Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Р*" намери 590 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Щатен служител "" Румен Георгиев Панков

Дата на раждане: 16.12.1955
Място на раждане: гр. Троян
Румен Георгиев Панков Дата на раждане 16.12.1955 г. Място на раждане гр. Троян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-УНТР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 707/ 29.08.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра "Цитология, хистология и ембриология" в Биологически факултет от 2009 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Сътрудник "Райчев" Румен Цветанов Донков

Дата на раждане: 25.04.1946
Място на раждане: гр. София
Румен Цветанов Донков (Денков) Дата на раждане 25.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Л. Василев на 13.08.1976 г. Ръководил го служител подп. Л. Василев; полк. Стефан Панайотов Миланов; майор Пенчев; полк. Стойне Христов Димов; майор Пенчо Стефанов Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Райчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 11251; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Архивистика и ПИД" и зам. декан в Исторически факултет от 2003 г. до 2007 г.
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Донов" Румен Петров Ценев

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: гр. Ботевград
Румен Петров Ценев Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител кап. Георги Василев Дочев и майор Лаков на 07.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Дочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Донов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34540; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3", гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Петров Ценев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Нещатен служител "" Румен Асенов Томов

Дата на раждане: 15.06.1953
Място на раждане: гр. Лом
Румен Асенов Томов Дата на раждане 15.06.1953 г. Място на раждане гр. Лом Качество Нещатен служител Структури, в които е работил РУ на МВР-Лом-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 114-з/ 28.04.1987 г. и се води на отчет от ст. лейт. Райков. Кандидат за общински съветник в община Брусарци, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Свилен" Румен Тодоров Първин

Дата на раждане: 20.09.1961
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Румен Тодоров Първин Дата на раждане 20.09.1961 г. Място на раждане гр. Вълчедръм Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 25.10.1977 г., регистриран на 08.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов; о. р. Стоян Русев; о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление III-IV-V, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-359 (Мх); протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-734 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Вълчедръм, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Руслан" Румен Петков Михайлов

Дата на раждане: 20.04.1952
Място на раждане: Гр. Елена
Румен Петков Михайлов Дата на раждане 20.04.1952 г. Място на раждане Гр. Елена Вербувал го служител Филип Филипов Кръстев на 11.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител Филип Филипов Кръстев; М. Йотов; Пламен Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; управление III; управление II-IХ; управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руслан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № IV 856/ 10.07.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25507 и работно дело IР-8936. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Паралели" от 17.07.1995г. до 11.03.1998 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Щатен служител "" Румен Петков Михайлов

Дата на раждане: 20.04.1952
Място на раждане: Гр. Елена
Румен Петков Михайлов Дата на раждане 20.04.1952 г. Място на раждане Гр. Елена Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУМНО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-026/ 16.09.1981 г. е назначен за разузнавач VI ст. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор сп. "Паралели" от 17.07.1995г. до 11.03.1998 г. Доклад по чл.16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" – изх. № 2242/ 14.08.2008 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Митко" Румен Георгиев Чолаков

Дата на раждане: 19.03.1939
Място на раждане: гр. Батак
Румен Георгиев Чолаков Дата на раждане 19.03.1939 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски на 25.08.1960 г., регистриран на 29.08.1960 г.; възстановен през 1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски; подп. Борис Стоянов Москов; о. р. Руси Русев; о. р. Димитър Павлов; о. р. Боне Бонев; о. р. Найден Илиев Пешев; о. р. Христо Димитров Караколев; о. р. Петко Костов; о. р. Евтим Б. Гандев; о. р. Михаил Георгиев Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1518 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.1990 г. до 01.12.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Резидент "Перун" Румен Георгиев Касапов

Дата на раждане: 24.08.1958
Място на раждане: с. Тешово, обл. Благоевград
Румен Георгиев Касапов Дата на раждане 24.08.1958 г. Място на раждане с. Тешово, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Асен Петров Пелтеков на 24.02.1986 г., регистриран на 10.03.1986 г. Ръководил го служител майор Асен Петров Пелтеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Перун Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36091. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Тешово от 1990 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Георгиев Касапов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Програмист" Румен Кирилов Кунчев

Дата на раждане: 02.06.1943
Място на раждане: гр. София
Румен Кирилов Кунчев Дата на раждане 02.06.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 02.07.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Божидар Константинов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Програмист Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2510. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1992 г. до 1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Осведомител; Агент "Владимир" Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; о. р. Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; о. р. Маргарит Цеков Лишков; о. р. Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Донов" Румен Петров Ценев

