Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"К*" намери 753 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Щатен служител "" Костадин Емилов Трайков

Дата на раждане: 01.06.1948
Място на раждане: гр. Рила
Костадин Емилов Трайков Дата на раждане 01.06.1948 г. Място на раждане гр. Рила Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-156/ 27.01.1977 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1444/ 23.04.1980 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 411/ 01.06.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 84/ 01.02.1988 г. е преназначен за инспектор Кандидат за общ. съветник в общ. Рила, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Щатен служител "" Костадин Цветков Катранджиев

Дата на раждане: 09.09.1955
Място на раждане: гр. Перник
Костадин Цветков Катранджиев Дата на раждане 09.09.1955 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповеди: № К-3680а/03.10.80 г. е назначен за разузнавач в поделение 03 упр. ДС; №100/29.10.81 г., разузнавач – Ст. Димитров поделение 1-7-ІІІ; № 4/08.01.87 г. разузнавач – Пазарджик, поделение 6-7-ІІІ; №83/27.10.87 г., разузнавач – Благоевград, под. 4-7-ІІІ; № 24/27.04.89 г. – старши разузнавач – Благоевград в МНО; УК 0332/14.09.90 г. инспектор в отделението за 3-мотостролкова дивизия, поделение ВКР отдел за І-ва армия. Кандидат за общ. съветник в общ. Кочериново, издигнат от ПП "РЗС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Евгени" Красимир Иванов Лаков

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Иванов Лаков Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев; майор Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІV-І-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Евгени Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34842; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София /"НАЦИОНАЛНА ЕЛ. КОМПАНИЯ" ЕАД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Иванов Лаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Жоро" Костадин Любенов Трендафилов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: с. Орешец, обл. Хасково
Костадин Любенов Трендафилов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 30.03.1987 г., регистриран на 09.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково–ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; налично л. д. ІА-997; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Харманли, издигнат от Местна коалиция КОАЛИЦИЯ "Алтернативата ДНЕС" /ПП „АБВ”, ПП "НОВА СИЛА"/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Сергей; Грейс" Кирил Николов Янчев

Дата на раждане: 05.07.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Кирил Николов Янчев Дата на раждане 05.07.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Ангелов Пейчев на 09.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г.; регистриран в ПГУ на 01.04.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Ангелов Пейчев; подп. Марин Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сергей; Грейс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35987; дело Ф1, а.е. 7461. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.11.2004 г. до 02.1.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Николов Янчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Балкан" Кирил Филипов Шаламанов

Дата на раждане: 04.06.1938
Място на раждане: с. Ярлово, обл. Софийска
Кирил Филипов Шаламанов Дата на раждане 04.06.1938 г. Място на раждане с. Ярлово, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Цветан Борисов Янев на 21.03.1964 г., регистриран на 03.04.1964 г.; о. р. Димитър Николов Радков на 14.08.1978 г., регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Борисов Янев; о. р. Димитър Николов Радков; о. р. Димитър Панчов Радев; о. р. Димитър Ганчев; кап. Данаил Сарафидов; майор Кирчо Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Балкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-585 (Пк); дело Ф1, а.е. 7394. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 30.09.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Филипов Шаламанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Колев" Костадин Владимиров Шарков

Дата на раждане: 12.09.1952
Място на раждане: гр. София
Костадин Владимиров Шарков Дата на раждане 12.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дамян Николов на 14.05.1980 г., регистриран на 21.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26526 и работно дело IР-11796. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 01.01.1991 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Костадин Георгиев Коцалиев

Дата на раждане: 09.06.1939
Място на раждане: гр. Благоевград
Костадин Георгиев Коцалиев Дата на раждане 09.06.1939 г. Място на раждане гр. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2490/ 25.04.1969 г. е назначен за следовател IV ст.; със заповед № 198/ 13.01.1970 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 6956/ 16.12.1970 г. е изпратен на 5 месечна школа в СССР; със заповед № 2260/ 08.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 64/ 05.01.1973 г. е преназначен за н-к на отделение; със указ № 1165/ 13.05.1982 г. (заповед № 2180/ 19.05.1982 г.) е назначен за н-к на ГСУ. Публична длъжност или публична дейност Н-к ГСУ
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Костадин Кирилов Кирков

Дата на раждане: 13.02.1939
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Кирилов Кирков Дата на раждане 13.02.1939 г. Място на раждане гр. Петрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Благоевград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5276/ 16.09.1970 г. е назначен за разузнавач V ст.; със заповед № 291/ 07.09.1972 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 14/ 28.01.1974 г. е преназначен за разузнавач I ст.; със заповед № 149/ 25.05.1976 г. е преназначен за ст. разузнавач III ст.; със заповед № 672/ 04.02.1983 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2434/ 03.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Благоевград
Решение N° 2-436
от 03.12.2014 г.
Национален военен университет Васил Левски

Съдържател на явочна квартира "Юпитер" Красимир Нинов Кръстев

Дата на раждане: 13.10.1946
Място на раждане: с. Девене, обл. Враца
Красимир Нинов Кръстев Дата на раждане 13.10.1946 г. Място на раждане с. Девене, обл. Враца Вербувал го служител кап. Тимур Генов Гложенски на 09.06.1988 г., регистриран на 01.07.1988 г. Ръководил го служител кап. Тимур Генов Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Юпитер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IА-492; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (ръководител) на катедра "Щурманска подготовка" от 1997 г. до 2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Нинов Кръстев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Димитров" Кирил Костадинов Апостолов

Дата на раждане: 27.02.1953
Място на раждане: гр. Благоевград
Кирил Костадинов Апостолов Дата на раждане 27.02.1953 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Цветанов Димитров на 28.03.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Цветанов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2923 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Благоевград, издигнат от ПП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Костадинов Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Секретен сътрудник; Агент "Ковачев; Владислав" Кирил Петров Ковачев

