Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"И*" намери 1077 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Ботев" Ивайло Борисов Савов

Дата на раждане: 19.11.1953
Място на раждане: с. Трекляно, обл. Кюстендил
Ивайло Борисов Савов Дата на раждане 19.11.1953 г. Място на раждане с. Трекляно, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Кирил Н. Иванов на 14.06.1980 г., регистриран на 23.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Н. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ботев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Административен" от 01.04.2008 г. За Ивайло Борисов Савов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Мустафа; Иванко" Ибрям Ембиев Велиев

Дата на раждане: 07.11.1943
Място на раждане: с. Твърдинци, обл. Търговище
Ибрям Ембиев Велиев Дата на раждане 07.11.1943 г. Място на раждане с. Твърдинци, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Ангел Стефанов Миленов на 28.08.1978 г., регистриран на 13.09.1978 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Стефанов Миленов; о. р. Стефан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мустафа; Иванко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1249 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № 33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Иванко". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Твърдинци от 10.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Виктория" Илка Василева Ангелова

Дата на раждане: 28.04.1944
Място на раждане: гр. Търговище
Илка Василева Ангелова Дата на раждане 28.04.1944 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал я служител кап. Димитър Г. Димитров на 12.02.1985 г., регистрирана на 21.02.1985 г. Ръководил я служител кап. Димитър Г. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 3888/ 29.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № КА 61/ 21.11.1990 г. личното дело на "Виктория". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от 29.10.1990 г. до 29.10.1991 г.; Общински съветник от 30.10.1991 г. до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Божидар" Исмет Ахмедов Илязов

Дата на раждане: 01.07.1958
Място на раждане: с. Лиляк, обл. Търговище
Исмет Ахмедов Илязов Дата на раждане 01.07.1958 г. Място на раждане с. Лиляк, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Веселин Станков Великов на 04.04.1985 г., регистриран на 19.04.1985 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Станков Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божидар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1259 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Божидар". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Александрово от 30.10.1991 г. до 20.11.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Шерифов; Минев" Исмет Хасанов Алиев

Дата на раждане: 14.02.1949
Място на раждане: с. Пролаз, обл. Търговище
Исмет Хасанов Алиев Дата на раждане 14.02.1949 г. Място на раждане с. Пролаз, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Ал. Миленков на 08.11.1978 г., регистриран на 17.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Ал. Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шерифов; Минев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1206 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Минев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пролаз от 17.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-622
от 10.03.2016 г.
ЗК УНИКА

Агент "Димитър" Ивет Колева Белева

Дата на раждане: 23.02.1964
Място на раждане: гр. София
Ивет Колева Белева Дата на раждане 23.02.1964 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Христо Недялков Христов на 10.08.1989 г., регистрирана на 23.08.1989 г. Ръководил я служител о. р. Христо Недялков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35922; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ЗК "УНИКА Живот" АД от 15.02.1999 г. до 14.07.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ивет Колева Белева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Щатен служител "" Илко Димитров Желязков

Дата на раждане: 08.02.1958
Място на раждане: гр. Благоевград
Илко Димитров Желязков Дата на раждане 08.02.1958 г. Място на раждане гр. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 760/ 30.11.1981 г. е преназначен за разузнавач в отдел 02; със заповед № 1062/ 27.12.1985 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 934/ 29.12.1986 г. е преназначен за инспектор. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Стамболово, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Абритус" Иво Владимиров Петров

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: гр. Разград
Иво Владимиров Петров Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Веселин Веселинов на 19.10.1986 г., регистриран на 23.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Абритус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 1116/ 12.06.1990 г. за унищожаване дело IЯ-272 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 до 15.10.1995 г. Общински съветник от 17.11.1995 до 20.09.1999 г. Общински съветник от 29.10.1999 до 29.09.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Илко" Исмаил Хюсеинов Халидов

Дата на раждане: 03.08.1968
Място на раждане: с. Менгишево, обл. Шумен
Исмаил Хюсеинов Халидов Дата на раждане 03.08.1968 г. Място на раждане с. Менгишево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Цв. Николов на 07.12.1989 г., регистриран на 18.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цв. Николов; ст. лейт. Димитър Григоров Иванов; ст. лейт. Тодор Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-519 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Конево от м. ноември 1995 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Хюсеинов Халидов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Агент "Серьожа" Исмет Алиосманов Османов

Дата на раждане: 21.11.1961
Място на раждане: гр. Върбица
Исмет Алиосманов Османов Дата на раждане 21.11.1961 г. Място на раждане гр. Върбица Вербувал го служител ст. лейт. Генчо Ганчев Гатев на 11.12.1984 г., регистриран на 17.12.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Генчо Ганчев Гатев; лейт. Христо Драганов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серьожа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-476 (Шн) и в работно дело ІР-100 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чернооково до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмет Алиосманов Османов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Агент "Орлин" Исмет Алиев Кючуков

Дата на раждане: 25.05.1949
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Исмет Алиев Кючуков Дата на раждане 25.05.1949 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Савов на 17.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Савов; кап. Георги Янков Симеонов; майор Благовест Матев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3798 (Рс) и в работно дело IР-1092 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмет Алиев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Ивайло" Иво Любомиров Инджев

Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: Гр. София
Иво Любомиров Инджев Дата на раждане 16.04.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Делев Димовски на 08.07.1983 г., регистриран на 12.11.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Делев Димовски; П. Власковски; Веселин С. Павлов; Марин Маринов; кап. Кирил Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6405; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен директор от 25.04.1990 г. 29.12.1990 г . Главен директор от 29.12.1990 г. до 30.07.1993 г.
Решение N° 2-508
от 19.05.2015 г.
община Септември

