров Дата на раждане 18.02.1935 г. Място на раждане с. Батошево, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Ангел Секулов на 21.07.1955 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Секулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1194/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-19854. Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кастел от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Агент "Ина" Златка Борисова Борисова

Дата на раждане: 10.01.1939
Място на раждане: гр. Годеч
Златка Борисова Борисова Дата на раждане 10.01.1939 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал я служител ст. лейт. Петър Методиев Богданов на 27.06.1975 г., регистрирана на 10.07.1975 г. Ръководил я служител ст. лейт. Петър Методиев Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Годеч Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-26059 и в работно дело ІР-11281; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 94/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-26059 (налично) и работно дело ІР-11281 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Годеч до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-659
от 31.05.2016 г.
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Агент "Пламен" Златко Спасов Здравков

Дата на раждане: 09.06.1958
Място на раждане: гр. Свиленград
Златко Спасов Здравков Дата на раждане 09.06.1958 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 26.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел ОО КД-ДАИ Ловеч от 31.10.2012 г. до 08.12.2013 г. Директор на дирекция РД АА Ловеч от 31.01.2014 г. до 28.01.2015 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Спасов Здравков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Златко Спасов Здравков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Николай" Зевджет Исмаилов Незиров

Дата на раждане: 07.06.1955
Място на раждане: с. Севар, обл. Разград
Зевджет Исмаилов Незиров Дата на раждане 07.06.1955 г. Място на раждане с. Севар, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Данчо Иванов Гичев на 25.09.1984 г., регистриран на 04.10.1984 г. Ръководил го служител лейт. Данчо Иванов Гичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-448 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1166/ 06.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. работното дело и материали на аг. "Николай". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Севар до 1990 г. Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Муксин, Момчил" Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Момчил"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Поповец до 31.08.1990 г.; ВрИД кмет на кметство Зимовина от 14.11.2003 г. до 06.03.2004 г.; Кмет на кметство Зимовина от 07.03.2004 до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Александър" Здравко Василев Василев

Дата на раждане: 09.06.1959
Място на раждане: гр. Добрич
Здравко Василев Василев Дата на раждане 09.06.1959 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 09.11.1984 г., регистриран на 20.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Малко Търново, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ""
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Божилов" Захарин Атанасов Илиев

Дата на раждане: 26.12.1940
Място на раждане: с. Склаве, обл. Благоевград
Захарин Атанасов Илиев Дата на раждане 26.12.1940 г. Място на раждане с. Склаве, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Апостол Василев Мичков на 11.12.1973 г., регистриран на 24.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Апостол Василев Мичков; о. р. Гешев; о. р. Мичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24448 и работно дело IР-9354 Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Командващ Сухопътните войски от 02.12.1994 г. до 02.07.1996 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Златомир Гинчев Гинчев

Дата на раждане: 21.06.1958
Място на раждане: гр. Сливен
Златомир Гинчев Гинчев Дата на раждане 21.06.1958 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.06.2003 г. до 01.01.2005 г. Обявен с решение № 144/ 22.06.2010 г. - Служба "Военна полиция"
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Тарасов" Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: Гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане Гр. Поморие Вербувал го служител Ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Осведомител "Гагарин; Венко" Запрян Йорданов Паунов

Дата на раждане: 20.12.1950
Място на раждане: с. Козаново, обл. Пловдив
Запрян Йорданов Паунов Дата на раждане 20.12.1950 г. Място на раждане с. Козаново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Лулчо Лулчев на 08.12.1969 г., регистриран на 15.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Лулчо Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Гагарин; Венко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Козаново от 23.11.1995 г. до 09.11.2007 г. За Запрян Йорданов Паунов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-258
от 13.11.2013 г.
ТБ Славяни АД

Агент "Стоянов; Иванов" Захари Михайлов Захариев

Дата на раждане: 17.08.1949
Място на раждане: гр. София
Захари Михайлов Захариев Дата на раждане 17.08.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Недялков Йотов на 10.10.1969 г., регистриран на 10.10.1969 г.; възстановен от о. р. Васил Стоянов Левенчов на 10.07.1975 г. и регистриран на 15.07.1975 г. Ръководил го служител О. р. Георги Недялков Йотов; Васил Стоянов Левенчов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоянов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка – 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 15.04.1993 г. до 09.05.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-691
от 02.08.2016 г.
община Ситово

Агент "Янко" Закир Махмуд Исмаил

Дата на раждане: 04.05.1943
Място на раждане: с. Искра, обл. Силистра
Закир Махмуд Исмаил Дата на раждане 04.05.1943 г. Място на раждане с. Искра, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов на 27.05.1975 г., регистриран на 05.06.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ваньо Маринов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1122 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Янко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-371
от 08.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Балканска универсална банка