Дата на раждане: 08.06.1954
Място на раждане: с. Царев брод, обл. Шумен
Кирил Петров Ковачев Дата на раждане 08.06.1954 г. Място на раждане с. Царев брод, обл. Шумен Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 29.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кирил Котов на 01.06.1989 г., регистриран на 12.06.1989 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Ив. Дечев; о. р. Цв. Станимиров; о. р. Кирил Котов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Ковачев; Владислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5869; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Владислав". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Варненски и Великопреславски митрополит Кирил
Решение N° 236
от 29.06.2011
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агент "Павлов" Костадин Николов Костадинов

Дата на раждане: 27.11.1943
Място на раждане: с. Тракийци, обл. Бургас
Костадин Николов Костадинов Дата на раждане 27.11.1943 г. Място на раждане с. Тракийци, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Стоянов на 28.09.1974 г., регистриран на 18.10.1974 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Стоянов; о. р. Балкански; о. р. Ангел Славчев; о. р. Никола Коцев; о. р. Валери Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-II-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34041. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 21.09.2000 г. до 02.12.2002 г.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите; Управителен съвет/ на банка – длъжник - ТБ "КРИСТАЛБАНК" АД, гр. Мадан ("КРИСТАЛБАНК" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-733/ 18.10.2016 г. – община Рудозем Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Крис" Красимир Владимиров Първанов

Дата на раждане: 29.07.1959
Място на раждане: гр. Лом
Красимир Владимиров Първанов Дата на раждане 29.07.1959 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител лейт. Владимир Страхилов Райков на 18.03.1986 г., регистриран на 28.03.1986 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Страхилов Райков; о. р. Александър Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Крис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37671; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник - съдружник във фирма - длъжник – КФ "ДИМИКЕР", гр. Лом Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Владимиров Първанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Златанов" Красимир Стефанов Балев

Дата на раждане: 07.01.1953
Място на раждане: гр. София
Красимир Стефанов Балев Дата на раждане 07.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Павел Вълков Павлов на 05.12.1983 г., регистриран на 16.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Павел Вълков Павлов; лейт. Илко Керчев Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Златанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35110; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Банкя“ АД; Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Стефанов Балев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-46/ 01.08.2012 г. – Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Искрен" Красимир Тихомиров Методиев

Дата на раждане: 18.12.1950
Място на раждане: гр. Велико Търново
Красимир Тихомиров Методиев Дата на раждане 18.12.1950 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител майор Лъчезар Ив. Арнаудов на 13.01.1988 г., регистриран на 27.01.1988 г. Ръководил го служител майор Лъчезар Ив. Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1088 (Вн) и в работно дело IР-550 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“” ЕАД – гр. Варна Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Тихомиров Методиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Веселин" Красимир Трендафилов Бошнаков

Дата на раждане: 24.04.1950
Място на раждане: с. Стоманево, обл. Смолян
Красимир Трендафилов Бошнаков Дата на раждане 24.04.1950 г. Място на раждане с. Стоманево, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Пейов Шекерджиев на 21.10.1980 г., регистриран на 28.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пейов Шекерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 660/ 29.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 7/ 05.02.1990 г. делата на агент "Веселин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Ескулап“ ООД – гр. Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Трендафилов Бошнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2004 г. до 14.08.2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1997 г. до 01.12.1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-716/ 27.09.2016 г. – БНТ Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Павлов" Костадин Николов Костадинов

Дата на раждане: 27.11.1943
Място на раждане: с. Тракийци, обл. Бургас
Костадин Николов Костадинов Дата на раждане 27.11.1943 г. Място на раждане с. Тракийци, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Стоянов на 28.09.1974 г., регистриран на 18.10.1974 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Стоянов; о. р. Балкански; о. р. Ангел Славчев; о. р. Никола Коцев; о. р. Валери Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-II-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34041. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1993 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Щатен служител "" Костадин Илиев Костадинов

Дата на раждане: 07.01.1952
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Илиев Костадинов Дата на раждане 07.01.1952 г. Място на раждане гр. Петрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-018/ 15.08.1990 г. е назначен за разузнавач VI степен. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба - "Витоша ски" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Илиев Костадинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Савков; Петров" Красимир Маринов Джанков

Дата на раждане: 13.09.1949
Място на раждане: гр. София
Красимир Маринов Джанков Дата на раждане 13.09.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Ангел Димитров Лазаров на 19.03.1969 г., регистриран на 03.03.1969 г.; възстановен от подп. Павел Харизанов Павлов на 24.09.1980 г., регистриран на 10.10.1980 г. Ръководил го служител подп. Ангел Димитров Лазаров; подп. Павел Харизанов Павлов; о. р. Кр. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Савков; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35574 и в работно дело IР-4770 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Крапси Холдинг" АД Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – „Капси турс“ ООД Член на надзорен орган /Надзорен съвет/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба “Хлебозавод Възраждане“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Маринов Джанков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Ламбов" Кирил Нисторов Нисторов

Дата на раждане: 25.02.1960
Място на раждане: гр. Ловеч
Кирил Нисторов Нисторов Дата на раждане 25.02.1960 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител о. р. Александър Сл. Лазов на 06.07.1983 г., регистриран на 08.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Александър Сл. Лазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ламбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Ловеч, издигнат от МК "ИЗБОР ЗА ЛОВЕЧ" За Кирил Нисторов Нисторов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Стефан" Красимир Крумов Йорданов

Дата на раждане: 15.12.1963
Място на раждане: Гр. София
Красимир Крумов Йорданов Дата на раждане 15.12.1963 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Любенов Николов на 05.08.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител О. р. Георги Любенов Николов; о. р. Красимир Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I; управление III-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27788 и работно дело IР-13258. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.10.2007 г.
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Недялко" Костадин Борисов Бандутов

