Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Й*" намери 225 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Левски" Йордан Стойов Петров

Дата на раждане: 21.12.1943
Място на раждане: с. Драгойчинци, обл. Кюстендил
Йордан Стойов Петров Дата на раждане 21.12.1943 г. Място на раждане с. Драгойчинци, обл. Кюстендил Вербувал го служител Подп. Христо Гаврилов Котев на 02.12.1974 г., регистриран на 21.12.1974 г. Ръководил го служител Подп. Христо Гаврилов Котев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ГВ, отдел РО, отделение 11 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Левски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-36341; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Трекляно, издигнат от "АТАКА" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Щатен служител "" Йордан Михайлов Ценев

Дата на раждане: 11.07.1949
Място на раждане: гр. Свищов
Йордан Михайлов Ценев Дата на раждане 11.07.1949 г. Място на раждане гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3864/ 28.09.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 44/ 23.01.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 582/ 03.09.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 724/ 06.09.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-1178/ 21.03.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва; със заповед № 1192/ 22.03.1984 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на РУ на МВР-Кремиковци; със заповед № 3732/ 01.12.1987 г. е преназначен за зам. н-к на Ленинско РУ на МВР; със заповед № 2930/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к на I ОбУ на МВР. Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник – "ДЖИ ЕМ ТИ" ЕООД, гр. Пещера Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-622
от 10.03.2016 г.
ЗК УНИКА

Секретен сътрудник; Агент "Громов" Йордан Горанов Генчев

Дата на раждане: 24.05.1941
Място на раждане: гр. Долни Дъбник
Йордан Горанов Генчев Дата на раждане 24.05.1941 г. Място на раждане гр. Долни Дъбник Вербувал го служител подп. Йордан Дим. Христов на 08.01.1974 г., регистриран на 16.01.1974 г. Ръководил го служител подп. Йордан Дим. Христов; полк. Спас Георгиев Велев; ст. лейт. Венцеслав Константинов; о. р. Теню Караславов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в арх. дело Ф1, а.е. 3804; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ЗК "УНИКА Живот" АД от 06.04.1993 г. до 21.10.2004 г. Член на Съвета на директорите на ЗК "УНИКА" АД от 04.10.1994 г. до 29.11.2005 г. Председател на Управителния съвет на ЗК "УНИКА" АД от 29.11.2005 г. до 23.05.2007 г. Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗК "УНИКА Живот" АД от 14.07.2006 г. до 21.08.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Агент "Олег" Йордан Василев Митков

Дата на раждане: 20.01.1954
Място на раждане: гр. Добрич
Йордан Василев Митков Дата на раждане 20.01.1954 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Сергей Христов на 15.05.1986 г., регистриран на 22.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; опис на унищожени дела рег. № 721/ 07.09.1999 г. за унищожаване лично дело IА-624 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член от 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-316/ 24.02.2014 г. – Висшия адвокатски съвет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Щатен служител "" Йордан Асенов Йорданов

Дата на раждане: 03.02.1943
Място на раждане: с. Попович, обл. Варна
Йордан Асенов Йорданов     Дата на раждане 03.02.1943 г. Място на раждане с. Попович, обл. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3678/ 26.07.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 108/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 169/ 27.05.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 259/ 01.08.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 373/ 13.08.1976 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 509/ 03.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 156/ 07.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.11.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Секретен сътрудник "Фина" Йозефина Константинова Йосифова

Дата на раждане: 26.09.1958
Място на раждане: гр. Стражица
Йозефина Константинова Йосифова Дата на раждане 26.09.1958 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал я служител подп. Ст. Стоянов на 06.11.1986 г.; регистрирана на 27.01.1987 г. Ръководил я служител подп. Ст. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Фина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6544; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "КАРЕНТ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Захаревич" Йосиф Давид Мешулам

Дата на раждане: 04.05.1950
Място на раждане: гр. Хасково
Йосиф Давид Мешулам Дата на раждане 04.05.1950 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов; о. р. Янчо Станчев; о. р. Антон Пенчев; о. р. Динко Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захаревич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 3960/ 10.12.1990 г. и протокол рег. № 297/ 07.02.1990 г. за унищожаване на лично дело на аг. "Захаревич" IА-1012 (Хс) (налично); лично дело IА-1012 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Хасково, издигнат от Партия "АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Секретен сътрудник "Васил" Йосиф Иванов Христов

Дата на раждане: 10.10.1934
Място на раждане: гр. Разград
Йосиф Иванов Христов Дата на раждане 10.10.1934 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Тодор Маринов Тодоров на 29.12.1969 г., регистриран на 18.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Маринов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-941 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-562 (Рз); протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-941 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Щатен служител "" Йордан Андонов Димитров

Дата на раждане: 30.04.1944
Място на раждане: гр. Сливен
Йордан Андонов Димитров Дата на раждане 30.04.1944 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4694/ 14.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 277/ 04.10.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 295/ 01.10.1975 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4552/ 28.12.1979 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2436/ 02.06.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 2636/ 18.07.1986 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС в ОУ на МВР-Сливен; със заповед № 58/ 11.01.1988 г. е изпратен за 45 дни на курс в КГБ-Москва; със заповед № 296/ 01.02.1989 . е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР-Сливен; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор на РД на МВР-Сливен. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Съдържател на явочна квартира "Кестен" Йордан Желязков Тодоров

Дата на раждане: 07.03.1943
Място на раждане: гр. Сливен
Йордан Желязков Тодоров Дата на раждане 07.03.1943 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Тодор Коев на 18.04.1984 г., регистриран на 16.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Сливен – ДС-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кестен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол с предложение за сваляне от отчет № 55/ 05.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Камен от 03.11.1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Осведомител "Петър" Йордан Тодоров Узунов

Дата на раждане: 24.08.1936
Място на раждане: с. Стара река, обл. Сливен
Йордан Тодоров Узунов Дата на раждане 24.08.1936 г. Място на раждане с. Стара река, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Илия Илиев на 22.06.1973 г., регистриран на 30.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 36/ 07.03.1990 г. за унищожаване лично дело IО-99 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-433 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Йордан Георгиев Найденов

