Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Н*" намери 746 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-896
от 28.03.2017 г.
Областни управи март 2017 г.

Съдържател на явочна квартира "Арда" Николай Петков Йоцов

Дата на раждане: 04.08.1956
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Николай Петков Йоцов Дата на раждане 04.08.1956 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Румен Златев на 23.06.1981 г., регистриран на 03.08.1981 г. Ръководил го служител о. р. Румен Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Арда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3366. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Областен управител на обл. Велико Търново от 08.02.2017 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-586/ 08.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 48
от 08.10.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 11.10.2008 г.

Агент "Анастасов" Новко Аспарухов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: с. Самуилово, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 76
от 17.09.2009
по чл. 28 за Николай Ванчов Стоянчов

Агент "Камен" Николай Ванчов Стоянчов

Дата на раждане: 04.08.1959
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Нещатен служител "" Нако Райнов Стефанов

Дата на раждане: 19.06.1954
Място на раждане: гр. София
Нако Райнов Стефанов Дата на раждане 19.06.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен по линия на ВКР Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Езици и култури на Източна Азия" - специалност "Китаистика", "Кореистика", "Японистика" във Факултет по класически и нови филологии от 2010 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент "Бояджиев" Недю Игнатов Петков

Дата на раждане: 09.07.1939
Място на раждане: с. Дебово, обл. Плевен
Недю Игнатов Петков Дата на раждане 09.07.1939 г. Място на раждане с. Дебово, обл. Плевен Вербувал го служител кап. Иван Илиев Димитров на 14.03.1959 г., регистриран на 25.03.1959 г. Ръководил го служител кап. Иван Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35753. Снемане от действащия оперативен отчет м. декември 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от м. ноември 1989 г. до м. май 1991 г. Н-к на управление от м. май 1991 г. до м. април 1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. - политически кабинети - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Щатен служител "" Николай Георгиев Тренчев

Дата на раждане: 20.11.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Георгиев Тренчев Дата на раждане 20.11.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3520/ 01.10.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 208/ 07.08.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 119/ 27.07.1987 г. е преназначен за старши инспектор. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПЛАМА" ЕАД, гр. Плевен ("ПЛАМА" АД – по бюлетина) Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник - "ПЛАМА" АД, гр. Плевен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-628/ 22.03.2016 г. – длъжници към "Централна кооперативна банка" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-845/ 14.02.2017 г. – длъжници към банка "Експрес" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Жеков" Найден Цветков Тодоров

Дата на раждане: 08.02.1952
Място на раждане: с. Черкаски, обл. Монтана
Найден Цветков Тодоров Дата на раждане 08.02.1952 г. Място на раждане с. Черкаски, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Лъчезар Александров на 12.06.1985 г., регистриран на 16.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29859 и работно дело IР-15585. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Вършец, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявява установената и обявена с решение № 2-471/ 11.03.2015 г. – община Берковица - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Кристал" Нистор Михайлов Каменов

Дата на раждане: 20.07.1954
Място на раждане: с. Долно Белотинци, обл. Монтана
Нистор Михайлов Каменов Дата на раждане 20.07.1954 г. Място на раждане с. Долно Белотинци, обл. Монтана Вербувал го служител Ст. лейт. Й. Василев на 21.11.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Й. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Кристал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. на делата на Я/К "Кристал"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2173/ 12.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Георги Дамяново, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-488/ 07.04.2015 г. – община Монтана Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Искър" Недялко Колев Мазгалов

Дата на раждане: 17.03.1945
Място на раждане: гр. Симеоновград
Недялко Колев Мазгалов Дата на раждане 17.03.1945 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 29.07.1985 г., регистриран на 08.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на 06-о управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3768/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на Я/К "Искър" и унищожаване на личното дело с протокол № 206/ 02.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Симеоновград, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Жечев" Николай Цветанов Ангелов

Дата на раждане: 01.12.1956
Място на раждане: с. Попица, обл. Враца
Николай Цветанов Ангелов Дата на раждане 01.12.1956 г. Място на раждане с. Попица, обл. Враца Вербувал го служител майор Антон Иванов Антонов на 12.12.1985 г., регистриран на 17.12.1985 г. Ръководил го служител майор Антон Иванов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жечев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело IА-327; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор от 01.01.2003 г. до 01.11.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Топалов" Нено Георгиев Ненов

Дата на раждане: 15.05.1961
Място на раждане: с. Зараево, обл. Търговище
Нено Георгиев Ненов Дата на раждане 15.05.1961 г. Място на раждане с. Зараево, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Валентин Димитров Калчев на 20.12.1980 г., регистриран на 09.02.1981 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Димитров Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III; ОУ на МВР-Търговише-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Топалов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-889 (Тщ); протокол рег. № КА-8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-338 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Попово, издигнат от Българска социалистическа партия Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 317/ 22.02.2012 г. – кандидати за частични избори – 11.03.2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Мартин" Неджати Мустафа Исаков

Дата на раждане: 18.04.1959
Място на раждане: с. Ясеновец, обл. Разград
Неджати Мустафа Исаков Дата на раждане 18.04.1959 г. Място на раждане с. Ясеновец, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Георги Варчев Варчев на 02.04.1986 г., регистриран на 09.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Георги Варчев Варчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 1124/ 13.06.1990 г. за унищожаване работното дело на аг. "Мартин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Адвоката" Нюсрет Исмет Мустафа-Салим

