Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"О*" намери 152 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Петър" Огнян Кирилов Палавеев

Дата на раждане: 22.05.1949
Място на раждане: гр. София
Огнян Кирилов Палавеев Дата на раждане 22.05.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов на 16.08.1978 г., регистриран на 25.08.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ІХ-ІІ, ВГУ-ІХ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-26385 и в работно дело ІР-11607; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ИНТЕРСЪРВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Агент "Данов" Осман Хамид Джемаил

Дата на раждане: 29.10.1959
Място на раждане: с. Изгрев, обл. Шумен
Осман Хамид Джемаил Дата на раждане 29.10.1959 г. Място на раждане с. Изгрев, обл. Шумен Вербувал го служител майор Коста Петров Костов на 16.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител майор Коста Петров Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен – ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/, документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–50 /Шн/ - МФ; работно дело ІР–55 /Шн/, унищожено с протокол № С КА 44/ 28.03.1990 г.; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-50 (Шн) (налично); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.10.1991 г. до 05.11.1999 г. Кмет на кметство Климент от 05.11.1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680-а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Бяла от 17.03.2004 г. до 19.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 254/ 16.08.2011 г. – Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Агент "Охридски" Огнян Димитров Димов

Дата на раждане: 05.01.1963
Място на раждане: гр. София
Огнян Димитров Димов Дата на раждане 05.01.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ген. майор Петър Г. Пенчев на 26.11.1985 г., регистриран на 07.04.1986 г. Ръководил го служител ген. майор Петър Г. Пенчев; кап. Тодор Павлов Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ, отдел международни връзки, отделение координация Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Охридски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТВ СЕДЕМ" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Петрович" Огнян Петров Карабелев

Дата на раждане: 26.08.1969
Място на раждане: гр. Ивайловград
Огнян Петров Карабелев Дата на раждане 26.08.1969 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител ст. лейт. Румен Христов Генов на 24.11.1989 г., регистриран на 12.12.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Христов Генов; о. р. Т. Джунилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрович Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1758; рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ивайловград, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Петров Карабелев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г Обявява установената и обявена с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Осведомител "Алкан" Осман Салиев Неджибов

Дата на раждане: 05.06.1933
Място на раждане: с. Липник, обл. Разград
Осман Салиев Неджибов Дата на раждане 05.06.1933 г. Място на раждане с. Липник, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Иван Неделчев Иванов на 24.10.1972 г., регистриран на 04.11.1972 г. Ръководил го служител лейт. Иван Неделчев Иванов; лейт. Венелин Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Алкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-984 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-662 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Липник от 15.10.1991 г. до 01.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Стрелков" Огнян Иванов Чампоев

Дата на раждане: 20.12.1955
Място на раждане: гр. Русе
Огнян Иванов Чампоев Дата на раждане 20.12.1955 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител регистриран на 25.06.1986 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Стрелков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 4593/ 09.05.1990 г. с искане "дело "Стрелков", рег. № 17353, арх. № 5795 да бъде заличено по отчета на НРС". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 03.04.2007 г. до 31.08.2008 г.
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент; секретен сътрудник "Горан" Огнян Георгиев Авгарски

Дата на раждане: 12.07.1948
Място на раждане: гр. София
Огнян Георгиев Авгарски Дата на раждане 12.07.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 08.06.1977 г., регистриран на 13.06.1977 г.; регистриран в ПГУ на 05.01.1983 г.; възстановен от о. р. Маргарит Лишков на 27.10.1986 г. и регистриран на 03.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Маргарит Лишков; ст. лейт. Димитър Георгиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-II, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-11750 и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5310; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2287/ 18.05.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните за” "Горан". Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Огнян Илиев Дончев

Дата на раждане: 21.01.1959
Място на раждане: гр. София
Огнян Илиев Дончев Дата на раждане 21.01.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 2334/ 24.07.1989 г. е преназначен за дознател. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Огнян Николов Матев

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: гр. София
Огнян Николов Матев Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел I; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 30/ 19.07.1979 г. е преназначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 478а/ 16.06.1986 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Орлин Якимов Стефанов

Дата на раждане: 25.12.1962
Място на раждане: гр. Варна
Орлин Якимов Стефанов Дата на раждане 25.12.1962 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач в отдел "Контраразузнавателен". Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Варна
Решение N° 2-304
от 05.02.2014 г.
Агенция по заетостта

Агент "Етиен" Орхан Тахир Мемиш

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988 г., регистриран на 09.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол рег. № 926/ 26.02.1990 г. за унищожаване на Я/К "Панорама"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 09.09.1999 г. и от 06.11.2003 г. до 28.09.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Щатен служител "" Огнян Атанасов Атанасов