Дата на раждане: 17.02.1946
Място на раждане: Гр. Благоевград
Костадин Борисов Бандутов Дата на раждане 17.02.1946 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Капитан Георги Борисов Кацарски на 13.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител Капитан Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отделение 07-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Недялко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2751; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на районен съд-Провадия
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Съдържател на явочна квартира "Здравец" Костадин Жечев Жечев

Дата на раждане: 13.01.1936
Място на раждане: с. Бояново, обл. Ямбол
Костадин Жечев Жечев Дата на раждане 13.01.1936 г. Място на раждане с. Бояново, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 10.03.1964 г., регистриран на 18.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІІ армия-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Здравец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 3/ 1975 г. за унищожаване дело ІА-14853. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Агент "Атанас" Костадин Иванов Длъгнеков

Дата на раждане: 21.06.1931
Място на раждане: гр. София
Костадин Иванов Длъгнеков Дата на раждане 21.06.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Сотир Наков на 24.04.1957 г., регистриран на 18.05.1957 г. Ръководил го служител о. р. Сотир Наков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Пещера; ДС-Панагюрище Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-587 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-587 (Пз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Резидент; съдържател на явочна квартира "Етиен; Витоша" Костадин Костадинов Янков

Дата на раждане: 15.10.1947
Място на раждане: с. Подлес, обл. Силистра
Костадин Костадинов Янков Дата на раждане 15.10.1947 г. Място на раждане с. Подлес, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Христо Иванов Бръснаров на 17.05.1974 г., регистриран на 23.05.1974 г.; възстановен от о. р. К. Иванов на 15.11.1982 г. и регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Бръснаров; о. р. К. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Етиен; Витоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-425 (Сс) МФ; рег. дневник; 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното дело на "Етиен"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-311 (Сс); писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Витоша". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Евгени" Красимир Иванов Лаков

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Иванов Лаков Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев; майор Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІV-І-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Евгени Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34842; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на Национална електрическа компания ЕАД от 28.12.1991 г. до 12.03.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Иванов Лаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТБ Кристалбанк от 15.11.1991 г. до 01.03.1996 г. Член на Управителния съвет на ТБ Кристалбанк от 01.03.1996 г. до 18.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Петков" Костадин Спириев Соколов

Дата на раждане: 19.01.1948
Място на раждане: с. Голешово, обл. Благоевград
Костадин Спириев Соколов Дата на раждане 19.01.1948 г. Място на раждане с. Голешово, обл. Благоевград Вербувал го служител полк. Петър Мънчев на 29.07.1977 г., регистриран на 18.08.1977 г. Ръководил го служител полк. Петър Мънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-2993 (Рс) МФ; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-624 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Русе; ръководител направление в митница Русе; н-к на отдел в митница Русе от 01.05.1990 г. до 06.11.2001г. Директор на РМД, н-к на МБ в митница Русе от 27.03.2003г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Агент "Петков" Красимир Драганов Михов

Дата на раждане: 18.11.1957
Място на раждане: гр. София
Красимир Драганов Михов Дата на раждане 18.11.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Гутев на 16.06.1980 г., регистриран на 23.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Гутев; о. р. Кирил Ангелов; о. р. Красимир Пенев; о. р. Кунчо Куртев; о. р. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2035. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар на НСО от 01.01.2008 г.
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент; съдържател на явочна квартира "Петров; Дружба" Красимир Христов Тодоров

Дата на раждане: 07.10.1948
Място на раждане: гр. Провадия
Красимир Христов Тодоров Дата на раждане 07.10.1948 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител о. р. Стойчо Георгиев Стойчев на 29.09.1980 г.; о. р. Жеко Иванов Дишев на 03.03.1983 г., регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо Георгиев Стойчев; о. р. Момчилов; о. р. Жеко Иванов Дишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Петров; Дружба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от оперативния работник; лично и работно дело Ф1, а.е. 5970-2 тома; протокол рег. № КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване на дело на "Дружба" от 20.02.1990 г.; доклад на НРС RB102101-001-04/12-1384/ 28.09.2007 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Аврен, издигнат от МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Нещатен служител "" Красимир Христов Тодоров

Дата на раждане: 07.10.1948
Място на раждане: гр. Провадия
Красимир Христов Тодоров Дата на раждане 07.10.1948 г. Място на раждане гр. Провадия Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Камчия Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 5/ 25.05.1989 г.; снет със заповед № 4/ 22.02.1990 г. Кандидат за общински съветник в община Аврен, издигнат от МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-151/ 20.03.2013 г. – община Аврен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-849
от 14.02.2017 г.
Районни избирателни комисии за избори за 44 Народно събрание

Агент "Недялко" Костадин Борисов Бандутов

Дата на раждане: 17.02.1946
Място на раждане: гр. Благоевград
Костадин Борисов Бандутов Дата на раждане 17.02.1946 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител капитан Георги Борисов Кацарски на 13.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител капитан Георги Борисов Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отделение 07-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Недялко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-2751 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на РИК в 3 МИР-Варна Обявява установената и обявена с решение № 2-329/ 19.03.2014 г. – община Черноочене - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-586
от 08.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Хари" Кирил Янков Бояджиев

Дата на раждане: 27.10.1961
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Кирил Янков Бояджиев Дата на раждане 27.10.1961 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов на 11.07.1980 г., регистриран на 31.07.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов; о. р. Събев; о. р. Диян Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело IА-951; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Горна Оряховица, издигнат от "АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОРНА ОРЯХОВИЦА" (ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА", КП "НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "НОВОТО ВРЕМЕ", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ") Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Янков Бояджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-46
от 01.08.2012 г.
Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна

Агент "Искрен" Красимир Тихомиров Методиев

Дата на раждане: 18.12.1950
Място на раждане: гр. Велико Търново
Красимир Тихомиров Методиев Дата на раждане 18.12.1950 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител майор Лъчезар Ив. Арнаудов на 13.01.1988 г., регистриран на 27.01.1988 г. Ръководил го служител майор Лъчезар Ив. Арнаудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1088 (Вн) и в работно дело IР-550 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по предклинични науки от 01.12.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Тихомиров Методиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Сашо" Кирил Петров Киров