Дата на раждане: 31.10.1957
Място на раждане: гр. София
Йордан Георгиев Найденов Дата на раждане 31.10.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1966/ 22.07.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 11.09.1999 г. до 31.12.1999 г. Обявен с решение № 131/ 19.05.2010 г. - МВР Обявен с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДА"НС"
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Йордан Петров Величков

Дата на раждане: 10.01.1940
Място на раждане: с. Кондофрей, обл. Перник
Йордан Петров Величков Дата на раждане 10.01.1940 г. Място на раждане с. Кондофрей, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на ГЩ; отдел "Поръчения", отдел ХV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед Р-39/ 30.12.1970 г. е назначен за оперативен работник; със заповед Р-031/ 30.09.1972 г. е преназначен за о. р. (зам. н-к по направление в ХV отдел); със заповед Р-037/ 08.10.1976 г. е преназначен за помощник н-к отдел Х; със заповед Р-030/ 28.12.1978 г. е преназначен за помощник н-к отдел ХV; със заповед Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел ХV; със заповед Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в отдел ХV; със заповед Р-026/ 01.11.1991 г., считано от 15.10.1991 г. е уволнен и зачислен в запаса по разпореждане. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 01.11.1991 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Калоянов" Йордан Тодоров Кожухаров

Дата на раждане: 28.09.1941
Място на раждане: с. Охрид, обл. Монтана
Йордан Тодоров Кожухаров Дата на раждане 28.09.1941 г. Място на раждане с. Охрид, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 28.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37510. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 04.09.1996 г. до 24.03.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Тодоров Кожухаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Йосиф Младенов Йосифов

Дата на раждане: 06.06.1949
Място на раждане: гр. София
Йосиф Младенов Йосифов Дата на раждане 06.06.1949 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2558/ 18.07.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 340/ 19.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 65/ 18.04.1989 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 17.08.2004 г. до 16.07.2008 г. Обявен с решение № 131/ 19.05.2010 г. – МВР
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Йонко Цветанов Рашков

Дата на раждане: 08.07.1946
Място на раждане: гр. София
Йонко (Цонко) Цветанов Рашков Дата на раждане 08.07.1946 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 338/ 03.02.1972 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № 37/ 30.04.1976 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № К-3904/ 27.08.1981 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № К-2846/ 12.07.1982 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № К-3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № К-610/ 14.02.1990 г. е преназначен за н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Р-л отдел в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Йордан Станчев Йорданов

Дата на раждане: 10.11.1954
Място на раждане: гр. Омуртаг
Йордан Станчев Йорданов Дата на раждане 10.11.1954 г. Място на раждане гр. Омуртаг Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3152/ 29.06.1990 г. е назначен за старши следовател; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за главен следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Търговище
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Манолов" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 09.05.1963
Място на раждане: с. Росица, обл. Толбухин
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 09.05.1963 г. Място на раждане с. Росица, обл. Толбухин Вербувал го служител о. р. Васил Илиев Василев на 16.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Илиев Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Манолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К9/90 на р. д. ІР 357; налично л. д. ІА 1043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОСлС-Добрич Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Агент "Бонев" Йордан Георгиев Григоров

Дата на раждане: 28.06.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Йордан Георгиев Григоров Дата на раждане 28.06.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител вербуван на 19.03.1977 г., регистриран на 04.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Ковачев; о. р. Цеко Виденов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол от 29.11.1991 г. за унищожаване документите на аг. "Бонев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.07.1997 г. до 10.02.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Георгиев Григоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 183/ 09.02.2011 г. - БНТ - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Кирилиевич" Йоаникий Георгиев Неделчев

Дата на раждане: 02.03.1939
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Сливен
Йоаникий Георгиев Неделчев Дата на раждане 02.03.1939 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Н. Ганев на 17.02.1977 г., регистриран на 25.02.1977 г.; регистриран в управление VI от о. р. Кирил Котов на 18.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Н. Ганев; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилиевич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на "Кирилиевич"; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Сливенски митрополит Йоаникий
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Ваньо" Йорго Иванов Стефанов

Дата на раждане: 10.10.1950
Място на раждане: с. Козаревец, обл. Велико Търново
Йорго Иванов Стефанов Дата на раждане 10.10.1950 г. Място на раждане с. Козаревец, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Тотев на 06.11.1975 г., регистриран на 14.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Тотев; майор Кирил Котов; о. р. Бойко Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Ваньо"; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Великотърновски митрополит Григорий
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент; секретен сътрудник "Николов; Зографов" Йосиф Благоев Босаков

Дата на раждане: 06.12.1942
Място на раждане: с. Славовица, обл. Пазарджик
Йосиф Благоев Босаков Дата на раждане 06.12.1942 г. Място на раждане с. Славовица, обл. Пазарджик Вербувал го служител кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Николов; Зографов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Георгиев" Йордан Крумов Козарев

Дата на раждане: 02.01.1960
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Йордан Крумов Козарев Дата на раждане 02.01.1960 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев на 05.12.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36831; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Правец, издигнат от МК "ШАНС ЗА ПРОМЯНА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Крумов Козарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Секретен сътрудник "Холи" Йорданка Йорданова Мирчева

Дата на раждане: 31.03.1949
Място на раждане: с. Искра, обл. Бургас
Йорданка Йорданова Мирчева Дата на раждане 31.03.1949 г. Място на раждане с. Искра, обл. Бургас Вербувал я служител ст. лейт. В. Вълчанов на 06.04.1984 г., регистрирана на 29.07.1984 г. Ръководил я служител ст. лейт. В. Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Холи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5346; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност МААЕ-Виена през 1990 г., изпратена от Медицинска академия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Боян" Йордан Динков Йорданов

