Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"П*" намери 815 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Гошо" Петко Иванов Драгоев

Дата на раждане: 20.03.1942
Място на раждане: гр. София
Петко Иванов Драгоев Дата на раждане 20.03.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 26.09.1977 г., регистриран на 03.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Командване на Сухопътните войски-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26741 и работно дело IР-12042 Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление "Военна полиция" от 10.11.1994 г. до 27.08.1996 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители.
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Сибин" Пеньо Семов Пенев

Дата на раждане: 22.09.1953
Място на раждане: с. Сушица, обл. Велико Търново
Пеньо Семов Пенев Дата на раждане 22.09.1953 г. Място на раждане с. Сушица, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 28.04.1983 г., регистриран на 01.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Г. Георгиев; о. р. Иван Телбис Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сибин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Сибин". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. Зам. декан от м. май 2007 г.
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Съдържател на явочна квартира "Оазис" Пламен Анатолиев Легкоступ

Дата на раждане: 04.04.1959
Място на раждане: гр. Велико Търново
Пламен Анатолиев Легкоступ Дата на раждане 04.04.1959 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител лейт. Я. Марков на 22.09.1984 г., регистриран на 08.10.1984 г. Ръководил го служител лейт. Я. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Оазис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Оазис". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Декан от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г. Ректор от м. май 2007 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 28
от 18.03.2008
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Пламен Иванов Стоилов

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Пламен Иванов Стоилов Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-434/ 17.01.1983 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Член на Висшия съдебен съвет Решение № 28/ 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 7. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 28/ 18.03.2008 г. 3
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Коларов" Панайот Димитров Карагьозов

Дата на раждане: 23.03.1952
Място на раждане: гр. София
Панайот Димитров Карагьозов Дата на раждане 23.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Жечев на 12.12.1983 г., регистриран на 06.01.1984 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Жечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Коларов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33457. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Славянски литератури" във Факултет славянски филологии от 2005 г. до 2009 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Нещатен служител -ОРОН "" Пламен Иларионов Пантев

Дата на раждане: 31.07.1952
Място на раждане: с. Градец, обл. Видин
Пламен Иларионов Пантев Дата на раждане 31.07.1952 г. Място на раждане с. Градец, обл. Видин Качество Нещатен служител -ОРОН Структури, в които е работил ДС, ПГУ-VI Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 16/ 01.08.1983 г. Псевдоним: Кисимов Документи за получено възнаграждение Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по международна дейност и спец. Международни отношения в Юридически факултет от 2007 г. до 2011 г.
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Пиер" Петър Николов Петров

Дата на раждане: 20.03.1957
Място на раждане: гр. Дупница
Петър Николов Петров Дата на раждане 20.03.1957 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Стоянов на 28.04.1988 г., регистриран на 27.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Бобов дол по линия на ВГУ и на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пиер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1449 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Дупница, издигнат от ПП "Лидер" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Николов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Панчо Вълков Панев

Дата на раждане: 09.06.1948
Място на раждане: с. Длъгнево, обл. Хасково
Панчо Вълков Панев Дата на раждане 09.06.1948 г. Място на раждане с. Длъгнево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Емил Константинов на 25.11.1980 г., регистриран на 11.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Емил Константинов; о. р. Х. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Резидент "Петров" Пенко Иванов Ганев

Дата на раждане: 07.05.1949
Място на раждане: гр. Хасково
Пенко Иванов Ганев Дата на раждане 07.05.1949 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Светослав Христов на 31.05.1976 г., регистриран на 09.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Димитровград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-734 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1549 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Кокиче" Петко Атанасов Петков

Дата на раждане: 05.12.1950
Място на раждане: с. Буйново, обл. Търговище
Петко Атанасов Петков Дата на раждане 05.12.1950 г. Място на раждане с. Буйново, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Стефан Станев на 16.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кокиче Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да се унищожи делото на "Кокиче". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г.; Кмет на кметство Макариополско до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Борис" Пламен Асенов Дуклев

Дата на раждане: 17.05.1959
Място на раждане: гр. Радомир
Пламен Асенов Дуклев Дата на раждане 17.05.1959 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов на 27.09.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов; о. р. Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29942 и в работно дело IР-15676; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3", гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-765
от 16.11.2016 г.
община Елин Пелин

Агент "Данчо" Пламен Симеонов Вътов

Дата на раждане: 22.10.1952
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Пламен Симеонов Вътов Дата на раждане 22.10.1952 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител о. р. Христо Светославов на 19.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Светославов; о. р. Алексей Ценев; о. р. Благой Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27320 и работно дело IР-12706. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на Елин Пелин до м. 04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Маяк" Пламен Николов Методиев

Дата на раждане: 12.08.1954
Място на раждане: гр. Лом
Пламен Николов Методиев Дата на раждане 12.08.1954 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Валентин Кирилов на 04.04.1986 г., регистриран на 28.04.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ-"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 750/ 12.03.1990 г. делото на Я/К "Маяк". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от партия "ДВИЖЕНИЕ 21" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-261
от 20.11.2013 г.
чл. 28 Петко Недков Колев

Щатен служител "" Петко Недков Колев

Дата на раждане: 13.06.1956
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Съдържател на явочна квартира "Диана" Пенка Григорова Тошева

Дата на раждане: 02.11.1943
Място на раждане: с. Дриново, обл. Търговище
Пенка Григорова Тошева Дата на раждане 02.11.1943 г. Място на раждане с. Дриново, обл. Търговище Вербувал я служител о. р. Петър Рашков на 08.02.1974 г., регистрирана на 13.02.1974 г. Ръководил я служител о. р. Петър Рашков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Диана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на "Диана". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Попово, издигната от Българска социалистическа партия Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Осведомител "Орлин" Петко Тодоров Ганев