Информатор "Пенев" Илия Стоянов Илиев

Дата на раждане: 13.11.1936
Място на раждане: с. Семчиново, обл. Пазарджик
Илия Стоянов Илиев Дата на раждане 13.11.1936 г. Място на раждане с. Семчиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Димитър Георг. Кацарски на 09.03.1956 г., регистриран на 03.04.1956 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Георг. Кацарски; ст. лейт. Иван Станев Гешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-15112; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 792/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-21458. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Явор" Ивайло Любенов Бръзицов

Дата на раждане: 27.11.1949
Място на раждане: гр. София
Ивайло Любенов Бръзицов Дата на раждане 27.11.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Иванов Бакоев на 17.02.1976 г., регистриран на 02.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Ал. Александров; о. р. А. Левчев; о. р. Л. Лупов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-III-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27703; работно дело IР-13170. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 24.01.2002 г. до 08.11.2003 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Осенов" Иво Любенов Петров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иво Любенов Петров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. М. Минков на 28.03.1986 г., регистриран на 29.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. М. Минков; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Осенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7387 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 31.12.2000 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Иванов" Иларион Пантелеев Стоянов

Дата на раждане: 08.10.1949
Място на раждане: гр. София
Иларион Пантелеев Стоянов Дата на раждане 08.10.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Славчев Арсов на 13.06.1975 г., регистриран на 18.06.1975 г., регистриран в ПГУ на 16.10.1980 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Славчев Арсов; о. р. Орлин Станчев; о. р. Д.Младенов; о. р. Калин Ламбрев; о. р. Стефан Генев; о. р. Георги Желев; о. р. Венцислав Канстантинов; о. р. Петър Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I, управление II-"ЧЖ", управление II-IХ, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1- 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37514; работно дело IР-13575; дело Ф1, а.е. 4755. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иларион Пантелеев Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Бонковски" Илия Велев Ковачки

Дата на раждане: 08.02.1940
Място на раждане: с. Дрен, обл. Перник
Илия Велев Ковачки Дата на раждане 08.02.1940 г. Място на раждане с. Дрен, обл. Перник Вербувал го служител регистриран на 30.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тошко Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бонковски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5792. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 20.10.1990 г. до 01.10.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Кравцов" Илия Георгиев Кръстелников

Дата на раждане: 07.04.1943
Място на раждане: с. Павелско, обл. Смолян
Илия Георгиев Кръстелников Дата на раждане 07.04.1943 г. Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кравцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.05.2000 г. до 31.03.2002 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Калев; Деянов" Илия Иванов Кондов

Дата на раждане: 01.07.1939
Място на раждане: с. Люляково, обл. Бургас
Илия Иванов Кондов Дата на раждане 01.07.1939 г. Място на раждане с. Люляково, обл. Бургас Вербувал го служител регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Дудушки; полк. Димитър Доксев Димитров; майор Андрей Кирилов; кап. Милуш Манолов; майор Никола М. Николов; майор Филип Филипов; майор Стефан Челиев; о. р. А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Калев; Деянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5815. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Явор" Илия Иванов Узунов

Дата на раждане: 16.05.1943
Място на раждане: гр. Велинград
Илия Иванов Узунов Дата на раждане 16.05.1943 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител полк. Иван Стоянов Николов и майор Борис Благоев Борисов на 14.08.1979 г. Ръководил го служител полк. Иван Стоянов Николов; майор Борис Благоев Борисов; кап. Валентин Радомирски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 13949. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, І секретар от 15.01.1990 г. до 22.07.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Каменов" Илчо Иванов Главашки

Дата на раждане: 24.11.1954
Място на раждане: гр. Враца
Илчо Иванов Главашки Дата на раждане 24.11.1954 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Куньо Ив. Манолов на 27.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Куньо Ив. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35159. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 27.11.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Илчо Иванов Главашки към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Агент "Петров" Илия Параскевов Пасков

Дата на раждане: 09.02.1946
Място на раждане: с. Кошава, обл. Видин
Илия Параскевов (Парашкевов) Пасков Дата на раждане 09.02.1946 г. Място на раждане с. Кошава, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Сашко Илиев Цветанов на 02.07.1979 г., регистриран на 06.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Николай Костадинов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III; управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Петров"". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Деловодство" от 23.09.1996 г. до 03.11.2003 г.
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Илия Стоянов Тунчев

Дата на раждане: 01.12.1934
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Илия Стоянов Тунчев Дата на раждане 01.12.1934 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Асен Пелтеков на 25.06.1976 г., регистриран на 19.07.1976 г. Ръководил го служител лейт. Асен Пелтеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-307 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г.
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Мурадов" Иляз Илязов Ибишев

Дата на раждане: 05.03.1957
Място на раждане: с. Блатска, обл. Благоевград
Иляз Илязов Ибишев (Илияз Илияз Ибиш) Дата на раждане 05.03.1957 г. Място на раждане с. Блатска, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Бл. Москов на 12.10.1978г. Ръководил го служител о. р. Димитър Бл. Москов, о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Мурадов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-2839 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Блатска от 2003 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Ивайло Емилов Пашов

Дата на раждане: 13.07.1964
Място на раждане: гр. София
Ивайло Емилов Пашов Дата на раждане 13.07.1964 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 812/ 24.10.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Илия Борисов Дунов

Дата на раждане: 02.08.1937
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Илия Борисов Дунов Дата на раждане 02.08.1937 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-1968/ 21.04.1975 г. е назначен за следовател I ст.; със заповед № 37/ 30.04.1976 г. е преназначен за ст. следовател III ст.; със заповед № 92/ 23.12.1977 г. е преназначен за ст. следовател II ст.; със заповед № К-2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 248/ 23.06.1989 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-София
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Котков" Илия Николов Караманов