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: с. Поляново, обл. Хасково
Йордан Динков Йорданов Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане с. Поляново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Георгиев Николов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Георгиев Николов; о. р. Ст. Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на ВГУ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-141 (Хс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-128 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Управител на фирма – длъжник "МАДЖАРОВО" ЕООД, гр. Маджарово ("МАДЖАРОВО" ООД – по бюлетина); Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МАДЖАРОВО" ЕАД, гр. Маджарово ("МАДЖАРОВО" ООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Генчо" Йордан Бранков Ников

Дата на раждане: 15.11.1940
Място на раждане: с. Тополовец, обл. Видин
Йордан Бранков Ников Дата на раждане 15.11.1940 г. Място на раждане с. Тополовец, обл. Видин Вербувал го служител майор Сталин Стефанов Зарков на 26.05.1986 г., регистриран на 12.06.1986 г. Ръководил го служител майор Сталин Стефанов Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - I ГО - РО; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-258 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-23
от 20.06.2012 г.
Университет Проф. д-р Асен Златаров

Агент "Мария" Йонка Стефанова Балтаджиева

Дата на раждане: 22.12.1954
Място на раждане: с. Деветак, обл. Бургас
Йонка Стефанова Балтаджиева Дата на раждане 22.12.1954 г. Място на раждане с. Деветак, обл. Бургас Вербувал я служител лейт. Петър Дамянов Милушев на 19.03.1984 г., регистрирана на 28.03.1984 г. Ръководил я служител лейт. Петър Дамянов Милушев; о. р. Здравко Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-485 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 22.12.2006 г. до 16.12.2007 г. Обявена с решение № 2-21/ 20.06.2012 г. - Бургаски свободен университет
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Осведомител "Иван" Йордан Панайотов Ачкаканов

Дата на раждане: 09.07.1929
Място на раждане: гр. Ихтиман
Йордан Панайотов Ачкаканов Дата на раждане 09.07.1929 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Ангел Николов Генов на 29.12.1969 г., регистриран на 30.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Николов Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІО-1081 и в работно дело ІР-6409; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 19.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Луи" Йордан Иванов Георгиев

Дата на раждане: 24.06.1950
Място на раждане: гр. София
Йордан Иванов Георгиев Дата на раждане 24.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Антонов на 13.08.1981 г., регистриран на 27.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Антонов; о. р. Владимир Спасов; о. р. Светлин Иванов; о. р. Петър Владимиров; о. р. Румен Вл. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I; управление II-IV-II; СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Луи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/ 1990 г. с искане да се унищожат регистрационните картони на аг. "Луи". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 30.09.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Мирослав" Йордан Желязков Йорданов

Дата на раждане: 09.01.1951
Място на раждане: с. Лесово, обл. Ямбол
Йордан Желязков Йорданов Дата на раждане 09.01.1951 г. Място на раждане с. Лесово, обл. Ямбол Вербувал го служител полк. Стоянов на 28.12.1975 г., регистриран на 10.02.1976 г. Ръководил го служител полк. Стоянов; лейт. Диню Гочев Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирослав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-38104 и в работно дело ІР-18525; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Желязков Йорданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Йордан Петров Величков

Дата на раждане: 10.01.1940
Място на раждане: с. Кондофрей, обл. Перник
Йордан Петров Величков Дата на раждане 10.01.1940 г. Място на раждане с. Кондофрей, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на ГЩ; отдел "Поръчения", отдел ХV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед Р-39/ 30.12.1970 г. е назначен за оперативен работник; със заповед Р-031/ 30.09.1972 г. е преназначен за о. р. (зам. н-к по направление в ХV отдел); със заповед Р-037/ 08.10.1976 г. е преназначен за помощник н-к отдел Х; със заповед Р-030/ 28.12.1978 г. е преназначен за помощник н-к отдел ХV; със заповед Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел ХV; със заповед Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в отдел ХV; със заповед Р-026/ 01.11.1991 г., считано от 15.10.1991 г. е уволнен и зачислен в запаса по разпореждане. Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА"" Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Емил" Йордан Енев Йорданов

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: с. Долно Сахране, обл. Стара Загора
Йордан Енев Йорданов Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане с. Долно Сахране, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Стоян Дичев на 10.12.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Павел баня, издигнат от ПП "РЗС" За Йордан Енев Йорданов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Серафимов" Йордан Петров Тодоров

Дата на раждане: 13.01.1933
Място на раждане: с. Синаговци, обл. Видин
Йордан Петров Тодоров Дата на раждане 13.01.1933 г. Място на раждане с. Синаговци, обл. Видин Вербувал го служител подп. Иван Петров Иванов на 05.05.1973 г., регистриран на 14.05.1973 г. Ръководил го служител подп. Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серафимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-971 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-241 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 296/ 12.01.2012 г. – Министерството на образованието, младежта и науката - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Щатен служител "" Йордан Петров Величков

Дата на раждане: 10.01.1940
Място на раждане: С. Кондофрей, обл. Перник
Йордан Петров Величков Дата на раждане 10.01.1940 г. Място на раждане С. Кондофрей, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на ГЩ; отдел "Поръчения", отдел ХV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед Р-39/ 30.12.1970 г. е назначен за оперативен работник; със заповед Р-031/ 30.09.1972 г. е преназначен за о. р. (зам. н-к по направление в ХV отдел); със заповед Р-037/ 08.10.1976 г. е преназначен за помощник н-к отдел Х; със заповед Р-030/ 28.12.1978 г. е преназначен за помощник н-к отдел ХV; със заповед Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен в отдел ХV; със заповед Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач ІV степен в отдел ХV; със заповед Р-026/ 01.11.1991 г., считано от 15.10.1991 г. е уволнен и зачислен в запаса по разпореждане. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Петров" Йордан Атанасов Митов

Дата на раждане: 22.11.1966
Място на раждане: гр. Кресна
Йордан Атанасов Митов Дата на раждане 22.11.1966 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител вербуван на 16.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Александров Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1762 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник изпълнителен директор на "Мина Пирин" ЕАД (н) от 20.07.2000 г. до 13.05.2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Светлин" Йълмаз Шефкет Кълъч

Дата на раждане: 23.11.1957
Място на раждане: с. Гърбище, обл. Кърджали
Йълмаз Шефкет Кълъч Дата на раждане 23.11.1957 г. Място на раждане с. Гърбище, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Борислав Ботев на 16.05.1985 г., регистриран на 31.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Светлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Светлин"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Светлин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гърбище до 02.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-945
от 09.05.2017 г.
Висшия адвокатски съвет 24.04.2017 г.