Дата на раждане: 24.12.1962
Място на раждане: гр. Разград
Нюсрет Исмет Мустафа-Салим Дата на раждане 24.12.1962 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал я служител о. р. Георги Александров Здравков на 18.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител о. р. Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Адвоката Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-145 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-151 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 20.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Информатор; Агент; секретен сътрудник "Николай; Кристофор" Ненчо Методиев Хранов

Дата на раждане: 09.05.1929
Място на раждане: Гр. Благоевград
Ненчо Методиев Хранов Дата на раждане 09.05.1929 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. П. Мамъков на 29.06.1953 г., регистриран на 30.07.1954 г.; възстановен от полк. Мичо Генковски на 05.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. П. Мамъков; Илия Георгиев Тодоров; Мико Метев; Борис Танев; полк. Мичо Генковски; Димитър Недков; Огнян Езекиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, VII отд.-I отд.-2 група; ПГУ- отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор; агент; секретен сътрудник Псевдоними Николай; Кристофор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1, обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 6285; протокол № 1687/ 06.09.1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Николай"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Първи зам. главен директор от 21.12.1982 г. до 08.03.1990 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 - рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г.
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Щатен служител "" Николай Пенев Хубанов

Дата на раждане: 26.05.1951
Място на раждане: с. Ковачевец, обл. Търговище
Николай Пенев Хубанов Дата на раждане 26.05.1951 г. Място на раждане с. Ковачевец, обл. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 9/ 02.02.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 93/ 04.09.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 35/ 29.04.1987 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 1896/ 15.06.1987 г. е изпратен на 3-месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Неделчо Борисов Пенев

Дата на раждане: 22.02.1948
Място на раждане: гр. София
Неделчо Борисов Пенев Дата на раждане 22.02.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен за 10 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.1.2006 г. до 29.10.2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Резидент "Максим" Нейчо Искров Нейчев

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Душанци, обл. Софийска
Нейчо Искров (Искрев) Нейчев Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Душанци, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Михаил Милков на 04.02.1959 г., регистриран на 16.02.1959 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-16112; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35454. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-началник управление, пълномощен министър от 01.02.1990 г. до 01.10.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Нейчо Искров Нейчев

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Душанци, обл. Софийска
Нейчо Искров (Искрев) Нейчев Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Душанци, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5060/ 25.10.1968 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 6/ 22.01.1969 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 2992/ 31.05.1969 г. е изпратен на едногодишна разузнавателна школа в СССР; със заповед № 417/ 29.08.1975 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 267/ 15.05.1982 г. е преназначен за зам. Н-к на отделение; със заповед № 717/ 01.09.1986 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Заместник-началник управление, пълномощен министър от 01.02.1990 г. до 01.10.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Бонков" Николай Василев Богданов

Дата на раждане: 16.10.1946
Място на раждане: гр. Варна
Николай Василев Богданов Дата на раждане 16.10.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бонков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 20.02.1991 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Карев" Николай Георгиев Караколев

Дата на раждане: 22.10.1953
Място на раждане: гр. Перник
Николай Георгиев Караколев Дата на раждане 22.10.1953 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител подп. Владимир Вълчев и подп. Славчо Полежанов на 20.06.1984 г. Ръководил го служител полк. Стойчо Даскалов; подп. Владимир Вълчев; подп. Славчо Полежанов; кап. Стайко Христов; полк. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Карев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 16480; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 03.10.2007 г. до 28.03.2010 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник; Агент "Йорданов; Кискинов" Николай Илиев Илиев

Дата на раждане: 15.01.1955
Място на раждане: гр. Русе
Николай Илиев Илиев Дата на раждане 15.01.1955 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов на 18.01.1984 г.; о. р. Сергей Петков на 25.03.1987 г., регистриран на 30.04.1987 г. Ръководил го служител лейт. Пантелей Мирчев Спасов; о. р. Сергей Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-III-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Йорданов; Кискинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1, обр. 2, обр. 4 и обр. 6; дело № 18884; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане "да бъдат заличени данните за аг. "Кискинов""; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 18.09.2002 г. до 18.10.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Будин" Николай Кънчев Бончев

Дата на раждане: 26.10.1944
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Николай Кънчев Бончев Дата на раждане 26.10.1944 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител кап. Боне Бонев на 25.08.1976 г., регистриран на 15.10.1976 г. Ръководил го служител кап. Боне Бонев; о. р. Теню Ст. Караславов; о. р. Стоян Бакалов; о. р. Емил Ставрев; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Будин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1- 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6351. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.01.1990 г. до 09.04.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Хитин" Николай Стоянов Марин

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: гр. Съединение
Николай Стоянов Марин Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане гр. Съединение Вербувал го служител Регистриран на 14.12.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Руменов Енев; о. р. Ангел Григоров; о. р. Валентин Кирилов; о. р. Валери Калафатов; о. р. Румен Трифонов; о. р. Николай Бъчваров; о. р. Огнян Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Хитин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4045 – 3 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 21.08.2006 г. до 14.12.2008 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2001 г. до 24.05.2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Иванов" Николай Георгиев Влашев

Дата на раждане: 25.10.1963
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Георгиев Влашев Дата на раждане 25.10.1963 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител полк. Григор Манчев на 21.11.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г. Ръководил го служител полк. Григор Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Куклен, издигнат от партия "НОВОТО ВРЕМЕ" За Николай Георгиев Влашев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Щатен служител "" Николай Димитров Стоицев