Дата на раждане: 16.02.1951
Място на раждане: гр. Асеновград
Илия Николов Караманов Дата на раждане 16.02.1951 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Красимир Христов на 26.11.1970 г., регистриран на 05.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Христов; о. р. Любомир Измирлийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-София-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Котков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОСлС-Пловдив За Илия Николов Караманов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Кравцов" Илия Георгиев Кръстелников

Дата на раждане: 07.04.1943
Място на раждане: с. Павелско, обл. Смолян
Илия Георгиев Кръстелников Дата на раждане 07.04.1943 г. Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кравцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.02.1993 г. до 01.05.1993 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Петър" Илия Асенов Григоров

Дата на раждане: 22.03.1956
Място на раждане: гр. Кърджали
Илия Асенов Григоров Дата на раждане 22.03.1956 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Илчов Павлов на 14.08.1986 г., регистриран на 20.08.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Илчов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1042 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-811 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Лице, посочено като длъжник - съдружник във фирма - длъжник – КФ "ЕМИСИ", гр. Шумен Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Секретен сътрудник "Яне" Илия Иванов Тодоров

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Иванов Тодоров Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев на 07.07.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Чавдар Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6221; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "МИРАКЪЛ ЕКСПРЕС" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Ганов " Илия Атанасов Гутов

Дата на раждане: 02.09.1953
Място на раждане: Гр. Петрич
Илия Атанасов Гутов Дата на раждане 02.09.1953 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Кап. Илко Тошев Филев на 13.12.1985 г., регистриран на 09.01.1986 г. Ръководил го служител Кап. Илко Тошев Филев; Орлин Несторов; Илия Дим. Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 05, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Ганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-298; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от БСП
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Осведомител " Иванов " Илия Грозев Начев

Дата на раждане: 27.03.1951
Място на раждане: С. Николово, обл. Хасково
Илия Грозев Начев Дата на раждане 27.03.1951 г. Място на раждане С. Николово, обл. Хасково Вербувал го служител Подп. Минко Минчев Златев на 01.04.1971 г. Ръководил го служител Подп. Минко Минчев Златев; Стефан Вранчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-отдел Пловдив-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен осведомител Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 60 сътрудник Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кърджали, издигнат от Коалиция „ОБТ – БСД” За Илия Грозев Начев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нешо " Илия Желязков Гаванозов

Дата на раждане: 26.02.1958
Място на раждане: Гр. Елхово
Илия Желязков Гаванозов Дата на раждане 26.02.1958 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Димитър Атанасов на 26.06.1980 г. Ръководил го служител Димитър Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2003; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1126; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Елхово, издигнат от "Българско движение Национален идеал за единство”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Матросов " Илия Колев Илиев

Дата на раждане: 14.09.1938
Място на раждане: Гр. Габрово
Илия Колев Илиев Дата на раждане 14.09.1938 г. Място на раждане Гр. Габрово Вербувал го служител Стефан Бонев Цонев на 28.09.1958 г. Ръководил го служител Стефан Бонев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел IХ-II Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 61 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Матросов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39173; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в общ. Габрово, издигнат от ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Кристал " Илия Кольов Илиев

Дата на раждане: 05.12.1966
Място на раждане: Гр. София
Илия Кольов Илиев Дата на раждане 05.12.1966 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Петьо Петров на 12.03.1990 г. Ръководил го служител Кап. Петьо Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-05-07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кристал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 6; дело ІА-35; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от "Съюз на свободните демократи"
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Рали " Илия Косев Минчев

Дата на раждане: 23.01.1955
Място на раждане: С. Паламарца, обл. Търговище
Илия Косев Минчев Дата на раждане 23.01.1955 г. Място на раждане С. Паламарца, обл. Търговище Вербувал го служител Лейт. Стоян Цонев Стоянов на 14.05.1986 г., регистриран на 12.06.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Стоян Цонев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 62 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Рали Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1373 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от коалиция "ИНИЦИАТИВА РУСЕ-ВМРО-ГЕРГЬОВДЕН-ССД "
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Звезда " Илия Нейков Стойчев

Дата на раждане: 13.12.1939
Място на раждане: С. Малка Желязна, обл. Ловеч
Илия Нейков Стойчев Дата на раждане 13.12.1939 г. Място на раждане С. Малка Желязна, обл. Ловеч Вербувал го служител Иван Петров на 11.06.1981 г. Ръководил го служител Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-224 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стамболово, издигнат от Предизборна коалиция "Заедно за Стамболово" / БСП , НДСВ/
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Съдържател на явочна квартира "Юрист" Илия Петров Пачолов

Дата на раждане: 23.08.1952
Място на раждане: Гр. Добрич
Илия Петров Пачолов Дата на раждане 23.08.1952 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител Рангел Рангелов на 10.10.1985 г., регистриран на 15.10.1985 г. Ръководил го служител Рангел Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Юрист Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 87/ 27.03.1990 г. за определяне за унищожаване личното дело на "Юрист"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на АС-Варна/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Симеон" Илия Динев Иванов

Дата на раждане: 02.08.1950
Място на раждане: с. Безмер, обл. Ямбол
Илия Динев Иванов Дата на раждане 02.08.1950 г. Място на раждане с. Безмер, обл. Ямбол Вербувал го служител кап. Стефан Тотев на 06.10.1981 г., регистриран на 15.10.1981 г. Ръководил го служител кап. Стефан Тотев; о. р. Алексей Славчев; о. р. Райчо Митев; о. р. Николай Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2077; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стара Загора, издигнат от Местна коалиция от партии "Новата Стара Загора" /ПП "Българска социалдемократическа партия", ПП "Новото време", ПП "Обединени земеделци", ПП "Радикалдемократическа партия в България"/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Динев Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Кирил " Илия Харалампиев Конeв