Агент "Асенов" Йосиф Давид Герон

Дата на раждане: 10.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Йосиф Давид Герон Дата на раждане 10.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Панов на 24.04.1980 г., регистриран на 05.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2821 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1320 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Резервен член на Висшия адвокатски съвет Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Боян" Йордан Динков Йорданов

Дата на раждане: 30.11.1947
Място на раждане: с. Поляново, обл. Хасково
Йордан Динков Йорданов Дата на раждане 30.11.1947 г. Място на раждане с. Поляново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Георгиев Николов на 10.12.1975 г., регистриран на 18.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Георгиев Николов; о. р. Ст. Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на ВГУ и управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-141 (Хс); протокол рег. № КА-552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-128 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Добрин" Йордан Христонов Атанасов

Дата на раждане: 19.01.1949
Място на раждане: гр. Хасково
Йордан Христонов Атанасов Дата на раждане 19.01.1949 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Неделчо Делчев на 18.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Неделчо Делчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Добрин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-861 (Хс); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-837 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Щатен служител "" Йордан Асенов Йорданов

Дата на раждане: 25.05.1952
Място на раждане: гр. Благоевград
Йордан Асенов Йорданов Дата на раждане 25.05.1952 г. Място на раждане гр. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4206/ 06.10.1982 г.е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ЦМУ от 09.07.1997 г. до 01.03.1998 г.
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Петров" Йордан Динков Спасов

Дата на раждане: 24.07.1954
Място на раждане: гр. Първомай
Йордан Динков Спасов Дата на раждане 24.07.1954 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител лейт. Георги Ив. Маджаров на 06.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г. Ръководил го служител лейт. Георги Ив. Маджаров; о. р. Марин Гаджелов; о. р. Валери Борисов Стоицов; о. р. Альоша Борисов Капчин; подп. Малин Спасов Ангелов; ст. лейт. Аспарух Александров Аспарухов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36279. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 13.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Динков Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Агент "Асенов" Йосиф Давид Герон

Дата на раждане: 10.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Йосиф Давид Герон Дата на раждане 10.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Панов на 24.04.1980 г., регистриран на 05.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2821 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1320 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централния израилтянски духовен съвет от 2013 г. до 2016 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-945/ 09.05.2017 г. – Висшия адвокатски съвет Обявява установената и обявена с решение № 332/ 20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Агент "Асен" Йордан Тодоров Кебеджиев

Дата на раждане: 20.06.1952
Място на раждане: гр. Бургас
Йордан Тодоров Кебеджиев Дата на раждане 20.06.1952 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Николай Стефанов Панов на 03.06.1981 г., регистриран на 11.06.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Стефанов Панов; о. р. Ст. Нейчев; о. р. К. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1036 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член от 1998 г. до 2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Тодоров Кебеджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Съдържател на явочна квартира "Роза" Йорданка Петрова Върбанова

Дата на раждане: 03.03.1940
Място на раждане: с. Бързия, обл. Монтана
Йорданка Петрова Върбанова Дата на раждане 03.03.1940 г. Място на раждане с. Бързия, обл. Монтана Вербувал я служител лейт. Марек Христов на 19.06.1979 г., регистрирана на 25.06.1979 г. Ръководил я служител лейт. Марек Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 208/ 23.03.1990 г. делото на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-46
от 01.08.2012 г.
Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна

Агент "Ясен" Йонко Иванов Йонков

Дата на раждане: 15.05.1944
Място на раждане: гр. Суворово
Йонко Иванов Йонков Дата на раждане 15.05.1944 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител ст. лейт. Лъчезар Ив. Арнаудов на 27.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Лъчезар Ив. Арнаудов; о. р. Ст. Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ясен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-655 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по анатомия, хистология и ембриология от 13.07.2005 г. до 20.02.2008 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Сътрудник "Дима" Йорданка Великова Димитрова

Дата на раждане: 23.02.1952
Място на раждане: с. Тръстеник, обл. Русе
Йорданка Великова Димитрова Дата на раждане 23.02.1952 г. Място на раждане с. Тръстеник, обл. Русе Вербувал я служител полк. Никола Николов на 11.06.1981 г. Ръководил я служител полк. Никола Николов; ст. лейт. Младенов; ст. лейт. Пламен Сотиров; ст. лейт. Георги Данчев; кап. Владимир Добринов Мирчев; ст. лейт. Стайко Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Дима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело № 16813; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 4697/ 18.11.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ДБТ-Силистра от 01.01.1993 г. до 30.06.2003 г. Директор на ДБТ-Силистра от 01.07.2003 г. до 31.08.2008 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 4697/ 18.11.2011 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Огнемир" Йонко Савов Барахарски

Дата на раждане: 26.01.1947
Място на раждане: гр. Априлци
Йонко Савов Барахарски Дата на раждане 26.01.1947 г. Място на раждане гр. Априлци Вербувал го служител о. р. Йордан Йорданов на 15.03.1983 г., регистриран на 29.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Йорданов; о. р. Атанас Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнемир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 09.08.1996 г. до 06.03.2000 г. и от 01.06.2000 г. За Йонко Савов Барахарски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Ломски" Йосиф Средков Йосифов

Дата на раждане: 25.11.1948
Място на раждане: с. Комощица, обл. Монтана
Йосиф Средков Йосифов Дата на раждане 25.11.1948 г. Място на раждане с. Комощица, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Емил Иванов на 14.09.1982 г., регистриран на 19.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Емил Иванов; о. р. Иван Ил. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ломски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27388 и работно дело IР-12784. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 24.05.1999 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Божо" Йосиф Борисов Маринов

