Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Л*" намери 336 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Володя" Любомир Петров Божков

Дата на раждане: 17.03.1953
Място на раждане: гр. Силистра
Любомир Петров Божков Дата на раждане 17.03.1953 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Гълъбов" Любомир Ангелов Петров

Дата на раждане: 29.05.1956
Място на раждане: гр. Монтана
Любомир Ангелов Петров Дата на раждане 29.05.1956 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител кап. Ангел Миланов Николов на 12.10.1977 г., регистриран на 28.10.1977 г. Ръководил го служител кап. Ангел Миланов Николов; лейт. Йордан Георгиев Василев; ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; ОУ на МВР-Михайловград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-546 (Мх) и в работно дело IР-9051; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Монтана, издигнат от местна коалиция "БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Ангелов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Агент; сътрудник "Минчев" Любомир Димитров Костов

Дата на раждане: 28.06.1928
Място на раждане: гр. Стара Загора
Любомир Димитров Костов Дата на раждане 28.06.1928 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Продан Янчев Гурков на 26.11.1968 г., регистриран на 27.11.1968 г. Ръководил го служител о. р. Продан Янчев Гурков; о. р. Антон Камдамуков; о. р. Ж. Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Стара Загора Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Минчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело IА-928 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-928 (Ст.З.); протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване личното и работното дело на "Минчев". Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във ВИЗВМ от 1990 г. до 1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Щатен служител "" Любомир Генчев Йорданов

Дата на раждане: 15.08.1954
Място на раждане: Гр. Шумен
Любомир Генчев Йорданов Дата на раждане 15.08.1954 г. Място на раждане Гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУМНО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-015/ 30.08.1983 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за 21.09.1983 г. е преназначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е преназначен за разузнавач VI ст. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор Справочна информация от 09.10.1995 г. до 15.07.1997 г. и от 01.12.2002 г. до 01.07.2003 г. Доклад по чл.16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" – изх. № 2242/ 14.08.2008 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Любомир Василев Кръстанов

Дата на раждане: 17.06.1943
Място на раждане: гр. София
Любомир Василев Кръстанов Дата на раждане 17.06.1943 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 15/ 07.02.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 82/ 31.10.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 91/ 22.08.1975 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 121/ 10.03.1978 г. е преназначен за н-к група IV степен в ПГУ; със заповед № 2992/ 26.11.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2652/ 18.07.1985 г. е преназначен за гл. инспектор в отдел IV. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 02.09.1996 г. до 01.07.1997 г. Обявен с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Любомир Ерменчев Иванов

Дата на раждане: 21.10.1956
Място на раждане: гр. София
Любомир Ерменчев Иванов Дата на раждане 21.10.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ, отдел ХVII Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 474/ 17.06.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 636/ 01.10.1990 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност Директор от 23.07.2001 г. до 16.06.2002 г. и от 19.10.2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник; секретен сътрудник "Любянски (Люблянски)" Любомир Илиев Иванов

Дата на раждане: 06.09.1942
Място на раждане: гр. София
Любомир Илиев Иванов Дата на раждане 06.09.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Тороманов на 18.07.1970 г.; о. р. Марков в ПГУ на 23.01.1973 г., регистриран на 04.04.1973 г. Ръководил го служител полк. Тороманов; о. р. Д. Пазийски; о. р. Марков; майор Стефан Василев Челиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Любянски (Люблянски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2 на РУ-ГЩ; обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 на ПГУ; дело № 74; дело Ф1, а.е. 3125. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.04.2001 г. до 31.01.2003 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Лучо" Любомир Илиев Ненов

Дата на раждане: 12.11.1952
Място на раждане: гр. София
Любомир Илиев Ненов Дата на раждане 12.11.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител майор Милуш Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Лучо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; дзокументи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6130 – 3 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.01.2002 г. до 16.06.2003 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира "Рила" Любомир Йорданов Божилов

Дата на раждане: 15.11.1941
Място на раждане: гр. София
Любомир Йорданов Божилов Дата на раждане 15.11.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Георгиев на 28.10.1966 г., регистриран на 03.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХIV-I, управление II-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 52/ 1985 г. за унищожаване на дело I-ПВ-488. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 18.04.1991 г. до 15.10.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Александър; Джими" Любомир Милчев Тодоров

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Любомир Милчев Тодоров Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър; Джими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 04.10.2001 г. до 03.06.2004 г. и от 04.08.2008 г. до 31.10.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Съдържател на явочна квартира "Заря" Любомир Борисов Йоцов

Дата на раждане: 02.11.1951
Място на раждане: гр. Белоградчик
Любомир Борисов Йоцов Дата на раждане 02.11.1951 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 20.12.1985 г., регистриран на 02.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Заря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Заря". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИДАХИМ" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Любомир Василев Цветков

Дата на раждане: 25.07.1941
Място на раждане: с. Прибой, обл. Перник
Любомир Василев Цветков Дата на раждане 25.07.1941 г. Място на раждане с. Прибой, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 706/ 21.02.1986 г. е назначен за н-к отдел следствен; със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е изпратен на 1 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кюстендил
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Любомир Здравков Иларионов

Дата на раждане: 08.10.1959
Място на раждане: гр. Плевен
Любомир Здравков Иларионов Дата на раждане 08.10.1959 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-358/ 05.02.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Плевен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Любомир Иванов Сахатчиев