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: гр. Меричлери
Кирил Петров Киров Дата на раждане 30.08.1953 г. Място на раждане гр. Меричлери Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 16.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Димитровград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 159/ 1990 г. личното дело на аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор Областна дирекция "Земеделие"-Хасково от 23.03.1999 г. до 03.05.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Петров Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Сътрудник "Зашев" Костадин Димитров Иванов

Дата на раждане: 15.12.1947
Място на раждане: гр. Пазарджик
Костадин Димитров Иванов Дата на раждане 15.12.1947 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител вербуван на 13.10.1967 г. Ръководил го служител о. р. Вачев; подп. Петьо Костов Деспотов; полк. Георги Костов Попов майор Алексан Кеворк Кизирян; ст. лейт. Димитър Ж. Делев; подп. Дечко Назъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Зашев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 130; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 01.07.1995 г. до 08.07.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димитров Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Осведомител "Гриша" Костадин Николов Русков

Дата на раждане: 26.05.1933
Място на раждане: гр. Белица
Костадин Николов Русков Дата на раждане 26.05.1933 г. Място на раждане гр. Белица Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев Павлов на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6041; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-898. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. командващ Военноморските сили до 01.09.1993 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Клен" Красимир Виденов Младенов

Дата на раждане: 05.07.1954
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Красимир Виденов Младенов Дата на раждане 05.07.1954 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Красимир Йорданов Пенев на 22.06.1983 г., регистриран на 08.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Йорданов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Клен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3631/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 0416/ 1990 г. личното дело на Я/К "Клен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.12.1999 г.
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Щатен служител "" Костадин Тодоров Николов

Дата на раждане: 18.05.1959
Място на раждане: гр. Дулово
Костадин Тодоров Николов Дата на раждане 18.05.1959 г. Място на раждане гр. Дулово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2716/ 18.08.1989 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в община Разград, издигнат от КП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА "БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ"" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Валери" Костадин Тодоров Мархолев

Дата на раждане: 30.04.1959
Място на раждане: гр. Созопол
Костадин Тодоров Мархолев Дата на раждане 30.04.1959 г. Място на раждане гр. Созопол Вербувал го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков и полк. Любен Желязков на 20.05.1980 г., регистриран на 10.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел втори, отделение "Чужденци-юг" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА-1281 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 01.03.2004 г. и от 2007 г. до 2011 г. Зам. кмет на община Созопол от 01.03.2004 г. до м. ноември 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Иван" Кирил Николов Арсов

Дата на раждане: 30.10.1946
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Кирил Николов Арсов Дата на раждане 30.10.1946 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Гаврил Тр. Гаврилов на 22.01.1975 г. Ръководил го служител о. р. Гаврил Тр. Гаврилов; о. р. Кирил Гутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-VІІ-3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НДСВ" в 25-и ИР-София За Кирил Николов Арсов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Доверено лице "" Костадин Великов Костадинов

Дата на раждане: 13.08.1945
Място на раждане: с. Поручик Кърджиево, обл. Добрич
Костадин Великов Костадинов Дата на раждане 13.08.1945 г. Място на раждане с. Поручик Кърджиево, обл. Добрич Вербувал го служител установени доверителни отношения на 01.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Явор Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице Псевдоними Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от 04.10.1990 г. до 08.10.1991 г.; Общински съветник от 13.10.1991 г. до 07.11.1991 г.; Заместник-кмет на община Добрич от 07.11.1991 г. до 12.06.1992 г.; Общински съветник от 2007 г. За Костадин Великов Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Агент "Стоян" Костадин Йорданов Ковачки

Дата на раждане: 25.11.1946
Място на раждане: с. Сапарево, обл. Кюстендил
Костадин Йорданов Ковачки Дата на раждане 25.11.1946 г. Място на раждане с. Сапарево, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Атанас Иванов Атанасов на 29.06.1976 г., регистриран на 30.06.1976 г. Ръководил го служител кап. Атанас Иванов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-35137; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.12.1991 г. до 12.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Йорданов Ковачки към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК Рудозем от 1990 г. до 1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Терзиев" Кирил Адамов Стоянов

Дата на раждане: 31.05.1948
Място на раждане: с. Драчево, обл. Бургас
Кирил Адамов Стоянов Дата на раждане 31.05.1948 г. Място на раждане с. Драчево, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Марин Петров Кавръков на 18.06.1981 г., регистриран на 26.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Марин Петров Кавръков; о. р. Петър Трандев; о. р. М. Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Терзиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1131 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-645 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Драчево, общ. Средец, издигнат от Местна коалиция "НФСБ и СЕК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Адамов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Жоро" Костадин Любенов Трендафилов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: с. Орешец, обл. Хасково
Костадин Любенов Трендафилов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Вълков на 30.03.1987 г., регистриран на 09.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково–ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Жоро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; налично л. д. ІА 997; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Орешец, общ. Харманли, издигнат от Местна коалиция КОАЛИЦИЯ "Алтернативата ДНЕС" /ПП „АБВ”, ПП "НОВА СИЛА"/ Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Щатен служител "" Костадин Цветков Катранджиев

Дата на раждане: 09.09.1955
Място на раждане: гр. Перник
Костадин Цветков Катранджиев Дата на раждане 09.09.1955 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповеди: № К-3680а/03.10.80 г. е назначен за разузнавач в поделение 03 упр. ДС; №100/29.10.81 г., разузнавач – Ст. Димитров поделение 1-7-ІІІ; № 4/08.01.87 г. разузнавач – Пазарджик, поделение 6-7-ІІІ; №83/27.10.87 г., разузнавач – Благоевград, под. 4-7-ІІІ; № 24/27.04.89 г. – старши разузнавач – Благоевград в МНО; УК 0332/14.09.90 г. инспектор в отделението за 3-мотострелкова дивизия, поделение ВКР отдел за І-ва армия. Кандидат за кмет на кметство Стоб, общ. Кочериново, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА КОЧЕРИНОВО - ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-439/ 09.12.2014 г. – община Кочериново. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Кантарев" Красимир Стойков Богалинов