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: гр. Ботевград
Румен Петров Ценев Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител кап. Георги Василев Дочев и майор Лаков на 07.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Василев Дочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Донов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34540; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ЕЛПИДА 3" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Петров Ценев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Румен Генов Андреев

Дата на раждане: 21.02.1951
Място на раждане: Гр. София
Румен Генов Андреев Дата на раждане 21.02.1951 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил Главно следствено управление-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1968/ 23.06.1977 г. е назначен за следовател ІІІ степен в отдел І-ДС-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание лейтенант от ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02 Главно следствено управление-МВР; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на НСлС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. – ВСС Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Пенчев" Румен Грозданов Мозоков

Дата на раждане: 21.06.1964
Място на раждане: с. Сомовит, обл. Плевен
Румен Грозданов Мозоков Дата на раждане 21.06.1964 г. Място на раждане с. Сомовит, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Румен Йотов на 07.10.1982 г., регистриран на 20.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Румен Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1621 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-541 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Дознател в РПУ
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Резидент "Петров" Румен Димитров Янчев

Дата на раждане: 18.11.1950
Място на раждане: гр. Варна
Румен Димитров Янчев Дата на раждане 18.11.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Севдалин Бойчев Стамов на 09.02.1988 г., регистриран на 01.03.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Севдалин Бойчев Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-780 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Шумен
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Румен Емилов Киров

Дата на раждане: 13.02.1955
Място на раждане: гр. София
Румен Емилов Киров Дата на раждане 13.02.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2630/ 18.07.1986 г. е назначен за следовател в отдел 01; със заповед № 182/ 25.04.1988 г. е преназначен за ст. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Румен Илиев Димитров

Дата на раждане: 17.09.1961
Място на раждане: гр. Враца
Румен Илиев Димитров Дата на раждане 17.09.1961 г. Място на раждане гр. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил УБО; СУ на МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 204/ 06.04.1990 г. е назначен за дознател. Публична длъжност или публична дейност Дознател в СтСлС Следовател в СтСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Румен Неделчев Неделчев

Дата на раждане: 25.09.1953
Място на раждане: гр. Перник
Румен Неделчев Неделчев Дата на раждане 25.09.1953 г. Място на раждане гр. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-568/ 19.03.1991 г. е назначен за ст. следовател в отдел 02. Публична длъжност или публична дейност Следовател в СтСлС
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Агент "Бойко" Румен Атанасов Атанасов

Дата на раждане: 05.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Румен Атанасов Атанасов Дата на раждане 05.04.1940 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Коста Дим. Янакиев на 18.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Коста Дим. Янакиев; о. р. Сава Кръстанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32243; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Сашко (Сашо)" Румен Александров Крумов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: с. Църква(Даскалово), обл. Перник
Румен Александров Крумов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане с. Църква(Даскалово), обл. Перник Вербувал го служител полк. Н. Сарин на 01.10.1982 г., регистриран на 13.10.1982 г. Ръководил го служител полк. Н. Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашко (Сашо) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7807; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от М.Коалиция "Заедно за промяната" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Огнянов" Румен Емилов Гърчев

Дата на раждане: 22.01.1957
Място на раждане: гр. Сандански
Румен Емилов Гърчев Дата на раждане 22.01.1957 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Илия Божинов на 12.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Илия Божинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-2484 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Звезда" Румен Викентиев Христов

Дата на раждане: 02.02.1956
Място на раждане: с. Чирен, обл. Враца
Румен Викентиев Христов Дата на раждане 02.02.1956 г. Място на раждане с. Чирен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Стефан Дянков на 20.10.1988 г., регистриран на 14.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Дянков; о. р. Петър Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звезда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол вх. № 1860/ 01.10.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Звезда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.12.2009 г. до м. октомври 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Щатен служител "" Румен Генов Андреев

Дата на раждане: 21.02.1951
Място на раждане: Гр. София
Румен Генов Андреев Дата на раждане 21.02.1951 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил Главно следствено управление-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1968/ 23.06.1977 г. е назначен за следовател ІІІ степен в отдел І-ДС-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание лейтенант от ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02 Главно следствено управление-МВР; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 861/ 30.10.1992 г. е преназначен за н-к отдел "Престъпления срещу националната сигурност"- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 835/ 22.12.1994 г. е преназначен за зам. директор на Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1133/ 04.06.1997 г. е преназначен с функции по ръководство на ЦСО; със заповед № 1923/ 10.12.1998 г. е преназначен за зам. директор на Специализирана следствена служба; със заповед № 1611/ 15.09.2005 г. е освободен поради подаване на 10 оставка; със заповед № КВ-350/ 16.09.2005 г. е назначен за зам. министър на вътрешните работи. Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - 12.02.1997 до 16.12.1998 г. член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.2003 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Гочев" Румен Илиев Гунински