Дата на раждане: 20.11.1940
Място на раждане: Гр. Плевен
Любомир Иванов Сахатчиев Дата на раждане 20.11.1940 г. Място на раждане Гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ-МВР-Плевен; Следствено управление-Плевен; Главно следствено управление-МВР; Главно следствено управление Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1994/ 27.06.1979 г. е преназначен от НМ за н-к на отдел следствен–МВР-Плевен и му присвоено звание подполковник по Закона за ВВС; със заповед № 5026/ 24.11.1982 г. е назначен за заместник н-к ОУ по НМ със запазени права на военнослужещ в Плевен; със заповед № 3128/ 16.08.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к ОУ по ДС-Плевен; със заповед № 14/ 04.01.1987 г. е преназначен за н-к отдел в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 1652/ 09.04.1990 г. е преназначен за зам. н-к управление в Главно следствено управление. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на НСлС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - ВСС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Денев" Любомир Маринов Рачев

Дата на раждане: 27.07.1959
Място на раждане: гр. Асеновград
Любомир Маринов Рачев Дата на раждане 27.07.1959 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Костадин Ганев на 16.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Ганев; о. р. Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4583 (Пд) Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Секретен сътрудник "Павел" Любомир Панайотов Коларов

Дата на раждане: 25.06.1943
Място на раждане: гр. Бургас
Любомир Панайотов Коларов Дата на раждане 25.06.1943 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Неделчо Пенев на 02.08.1982 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Неделчо Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 7255/ 30.07.1990 г. с искане "дело № 15170 - СС "Павел", състоящо се от един том, да бъде сдадено в архив за унищожаване". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 03.07.1995 г. до 02.07.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Любомир Иванов Сахатчиев

Дата на раждане: 20.11.1940
Място на раждане: Гр. Плевен
Любомир Иванов Сахатчиев Дата на раждане 20.11.1940 г. Място на раждане Гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ-МВР-Плевен; Следствено управление-Плевен; Главно следствено управление-МВР; Главно следствено управление 7 Документи, свързани с кариерното му развитие През 1970 г. е изпратен на тримесечен курс в СССР; със заповед № 1994/ 27.06.1979 г. е преназначен от НМ за н-к на отдел следствен–МВР-Плевен и му присвоено звание подполковник по Закона за ВВС; със заповед № 5024/ 24.11.1982 г. е освободен от длъжност н-к отдел следствен; със заповед № 5026/ 24.11.1982 г. е назначен за заместник н-к ОУ по НМ със запазени права на военнослужещ в Плевен; със заповед № 3128/ 16.08.1985 г. е преназначен за първи зам. н-к ОУ по ДС-Плевен; със заповед № 14/ 04.01.1987 г. е преназначен за н-к отдел в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс в КГБ- СССР; със заповед № 1652/ 09.04.1990 г. е преназначен за зам. н- к управление в Главно следствено управление; със заповед № 2748/ 08.11.1991 г. е преназначен за зам. директор на Главно следствено управление; със заповед № 403/ 11.05.1992 г. е уволнен поради негодност да изпълнява служебните си задължения. Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г.
Решение N° 2-407
от 08.10.2014 г.
Нов български университет

Сътрудник "" Любомир Христов Славков

Дата на раждане: 01.02.1941
Място на раждане: гр. Карлово
Любомир Христов Славков Дата на раждане 01.02.1941 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител вербуван на 12.05.1973 г. Ръководил го служител полк. Динов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го резидент, съдържащи се в дело № 8163; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент от 01.08.2002 г. до 13.06.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-400/ 24.09.2014 г. – Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Секретен сътрудник "Технеций" Любомир Лазаров Минев

Дата на раждане: 12.08.1941
Място на раждане: гр. София
Любомир Лазаров Минев Дата на раждане 12.08.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 22.12.1976 г., регистриран на 11.02.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Владимиров Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Технеций Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3679; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт в МАГАТЕ през 1990 г., изпратен от Софийски университет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Валери" Любомир Атанасов Иванов

Дата на раждане: 07.07.1943
Място на раждане: гр. София
Любомир Атанасов Иванов Дата на раждане 07.07.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 14.07.1978 г. Ръководил го служител лейт. Николай Краев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Валери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5075; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Щатен служител "" Любомир Иванов Йолов

Дата на раждане: 25.09.1961
Място на раждане: гр. Плевен
Любомир Иванов Йолов Дата на раждане 25.09.1961 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР Плевен и Обл. У на МВР Ловеч Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед К – 3189/25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отдел 04 ДС при ОУ на МВР Плевен; със заповед 74/15.02.1989 г. е назначен за разузнавач в отделение териториално на Общ. У на МВР Плевен Кандидат за общински съветник в общ. Искър, издигнат от Общност на Демократичните сили ОДС Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Витанов" Любомир Луканов Луканов

Дата на раждане: 18.06.1969
Място на раждане: Гр. Плевен
Любомир Луканов Луканов Дата на раждане 18.06.1969 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Петър Петров на 27.11.1987 г., регистриран на 10.12.1987 г. Ръководил го служител Петър Петров; Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Витанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30998 и работно дело IР-16954; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Съдия в Софийски районен съд
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Христов" Любомир Тодоров Дудев

Дата на раждане: 20.12.1951
Място на раждане: гр. Казанлък
Любомир Тодоров Дудев Дата на раждане 20.12.1951 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител ст. лейт. Иван Атанасов Иванов на 12.12.1980 г., регистриран на 11.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Атанасов Иванов; о. р. Лъчезар Колев; о. р. Ст. Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V; ДС-Казанлък по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-3442 (Ст.З.); работно дело IР-12016; протокол рег. № 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3442 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1454 (Ст.З). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Сътрудник; Агент "Верди" Любомир Прокопиев Бонев