Дата на раждане: 29.01.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Димитров Стоицев Дата на раждане 29.01.1952 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 011/ 30.09.1975 г. е назначен за командир на разузнавателна група; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел. Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от Български Демократичен Център -БДЦ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Димитров" Начо Иванов Радев

Дата на раждане: 18.08.1940
Място на раждане: гр. Чирпан
Начо Иванов Радев Дата на раждане 18.08.1940 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Любен Желязков Илиев на 22.08.1976 г., регистриран на 03.09.1976 г. Ръководил го служител о. р. Любен Желязков Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2387 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-823 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИНКОМ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Секретен сътрудник "Бонков" Николай Василев Богданов

Дата на раждане: 16.10.1946
Място на раждане: гр. Варна
Николай Василев Богданов Дата на раждане 16.10.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Теню Караславов, регистриран на 13.04.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Теню Караславов; Симеон Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М. Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен Сотиров; Борислав Геновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бонков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; дело Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЛУКСПЕЙПЪР" ООД Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. – Министерството на външните работи Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Секретен сътрудник "Никодим" Николай Димитров Гълъбов

Дата на раждане: 11.05.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Димитров Гълъбов Дата на раждане 11.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кирил Кузманов Филипов на 05.09.1983 г. Ръководил го служител полк. Кирил Кузманов Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Никодим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в неархивирано лит. дело с рег. № 6975, том II; картони – обр. 1 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ДЪБ" ЕАД (с последваща правноорганизационна форма АД) Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Секретен сътрудник "Строгов" Николай Йорданов Косашки

Дата на раждане: 21.10.1953
Място на раждане: гр. София
Николай Йорданов Косашки Дата на раждане 21.10.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. П. Пенев на 20.02.1979 г., регистриран на 30.05.1979 г. Ръководил го служител кап. П. Пенев; о. р. Александър Маринов; о. р. Любомир Банков; о. р. Валентин Кирилов; о. р. Валери Калафатов; о. р. Румен Трифонов; о. р. Николай Бъчваров; о. р. Огнян Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Строгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6205; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "СТОРМА" ООД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-355/ 04.06.2014 г. – юридически лица, придобили обособени части от общински предприятия на територията на Столична община Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Филипов" Николай Ценов Тодоров

Дата на раждане: 30.01.1954
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Николай Ценов Тодоров Дата на раждане 30.01.1954 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Петко Миков Грудански на 27.05.1986 г., регистриран на 29.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Петко Миков Грудански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-359 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ВИДИЯ В" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ценов Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-360/ 25.06.2014 г. – областните управители и заместник областните управители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент, осведомител "Любен, Любенов" Начо Йотов Йотов

Дата на раждане: 19.07.1949
Място на раждане: с. Шишенци, обл. Видин
Начо Йотов Йотов Дата на раждане 19.07.1949 г. Място на раждане с. Шишенци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Георги Ив. Миндин на 08.03.1966 г., регистриран на 22.03.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ив. Миндин; о. р. Христо Драганов; о. р. Начев; о. р. Калчо Ченгелиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС; ДС, ВКР-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент, осведомител Псевдоними Любен, Любенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-5755; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-751 и работно дело IР-5755. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Сливен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Начо Йотов Йотов

Дата на раждане: 19.07.1949
Място на раждане: с. Шишенци, обл. Видин
Начо Йотов Йотов Дата на раждане 19.07.1949 г. Място на раждане с. Шишенци, обл. Видин Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3886/ 21.10.1985 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Сливен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Иванчев" Неделчо Георгиев Неделчев

Дата на раждане: 12.05.1950
Място на раждане: с. Дичево, обл. Силистра
Неделчо Георгиев Неделчев Дата на раждане 12.05.1950 г. Място на раждане с. Дичево, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев на 21.11.1969 г., регистриран на 19.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иванчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-47 (Рс); протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-45. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Нешо Велев Атанасов

Дата на раждане: 05.06.1955
Място на раждане: гр. Сопот
Нешо Велев Атанасов Дата на раждане 05.06.1955 г. Място на раждане гр. Сопот Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1376/ 30.04.1987 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 724/ 07.12.1990 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на ОСлС-Пловдив
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Шукшин" Николай Боев Димитров

Дата на раждане: 07.10.1962
Място на раждане: гр. Мадан
Николай Боев Димитров Дата на раждане 07.10.1962 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител кап. Васил Ангелов Василев на 07.04.1981 г., регистриран на 15.04.1981 г. Ръководил го служител кап. Васил Ангелов Василев; о. р. Христо Дишков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шукшин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-4624 (Пд) МФ; работно дело IР-11652. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Дознател в ОД "Полиция"
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Николай Димитров Варелов

Дата на раждане: 20.01.1963
Място на раждане: гр. Кърджали
Николай Димитров Варелов Дата на раждане 20.01.1963 г. Място на раждане гр. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС-Момчилград Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Николай Иванов Колев

Дата на раждане: 08.05.1949
Място на раждане: с. Кацелово, обл. Русе
Николай Иванов Колев Дата на раждане 08.05.1949 г. Място на раждане с. Кацелово, обл. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2944/ 17.08.1979 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Русе
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Николай Николов Тодоров