Дата на раждане: 15.01.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Красимир Стойков Богалинов Дата на раждане 15.01.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Николай Стоев Куманов на 17.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г. Ръководил го служител кап. Николай Стоев Куманов; о. р. Александър Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кантарев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1628; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Крали Марко, общ. Пазарджик, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Стойков Богалинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; съдържател на явочна квартира "Петров; Дружба" Красимир Христов Тодоров

Дата на раждане: 07.10.1948
Място на раждане: гр. Провадия
Красимир Христов Тодоров Дата на раждане 07.10.1948 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител о. р. Стойчо Георгиев Стойчев на 29.09.1980 г.; о. р. Жеко Иванов Дишев на 03.03.1983 г., регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо Георгиев Стойчев; о. р. Момчилов; о. р. Жеко Иванов Дишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Петров; Дружба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от оперативния работник; лично и работно дело Ф1, а.е. 5970-2 тома; протокол рег. № КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване на дело на "Дружба" от 20.02.1990 г.; доклад на НРС RB102101-001-04/12-1384/ 28.09.2007 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на община Аврен, издигнат от МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА"
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Нещатен служител "" Красимир Христов Тодоров

Дата на раждане: 07.10.1948
Място на раждане: гр. Провадия
Красимир Христов Тодоров Дата на раждане 07.10.1948 г. Място на раждане гр. Провадия Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Камчия Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 5/ 25.05.1989 г.; снет със заповед № 4/ 22.02.1990 г. Кандидат за кмет на общ. Аврен, издигнат от МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-151/ 20.03.2013 г. – община Аврен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Осведомител "Павлов" Красимир Цветанов Игнатов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Красимир Цветанов Игнатов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител о. р. Георги Петров Арков на 17.02.1972 г., регистриран на 04.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Арков; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, ВКР-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция от партии "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 4-и МИР-Велико Търново За Красимир Цветанов Игнатов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент; сътрудник "Николай; Йорданов" Костадин Димов Бакалов

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Робово, обл. Ямбол
Костадин Димов Бакалов Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Робово, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 26.03.1966 г., регистриран на 05.04.1966 г.; възстановен на 06.10.1969 г. и регистриран на 03.10.1969 г. Ръководил го служител майор Петър Колев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Николай; Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело ІА-2512 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-577 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ВрИК Стралджа от 08.11.1990 г. до 15.11.1991 г. Общински съветник от 15.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Павлов" Костадин Илиев Лучков

Дата на раждане: 19.04.1953
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Костадин Илиев Лучков Дата на раждане 19.04.1953 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител кап. Георги Иванов Маджаров на 19.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител кап. Георги Иванов Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-220 (Пд); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Първомай, издигнат от МКП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПЪРВОМАЙ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Илиев Лучков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Кантарев" Красимир Стойков Богалинов

Дата на раждане: 15.01.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Красимир Стойков Богалинов Дата на раждане 15.01.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Николай Стоев Куманов на 17.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г. Ръководил го служител кап. Николай Стоев Куманов; о. р. Александър Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кантарев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1628; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Пазарджик, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Стойков Богалинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Георгиев" Костадин Иванов Гечев

Дата на раждане: 26.11.1940
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Костадин Иванов Гечев Дата на раждане 26.11.1940 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Костадин Костадинов Атанасов на 21.04.1977 г., регистриран на 19.05.1977 г. Ръководил го служител майор Костадин Костадинов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3931; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2003 г. до 2009 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Захаров" Костадин Любенов Палешутски

Дата на раждане: 08.05.1939
Място на раждане: с. Скребатно, обл. Благоевград
Костадин Любенов Палешутски Дата на раждане 08.05.1939 г. Място на раждане с. Скребатно, обл. Благоевград Вербувал го служител подп. Любен Иванов Георгиев на 08.02.1975 г., регистриран на 06.03.1975 г. Ръководил го служител подп. Любен Иванов Георгиев; полк. Георги Иванов Авджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Захаров Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи то ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5937. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2003 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Кирил Филипов Иванов

Дата на раждане: 28.04.1947
Място на раждане: Гр. Брезник
Кирил Филипов Иванов Дата на раждане 28.04.1947 г. Място на раждане Гр. Брезник Вербувал го служител Борислав Ат. Филипов на 13.06.1974 г. Ръководил го служител Борислав Ат. Филипов; Пламен Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Брезник, издигнат от „Българска социалдемокрация” За Кирил Филипов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валери " Костадин Тодоров Мархолев

Дата на раждане: 30.04.1959
Място на раждане: Гр. Созопол
Костадин Тодоров Мархолев Дата на раждане 30.04.1959 г. Място на раждане Гр. Созопол Вербувал го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков и полк. Любен Желязков на 20.05.1980 г., регистриран на 10.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стефан Колев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел втори, отделение "Чужденци-юг" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-1281 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Созопол, издигнат от “Бъдеще за община Созопол” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-133
от 29.01.2013 г.
община Камено

Агент "Тонев" Костадин Иванов Грингов

Дата на раждане: 16.02.1946
Място на раждане: с. Константиново, обл. Бургас
Костадин Иванов Грингов Дата на раждане 16.02.1946 г. Място на раждане с. Константиново, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Георги Павлов Павлов на 05.11.1981 г., регистриран на 25.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Павлов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3214 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1801 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ИК до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-132
от 29.01.2013 г.
община Приморско