Дата на раждане: 12.11.1948
Място на раждане: гр. Враца
Любомир Прокопиев Бонев Дата на раждане 12.11.1948 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител майор Живо Георгиев Рангелов на 19.06.1971 г., регистриран на 28.06.1971 г. Ръководил го служител майор Живо Георгиев Рангелов; о. р. Милчо Николов; о. р. Дино Цветков Георгиев; о. р. Веселин Р. Миков; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Верди Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-88 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент "Ваньо" Любомир Кръстев Драганов

Дата на раждане: 24.06.1938
Място на раждане: С. Долен Дъбник, обл. Плевен
Любомир Кръстев Драганов Дата на раждане 24.06.1938 г. Място на раждане С. Долен Дъбник, обл. Плевен Вербувал го служител Георги Вапирев на 05.07.1965 г., регистриран на 19.07.1965 г. Ръководил го служител Георги Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ваньо Решение № 14 / 04.09.2007 г. 45 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1254 (Пл) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Володя " Любомир Петров Божков

Дата на раждане: 17.03.1953
Място на раждане: Гр. Силистра
Любомир Петров Божков Дата на раждане 17.03.1953 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано иподписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Ровър" Любомир Веселов Филипов

Дата на раждане: 14.06.1945
Място на раждане: гр. Берковица
Любомир Веселов Филипов   Дата на раждане 14.06.1945 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Стоян Мишев на 22.06.1972 г., регистриран на 26.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Мишев; о. р. Михаил П. Бозаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ровър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2969; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурист на Кредитна банка от 13.03.1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-241/ 02.10.2013 г. – "Обединена българска банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Ровър" Любомир Веселов Филипов

Дата на раждане: 14.06.1945
Място на раждане: гр. Берковица
Любомир Веселов Филипов   Дата на раждане 14.06.1945 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Стоян Мишев на 22.06.1972 г., регистриран на 26.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Мишев; о. р. Михаил П. Бозаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ровър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2969; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и Пленарния съвет от 08.07.1991 г. до 11.06.1997 г. Н-к на управление от 10.11.1989 г. до 14.09.1994 г. Подуправител от 14.09.1994 г. до 24.01.1996 г. Управител от 24.01.1996 г. до 11.06.1997 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Доверено лице; Агент "Момчил" Любомир Иванов Йосифов

Дата на раждане: 10.09.1958
Място на раждане: с. Юпер, обл. Разград
Любомир Иванов Йосифов Дата на раждане 10.09.1958 г. Място на раждане с. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Николай Василев Николов на 13.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Николай Василев Николов; подп. Пеню Любенов Шилков; кап. Георги Иронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ГКПП-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3925 (Рс); работно дело IР-1170 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Русе от 01.10.1995 г. до 01.03.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Иванов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Сътрудник "Добрин" Любомир Цветков Йотов

Дата на раждане: 08.05.1952
Място на раждане: гр. София
Любомир Цветков Йотов Дата на раждане 08.05.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Милен Атанасов Вълков на 20.07.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милен Атанасов Вълков; полк. Борис Митков Иванов; полк. Количев; майор Божидар Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Добрин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 16875; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3289/ 16.12.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 01.03.1992 г. до 26.06.1994 г. и от 01.09.2001 г. до 01.11.2001 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3289/ 16.12.2010 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Любомир Славчев Славчев

Дата на раждане: 08.08.1946
Място на раждане: гр. Свищов
Любомир Славчев Славчев Дата на раждане 08.08.1946 г. Място на раждане гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-742/ 12.02.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 216/ 15.03.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 1438/ 21.10.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 474/ 08.04.1983 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 400/ 14.03.1990 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 29.11.1991 г.
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Щатен служител "" Любомир Александров Желев

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: гр. Карнобат
Любомир Александров Желев Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5774/ 08.10.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 248/ 15.05.1972 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 523/ 30.09.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 593/ 27.09.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 112/ 16.02.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 923/ 16.12.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 588/ 01.08.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Кандидат за ЕП, издигнат от ПП "НФСБ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 от НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-3774/ 07.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1030
от 07.08.2017 г.
Финансова къща Евър АД

Агент "Ровър" Любомир Веселов Филипов

Дата на раждане: 14.06.1945
Място на раждане: гр. Берковица
Любомир Веселов Филипов   Дата на раждане 14.06.1945 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Стоян Мишев на 22.06.1972 г., регистриран на 26.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Мишев; о. р. Михаил П. Бозаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ровър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2969; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 08.06.1999 г. до 04.06.2009 г. Председател на Съвета на директорите от 18.05.2001 г. до 04.06.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-241/ 02.10.2013 г. – "Обединена българска банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Щатен служител "" Любомир Кръстев Костов

Дата на раждане: 27.01.1940
Място на раждане: гр. Берковица
Любомир Кръстев Костов Дата на раждане 27.01.1940 г. Място на раждане гр. Берковица Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Враца-ДС; ОУ на МВР-Михайловград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 822/ 08.03.1968 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 89/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 960/ 14.02.1969 г. е преназначен за разузнавач VI степен в ОУ на МВР-Михайловград; със заповед № 18/ 19.06.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 13/ 18.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 84/ 07.09.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 87/ 14.05.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 3/ 10.01.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 137/ 09.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Секретен сътрудник "Колбри" Любомир Георгиев Радев