Дата на раждане: 14.10.1957
Място на раждане: гр. София
Николай Николов Тодоров Дата на раждане 14.10.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 874/ 29.12.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1032/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 684/ 09.08.1989 г. е преназначен за ст. инспектор. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Николай Пантелеев Каменов

Дата на раждане: 31.10.1961
Място на раждане: Гр. София
Николай Пантелеев Каменов Дата на раждане 31.10.1961 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2736/ 21.08.1989 г. е назначен за разузнавач Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Николай Тодоров Генков

Дата на раждане: 19.12.1939
Място на раждане: с. Асеновци, обл. Плевен
Николай Тодоров Генков Дата на раждане 19.12.1939 г. Място на раждане с. Асеновци, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4252/ 27.09.1965 г. е назначен за следовател; със заповед № 9/ 08.02.1968 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 65/ 14.10.1968 г. е преназначен за следовател V ст.; със заповед № 4640/ 27.08.1969 г. е преназначен за следовател IV ст.; със заповед № 65/ 16.06.1971 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 64/ 05.01.1973 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3358/ 01.11.1977 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3340/ 04.09.1980 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 4486/ 18.12.1985 г. е преназначен за н-к следствен отдел-Плевен; със заповед № 998/ 08.04.1988 г. е изпратен на едномесечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Плевен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Новак Чернев Новаков

Дата на раждане: 08.03.1937
Място на раждане: с. Ичера, обл. Сливен
Новак Чернев Новаков Дата на раждане 08.03.1937 г. Място на раждане с. Ичера, обл. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 374/ 10.02.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 27/ 12.05.1966 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 108/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V ст.; със заповед № 248/ 03.06.1969 г. е преназначен за разузнавач IV ст.; със заповед № 1/ 03.01.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 594/ 08.02.1973 г. е преназначен за инспектор IV ст.; със заповед № 518/ 07.02.1973 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 422/ 26.01.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2960/ 17.08.1979 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 1428/ 29.03.1982 г. е преназначен за н-к отдел следствен; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Варна
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Сократ" Николай Петров Нинов

Дата на раждане: 05.02.1943
Място на раждане: с. Рогозен, обл. Враца
Николай Петров Нинов Дата на раждане 05.02.1943 г. Място на раждане с. Рогозен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Стефан Дянков на 31.03.1982 г., регистриран на 06.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сократ Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на делото на Я/К "Сократ"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Враца, издигнат от "ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-257/ 13.11.2013 г. – община Враца Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Горан" Наско Стоянов Петев

Дата на раждане: 20.07.1958
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Наско Стоянов Петев Дата на раждане 20.07.1958 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Маникатов на 29.06.1987 г., регистриран на 05.08.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Маникатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-2024 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2409 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от партия "Земеделски съюз "Александър Стамболийски"" Обявява установената и обявена с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Анастасов" Новко Аспарухов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: с. Самуилово, обл. Благоевград
Новко Аспарухов Попов Дата на раждане 17.05.1950 г. Място на раждане с. Самуилово, обл. Благоевград Вербувал го служител Майор Костадин Стоянов Вълков на 29.08.1989 г., регистриран на 28.09.1989 г. Ръководил го служител Майор Костадин Стоянов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ-Благоевград, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анастасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2978 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 48/ 08.10.2008 г. – частични избори на 11.10.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Сократ" Николай Петров Нинов

Дата на раждане: 05.02.1943
Място на раждане: с. Рогозен, обл. Враца
Николай Петров Нинов Дата на раждане 05.02.1943 г. Място на раждане с. Рогозен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Стефан Дянков на 31.03.1982 г., регистриран на 06.04.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Дянков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Сократ Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на делото на Я/К "Сократ"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.02.2004 г. до28.09. 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Секретен сътрудник "Благоев" Натанаил Иванов Калайджиев

Дата на раждане: 16.11.1952
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Натанаил Иванов Калайджиев Дата на раждане 16.11.1952 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител полк. Христо Кирилов Маринчев през м. април 1980 г., регистриран в ПГУ на 13.11.1980 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Благоев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7038; рег. дневник; картони – обр. 1 - 4 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Неврокопски митрополит Натанаил
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Бор" Николай Димитров Клисурски

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Ямбол
Николай Димитров Клисурски Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Фотев на 03.10.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в ИПК "Светлина" АД Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – местни избори 2007 г. Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии "Ипсилон – 97 – Иван Иванов" ЕТ - вестник "Регион" – гр. Пирдоп Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Казанлъшка искра" ЕООД - вестник "Искра" – гр. Казанлък Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Камбана прес" ЕООД – вестник "Камбана" – гр. Пирдоп Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Конкурент" ООД - вестник "Конкурент" – гр. Враца Проверени са 18 лица. Двадесет и седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Контакт- 92" – вестник "Зов за истина" – гр. Враца Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Кооперация "Екип 7" - вестник "Екип 7" – гр. Разград Проверени са 12 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Кооперация "Журналист" – вестник "Слово плюс" – гр. Монтана Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Кооперация "Шуменска заря"- вестник "Шуменска заря" – гр. Шумен Проверени са 29 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Червенков" Николай Стойчев Чакъров