Агент "Стоянов; Иванов" Захари Михайлов Захариев

Дата на раждане: 17.08.1949
Място на раждане: гр. София
Захари Михайлов Захариев Дата на раждане 17.08.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Недялков Йотов на 10.10.1969 г., регистриран на 10.10.1969 г.; възстановен от о. р. Васил Стоянов Левенчов на 10.07.1975 г. и регистриран на 15.07.1975 г. Ръководил го служител О. р. Георги Недялков Йотов; Васил Стоянов Левенчов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III; Второ главно управление-ДС, І, ІІІ; ІІІ, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стоянов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка – 2 бр.; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-28482 МФ; работно дело ІР-6465. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Горов" Захари Юриев Адамов

Дата на раждане: 01.06.1956
Място на раждане: гр. Рудозем
Захари Юриев Адамов Дата на раждане 01.06.1956 г. Място на раждане гр. Рудозем Вербувал го служител майор Скобел Ст. Шишков на 19.05.1976 г., регистриран на 16.06.1976 г. Ръководил го служител майор Скобел Ст. Шишков; ст. лейт. Димитър Георгиев; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІІ; ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1548 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.06.1991 г. за унищожаване работно дело ІР-1198 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Рудозем от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Анчев" Златко Здравков Георгиев

Дата на раждане: 14.12.1959
Място на раждане: гр. Рудозем
Златко Здравков Георгиев Дата на раждане 14.12.1959 г. Място на раждане гр. Рудозем Вербувал го служител ст. лейт. Емил Миланов Киров на 15.12.1978 г., регистриран на 15.01.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Миланов Киров; о. р. Васил Г. Христов; о. р. Ленин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-V, управление ІІІ-ІV-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1345 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване работно дело ІР-977 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пловдивци до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Роза" Здравка Лилова Солакова

Дата на раждане: 24.01.1960
Място на раждане: с. Аврен, обл. Кърджали
Здравка Лилова Солакова Дата на раждане 24.01.1960 г. Място на раждане с. Аврен, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Георги Петканов на 26.06.1979 г., регистриран на 04.07.1979 г. Ръководил я служител о. р. Георги Петканов; о. р. Ангел Криворов; о. р. Аделин Могилски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. за унищожаване материалите на "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Аврен, общ. Крумовград, издигнат от инициативен комитет Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Златко Илиев Златев

Дата на раждане: 07.10.1941
Място на раждане: гр. София
Златко Илиев Златев Дата на раждане 07.10.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Йорданов на 15.09.1984 г., регистриран на 18.09.1984 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ТРАНСТУРИСТ” ЕАД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Илиев Златев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Златко Илиев Златев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Джонев" Запрян Димитров Запрянов

Дата на раждане: 26.01.1933
Място на раждане: с. Тополово, обл. Пловдив
Запрян Димитров Запрянов Дата на раждане 26.01.1933 г. Място на раждане с. Тополово, обл. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 14.08.1978 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Тодоров Николов; о. р. Спас Аляков; о. р. Станой Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Джонев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 - 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4106. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1990 г. и от 1994 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Златан" Захари Величков Захариев

Дата на раждане: 24.12.1953
Място на раждане: гр. София
Захари Величков Захариев Дата на раждане 24.12.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Теодосиев на 27.09.1983 г., регистриран на 30.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Теодосиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 129/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Златан". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 285
от 16.11.2011
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Сотиров" Захарин Евлогиев Пенов

Дата на раждане: 26.07.1962
Място на раждане: гр. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Джонев" Запрян Димитров Запрянов

Дата на раждане: 26.01.1933
Място на раждане: с. Тополово, обл. Пловдив
Запрян Димитров Запрянов Дата на раждане 26.01.1933 г. Място на раждане с. Тополово, обл. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 14.08.1978 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Тодоров Николов; о. р. Спас Аляков; о. р. Станой Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Джонев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 - 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4106. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по математически науки от 1995 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Василев" Здравко Кирилов Митков

Дата на раждане: 11.03.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Здравко Кирилов Митков Дата на раждане 11.03.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Стефан Тенев Тенев на 06.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33317. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1999 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Съдържател на явочна квартира "Бор" Златко Атанасов Латев

Дата на раждане: 16.03.1946
Място на раждане: с. Драгойново, обл. Пловдив
Златко Атанасов Латев Дата на раждане 16.03.1946 г. Място на раждане с. Драгойново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 06.04.1987 г., регистриран на 07.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 845/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 0019 материалите на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Нещатен служител "" Здравко Маринов Синабов