Дата на раждане: 13.06.1958
Място на раждане: гр. София
Огнян Атанасов Атанасов Дата на раждане 13.06.1958 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4536/ 11.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 136/ 30.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Информация и анализ" към Подкомисията за парламентарен контрол по ЗСРС от 11.04.2011 г. Обявен с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Щатен служител "" Огнян Добрев Добрев

Дата на раждане: 31.05.1954
Място на раждане: гр. Хасково
Огнян Добрев Добрев Дата на раждане 31.05.1954 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1696/ 29.04.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Достъп и охрана" на дирекция "Сигурност" от 10.06.2009 г. до 01.09.2009 г. Обявен с решение № 163/ 29.09.2010 г. - Националната служба за охрана
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Орлин Милчев Стоянов

Дата на раждане: 16.05.1956
Място на раждане: гр. София
Орлин Милчев Стоянов Дата на раждане 16.05.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО-І отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-964/ 28.03.1979 г.- е назначен за разузнавач ІІІ степен. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - длъжник - "КФМ КЪМПАНИ" ООД, гр. Велико Търново Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "АМП- КЪМПАНИ" ЕООД ("КФМ КЪМПАНИ" ООД – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Берое" Огнян Иванов Колев

Дата на раждане: 29.06.1952
Място на раждане: гр. София
Огнян Иванов Колев Дата на раждане 29.06.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Сергей Савов на 09.11.1984 г., регистриран на 12.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Берое Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 193/ 1990 г. материалите на "Берое". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД – гр. София Обявява установената с решение № 311/ 13.02.2012 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Иван" Огнян Нинов Нинов

Дата на раждане: 30.09.1959
Място на раждане: гр. Димитровград
Огнян Нинов Нинов Дата на раждане 30.09.1959 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Илиян Христов Манов на 24.06.1987 г., регистриран на 06.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Илиян Христов Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2118 (Пл); работно дело IР-812 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Нинов Нинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Охридски" Огнян Димитров Димов

Дата на раждане: 05.01.1963
Място на раждане: Гр. София
Огнян Димитров Димов Дата на раждане 05.01.1963 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ген. майор Петър Г. Пенчев на 26.11.1985 г., регистриран на 07.04.1986 г. Ръководил го служител Ген. майор Петър Г. Пенчев; кап. Тодор Павлов Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ, отдел международни връзки, отделение координация Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Охридски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.10.1992 г. до 21.07.1995 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г. Ръководил го служител О. р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Председател от 01.02.1991 г. до 06.11.1991 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Секретен сътрудник "Дъбов" Осман Рюстем Бюлбюл

Дата на раждане: 09.01.1939
Място на раждане: с. Хаджи Димитрово, обл. Стара Загора
Осман Рюстем Бюлбюл Дата на раждане 09.01.1939 г. Място на раждане с. Хаджи Димитрово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Иван Колев Иванов на 29.06. 1976 г., регистриран на 06.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Колев Иванов; кап. Павел Александров Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Дъбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("заявление"); собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 4 бр. и обр. 3; дело Ф1, а. е. 5813-2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Казанлък, издигнат от НДПС Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Атанас" Огнян Митков Петров

Дата на раждане: 01.07.1949
Място на раждане: с. Каленик, обл. Видин
Огнян Митков Петров Дата на раждане 01.07.1949 г. Място на раждане с. Каленик, обл. Видин Вербувал го служител кап. Митко Пантев Митев на 23.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител кап. Митко Пантев Митев; о. р. Вл. Живков; о. р. Б. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-отделение "икономическо" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-284 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Митков Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Панорама " Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: Гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Решение № 14 / 04.09.2007 г. 52 Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане Гр. Враца Вербувал го служител Альоша Лазаров на 28.12.1988 г. Ръководил го служител Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на ЯК”Панорама” Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Осведомител " Мартин " Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Емил Пенчев на 25.06.1971 г. Ръководил го служител Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Мартин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 39-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Джемал; Павлин " Орлин Ризов Ризов

Дата на раждане: 18.09.1950
Място на раждане: Гр. Шумен
Орлин Ризов Ризов Дата на раждане 18.09.1950 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител Кап. Параскев Ангелов Параскевов на 14.09.1978 г., регистриран на 19.09.1978 г. Ръководил го служител Кап. Параскев Ангелов Параскевов; ст. лейт. Красимир Недев Решение № 14 / 04.09.2007 г. 53 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІV, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Джемал; Павлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР- 17188-2 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Етиен " Орхан Тахир Мемиш

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: Гр. Силистра
Орхан Тахир Мемиш Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Цветан Николов на 05.10.1977 г. Ръководил го служител Цветан Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Етиен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Огнян " Осман Ахмед Октай

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: С. Чернолик, обл. Силистра Решение № 14 / 04.09.2007 г. 54
Осман Ахмед Октай Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане С. Чернолик, обл. Силистра Решение № 14 / 04.09.2007 г. 54 Вербувал го служител О. р. Иван Георгиев Йорданов на 26.08.1975 г., регистриран на 29.08.1975 г. Ръководил го служител О. р. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г.; лично дело ІА-519 (Сс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент "Греков" Осман Юсню Али