Дата на раждане: 20.08.1948
Място на раждане: с. Юпер , обл. Разград
Петко Тодоров Ганев Дата на раждане 20.08.1948 г. Място на раждане с. Юпер , обл. Разград Вербувал го служител о. р. Васил Атанасов Стоянов на 14.02.1971 г., регистриран на 08.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Атанасов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, VІ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; лично дело І О-55 (Рз) МФ; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-555 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК Разград от 25.10.1990 г. до 17.10.1991 г. Общински съветник от 29.10.1991 г. до 30.05.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Боев" Петко Тодоров Керчев

Дата на раждане: 23.08.1945
Място на раждане: с. Костанденец, обл. Разград
Петко Тодоров Керчев Дата на раждане 23.08.1945 г. Място на раждане с. Костанденец, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Андрей Йорданов Андреев на 28.05.1980 г., регистриран на 02.06.1980 г. Ръководил го служител лейт. Андрей Йорданов Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-543 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1850/ 10.04.1990 г. и протокол рег. № 557/ 01.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-543 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Съдържател на явочна квартира "Бор" Петьо Христов Савов

Дата на раждане: 25.07.1957
Място на раждане: гр. Русе
Петьо Христов Савов Дата на раждане 25.07.1957 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Христо Драганов на 04.06.1986 г., регистриран на 06.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 26/ 07.01.1991 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. декември 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Виктор" Павел Апостолов Пашев

Дата на раждане: 19.05.1945
Място на раждане: Гр. Пловдив
Павел Апостолов Пашев Дата на раждане 19.05.1945 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. А. Алексиев на 07.06.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Алексиев; А. Атанасов; полк. Колю Ас. Михалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5225; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор ред. "Икономическа информация" от 04.03.1996 г. 12.01.1998 г.
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Съдържател на явочна квартира "Луна" Петър Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 17.12.1951
Място на раждане: гр. Шабла
Петър Йорданов Йорданов Дата на раждане 17.12.1951 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител о. р. Петър Недев на 20.08.1985 г., регистриран на 19.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Петър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Луна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. личното дело на "Луна". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Нещатен служител "" Петко Петров Шидеров

Дата на раждане: 12.02.1935
Място на раждане: с. Старо село, обл. Сливен
Петко Петров Шидеров Дата на раждане 12.02.1935 г. Място на раждане с. Старо село, обл. Сливен Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Сливен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 363/ 22.12.1987 г. и се води на отчет от полк. Илиев и подп. И. Димитров Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Член на ИК Сливен до 1990 г . Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; разузнавач "Добрев" Пламен Асенов Тачев

Дата на раждане: 15.10.1954
Място на раждане: гр. Сливен
Пламен Асенов Тачев Дата на раждане 15.10.1954 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Петър Тодоров Паничаров на 25.10.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт.Петър Тодоров Паничаров; ст. лейт. Делев; кап. Цонков; ст. лейт. Неделчев; майор Тодор Борисов Пометков; ст. лейт. Богданов; ст. лейт. Иван Василев Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; разузнавач Псевдоними Добрев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 9522; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Асенов Тачев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Панайот Андреев Чолаков

Дата на раждане: 02.04.1936
Място на раждане: с. Горица, обл. Бургас
Панайот Андреев Чолаков Дата на раждане 02.04.1936 г. Място на раждане с. Горица, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил КДС, управление I-III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3346/ 16.10.1967 г. е назначен за ст. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен Публична длъжност или публична дейност Заместник началник на управление, пълномощен министър от 23.04.1990 г. до 01.02.1992 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Пантелей Мирчев Спасов

Дата на раждане: 14.12.1955
Място на раждане: гр. Ямбол
Пантелей Мирчев Спасов Дата на раждане 14.12.1955 г. Място на раждане гр. Ямбол Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-036/ 30.12.1981 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.05.2000 г. до 23.03.2002 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Манол" Петко Иванов Пранджев

Дата на раждане: 03.01.1944
Място на раждане: с. Найден Герово, обл. Пловдив
Петко Иванов Пранджев Дата на раждане 03.01.1944 г. Място на раждане с. Найден Герово, обл. Пловдив Вербувал го служител Вербуван на 14.09.1976 г., регистриран на 11.02.1977 г. Ръководил го служител подп. Христо Стефанов Сариев; о. р. Владимир Дунчев; майор Христо Пенков Герганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Манол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3736 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.02.2003 г. до 24.02.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Иванов Пранджев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Агов" Петко Теофилов Димитров

Дата на раждане: 14.11.1952
Място на раждане: гр. София
Петко Теофилов Димитров Дата на раждане 14.11.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 25.11.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Агов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5831. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 16.07.2008 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Декарт" Петър Василев Коларов

Дата на раждане: 04.09.1959
Място на раждане: гр. София
Петър Василев Коларов Дата на раждане 04.09.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Димитър Христов Банковски на 05.11.1986 г., регистриран на 16.10.1986 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Христов Банковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Декарт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6923. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.01.2000 г. до 01.05.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Василев Коларов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доверена връзка; Агент "Филолог; Апостолов" Петър Евтимов Петров

Дата на раждане: 11.01.1932
Място на раждане: с. Габер, обл. Софийска
Петър Евтимов Петров Дата на раждане 11.01.1932 г. Място на раждане с. Габер, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Андреев Кирилов на 03.12.1979 г., регистриран на 06.12.1979 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кънчев Вълев; ст. лейт. Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Филолог; Апостолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело Ф8, а.е 40 – 5 тома; лично дело IА-36747. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 01.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Евтимов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Стефанов; Чавдаров" Петър Здравков Попчев