Дата на раждане: 04.05.1943
Място на раждане: с. Дружинци, обл. Кърджали
Здравко Маринов Синабов Дата на раждане 04.05.1943 г. Място на раждане с. Дружинци, обл. Кърджали Качество Нещатен служител Структури, в които е работил Районно управление на МВР-Момчилград-по линия на ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Заповед за привличане № 83/ 06.05.1980 г., води се на отчет от полк. Стоименов. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Османов; Олег" Зекерие Адем Махмуд

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Неофит Бозвелиево, обл. Кърджали
Зекерие Адем Махмуд Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Неофит Бозвелиево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Профир Митев на 27.08.1975 г., регистриран на 04.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Профир Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Османов; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Олег"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Неофит Бозвелиево от 1999 г. до 2003 г. и от 07.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Стоян" Здравко Венелинов Башев

Дата на раждане: 02.02.1964
Място на раждане: с. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Здравко Венелинов Башев Дата на раждане 02.02.1964 г. Място на раждане с. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Танчо Кривчев на 09.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Танчо Кривчев; майор Димитър М. Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37815 и в работно дело IР-18340; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шумнатица от 28.10.1999 г. до 11.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Здравко Венелинов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Резидент; секретен сътрудник "Русев" Здравко Симеонов Попов

Дата на раждане: 25.05.1950
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Здравко Симеонов Попов Дата на раждане 25.05.1950 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Илчо Илчевски на 16.06.1983 г., регистриран няа 20.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Илчо Илчевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; секретен сътрудник Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Русев"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Русев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Филип" Зия Тахир Тахир

Дата на раждане: 23.10.1964
Място на раждане: с. Фотиново, обл. Кърджали
Зия Тахир Тахир Дата на раждане 23.10.1964 г. Място на раждане с. Фотиново, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Огнян Тосков Георгиев и подп. Ламбев на 18.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител лейт. Огнян Тосков Георгиев; о. р. Ал. Славчев; о. р. Райчо Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1896 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1381 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до 11.09.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гошо " Здравчо Евтимов Гелев

Дата на раждане: 07.10.1950
Място на раждане: С. Трекляно, общ. Кюстенидл
Здравчо Евтимов Гелев Дата на раждане 07.10.1950 г. Място на раждане С. Трекляно, общ. Кюстенидл Вербувал го служител Ст. лейт. Васил Венев Станойков на 06.11.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Васил Венев Станойков; Васил Георгиев; ст. лейт. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение РО-11 ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1296 (Кв) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Трекляно, издигнат от ВМРО – Българско национално движение
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Златко Иванов Нотев

Дата на раждане: 09.09.1961
Място на раждане: С. Мали извор, обл. Силистра
Златко Иванов Нотев Дата на раждане 09.09.1961 г. Място на раждане С. Мали извор, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС-ОУ-Силистра; ДС-обл. Разград; Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 ДС-РД-Силистра Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отд. 04- ДС; със заповед № 64/ 04.05.1988 г. е преназначен за разузнавач отделение 06-ДС; със заповед № 32/ 06.02.1989 г. е преназначен за разузнавач отдел. контраразузн. общ. Силистра. Кандидат за общински съветник в общ. Силистра, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Златозар Крумов Ангелов

Дата на раждане: 06.12.1946
Място на раждане: Гр. Видин
Златозар Крумов Ангелов Дата на раждане 06.12.1946 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Кап. Илия Любенов Илиев на 14.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Илия Любенов Илиев; лейт. Н. Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1205; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-753; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали")
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Череша " Зонка Райчева Велева

Дата на раждане: 27.01.1948
Място на раждане: Гр. Перник
Зонка Райчева Велева Дата на раждане 27.01.1948 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Боян Дръндев на 16.06.1975 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 Ръководил го служител Боян Дръндев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Череша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигната от КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК"/СДС, ДСБ, ССД, ДП/ За Зонка Райчева Велева липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Агент "Масларски" Здравчо Маринов Здравчев

Дата на раждане: 23.04.1944
Място на раждане: гр. Поморие
Здравчо Маринов Здравчев Дата на раждане 23.04.1944 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал го служител ст. лейт. Никола Любенов Коцев на 05.10.1979 г., регистриран на 01.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Любенов Коцев; о. р. Пламен Денев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-V, СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Масларски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32430; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 01.05.2009 г. Обявява установената с решение № 2-13/ 31.05.2012 г. – Българска стопанска камара - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-53
от 07.08.2012 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Борис" Здравко Бонев Петков