Дата на раждане: 17.07.1945
Място на раждане: гр. Добрич
Йосиф Борисов Маринов Дата на раждане 17.07.1945 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител лейт. Йордан Минчев Петков на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Минчев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Божо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-108 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от 04.10.1990 г. до 08.10.1991 г.; Кмет от 1991 г. до 1995 г.; Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Цанков" Йото Дочев Йотов

Дата на раждане: 24.07.1950
Място на раждане: гр. Ловеч
Йото Дочев Йотов Дата на раждане 24.07.1950 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 27.12.1981 г., регистриран на 11.01.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цанков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2040/ 25.04.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. "Цанков". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Скобелево, общ. Ловеч, издигнат от Българска социалистическа партия Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Семов" Йълмаз Ремзи Афузахмед

Дата на раждане: 13.01.1968
Място на раждане: с. Подвис, обл. Бургас
Йълмаз Ремзи Афузахмед Дата на раждане 13.01.1968 г. Място на раждане с. Подвис, обл. Бургас Вербувал го служител Подп. К. Русенов на 19.03.1986 г., регистриран на 03.04.1986 г. Ръководил го служител Подп. К. Русенов, Стефан С. Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I; ДС, управление 03-05-04 ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Семов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо входящ № 1492 от 20.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 715/ 09.03.1990 г. личното и работното дело на "Семов"; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Прилеп, общ. Сунгурларе, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Димитър" Йордан Димитров Йорданов

Дата на раждане: 01.05.1952
Място на раждане: с. Черньово, обл. Софийска
Йордан Димитров Йорданов Дата на раждане 01.05.1952 г. Място на раждане с. Черньово, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Георги Кьосев на 26.02.1976 г., регистриран на 05.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кьосев; о. р. Т. Костадинов; о. р. А. Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2501 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-956 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) и управител на ИМПЕРИАЛ БГ ООД, гр. Несебър; Член на управителен орган (Общото събрание) и управител на ИМПЕРИАЛ 55 ООД, гр. Несебър; Член на управителен орган (Общото събрание) и управител на РЮГЕН-2, гр. Несебър; Собственик и управител на ПЕТТЕ ЗОДИИ-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ, гр. Несебър Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. - следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Строгов" Йонко Славчев Йонков

Дата на раждане: 22.06.1948
Място на раждане: гр. Ракитово
Йонко Славчев Йонков Дата на раждане 22.06.1948 г. Място на раждане гр. Ракитово Вербувал го служител лейт. Альоша Ковачев на 04.12.1976 г., регистриран на 13.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Альоша Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Строгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1219/ 12.19.1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Строгов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ракитово, издигнат от политическа партия "Атака" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Ликов " Йончо Георгиев Пеловски

Дата на раждане: 01.01.1945
Място на раждане: С. Лик, обл. Враца
Йончо Георгиев Пеловски Дата на раждане 01.01.1945 г. Място на раждане С. Лик, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 20.09.1979 г., регистриран на 28.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; Костадин Емилов Трайков; Лъчезар Терзиянов; Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел 07, отделение Х; УНТР, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ликов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 5416-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101- 001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на околната среда
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Бойко" Йовчо Боянов Топалов

Дата на раждане: 15.06.1931
Място на раждане: гр. Оряхово
Йовчо Боянов Топалов Дата на раждане 15.06.1931 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител полк. Кръстю Илиев Попов на 14.06.1978 г., регистриран на 23.06.1978 г. Ръководил го служител полк. Кръстю Илиев Попов; о. р. Георги Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30594 и работно дело IР-16364. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 1990 г.
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Нещатен служител "" Йордан Иванов Илчев

Дата на раждане: 28.07.1945
Място на раждане: гр. Раднево
Йордан Иванов Илчев Дата на раждане 28.07.1945 г. Място на раждане гр. Раднево Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 841/ 25.10.1990 г. и се води на отчет от лейт. М. Кирев. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Иванов Илчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-858
от 21.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Булбанк

Агент "Терзиев" Йовко Станчев Дойнов

Дата на раждане: 15.10.1950
Място на раждане: гр. Средец
Йовко Станчев Дойнов Дата на раждане 15.10.1950 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител кап Георги Павлов на 08.06.1984 г., регистриран на 13.07.1984 г. Ръководил го служител кап Петко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Бургас - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Терзиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К 194/09.04.1990 г. на р. д. № ІР 1745; налично л. д. № ІА 3168; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БРИЗ" EАД, гр. Средец /"БРИЗ" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-134/ 29.01.2013 г. – община Средец Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Семов " Йълмаз Ремзи Афузахмед

Дата на раждане: 13.01.1968
Място на раждане: С. Подвис, обл. Бургас
Йълмаз Ремзи Афузахмед Дата на раждане 13.01.1968 г. Място на раждане С. Подвис, обл. Бургас Вербувал го служител Подп. К. Русенов на 19.03.1986 г. Ръководил го служител Подп. К. Русенов; Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел 06, 01; управление 03, 05, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Семов Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; писмо Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 установена принадлежността към органите по чл. 1 вх. № 1492/ 20.03.1990 г. за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Семов"; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване наработно дело ІР- 1695; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сунгурларе, издигнат от ДПС
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Осведомител "Боряна" Йонка Крумова Кръстева

Дата на раждане: 26.11.1949
Място на раждане: гр. Велико Търново
Йонка Крумова Кръстева Дата на раждане 26.11.1949 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал я служител о. р. Иван Кръстев на 25.05.1973 г., регистрирана на 06.06.1973 г. Ръководил я служител о. р. Иван Кръстев; о. р. Иван Стоянов Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Боряна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № КА 72/ 09.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Боряна"; протокол рег. № КА 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-814 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Агент "Терзиев" Йовко Станчев Дойнов