Дата на раждане: 21.08.1936
Място на раждане: гр. Варна
Николай Стойчев Чакъров Дата на раждане 21.08.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Христо Петров Христов на 18.06.1979 г., регистриран на 20.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Петров Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Червенков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-299 (Шн) МФ; писмо рег. № 57/ 25.04.1990 г. за изключване от агентурния апарат на аг. "Червенков" и за унищожаване с протокол № 1049/ 28.03.1990 г. на лично дело IА-299 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика "Ловеч прес – Йовко Изворски – Мирослав Илиев" ЕТ – вестник "Ловеч прес" – гр. Ловеч Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Лудогорски вестник" ЕООД - вестник "Лудогорски новини" – гр. Разград Проверени са 3 лица.
Решение N° 2-555
от 14.09.2015 г.
Приватизирани предприятия Смолян

Осведомител "Чавдар" Наско Райчев Чаушев

Дата на раждане: 28.04.1949
Място на раждане: с. Река, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-628
от 22.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Щатен служител "" Николай Георгиев Тренчев

Дата на раждане: 20.11.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Георгиев Тренчев Дата на раждане 20.11.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3520/ 01.10.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 208/ 07.08.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 119/ 27.07.1987 г. е преназначен за старши инспектор. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ПЛАМА" ЕАД, гр. Плевен /”ПЛАМА” АД – по бюлетина/; Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник „ПЛАМА” АД, гр. Плевен Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Атанасов" Николай Николов Ризов

Дата на раждане: 11.06.1952
Място на раждане: гр. Добрич
Николай Николов Ризов Дата на раждане 11.06.1952 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Никола Трифонов на 25.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Никола Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3563/ 29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206 от 1990 г. на личното и работното дело на агент "Атанасов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Драгоман, издигнат от местна коалиция "РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН - Партия "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", Коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", Партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Никодим" Начо Димитров Начев

Дата на раждане: 12.07.1934
Място на раждане: с. Кортен, обл. Сливен
Начо Димитров Начев Дата на раждане 12.07.1934 г. Място на раждане с. Кортен, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Никола Николов Ботев на 01.12.1966 г., регистриран на 19.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Никола Николов Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление "Координация" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Никодим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-20068; работно дело IР-3640. Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Сътрудник специалист в Икономическа комисия от 01.04.1992 г. до 01.08.1992 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Марков" Николай Дочов Коев

Дата на раждане: 08.10.1951
Място на раждане: гр. Плевен
Николай Дочов Коев Дата на раждане 08.10.1951 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 12.10.1978 г., регистриран на 24.10.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; о. р. Красимир Миладинов; о. р. Владимир Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2924/ 24.07.1990 г. с искане "да бъде заличен от всички картотеки на МВР" и за унищожаване материалите на "Марков". Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Център за информация и връзки с обществеността от 26.06.1995 г. до 19.05.1997 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Щатен служител "" Николай Дочов Коев

Дата на раждане: 08.10.1951
Място на раждане: гр. Плевен
Николай Дочов Коев Дата на раждане 08.10.1951 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 257/ 09.04.1985 г. е назначен за ст. разузнавач Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Център за информация и връзки с обществеността" от 26.06.1995 г. до 19.05.1997 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 от НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-3135/ 25.08.2011 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Международни връзки и протокол" от 06.11.2001 г. до 01.02.2003 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Николай Георгиев Тренчев

Дата на раждане: 20.11.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Георгиев Тренчев Дата на раждане 20.11.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3520/ 01.10.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 208/ 07.08.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 119/ 27.07.1987 г. е преназначен за старши инспектор. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПЛАМА" ЕАД, гр. Плевен ("ПЛАМА" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-628/ 22.03.2016 г. – длъжници към "Централна кооперативна банка" Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Николай Христов Златков

Дата на раждане: 03.05.1956
Място на раждане: гр. София
Николай Христов Златков Дата на раждане 03.05.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1158/ 30.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 130/ 17.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 284/ 30.03.1989 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № К-3508/ 23.10.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-Москва. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник "ГРИМЕКС ГРУП" ООД, гр. София ("ГРИМЕКС ХОЛДИНГ ГРУП" АД – по бюлетина); Член на управителен орган /Съвет на директорите/ - на фирма –длъжник – "ГРИМЕКС ГРУП" АД, гр. София ("ГРИМЕКС ХОЛДИНГ ГРУП" АД – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Габера" Неделчо Николов Гергелчев

Дата на раждане: 19.06.1939
Място на раждане: гр. Момчилград
Неделчо Николов Гергелчев Дата на раждане 19.06.1939 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител о. р. Господин Иванов Петков на 04.01.1965 г., регистриран на 16.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Господин Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - II армия-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Габера Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 56/ 1985 г. за унищожаване лично дело IА-20969. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“” – София“ АД Обявява установената и обявена с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“” ЕАД – гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Драганов" Николай Атанасов Дренски

Дата на раждане: 16.03.1945
Място на раждане: гр. Самоков
Николай Атанасов Дренски Дата на раждане 16.03.1945 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Емил Копанаров на 27.01.1989 г., регистриран на 31.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Емил Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Драганов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Игнат Митев“” ЕАД – гр. София; Изпълнителен директор на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Резидент "Иван" Николай Атанасов Казаков

Дата на раждане: 06.06.1934
Място на раждане: гр. Славяново
Николай Атанасов Казаков Дата на раждане 06.06.1934 г. Място на раждане гр. Славяново Вербувал го служител ст. лейт. Гачев на 31.07.1958 г., регистриран на 03.09.1958 г. Ръководил го служител ст. лейт. Гачев; о. р. Иван Илиев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-9432; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Параскев Стоянов“” АД – гр. Ловеч Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Иван" Николай Иванов Кулински