Дата на раждане: 08.10.1957
Място на раждане: гр. Правец
Румен Илиев Гунински Дата на раждане 08.10.1957 г. Място на раждане гр. Правец Вербувал го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин на 06.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, отделение Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36348; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Правец, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител; Агент "Арнаудов" Румен Ангелов Русанов

Дата на раждане: 31.10.1953
Място на раждане: гр. Разград
Румен Ангелов Русанов Дата на раждане 31.10.1953 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител майор Атанас Тодоров Койчев на 16.01.1972 г., регистриран на 24.01.1972 г. Ръководил го служител майор Атанас Тодоров Койчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-III; ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Арнаудов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-704 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) и член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Разград“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Ангелов Русанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Секретен сътрудник "Христо" Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов на 20.01.1966 г. Ръководил го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов; о. р. Герхард Райчев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Здравко Свещарски; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Любомир Попов; о. р. Любен Коцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи написани от сътрудника, съдържащи се в делото на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф.8, а. е. 6, рег. № 5079. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и член на Надзорния съвет на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София“ АД
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Нещатен служител "" Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 20/ 01.06.1979 г. за нещатен оперативен работник. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет и член на Надзорния съвет на Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София“ АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-245/ 15.10.2013 г. – "Токуда Банк" АД. " Токуда Банк " АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Пламен" Румен Янков Хаджиянков

Дата на раждане: 20.08.1944
Място на раждане: гр. Самоков
Румен Янков Хаджиянков Дата на раждане 20.08.1944 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов на 16.11.1976 г., регистриран на 30.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов; о. р. Пламен Арсов; о. р. Кирил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти"; СГУ на МВР-II-VII по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32716 и в работно дело IР-10059; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 05.08.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Жорж" Румен Георгиев Янев

Дата на раждане: 08.08.1950
Място на раждане: гр. София
Румен Георгиев Янев Дата на раждане 08.08.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Безлов на 06.09.1983 г., регистриран на 12.10.1983 г. Ръководил го служител О. р. Георги Безлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жорж Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 919/ 21.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Жорж". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Старши редактор (член на редакционен съвет) от 22.02.2001 г. до 30.04.2001 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.07.2001 г. до 31.10.2001 г. Редактор (член на редакционен съвет) от 01.11.2001 г. до 31.03.2003 г. и от 01.02.2007 г. до 10.07.2016 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Економов " Румен Василев Гечев

Дата на раждане: 04.10.1956
Място на раждане: Гр. Червен бряг
Румен Василев Гечев Дата на раждане 04.10.1956 г. Място на раждане Гр. Червен бряг Вербувал го служител Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Решение № 14 / 04.09.2007 г. 59 Псевдоними Економов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 715. Снемане от действащия оперативен отчет На 03.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Стефан " Румен Йорданов Русев

Дата на раждане: 25.01.1951
Място на раждане: Гр. Хасково
Румен Йорданов Русев Дата на раждане 25.01.1951 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Лейт. Бисер Владимиров Русев на 20.01.1989 г. Ръководил го служител Лейт. Бисер Владимиров Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Четвърто управление-ДС, 02, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-32535 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Христо " Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: Гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов на 20.01.1966 г. Ръководил го служител Подп. Атанас Пенков Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Христо Документи, въз основа на които е Документи написани от сътрудника, Решение № 14 / 04.09.2007 г. 60 установена принадлежността към органите по чл. 1 съдържащи се в делото на оперативен отчет; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.8, а. е. 6, рег. № 5079. Снемане от действащия оперативен отчет На 24.09.1974 г. с постановление е закрито отчетно дело "Христо". Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Нещатен оперативен работник "" Румен Славейков Сербезов

Дата на раждане: 04.02.1939
Място на раждане: Гр. Хасково
Румен Славейков Сербезов Дата на раждане 04.02.1939 г. Място на раждане Гр. Хасково Качество Нещатен оперативен работник Структури, в които е работил Първо главно управление-ДС, отдел ІІІ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 20/ 01.06.1970 г. е привлечен за нещатен оперативен работник; със заповед 27/ 24.09.1971 г. е одобрено снемането от отчет, считано от 20.09.1971 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Секретен сътрудник "Венци" Румен Венчов Захариев

