Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"М*" намери 806 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Трекляно, издигнат от Коалиция "Обединено Краище" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Ковачев" Марин Николов Маринов

Дата на раждане: 28.02.1943
Място на раждане: с. Телиш, обл. Плевен
Марин Николов Маринов Дата на раждане 28.02.1943 г. Място на раждане с. Телиш, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Трайко Николов Трайков на 29.04.1975 г., регистриран на 16.05.1975 г. Ръководил го служител лейт. Трайко Николов Трайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ковачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1243 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-47 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК от 29.10.1990 г. до 29.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент; осведомител "Неджми (Неджими, Неджим)" Мехмед Велиев Мехмедов

Дата на раждане: 28.02.1936
Място на раждане: с. Пролаз, обл. Търговище
Мехмед Велиев Мехмедов Дата на раждане 28.02.1936 г. Място на раждане с. Пролаз, обл. Търговище Вербувал го служител майор Пенчо Николов Христов на 13.09.1965 г., регистриран на 16.10.1965 г. Ръководил го служител майор Пенчо Николов Христов; о. р. Станчо Генов Съров; о. р. Димитър Йорданов Караниколов; о. р. Богомил Рангелов Божилов; мл. лейт. Живко Христов Ганчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Неджми (Неджими, Неджим) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – молба, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІО-66 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-140 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пролаз от 30.10.1991 г. до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Сътрудник "Калинов" Марин Костов Костов

Дата на раждане: 19.09.1953
Място на раждане: гр. Панагюрище
Марин Костов Костов Дата на раждане 19.09.1953 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител вербуван на 02.04.1984 г. Ръководил го служител полк. Николай Павлов; ст. лейт. Иван Димитров; ст. лейт. Николай Бергов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Калинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19178; рег. дневник; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на 'РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД - едноличен собственик на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ-Д" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Костов Костов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – Българската национална телевизия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Демирел; Демирев" Мехмед Идрис Алиосман

Дата на раждане: 06.12.1954
Място на раждане: с. Селска поляна, обл. Хасково
Мехмед Идрис Алиосман Дата на раждане 06.12.1954 г. Място на раждане с. Селска поляна, обл. Хасково Вербувал го служител подп. Тотьо Тотев Маджаров на 13.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител подп. Тотьо Тотев Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Демирел; Демирев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3253 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-КА-33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3253 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1210 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Харманли, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Разузнавач (груповод); сътрудник "Кямил; Константин" Мехмед Мехмедов Мустафов

Дата на раждане: 08.05.1944
Място на раждане: с. Черна вода, обл. Търговище
Мехмед Мехмедов Мустафов Дата на раждане 08.05.1944 г. Място на раждане с. Черна вода, обл. Търговище Вербувал го служител майор Иван Петров на 26.06.1968 г. Ръководил го служител майор Иван Петров; подп. Руси Белчев Жеков; полк. Васил Мирчев Цачев; полк. Стоян Иванов; подп. Йордан Александров Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач (груповод); сътрудник Псевдоними Кямил; Константин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 385; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Антоново, издигнат от Българската левица Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Красимир" Мехмед Сабри Есад

Дата на раждане: 08.06.1963
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Мехмед Сабри Есад Дата на раждане 08.06.1963 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Луко Илиев на 07.06.1982 г., регистриран на 15.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Луко Илиев, о. р. Стоян Стоянов, о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI, управление III-VI-I, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Красимир"; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Омуртаг, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Веско" Мустафа Зекериев Камбуров

Дата на раждане: 12.06.1949
Място на раждане: с. Долна Кабда, обл. Търговище
Мустафа Зекериев Камбуров Дата на раждане 12.06.1949 г. Място на раждане с. Долна Кабда, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Димитър Енчев Иванов на 02.11.1977 г., регистриран на 15.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Енчев Иванов; лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Николай Раденков; майор Иван Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1333 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Попово, издигнат от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Зекериев Камбуров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Пирински" Мехмед Юсеин Юсуфоглу

Дата на раждане: 14.11.1960
Място на раждане: с. Чал, обл. Кърджали
Мехмед Юсеин Юсуфоглу Дата на раждане 14.11.1960 г. Място на раждане с. Чал, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Антон Андонов на 25.11.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Антон Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пирински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Пирински"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Пирински". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 02.02.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Васви; Кондор" Мустафа Шевкет Джелеп

Дата на раждане: 26.12.1942
Място на раждане: с. Калайджиево, обл. Кърджали
Мустафа Шевкет Джелеп Дата на раждане 26.12.1942 г. Място на раждане с. Калайджиево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Христов Попчев на 23.09.1966 г., регистриран на 08.10.1966 г. Ръководил го служител о. р. Иван Христов Попчев; о. р. Георги Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ивайловград по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васви; Кондор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Кондор"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване материалите на "Кондор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Белополци до 1991 г. и от 1993 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Аврамов Илиев

Дата на раждане: 16.10.1951
Място на раждане: гр. Свищов
Марин Аврамов Илиев Дата на раждане 16.10.1951 г. Място на раждане гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3236/ 01.09.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 462/ 01.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.08.1993 г. до 01.10.1997 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Давидов Маринов

Дата на раждане: 28.05.1950
Място на раждане: гр. София
Марин Давидов Маринов Дата на раждане 28.05.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1140/ 04.04.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 145/ 17.06.1983 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 223/ 02.12.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 2216/ 05.08.1988 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2268/ 20.07.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.11.1991 г. до 01.04.2006 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Иванов Петров