Дата на раждане: 15.10.1950
Място на раждане: гр. Средец
Йовко Станчев Дойнов Дата на раждане 15.10.1950 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител кап Георги Павлов на 08.06.1984 г., регистриран на 13.07.1984 г. Ръководил го служител кап Петко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Бургас - ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Терзиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К 194/09.04.1990 г. на р. д. № ІР 1745; налично л. д. № ІА 3168; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Захаревич" Йосиф Давид Мешулам

Дата на раждане: 04.05.1950
Място на раждане: гр. Хасково
Йосиф Давид Мешулам Дата на раждане 04.05.1950 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Папазов на 05.11.1982 г., регистриран на 12.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Папазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захаревич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3960/ 10.12.1990 г. и протокол рег. № 297/ 07.02.1990 г. за унищожаване на лично дело на аг. "Захаревич" IА-1012 (Хс) (налично); лично дело IА-1012 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор в "РЕКОРДИНГ" ООД ЕТ "РЕЛАКС - АХМЕТ АХМЕДОВ" Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "РЕНЕСАНС - ГЕОРГИ МИХОВ" ЕТ Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "РЕ:ТВ" ЕООД Проверени са 15 лица. Петдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "РИНГ – С.В." АД Проверени са 18 лица. Тринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-917
от 11.04.2017 г.
община Попово

Агент "Кръстанов" Йордан Ганев Петров

Дата на раждане: 08.10.1941
Място на раждане: с. Садина, обл. Търговище
Йордан Ганев Петров Дата на раждане 08.10.1941 г. Място на раждане с. Садина, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Петко Петков на 18.07.1979 г., регистриран на 25.07.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Петков; о. р. Николай Бенчев; о. р. Топалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-V, управление ІІІ-І, управление ІІІ-І-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Садина от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г. За Йордан Ганев Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Георгиев" Йордан Крумов Козарев

Дата на раждане: 02.01.1960
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Йордан Крумов Козарев Дата на раждане 02.01.1960 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев на 05.12.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36831; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Крумов Козарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-509
от 19.05.2015 г.
община Стрелча

Агент "Искра" Йорданка Трифонова Гунчева

Дата на раждане: 29.10.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Йорданка Трифонова Гунчева Дата на раждане 29.10.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Георги Джевелеков на 19.12.1975 г., регистрирана на 30.12.1975 г. Ръководил я служител о. р. Георги Джевелеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 9/ 1990 г. с предложение за унищожаване секретните материали на "Искра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йорданка Трифонова Гунчева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Агент "Иванов" Йордан Крумов Балджийски

Дата на раждане: 18.12.1942
Място на раждане: Гр. София
Йордан Крумов Балджийски Дата на раждане 18.12.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Димитър Ковачев на 05.11.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г. Ръководил го служител Димитър Ковачев; Атанас Петров; Любомир Драганов; Топчийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от м. март 1995 г. до м. декември 1996 г. За Йордан Крумов Балджийски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 43
от 09.07.2008
държавни агенции

Секретен сътрудник "Янева" Йорданка Минчева Вълкова

Дата на раждане: 28.10.1952
Място на раждане: с. Войника, обл. Ямбол
Йорданка Минчева Вълкова Дата на раждане 28.10.1952 г. Място на раждане с. Войника, обл. Ямбол Вербувал го служител Кап. Виктор Алексиев на 14.07.1983 г. Ръководил го служител Кап. Виктор Алексиев; о. р. Койчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Янева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите я щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 - 2 бр. и обр. 2; дело № 18467; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 1307/ 27.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на отдел в Териториално статистическо бюро – Ямбол от 01.7.1992 г. до 28.2.1993 г. Началник на отдел в Териториално статистическо бюро – Ямбол от 01.3.1993 г. до 31.1.1996 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Стоянов (Стоянов-II)" Йови Кирилов Йовев

Дата на раждане: 25.01.1942
Място на раждане: с. Баниска, обл. Русе
Йови Кирилов Йовев Дата на раждане 25.01.1942 г. Място на раждане с. Баниска, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Христов Добрев на 27.11.1982 г., регистриран на 03.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Христов Добрев; ст. лейт. Тихомир Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов (Стоянов-II) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-936 (Вн) и в работно дело IР-450 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йови Кирилов Йовев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент " Стоянов " Йордан Маринов Колев

Дата на раждане: 25.10.1948
Място на раждане: с. Юлиево, обл. Стара Загора
Йордан Маринов Колев Дата на раждане 25.10.1948 г. Място на раждане с. Юлиево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Йордан Колев Баев на 26.07.1975 г., регистриран на 06.08.1975 г. Ръководил го служител Йордан Колев Баев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2928 (Ст.З.) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-817/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.01.2006 г. до 01.09.2007 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Кабел" Йордан Иванов Попов

Дата на раждане: 06.12.1952
Място на раждане: с. Яново, обл. Благоевград
Йордан Иванов Попов Дата на раждане 06.12.1952 г. Място на раждане с. Яново, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Цинцаров на 01.06.1984 г., регистриран на 11.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кабел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо рег. № 386/ 23.02.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Кабел". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Иванов Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Агент "Стоянов (Стоянов-II)" Йови Кирилов Йовев

Дата на раждане: 25.01.1942
Място на раждане: с. Баниска, обл. Русе
Йови Кирилов Йовев Дата на раждане 25.01.1942 г. Място на раждане с. Баниска, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Христов Добрев на 27.11.1982 г., регистриран на 03.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Христов Добрев; ст. лейт. Тихомир Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов (Стоянов-II) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-936 (Вн) и в работно дело IР-450 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Аспарухово от м. декември 1995 г. до м. декември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йови Кирилов Йовев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-486
от 01.04.2015 г.
ДАНС-кадрови промени

Щатен служител "" Йосиф Младенов Йосифов

Дата на раждане: 06.06.1949
Място на раждане: гр. София
Йосиф Младенов Йосифов Дата на раждане 06.06.1949 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2558/ 18.07.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 340/ 19.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 65/ 18.04.1989 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Експерт от 03.01.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-129
от 16.01.2013 г.
Държавна комисия по сигурността на информацията