Щатен служител "" Костадин Русенов Петров

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: с. Ново Паничарево, обл. Бургас
Костадин Русенов Петров Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане с. Ново Паничарево, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 474/ 24.02.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 80/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 330/ 04.07.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 199/ 11.04.1973 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 189/ 15.03.1977 г. е преназначен за ст. разузнавач II степен; със заповед № 636/ 31.08.1977 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 114/ 09.10.1979 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 302/ 02.02.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ново Паничарево от 23.10.1999 г. до 03.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Агент "Иво" Костадин Стоянов Йорданов

Дата на раждане: 03.12.1948
Място на раждане: с. Горно Осеново, обл. Благоевград
Костадин Стоянов Йорданов Дата на раждане 03.12.1948 г. Място на раждане с. Горно Осеново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Георги Тодоров Петров на 15.12.1977 г., регистриран на 21.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Тодоров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-812 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-525 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Дамян" Костадин Георгиев Филипов

Дата на раждане: 28.03.1947
Място на раждане: Гр. Петрич
Костадин Георгиев Филипов Дата на раждане 28.03.1947 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител О. р. Валентин Стефанов на 30.03.1978 г., регистриран на 04.04.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Стефанов; о. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Дамян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет в БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-281
от 11.12.2013 г.
община Оряхово

Агент "Асен" Красимир Михайлов Василев

Дата на раждане: 03.09.1956
Място на раждане: с. Остров, обл. Враца
Красимир Михайлов Василев Дата на раждане 03.09.1956 г. Място на раждане с. Остров, обл. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Николов Иванов на 22.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Николов Иванов; о. р. Цветан Благоев Джигански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-43 (Вр) и в работно дело IР-46 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Оряхово от 24.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Михайлов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Велев" Кирил Тодоров Циканделов

Дата на раждане: 05.05.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Кирил Тодоров Циканделов Дата на раждане 05.05.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков и майор Льонов на 30.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2983 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Петрич, издигнат от ПП "Зелена партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Тодоров Циканделов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Щатен служител "" Костадин Георгиев Бакърджиев

Дата на раждане: 05.06.1964
Място на раждане: гр. Сандански
Костадин Георгиев Бакърджиев Дата на раждане 05.06.1964 г. Място на раждане гр. Сандански Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-185/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общ. съветник в общ. Сандански, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Обявен с решение № 136/ 02.06.2010 г. - МВР
Решение N° 2-1039
от 12.09.2017 г.
община Болярово

Агент; резидент; Агент "Шабанов" Костадин Радойнов Ишкиев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Горска поляна, обл. Ямбол
Костадин Радойнов Ишкиев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Горска поляна, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 25.04.1975 г., регистриран на 07.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Павел Христов Гендов; о. р. Васил Келеведжиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІХ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент; агент Псевдоними Шабанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-25912 и работно дело ІР-11111. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Горска поляна от месец май 1995 г. до месец октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Осведомител "Сидеров" Костадин Георгиев Вълчев

Дата на раждане: 26.04.1942
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Костадин Георгиев Вълчев Дата на раждане 26.04.1942 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител Иван Драгоев на 20.09.1974 г., регистриран на 25.09.1974 г. Ръководил го служител Иван Драгоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сидеров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2304; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-748; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Държавна дивечовъдна станция - Граматиково
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Костадин Господинов Костадинов

Дата на раждане: 08.07.1936
Място на раждане: Гр. Средец
Костадин Господинов Костадинов Дата на раждане 08.07.1936 г. Място на раждане Гр. Средец Вербувал го служител Камен Димов на 25.05.1987 г., регистриран на 15.10.1987 г. Ръководил го служител Камен Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на ОСДГ – Бургас от 01.11.1982 г. до 13.07.2001 г. За Костадин Господинов Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Георгиев" Костадин Иванов Гечев

Дата на раждане: 26.11.1940
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Костадин Иванов Гечев Дата на раждане 26.11.1940 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Костадин Костадинов Атанасов на 21.04.1977 г., регистриран на 19.05.1977 г. Ръководил го служител майор Костадин Костадинов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3931; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по генетика
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Омуртаг" Костадин Йосифов Йосифов

Дата на раждане: 14.03.1943
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Костадин Йосифов Йосифов Дата на раждане 14.03.1943 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител кап. Георги Григоров Горбатенко и лейт. Радослав Енчев на 17.07.1972 г. Ръководил го служител кап. Георги Горбатенко; лейт. Радослав Енчев; кап. Недялко Драганов Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Омуртаг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство; собственоръчно написано агентурно сведение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 5379; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 186/ 25.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по хидро- и аеродинамика - Варна
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Георгиев" Кирил Обретенов Иванов

Дата на раждане: 04.06.1953
Място на раждане: гр. София
Кирил Обретенов Иванов Дата на раждане 04.06.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ангел Петров Стефанов на 25.09.1972 г., регистриран на 10.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Петров Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.01.2007 г. Н-к на отдел от 22.06.2009 г. За Кирил Обретенов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Нещатен служител; щатен служител "" Костадин Ангелов Николов

Дата на раждане: 18.03.1950
Място на раждане: гр. Кърджали
Костадин Ангелов Николов Дата на раждане 18.03.1950 г. Място на раждане гр. Кърджали Качество Нещатен служител; щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Нещатен служител - привлечен със заповед № 74/ 07.10.1974 г. и се води на отчет от подп. Стоилов. Щатен служител - със заповед № I-5104/ 22.10.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 104/ 04.11.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 25.01.1996 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Костадин Ангелов Пачеманов