Дата на раждане: 18.04.1947
Място на раждане: гр. Пловдив
Марин Иванов Петров Дата на раждане 18.04.1947 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-1540/ 01.04.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 595/ 24.10.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 631/ 27.08.1975 г. е преназначен за разузнавач I- степен; със заповед № 221/ 03.03.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-100/ 05.01.1984 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 26.11.2002 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 25.04.1942
Място на раждане: с. Девино, обл. Търговище
Марин Йорданов Йорданов Дата на раждане 25.04.1942 г. Място на раждане с. Девино, обл. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1658/ 31.05.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 47/ 15.07.1967 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 33/ 29.04.1968 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 51/ 16.07.1968 г. е преназначен за н-к на група; със заповед № 64/ 21.10.1968 г. е преназначен за н-к на група IV степен;ц със заповед № 40/ 10.06.1969 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 4572/ 05.12.1980 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3988/ 15.12.1989 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 30.12.1991 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Николов Алексиев

Дата на раждане: 06.02.1942
Място на раждане: с. Алдомировци, обл. Софийска
Марин Николов Алексиев Дата на раждане 06.02.1942 г. Място на раждане с. Алдомировци, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС; ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2244/ 26.06.1980 г. е назначен за зам. н-к отделение "икономическо"; със заповед № 21/ 23.01.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение 01 в отдел 02 на IV управление. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 21.05.1992 г. до 03.11.1994 г. Обявен с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Петков Делчев

Дата на раждане: 06.12.1953
Място на раждане: гр. Хасково
Марин Петков Делчев Дата на раждане 06.12.1953 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-936/ 28.03.1979 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 3666/ 21.08.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 85/ 01.04.1983 г. е преназначен за н-к на група. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 01.07.1993 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Славчев Черкезов

Дата на раждане: 04.05.1951
Място на раждане: с. Александрово, обл. Ловеч
Марин Славчев Черкезов Дата на раждане 04.05.1951 г. Място на раждане с. Александрово, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС-Варна; ДС-РД-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 8858/ 13.08.1975 г. е назначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 44/ 10.03.1986 г. е преназначен за разузнавач воден транспорт; със заповед № 110/ 27.03.1987 г. е преназначен за инспектор отдел 02 отдел 04; със заповед № 57/ 17.01.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение отдел 04; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 12.1993 г. до 07.1994 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Стоянов Маринов

Дата на раждане: 28.12.1945
Място на раждане: гр. Стражица
Марин Стоянов Маринов Дата на раждане 28.12.1945 г. Място на раждане гр. Стражица Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II, ВГУ; ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5698/ 11.12.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 304/ 23.12.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен във ВГУ; със заповед № 530/ 31.10.1975 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 404/ 28.08.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 33/ 25.03.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение във ОУ на МВР-Варна; със заповед № 466/ 01.02.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4312/ 29.10.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 278/ 31.01.1989 г. е преназначен за н-к ОГКПП; със заповед № 113/ 23.05.1990 г. е преназначен за н-к ГКПП. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ГКПП от 23.05.1990 г. до 01.10.1992 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Стоянов Павлов

Дата на раждане: 26.08.1952
Място на раждане: гр. Омуртаг
Марин Стоянов Павлов Дата на раждане 26.08.1952 г. Място на раждане гр. Омуртаг Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3356/ 01.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 20.01.1993 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Марин Христов Велинов

Дата на раждане: 21.09.1951
Място на раждане: с. Ръсово, обл. Кюстендил
Марин Христов Велинов Дата на раждане 21.09.1951 г. Място на раждане с. Ръсово, обл. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 29/ 23.02.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 133/ 04.05.1990 г. е преназначен за н-к отделение Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 07.01.1992 г. до 22.10.1992 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Нещатен служител "" Марин Яков Георгиев

Дата на раждане: 17.03.1956
Място на раждане: гр. Стрелча
Марин Яков Георгиев Дата на раждане 17.03.1956 г. Място на раждане гр. Стрелча Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 59/ 27.08.1975 г. и се води на отчет от подп. Терзиев. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 21.05.1998 г. до 30.03.2004 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Борисов Петков

Дата на раждане: 02.12.1942
Място на раждане: с. Джинчовци, обл. Перник
Митко Борисов Петков Дата на раждане 02.12.1942 г. Място на раждане с. Джинчовци, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5024/ 02.09.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 31110.07.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 46/ 31.01.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1984/ 04.06.1980 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 3934/ 03.09.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4398/ 01.10.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.09.1990 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 23.08.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Митко Георгиев Георгиев Дата на раждане 23.08.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 474/ 07.02.1986 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 80/ 01.07.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 02.07.1997 г. до 08.12.2003 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Енев Танев

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: с. Яворово, обл. Стара Загора
Митко Енев Танев Дата на раждане 05.01.1946 г. Място на раждане с. Яворово, обл. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 245/ 21.07.1976 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 32/ 23.04.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 85/ 06.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 27/ 23.02.1989 г. е преназначен за инспектор в отделение контраразузнавателно. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 24.01.1996 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Иванов Дорбалийски

Дата на раждане: 05.05.1948
Място на раждане: с. Генерал Колево, обл. Варна
Митко Иванов Дорбалийски Дата на раждане 05.05.1948 г. Място на раждане с. Генерал Колево, обл. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2306/ 31.07.1973 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 638/ 27.08.1977 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 664/ 05.09.1978 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 218/ 11.03.1982 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-326/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ на КГБ-СССР; със заповед № 478/ 07.02.1986 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 02.07.1997 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Иванов Стоев