Щатен служител "" Йовко Спасов Църков

Дата на раждане: 20.09.1951
Място на раждане: гр. Кърджали
Йовко Спасов Църков Дата на раждане 20.09.1951 г. Място на раждане гр. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-018/ 19.06.1984 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Анализ и сигурност на АИС/М" от 01.06.2008 г. до 14.11.2010 г. Обявява установената и обявена с решение 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Ликов" Йончо Георгиев Пеловски

Дата на раждане: 01.01.1945
Място на раждане: с. Лик, обл. Враца
Йончо Георгиев Пеловски Дата на раждане 01.01.1945 г. Място на раждане с. Лик, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Станой Владимиров Тошев на 20.09.1979 г., регистриран на 28.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Станой Владимиров Тошев; Костадин Емилов Трайков; Лъчезар Терзиянов; Ангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел 07, отделение Х; УНТР, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Ликов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. и 3; дело Ф1, а. е. 5416-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 28.12.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Калоянов" Йордан Тодоров Кожухаров

Дата на раждане: 28.09.1941
Място на раждане: с. Охрид, обл. Монтана
Йордан Тодоров Кожухаров Дата на раждане 28.09.1941 г. Място на раждане с. Охрид, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 28.10.1975 г., регистриран на 03.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37510. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Белград от 04.02.1994 г. до 01.10.1994 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Тодоров Кожухаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Съдържател на явочна квартира "Магда" Йорданка Василева Стефанова

Дата на раждане: 29.12.1937
Място на раждане: гр. Исперих
Йорданка Василева Стефанова Дата на раждане 29.12.1937 г. Място на раждане гр. Исперих Вербувал я служител о. р. Петко Иванов Петков на 03.12.1979 г., регистрирана на 10.12.1979 г. Ръководил я служител о. р. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Магда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на Я/К "Магда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС Исперих до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент "Иван" Йълмаз Касим Ефраим

Дата на раждане: 24.12.1966
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Йълмаз Касим Ефраим Дата на раждане 24.12.1966 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител кап. лейт. Величко Георгиев Тачев на 04.05.1985 г., регистриран на 09.07.1985 г. Ръководил го служител кап. лейт. Величко Георгиев Тачев; ст. лейт. Илия Димитров Джетов; о. р. Петко Петков; о. р. Неджети Йонузов Ибрахимов; лейт. Николай Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II; РУ на МВР-Исперих-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36238; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Йонково от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йълмаз Касим Ефраим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 332
от 20.03.2012
Религиозната общност на евреите в България

Агент "Асенов" Йосиф Давид Герон

Дата на раждане: 10.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Йосиф Давид Герон Дата на раждане 10.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Панов на 24.04.1980 г., регистриран на 05.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Николай Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2821 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1320 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Централния Израилтянски Духовен съвет от 2011 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бояново, общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Емил" Йордан Енев Йорданов

Дата на раждане: 19.06.1955
Място на раждане: с. Долно Сахране, обл. Стара Загора
Йордан Енев Йорданов Дата на раждане 19.06.1955 г. Място на раждане с. Долно Сахране, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Стоян Дичев на 10.12.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Павел баня, издигнат от ПП "РЗС" За Йордан Енев Йорданов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-21
от 20.06.2012 г.
Бургаски свободен университет

Агент "Мария" Йонка Стефанова Балтаджиева

Дата на раждане: 22.12.1954
Място на раждане: с. Деветак, обл. Бургас
Йонка Стефанова Балтаджиева Дата на раждане 22.12.1954 г. Място на раждане с. Деветак, обл. Бургас Вербувал я служител лейт. Петър Дамянов Милушев на 19.03.1984 г., регистрирана на 28.03.1984 г. Ръководил я служител лейт. Петър Дамянов Милушев; о. р. Здравко Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-485 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Програмен координатор (ръководител на катедра) от 01.03.2010 г.
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Иван" Йълмаз Касим Ефраим

Дата на раждане: 24.12.1966
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Йълмаз Касим Ефраим Дата на раждане 24.12.1966 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител кап. лейт. Величко Георгиев Тачев на 04.05.1985 г., регистриран на 09.07.1985 г. Ръководил го служител кап. лейт. Величко Георгиев Тачев; ст. лейт. Илия Димитров Джетов; о. р. Петко Петков; о. р. Неджети Йонузов Ибрахимов; лейт. Николай Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II; РУ на МВР-Исперих-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36238; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Исперих, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йълмаз Касим Ефраим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Терзиев " Йовко Станчев Дойнов

Дата на раждане: 15.10.1950
Място на раждане: Грудово, обл. Бургас
Йовко Станчев Дойнов Дата на раждане 15.10.1950 г. Място на раждане Грудово, обл. Бургас Вербувал го служител Георги Павлов на 08.06.1984 г. Ръководил го служител Петко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Терзиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол за унищожаване № К 194/09.04.1990 г. на р. д. № ІР 1745; налично л. д. № ІА 3168; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на общ. Средец, обл. Бургас, издигнат от Зелена България
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Семов " Йълмаз Ремзи Афузахмед

Дата на раждане: 13.01.1968
Място на раждане: с. Подвис, обл. Бургас
Йълмаз Ремзи Афузахмед Дата на раждане 13.01.1968 г. Място на раждане с. Подвис, обл. Бургас Вербувал го служител Подп. К. Русенов на 19.03.1986 г. Ръководил го служител Подп. К. Русенов, Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 06, отделение 01, управление 03-05-04 ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Семов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо входящ № 1492 от 20.03.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Прилеп, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, издигнат от ДПС
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Памир" Йонко Боянов Савов

Дата на раждане: 01.03.1948
Място на раждане: гр. Кюстендил
Йонко Боянов Савов Дата на раждане 01.03.1948 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Васев на 12.08.1976 г., регистриран на 19.08.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Памир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2439/ 07.06.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-155 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция в териториално поделение-Кюстендил от 10.11.1989 г. до 31.12.1990 г. Н-к управление в териториално поделение-Кюстендил от 01.01.1991 г. до 30.06.1992 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Лалов" Йовко Димитров Паспалджиев