Дата на раждане: 01.06.1944
Място на раждане: гр. Септември
Петър Здравков Попчев Дата на раждане 01.06.1944 г. Място на раждане гр. Септември Вербувал го служител о. р. Петко Генчев Събев на 06.07.1964 г., регистриран на 15.07.1964 г.; кап. Румен Дим. Тошков на 28.05.1973 г., регистриран в ПГУ на 06.02.1974 г. Ръководил го служител о. р. Петко Генчев Събев; ст. лейт. Иван Атанасов Живев; кап. Румен Дим. Тошков; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Христо Сариев; о. р. Антон Костадинов; о. р. Жеко Димитров; о. р. Георги Желев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III, управление II-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефанов; Чавдаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37047; дело Ф1, а.е. 5649 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.2007 г. до 30.06.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Здравков Попчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Динов" Петьо Димитров Петев

Дата на раждане: 05.06.1956
Място на раждане: с. Горски извор, обл. Хасково
Петьо Димитров Петев Дата на раждане 05.06.1956 г. Място на раждане с. Горски извор, обл. Хасково Вербувал го служител регистриран на 28.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Радков; майор Руси Гочев Шопов; о. р. Димитър Панчов Радев; о. р. Стефан Ангелов Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Динов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4414 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 12.09.2006 г. до 14.07.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Флавио" Пламен Еманоилов Бунзин

Дата на раждане: 05.08.1956
Място на раждане: гр. Русе
Пламен Еманоилов Бунзин Дата на раждане 05.08.1956 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Георги Илиев Димитров на 25.04.1989 г., регистриран на 09.05.1989 г. Ръководил го служител кап. Георги Илиев Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Флавио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7375. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 01.09.2008 г. до 18.01.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Еманоилов Бунзин към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Пламен Иванов Димитров

Дата на раждане: 28.10.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Иванов Димитров Дата на раждане 28.10.1952 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 3268/ 27.07.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 162/ 18.07.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1966/ 22.07.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.1992 г. до 09.08.1993 г. Обявен с решение № 146/ 29.06.2010 г. - МВР Обявен с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДА"НС"
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Бояджиев" Пламен Христов Петков

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. Тетевен
Пламен Христов Петков Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 15.05.1985 г., регистриран на 15.05.1985 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бояджиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32609. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.2008 г. до 15.07.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 74
от 05.08.2009
Сметната палата

Щатен служител "" Пламен Георгиев Костов

Дата на раждане: 25.08.1951
Място на раждане: гр. София
Пламен Георгиев Костов Дата на раждане 25.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-838/ 24.02.1976 г. е назначен за разузнавач III ст. във ВГУ; със заповед № 396/ 16.07.1978 г. е преназначен за разузнавач III ст. в ПГУ; със заповед № 396/ 07.08.1980 г. е изпратен за 6 месеца в РШ на КГБ-СССР; със заповед № 5/ 01.01.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 386/ 01.06.1989 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Международна дейност и европейска интеграция" от 03.07.2006 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1415/ 13.07.2009 г.
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Робев" Петър Димитров Жожгов

Дата на раждане: 04.03.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Димитров Жожгов Дата на раждане 04.03.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Антон Цонев Стойчев на 12.02.1968 г., регистриран на 22.02.1968 г. Ръководил го служител о. р. Антон Цонев Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Робев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в община Калояново, издигнат от АБВ За Петър Димитров Жожгов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Съдържател на явочна квартира "Хавана" Петко Димитров Караиванов

Дата на раждане: 18.09.1933
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Петко Димитров Караиванов Дата на раждане 18.09.1933 г. Място на раждане с. Ябълково, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Лозанов на 13.06.1973 г., регистриран на 19.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Хавана Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за "заличаването на данните за Я/К "Хавана"" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Киро" Петко Христов Петков

Дата на раждане: 18.02.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Петко Христов Петков Дата на раждане 18.02.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев на 31.05.1988 г., регистриран на 14.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Михаил Йорданов Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киро Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36909. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Христов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Секретен сътрудник "Паров" Панайот Янев Липов

Дата на раждане: 19.08.1947
Място на раждане: гр. Каварна
Панайот Янев Липов Дата на раждане 19.08.1947 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител майор Божидар Димитров Тодоров на 05.10.1982 г., регистриран в ПГУ на 13.10.1982 г. Ръководил го служител майор Божидар Димитров Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на ПГУ; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Паров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7973 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ИЗВОР" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Панайот Янев Липов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Борис" Пламен Асенов Дуклев

Дата на раждане: 17.05.1959
Място на раждане: гр. Радомир
Пламен Асенов Дуклев Дата на раждане 17.05.1959 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов на 27.09.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов; о. р. Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29942 и в работно дело IР-15676; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Димов" Пламен Василев Тимев

Дата на раждане: 02.03.1952
Място на раждане: гр. София
Пламен Василев Тимев Дата на раждане 02.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов на 17.10.1985 г., регистриран на 17.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Асен Димитров Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ "И"-10-А-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-28905 и в работно дело IР-14529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на Управителен орган /Управителен съвет/ на фирма-длъжник – "ЧЕРНОМОРСКИ БРЯГ" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-386/ 12.08.2014 г. – длъжници към банка "Експрес" Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Павлин Борисов Богданов

Дата на раждане: 23.07.1954
Място на раждане: Гр. Перник
Павлин Борисов Богданов Дата на раждане 23.07.1954 г. Място на раждане Гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Перник-ДС; СОУ на МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач в VI отд. ДС; със заповед № 10/ 06.02.1987 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Паню Русев Въчев