Дата на раждане: 01.12.1926
Място на раждане: с. Меден кладенец, обл. Ямбол
Митко Иванов Стоев Дата на раждане 01.12.1926 г. Място на раждане с. Меден кладенец, обл. Ямбол Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ямбол-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3958/ 29.12.1973 г. е назначен за н-к на ОУ на МВР-Ямбол; със заповед № 4014/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к ОбУ на МВР-Ямбол. Публична длъжност или публична дейност Директор на ОбУ на МВР до 01.06.1990 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Минчев Николов

Дата на раждане: 27.12.1952
Място на раждане: с. Скобелево, обл. Стара Загора
Митко Минчев Николов Дата на раждане 27.12.1952 г. Място на раждане с. Скобелево, обл. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 89/ 24.07.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 85/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 203/ 17.07.1987 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 22.06.2001г. до 20.05.2004 г.
Решение N° 137
от 9.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Митко Николов Димитров

Дата на раждане: 12.01.1947
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Митко Николов Димитров Дата на раждане 12.01.1947 г. Място на раждане с. Зафирово, обл. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-464/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 172/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 116/ 27.04.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 280/ 08.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 283/ 08.09.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-282/ 31.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Разград; със заповед № К-1672/ 12.04.1990 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № К-3510/ 31.07.1990 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВШ на КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 01.10.1991г. до 16.01.1995 г.
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Щатен служител "" Марин Петров Кавръков

Дата на раждане: 04.11.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Марин Петров Кавръков Дата на раждане 04.11.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в отделение "икономическо"; със заповед № 67/ 02.09.1983 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 63/ 03.09.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1260/ 02.04.1986 г. е в разпореждане на ОК на БКП-Сливен, запазени права на военнослужещ; със заповед № 1844/ 05.07.1988 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 2902/ 14.10.1988 г. е преназначен за старши разузнавач със запазена длъжност н-к отделение; със заповед № 604/ 06.03.1989 г. е преназначен за н-к отделение в отдел контраразузнавателен. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областни управители и заместник областни управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Гюро" Марин Желев Маринов

Дата на раждане: 08.10.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Марин Желев Маринов Дата на раждане 08.10.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител полк. Димитър Стругаров и полк. Коста Колев Тодоров на 09.07.1974 г. Ръководил го служител полк. Димитър Стругаров; полк. Коста Колев Тодоров; полк. Иван Дойчински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Гюро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 8686; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 578/ 07.03.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция, І секретар до 01.10.1991 г.
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Иванов" Мехмед Шефъков Афъзов

Дата на раждане: 11.12.1941
Място на раждане: гр. Никопол
Мехмед Шефъков Афъзов Дата на раждане 11.12.1941 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител о. р. Петър Маринов Бебев на 26.11.1964 г., регистриран на 18.12.1964 г. Ръководил го служител о. р. Петър Маринов Бебев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1217 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-431 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Резидент "Страхил" Митко Василев Стоянов

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Никопол
Митко Василев Стоянов Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител о. р. Симчо Цветков на 11.06.1987 г., регистриран на 16.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Симчо Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1410/ 16.03.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" рез. "Страхил"; писмо рег. № 501/ 24.09.1999 г. с опис за унищожаване лично дело IА-1813 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Никопол от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Боби" Мустафа Исмаилов Мустафов

Дата на раждане: 17.08.1958
Място на раждане: гр. Никопол
Мустафа Исмаилов Мустафов Дата на раждане 17.08.1958 г. Място на раждане гр. Никопол Вербувал го служител лейт. Димитър Стефанов Цветков на 25.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Стефанов Цветков; о. р. Симчо Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1958 (Пл) МФ и в работно дело IР-15466; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" "Боби". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Белов" Мехмед Илязов Моллов

Дата на раждане: 22.06.1948
Място на раждане: с. Абланица, обл. Благоевград
Мехмед Илязов Моллов Дата на раждане 22.06.1948 г. Място на раждане с. Абланица, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Димитър Атанасов Ежков на 16.06.1972 г., регистриран на 08.12.1972 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Атанасов Ежков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Гоце Делчев Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Белов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ; лично дело IА-1772 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1382 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Марин Георгиев Велков

Дата на раждане: 29.08.1937
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Марин Георгиев Велков Дата на раждане 29.08.1937 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-702/ 21.02.1986 г. е назначен за н-к отдел следствен. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Кърджали
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Марин Димитров Йовчев

Дата на раждане: 28.05.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Марин Димитров Йовчев Дата на раждане 28.05.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-5232/ 21.12.1990 г. е назначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на ОСлС-Пловдив
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Цезар" Мехмед Алиев Ходжов

Дата на раждане: 03.07.1957
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Мехмед Алиев Ходжов Дата на раждане 03.07.1957 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Емил Малчев на 28.08.1984 г., регистриран на 05.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Емил Малчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор За Мехмед Алиев Ходжов липсват други данни по чл. 25, т. 3 "Марам – Мара Момчилова" ЕТ - вестник "Слънчев бряг прес" – гр. Несебър Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Медия 5100" ЕООД – вестник "Устрем" – гр. Горна Оряховица Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Щатен служител "" Марин Петров Кавръков