Дата на раждане: 08.01.1944
Място на раждане: с. Страхил, обл. Варна
Осман Юсню Али Дата на раждане 08.01.1944 г. Място на раждане с. Страхил, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Атанасов Николов на 18.06.1986 г., регистриран на 01.07.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Атанасов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Греков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-911 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство от 1990 г. до 1991г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Осман Юсню Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Щатен служител "" Орлин Георгиев Владиков

Дата на раждане: 04.06.1953
Място на раждане: гр. София
Орлин Георгиев Владиков Дата на раждане 04.06.1953 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 148/ 23.02.1983 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-337
от 09.04.2014 г.
Пловдивски университет Паисий Хилендарски

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г., регистриран на 08.09.1971 г. Ръководил го служител о.р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител Псевдоними Мартин Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор от 1993 г. до 2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Боев" Орлин Николов Тимов

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: гр. Сандански
Орлин Николов Тимов Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 12.12.1977 г., регистриран на 20.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.12.2007 г. За Орлин Николов Тимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Станислав" Огнян Любенов Цеков

Дата на раждане: 31.12.1960
Място на раждане: гр. Варна
Огнян Любенов Цеков Дата на раждане 31.12.1960 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Николай Иванов Николов на 24.12.1987 г., регистриран на 08.01.1988 г. Ръководил го служител майор Николай Иванов Николов; о. р. Т. Дичев; о. р. М. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-548 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо рег. № С КА-84/ 15.03.1990 г. за изключване от апарата на секретните сътрудници агент Станислав". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от ПП "Движение 21" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Щатен служител "" Орлин Иванов Иванов

Дата на раждане: 09.12.1959
Място на раждане: гр. София
Орлин Иванов Иванов Дата на раждане 09.12.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на отбраната от 12.05.2008 г. до 27.07.2009 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Виктор" Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Горно Прахово, обл. Кърджали
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Горно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "НДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 283/ 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните
Решение N° 2-849
от 14.02.2017 г.
Районни избирателни комисии за избори за 44 Народно събрание

Агент "Зоран" Орхан Алиев Юсеинов

Дата на раждане: 21.07.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Орхан Алиев Юсеинов Дата на раждане 21.07.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Иван Андонов Кънев на 11.08.1985 г., регистриран на 14.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Андонов Кънев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение 06; ДС, управление III-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2444; работно дело IР-15215 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на РИК в 31 МИР-Ямбол Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 70/ 14.07.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-656/ 26.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Иван" Огнян Николов Димитров

Дата на раждане: 10.06.1953
Място на раждане: Гр. Варна
Огнян Николов Димитров Дата на раждане 10.06.1953 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Владимир Георгиев Пеев на 05.11.1987 г., регистриран на 17.11.1987 г. Ръководил го служител Владимир Георгиев Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-125; протокол рег. № С КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-130; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел „Финансови дейности и административно обслужване” от 17.06.2002 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Виктор" Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Горно Прахово, обл. Кърджали
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Горно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Областна дирекция "Земеделие" – Бургас от 24.09.2001 г. до 22.04.2002 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира; Агент "Подуяне; Владимир" Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Вербуван на 18.11.1976 г., регистриран на 26.11.1976 г.; възстановен от о. р. Милан Дичев на 14.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-II; СГУ на МВР-ДС-РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на агенцията от 10.11.1997 г. до 15.03.2002 г. Обявен с решение № 23/ 29.01.2008 г. - членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ "Подкрепа"
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Антонов" Огнян Стефанов Иванов

Дата на раждане: 07.02.1960
Място на раждане: гр. Силистра
Огнян Стефанов Иванов Дата на раждане 07.02.1960 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител лейт. Здравко Павлов Лазаров на 27.12.1984, регистриран на 18.01.1985 г. Ръководил го служител лейт. Здравко Павлов Лазаров; о. р. Румен Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-IV, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник, картон обр. 4; лично дело IА-1898. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2009 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Огнян Стефанов Иванов

Дата на раждане: 07.02.1960
Място на раждане: гр. Силистра
Огнян Стефанов Иванов Дата на раждане 07.02.1960 г. Място на раждане гр. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2009 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3214/ 07.12.2010 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Олег Георгиев Сланчев

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: гр. Разлог
Олег Георгиев Сланчев Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане гр. Разлог Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Благоевград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3738/ 19.08.1983 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 09.12.2008 г. до 13.03.2009 г. Обявен с решение № 143/ 16.06.2010 г. - МВР
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Орлин Иванов Иванов