Дата на раждане: 04.06.1940
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Кулински Дата на раждане 04.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов на 13.01.1972 г., регистриран на 26.01.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1797 и в работно дело IР-7440; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Клисурски" Николай Константинов Консулов

Дата на раждане: 10.04.1944
Място на раждане: гр. Сливен
Николай Константинов Консулов Дата на раждане 10.04.1944 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Димитър Петров на 06.12.1984 г., регистриран на 17.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Клисурски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-821 (Сл); протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1210 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Специализирана хирургична болница за активно лечение „Амброаз Паре“” ООД – гр. Сливен Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Велев" Николай Константинов Цанков

Дата на раждане: 08.02.1942
Място на раждане: гр. София
Николай Константинов Цанков Дата на раждане 08.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Методи Кир. Величков на 24.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Методи Кир. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32767. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска“ ЕАД – гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-33/ 11.07.2012 г. – Медицински университет - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Щатен служител "" Николай Костадинов Вълев

Дата на раждане: 02.11.1964
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Костадинов Вълев Дата на раждане 02.11.1964 г. Място на раждане гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Специализирана болница за активно лечение – Гръбначен център“ АД – гр. София Доклад по чл. 16, ал. 2, т.- 2 на Служба "Военна информация" рег. № 4289/ 11.11.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Вяра" Нуртен Османова Шекерова

Дата на раждане: 01.02.1965
Място на раждане: гр. Сливен
Нуртен Османова Шекерова Дата на раждане 01.02.1965 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител майор Богомил Стефанов Белчев на 15.03.1991 г. Ръководил я служител майор Богомил Стефанов Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3А Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1365; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „ЕВА“” ЕООД – гр. Сливен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Нуртен Османова Шекерова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Искър" Недялко Колев Мазгалов

Дата на раждане: 17.03.1945
Място на раждане: гр. Симеоновград
Недялко Колев Мазгалов Дата на раждане 17.03.1945 г. Място на раждане гр. Симеоновград Вербувал го служител о. р. Валентин Мазнев на 29.07.1985 г., регистриран на 08.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на 06-о управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Искър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3768/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на Я/К "Искър" и унищожаване на личното дело с протокол № 206/ 02.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Симеоновград, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Осведомител "Иван" Николай Иванов Кулински

Дата на раждане: 04.06.1940
Място на раждане: гр. София
Николай Иванов Кулински Дата на раждане 04.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов на 13.01.1972 г., регистриран на 26.01.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Николов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-1797 и в работно дело IР-7440; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-671
от 21.06.2016 г.
община Ценово

Агент "Каменов" Никола Тодоров Парушев

Дата на раждане: 09.03.1941
Място на раждане: с. Долна Студена, обл. Русе
Никола Тодоров Парушев Дата на раждане 09.03.1941 г. Място на раждане с. Долна Студена, обл. Русе Вербувал го служител кап. Никола Николов на 16.09.1985 г., регистриран на 07.10.1985 г. Ръководил го служител кап. Никола Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Каменов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-3345 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-1053 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на кметство Долна Студена от 07.11.1990 г. до 07.12.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Щатен служител "" Николай Петров Димитров

Дата на раждане: 29.01.1948
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Николай Петров Димитров Дата на раждане 29.01.1948 г. Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 96/ 15.01.1988 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 122/ 06.07.1989 г. е преназначен за инспектор. Кандидат за общински съветник в общ. Червен бряг, издигнат от ПП "Българската левица" Обявен с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Съдържател на явочна квартира "Бакалия" Николай Александров Янакиев

Дата на раждане: 24.09.1947
Място на раждане: гр. София
Николай Александров Янакиев Дата на раждане 24.09.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 09.03.1983 г., регистриран на 17.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бакалия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3027/ 07.08.1990 г. за изключване на Я/К "Бакалия". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Кулинар 99" АД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба - “Кулинар” АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Осведомител, Агент "Румен" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 07.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с акт вх. № 4857/1969 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от БСП
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Нещатен служител "" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 484/ 20.10.1977 г. и се води на отчет от кап. Атанас Иванов Димов. Привлечен със заповед № 578/ 26.11.1986 г. и се води на отчет от майор Ив. Трифонов. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-455/ 29.01.2015 г. – община Летница Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Съдържател на явочна квартира "Славей" Надежда Панчева Топчева

Дата на раждане: 10.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Надежда Панчева Топчева Дата на раждане 10.08.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Чавдар Тепешанов на 11.08.1987 г., регистрирана на 12.08.1987 г. Ръководил я служител О. р. Чавдар Тепешанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Славей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 679/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 144/ 30.01.1990 г. на делото на Я/К "Славей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление от 06.07.1992 г. до 12.07.1994 г. Делегиран продуцент от 13.07.1994 г. до 18.08.1997 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Наско" Нидал Ахмад Алгафари

Дата на раждане: 18.12.1965
Място на раждане: Гр. София
Нидал Ахмад Алгафари Дата на раждане 18.12.1965 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Светлин Димитров Петров на 08.11.1988 г., регистриран на 25.11.1988 г. Ръководил го служител Кап. Светлин Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37198; работно дело IР-17987. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нидал Ахмад Алгафари към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Желязков" Николай Любенов Николов