Дата на раждане: 06.02.1928
Място на раждане: Гр. Петрич
Илия Харалампиев Конeв Дата на раждане 06.02.1928 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Цветан Петков на 28.11.1975 г. Ръководил го служител Цветан Петков; Младен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС Решение № 14 / 04.09.2007 г. 36 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник. протоколи за унищожаване № 73/ 03.05.1990 г. лично дело ІА-30504 и работно дело ІР-16288 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Осипов" Илия Ангелов Щърбанов

Дата на раждане: 21.11.1928
Място на раждане: гр. Лом
Илия Ангелов Щърбанов Дата на раждане 21.11.1928 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Добри Василев Божилов на 05.07.1975 г., регистриран на 15.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Добри Василев Божилов; о. р. Христо Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Осипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-26441 и в работно дело ІР-11695; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Неизпълнителен директор и член на Съвета на директорите на "Булгаргаз-Холдинг" ЕАД от 12.12.1994 г. до 06.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Нарцис" Илия Колев Илиев

Дата на раждане: 13.11.1954
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Сливен
Илия Колев Илиев Дата на раждане 13.11.1954 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен Вербувал го служител лейт. Антон Минев Бенишев на 23.03.1986 г., регистриран на 09.04.1986 г. Ръководил го служител лейт. Антон Минев Бенишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-71 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № СЗ КА 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-71 (Хс) (налично); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-79 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД от 29.11.2005 г. до 03.05.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Рашков" Илия Кръстев Илиев

Дата на раждане: 15.01.1947
Място на раждане: с. Лозен, обл. Хасково
Илия Кръстев Илиев Дата на раждане 15.01.1947 г. Място на раждане с. Лозен, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов на 15.03.1967 г., регистриран на 30.03.1967 г. Ръководил го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІ армия-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рашков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС до 1990 г. За Илия Кръстев Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Щатен служител "" Илия Димитров Джутев

Дата на раждане: 30.08.1958
Място на раждане: гр. Варна
Илия Димитров Джутев Дата на раждане 30.08.1958 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К 3862/ 27.09.1984 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от МК "Живот за Варна" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Якимов" Илия Тодоров Илиев

Дата на раждане: 10.04.1946
Място на раждане: с. Гороцвет, обл. Разград
Илия Тодоров Илиев Дата на раждане 10.04.1946 г. Място на раждане с. Гороцвет, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов на 28.04.1965 г., регистриран на 07.05.1965 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-III- III армия Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Якимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично и работно дело IА-3460. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Началник Регионална служба "Поземлена реформа"-Разград от 01.09.1998 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Явор" Илия Кирязов Кирязов

Дата на раждане: 01.10.1936
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Илия Кирязов Кирязов Дата на раждане 01.10.1936 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Тома Томов на 17.03.1986 г., регистриран на 11.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Тома Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Мичурин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение аз унищожаване делото на Я/К "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на БТ – Мичурин и БТ – Царево от 01.12.1990 г. до 18.07.1997 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Стефанов" Илия Иванов Попов

Дата на раждане: 27.11.1936
Място на раждане: гр. Ловеч
Илия Иванов Попов Дата на раждане 27.11.1936 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Атанас Т. Георгиев на 31.03.1976 г., регистриран на 12.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Т. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА.-30421 и работно дело IР-16196. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник щаб от 15.08.1990 г. до 30.09.1994 г. Зам.началник на Генералния щаб от 30.09.1994 г. до 01.09.1996 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Апостол" Илия Тодоров Шишманов

Дата на раждане: 08.12.1960
Място на раждане: с. Полски Сеновец, обл. В. Търново
Илия Тодоров Шишманов Дата на раждане 08.12.1960 г. Място на раждане с. Полски Сеновец, обл. В. Търново Вербувал го служител лейт. Веселин Асенов Марчев на 13.12.1978 г., регистриран на 15.01.1979 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-484 (В.Т.); протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-2841 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"" в 4-и ИР-Велико Търново
Решение N° 2-312
от 19.02.2014 г.
Бизнес банка АД

Агент "Славчо" Илия Константинов Илиев

Дата на раждане: 25.02.1950
Място на раждане: гр. София
Илия Константинов Илиев Дата на раждане 25.02.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Иванов Темелков на 20.11.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Иванов Темелков; о. р. Стоянов; о. р. Тодор Живков; о. р. Панайот Тонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, управление II-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30802 и в работно дело IР-16570; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 22.07.1992 г. до 18.03.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Щатен служител "" Илия Николов Илиев

Дата на раждане: 29.06.1953
Място на раждане: гр. Болярово
Илия Николов Илиев Дата на раждане 29.06.1953 г. Място на раждане гр. Болярово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ямбол-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 300/ 13.01.1983 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общ. съветник в общ. Болярово, издигнат от ПП "РЗС" Обявява установената с решение № 269/ 20.09.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Явор" Илия Каменов Иванов

Дата на раждане: 09.03.1961
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Илия Каменов Иванов Дата на раждане 09.03.1961 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Ценко Цветков на 12.09.1986 г., регистриран на 23.09.1986 г. Ръководил го служител о. р. Ценко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Кула - ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-251; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Подгоре, общ. Макреш, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-226/ 13.08.2013 г. – община Макреш Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; Агент "Стефан" Илия Иванов Деевски