Дата на раждане: 09.12.1959
Място на раждане: гр. София
Орлин Иванов Иванов Дата на раждане 09.12.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 02.11.1999 г. Директор на дирекция от 02.11.1999 г. Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Осведомител "Николов" Огнемир Александров Пенчев

Дата на раждане: 03.04.1952
Място на раждане: гр. София
Огнемир Александров Пенчев Дата на раждане 03.04.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стефан Стефанов на 06.12.1970 г., регистриран на 21.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-отдел ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-524 и работно дело IР-5335 (налично); работно дело IР-5335. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 26-и ИР-София-област
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Зоран" Орхан Алиев Юсеинов

Дата на раждане: 21.07.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Орхан Алиев Юсеинов Дата на раждане 21.07.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Кънев на 11.08.1985 г., регистриран на 14.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кънев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-15215 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 31-и ИР-Ямбол
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Етиен" Орхан Тахир Мемиш

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: Гр. Силистра
Орхан Тахир Мемиш Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Цветан Николов на 05.10.1977 г., регистриран на 12.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Етиен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и ИР-Силистра Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Аспарух" Ошнут Нихат Бекир

Дата на раждане: 02.03.1966
Място на раждане: с. Средище, обл. Силистра
Ошнут Нихат Бекир Дата на раждане 02.03.1966 г. Място на раждане с. Средище, обл. Силистра Вербувал го служител Кап. Иван Стоянов Иванов на 11.03.1985 г., регистриран на 09.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 09, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело ІА-110 (Вн) МФ; работно дело ІР-14538; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и ИР-Силистра Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-691
от 02.08.2016 г.
община Ситово

Агент "Етиен" Орхан Тахир Мемиш

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. Силистра
Орхан Тахир Мемиш Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител о. р. Цветан Николов на 05.10.1977 г., регистриран на 12.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Етиен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) и рег. № 44/ 28.03.1990 г. (Шн) на работно дело ІР-803. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-304/ 05.02.2014 г. – Агенция по заетостта Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Зоран" Орхан Алиев Юсеинов

Дата на раждане: 21.07.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Орхан Алиев Юсеинов Дата на раждане 21.07.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Иван Андонов Кънев на 11.08.1985 г., регистриран на 14.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Андонов Кънев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2444; работно дело IР-15215 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ямбол, издигнат от ПП "ДРОМ"" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Нещатен служител "" Огнян Кръстев Иванов

Дата на раждане: 15.02.1945
Място на раждане: с. Расово, обл. Монтана
Огнян Кръстев Иванов Дата на раждане 15.02.1945 г. Място на раждане с. Расово, обл. Монтана Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Михайловград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 241/ 11.10.1977 г. и се води на отчет от ст. лейт. Вълчев. Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – СД "СТОВЦИ РАЙКО ПЕТРОВ И СИЕ" (Ф „СТОВЦИ РАЙКО ПЕТРОВ” – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител "Николов" Огнемир Александров Пенчев

Дата на раждане: 03.04.1952
Място на раждане: гр. София
Огнемир Александров Пенчев Дата на раждане 03.04.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стефан Стефанов на 06.12.1970 г., регистриран на 21.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-отдел ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-524 и работно дело IР-5335 (налично); работно дело IР-5335. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на район "Красна поляна", общ. София, издигнат от ПП "България без цензура" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Явор" Огнян Драганов Янев

Дата на раждане: 01.07.1959
Място на раждане: гр. Кюстендил
Огнян Драганов Янев Дата на раждане 01.07.1959 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител вербуван на 19.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител подп. Красимир Стоичков Христов; подп. Васил Бориславов Костадинов; полк. Васил Георг. Николчев; кап. Бранимир Желязов Христов; лейт. Иван Христов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36286 и в работно дело IР-17598; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Стенско, общ. Кюстендил, издигнат от Партия "АБВ" /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Драганов Янев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител, резидент "Петров" Огнян Иринов Йорданов

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Огнян Иринов Йорданов Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител Подполк. Иван Кънчев Рачев на 27.11.1969 г., регистриран на 04.12.1969 г. Ръководил го служител Подполк. Иван Кънчев Рачев, о. р. Бончо Бонев, о. р. Вугов, о. р. Георги Николов, о. р. Ангел М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/, отдел първи, отделение трето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. І А – 33172; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Василовци, общ. Брусарци, издигнат от инициативен комитет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Георгиев" Огнян Методиев Петров

Дата на раждане: 02.09.1948
Място на раждане: гр. Годеч
Огнян Методиев Петров Дата на раждане 02.09.1948 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител Ст. лейт. Ангел Иванов Драгнев на 15.08.1986 г., регистриран на 04.09.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично дело ІА –33465; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Гинци, общ. Годеч, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Данов" Осман Хамид Джемаил