Дата на раждане: 24.05.1942
Място на раждане: с. Орешец, обл. Хасково
Костадин Ангелов Пачеманов Дата на раждане 24.05.1942 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2814/ 01.09.1973 г. е назначен за зам. н-к на РУ на МВР-Харманли; със заповед № 4388/ 26.02.1975 г. е изпратен за 5 месеца и 12 дни на курс в КГБ-СССР; със заповед № К-164/ 10.01.1980 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Харманли; със заповед № К-1728/ 07.05.1986 г. е преназначен за н-к ОУ на МВР-Хасково; със заповед № К-3120/ 11.11.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР; със заповед № К-862/ 02.03.1990 г. е преназначен за н-к ОУ на МВР; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РДВР-Хасково. Публична длъжност или публична дейност Директор от 26.03.1990 г. до 01.11.1991 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Костадин Георгиев Бакърджиев

Дата на раждане: 05.06.1964
Място на раждане: гр. Сандански
Костадин Георгиев Бакърджиев Дата на раждане 05.06.1964 г. Място на раждане гр. Сандански Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-185/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 01.09.2006 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Костадин Георгиев Коцалиев

Дата на раждане: 09.06.1939
Място на раждане: гр. Благоевград
Костадин Георгиев Коцалиев Дата на раждане 09.06.1939 г. Място на раждане гр. Благоевград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2490/ 25.04.1969 г. е назначен за следовател IV ст.; със заповед № 198/ 13.01.1970 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 6956/ 16.12.1970 г. е изпратен на 5 месечна школа в СССР; със заповед № 2260/ 08.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 64/ 05.01.1973 г. е преназначен за н-к на отделение; със указ № 1165/ 13.05.1982 г. (заповед № 2180/ 19.05.1982 г.) е назначен за н-к на ГСУ. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГСлУ до 17.01.1990 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Костадин Живков Костадинов

Дата на раждане: 28.12.1945
Място на раждане: гр. София
Костадин Живков Костадинов Дата на раждане 28.12.1945 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3352/ 24.06.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 88/ 26.07.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 38/ 08.05.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 70/ 29.04.1978 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 92/ 10.07.1979 г. е преназначен за н-к на група; със заповед № 4072/ 09.11.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № 8/ 31.01.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2952/ 08.08.1986 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № 4742/ 18.12.1986 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991 г. до 01.01.1992 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Костадин Иванов Кадев

Дата на раждане: 01.04.1956
Място на раждане: гр. Банско
Костадин Иванов Кадев Дата на раждане 01.04.1956 г. Място на раждане гр. Банско Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УГВ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3528/ 11.10.1979 г. е назначен за пом. н-к разузнавателно отделение; със заповед № 3022/ 07.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к разузнавателно отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГКПП от 02.05.2001 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент, Агент "Драганов" Костадин Стоянов Сарийски

Дата на раждане: 16.11.1951
Място на раждане: с. Тешел, обл. Смолян
Костадин Стоянов Сарийски Дата на раждане 16.11.1951 г. Място на раждане с. Тешел, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Марин Христов Иванов на 08.10.1974 г., регистриран на 17.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Марин Христов Иванов; о. р. Васил Христов; о. р. Ленин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Драганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26569 и работно дело IР-11851. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 09.11.1992 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Костадин Тимнюв Киряков

Дата на раждане: 02.04.1935
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Костадин Тимнюв Киряков Дата на раждане 02.04.1935 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4868/ 03.12.1965 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 12/ 23.03.1966 г. е преназначен за н-к група. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.10.1990 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Антон" Костадин Иванов Ораков

Дата на раждане: 26.07.1944
Място на раждане: гр. Петрич
Костадин Иванов Ораков Дата на раждане 26.07.1944 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов на 12.05.1975 г., регистриран на 26.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2226 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1847 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Резидент "Аспарухов" Костадин Данаилов Костадинов

Дата на раждане: 24.08.1947
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Костадин Данаилов Костадинов Дата на раждане 24.08.1947 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на 15.07.1982 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IР-1062 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - "Кристалбанк"АД - от 15.11.1991г. до 01.03.1996 г. Член на управителен орган /Управителен съвет / на банка – длъжник – "Кристалбанк"АД – от 01.03.1996 г. до 18.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 167
от 13.10.2010
Изпълнителна агенция Борба с градушките

Агент "Борис" Красимир Минчев Кънчев

Дата на раждане: 03.07.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Красимир Минчев Кънчев Дата на раждане 03.07.1952 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител лейт. Петър Димитров Момчилов на 18.08.1989 г., регистриран на 28.08.1989 г. Ръководил го служител лейт. Петър Димитров Момчилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37139. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 02.02.1998 г. до 01.08.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Минчев Кънчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Хари" Кирил Янков Бояджиев

Дата на раждане: 27.10.1961
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Кирил Янков Бояджиев Дата на раждане 27.10.1961 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов на 11.07.1980 г., регистриран на 31.07.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Здравко Иванов Върбанов; о. р. Събев; о. р. Диян Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело IА-951; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Горна Оряховица, издигнат от ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Янков Бояджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Осведомител "Павлов" Красимир Цветанов Игнатов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Красимир Цветанов Игнатов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител о. р. Георги Петров Арков на 17.02.1972 г., регистриран на 04.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Арков; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, ВКР-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "ЛИДЕР" За Красимир Цветанов Игнатов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-439
от 09.12.2014 г.
община Кочериново

Щатен служител "" Костадин Цветков Катранджиев

Дата на раждане: 09.09.1955
Място на раждане: гр. Перник
Костадин Цветков Катранджиев Дата на раждане 09.09.1955 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповеди: № К-3680а/03.10.80 г. е назначен за разузнавач в поделение 03 упр. ДС; №100/29.10.81 г., разузнавач – Ст. Димитров поделение 1-7-ІІІ; № 4/08.01.87 г. разузнавач – Пазарджик, поделение 6-7-ІІІ; №83/27.10.87 г., разузнавач – Благоевград, под. 4-7-ІІІ; № 24/27.04.89 г. – старши разузнавач – Благоевград в МНО; УК 0332/14.09.90 г. инспектор в отделението за 3-мотостролкова дивизия, поделение ВКР отдел за І-ва армия. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Стоб от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Секретен сътрудник "Филипов" Кирил Ангелов Калинов