Дата на раждане: 06.10.1959
Място на раждане: гр. Монтана
Румен Венчов Захариев Дата на раждане 06.10.1959 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител регистриран на 19.02.1982 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Венци Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 3694/ 02.04.1990 г. за заличаване по отчета на НРС лично дело рег. № 14598 "Венци" – Ф1, а.е. 4644. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "ЕКО ШИПКА" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Сгради в парцел XII, квартал 1 ул. Пробуда 12, обособена част от "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Съдържател на явочна квартира; Агент "Надежда; Чапай" Румен Цветков Каменов

Дата на раждане: 10.03.1955
Място на раждане: гр. София
Румен Цветков Каменов Дата на раждане 10.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.02.1978 г., регистриран на 22.02.1978 г.; възстановен от о. р. Петър Кръстев Йоловски на 15.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Мицаров; о. р. Петър Кръстев Йоловски; о. р. Лъчезар Раковски; ст. лейт. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-I; ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Надежда; Чапай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34861; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Радоп" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за кожухарски изделия, ул. Славянска 4, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Цветков Каменов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Сергей" Румен Иванов Кирчев

Дата на раждане: 05.12.1945
Място на раждане: гр. Дулово
Румен Иванов Кирчев Дата на раждане 05.12.1945 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев на 11.03.1969 г., регистриран на 17.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев; о. р. Ив. Дерменджиев; о. р. Димитър Чанев Зенгинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-375 (Вн); протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-375 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-371 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Варна от 14.01.1995 г. до 20.07.1997 г. Н-к на РМУ - Варна от 21.07.1997 г. Директор на РМД – Варна от 05.08.2000 г. до 21.01.2001 г.
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Иван" Румен Радев Виранов

Дата на раждане: 14.04.1958
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Румен Радев Виранов Дата на раждане 14.04.1958 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. л-т Николай Пенев Хубанов на 20.04.1978 г., регистриран на 05.05.1978 г. Ръководил го служител Ст. л-т Николай Пенев Хубанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация (обещание) за сътрудничество; собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; писмо рег. № 306/ 10.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 9/ 1990 г. на работно дело ІР-1566 (Бл); лично дело ІА 1958 (Бл); работно дело ІР-9707; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Церово от 03.11.2003 г. до 01.11.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 156
от 09.09.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Боянов" Румен Иванов Спасов

Дата на раждане: 07.03.1963
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Секретен сътрудник "Дико" Румен Борисов Пранчов

Дата на раждане: 22.01.1945
Място на раждане: гара Белово, обл. Пазарджик
Румен Борисов Пранчов Дата на раждане 22.01.1945 г. Място на раждане гара Белово, обл. Пазарджик Вербувал го служител регистриран на 04.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Димитров; о. р. Росен Лазаров; о. р. Сергей Тумбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Дико Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5344; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУ "Държавна политика във висшето образование" от 27.05.1997 г. до 01.01.2000 г. Директор на дирекция "Държавна политика във висшето образование" от 01.01.2000 г. до 02.11.2001 г. Директор на дирекция "Висше образование" от 02.11.2001 г. до 21.05.2003 г. Директор на дирекция "Политика във висшето образование" от 21.05.2003 г. до 12.01.2004 г.
Решение N° 2-296
от 28.01.2014 г.
община Дряново

Щатен служител "" Румен Христов Иванов

Дата на раждане: 09.04.1961
Място на раждане: гр. Дряново
Румен Христов Иванов Дата на раждане 09.04.1961 г. Място на раждане гр. Дряново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач в отд. 06-ДС с местослужене в Дряново Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Щатен служител "" Румен Михайлов Ковачев

Дата на раждане: 20.11.1961
Място на раждане: гр. София
Румен Михайлов Ковачев Дата на раждане 20.11.1961 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел ВН Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1660/ 27.05.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ТД на НАП Варна от 21.08.2006 г. до 29.12.2009 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Секретен сътрудник "Видин" Румен Николов Войнов

Дата на раждане: 06.05.1946
Място на раждане: гр. Дупница
Румен Николов Войнов Дата на раждане 06.05.1946 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител вербуван на 15.12.1976 г., регистриран на 26.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Петър Ламбов; о. р. Цветан Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Видин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4089; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в Бюро по труда-Дупница от 19.03.1993 г. до 23.12.1999 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Румен Ангелов Колегов