Дата на раждане: 30.09.1951
Място на раждане: гр. София
Любомир Георгиев Радев Дата на раждане 30.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 09.06.1983 г. Ръководил го служител лейт. Борислав Димитров Димитров; о. р. Личко Личев; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Колбри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5717; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност И. д. началник на отдел "Регионална координация на второстепенни разпоредители" от 19.04.2007 г. до 19.10.2007 и от 22.10.2007 г. до 01.04.2008 г. Началник на отдел "Идентификация на земеделски парцели" от 01.04.2008 г. до 01.01.2011 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Любомир Димов Гечев

Дата на раждане: 18.12.1943
Място на раждане: гр. Долна Оряховица
Любомир Димов Гечев Дата на раждане 18.12.1943 г. Място на раждане гр. Долна Оряховица Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-037/ 26.11.1986 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач III степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 07.08.2000 г. до 16.10.2001г.
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Василиев" Любомир Димитров Киров

Дата на раждане: 21.05.1950
Място на раждане: гр. Карлово
Любомир Димитров Киров Дата на раждане 21.05.1950 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител Кап. Димитър Костадинов Костов на 25.09.1978 г., регистриран на 20.10.1978 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Костадинов Костов; майор Крачунов, Георги Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1601; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 07.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 30-и ИР-Шумен
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Разузнавач "Лило" Любомир Иванов Личев

Дата на раждане: 21.11.1966
Място на раждане: с. Новград, обл. Русе
Любомир Иванов Личев Дата на раждане 21.11.1966 г. Място на раждане с. Новград, обл. Русе Вербувал го служител подп. Трошанов на 30.10.1989 г. Ръководил го служител подп. Трошанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Лило Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 20281; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3892/ 15.09.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ценово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 3892/ 15.09.2011 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за кмет на община Шумен, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Съдържател на явочна квартира "Липа" Любомир Лазаров Лазаров

Дата на раждане: 11.02.1951
Място на раждане: гр. Нови пазар
Любомир Лазаров Лазаров Дата на раждане 11.02.1951 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител о. р. Благой Златков на 26.10.1977 г., регистриран на 04.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Благой Златков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 907/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 126/ 21.02.1990 г. личното дело на Я/К "Липа". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник „ПРОМЕТ” ЕООД, гр. Бургас Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Щатен служител "" Любомир Александров Желев

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: гр. Карнобат
Любомир Александров Желев Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5774/ 08.10.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 248/ 15.05.1972 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 523/ 30.09.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 593/ 27.09.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 112/ 16.02.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 923/ 16.12.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 588/ 01.08.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО" в 28-и МИР-Търговище Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 от НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-3774/ 07.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 30-и МИР-Шумен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Осведомител "Коларов" Любомир Тодоров Терзиев

Дата на раждане: 04.01.1952
Място на раждане: гр. Димитровград
Любомир Тодоров Терзиев Дата на раждане 04.01.1952 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Трайко Марков Стоянов на 28.01.1972 г., регистриран на 10.02.1972 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Коларов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 4-и МИР- Велико Търново и в 16-и МИР-Пловдив За Любомир Тодоров Терзиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Щатен служител "" Любомир Тодоров Терзиев

Дата на раждане: 04.01.1952
Място на раждане: гр. Димитровград
Любомир Тодоров Терзиев Дата на раждане 04.01.1952 г. Място на раждане гр. Димитровград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 742/ 13.03.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 4-и МИР- Велико Търново и в 16-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Щатен служител "" Любомир Кирилов Стоичков

Дата на раждане: 23.07.1951
Място на раждане: гр. София
Любомир Кирилов Стоичков Дата на раждане 23.07.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-342/ 30.01.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 15/ 12.04.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 68/ 05.10.1982 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 30/ 27.04.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 61/ 05.09.1989 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на КАЗИНО КИНГ ООД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на БИНГБУЛ-2000 ООД, гр. София; Управител на БИНГБУЛ ЕООД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на БОРА 3000 ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Щатен служител "" Любомир Петров Веселинов

Дата на раждане: 27.08.1950
Място на раждане: гр. София
Любомир Петров Веселинов Дата на раждане 27.08.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 858/ 21.12.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 872/ 11.12.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на МАИСИ ООД, гр. Плевен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Щатен служител "" Любомир Иванов Йолов

Дата на раждане: 25.09.1961
Място на раждане: гр. Плевен
Любомир Иванов Йолов Дата на раждане 25.09.1961 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР Плевен и Обл. У на МВР Ловеч Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед К – 3189/25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отдел 04 ДС при ОУ на МВР Плевен; със заповед 74/15.02.1989 г. е назначен за разузнавач в отделение териториално на Общ. У на МВР Плевен Кандидат за общински съветници в община Искър, издигнат от местна коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ИСКЪР" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Василиев" Любомир Димитров Киров

Дата на раждане: 21.05.1950
Място на раждане: гр. Карлово
Любомир Димитров Киров Дата на раждане 21.05.1950 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител Кап. Димитър Костадинов Костов на 25.09.1978 г., регистриран на 20.10.1978 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Костадинов Костов; майор Крачунов, Георги Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1601; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Карлово, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Щатен служител "" Любомир Ерменчев Иванов

Дата на раждане: 21.10.1956
Място на раждане: Гр. София
Любомир Ерменчев Иванов Дата на раждане 21.10.1956 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ, отдел ХVII Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 474/ 17.06.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 636/ 01.10.1990 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Ваньо " Любомир Кръстев Драганов