Дата на раждане: 27.03.1947
Място на раждане: с. Гарваново, обл. Хасково
Паню Русев Въчев Дата на раждане 27.03.1947 г. Място на раждане с. Гарваново, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3778/ 17.10.1979 г. е назначен за ст. следовател; със заповед № 144/ 15.08.1984 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 2386/ 08.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № 270/ 29.05.1991 г. е преназначен за гл. следовател в Кърджали. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Кърджали
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Пенко Димов Пенков

Дата на раждане: 23.11.1944
Място на раждане: с. Бисер, обл. Хасково
Пенко Димов Пенков Дата на раждане 23.11.1944 г. Място на раждане с. Бисер, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4478/ 04.08.1970 г. е назначен за следовател VI ст.; със заповед № 37/ 09.05.1972 г. е преназначен за следовател III ст.; със заповед № 97/ 31.08.1974 г. е преназначен за следовател II ст.; със заповед № 2448/ 19.05.1975 г. е преназначен за следовател I ст.; със заповед № 2274/ 12.07.1979 г. е преназначен за ст. следовател в ГСУ; със заповед № 836/ 18.02.1982 г. е преназначен за гл. следовател; със заповед № 3514/ 05.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 1178/ 21.03.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 3492/ 02.11.1987 г. е преназначен за н-к отдел 03. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Пенчо Денчев Пенчев

Дата на раждане: 24.01.1931
Място на раждане: с. Кормянско, обл. Габрово
Пенчо Денчев Пенчев Дата на раждане 24.01.1931 г. Място на раждане с. Кормянско, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 706/ 21.02.1986 г. е назначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Габрово
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Петко Иванов Христов

Дата на раждане: 15.05.1944
Място на раждане: гр. Правец
Петко Иванов Христов Дата на раждане 15.05.1944 г. Място на раждане гр. Правец Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4478/ 04.08.1970 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № 444/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III ст.; със заповед № 126/ 31.01.1975 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № 632/ 27.08.1977 г. е преназначен за инспектор IV ст. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Петя Атанасова Кацарска

Дата на раждане: 27.08.1954
Място на раждане: гр. София
Петя Атанасова Кацарска Дата на раждане 27.08.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначена за разузнавач III ст.; със заповед № 728/ 14.08.1984 г. е преназначена за разузнавач; със заповед № 652/ 25.07.1989 г. е преназначена за ст. разузнавач; със заповед № 434/ 24.04.1990 г. е преназначена за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Пламен Иванов Спасов

Дата на раждане: 20.09.1947
Място на раждане: гр. Своге
Пламен Иванов Спасов Дата на раждане 20.09.1947 г. Място на раждане гр. Своге Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2916/ 09.07.1981 г. е назначен за следовател; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 530/ 05.12.1989 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Пламен Иванов Стоилов

Дата на раждане: 13.01.1949
Място на раждане: Гр. София
Пламен Иванов Стоилов Дата на раждане 13.01.1949 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-434/ 17.01.1983 г. е назначен за следовател по ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател отдел 01. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на отдел в НСлС Обявен с решение № 28/ 18.03.2008 г. - ВСС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Пламен Калинов Великов

Дата на раждане: 24.04.1952
Място на раждане: гр. Силистра
Пламен Калинов Великов Дата на раждане 24.04.1952 г. Място на раждане гр. Силистра Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Силистра-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 346/ 04.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-690/ 21.02.1986 г. е преназначен за ст. следовател по ДС; със заповед № 2386/ 07.08.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВКШ на КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор в ОСлС-Силистра
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Боев" Пламен Макавеев Иванов

Дата на раждане: 30.06.1954
Място на раждане: гр. София
Пламен Макавеев Иванов Дата на раждане 30.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев на 28.03.1975 г., регистриран на 09.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Кънчев Гутев; о. р. Владимир Тасев; о. р. Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30746 и работно дело IР-16513 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители.
Решение N° 2-436
от 03.12.2014 г.
Национален военен университет Васил Левски

Агент "Ивайло" Пенко Иванов Андреев

Дата на раждане: 28.10.1952
Място на раждане: с. Ореховица, обл. Плевен
Пенко Иванов Андреев Дата на раждане 28.10.1952 г. Място на раждане с. Ореховица, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Райчо Христов Йорданов на 10.04.1976 г., регистриран на 23.04.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Райчо Христов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ивайло Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34200; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (ректор) ВВВУ "Г. Бенковски" от 1999 г. до 2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г. За Петър Нейчев Нейчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Щатен служител "" Пламен Гиргинов Гиргинов

Дата на раждане: 24.05.1953
Място на раждане: гр. София
Пламен Гиргинов Гиргинов Дата на раждане 24.05.1953 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 328/ 09.06.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 78/ 01.02.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 601/ 06.07.1987 г. е изпратен за 5 месеца в РШ на КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.2.2005 г. до 12.11.2008 г. Н-к на отдел от 02.12.2002 г. до 01.04.2003 г., от 31.10.2003 г. до 08.02.2005 г. и от 12.11.2008 г. до 01.03.2010 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Альоша" Петко Ангелов Пешлейски

Дата на раждане: 22.09.1942
Място на раждане: с. Крушовица, обл. Враца
Петко Ангелов Пешлейски Дата на раждане 22.09.1942 г. Място на раждане с. Крушовица, обл. Враца Вербувал го служител Майор Дино Цветков Георгиев на 16.11.1982 г., регистриран на 26.11.1982 г. Ръководил го служител Майор Дино Цветков Георгиев; полк. Нино Спасов Янкулов; о. р. Славейко Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отдел ДС, отделение икономическо по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-102 (Вр); работно дело IР-52 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 18.12.2007 г. до м. октомври 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Павел Илиев Димитров