Дата на раждане: 17.10.1960
Място на раждане: гр. Карлово
Румен Ангелов Колегов Дата на раждане 17.10.1960 г. Място на раждане гр. Карлово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 103/ 27.09.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 10.09.2004 г. до 01.01.2005 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Румен Иванов Добрев

Дата на раждане: 29.09.1956
Място на раждане: гр. Сливен
Румен Иванов Добрев Дата на раждане 29.09.1956 г. Място на раждане гр. Сливен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4376/ 29.09.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е назначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.06.2003 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Аида" Румен Монев Петков

Дата на раждане: 22.08.1951
Място на раждане: гр. Харманли
Румен Монев Петков Дата на раждане 22.08.1951 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител Иван Лавчев на 08.06.1985 г., регистриран на 08.07.1985 г. Ръководил го служител Иван Лавчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-08-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Аида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване материалите на "Аида"-дело IЯ-3734; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 17.03.1995 г. до 22.05.1997 г. Обявен с решение № 35/ 27.05.2008 г. - Държавна комисия по сигурността на информацията
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Попов" Румен Илиев Георгиев

Дата на раждане: 30.07.1953
Място на раждане: с. Цонево, обл. Варна
Румен Илиев Георгиев Дата на раждане 30.07.1953 г. Място на раждане с. Цонево, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Иван Боянов Кацарски на 06.07.1978 г., регистриран на 24.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Боянов Кацарски; о. р. Йордан Еленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29346. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Щатен служител "" Румен Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.02.1962
Място на раждане: Гр. Генерал Тошево
Румен Иванов Иванов Дата на раждане 21.02.1962 г. Място на раждане Гр. Генерал Тошево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин; РД-Толбухин Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отделение 02-ДС; със заповед № 586/ 29.12.1987 г. е преназначен за разузнавач одел. контраразузнаване по турска линия; със заповед № 37/ 15.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в контраразузнавателно отделение - МВР- Толбухин. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 8-и ИР-Добрич Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Щатен служител "" Румен Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.02.1962
Място на раждане: гр. Генерал Тошево
Румен Иванов Иванов Дата на раждане 21.02.1962 г. Място на раждане гр. Генерал Тошево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; РД-Толбухин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отделение 02-ДС; със заповед № 586/ 29.12.1987 г. е преназначен за разузнавач отдел. контраразузнаване по турска линия; със заповед № 37/ 15.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в контраразузнавателно отделение - МВР- Толбухин. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 06.11.2007 г. до 28.07.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-594
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Гошо" Румен Борисов Маринов

Дата на раждане: 14.01.1963
Място на раждане: гр. Габрово
Румен Борисов Маринов Дата на раждане 14.01.1963 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Йордан Генков Генев на 23.11.1983 г., регистриран на 07.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Генков Генев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-835 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 327 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Габрово, издигнат от Местна коалиция "Будно Габрово" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сашко (Сашо)" Румен Александров Крумов

Дата на раждане: 21.07.1958
Място на раждане: с. Църква(Даскалово), обл. Перник
Румен Александров Крумов Дата на раждане 21.07.1958 г. Място на раждане с. Църква(Даскалово), обл. Перник Вербувал го служител полк. Н. Сарин на 01.10.1982 г., регистриран на 13.10.1982 г. Ръководил го служител полк. Н. Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашко (Сашо) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7807; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Кулата, общ. Петрич, издигнат от М.Коалиция "Заедно за промяната" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Искрен" Румен Господинов Боянов

Дата на раждане: 19.06.1965
Място на раждане: с. Муселиево, обл. Плевен
Румен Господинов Боянов Дата на раждане 19.06.1965 г. Място на раждане с. Муселиево, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Дойчин Иванов Дойнов на 27.06.1984 г., регистриран на 10.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Дойчин Иванов Дойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Искрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-835; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Муселиво, общ. Никопол, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Господинов Боянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ленко" Румен Детелинов Арнаудов

Дата на раждане: 28.09.1959
Място на раждане: с. Плетена, обл. Благоевград
Румен Детелинов Арнаудов Дата на раждане 28.09.1959 г. Място на раждане с. Плетена, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димо Ролев на 05.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димо Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Благоевград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 4/ 03.07.1990 г. на л. д. ІА-2605 (Бл); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Плетена, общ. Сатовча, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 217/ 12.05.2011 г. – община Сатовча Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Гочев" Румен Илиев Гунински