Дата на раждане: 14.11.1950
Място на раждане: гр. София
Кирил Ангелов Калинов Дата на раждане 14.11.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Драганов Илиев на 12.07.1984 г., регистриран на 18.07.1984 г.; регистриран в ПГУ на 22.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Илиев; о. р. Александър Пръвчев; о. р. Л. Иванов; майор Васил Йорданов Василев; о. р. Краснодар Беломорски; о. р. Цвятко Димитров; о. р. Чавдар Начев; о.р. Владимир Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"И"-Х-I, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34572 и в дело Ф1, а.е. 6192; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., и обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Българска външнотърговска банка АД от 02.07.1992 г. до 28.06.1994 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Ангелов Калинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Шели" Кирил Христов Кирилов

Дата на раждане: 19.04.1946
Място на раждане: гр. София
Кирил Христов Кирилов Дата на раждане 19.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христо Ал. Масев на 24.04.1979 г., регистриран на 05.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Христо Ал. Масев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37065. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Хавана от 21.02.2001 г. до 30.04.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Христов Кирилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Савов" Кирил Цеков Йончев

Дата на раждане: 02.06.1933
Място на раждане: гр. Дунавци
Кирил Цеков Йончев Дата на раждане 02.06.1933 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител полк. Кирил Андонов Иванов на 10.06.1977 г., регистриран на 16.06.1977 г. Ръководил го служител полк. Кирил Андонов Иванов; о. р. Пламен Гълъбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29456 и в работно дело IР-15190; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1992 г. до 01.11.1993 г. Н-к управление от 01.11.1993 г. до 20.06.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Секретен сътрудник "Дойчин" Костадин Асенов Иванов

Дата на раждане: 10.09.1932
Място на раждане: гр. Несебър
Костадин Асенов Иванов Дата на раждане 10.09.1932 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Димитър Павлов Маринов на 20.01.1971 г., регистриран на 23.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Павлов Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дойчин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2343; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к инспекция до 22.09.1992 г. Обявява установената с решение № 100/ 18.11.2009 г. - Агенцията за приватизация - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Нещатен служител "" Костадин Петров Стоицев

Дата на раждане: 18.10.1945
Място на раждане: гр. Пазарджик
Костадин Петров Стоицев Дата на раждане 18.10.1945 г. Място на раждане гр. Пазарджик Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 1275/ 23.06.1989 г. и се води на отчет от ст. лейт. Ф. Тотляков. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Коко" Костадин Атанасов Илиев

Дата на раждане: 26.10.1945
Място на раждане: гр. Пазарджик
Костадин Атанасов Илиев Дата на раждане 26.10.1945 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 07.03.1984 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Коко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; предложение рег. № 80/ 08.02.1990 г. за унищожаване материалите в дело № 15798; протокол рег. № 88/ 08.02.1990 г. за унищожаване секретните документи в дело № 15798. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 30.11.2007 г. Директор на филиал-Пловдив от 21.12.2007 г. до 27.03.2011 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Велев" Кирил Тодоров Циканделов

Дата на раждане: 05.05.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Кирил Тодоров Циканделов Дата на раждане 05.05.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков и майор Льонов на 30.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Юри Григоров Смуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2983 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Петрич, издигнат от ПП "Зелена партия" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Тодоров Циканделов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Щатен служител "" Костадин Цветков Катранджиев

Дата на раждане: 09.09.1955
Място на раждане: гр. Перник
Костадин Цветков Катранджиев Дата на раждане 09.09.1955 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповеди: № К-3680а/03.10.80 г. е назначен за разузнавач в поделение 03 упр. ДС; №100/29.10.81 г., разузнавач – Ст. Димитров поделение 1-7-ІІІ; № 4/08.01.87 г. разузнавач – Пазарджик, поделение 6-7-ІІІ; №83/27.10.87 г., разузнавач – Благоевград, под. 4-7-ІІІ; № 24/27.04.89 г. – старши разузнавач – Благоевград в МНО; УК 0332/14.09.90 г. инспектор в отделението за 3-мотостролкова девизия, поделение ВКР отдел за І-ва армия. Кандидат за кмет на общ. Кочериново, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Стоил" Кирил Ставрев Йовев

Дата на раждане: 24.04.1950
Място на раждане: с. Чудинци, обл. Кюстендил
Кирил Ставрев Йовев Дата на раждане 24.04.1950 г. Място на раждане с. Чудинци, обл. Кюстендил Вербувал го служител майор Красимир Христов на 26.11.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител майор Красимир Христов; о. р. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1864; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кюстендил, издигнат от ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА ЛИСТА Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Ставрев Йовев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент "Андрей" Кирил Станков Динев

Дата на раждане: 12.11.1963
Място на раждане: гр. Шумен
Кирил Станков Динев Дата на раждане 12.11.1963 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Валентин Георгиев Великов на 15.08.1984 г., регистриран на 20.08.1984 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Георгиев Великов; о. р. Димитър Геров; о. р. Деян Върбанов; о. р. Мирослав Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС; ДС, управление III-Х-II, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1038; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-877 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма предмет на договор за приватизационна продажба – "Хранителни стоки – Шумен" ЕАД /АД/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Станков Динев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Стоянов " Кирил Ангелов Иванов

Дата на раждане: 28.05.1946
Място на раждане: С. Брезница, обл. Благоевград
Кирил Ангелов Иванов Дата на раждане 28.05.1946 г. Място на раждане С. Брезница, обл. Благоевград Вербувал го служител Кирил Димитров Труканов на 21.10.1971 г. Ръководил го служител Кирил Димитров Труканов; Божидар Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел ВКР-София, 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-1556 № 4/ 03.07.1990 г. и на работно дело ІР-1155 № 2/ 10.05.1990 г.; доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за кмет на с. Г. Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград, издигнат от "Ред, законност и справедливост" Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)