Дата на раждане: 13.07.1945
Място на раждане: Гр. Каварна
Павел Илиев Димитров Дата на раждане 13.07.1945 г. Място на раждане Гр. Каварна Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ-МВР-Варна Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1178/ 07.03.1983 г. е изпратен на двумесечен курс в МВД- Волгоград-СССР; със заповед № 2624/ 15.08.1989 г. е изпратен на 50- дневен курс в Ленинград; със заповед № 01.06.1990 г. е преназначен от НМ за н-к отдел следствен – Варна при Главно 8 следствено управление-МВР и му е присвоено звание полковник от ДС; със заповед 667/ 27.07.1992 г. е уволнен по собствено желание. Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 27.09.1991 г. - 6.12.1991 г.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Секретен сътрудник "Радев" Петко Иванов Русинов

Дата на раждане: 09.09.1943
Място на раждане: гр. Созопол
Петко Иванов Русинов Дата на раждане 09.09.1943 г. Място на раждане гр. Созопол Вербувал го служител подп. Христо Сариев на 15.12.1976 г., регистриран на 08.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Ничев; о. р. Светослав Камбуров; о. р. Петър Ламбов; о. р. Цветан Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. 4709. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Бургас днес и утре" – ООД "Вестник Народно дело" ООД – вестник "Народно дело" – гр. Варна Проверени са 81 лица. Тридесет и девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Захари" Петко Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 14.08.1943
Място на раждане: гр. Варна
Петко Георгиев Георгиев Дата на раждане 14.08.1943 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Валери Тодоров на 01.02.1985 г., регистриран на 05.02.1985 г. Ръководил го служител о. р. Валери Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика – външен автор За Петко Георгиев Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Соколов" Панто Иванов Пантев

Дата на раждане: 03.08.1941
Място на раждане: с. Бела, обл. Видин
Панто Иванов Пантев Дата на раждане 03.08.1941 г. Място на раждане с. Бела, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Христо Бедински на 03.06.1978 г., регистриран на 15.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Христо Бедински; о. р. Страхил Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29160 и работно дело IР-14849. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 04.07.1995 г. до 20.12.1999 г.
Решение N° 2-299
от 28.01.2014 г.
Търговска и спестовна банка АД

Секретен сътрудник "Крежов" Пламен Иванов Грозданов

Дата на раждане: 24.09.1950
Място на раждане: гр. Казанлък
Пламен Иванов Грозданов Дата на раждане 24.09.1950 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Георги Димитров на 01.08.1989 г., регистриран на 04.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Крежов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7379; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 19.04.1994 г. до 22.05.1995 г. Член на Управителния съвет от 29.06.1995 г. до 16.05.1996 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. - Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Съдържател на явочна квартира "Изток" Павел Богомилов Янакиев

Дата на раждане: 02.06.1948
Място на раждане: с. Ялботина, обл. Софийска
Павел Богомилов Янакиев Дата на раждане 02.06.1948 г. Място на раждане с. Ялботина, обл. Софийска Вербувал го служител лейт. Валери Пенев на 08.06.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г. Ръководил го служител лейт. Валери Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Изток Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3174/ 05.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 168/ 1990 г. материалите на Я/К "Изток". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Драгоман, издигнат от МК "Нова Алтернатива за Драгоман" Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Панайот" Петко Иванов Цанков

Дата на раждане: 15.11.1946
Място на раждане: с. Разлив, обл. Софийска
Петко Иванов Цанков Дата на раждане 15.11.1946 г. Място на раждане с. Разлив, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Димитър Илиев Стоянов на 17.06.1982 г., регистриран на 29.06.1982 г. Ръководил го служител кап. Димитър Илиев Стоянов; о. р. Трифон Въльовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панайот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-27124 и в работно дело IР-12490; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Правец, издигнат от Партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Секретен сътрудник; Агент "Палиев" Пламен Георгиев Беров

Дата на раждане: 14.07.1955
Място на раждане: гр. София
Пламен Георгиев Беров Дата на раждане 14.07.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Пейко Дачев Власковски на 11.11.1983 г., регистриран в ПГУ на 12.11.1983 г.; кап. Янко Генов Добрев на 31.03.1987 г., регистриран на 02.04.1987 г. Ръководил го служител полк. Пейко Дачев Власковски; кап. Янко Генов Добрев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Палиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5263 и в лично дело IА-33007; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Ботевград, издигнат от Местна коалиция "Радетели за Ботевградска община" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Вихрен" Пламен Георгиев Господинов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Пламен Георгиев Господинов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител ст. лейт. Светлин Стефанов Марковски на 16.12.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г.; възстановен от о. р. Милчо Милчев на 25.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Светлин Стефанов Марковски; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Средногорие-ДС; ОУ на МВР-Пловдив; ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-14552. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Златица, издигнат от МК "КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЗЛАТИЦА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Данчо" Пламен Симеонов Вътов

Дата на раждане: 22.10.1952
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Пламен Симеонов Вътов Дата на раждане 22.10.1952 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител о. р. Христо Светославов на 19.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Христо Светославов; о. р. Алексей Ценев; о. р. Благой Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27320 и работно дело IР-12706. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Елин Пелин, издигнат от МКП "ЕДИНСТВО – БСП, АТАКА, НОВА ЗОРА" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Сътрудник "Павлов" Петко Кънчев Кънчев