Дата на раждане: 08.10.1957
Място на раждане: гр. Правец
Румен Илиев Гунински Дата на раждане 08.10.1957 г. Място на раждане гр. Правец Вербувал го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин на 06.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, отделение Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36348; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Правец, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Дондуково, общ. Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-475/ 18.03.2015 г. – община Брусарци Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Иван" Румен Радев Виранов

Дата на раждане: 14.04.1958
Място на раждане: с. Церово, обл. Благоевград
Румен Радев Виранов Дата на раждане 14.04.1958 г. Място на раждане с. Церово, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. л-т Николай Пенев Хубанов на 20.04.1978 г., регистриран на 05.05.1978 г. Ръководил го служител Ст. л-т Николай Пенев Хубанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация (обещание) за сътрудничество; собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; писмо рег. № 306/ 10.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 9/ 1990 г. на работно дело ІР-1566 (Бл); лично дело ІА 1958 (Бл); работно дело ІР-9707; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на кметство Церово, общ. Благоевград, издигнат от партия "ВМРО- Българско Национално Движение" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Свилен" Румен Тодоров Първин

Дата на раждане: 20.09.1961
Място на раждане: гр. Вълчедръм
Румен Тодоров Първин Дата на раждане 20.09.1961 г. Място на раждане гр. Вълчедръм Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 25.10.1977 г., регистриран на 08.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов; о. р. Стоян Русев; о. р. Георги Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС; ДС, управление III-IV-V, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-359 (Мх); протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-734 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на община Вълчедръм, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; Агент "Владимир" Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; о. р. Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; о. р. Маргарит Цеков Лишков; о. р. Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ РЕНТ А КАР” АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм Обявява установената и обявена с решение № 2-87/ 10.10.2012 г. – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Цолов" Румен Иванов Христов

Дата на раждане: 26.10.1945
Място на раждане: гр. Павликени
Румен Иванов Христов Дата на раждане 26.10.1945 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител кап. Петър Димитров Петров на 24.09.1985 г., регистриран на 15.10.1985 г. Ръководил го служител кап. Петър Димитров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Цолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33245; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Секретен сътрудник "Економов" Румен Василев Гечев

Дата на раждане: 04.10.1956
Място на раждане: гр. Червен бряг
Румен Василев Гечев Дата на раждане 04.10.1956 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Економов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БСП лява България" в 15-и МИР-Плевен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Попов; Иванов" Румен Златанов Найденов

Дата на раждане: 02.03.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Румен Златанов Найденов Дата на раждане 02.03.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител майор Димитър Атанасов Кърпаров на 25.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г. Ръководил го служител майор Димитър Атанасов Кърпаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководил г щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-746 (Пд) и в работно дело IР-172 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ДЕСНИТЕ" в 16-и МИР-Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Златанов Найденов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Щатен служител "" Румен Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.02.1962
Място на раждане: гр. Генерал Тошево
Румен Иванов Иванов Дата на раждане 21.02.1962 г. Място на раждане гр. Генерал Тошево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин-ДС; РД-Толбухин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отделение 02-ДС; със заповед № 586/ 29.12.1987 г. е преназначен за разузнавач отдел. контраразузнаване по турска линия; със заповед № 37/ 15.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в контраразузнавателно отделение - МВР- Толбухин. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 8-и МИР-Добрич Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 147/ 06.07.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-310/ 19.02.2014 г. – община Добрич Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Котков" Румен Георгиев Лазаров

Дата на раждане: 18.06.1960
Място на раждане: гр. Попово
Румен Георгиев Лазаров Дата на раждане 18.06.1960 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител ст. лейт. Никола Трифонов Кьолиев на 11.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Трифонов Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I; ОУ на МВР-Търговище Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Котков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-859 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-308 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик и управител на ДЖУСИ-77-РУМЕН ЛАЗАРОВ ЕТ, гр. Попово Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Щатен служител "" Румен Петков Йорданов