Дата на раждане: 24.06.1938
Място на раждане: С. Долен Дъбник, обл. Плевен Решение № 25/ 12.02.2007 г. 37
Любомир Кръстев Драганов Дата на раждане 24.06.1938 г. Място на раждане С. Долен Дъбник, обл. Плевен Решение № 25/ 12.02.2007 г. 37 Вербувал го служител Георги Вапирев на 05.07.1965 г., регистриран на 19.07.1965 г. Ръководил го служител Георги Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ваньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1254 (Пл) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Николай " Любомир Недков Кючуков

Дата на раждане: 14.06.1955
Място на раждане: Гр. София
Любомир Недков Кючуков Дата на раждане 14.06.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев на 18.08.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 18647; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1987 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 38 отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Панков" Любомир Йорданов Павлов

Дата на раждане: 28.09.1945
Място на раждане: гр. Свищов
Любомир Йорданов Павлов Дата на раждане 28.09.1945 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител регистриран на 04.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Йордан Ц. Начев; о. р. Чавдар Капитанов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Рачко Генов; о. р. Николай Цанов; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Панков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6313. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1995 г. Секретар на научна комисия по физика и астрономия от 1997 г. до 1999 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Гладиола" Любомир Асенов Чилингиров

Дата на раждане: 22.06.1936
Място на раждане: с. Долно Къпиново, обл. Кърджали
Любомир Асенов Чилингиров Дата на раждане 22.06.1936 г. Място на раждане с. Долно Къпиново, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 24.10.1984 г., регистриран на 15.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Гладиола Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на СС "Гладиола"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Гладиола". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Дачев" Любомир Севдалинов Дачев

Дата на раждане: 28.10.1960
Място на раждане: с. Кирково, обл. Кърджали
Любомир Севдалинов Дачев Дата на раждане 28.10.1960 г. Място на раждане с. Кирково, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Генчо Христов Генчев на 31.05.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Генчо Христов Генчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1548 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1548 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1178 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шумнатица до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-858
от 21.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Булбанк

Осведомител "Хари" Любомир Димитров Пармаков

Дата на раждане: 21.08.1947
Място на раждане: гр. Самоков
Любомир Димитров Пармаков Дата на раждане 21.08.1947 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител Подп. Иван Павлов Кръстев на 04.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител Подп. Иван Павлов Кръстев; о. р. Цветан Пешев; о. р. Пламен Събев; о. р. Георги Чолаков; о. р. Максим Цветков; о. р. Иван Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II; управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27373; работно дело IР-8989-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ХОТЕЛ ВИТОША" АД, гр. София /"ЗОГРАФСКИ" АД – по бюлетина/ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-365
от 02.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Райфайзен

Съдържател на явочна квартира "Заря" Любомир Борисов Йоцов

Дата на раждане: 02.11.1951
Място на раждане: гр. Белоградчик
Любомир Борисов Йоцов Дата на раждане 02.11.1951 г. Място на раждане гр. Белоградчик Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 20.12.1985 г., регистриран на 02.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Заря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Заря". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин (ДП „ВИДАХИМ” – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Осведомител " Сержо " Любомир Цонев Байчев

Дата на раждане: 05.06.1954
Място на раждане: Гр. Приморско
Любомир Цонев Байчев Дата на раждане 05.06.1954 г. Място на раждане Гр. Приморско Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Желязков Георгиев на 03.12.1971 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Желязков Георгиев; подп. Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано осведомител Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Сержо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-826 (Дч) МФ; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 153; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от ПП "Българска партия Либерали"
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Агент "Ровър" Любомир Веселов Филипов

Дата на раждане: 14.06.1945
Място на раждане: гр. Берковица
Любомир Веселов Филипов   Дата на раждане 14.06.1945 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Стоян Мишев на 22.06.1972 г., регистриран на 26.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Мишев; о. р. Михаил П. Бозаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ровър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2969; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 09.12.1992 г. до 08.06.1993 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-451
от 21.01.2015 г.
Български олимпийски комитет

Агент "Тони" Любомир Ефтимов Ганев

Дата на раждане: 06.10.1965
Място на раждане: гр. Русе
Любомир Ефтимов Ганев Дата на раждане 06.10.1965 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Александър Ат. Александров на 05.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Александър Ат. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Изпълнителното бюро от 09.05.2013 г. За Любомир Ефтимов Ганев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Сътрудник "Румянцев" Любомир Антимов Велев

Дата на раждане: 03.09.1940
Място на раждане: гр. София
Любомир Антимов Велев Дата на раждане 03.09.1940 г Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Попов на 18.11.1964 г. Ръководил го служител майор Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Румянцев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 5391; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 327/ 14.03.2012 г. – Софийски университет "Св. Климент Охридски"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-364
от 02.07.2014 г.
Технически университет Варна

Сътрудник "Проданов" Любомир Димитров Панайотов

Дата на раждане: 07.03.1936
Място на раждане: гр. Варна
Любомир Димитров Панайотов Дата на раждане 07.03.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Младен Бонов Младенов на 13.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Младен Бонов Младенов; подп. Иван Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Проданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 21857; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Димитров Панайотов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Пеев" Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от коалиция "Сдружени за Лом" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Камо" Любомир Кирилов Любенов

Дата на раждане: 10.02.1961
Място на раждане: с. Комощица, обл. Монтана
Любомир Кирилов Любенов Дата на раждане 10.02.1961 г. Място на раждане с. Комощица, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов на 22.06.1978 г., регистриран на 03.07.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов; о. р. Христо Славков; о. р. Йерусалим Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Камо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-451 (Мх) и в работно дело IР-10973; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-377 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Якимово, издигнат от Местна коалиция от партии "Алтернатива за община Якимово" Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Балантай" Любомир Иванов Петров