Дата на раждане: 24.12.1943
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Петко Кънчев Кънчев Дата на раждане 24.12.1943 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител полк. Дойчински на 22.05.1986 г. Ръководил го служител полк. Дойчински; майор Запрянов; кап. Гергов; кап. Бъчваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19658; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Международен съюз за далекосъобщения, гр. Женева на длъжност ст. инженер, координатор по звуково и телевизионно излъчване до 31.12.2002 г. по линия на МВнР и ООН, изпратен от Българска национална телевизия Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Кънчев Кънчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Ралчев" Петко Василев Баев

Дата на раждане: 14.01.1944
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Петко Василев Баев Дата на раждане 14.01.1944 г. Място на раждане с. Екзарх Антимово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Милан Стоянов Миланов на 23.06.1972 г., регистриран на 28.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Милан Стоянов Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-30718; работно дело IР-16487. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Международни връзки" от 06.02.2007 г. до 01.09.2009 г.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Диев" Пенчо Стойков Дъковски

Дата на раждане: 03.01.1945
Място на раждане: с. Бели Осъм, обл. Ловеч
Пенчо Стойков Дъковски Дата на раждане 03.01.1945 г. Място на раждане с. Бели Осъм, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Тома Параскевов Митрев на 19.11.1964 г., регистриран на 27.11.1964 г. Ръководил го служител о. р. Тома Параскевов Митрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Диев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично и работно дело ІА-3279. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "ТУРИСТСНАБКОМЕРС" ЕАД, гр. София ("ТУРИСТСНАБКОМЕРС" АД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Съдържател на явочна квартира "Осъм" Пеньо Иванов Хаджиев

Дата на раждане: 01.11.1950
Място на раждане: с. Басарбово, обл. Русе
Пеньо Иванов Хаджиев Дата на раждане 01.11.1950 г. Място на раждане с. Басарбово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Милчо Вал. Марков на 05.12.1986 г., регистриран на 15.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Вал. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Осъм Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на "Осъм". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД, гр. София ("ЕЛПИДА 3" ЕООД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-267/ 27.11.2013 г. – "Креди Агрикол България" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Петко Методиев Симеонов

Дата на раждане: 09.03.1962
Място на раждане: гр. Плевен
Петко Методиев Симеонов Дата на раждане 09.03.1962 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-313/ 03.11.1989 г. е назначен за разузнавач. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЮЛИМЕКС" ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Петър Георгиев Милев

Дата на раждане: 12.07.1947
Място на раждане: гр. София
Петър Георгиев Милев Дата на раждане 12.07.1947 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VІ степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач ІІІ степен; със заповед № 380/ 20.08.1975 г. е преназначен за разузнавач ІІ степен; със заповед № 250/ 15.12.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 223/ 17.08.1983 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 1522/ 12.05.1987 г. е преназначен за н-к на отделение. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник – ЕТ "ПЕТЪР МИЛЕВ - П", гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Фред" Петър Димитров Касев

Дата на раждане: 30.06.1958
Място на раждане: гр. Първомай
Петър Димитров Касев Дата на раждане 30.06.1958 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител о. р. Чоно Христозов на 30.10.1989 г., регистриран на 04.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Чоно Христозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Раковски Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Фред Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 108-А/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Фред". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "5 К" ООД, гр. Пловдив ("5 К ПЕТЪР КАСЕВ" ООД – по бюлетина); Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "5 К" ЕООД ("5 К ПЕТЪР КАСЕВ" ООД – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Димитров Касев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Пламен Ангелов Деспотов

Дата на раждане: 25.02.1935
Място на раждане: с. Гложене, обл. Враца
Пламен Ангелов Деспотов Дата на раждане 25.02.1935 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление ІІ, управление І Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1885/ 27.10.1959 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 1438/ 16.09.1962 г. е изпратен за 2 години в разузнавателна школа в СССР; със заповед № 1145/ 15.11.1962 г. е преназначен за мл. разузнавач в управление І; със заповед № 99/ 05.09.1964 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 172/ 01.12.1965 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач ІV степен; със заповед № 265/ 01.09.1969 г. е преназначен за инспектор ІV степен; със заповед № 210/ 01.07.1970 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 230/ 16.05.1979 г. е преназначен за н-к на отделение. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЮЛИМЕКС" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Борис" Пламен Асенов Дуклев

Дата на раждане: 17.05.1959
Място на раждане: гр. Радомир
Пламен Асенов Дуклев Дата на раждане 17.05.1959 г. Място на раждане гр. Радомир Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов на 27.09.1985 г., регистриран на 23.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Георгиев Иванов; о. р. Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС – II РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29942 и в работно дело IР-15676; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД, гр. София ("ЕЛПИДА 3" ЕООД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 221/ 18.05.2011 г. – Министерството на финансите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Щатен служител "" Пламен Георгиев Апостолов

Дата на раждане: 29.08.1945
Място на раждане: гр. София
Пламен Георгиев Апостолов Дата на раждане 29.08.1945 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил КДС-I Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 346/ 05.02.1968 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 65/ 14.10.1968 г. е преназначен за разузнавач. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "РОДОПА ШУМЕН" ЕАД, гр. Шумен ("РОДОПА ШУМЕН" АД – по бюлетина) Обявява установената и обявена с решение № 2-75/ 26.09.2012 г. – Висше училище по застраховане и финанси - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Петлешков" Пенчо Георгиев Гешев

Дата на раждане: 04.11.1952
Място на раждане: гр. Стрелча
Пенчо Георгиев Гешев Дата на раждане 04.11.1952 г. Място на раждане гр. Стрелча Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Христов на 18.12.1970 г., регистриран на 31.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петлешков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“” ЕАД – гр. София За Пенчо Георгиев Гешев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-67/ 18.09.2012 г. – Национална спортна академия "Васил Левски" Обявява установената с решение № 293/ 15.12.2011 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент; секретен сътрудник "Егоров" Петко Танев Димитров