Дата на раждане: 29.05.1951
Място на раждане: гр. София
Здравко Бонев Петков Дата на раждане 29.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 28.03.1986 г., регистриран на 03.04.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1690/ 28.03.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони" на "Борис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 2006 г. до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-398
от 24.09.2014 г.
Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов

Агент "Василев" Здравко Кирилов Митков

Дата на раждане: 11.03.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Здравко Кирилов Митков Дата на раждане 11.03.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител майор Стефан Тенев Тенев на 06.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Тенев Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33317. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 12.01.2000 г. до 21.09.2000 г. Ректор от 21.09.2000 г. до 04.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник " Тарасов " Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане: 30.01.1957
Място на раждане: Гр. Поморие
Златин Вангелов Тръпков Дата на раждане 30.01.1957 г. Място на раждане Гр. Поморие Вербувал го служител Ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Тарасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката. 7 Публична длъжност или публична дейност Секретар по външната политика на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Богомил" Здравко Георгиев Спасов

Дата на раждане: 15.02.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Здравко Георгиев Спасов Дата на раждане 15.02.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Павел Терзиев на 07.05.1981 г., регистриран на 21.05.1981 г.; възстановен от ст. лейт. Иван Василев Бочев и регистриран на 01.03.1989 г. Ръководил го служител о. р. Павел Терзиев; ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Богомил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34539; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено работно дело IР-1044 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.05.1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Звездан Димитров Гацев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Звездан Димитров Гацев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Стоян Петров Глоздилов на 28.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Петров Глоздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1672. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сандански, издигнат от местна коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звездан Димитров Гацев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 259/ 14.09.2011 г. - община Сандански
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Звездан Димитров Гацев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Звездан Димитров Гацев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Стоян Петров Глоздилов на 28.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Петров Глоздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1672. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.06.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звездан Димитров Гацев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Балкан" Зия Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 29.10.1962
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Зия Мустафов Мустафов Дата на раждане 29.10.1962 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Коста Димов Стамов на 04.12.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Коста Димов Стамов; о. р. Вангел Григоров; о. р. Петър Карабойчев; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI; ДС, управление III-ХI-III; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11659; рег. дневник; картони – обр. 4 – 12 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1120 (Кж); протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното и работното дело на "Балкан" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1999 г. до м. октомври 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Зия Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бор" Здравко Христев Славчев

Дата на раждане: 09.02.1942
Място на раждане: с. Избеглии, обл. Пловдив
Здравко Христев Славчев Дата на раждане 09.02.1942 г. Място на раждане с. Избеглии, обл. Пловдив Вербувал го служител Георги Стоянов на 29.12.1973 г., регистриран на 08.01.1974 г. Ръководил го служител Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС, по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Чепеларе от 10.11.1989 г. до 01.05.1991 г. За Здравко Христев Славчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент; осведомител "Бенковски" Златан Иванов Главанджиев

Дата на раждане: 09.04.1949
Място на раждане: с. Челопеч, обл. Софийска
Златан Иванов Главанджиев Дата на раждане 09.04.1949 г. Място на раждане с. Челопеч, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Васил Христов на 28.11.1968 г., регистриран на 10.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Васил Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Бенковски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-4783; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-158 и работно дело IР-4783 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Челопеч, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Пламен" Златко Спасов Здравков

Дата на раждане: 09.06.1958
Място на раждане: гр. Свиленград
Златко Спасов Здравков Дата на раждане 09.06.1958 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Георги Щерев на 26.05.1988 г., регистриран на 07.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; списък рег. № КА 45/ 29.09.1992 г. за унищожаване регистрационните и оперативните материали на аг. "Пламен". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 11 МИР – Ловеч, издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Спасов Здравков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Щатен служител "" Запро Иванов Динев

Дата на раждане: 21.12.1948
Място на раждане: гр. Петрич
Запро Иванов Динев Дата на раждане 21.12.1948 г. Място на раждане гр. Петрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГКПП-Кулата-ДС; СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-222/ 25.01.1988 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 399/ 20.07.1989 г. е преназначен за н-к на ГКПП-Кулата. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Градина" Златко Живков Радев

Дата на раждане: 18.09.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Златко Живков Радев Дата на раждане 18.09.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Йерусалим Стоянов на 10.05.1976 г., регистриран на 26.05.1976 г. Ръководил го служител о. р. Йерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Градина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на дело IЯ-306 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от м. октомври 1991 г. до м. ноември 1991 г. Зам.кмет на общината от м. ноември 1995 г. до м. ноември 2000 г.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)