Дата на раждане: 22.10.1938
Място на раждане: гр. Несебър
Илия Иванов Деевски Дата на раждане 22.10.1938 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Вангел Кирилов Васев на 28.05.1970 г., регистриран на 10.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Кирилов Васев; о. р. Цв. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1319 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „СТОМАНА” АД, гр. Перник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Колев" Илия Петров Димитров

Дата на раждане: 27.08.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Петров Димитров Дата на раждане 27.08.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител подп. Атанас Атанасов Мазноков на 06.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител подп. Атанас Атанасов Мазноков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Петрич по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2313 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1937 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Член на контролен орган /Контролен съвет/ на фирма – длъжник „АГРО ЮГ” АД, гр. Петрич Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Кирил " Илия Харалампиев Конeв

Дата на раждане: 06.02.1928
Място на раждане: Гр. Петрич
Илия Харалампиев Конeв Дата на раждане 06.02.1928 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Цветан Петков на 28.11.1975 г. Ръководил го служител Цветан Петков; Младен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник. протокол за унищожаване № 73/ 03.05.1990 г. лично дело ІА-30504 и работно дело ІР-16288 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на науката и висшето образование - 22.09.1990 г. - 20.12.1990 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 31
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Осведомител "Иванов" Илия Грозев Начев

Дата на раждане: 27.03.1951
Място на раждане: гр. Хасково
Илия Грозев Начев Дата на раждане 27.03.1951 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител подп. Минко Минчев Златев на 01.04.1971 г. Ръководил го служител подп. Минко Минчев Златев; о. р. Стефан Вранчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-отдел Пловдив-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. За Илия Грозев Начев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Маринов " Илия Гиргинов Габровски

Дата на раждане: 25.09.1941
Място на раждане: С. Габрово, обл. Кърджали
Илия Гиргинов Габровски Дата на раждане 25.09.1941 г. Място на раждане С. Габрово, обл. Кърджали Вербувал го служител Сашо Николов на 05.05.1975 г. Ръководил го служител Сашо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Момчилград, издигнат от БСП За Илия Гиргинов Габровски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Стоянов" Илия Гинков Илиев

Дата на раждане: 20.01.1951
Място на раждане: с. Каменец, обл. Ямбол
Илия Гинков Илиев Дата на раждане 20.01.1951 г. Място на раждане с. Каменец, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Павел Жечев Павлов на 31.10.1979 г., регистриран на 10.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2072 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1211 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра в Технически колеж гр. Ямбол от м. 04.2008 г. до м. 02.2012 г. Ръководител на катедра във Факултет "Техника и технологии" от м. 02.2012 г.
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Павел" Илия Джоков Илиев

Дата на раждане: 07.12.1950
Място на раждане: с. Буковец, обл. Монтана
Илия Джоков Илиев Дата на раждане 07.12.1950 г. Място на раждане с. Буковец, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Дончев Пенчев на 04.03.1986 г., регистриран на 06.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Дончев Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36387 и в работно дело IР-17649; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Синдикалния съвет на Съюза на транспортните синдикати в България Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Джоков Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Цанев" Илия Богомилов Илиев

Дата на раждане: 16.06.1956
Място на раждане: гр. Айтос
Илия Богомилов Илиев Дата на раждане 16.06.1956 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител майор Иван Киров Шаренков на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител майор Иван Киров Шаренков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение I-Сл. бряг по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-612 (Бс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Орбител Кондор" ООД “ОРФЕЙ МЕДИЯ ФМ” ООД Проверени са 7 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Неделчев(ски)" Илия Миланов Илиев

Дата на раждане: 29.11.1950
Място на раждане: с. Червенаково, обл. Сливен
Илия Миланов Илиев Дата на раждане 29.11.1950 г. Място на раждане с. Червенаково, обл. Сливен Вербувал го служител лейт. Георги Петков Джуров на 18.04.1984 г., регистриран на 18.04.1984 г. Ръководил го служител лейт. Георги Петков Джуров; лейт. Владимир Христов Дунчев; подп. Светозар Йорданов Димитров; о. р. А. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Неделчев(ски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1- 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 6925 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор в Сдружение "Християнски център" Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. "СЕВЕРОЗАПАДНА МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ" ООД Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност. "7 ДНИ ТВ" АД Проверени са 20 лица. Петнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Цезар" Илия Василев Яков

Дата на раждане: 07.11.1955
Място на раждане: с. Коларово, обл. Благоевград
Илия Василев Яков Дата на раждане 07.11.1955 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Димитър Георгиев Льонов на 08.08.1975 г., регистриран на 19.08.1975 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Георгиев Льонов; ст. лейт. Стоян П. Гроздилов; ст. лейт. Христо Ст. Арнаудов; лейт. Богомил Велев Чанин; лейт. Д. Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3058 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Петрич, издигнат от Партия "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Василев Яков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Божанов" Илия Михов Петков

Дата на раждане: 10.09.1947
Място на раждане: с. Климентово, обл. Варна
Илия Михов Петков Дата на раждане 10.09.1947 г. Място на раждане с. Климентово, обл. Варна Вербувал го служител подп. Н. Савов на 29.12.1967 г., регистриран на 08.01.1968 г. Ръководил го служител подп. Н. Савов; майор Илия Стефанов Илиев; о. р. Паруш Стоянов Парашкевов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2684 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-733 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2684 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Резидент "Соколов" Илия Илиев Митрев

Дата на раждане: 16.11.1952
Място на раждане: с. Скрът, обл. Благоевград
Илия Илиев Митрев Дата на раждане 16.11.1952 г. Място на раждане с. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Здравко Петров на 13.10.1978 г., регистриран на 27.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Здравко Петров; о. р. Ангел Д. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1956 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2334 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-194
от 19.06.2013 г.
община Горна Оряховица