Дата на раждане: 29.10.1959
Място на раждане: с. Изгрев, обл. Шумен
Осман Хамид Джемаил Дата на раждане 29.10.1959 г. Място на раждане с. Изгрев, обл. Шумен Вербувал го служител майор Коста Петров Костов на 16.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител майор Коста Петров Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/, документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–50 /Шн/ - МФ; работно дело ІР–55 /Шн/, унищожено с протокол № С КА 44/ 28.03.1990 г.; протокол рег. № С КА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-50 (Шн) (налично); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Климент, общ. Каолиново, издигнат от ГЕРБ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Щатен служител "" Огнян Любенов Русев

Дата на раждане: 08.06.1953
Място на раждане: гр. Оряхово
Огнян Любенов Русев Дата на раждане 08.06.1953 г. Място на раждане гр. Оряхово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3836/ 10.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 331/ 05.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за инспектор. Кандидат за общ. съветник в общ. Видин, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита"" Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Щатен служител "" Огнян Георгиев Мутев

Дата на раждане: 14.10.1954
Място на раждане: гр. София
Огнян Георгиев Мутев Дата на раждане 14.10.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3652/ 19.08.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 178/ 18.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 14/ 04.02.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 188/ 05.12.1989 г. е преназначен за ст. инспектор. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Управителен съвет) на ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Щатен служител "" Олег Стоянов Иванов

Дата на раждане: 20.11.1956
Място на раждане: гр. Шивачево
Олег Стоянов Иванов Дата на раждане 20.11.1956 г. Място на раждане гр. Шивачево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-5334/ 24.12.1982 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 1504/ 11.08.1986 г. е преназначен за н-к на група. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на СИЙ ГЕЙМС ООД, гр. София; Управител и член на управителен орган (Съвет на директорите) на АЙ ДЖИ ЕМ АД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на НАВИ ООД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на КУИНС ТРЕЙД ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Елника" Огнян Гатев Дечев

Дата на раждане: 07.09.1957
Място на раждане: гр. Пловдив
Огнян Гатев Дечев Дата на раждане 07.09.1957 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Владимир Мандов на 28.03.1988 г., регистриран на 28.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Мандов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Елника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "БСП " За Огнян Гатев Дечев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител "Мартин" Огнян Стефанов Сапарев

Дата на раждане: 04.08.1942
Място на раждане: гр. София
Огнян Стефанов Сапарев Дата на раждане 04.08.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г. Ръководил го служител о.р. Емил Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството осведомител Псевдоними Мартин Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239 Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филологически науки и изкуствознание от 1995 г. Член на научна комисия по филология от 2006 г. до 2010 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-724
от 04.10.2016 г.
ЮНИОН ИНС АД

Доверено лице; Агент; секретен сътрудник "Бойко-2; Бойко" Огнян Македонов Бонев

Дата на раждане: 17.09.1946
Място на раждане: гр. София
Огнян Македонов Бонев Дата на раждане 17.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов на 13.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г.; регистриран в ПГУ на 27.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов; о. р. Йордан Диков Чавдаров; о. р. Светозар Йорданов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент; секретен сътрудник Псевдоними Бойко-2; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-25063, в работно дело IР-10084 и в дело Ф1, а.е. 4976; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 02.02.1999 г. до 14.04.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-579/ 17.11.2015 г. – ЗАД "Армеец" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-227
от 13.08.2013 г.
община Ново село

Сътрудник "Иванов" Огнян Цветанов Флоров

Дата на раждане: 17.08.1949
Място на раждане: с. Бела Рада, обл. Видин
Огнян Цветанов Флоров Дата на раждане 17.08.1949 г. Място на раждане с. Бела Рада, обл. Видин Вербувал го служител майор Любен Димитров Русев на 05.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител майор Любен Димитров Русев; о. р. Цв. Никодимов; о. р. Ив. Тодоров; о. р. Петко Каменов; о. р. Ог. Витков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1123 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-407 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сокол " Осман Ахмедов Османов

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: С. Соколарци, обл. Сливен
Осман Ахмедов Османов Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане С. Соколарци, обл. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев на 07.12.1984 г., регистриран на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 20.12.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Василев Хъндърчев; о. р. Бързаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-816 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз – Котел”(ДПС, НДСВ)
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: С. Горно Прахово
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане С. Горно Прахово Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от коалиция „НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС” Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Аспарух " Ошнут Нихат Бекир

Дата на раждане: 02.03.1966
Място на раждане: С. Средище, обл. Силистра
Ошнут Нихат Бекир Дата на раждане 02.03.1966 г. Място на раждане С. Средище, обл. Силистра Вербувал го служител Кап. Иван Стоянов Иванов на 11.03.1985 г. Ръководил го служител Кап. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 09, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-110 (Вн) МФ; работно дело ІР- 14538; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кайнарджа, издигнат от ДПС
Решение N° 2-1036
от 14.08.2017 г.
община Смядово