Дата на раждане: 29.09.1956
Място на раждане: с. Нови хан, обл. Софийска
Любомир Иванов Петров Дата на раждане 29.09.1956 г. Място на раждане с. Нови хан, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Благой Велинов Спасов на 28.11.1984 г., регистриран на 13.12.1984 г. Ръководил го служител кап. Благой Велинов Спасов; кап. Петър Гуцалски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Елин Пелин-ДС; РУ на МВР-Самоков-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балантай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34613; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Елин Пелин, издигнат от партия "Лидер" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Иванов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Ровър" Любомир Веселов Филипов

Дата на раждане: 14.06.1945
Място на раждане: гр. Берковица
Любомир Веселов Филипов   Дата на раждане 14.06.1945 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал го служител о. р. Стоян Мишев на 22.06.1972 г., регистриран на 26.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Мишев; о. р. Михаил П. Бозаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ровър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2969; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Член на временния Управителен съвет на Варненска търговска банка до 15.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Азовски" Любомир Николов Казаков

Дата на раждане: 01.09.1944
Място на раждане: гр. София
Любомир Николов Казаков Дата на раждане 01.09.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Николай Димитров Шейнов, регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител лейт. Николай Димитров Шейнов; о. р. Ан. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Азовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3780; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на БАН Зам.-директор на Институт по невробиология Зам.-ректор на Център за обучение
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Щатен служител "" Любомир Тодоров Трифонов

Дата на раждане: 17.05.1948
Място на раждане: с. Три кладенци, обл. Враца
Любомир Тодоров Трифонов Дата на раждане 17.05.1948 г. Място на раждане с. Три кладенци, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 15/ 07.02.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 42/ 12.05.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 178/ 28.12.1977 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 84/ 20.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 80/ 11.05.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 647/ 11.10.1982 г. е преназначен за н-к на отделение в ПГУ; със заповед № 382/ 01.06.1989 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел ТЗ – гр. Видин от 01.10.2002г. до 26.03.2003 г. Началник на отдел "Статистика" от 15.03.2004 до 07.04.2004 г. И.д. Главен секретар на ИАРА от 05.11.2002 г. до 01.11.2004 г. Обявен с решение № 147/ 06.07.2010 г. - МВР
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Ангелов Стаменов

Дата на раждане: 01.06.1948
Място на раждане: с. Дерманци, обл. Ловеч
Любомир Ангелов Стаменов Дата на раждане 01.06.1948 г. Място на раждане с. Дерманци, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 366/ 02.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 2436/ 02.06.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Заместник ректор от 01.09.2006 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Атанасов Осенов

Дата на раждане: 06.07.1957
Място на раждане: гр. София
Любомир Атанасов Осенов Дата на раждане 06.07.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1062/ 27.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 934/ 29.12.1986 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Борисов Мартинов

Дата на раждане: 21.01.1954
Място на раждане: гр. Радомир
Любомир Борисов Мартинов Дата на раждане 21.01.1954 г. Място на раждане гр. Радомир Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3110/ 08.08.1984 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Василев Кръстанов

Дата на раждане: 17.06.1943
Място на раждане: гр. София
Любомир Василев Кръстанов Дата на раждане 17.06.1943 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 15/ 07.02.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 82/ 31.10.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 91/ 22.08.1975 г. е преназначен за н-к на група IV степен; със заповед № 121/ 10.03.1978 г. е преназначен за н-к група IV степен в ПГУ; със заповед № 2992/ 26.11.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2652/ 18.07.1985 г. е преназначен за гл. инспектор в отдел IV. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Владимиров Кючуков

Дата на раждане: 03.08.1957
Място на раждане: гр. Сливен
Любомир Владимиров Кючуков Дата на раждане 03.08.1957 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2252/ 19.05.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 109/ 01.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 01.07.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Директор на РДВР от 18.12.1997 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Хари" Любомир Димитров Христов

Дата на раждане: 04.11.1954
Място на раждане: гр. Шумен
Любомир Димитров Христов Дата на раждане 04.11.1954 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски на 21.02.1981 г.; регистриран на 30.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Боянов Кацарски; кап. Димитър Георгиев еоргиев Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35266. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 21.04.1998 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Бойко" Любомир Иванов Петров

Дата на раждане: 25.08.1940
Място на раждане: гр. Пазарджик
Любомир Иванов Петров Дата на раждане 25.08.1940 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев на 08.12.1958 г., регистриран на 17.12.1958 г. Ръководил го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев; о. р. Георги Пандов Клянев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-40436 Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 12.06.1990 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Климентов Робев

Дата на раждане: 14.12.1955
Място на раждане: гр. София
Любомир Климентов Робев Дата на раждане 14.12.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3358/ 04.08.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1018/ 30.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на национална служба от 11.12.1997 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Ненков Димов

Дата на раждане: 24.11.1957
Място на раждане: гр. Карнобат
Любомир Ненков Димов Дата на раждане 24.11.1957 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Панайотов Тодоров

Дата на раждане: 28.07.1958
Място на раждане: гр. Самоков
Любомир Панайотов Тодоров Дата на раждане 28.07.1958 г. Място на раждане гр. Самоков Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1122/ 13.04.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РГС от 15.10.1999 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Петров Веселинов

Дата на раждане: 27.08.1950
Място на раждане: гр. София
Любомир Петров Веселинов Дата на раждане 27.08.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 858/ 21.12.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 872/ 11.12.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Кадрови" от 28.03.1990 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Петров Димитров