Дата на раждане: 28.09.1946
Място на раждане: гр. Бургас
Петко Танев Димитров Дата на раждане 28.09.1946 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Кенов Кенов, регистриран на 06.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кенов Кенов; майор Станой Владимиров Тошев; кап. Александър Василев Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-I; ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Егоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6733 – 4 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Нещатен служител "" Петко Танев Димитров

Дата на раждане: 28.09.1946
Място на раждане: гр. Бургас
Петко Танев Димитров Дата на раждане 28.09.1946 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-УНТР Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 24/ 01.11.1983 г. Псевдоним: Егоров Документи за получено възнаграждение. Оперативни работници: кап. Александър Василев Терзиев; майор Пеню Байчев Костадинов Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент; секретен сътрудник "Огнянов; Вихър" Пламен Пенчев Радковски

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: гр. София
Пламен Пенчев Радковски Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Божиков на 11.07.1970 г. и регистриран на 13.07.1970 г.; възстановен от о. р. Никола Николов на 29.10.1975 г. и регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Божиков; о. р. Никола Николов; о. р. Георги Стоичков; о. р. Живко Танев; полк. Пламен Марков; лейт. Николай Богданов Писанчев; ст. лейт. Пламен Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III; ВГУ-II-II, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнянов; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2624 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. "за заличаване данните за" аг. "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор до 01.08.1991 г. Главен редактор от 01.08.1991 г. до 20.08.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – юридически лица, организиращи хазартни игри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-421
от 29.10.2014 г.
чл. 28-Петко Огойски

Агент "Рилски" Петко Георгиев Огойски

Дата на раждане: 01.11.1929
Място на раждане: с. Огоя, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Виржиния" Пенка Радославова Велева-Димитрова

Дата на раждане: 12.06.1956
Място на раждане: гр. София
Пенка Радославова Велева-Димитрова Дата на раждане 12.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Илко Димитров Желязков на 11.11.1986 г., регистрирана на 26.11.1986 г. Ръководил я служител лейт. Илко Димитров Желязков; о. р. Бойко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виржиния Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2008 г. до 06.02.2011 г. и от 01.01.2014 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 07.02.2011 г. до 31.12.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Красимир" Петко Зарков Георгиев

Дата на раждане: 03.12.1944
Място на раждане: с. Ленково, обл. Плевен
Петко Зарков Георгиев Дата на раждане 03.12.1944 г. Място на раждане с. Ленково, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 01.12.1984 г., регистриран на 12.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-735 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гулянци, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Кирилов" Петко Иванов Караандреев

Дата на раждане: 15.07.1957
Място на раждане: гр. Летница
Петко Иванов Караандреев Дата на раждане 15.07.1957 г. Място на раждане гр. Летница Вербувал го служител подп. Петър Д. Маринов на 03.12.1975 г., регистриран на 10.12.1975 г. Ръководил го служител подп. Петър Д. Маринов; о. р. Иерусалим Ив. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-657 (Лч); писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване работно дело IР-256 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от АТАКА Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Марин" Петър Панталеев Панчев

Дата на раждане: 25.11.1960
Място на раждане: гр. Луковит
Петър Панталеев Панчев Дата на раждане 25.11.1960 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Асен Петков Пешев на 21.05.1984 г., регистриран на 25.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Асен Петков Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Луковит, издигнат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. За Петър Панталеев Панчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-461/ 04.02.2015 г. – община Луковит Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Максим" Пенчо Златанов Ковачев

Дата на раждане: 08.02.1954
Място на раждане: Гр. Белоградчик
Пенчо Златанов Ковачев Дата на раждане 08.02.1954 г. Място на раждане Гр. Белоградчик Вербувал го служител Кап. Светозар Петрунов на 25.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Светозар Петрунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-07-02; управление 06-напр. "Т" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16425. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Иван" Пейко Гечев Пейков

Дата на раждане: 13.09.1931
Място на раждане: с. Голец, обл. Ловеч
Пейко Гечев Пейков Дата на раждане 13.09.1931 г. Място на раждане с. Голец, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Фиков на 05.10.1953 г., регистриран на 08.03.1954 г. Ръководил го служител о. р Фиков; о. р. Стоян Коджеманов; о. р. Илия Пелов Пълевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2453. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.11.1995 г. до 04.11.1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Секретен сътрудник; осведомител "Вихър" Пламен Томов Томов

Дата на раждане: 25.08.1951
Място на раждане: Гр. Ямбол
Пламен Томов Томов Дата на раждане 25.08.1951 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Никола Нешев Николов на 20.03.1972 г., регистриран на 27.03.1972 г.; полк. Атанас Събев и полк. Желю Праматаров на 13.05.1972 г.; Ръководил го служител Никола Нешев Николов; П. Зоров; полк. Желю Праматаров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; СГУ на МВР-ДС, отдел I-IV; ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; осведомител Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от вербувалите го щатни служители; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1 и обр. 2; лично и работно дело № 4621; рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-819 "Вихър"; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-144; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 847/ 10.04.2008 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия във ВКС/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Горан" Павел Благоев Лилянов

Дата на раждане: 26.03.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Павел Благоев Лилянов Дата на раждане 26.03.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител майор Павел Димитров Георгиев на 06.05.1975 г., регистриран на 06.06.1975 г. Ръководил го служител майор Павел Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-13 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35287. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1999 г.; Зам. кмет на община Свиленград от м. юни 2004 г. до м. ноември 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Горан" Павел Благоев Лилянов