Агент "Юлиян" Осман Назифов Мехмедов

Дата на раждане: 08.01.1966
Място на раждане: гр. Смядово
Осман Назифов Мехмедов Дата на раждане 08.01.1966 г. Място на раждане гр. Смядово Вербувал го служител майор Митко Колев Гочев на 28.11.1988 г., регистриран на 02.12.1988 г. Ръководил го служител майор Митко Колев Гочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-99 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2232/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 1048/ 28.03.1990 г. лично дело ІА-99 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент "Явор" Орлин Ставрев Йовев

Дата на раждане: 01.10.1948
Място на раждане: Гр. Бургас
Орлин Ставрев Йовев Дата на раждане 01.10.1948 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител О. р. Сашо Григоров на 13.12.1985 г. Ръководил го служител О. р. Сашо Григоров; о. р. Ангел Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01; управление 06-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Явор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Явор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор от 15.05.1992 г. до 06.12.1995 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Александър" Огнян Войславов Кусиников

Дата на раждане: 24.08.1952
Място на раждане: гр. Долни Дъбник
Огнян Войславов Кусиников Дата на раждане 24.08.1952 г. Място на раждане гр. Долни Дъбник Вербувал го служител Вербуван на 17.10.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр.; рег. дневник; предложение от 01.02.1990 г. за заличаване на дело № 13295/ 79 г. на СС "Александър"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "САТУРН - КУСИНИКОВ И ИВАНОВ И С-ИЕ" СД СДРУЖЕНИЕ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР"-ГР. СЛИВЕН Проверени са 2 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Сашо" Ошнут Велиев Алиев

Дата на раждане: 18.02.1963
Място на раждане: гр. Балчик
Ошнут Велиев Алиев Дата на раждане 18.02.1963 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител лейт. Панайот Димитров Минчев на 26.02.1988 г., регистриран на 10.03.1988 г. Ръководил го служител лейт. Панайот Димитров Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-126 (Тх) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД "ТВ СЕДЕМ"ЕАД Проверени са 43 лица. Шестдесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988 г., регистриран на 09.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на Я/К "Панорама"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Враца, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ СВОБОДЕН ИЗБОР" Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Дъб" Огнян Евлогиев Тодоров

Дата на раждане: 07.04.1952
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Огнян Евлогиев Тодоров Дата на раждане 07.04.1952 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 27.04.1983 г., регистриран на 06.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дъб Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-284 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Осведомител, резидент "Петров" Огнян Иринов Йорданов

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Огнян Иринов Йорданов Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител Подполк. Иван Кънчев Рачев на 27.11.1969 г., регистриран на 04.12.1969 г. Ръководил го служител Подполк. Иван Кънчев Рачев, о. р. Бончо Бонев, о. р. Вугов, о. р. Георги Николов, о. р. Ангел М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/, отдел първи, отделение трето Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. І А – 33172; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Василовци от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Лечев" Орлин Стаменов Събев

Дата на раждане: 21.11.1970
Място на раждане: гр. Шумен
Орлин Стаменов Събев Дата на раждане 21.11.1970 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 27.10.1989 г., регистриран на 14.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Лечев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Институт по балканистика За Орлин Стаменов Събев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Николай" Огнян Вълков Трингов

Дата на раждане: 14.04.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Огнян Вълков Трингов Дата на раждане 14.04.1952 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител Ст. лейт. Величков на 28.03.1979 г., регистриран на 27.04.1979 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Софийско градско управление на МВР – ДС; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; работно дело ІР – 10710; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА – 3780 /Ст.З/, унищожено с протокол № 255/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.11.1995 г. до 25.06.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Здравко" Огнян Ваньов Иванов

Дата на раждане: 04.04.1954
Място на раждане: гр. Русе
Огнян Ваньов Иванов Дата на раждане 04.04.1954 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Христов на 16.03.1981 г., регистриран на 11.05.1981 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Христов; о. р. Петър Поборников Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-ІІІ, управление ІІІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-28614 и работно дело ІР-14193. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 25 МИР - София, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Разузнавач; Агент "Джемал (Джамал); Павлин" Орлин Ризов Ризов

Дата на раждане: 18.09.1950
Място на раждане: Гр. Шумен
Орлин Ризов Ризов Дата на раждане 18.09.1950 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал го служител подп Добри Тодоров Тодоров на 14.04.1971 г.; кап. Параскев Ангелов Параскевов на 14.09.1978 г., регистриран на 19.09.1978 г. Ръководил го служител подп. Добри Тодоров Тодоров; подп. Стефан Клинчев; кап. Анчев; кап. Параскев Ангелов Параскевов; ст. лейт. Красимир Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; Второ главно управление-ДС, ІV, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството разузнавач; агент Псевдоними Джемал (Джамал); Павлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 41; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр. 4 – 3 бр., обр. 6 и обр. 9; рег. дневник; лично дело ІА-34961; работно дело ІР-17188-2 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1992 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 299
от 17.01.2012
Мюсюлманско изповедание