Дата на раждане: 04.11.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Марин Петров Кавръков Дата на раждане 04.11.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в отделение "икономическо"; със заповед № 67/ 02.09.1983 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 63/ 03.09.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1260/ 02.04.1986 г. е в разпореждане на ОК на БКП-Сливен, запазени права на военнослужещ; със заповед № 1844/ 05.07.1988 г. е назначен за н-к отделение; със заповед № 2902/ 14.10.1988 г. е преназначен за старши разузнавач със запазена длъжност н-к отделение; със заповед № 604/ 06.03.1989 г. е преназначен за н-к отделение в отдел контраразузнавателен. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Сливенско дело - независим" ЕООД от 08.2003 г. до 29.09.2009 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областни управители и заместник областни управители "Солено – М" ООД - вестник "Солено морско" – гр. Бургас Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Старозагорски новини" ЕООД – вестник "Старозагорски новини" – гр. Стара Загора Проверени са 8 лица.
Решение N° 2-661
от 07.06.2016 г.
община Цар Калоян

Съдържател на явочна квартира "Камелия" Марин Донев Маринов

Дата на раждане: 04.01.1933
Място на раждане: гр. Цар Калоян
Марин Донев Маринов Дата на раждане 04.01.1933 г. Място на раждане гр. Цар Калоян Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 12.07.1987 г., регистриран на 21.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Камелия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаване дело IЯ-260 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-627/ 22.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Щатен служител "" Митко Борисов Петков

Дата на раждане: 02.12.1942
Място на раждане: с. Джинчовци, обл. Перник
Митко Борисов Петков Дата на раждане 02.12.1942 г. Място на раждане с. Джинчовци, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление II, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5024/ 02.09.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 31110.07.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 393/ 28.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 46/ 31.01.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 1984/ 04.06.1980 г. е преназначен за гл. инспектор; със заповед № 3934/ 03.09.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4398/ 01.10.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Управител на фирма – длъжник – "Байт" М ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 2-366/ 02.07.2014 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Дипломат" Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Международни връзки и протокол" от 01.12.1990 г. Н-к на отдел "Международни връзки и протокол" от 01.03.1993 г. до 01.06.1998 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 2-146
от 13.03.2013 г.
Съюз на ловците и риболовците в България

Щатен служител "" Марин Стоянов Павлов

Дата на раждане: 26.08.1952
Място на раждане: гр. Омуртаг
Марин Стоянов Павлов Дата на раждане 26.08.1952 г. Място на раждане гр. Омуртаг Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3356/ 01.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2001 г. до 2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Буря" Марин Трифонов Шкодров

Дата на раждане: 05.02.1944
Място на раждане: гр. Мизия
Марин Трифонов Шкодров Дата на раждане 05.02.1944 г. Място на раждане гр. Мизия Вербувал го служител о. р. Дойчин Дойнов на 21.01.1977 г., регистриран на 12.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ на ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Буря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело ІЯ-3593 № 79/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Червен бряг, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Попов" Марин Добрев Пенков

Дата на раждане: 11.05.1930
Място на раждане: с. Врабево, обл. Ловеч
Марин Добрев Пенков Дата на раждане 11.05.1930 г. Място на раждане с. Врабево, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Емил Миланов на 22.09.1983 г., регистриран на 03.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се заличат от всички картотеки данните за" "Попов"; писмо рег. № 315-1/ 22.12.1990 г. с искане "да бъде заличен от картотеките на МВР" аг. Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-273
от 04.12.2013 г.
религиозни общности – Мюсюлманско изповедание

Сътрудник "Бекиров" Мехмед Бейтулла Хаджиюмер

Дата на раждане: 03.11.1933
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Мехмед Бейтулла Хаджиюмер Дата на раждане 03.11.1933 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Полк. Тодор Тодоров на 22.02.1971 г. Ръководил го служител Полк. Тодор Тодоров; подп. Тосков; полк. Кабаджов; кап. Петров; ст. лейт. Попов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО, отдел V; РУ на ГЩ, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството сътрудник Псевдоними Бекиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 - 2 бр., обр. 2 и обр. 9; рег. дневник; дело № 171. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган - Районно мюфтийство гр. Шумен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Дамянов" Митко Николов Попов

Дата на раждане: 12.03.1964
Място на раждане: гр. Свиленград
Митко Николов Попов Дата на раждане 12.03.1964 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Коста Македонски на 23.03.1984 г., регистриран на 29.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Коста Македонски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дамянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-832 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1630 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 185/ 15.02.2011 г. – Агенция "Митници"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Младен; Хикмет" Мехмед Мехмед Юмер

Дата на раждане: 14.07.1952
Място на раждане: с. Соколец, обл. Бургас
Мехмед Мехмед Юмер Дата на раждане 14.07.1952 г. Място на раждане с. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Иван Цонев Иванов на 23.09.1976 г., регистриран на 07.10.1976 г. Ръководил го служител лейт. Иван Цонев Иванов; о. р. Асен Ташев; Иван Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младен; Хикмет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1022 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-947 (Бс); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-194 (Гб); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1836 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Соколец до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Мехмед Юмер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Хасанов" Мехмед Смаил Мехмед

Дата на раждане: 28.03.1953
Място на раждане: с. Ръжица, обл. Бургас
Мехмед Смаил Мехмед Дата на раждане 28.03.1953 г. Място на раждане с. Ръжица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Кунчо Димитров Куртев на 29.01.1973 г., регистриран на 12.02.1973 г. Ръководил го служител о. р. Кунчо Димитров Куртев; о. р. Пламен Дойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хасанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2291 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-735 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Баръш; Борисов" Мустафа Осман Ходжа