Дата на раждане: 29.04.1954
Място на раждане: гр. София
Румен Петков Йорданов Дата на раждане 29.04.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, IV отдел; управление VI-II-I; управление VI-II-II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5720/ 18.12.1975 г. е назначен за радиоразузнавач VI ст.; със заповед № К-554/ 28.01.1983 г. е назначен за разузнавач в управление VI; със заповед № 43/ 05.09.1985 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 67/ 07.09.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Управител на ЕВРОБЕТ ООД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на МАКРА-Т ООД, гр. София, като управител и собственик на фирма-съдружник АСМ 99 ЕООД; Управител и член на управителен орган (Съвет на директорите) на АЙ ДЖИ ЕМ АД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на ЕВРО КАЗИНО ГРУП ООД, гр. София, като управител на фирма-съдружник АСМ 99 ЕООД; Управител на КЕЙБЪЛ ГЕЙМС ООД, гр. София; Член на управителен орган (Общото събрание) на ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ ООД, гр. София, като управител на фирма-съдружник АСМ 99 ЕООД; Член на управителен орган (Общото събрание) на БОРА 3000 ООД, гр. София, като управител на фирма-съдружник АСМ 99 ЕООД; Член на управителен орган (Общото събрание) на ДИДЖИТЕХ ООД, гр. София, като управител на фирма-съдружник АСМ 99 ЕООД; Член на управителен орган (Общото събрание) на БЛИЦ ГЕЙМС ООД, гр. София, като управител на фирма-съдружник АСМ 99 ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Пламен" Румен Янков Хаджиянков

Дата на раждане: 20.08.1944
Място на раждане: гр. Самоков
Румен Янков Хаджиянков Дата на раждане 20.08.1944 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов на 16.11.1976 г., регистриран на 30.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов; о. р. Пламен Арсов; о. р. Кирил Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти"; СГУ на МВР-II-VII по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32716 и в работно дело IР-10059; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител и член на управителен орган (Общото събрание) на КИНОСВЯТ ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Економов " Румен Василев Гечев

Дата на раждане: 04.10.1956
Място на раждане: Гр. Червен бряг
Румен Василев Гечев Дата на раждане 04.10.1956 г. Място на раждане Гр. Червен бряг Вербувал го служител Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Василев Решение № 25/ 12.02.2007 г. 53 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Економов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 715. Снемане от действащия оперативен отчет На 03.05.1991 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник министър-председател и министър на икономическото развитие - 26.01.1995 г. - 12.02.1997 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Щатен служител "" Румен Генов Андреев

Дата на раждане: 21.02.1951
Място на раждане: Гр. София
Румен Генов Андреев Дата на раждане 21.02.1951 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил Главно следствено управление-МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1968/ 23.06.1977 г. е назначен за следовател ІІІ степен в отдел І-ДС-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание лейтенант от ДС; със заповед № 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за старши следовател в Главно следствено управление-МВР; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02 Главно следствено управление-МВР; със заповед № 624/ 26.02.1988 г. е изпратен на двумесечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 861/ 30.10.1992 г. е преназначен за н-к отдел "Престъпления срещу националната Решение № 25/ 12.02.2007 г. 54 сигурност"- Главно следствено управление-МВР; със заповед № 835/ 22.12.1994 г. е преназначен за зам. директор на Главно следствено управление-МВР; със заповед № 1133/ 04.06.1997 г. е преназначен с функции по ръководство на ЦСО; със заповед № 1923/ 10.12.1998 г. е преназначен за зам. директор на Специализирана следствена служба; със заповед № 1611/ 15.09.2005 г. е освободен поради подаване на оставка; със заповед № КВ-350/ 16.09.2005 г. е назначен за зам. министър на вътрешните работи. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на вътрешните работи Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Първомайски " Румен Георгиев Денчев

Дата на раждане: 01.03.1960
Място на раждане: Гр. Елхово
Румен Георгиев Денчев Дата на раждане 01.03.1960 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Лейт. Добри Георгиев Бинев на 13.02.1979 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Добри Георгиев Бинев; ст. лейт. В. Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел девети, отделение трето; ДС, управление VI- II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Първомайски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-25750; работно дело IР-10473 - 2 тома; доклад на Решение № 25/ 12.02.2007 г. 55 МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията и външноикономическите връзки
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Осведомител; Агент " Владимир " Румен Иванов Драганов

Дата на раждане: 02.08.1952
Място на раждане: Гр. София
Румен Иванов Драганов Дата на раждане 02.08.1952 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Иван Трифонов Марценков на 06.02.1974 г., регистриран на 19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков, регистриран повторно на 01.07.1980 г. Ръководил го служител Подп. Иван Трифонов Марценков; Любен Левичаров; ст. лейт. Христо Стефанов Тутеков; Маргарит Цеков Лишков; Венцислав Дешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение V; ДС, управление II-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-29675; работно дело IР-9024-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г.; 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията и туризма
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Узунчев; Узунов " Румен Михайлов Митов