Съдържател на явочна квартира; Агент; секретен сътрудник "Пазаря; Басриев" Осман Хасанов Исмаилов

Дата на раждане: 16.03.1928
Място на раждане: с. Лудогорци, обл. Разград
Осман Хасанов Исмаилов Дата на раждане 16.03.1928 г. Място на раждане с. Лудогорци, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев на 30.07.1965 г., регистриран на 08.08.1965 г.; възстановен от подп. Тодор Петров Тодоров на 30.05.1972 г., регистриран в ПГУ на 16.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев; подп. Тодор Петров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление II-IV-IV, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; секретен сътрудник Псевдоними Пазаря; Басриев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3665; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-972 на Я/К "Пазаря". Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВМС от 2006 г. до 2008 г.
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Аспарух" Ошнут Нихат Бекир

Дата на раждане: 02.03.1966
Място на раждане: с. Средище, обл. Силистра
Ошнут Нихат Бекир Дата на раждане 02.03.1966 г. Място на раждане с. Средище, обл. Силистра Вербувал го служител Кап. Иван Стоянов Иванов на 11.03.1985 г., регистриран на 09.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 09, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарух Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело ІА-110 (Вн) МФ; работно дело ІР-14538; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в община Кайнарджа, издигнат от БЗНС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Зоран" Орхан Алиев Юсеинов

Дата на раждане: 21.07.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Орхан Алиев Юсеинов Дата на раждане 21.07.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Иван Андонов Кънев на 11.08.1985 г., регистриран на 14.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Андонов Кънев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2444; работно дело IР-15215 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 31-и ИР-Ямбол
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Боев" Орхан Кадиров Мустафов

Дата на раждане: 16.11.1969
Място на раждане: гр. Кърджали
Орхан Кадиров Мустафов Дата на раждане 16.11.1969 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петко Петков на 15.07.1989 г., регистриран на 24.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Орхан Кадиров Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Орхан Кадиров Мустафов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 23
от 29.01.2008
членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ Подкрепа

Съдържател на явочна квартира; Агент " Подуяне; Владимир " Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: Гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Вербуван през 1976 г.; Милан Дичев на 19.06.1989 г. Ръководил го служител Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС- РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Татяна Колева Кирякова ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 23/ 29.01.2008 г. 2
Решение N° 2-225
от 07.08.2013 г.
Инвестбанк АД

Щатен служител "" Огнян Иванов Пеовски

Дата на раждане: 14.09.1951
Място на раждане: гр. Пирдоп
Огнян Иванов Пеовски Дата на раждане 14.09.1951 г. Място на раждане гр. Пирдоп Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС; ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-716/ 09.02.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1202/ 09.03.1983 г. е преназначен за разузнавач в ПГУ; със заповед № 587/ 01.08.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 16.12.1994 г. до 17.04.1997 г. Изпълнителен директор от 16.12.1994 г. до 19.12.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Съдържател на явочна квартира; Агент; секретен сътрудник "Пазаря; Басриев" Осман Хасанов Исмаилов

Дата на раждане: 16.03.1928
Място на раждане: с. Лудогорци, обл. Разград
Осман Хасанов Исмаилов Дата на раждане 16.03.1928 г. Място на раждане с. Лудогорци, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев на 30.07.1965 г., регистриран на 08.08.1965 г.; възстановен от подп. Тодор Петров Тодоров на 30.05.1972 г., регистриран в ПГУ на 16.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Юсуф Ибрахимов Терзиев; подп. Тодор Петров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление II-IV-IV, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; секретен сътрудник Псевдоними Пазаря; Басриев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3665; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-972 на Я/К "Пазаря". Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1991 г. до 07.12.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на изпълнителната власт – Министерски съвет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Съдържател на явочна квартира "Панорама" Огнян Димитров Пищиков

Дата на раждане: 01.03.1955
Място на раждане: гр. Враца
Огнян Димитров Пищиков Дата на раждане 01.03.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Альоша Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Панорама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 926/ 26.02.1990 г. на Я/К ”Панорама”; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-1286/ 10.08.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Враца от 29.05.2009 г. до 29.07.2009 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Зоран" Орхан Алиев Юсеинов

Дата на раждане: 21.07.1966
Място на раждане: гр. Ямбол
Орхан Алиев Юсеинов Дата на раждане 21.07.1966 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Иван Андонов Кънев на 11.08.1985 г., регистриран на 14.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Андонов Кънев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зоран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2444; работно дело IР-15215 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Ямбол от 27.08.2007г. до 28.07.2009 г. Обявен с решения № 69/ 29.06.2009 г. и № 70/ 14.07.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Огнян Асенов Михайлов