Дата на раждане: 02.12.1957
Място на раждане: с. Зайчар, обл. Бургас
Мустафа Осман Ходжа Дата на раждане 02.12.1957 г. Място на раждане с. Зайчар, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев на 21.03.1979 г., регистриран на 09.04.1979 г.; кап. Никола Вълков Овчаров на 12.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен А. Дойчев; кап. Никола Вълков Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС, отдел 03, отделение 06; РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Баръш; Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка - 2 бр.; картон обр. 4 - 5 бр.; рег. дневник - 2 бр.; лично дело ІА-1147; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Зайчар до 1990 г.; Кмет на кметство Зайчар от 1991 г. до 2003 г.; Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 89/ 14.10.2009 г. – кандидати за частични избори – 24.10.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Сътрудник " Бекиров " Мехмед Бейтулла Хаджиюмер

Дата на раждане: 03.11.1933
Място на раждане: С. Крепча, обл. Търговище
Мехмед Бейтулла Хаджиюмер Дата на раждане 03.11.1933 г. Място на раждане С. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Полк. Тодор Тодоров на 22.02.1971 г. Ръководил го служител Полк. Тодор Тодоров; подп. Тосков; полк. Кабаджов; кап. Петров; ст. лейт. Попов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО, отдел V; РУ на ГЩ, отдел V Решение № 14 / 04.09.2007 г. 48 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството сътрудник Псевдоними Бекиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9; рег. дневник; работно дело 171. Снемане от действащия оперативен отчет От 21.11.1977 год. предложение за изоставяне. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Марио; Крум; Димитър" Марин Горев Митев

Дата на раждане: 29.07.1946
Място на раждане: гр. Варна
Марин Горев Митев Дата на раждане 29.07.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Юлиан Величков на 28.04.1967 г., ; възстановен на 27.11.1973 г. от о. р. Милко Ст. Минков и регистриран на 06.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Юлиан Величков; о. р. Румен Попов; о. р. Методи Николов; о. р. Милко Ст. Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-I, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марио; Крум; Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-4261; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Марио". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "Албако импекс" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 6 - Бакалия ул. Акад.Методи Попов (до бл.71), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-697
от 09.08.2016 г.
Застрахователна компания Гарант АД

Агент "Кацаров" Митко Стоянов Бъчваров

Дата на раждане: 20.08.1957
Място на раждане: гр. София
Митко Стоянов Бъчваров Дата на раждане 20.08.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Вл. Петков на 07.06.1989 г., регистриран на 16.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Вл. Петков; о. р. Георги Цолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кацаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 09.06.1994 г. до 05.03.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Стоянов Бъчваров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Митко Стоянов Бъчваров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 2-621/ 10.03.2016 г. – "ТОКУДА Здравно застраховане" ЕАД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Костов" Мехмед Хасан Хрюстем

Дата на раждане: 31.10.1950
Място на раждане: с. Селска поляна, обл. Хасково
Мехмед Хасан Хрюстем Дата на раждане 31.10.1950 г. Място на раждане с. Селска поляна, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев на 20.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-140 (Хс); протокол рег. № КА 549/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-127 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност ВрИД кмет на кметство Селска поляна до 01.11.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-558/ 30.09.2015 г. – община Пловдив - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Сашо" Мехмед Мусов Газинов

Дата на раждане: 07.07.1958
Място на раждане: с. Орцево, обл. Благоевград
Мехмед Мусов Газинов Дата на раждане 07.07.1958 г. Място на раждане с. Орцево, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Петко Димитров Георгиев на 23.10.1981 г., регистриран на 28.10.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1366 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1258 (Рз); протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1366 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Общински съветник от 02.11.2003 г. до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Белов" Мустафа Мухаремов Мухаремов

Дата на раждане: 04.08.1948
Място на раждане: гр. Разград
Мустафа Мухаремов Мухаремов Дата на раждане 04.08.1948 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител лейт. Димитър Стойчев Стойчев на 03.05.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Стойчев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Белов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-822 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Лозница до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Мухаремов Мухаремов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Иванов" Мустафа Рашид Али

Дата на раждане: 25.01.1965
Място на раждане: с. Бели Лом, обл. Разград
Мустафа Рашид Али Дата на раждане 25.01.1965 г. Място на раждане с. Бели Лом, обл. Разград Вербувал го служител подп. Петър Йорданов Йорданов на 06.03.1987 г., регистриран на 24.03.1987 г. Ръководил го служител подп. Петър Йорданов Йорданов; о. р. Руси Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-IV; ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-65 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-65 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.10.1999 г. до 07.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Осведомител "Зорге" Митко Борисов Панчугов

Дата на раждане: 25.09.1952
Място на раждане: с. Сипей, обл. Кърджали
Митко Борисов Панчугов Дата на раждане 25.09.1952 г. Място на раждане с. Сипей, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Чапкънов на 19.08.1971 г., регистриран на 22.08.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги Чапкънов; о. р. Стефан Жеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I, ВКР-ГУСВ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Зорге Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на IО-68 (См) и работно дело IР-721 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общински съветник в община Баните, издигнат от Партия "АБВ" (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Метин" Мустафа Мехмед Домбай

Дата на раждане: 23.10.1955
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Мустафа Мехмед Домбай Дата на раждане 23.10.1955 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Симеон Пенчев Симеонов на 22.11.1973 г., регистриран на 04.12.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Симеон Пенчев Симеонов; о. р. Ботьо Колев; ст. лейт. Георги Йорданов Георгиев; ст. лейт. Димитър Ив. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление III-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-829 (Гб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-322 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1992 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Яков" Марин Тилов Дамгов