Агент "Апостол" Илия Тодоров Шишманов

Дата на раждане: 08.12.1960
Място на раждане: с. Полски Сеновец, обл. В. Търново
Илия Тодоров Шишманов Дата на раждане 08.12.1960 г. Място на раждане с. Полски Сеновец, обл. В. Търново Вербувал го служител лейт. Веселин Асенов Марчев на 13.12.1978 г., регистриран на 15.01.1979 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-484 (В.Т.); протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-2841 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.11.1990г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-546
от 09.09.2015 г.
Министерство на отбраната-кадрови промени

Агент "Илиев" Илия Георгиев Налбантов

Дата на раждане: 04.10.1957
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Илия Георгиев Налбантов Дата на раждане 04.10.1957 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Добри Г. Бинев на 04.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Добри Г. Бинев; о. р. Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28784 и работно дело IР-14400. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на политическия кабинет до 16.06.2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-224
от 07.08.2013 г.
община Димово

Сътрудник "Стругаров (Стругарев)" Илия Евтимов Димитров

Дата на раждане: 28.09.1930
Място на раждане: с. Карбинци, обл. Видин
Илия Евтимов Димитров Дата на раждане 28.09.1930 г. Място на раждане с. Карбинци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Никола Димитров Динчев на 28.01.1971 г., регистриран на 06.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров Динчев; о. р. Ив. Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - I армия - III, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Стругаров (Стругарев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6043; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-900. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Карбинци до 11.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Лес" Илия Събев Ралев

Дата на раждане: 22.11.1940
Място на раждане: гр. Съединение
Илия Събев Ралев Дата на раждане 22.11.1940 г. Място на раждане гр. Съединение Вербувал го служител о. р. Станимир Стоилов на 12.02.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Станимир Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лес Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-203 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Андрей" Илия Янков Илиев

Дата на раждане: 17.01.1948
Място на раждане: гр. София
Илия Янков Илиев Дата на раждане 17.01.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Петко Радев Петков на 22.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител подп. Петко Радев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-IV, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35604; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "НОВА СИЛА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Янков Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Агент "Иво" Илия Благоев Илиев

Дата на раждане: 27.05.1942
Място на раждане: гр. София
Илия Благоев Илиев Дата на раждане 27.05.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Методи Василев Христов на 19.10.1976 г., регистриран на 29.10.1976 г. Ръководил го служител лейт. Методи Василев Христов; о. р. Валери Гълъбов; о. р. Н. Коцев; о. р. Пламен Денев; о. р. Иван Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – V РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32520; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2001 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Кравцов" Илия Георгиев Кръстелников

Дата на раждане: 07.04.1943
Място на раждане: с. Павелско, обл. Смолян
Илия Георгиев Кръстелников Дата на раждане 07.04.1943 г. Място на раждане с. Павелско, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Йордан Христов на 29.01.1973 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1973 г.; кап. Неделчо Кънчев Богданов на 18.02.1977 г., регистриран на 01.03.1977 г.; възстановен в ПГУ Ръководил го служител подп. Йордан Христов; ст. лейт. Христо Д. Караколев; кап. Божидар Антонов; ст. лейт. Иван Живев; полк. Иван Великов; кап. Неделчо Кънчев Богданов; о. р. Огнян Стоилов; о. р. К. Съботинов; о. р. Милко Георгиев; о. р. Христо Темелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, ВГУ-I-II, ВГУ-I-III, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кравцов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр, обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33063; лично и работно дело Ф1, а.е. 3549 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Мюнхен от 31.10.1993 г. до 08.10.1997 г.
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Резидент "Максим" Илия Дочев Симеонов

Дата на раждане: 07.02.1943
Място на раждане: с. Жегларци, обл. Добрич
Илия Дочев Симеонов Дата на раждане 07.02.1943 г. Място на раждане с. Жегларци, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Иван Стоянов Иванов на 24.02.1982 г., регистриран на 30.03.1982 г. Ръководил го служител кап. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-380 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Андрей" Илия Иванов Чалъков

Дата на раждане: 26.11.1939
Място на раждане: гр. Плиска
Илия Иванов Чалъков Дата на раждане 26.11.1939 г. Място на раждане гр. Плиска Вербувал го служител о. р. Димитър Кечашки на 30.01.1980 г., регистриран на 21.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Кечашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-27886 и работно дело ІР-13350. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на ВРЗ "Хан Аспарух" ЕООД, гр. Добрич от 28.09.2000 г. до 06.06.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Щатен служител "" Илия Вълев Илиев

Дата на раждане: 01.04.1957
Място на раждане: гр. Хасково
Илия Вълев Илиев Дата на раждане 01.04.1957 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 514/ 15.02.1987 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за кмет на с. Ябълково, общ. Димитровград, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Явор " Илия Каменов Иванов

Дата на раждане: 09.03.1961
Място на раждане: с. Подгоре, обл. Видин
Илия Каменов Иванов Дата на раждане 09.03.1961 г. Място на раждане с. Подгоре, обл. Видин Вербувал го служител Ценко Цветков на 12.09.1986г. Ръководил го служител Ценко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Кула ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 251; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Подгоре, общ. Макреш, обл. Видин, издигнат от БСП и Земеделски Народен Съюз Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Вълков " Илия Митев Илиев