Дата на раждане: 27.10.1957
Място на раждане: гр. Видин
Огнян Асенов Михайлов Дата на раждане 27.10.1957 г. Място на раждане гр. Видин Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 315/ 07.09.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.09.2006 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Огнян Атанасов Атанасов

Дата на раждане: 13.06.1958
Място на раждане: гр. София
Огнян Атанасов Атанасов Дата на раждане 13.06.1958 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4536/ 11.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 136/ 30.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на ДОИ от 16.07.2004 г. Директор на ДОИ от 08.02.2005 г. до 25.01.2007 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Руен" Огнян Николов Грънчаров

Дата на раждане: 31.07.1947
Място на раждане: гр. София
Огнян Николов Грънчаров Дата на раждане 31.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кольо Ангелов на 24.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Руен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 19.01.2001 г. За Огнян Николов Грънчаров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Огнян Николов Матев

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: гр. София
Огнян Николов Матев Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел I; ГСлУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за следовател III ст.; със заповед № 30/ 19.07.1979 г. е преназначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 478а/ 16.06.1986 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 540/ 09.08.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 1992 г. до 1993 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Огнян Стефанов Китов

Дата на раждане: 01.02.1953
Място на раждане: гр. Белене
Огнян Стефанов Китов Дата на раждане 01.02.1953 г. Място на раждане гр. Белене Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС; ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4888/ 03.11.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 984/ 30.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от м. март 1996 г. до м. декември 1996 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Огнян Стоянов Иванов

Дата на раждане: 17.09.1954
Място на раждане: гр. София
Огнян Стоянов Иванов Дата на раждане 17.09.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 3268/ 19.07.1983 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 94/ 25.04.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 08.11.1991 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олга Тодорова Пампорова

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. София
Олга Тодорова Пампорова Дата на раждане 28.02.1952 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1206/ 13.04.1979 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 70/ 07.03.1986 г. е преназначена за разузнавач; със заповед № 56/ 29.04.1987 г. е преназначена за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.11.1998 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Асенов Миков

Дата на раждане: 26.07.1959
Място на раждане: гр. Белоградчик
Олег Асенов Миков Дата на раждане 26.07.1959 г. Място на раждане гр. Белоградчик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Видин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3600/ 12.09.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 23/ 23.01.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РУС от 01.09.2006 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Георгиев Димов

Дата на раждане: 24.11.1952
Място на раждане: гр. Харманли
Олег Георгиев Димов Дата на раждане 24.11.1952 г. Място на раждане гр. Харманли Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 342/ 23.08.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 3482/ 30.10.1987 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Директор на РДВР от 25.09.1995 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Георгиев Сланчев

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: гр. Разлог
Олег Георгиев Сланчев Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане гр. Разлог Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Благоевград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3738/ 19.08.1983 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 10.05.1999 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Георгиев Станев

Дата на раждане: 28.04.1957
Място на раждане: гр. Лом
Олег Георгиев Станев Дата на раждане 28.04.1957 г. Място на раждане гр. Лом Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4452/ 06.10.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 40/ 18.04.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 29.01.1998 г. до 31.08.2006 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Олег Димитров Атанасов

Дата на раждане: 10.09.1956
Място на раждане: гр. София
Олег Димитров Атанасов Дата на раждане 10.09.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3680а/ 03.10.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 88/ 27.10.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.05.1997 г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Ялта" Оник Калуст Калустян

Дата на раждане: 04.11.1949
Място на раждане: гр. Бургас
Оник Калуст Калустян Дата на раждане 04.11.1949 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Николай Ст. Панов на 17.02.1982 г., регистриран на 04.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Николай Ст. Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ялта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.09.1992 г. до 01.06.1993г. За Оник Калуст Калустян липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Оник Калуст Калустян

Дата на раждане: 04.11.1949
Място на раждане: гр. Бургас
Оник Калуст Калустян Дата на раждане 04.11.1949 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3856/ 03.09.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 24/ 10.02.1989 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 17.04.1990 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.09.1992 г. до 01.06.1993г.
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Орлин Георгиев Станчев

Дата на раждане: 21.06.1953
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Балев" Огнян Кирилов Митев

Дата на раждане: 17.02.1940
Място на раждане: гр. София
Огнян Кирилов Митев Дата на раждане 17.02.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Регистриран на 30.07.1968 г. Ръководил го служител мл. лейт. Иван Николов Чолов; о. р. Д. Павлов; полк. Найден Илиев Пешев; о. р. Любен Предов; майор Димчо Вавов; подп. Никола Йончев; о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Продан Кънчев; подп. Кръстьо Кръстев; о. р. М. Атанасов; о. р. Св. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III, IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Балев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2485. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Джакарта до 17.10.1991 г.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)