Дата на раждане: 25.12.1948
Място на раждане: Гр. Тетевен
Марин Тилов Дамгов Дата на раждане 25.12.1948 г. Място на раждане Гр. Тетевен Вербувал го служител Тихомир Лазаров на 28.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител Тихомир Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Яков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работно дело на "Яков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Тетевен, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ПП " Партия на зелените" – ПК "Екогласност" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-296
от 28.01.2014 г.
община Дряново

Агент "Скалски" Мустафа Фазли Ахмед

Дата на раждане: 26.04.1960
Място на раждане: гр. Дряново
Мустафа Фазли Ахмед Дата на раждане 26.04.1960 г. Място на раждане гр. Дряново Вербувал го служител майор Марин Иванов на 10.10.1978 г., регистриран в ПГУ на 23.05.1978 г.; ст. лейт. Николай Кирилов Друмев на 09.06.1982 г., регистриран на 16.06.1982 г. Ръководил го служител майор Марин Иванов; о. р. Йордан Дамянов; ст. лейт. Николай Кирилов Друмев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ПГУ; ДС, управление III-ХI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Скалски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-33168 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4383; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр.3, обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Скалско от 10.1995 г. до 12.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Агент "Благов" Мехмед Музафер Шабан

Дата на раждане: 10.09.1953
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Мехмед Музафер Шабан Дата на раждане 10.09.1953 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Васил Щерев на 16.11.1982 г., регистриран на 07.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1470 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-568 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Щатен служител "" Марин Николов Алексиев

Дата на раждане: 06.02.1942
Място на раждане: с. Алдомировци, обл. Софийска
Марин Николов Алексиев Дата на раждане 06.02.1942 г. Място на раждане с. Алдомировци, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС; ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2244/ 26.06.1980 г. е назначен за зам. н-к отделение "икономическо"; със заповед № 21/ 23.01.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение 01 в отдел 02 на IV управление. Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУ от 21.02.1997 г. до 27.09.1999 г. Зам.-началник на ДА „ДРВВЗ” от 17.01.2002 г. до 13.01.2003 г. Директор на Териториална дирекция „ДР” гр. София от 28.01.2003 г. до 25.07.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Марин Николов Алексиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Марин Иванов Маринов

Дата на раждане: 11.12.1963
Място на раждане: гр. София
Марин Иванов Маринов Дата на раждане 11.12.1963 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.08.2002 г. до 01.07.2005 г. Зам. директор на дирекция от 01.08.2008 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Златан" Митко Краев Данов

Дата на раждане: 10.01.1959
Място на раждане: с. Старо село, обл. Ловеч
Митко Краев Данов Дата на раждане 10.01.1959 г. Място на раждане с. Старо село, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 12.06.1981 г., регистриран на 31.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Златан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.01.2000 г. За Митко Краев Данов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Митко Краев Данов

Дата на раждане: 10.01.1959
Място на раждане: с. Старо село, обл. Ловеч
Митко Краев Данов Дата на раждане 10.01.1959 г. Място на раждане с. Старо село, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3688/ 26.09.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.01.2000 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Секретен сътрудник "Дипломат" Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.12.2001 г. до 03.01.2006 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрацията на президента
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Аспарухов" Митко Савов Димитров

Дата на раждане: 03.05.1954
Място на раждане: гр. Казанлък
Митко Савов Димитров Дата на раждане 03.05.1954 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Атанас Димитров Петров на 08.09.1977 г., регистриран на 29.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Димитров Петров; о. р. Стоян Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-V, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.09.1996 г. Н-к на отдел от 01.09.1996 г. За Митко Савов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Секретен сътрудник "Дипломат" Митко Петров Николов

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Митко Петров Николов Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Дипломат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449. Снемане от действащия оперативен отчет На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Протокол" - администрация на президента Георги Първанов – от 03.01.2006 г. до момента
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Марин Йорданов Маринов

Дата на раждане: 02.11.1949
Място на раждане: Гр. Монтана
Марин Йорданов Маринов Дата на раждане 02.11.1949 г. Място на раждане Гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 12.08.1983 г., регистриран на 25.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-313 на Я/К "Огоста"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 12-и ИР-Монтана Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Щатен служител "" Митко Енев Танев

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: С. Яворово, обл. Стара Загора
Митко Енев Танев Дата на раждане 05.01.1946 г. Място на раждане С. Яворово, обл. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2412/ 31.07.1974 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 245/ 21.07.1976 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 32/ 23.04.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 85/ 06.09.1982 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 27/ 23.02.1989 г. е преназначен за инспектор в отделение контраразузнавателно. Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАTA ЛЯВА КОАЛИЦИЯ " в 27-и ИР-Стара Загора Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Чоко" Мехмед Алиев Рамаданов

Дата на раждане: 02.01.1952
Място на раждане: с. Преславци, обл. Силистра
Мехмед Алиев Рамаданов Дата на раждане 02.01.1952 г. Място на раждане с. Преславци, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Стефан Караджов на 28.05.1985 г., регистриран на 05.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чоко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на агент "Чоко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Преславци от 13.11.1995 г. до 03.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Алиев Рамаданов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Свилен" Мехмед Юмер Юмер

Дата на раждане: 27.04.1958
Място на раждане: с. Цар Самуил, обл. Силистра
Мехмед Юмер Юмер Дата на раждане 27.04.1958 г. Място на раждане с. Цар Самуил, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на р. д. ІР-338 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Цар Самуил от 04.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Петко" Мехмед Саид Саидходжа

Дата на раждане: 20.04.1952
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Мехмед Саид Саидходжа Дата на раждане 20.04.1952 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Радев на 07.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Радев; о. р. Стойко Карабекиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-686 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Саид Саидходжа към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Иван" Мустафа Мустафа Тефик