Дата на раждане: 11.05.1967
Място на раждане: с. Блатец, обл. Сливен
Илия Митев Илиев Дата на раждане 11.05.1967 г. Място на раждане с. Блатец, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. л-т Борислав Мановски на 04.11.1986г. Ръководил го служител Ст. л-т Борислав Мановски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Вълков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация (обещанние) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 1252; протокол за унищожаване на р. д. № 11/07.06.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на с. Драгоданово, общ. Сливен, издигнат от ДПС
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Агент "Росен" Илия Станчев Георгиев

Дата на раждане: 27.09.1956
Място на раждане: гр. Бургас
Илия Станчев Георгиев Дата на раждане 27.09.1956 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Тодор Димитров Браяновски на 26.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Димитров Браяновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-3157 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г.с предложение за унищожаване работно дело IР-1730 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 21.05.2001г. Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Сътрудник "Илко" Илия Петров Грозев

Дата на раждане: 16.01.1944
Място на раждане: к. Свирците, обл. Велико Търново
Илия Петров Грозев Дата на раждане 16.01.1944 г. Място на раждане к. Свирците, обл. Велико Търново Вербувал го служител полк. Нейков на 07.06.1977 г. Ръководил го служител полк. Нейков; кап. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Илко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 10168; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" - Велико Търново Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен и нещатен служител "" Илия Иванов Илиев

Дата на раждане: 14.04.1933
Място на раждане: с. Балкан махала, обл. Пловдив
Илия Иванов Илиев Дата на раждане 14.04.1933 г. Място на раждане с. Балкан махала, обл. Пловдив Качество Щатен и нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 397/ 14.03.1960 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 241/ 30.12.1962 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 41/ 25.12.1967 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 33/ 07.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 11/ 05.04.1971 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 59/ 01.07.1974 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 146/ 27.06.1977 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Привлечен за нещатен служител със заповед № 196/ 24.09.1986 г. и се води на отчет от подп. Сашо Николов Синабов. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Рогозче до м. ноември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Ангелов Лингорски

Дата на раждане: 15.12.1924
Място на раждане: гр. Троян
Илия Ангелов Лингорски Дата на раждане 15.12.1924 г. Място на раждане гр. Троян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, управление I, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 6697/ 02.10.1952 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № С-1833/ 20.07.1953 г. е преназначен за н-к отделение II степен; със заповед № 1158/ 19.11.1962 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 314/ 06.02.1967 г. е преназначен за н-к отдел; със заповед № 2728/ 18.08.1967 г. е преназначен за зам. н-к управление; със заповед № 502/ 28.01.1969 г. е преназначен за зам. н-к на управление I; със заповед № 5380/ 12.10.1971 г. е преназначен за зам. н-к на управление IV; със заповед № 3228/ 06.08.1976 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2012/ 05.06.1978 г. е преназначен за първи зам. н-к на управление IV; със заповед № К-168/ 13.01.1986 г. е преназначен за първи зам. н-к самостоятелно управление ОТУ. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление до 1990 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Асенов Иванов

Дата на раждане: 11.08.1931
Място на раждане: гр. Димово
Илия Асенов Иванов Дата на раждане 11.08.1931 г. Място на раждане гр. Димово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Враца-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4236/ 14.10.1966 г. е назначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1306/ 27.02.1969 г. е преназначен за н-к отделение в ОУ на МВР-Видин; със заповед № 1570/ 01.04.1971 г. е преназначен за н-к ОУ на МВР-Видин. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление до 01.05.1991 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Страхил" Илия Борисов Кръстанов

Дата на раждане: 20.02.1943
Място на раждане: гр. Стара Загора
Илия Борисов Кръстанов Дата на раждане 20.02.1943 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Ангел Тодоров Йоргов на 20.02.1967 г., регистриран на 03.03.1967 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Тодоров Йоргов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-21393 и работно дело IР-4505. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.09.1997 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Вълков Киров

Дата на раждане: 07.08.1954
Място на раждане: гр. Стралджа
Илия Вълков Киров Дата на раждане 07.08.1954 г. Място на раждане гр. Стралджа Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1660/ 27.05.1987 г. е назначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 24.03.1993 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Генчев Илиев

Дата на раждане: 18.07.1940
Място на раждане: гр. Търговище
Илия Генчев Илиев Дата на раждане 18.07.1940 г. Място на раждане гр. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Търговище-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1344/ 21.03.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 218/ 15.10.1968 г. е преназначен за ст. разузнавач II степен; със заповед № 5830/ 09.10.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 46/ 28.06.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 616/ 24.02.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор с длъжност н-к на отдел до 01.05.1990 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Грозев Михайлов

Дата на раждане: 02.10.1949
Място на раждане: гр. Свиленград
Илия Грозев Михайлов Дата на раждане 02.10.1949 г. Място на раждане гр. Свиленград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 179/ 11.07.1984 г. е назначен за зам. н-к ГКПП по оперативната работа; със заповед № 341/ 23.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 216/ 07.09.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 51/ 01.03.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОГКПП и н-к КПП; със заповед № 151/ 19.04.1990 г. е преназначен за н-к ГКПП. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.11.1991 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Иванов Илиев

Дата на раждане: 15.04.1938
Място на раждане: с. Сборище, обл. Сливен
Илия Иванов Илиев Дата на раждане 15.04.1938 г. Място на раждане с. Сборище, обл. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3402/ 24.06.1969 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 638/ 12.02.1973 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3692/ 15.10.1979 г. е преназначен за първи зам. н-к на ОУ на МВР-Сливен; със заповед № 3034/ 14.08.1980 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 1558/ 22.04.1986 г. е преназначен за н-к ОУ на МВР; със заповед № 3120/ 11.11.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Бургас. Публична длъжност или публична дейност Първи зам. н-к на ОУ до 10.04.1990 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Методиев Русев