Дата на раждане: 13.05.1939
Място на раждане: гр. Ямбол
Йовко Димитров Паспалджиев Дата на раждане 13.05.1939 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Спас Иванов Соколов на 27.12.1958 г., регистриран на 20.01.1959 г. Ръководил го служител кап. Спас Иванов Соколов; о. р. Васил Цолов Василев; о. р. Никола Тодор. Ставров; кап. Христо Спасов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-12225 и в работно дело IР-810; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ медицинско отделение /началник на отдел/ "Комунална хигиена" от 10.11.1989 г. до 31.10.1991 г. Обявява установената с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Йовко Добрев Маринов

Дата на раждане: 17.05.1938
Място на раждане: с. Ветрен, обл. Силистра
Йовко Добрев Маринов Дата на раждане 17.05.1938 г. Място на раждане с. Ветрен, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3064/ 21.09.1967 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 94/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 188/ 07.09.1970 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 222/ 20.10.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № К-616/ 24.02.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 964/ 21.02.1983 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Силистра; със заповед № К-786/ 15.02.1984 г. е изпратен на 2 месечен курс във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 284/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Силистра; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за зам. директор на РД на МВР-Силистра. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 26.03.1990 г. до 01.11.1990 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Йонко Костадинов Гемов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велико Търново
Йонко Костадинов Гемов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1436/ 21.10.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 196/ 18.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 04.09.1997 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Йонко Франц Калайджиев

Дата на раждане: 12.11.1946
Място на раждане: гр. Бургас
Йонко Франц Калайджиев Дата на раждане 12.11.1946 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 410/ 05.02.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 61/ 30.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 143/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 07.1993 г. до 12.1996 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Янко" Йосиф Миронов Георгиев

Дата на раждане: 26.05.1946
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Йосиф Миронов Георгиев Дата на раждане 26.05.1946 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Г. Дойчев на 11.10.1974 г., регистриран на 18.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Г. Дойчев; о. р. Ал. Александров; о. р. Ангел Делчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-отдел ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-8641; протокол № 91/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-23839 и работно дело IР-8641 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 22.06.1998 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Йосиф Младенов Йосифов

Дата на раждане: 06.06.1949
Място на раждане: гр. София
Йосиф Младенов Йосифов Дата на раждане 06.06.1949 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2558/ 18.07.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 340/ 19.12.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 65/ 18.04.1989 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.1995 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Йотко Димитров Йотов

Дата на раждане: 04.02.1959
Място на раждане: с. Голям извор, обл. Ловеч
Йотко Димитров Йотов Дата на раждане 04.02.1959 г. Място на раждане с. Голям извор, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2430/ 10.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 175/ 26.12.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г. Н-к на отдел от 08.05.2009 г.
Решение N° 131
от 19.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Йохан Павлинов Минев

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: гр. Мездра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Строгов " Йонко Славчев Йонков

Дата на раждане: 22.06.1948
Място на раждане: Гр. Ракитово
Йонко Славчев Йонков Дата на раждане 22.06.1948 г. Място на раждане Гр. Ракитово Вербувал го служител Альоша Ковачев на 04.12.1976 г., регистриран на 13.12.1976 г. Ръководил го служител Альоша Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Строгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ракитово, издигнат от АТАКА Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 2 За Йонко Славчев Йонков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Йото Павлов Василев

Дата на раждане: 26.05.1948
Място на раждане: С. Румянцево, обл. Ловеч
Йото Павлов Василев Дата на раждане 26.05.1948 г. Място на раждане С. Румянцево, обл. Ловеч Вербувал го служител Ат. Милев на 15.12.1986 г. Ръководил го служител Ат. Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Тетевен, издигнат от СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 8
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Стоянов (Стоянов-II)" Йови Кирилов Йовев

Дата на раждане: 25.01.1942
Място на раждане: с. Баниска, обл. Русе
Йови Кирилов Йовев Дата на раждане 25.01.1942 г. Място на раждане с. Баниска, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Христов Добрев на 27.11.1982 г., регистриран на 03.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Христов Добрев; ст. лейт. Тихомир Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов (Стоянов-II) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-936 (Вн) и в работно дело IР-450 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йови Кирилов Йовев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Агент "Саша" Йордан Иванов Харизанов

Дата на раждане: 27.03.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Йордан Иванов Харизанов Дата на раждане 27.03.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Мурджев на 13.11.1978 г., регистриран на 22.11.1978 г.; възстановен и регистриран на 05.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Саша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-958. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Р-л сектор "Ядрено гориво и контрол на ЯМ" от 01.04.1994 г. до 01.06.2003 г. Н-к отдел "ЯМ и РАО" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Иванов Харизанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Строгов" Йонко Славчев Йонков

Дата на раждане: 22.06.1948
Място на раждане: гр. Ракитово
Йонко Славчев Йонков Дата на раждане 22.06.1948 г. Място на раждане гр. Ракитово Вербувал го служител лейт. Альоша Ковачев на 04.12.1976 г., регистриран на 13.12.1976 г. Ръководил го служител лейт. Альоша Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Строгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1219/ 12.19.1992 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Строгов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ракитово, издигнат от ПП "Атака" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Йохан Павлинов Минев

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: гр. Мездра
Йохан Павлинов Минев Дата на раждане 05.03.1962 г. Място на раждане гр. Мездра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОбУ на МВР-Козлодуй-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2134/ 01.08.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2008 г. до 30.04.2009 г. Директор от 30.04.2009 г. до 21.08.2009 г. Н-к на сектор от 21.08.2009 г. Обявен с решение № 131/ 19.05.2010 г. - МВР
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Попов" Йовчо Георгиев Черкезов

Дата на раждане: 05.11.1945
Място на раждане: гр. Твърдица
Йовчо Георгиев Черкезов Дата на раждане 05.11.1945 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Димитров Стоянов на 07.05.1981 г., регистриран на 28.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Димитров Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-903 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 19.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)