Дата на раждане: 26.01.1938
Място на раждане: с. Песнопой, обл. Кърджали
Мустафа Мустафа Тефик Дата на раждане 26.01.1938 г. Място на раждане с. Песнопой, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Гъдев на 04.08.1977 г., регистриран на 18.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Гъдев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2587/ 19.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 36/ 16.04.1990 г. делата на агент "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 04.11.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-517
от 09.06.2015 г.
община Радомир

Агент "Люляков" Марин Иванов Филипов

Дата на раждане: 07.07.1932
Място на раждане: гр. Радомир
Марин Иванов Филипов Дата на раждане 07.07.1932 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител о. р. Цвятко Костадинов Андонов на 25.12.1952 г., регистриран на 05.06.1954 г. Ръководил го служител о. р. Цвятко Костадинов Андонов; о. р. Б. Тричков; о. р. Атанас Кр. Роянов; о. р. Живко П. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Радомир; ОУ на МВР-Димитрово-ДС; ДС, управление V-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Люляков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-165 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-82 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 16.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Трекляно, издигнат от коалиция: "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Веско" Мустафа Зекериев Камбуров

Дата на раждане: 12.06.1949
Място на раждане: с. Долна Кабда, обл. Търговище
Мустафа Зекериев Камбуров Дата на раждане 12.06.1949 г. Място на раждане с. Долна Кабда, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Димитър Енчев Иванов на 02.11.1977 г., регистриран на 15.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Енчев Иванов; лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Николай Раденков; майор Иван Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1333 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Долна Кабда, общ. Попово, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Зекериев Камбуров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Джесарет; Добружански" Мустафа Мустафа Кайряк

Дата на раждане: 05.09.1956
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Мустафа Мустафа Кайряк Дата на раждане 05.09.1956 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Попов на 25.10.1984 г., регистриран на 01.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Попов; Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джесарет; Добружански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-3426 (Вн); протокол рег. № С-КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1941 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на кметство Партизани, общ. Дългопол, издигнат от ПП "ГЛАС НАРОДЕН" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Веско" Мустафа Зекериев Камбуров

Дата на раждане: 12.06.1949
Място на раждане: с. Долна Кабда, обл. Търговище
Мустафа Зекериев Камбуров Дата на раждане 12.06.1949 г. Място на раждане с. Долна Кабда, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Димитър Енчев Иванов на 02.11.1977 г., регистриран на 15.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Енчев Иванов; лейт. Тодор Дечев Петров; ст. лейт. Николай Раденков; майор Иван Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1333 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Попово, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Зекериев Камбуров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Агент "Киров" Митко Иванов Митев

Дата на раждане: 12.02.1948
Място на раждане: гр. Стралджа
Митко Иванов Митев Дата на раждане 12.02.1948 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител вербуван на 28.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г.; възстановен на 13.12.1985 г. и регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Русев Русев; кап. Павел Жечев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-2275 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Стралджа от 27.10.1990 г. до 16.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Иванов Митев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Осведомител; Агент "Спиров" Мустафа Али Мустафа

Дата на раждане: 15.02.1940
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Мустафа Али Мустафа Дата на раждане 15.02.1940 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Кънчо Тодоров Димитров на 21.08.1972 г., регистриран на 30.08.1972 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Тодоров Димитров; о. р. Вангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Спиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Спиров"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Спиров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Токачка до 08.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Бойко" Мустафа Хасан Ахмед

Дата на раждане: 12.03.1949
Място на раждане: с. Седефче, обл. Кърджали
Мустафа Хасан Ахмед Дата на раждане 12.03.1949 г. Място на раждане с. Седефче, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Вангел Григоров Иванов на 11.03.1985 г., регистриран на 18.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Григоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Метлика до 08.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Хасан Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Джесарет; Добружански" Мустафа Мустафа Кайряк

Дата на раждане: 05.09.1956
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Мустафа Мустафа Кайряк Дата на раждане 05.09.1956 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Попов на 25.10.1984 г., регистриран на 01.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Попов; Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джесарет; Добружански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-3426 (Вн); протокол С-КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1941 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Дългопол, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Агент "Андрей" Мустафа Алиш Хаджи

Дата на раждане: 31.03.1962
Място на раждане: с. Драгиново, обл. Пазарджик
Мустафа Алиш Хаджи Дата на раждане 31.03.1962 г. Място на раждане с. Драгиново, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Алексей Ковачев на 14.11.1989 г., регистриран на 11.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Алексей Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Велинград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № КА 152/ 28.10.1992 г. за унищожаване на личното и работното дело на аг. "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен Мюфтия от 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Алиш Хаджи към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Кирил" Мустафа Алиев Мустафов

Дата на раждане: 18.03.1963
Място на раждане: с. Врани кон, обл. Търговище
Мустафа Алиев Мустафов Дата на раждане 18.03.1963 г. Място на раждане с. Врани кон, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Апостолов на 13.06.1986 г., регистриран на 01.07.1986 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1389 (Тщ) – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 164/ 15.02.1990 г. за унищожаване работното дело на "Кирил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Могилец от 18.11.2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Алиев Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Осведомител "Георги" Мустафа Осман Мустафа