Дата на раждане: 26.06.1942
Място на раждане: Гр. Варна
Любомир Петров Димитров Дата на раждане 26.06.1942 г. Място на раждане Гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-342/ 30.01.1973 г. е назначен за разузнавач III ст. в отделение линейно - ДС; със заповед № 230/ 31.05.1973 г. е преназначен за разузнавач III ст. в отделение икономическо; със заповед № 455/ 29.10.1973 г. е преназначен за разузнавач II ст. в отделение икономическо; със заповед № 407/ 05.09.1975 г. е преназначен за инспектор IV ст. в отделение икономическо; със заповед № 4574/ 05.12.1980 г. е преназначен за н-к отделение "икономическо"; със заповед № 466/ 01.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение "външнотърговска дейност" 03; със заповед № 4340/ 04.12.1985 г. е преназначен за н-к отдел Икономически с длъжност зам. н-к отдел; със заповед № 4026/ 13.12.1988 г. е преназначен за началник ОУ-Варна по ДС. Публична длъжност или публична дейност Директор на РДВР от 19.04.1995 г. до 01.01.1997 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Петров Иванов

Дата на раждане: 14.08.1948
Място на раждане: гр. София
Любомир Петров Иванов Дата на раждане 14.08.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-1042/ 03.03.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 30/ 17.03.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 34/ 22.03.1979 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 137/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 211/ 29.12.1982 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 237/ 26.12.1983 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 422/ 30.01.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Ленинград; със заповед № К-2586/ 07.09.1988 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991г. до 01.07.1992 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Първанов Венков

Дата на раждане: 04.06.1951
Място на раждане: гр. София
Любомир Първанов Венков Дата на раждане 04.06.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4414/ 17.09.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 28/ 02.03.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 128/ 20.08.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 128/ 22.07.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2100/ 04.06.1986 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2962/ 05.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 23.06.1995 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Стефанов Петков

Дата на раждане: 01.02.1938
Място на раждане: с. Алтимир, обл. Враца
Любомир Стефанов Петков Дата на раждане 01.02.1938 г. Място на раждане с. Алтимир, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 722/ 17.03.1967 г. е назначен за разузнавач; със заповед № I-960/ 18.09.1968 г. е изпратен на 5 месечен курс в СССР; със заповед № 15/ 07.02.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 2874/ 31.08.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 178/ 07.12.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 4740/ 27.10.1981 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2290/ 24.06.1986 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3694/ 13.11.1989 г. е преназначен за н-к отдел (н-к сектор). Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 1990 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Любомир Теофанов Генов

Дата на раждане: 08.09.1957
Място на раждане: гр. Севлиево
Любомир Теофанов Генов Дата на раждане 08.09.1957 г. Място на раждане гр. Севлиево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Габрово-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 152/ 06.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 42/ 19.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 15.04.1998 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Щатен служител "" Любомир Александров Желев

Дата на раждане: 05.12.1943
Място на раждане: гр. Карнобат
Любомир Александров Желев Дата на раждане 05.12.1943 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5774/ 08.10.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 248/ 15.05.1972 г. е изпратен за 10 месеца и 10 дни в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 523/ 30.09.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 593/ 27.09.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 112/ 16.02.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 923/ 16.12.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 588/ 01.08.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от Национален фронт за спасение на България Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 от НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-3774/ 07.11.2011 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Осведомител "Хари" Любомир Димитров Пармаков

Дата на раждане: 21.08.1947
Място на раждане: гр. Самоков
Любомир Димитров Пармаков Дата на раждане 21.08.1947 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител Подп. Иван Павлов Кръстев на 04.03.1971 г., регистриран на 31.03.1971 г. Ръководил го служител Подп. Иван Павлов Кръстев; о. р. Цветан Пешев; о. р. Пламен Събев; о. р. Георги Чолаков; о. р. Максим Цветков; о. р. Иван Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II; управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27373; работно дело IР-8989-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" Обявен с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Щатен служител "" Любомир Григоров Шопов

Дата на раждане: 24.09.1942
Място на раждане: гр. София
Любомир Григоров Шопов Дата на раждане 24.09.1942 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 43/ 01.07.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 79/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № С-042/ 23.07.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 08.05.1991 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Щатен служител "" Любомир Ерменчев Иванов

Дата на раждане: 21.10.1956
Място на раждане: гр. София
Любомир Ерменчев Иванов Дата на раждане 21.10.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ, отдел ХVII Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 474/ 17.06.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 636/ 01.10.1990 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Брюксел от 11.06.2004 г. до 03.07.2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Съдържател на явочна квартира "Ябълка" Любомир Желязков Вълков

Дата на раждане: 12.05.1927
Място на раждане: с. Скобелево, обл. Хасково
Любомир Желязков Вълков Дата на раждане 12.05.1927 г. Място на раждане с. Скобелево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Ангелов Кьосински на 12.05.1954 г., регистриран на 15.05.1954 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ангелов Кьосински; о. р. Валентин Ив. Михаилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ябълка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 50/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-1910. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 16.04.1990 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник; секретен сътрудник "Любянски (Люблянски)" Любомир Илиев Иванов