Дата на раждане: 09.04.1945
Място на раждане: с. Костенец, обл. Софийска
Илия Методиев Русев Дата на раждане 09.04.1945 г. Място на раждане с. Костенец, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, следствие, ГСлУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4478/ 04.08.1970 г. е назначен за следовател VI степен; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III степен; със заповед № 97/ 31.08.1974 г. е преназначен за следовател II степен; със заповед № 4056/ 26.08.1975 г. е преназначен за следовател I степен; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 3102/ 08.08.1984 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел от 01.06.1990 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Николов Денин

Дата на раждане: 25.08.1953
Място на раждане: с. Самораново, обл. Кюстендил
Илия Николов Денин Дата на раждане 25.08.1953 г. Място на раждане с. Самораново, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на МВР-Котел-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1226/ 01.04.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 80/ 01.07.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Вега" Илия Петров Илиев

Дата на раждане: 13.02.1937
Място на раждане: с. Беглеж, обл. Плевен
Илия Петров Илиев Дата на раждане 13.02.1937 г. Място на раждане с. Беглеж, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Борислав Мошолов на 28.09.1970 г., регистриран на 06.10.1970 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вега Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.07.1990 г. За Илия Петров Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Петров Илиев

Дата на раждане: 13.02.1937
Място на раждане: с. Беглеж, обл. Плевен
Илия Петров Илиев Дата на раждане 13.02.1937 г. Място на раждане с. Беглеж, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-706/ 02.03.1979 г. е назначен за първи зам. н-к на ОУ на МВР; със заповед № 786/ 15.02.1984 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 4028/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.07.1990 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Стоянов Ников

Дата на раждане: 22.09.1944
Място на раждане: с. Мечкул, обл. Благоевград
Илия Стоянов Ников Дата на раждане 22.09.1944 г. Място на раждане с. Мечкул, обл. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УГВ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 392/ 14.10.1967 г. е назначен за пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 387/ 28.09.1971 г. е преназначен за ст. пом. на разузнавателно отделение; със заповед № 3548/ 05.10.1979 г. е преназначен за зам. н-к разузнавателно отделение; със заповед № 3470/ 15.09.1980 г. е преназначен за зам. командир по разузнаването и н-к разузнавателно отделение; със заповед № 5060/ 20.11.1981 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 4102/ 07.09.1983 г. е преназначен за ст. пом. н-к разузнавателен отдел в УГВ; със заповед № К-2604/ 07.09.1988 г. е преназначен за зам. н-к на разузнавателен отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на отдел от 23.08.1990 г. до 01.03.1995 г.
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Илия Тодоров Илиев

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: гр. Добрич
Илия Тодоров Илиев Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане гр. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2152/ 19.05.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 340/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1412/ 18.03.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 662/ 07.03.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГКПП от 12.02.1993 г. до 01.07.1995 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Серж" Илия Влайков Станев

Дата на раждане: 27.05.1941
Място на раждане: гр. Трявна
Илия Влайков Станев Дата на раждане 27.05.1941 г. Място на раждане гр. Трявна Вербувал го служител кап. Марин Иванов на 17.03.1973 г., регистриран на 03.04.1973 г. Ръководил го служител кап.. Марин Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ПГУ; ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Серж Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4182; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 11.01.1990 г. Ръководител катедра от 12.01.1990 г. до 15.04.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Матросов" Илия Колев Илиев

Дата на раждане: 14.09.1938
Място на раждане: гр. Габрово
Илия Колев Илиев Дата на раждане 14.09.1938 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Стефан Бонев Цонев на 28.09.1958 г., регистриран на 29.12.1958 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Бонев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матросов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39173; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 25.04.1993 г. и от 19.10.1995 г. до 09.03.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Димов" Илия Пенчев Антов

Дата на раждане: 29.06.1941
Място на раждане: с. Козаново, обл. Пловдив
Илия Пенчев Антов Дата на раждане 29.06.1941 г. Място на раждане с. Козаново, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Андрей Йорданов Андреев на 14.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Андрей Йорданов Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-549 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор РВМС-Разград от 01.02.1993 г. до 04.04.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Илия Макариев Левков

Дата на раждане: 06.08.1963
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Макариев Левков Дата на раждане 06.08.1963 г. Място на раждане гр. Петрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 906/ 31.03.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Божанов" Илия Михов Петков

Дата на раждане: 10.09.1947
Място на раждане: с. Климентово, обл. Варна
Илия Михов Петков Дата на раждане 10.09.1947 г. Място на раждане с. Климентово, обл. Варна Вербувал го служител подп. Н. Савов на 29.12.1967 г., регистриран на 08.01.1968 г. Ръководил го служител подп. Н. Савов; майор Илия Стефанов Илиев; о. р. Паруш Стоянов Парашкевов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУТП-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2684 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-733 (Вн); протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2684 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Илия Костадинов Бебелеков

Дата на раждане: 06.04.1958
Място на раждане: гр. Пловдив
Илия Костадинов Бебелеков Дата на раждане 06.04.1958 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4236/ 24.09.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Илия Николов Данчев

Дата на раждане: 19.09.1948
Място на раждане: гр. Смолян
Илия Николов Данчев Дата на раждане 19.09.1948 г. Място на раждане гр. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач II степен; със заповед № 60/ 14.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 35/ 29.04.1987 г. е преназначен за инспектор. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" в 16-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Яне" Илия Иванов Тодоров

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: гр. Петрич
Илия Иванов Тодоров Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев на 07.07.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Николов Йоцев; ст. лейт. Валери Харалампиев; лейт. Чавдар Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Яне Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6221; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Съдружник във фирма –длъжник "БУЛТРАК" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)