Дата на раждане: 08.05.1950
Място на раждане: с. Крушевска, Кърджалийско
Мустафа Осман Мустафа Дата на раждане 08.05.1950 г. Място на раждане с. Крушевска, Кърджалийско Вербувал го служител о. р. Румен Христов Стриков на 09.10.1969 г., регистриран на 01.11.1969 г. Ръководил го служител о. р. Румен Христов Стриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС,ВКР-СВ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 10 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І О – 21 /Кж/ - МФ; работно дело І Р – 624 /Кж/, унищожено с протокол № 15/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Голяма бара от 30.10.1995 г. до 17.10.1999 г. и от 27.10.2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Мирон" Мехмед Шабан Али

Дата на раждане: 09.06.1961
Място на раждане: с. Паничково, обл. Кърджали
Мехмед Шабан Али Дата на раждане 09.06.1961 г. Място на раждане с. Паничково, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Красимир Манов на 24.10.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Красимир Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-495 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 554/ 11.02.1991 г. за унищожаване делата на аг. "Мирон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Паничково от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Шабан Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Чавдар" Марин Нешев Лалев

Дата на раждане: 22.09.1946
Място на раждане: гр. Тетевен
Марин Нешев Лалев Дата на раждане 22.09.1946 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Марин Христов Иванов на 19.11.1965 г., регистриран на 27.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Марин Христов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3474. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Цезар" Мехмед Алиев Ходжов

Дата на раждане: 03.07.1957
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Мехмед Алиев Ходжов Дата на раждане 03.07.1957 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Емил Малчев и майор П. Петров на 28.08.1984 г., регистриран на 05.09.1984 г. Ръководил го служител лейт. Емил Малчев; ст. лейт. Р. Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цезар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-893 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Малко Йонково, общ. Исперих, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Алиев Ходжов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Трекляно, издигнат от Коалиция "Обединено Краище" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Джесарет; Добружански" Мустафа Мустафа Кайряк

Дата на раждане: 05.09.1956
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Мустафа Мустафа Кайряк Дата на раждане 05.09.1956 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Попов на 25.10.1984 г., регистриран на 01.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Попов; Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джесарет; Добружански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3426 (Вн); протокол С-КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1941 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Партизани, общ. Дългопол, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Трекляно, издигнат от коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Сашо" Мехмед Юсуфов Даутев

Дата на раждане: 16.02.1946
Място на раждане: с. Вълкосел, обл. Благоевград
Мехмед Юсуфов Даутев Дата на раждане 16.02.1946 г. Място на раждане с. Вълкосел, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Атанасов Ежков на 21.06.1977 г., регистриран на 28.06.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Атанасов Ежков; лейт. Димо Кост. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37374; работно дело IР-18065. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Юсуфов Даутев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-385
от 12.08.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Булбанк

Агент "Каров" Митко Иванов Стоянов

Дата на раждане: 04.04.1962
Място на раждане: с. Орлов дол, обл. Хасково
Митко Иванов Стоянов Дата на раждане 04.04.1962 г. Място на раждане с. Орлов дол, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Бойко Ангелинков на 29.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Ангелинков; о. р. Пенчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ФУРАЖЕН ЗАВОД" ООД За Митко Иванов Стоянов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Вихър " Мустафа Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 09.01.1954
Място на раждане: с. Българаново
Мустафа Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 09.01.1954 г. Място на раждане с. Българаново Вербувал го служител Иван Миланов на 28.09.1984 г. Ръководил го служител Иван Миланов Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР – Търговище – ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет в общ. Омуртаг, обл. Търговище, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Мустафа Ахмедов Мехмедов липсват други дани по чл. 25, т. 3.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител " Георги " Мустафа Осман Мустафа

Дата на раждане: 08.05.1950
Място на раждане: с. Крушевска, Кърджалийско
Мустафа Осман Мустафа Дата на раждане 08.05.1950 г. Място на раждане с. Крушевска, Кърджалийско Вербувал го служител Румен Христов Стриков на 09.10.1969 г., регистриран на 01.11.1969 г. Ръководил го служител Румен Христов Стриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І О – 21 /Кж/ - МФ; работно дело І Р – 624 /Кж/, унищожено с протокол № 15/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за кмет на с. Крушка, общ. Кърджали, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Красимир " Мехмед Сабри Есад

Дата на раждане: 08.06.1963
Място на раждане: С. Обител, обл. Търговище
Мехмед Сабри Есад Дата на раждане 08.06.1963 г. Място на раждане С. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител Луко Илиев на 07.06.1982 г. Ръководил го служител Луко Илиев, Стоян Стоянов, Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 44 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Омуртаг, издигнат от ДПС За Мехмед Сабри Есад липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Иван " Митко Стойков Карамфилов

Дата на раждане: 17.05.1970
Място на раждане: Гр. Неделино
Митко Стойков Карамфилов Дата на раждане 17.05.1970 г. Място на раждане Гр. Неделино Вербувал го служител Атанас Вълков на 27.08.1987 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 49 Ръководил го служител Атанас Вълков; Д. Данаилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Хасково; управление 03, 08, 02- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; копие от рег. дневник; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7377/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Момчилград, издигнат от Граждански съюз за Нова България За Митко Стойков Карамфилов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Джесарет; Добружански" Мустафа Мустафа Кайряк

Дата на раждане: 05.09.1956
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Мустафа Мустафа Кайряк Дата на раждане 05.09.1956 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Попов на 25.10.1984 г., регистриран на 01.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Попов; Желязко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Джесарет; Добружански Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; лично дело IА-3426 (Вн); протокол С-КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1941 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Дългопол, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Манчев; Мишо" Мехмед Халил Чобан

Дата на раждане: 24.11.1960
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмед Халил Чобан Дата на раждане 24.11.1960 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров на 16.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев; Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37432; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Халил Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)