Дата на раждане: 18.08.1940
Място на раждане: С. Гинци, обл. Софийска
Николай Любенов Николов Дата на раждане 18.08.1940 г. Място на раждане С. Гинци, обл. Софийска Вербувал го служител О. р. Сашо Григоров на 06.03.1986 г., регистриран на 06.03.1986 г. Ръководил го служител О. р. Сашо Григоров; о. р. Ангел Димитров; о. р. К. Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Желязков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Желязков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 19.12.2001 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Благовест" Николай Любомиров Конакчиев

Дата на раждане: 30.09.1942
Място на раждане: с. Джулюница, обл. Велико Търново
Николай Любомиров Конакчиев Дата на раждане 30.09.1942 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев на 14.01.1974 г., регистриран на 06.03.1974 г. Ръководил го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев; о. р. Бл. Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Благовест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35374. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. програмен директор от 03.05.1994 г. до 30.09.1995 г. Ръководител направление от 01.10.1995 г. до 02.07.1997 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Филип" Николай Людвиг Цончев

Дата на раждане: 26.07.1936
Място на раждане: Гр. Варна
Николай Людвиг Цончев Дата на раждане 26.07.1936 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Майор Иван Николов Албански на 06.06.1960 г., регистриран на 05.06.1962 г. Ръководил го служител Майор Иван Николов Албански; о. р. Димитър Жулев; о. р. Андрей Андреев; о. р. Христо Козарски; о. р. Петър Венков; о. р. Стоян Савов; о. р. Радко Дунчев Власковски; о. р. Иван Боев Димитров; о. р. Костадин Костадинов; о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Алберт Йовчев; о. р. Петър Димитров Дерибеев; о. р. Панайот Радков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2595 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г.
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Емил" Нейко Ненов Ненов

Дата на раждане: 18.11.1961
Място на раждане: с. Трънково, обл. Ямбол
Нейко Ненов Ненов Дата на раждане 18.11.1961 г. Място на раждане с. Трънково, обл. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Росен Пенев Арабаджиев на 23.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Росен Пенев Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1227; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник командир на Сухопътни войски от 10.08.2010 г. Заместник-началник на отбраната от 30.06.2014 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Румен" Николай Весков Николов

Дата на раждане: 17.09.1971
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Весков Николов Дата на раждане 17.09.1971 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 03.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; запис в архивен регистър – I том - за секретните сътрудници за дело на "Румен" - IА-1039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. За Николай Весков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Весков Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Щатен служител "" Николай Коцев Доцев

Дата на раждане: 30.11.1961
Място на раждане: гр. Мадан
Николай Коцев Доцев Дата на раждане 30.11.1961 г. Място на раждане гр. Мадан Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Петър" Наско Ганчев Чилев

Дата на раждане: 21.12.1950
Място на раждане: с. Абланица, обл. Ловеч
Наско Ганчев Чилев Дата на раждане 21.12.1950 г. Място на раждане с. Абланица, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Борислав Владимиров Мошолов на 30.08.1985 г., регистриран на 11.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Владимиров Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.05.1997 г. до 04.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Скорпион" Николай Любенов Бозев

Дата на раждане: 21.06.1954
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Николай Любенов Бозев Дата на раждане 21.06.1954 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Радослав Петров на 20.01.1976 г., регистриран на 09.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Радослав Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Скорпион Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване дело IЯ-93 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 15.11.1995 г.
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Щатен служител "" Николай Любенов Бозев

Дата на раждане: 21.06.1954
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Николай Любенов Бозев Дата на раждане 21.06.1954 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Смолян-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 201/ 21.03.2011 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Щатен служител "" Николай Димитров Маджаров

Дата на раждане: 02.01.1961
Място на раждане: Гр. София
Николай Димитров Маджаров Дата на раждане 02.01.1961 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление 06 Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-416/ 09.02.1987 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1540/ 30.03.1990 г. е уволнен. Публична длъжност или публична дейност И. д. председател на Софийски районен съд/ ранг съдия в ОС
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Драгомиров" Ничо Димитров Ничев

Дата на раждане: 29.12.1939
Място на раждане: с. Чернозем, обл. Ямбол
Ничо Димитров Ничев Дата на раждане 29.12.1939 г. Място на раждане с. Чернозем, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев на 20.09.1958 г., регистриран на 29.09.1958 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Найденов Вълчев; о. р. Георги Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драгомиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-10416; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Елхово до 1990 г. Член на ВрИК Елхово от 1990 г. до 1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Секретар на община Елхово от 1996 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Шукшин" Николай Боев Димитров

Дата на раждане: 07.10.1962
Място на раждане: гр. Мадан
Николай Боев Димитров Дата на раждане 07.10.1962 г. Място на раждане гр. Мадан Вербувал го служител кап. Васил Ангелов Василев на 07.04.1981 г., регистриран на 15.04.1981 г. Ръководил го служител кап. Васил Ангелов Василев; о. р. Христо Дишков; о. р. Иван Ст. Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I, управление III-ХI; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шукшин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-4624 (Пд) МФ; работно дело IР-11652. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. до 20.05.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Чавдар" Николай Василев Стайков

Дата на раждане: 21.06.1962
Място на раждане: гр. Перник
Николай Василев Стайков Дата на раждане 21.06.1962 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Петко Спасов Петков на 11.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петко Спасов Петков; майор Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 882/ 20.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 00143/ 14.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Чавдар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Младши разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. до 08.11.2010 г. Разследващ полицай в ОД-МВР от 08.11.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Борисов" Николай Владимиров Захариев