Дата на раждане: 26.03.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Павел Благоев Лилянов Дата на раждане 26.03.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител майор Павел Димитров Георгиев на 06.05.1975 г., регистриран на 06.06.1975 г. Ръководил го служител майор Павел Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-13 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35287. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Свиленград от м. януари 1992 г. до м. май 1995 г.
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Съдържател на конспиративна квартира "Лотос" Пламен Стоянов Димитров

Дата на раждане: 16.09.1952
Място на раждане: Гр. Мездра
Пламен Стоянов Димитров Дата на раждане 16.09.1952 г. Място на раждане Гр. Мездра Вербувал го служител Пламен Димитров на 03.07.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУДР от 08.08.1996 г. до 21.02.1997 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри.
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Крумов" Павел Иванов Костадинов

Дата на раждане: 02.06.1959
Място на раждане: гр. Пловдив
Павел Иванов Костадинов Дата на раждане 02.06.1959 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Христов на 22.09.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Христов; о. р. Валентин Терзийски; о. р. Бончо Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Крумов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г. За Павел Иванов Костадинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Резидент "Давидов" Павел Григоров Нонев

Дата на раждане: 05.07.1949
Място на раждане: с. Филиповци, област Перник
Павел Григоров Нонев Дата на раждане 05.07.1949 г. Място на раждане с. Филиповци, област Перник Вербувал го служител о. р. Лицини Тодоров Панов на 01.09.1988 г., регистриран на 18.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Лицини Тодоров Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ-РО-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. ноември 1990 г. Кмет на кметство Филиповци, кметства Мракетници и Бутроинци до м. ноември 1999 г. и от м. ноември 2007 г. до м. ноември 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Григоров Нонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-96/ 30.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-400
от 24.09.2014 г.
Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Осведомител "Петър" Павел Иванов Герджиков

Дата на раждане: 21.05.1938
Място на раждане: гр. Кърджали
Павел Иванов Герджиков Дата на раждане 21.05.1938 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител лейт. Янко Борисов Янков на 18.01.1973 г., регистриран на 13.02.1973 г. Ръководил го служител лейт. Янко Борисов Янков; о. р. Валентин Николов; о. р. Василев; о. р. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II, управление II-II-IV, ВГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35356; работно дело IР-13300. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Музикално-сценично изкуство и оперна режисура" от 01.01.1990 г. до 14.12.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Иванов Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Лотос " Пламен Стоянов Димитров

Дата на раждане: 16.09.1952
Място на раждане: Гр. Мездра
Пламен Стоянов Димитров Дата на раждане 16.09.1952 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 51 Място на раждане Гр. Мездра Вербувал го служител Пламен Димитров на 03.07.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на промишлеността
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител "Петър" Павел Иванов Герджиков

Дата на раждане: 21.05.1938
Място на раждане: гр. Кърджали
Павел Иванов Герджиков Дата на раждане 21.05.1938 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител лейт. Янко Борисов Янков на 18.01.1973 г., регистриран на 13.02.1973 г. Ръководил го служител лейт. Янко Борисов Янков; о. р. Валентин Николов; о. р. Василев; о. р. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II, управление II-II-IV, ВГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35356; работно дело IР-13300. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по изкуствата от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Иванов Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Пирот" Петко Янчев Янчев

Дата на раждане: 08.10.1942
Място на раждане: гр. Приморско
Петко Янчев Янчев Дата на раждане 08.10.1942 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител о. р. Петко Филипов на 16.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Петко Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К "Пирот". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Член на ИК на ОбНС до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Пирот" Петко Янчев Янчев

Дата на раждане: 08.10.1942
Място на раждане: гр. Приморско
Петко Янчев Янчев Дата на раждане 08.10.1942 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител о. р. Петко Филипов на 16.03.1987 г., регистриран на 25.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Петко Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пирот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. делото на Я/К "Пирот". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор "РОД по ДОО" в териториално поделение-Монтана от 01.07.1999г. до 11.11.2005 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на конспиративна квартира "Лотос" Пламен Стоянов Димитров

Дата на раждане: 16.09.1952
Място на раждане: гр. Мездра
Пламен Стоянов Димитров Дата на раждане 16.09.1952 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Пламен Димитров на 03.07.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на конспиративна квартира Псевдоними Лотос Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "НЕФТОХИМ" ЕАД, гр. Бургас /"НЕФТОХИМ" АД – по бюлетина/
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Давидов" Павел Григоров Нонев

Дата на раждане: 05.07.1949
Място на раждане: с. Филиповци, област Перник
Павел Григоров Нонев Дата на раждане 05.07.1949 г. Място на раждане с. Филиповци, област Перник Вербувал го служител о. р. Лицини Тодоров Панов на 01.09.1988 г., регистриран на 18.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Лицини Тодоров Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ-РО-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Трън, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ЗА ТРЪНСКО" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Григоров Нонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Любо " Павел Желязков Павлов

Дата на раждане: 14.10.1956
Място на раждане: С. Хлябово, обл. Хасково
Павел Желязков Павлов Дата на раждане 14.10.1956 г. Място на раждане С. Хлябово, обл. Хасково Вербувал го служител Янчо Янчев на 06.12.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител Янчо Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Тополовград, издигнат от ПАРТИЯ БД НИЕ За Павел Желязков Павлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 91
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Томил" Пламен Александров Лазаров

Дата на раждане: 15.06.1953
Място на раждане: гр. София
Пламен Александров Лазаров Дата на раждане 15.06.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт Пламен Богданов Петров на 25.06.1988 г., регистриран на 02.06.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт Пламен Богданов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Томил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6680; рег. дневник; картони – обр. 1 – 1 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален директор при ЦУ от 03.12.2001 г.до 18.09.2003 г. Заместник изпълнителен директор от 03.11.2013 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Александров Лазаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)