Дата на раждане: 06.09.1942
Място на раждане: гр. София
Любомир Илиев Иванов Дата на раждане 06.09.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Тороманов на 18.07.1970 г.; о. р. Марков в ПГУ на 23.01.1973 г., регистриран на 04.04.1973 г. Ръководил го служител полк. Тороманов; о. р. Д. Пазийски; о. р. Марков; майор Стефан Василев Челиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Любянски (Люблянски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2 на РУ-ГЩ; обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 на ПГУ; дело № 74; дело Ф1, а.е. 3125. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Монтевидео от 22.01.1993 г. до 21.07.1998 г. Извънреден и пълномощен посланик в Хавана от 22.10.2002 г. до 15.10.2006 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Александър; Джими" Любомир Милчев Тодоров

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Любомир Милчев Тодоров Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър; Джими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Камбера от 07.08.2004 г. до 30.06.2008 г. Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 01.11.2009 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Николай" Любомир Недков Кючуков

Дата на раждане: 14.06.1955
Място на раждане: гр. София
Любомир Недков Кючуков Дата на раждане 14.06.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев на 18.08.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Илко Климентов Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 18647; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лондон от 15.09.2009 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент "Малчика" Любомир Асенов Мемов

Дата на раждане: 19.05.1949
Място на раждане: гр. Златоград
Любомир Асенов Мемов Дата на раждане 19.05.1949 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител вербуван на 08.10.1973 г., регистриран на 07.12.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Паскалев Шапчев; о. р. Кирил Величков; о. р. Костадин Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, ВГУ, управление III-VІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Малчика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3127 (Вн) МФ; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3127 (Вн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Кочев" Любомир Александров Дочев

Дата на раждане: 14.08.1940
Място на раждане: гр. София
Любомир Александров Дочев Дата на раждане 14.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Стоянов на 15.06.1960 г., регистриран на 30.06.1960 г.; възстановен от о. р. Иван Иванов на 02.11.1978 г., регистриран на 11.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоянов; о. р. Иван Иванов; о. р. К. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-IV; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ и на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на рег. № 52032-"Кочев"; собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-1854; рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делата на агент "Кочев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Александров Дочев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-40
от 18.07.2012 г.
Технически университет Габрово

Агент; секретен сътрудник; резидент "Владимир" Любомир Костадинов Лазов

Дата на раждане: 30.12.1947
Място на раждане: гр. Сливен
Любомир Костадинов Лазов Дата на раждане 30.12.1947 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител подп. Христо Тенев на 18.02.1969 г., регистриран в ПГУ на 23.05.1969 г.; възстановен от о. р. Николай Томов Колев на 22.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Христо Тенев; о. р. Величко Николов Атанасов; о. р. Костадин Атанасов; о. р. Минко Генов; о. р. Илия Недев; кап. Антон Петков Антонов; о. р. Стефан Дончев; о. р. Людмил Тончев; о. р. Николай Томов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII; ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник; резидент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2506 – 3 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1408/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 32/ 08.03.1990 г. материалите на рез. "Владимир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 22.12.2006 г. до 21.01.2008 г. Зам. ректор от 22.01.2008 г. до 30.01.2012 г.
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Щатен служител "" Любомир Христов Тодоров

Дата на раждане: 13.06.1952
Място на раждане: гр. Плевен
Любомир Христов Тодоров Дата на раждане 13.06.1952 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е назначен за разузнавач VІ степен; със заповед № Р-026/ 16.09.1981 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган-управител на "Снабдяване и търговия-МО" ЕООД от 21.08.2000 г. до 12.03.2001 г. Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор на "Терем" ЕАД от 15.07.2003 г. до 08.03.2004 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Агент "Гълъбов" Любомир Ангелов Петров

Дата на раждане: 29.05.1956
Място на раждане: гр. Монтана
Любомир Ангелов Петров Дата на раждане 29.05.1956 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител кап. Ангел Миланов Николов на 12.10.1977 г., регистриран на 28.10.1977 г. Ръководил го служител кап. Ангел Миланов Николов; лейт. Йордан Георгиев Василев; ст. лейт. Иван Георгиев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I; ОУ на МВР-Михайловград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гълъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-546 (Мх) и в работно дело IР-9051; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.10.1991 г. до 19.05.1994 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Ангелов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Гео" Любомир Георгиев Занев

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: гр. Банкя
Любомир Георгиев Занев Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане гр. Банкя Вербувал го служител о. р. Стоян Зурлев на 13.05.1982 г., регистриран на 26.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Зурлев; о. р. Стоян Стоилов; кап. Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Межд. връзки"; ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гео Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-632 (Пд) и в работно дело IР-15268; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Кочо Честеменски" - Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Георгиев Занев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Попов" Любомир Борисов Василев

Дата на раждане: 04.08.1954
Място на раждане: с. Ряхово, об. Русе
Любомир Борисов Василев Дата на раждане 04.08.1954 г. Място на раждане с. Ряхово, об. Русе Вербувал го служител кап. Владко Симеонов Василев на 08.07.1986 г., регистриран на 31.07.1986 г. Ръководил го служител кап. Владко Симеонов Василев; о. р. Георги Иванов; о. р. Пенчо Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3724 (Рс) и в работно дело IР-1068 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливо поле, издигнат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Борисов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 338/ 28.03.2012 г. - Русенски университет "Ангел Кънчев". - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Коларов" Любомир Тодоров Терзиев

Дата на раждане: 04.01.1952
Място на раждане: гр. Димитровград
Любомир Тодоров Терзиев Дата на раждане 04.01.1952 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Трайко Марков Стоянов на 28.01.1972 г., регистриран на 10.02.1972 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Коларов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Национален фронт за спасение на България" в 16-и МИР- Пловдив За Любомир Тодоров Терзиев липсват други данни по чл. 25, т. 3

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)