Дата на раждане: 25.11.1943
Място на раждане: гр. Радомир
Николай Владимиров Захариев Дата на раждане 25.11.1943 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител Кап. Петър Стоянов Йосифов на 21.04.1981 г., регистриран на 04.05.1981 г. Ръководил го служител Кап. Петър Стоянов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 02-01-02; управление 02-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34244. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА""
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Щатен служител "" Николай Георгиев Тренчев

Дата на раждане: 20.11.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Георгиев Тренчев Дата на раждане 20.11.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3520/ 01.10.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 18/ 17.01.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 208/ 07.08.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 119/ 27.07.1987 г. е преназначен за старши инспектор. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПЛАМА" ЕАД, гр. Плевен ("ПЛАМА" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-628/ 22.03.2016 г. – длъжници към "Централна кооперативна банка" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Огнянов " Нансен Алфред Бехар

Дата на раждане: 17.04.1940
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Нансен Алфред Бехар Дата на раждане 17.04.1940 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Цено Белински на 09.06.1965 г. Ръководил го служител Цено Белински; Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1988/ 20.04.1990 г. да бъдат заличени от общосправочната картотета обр. 4 ръководените от 11 отдел – НСЗК агенти-"Огнянов" рег. № 12069 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание За Нансен Алфред Бехар липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Ива " Нейчо Христов Неев

Дата на раждане: 10.02.1948
Място на раждане: С. Присадец
Нейчо Христов Неев Решение № 14 / 04.09.2007 г. 50 Дата на раждане 10.02.1948 г. Място на раждане С. Присадец Вербувал го служител Любомир Янков Борисов на 09.02.1978 г. Ръководил го служител Любомир Янков Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ива Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за унищожени документи с протокол № 342/ 23.05.1990 г. за ЯК "Ива" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Щатен служител "" Нина Лазарова Михайлова- Геринска

Дата на раждане: 07.01.1943
Място на раждане: Гр. Костенец
Нина Лазарова Михайлова- Геринска Дата на раждане 07.01.1943 г. Място на раждане Гр. Костенец Качество Щатен служител Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 2669/ 23.05.1968 г. е назначена за преподавател инспектор по чужди езици в Школата на ПГУ- ДС; със заповед 654/ 18.12.1975 г. е преназначена за преводач І степен; със заповед 144/ 01.03.1984 г. е преназначена за инспектор; със заповед 808/ 01.10.1989 г. е преназначена за зам. н-к отделение; със заповед 8/ 07.01.1991 г. е в служебен неплатен отпуск (народен представител във ВНС), считано от 17.06.1991 г.; със заповед 457/ 15.07.1992 г. е уволнена, считано от 01.07.1992 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 109
от 28.01.2010
Комисия за защита на потребителите

Агент "Каров" Недялко Стефанов Рачев

Дата на раждане: 16.01.1938
Място на раждане: гр. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Станислав" Николай Петков Тодоров

Дата на раждане: 23.08.1953
Място на раждане: гр. София
Николай Петков Тодоров Дата на раждане 23.08.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Николай Ст. Радулов на 19.04.1983 г., регистриран на 28.04.1983 г.; възстановен от о. р. К. Антонов на 04.07.1989 г. Ръководил го служител лейт. Николай Ст. Радулов; о. р. К. Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-IРУ-ДС; ДС-ЦИОУ- "международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-33442; работно дело IР-16268. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" в 23-и ИР-София
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Петров" Николай Лука Маджаров

Дата на раждане: 06.02.1949
Място на раждане: гр. София
Николай Лука Маджаров Дата на раждане 06.02.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Колев на 13.11.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Николай Колев; о. р. Борислав Динев; о. р. Димитър Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; СГУ на МВР-ДС-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35790; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник ДФ „МИНЕРАЛИНЖЕНЕРИНГ”, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Лука Маджаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Николов" Николай Александров Анев

Дата на раждане: 04.02.1952
Място на раждане: гр. Самоков
Николай Александров Анев Дата на раждане 04.02.1952 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител ст. лейт. Дилчо Петков Манчев на 16.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Дилчо Петков Манчев; о. р. Николай Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36907; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" в 24-и МИР-София и в 26-и МИР-София-област Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Александров Анев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Сътрудник " Горанов " Николай Димитров Караколев

Дата на раждане: 30.04.1946
Място на раждане: Пазарджик
Николай Димитров Караколев Дата на раждане 30.04.1946 г. Място на раждане Пазарджик Вербувал го служител Вербуван от Жеко Калоянов Божков на 15.02.1965 г., регистриран на 08.04.1971 г. Ръководили го служители Жеко Калоянов Божков, Стоян Стоянов, Петко Стоилов, Димитър Геров, Костадин Николов, Николай Кръстев Структури, в които е осъществявано Трето управление на ДС /ВКР/ Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Горанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А – 26995 и работно дело І Р – 12339, унищожени с протокол № 74/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на с. Ивайло, общ. Пазарджик, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Румен" Николай Весков Николов

Дата на раждане: 17.09.1971
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Весков Николов Дата на раждане 17.09.1971 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 03.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; запис в архивен регистър – I том - за секретните сътрудници за дело на "Румен" - IА-1039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Щабен офицер (развитие на концепции) в Щаб на Съюзното командване по трансформацията на НАТО (АСТ) в Норфолк, САЩ от 01.04.2014 г., изпратен от МО За Николай Весков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Весков Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДАНС - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)