Дата на раждане: 06.06.1944
Място на раждане: Гр. Хисаря
Румен Михайлов Митов Дата на раждане 06.06.1944 г. Място на раждане Гр. Хисаря Вербувал го служител Лейт. Николай Писанчев и и подп. А. Костадинов на 15.09.1986 г., Решение № 25/ 12.02.2007 г. 56 регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Писанчев; Дебърски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Узунчев; Узунов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 6836; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Програмист" Румен Кирилов Кунчев

Дата на раждане: 02.06.1943
Място на раждане: гр. София
Румен Кирилов Кунчев Дата на раждане 02.06.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 02.07.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Божидар Константинов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Програмист Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2510. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика от 2003 г. до 2009 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Съдържател на явочна квартира "Бор" Румен Хубенов Димитров

Дата на раждане: 01.12.1966
Място на раждане: с. Дрангово, обл. Кърджали
Румен Хубенов Димитров Дата на раждане 01.12.1966 г. Място на раждане с. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Димов Иванов на 04.10.1989 г., регистриран на 02.11.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Димов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ-РО-5ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-337 (Кж); рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 11.11.2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Хубенов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 165/ 05.10.2010 г. – Изпълнителна агенция по хидромелиорации - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Костов " Румен Георгиев Горянов

Дата на раждане: 21.02.1961
Място на раждане: Гр. Брезник
Румен Георгиев Горянов Дата на раждане 21.02.1961 г. Място на раждане Гр. Брезник Вербувал го служител Майор Захари Марков на 21.08.1989 г., регистриран на 08.09.1989 г. Ръководил го служител Майор Захари Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Областно у-е на МВР-Сф., отдел ДС, отделение Перник Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Костов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон бр. 4; лично дело ІА-1453 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Брезник, издигнат от Политическо движение „ Социалдемократи”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Румен Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.02.1962
Място на раждане: Гр. Генерал Тошево
Румен Иванов Иванов Дата на раждане 21.02.1962 г. Място на раждане Гр. Генерал Тошево Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Толбухин; РД-Толбухин Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3198/ 25.09.1987 г. е назначен за разузнавач в отделение 02-ДС; със заповед № 586/ 29.12.1987 г. е преназначен за разузнавач одел. контрараз. по турска линия; със заповед № 37/ 15.02.1989 г. е преназначен за разузнавач в КР отделение общинско Толбухин. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Хирурга " Румен Кирилов Цанков

Дата на раждане: 20.05.1954
Място на раждане: С. Топчии, обл. Разград
Румен Кирилов Цанков Дата на раждане 20.05.1954 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 Място на раждане С. Топчии, обл. Разград Вербувал го служител Майор Георги Александров Здравков на 11.02.1985 г., регистриран на 20.02.1985 г. Ръководил го служител Майор Георги Александров Здравков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хирурга Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-748 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Разград, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Румен Хубенов Димитров

Дата на раждане: 01.12.1966
Място на раждане: С. Дрангово, обл. Кърджали
Румен Хубенов Димитров Дата на раждане 01.12.1966 г. Място на раждане С. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал го служител Димитър Димов на 04.10.1989 г. Ръководил го служител Димитър Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ-РО-5ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ГЕРБ За Румен Хубенов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Василев" Румен Йорданов Йорданов

Дата на раждане: 01.05.1939
Място на раждане: гр. Шумен
Румен Йорданов Йорданов Дата на раждане 01.05.1939 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Георги Колев Шишков на 30.12.1958 г., регистриран на 10.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Георги Колев Шишков; о. р. Стоян Димитров; о. р. Янко Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел I-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Василев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39003; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Шумен, издигнат от БСП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Олег" Румен Димитров Сираков

Дата на раждане: 04.07.1952
Място на раждане: гр. Попово
Румен Димитров Сираков Дата на раждане 04.07.1952 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител лейт. Ангел Коцев Цеков на 13.06.1984 г., регистриран на 15.06.1984 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Коцев Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29897 и в работно дело IР-15634; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Ревизионната комисия на Синдикалната федерация на организации от електрониката, машиностроенето и информатиката
Решение N° 2-364
от 02.07.2014 г.
Технически университет Варна

Секретен сътрудник "Нинов" Румен Димов Йосифов

Дата на раждане: 23.02.1936
Място на раждане: гр. Варна
Румен Димов Йосифов Дата на раждане 23.02.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител регистриран на 04.02.1977 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Нинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; протокол рег. № 48/ 05.03.1990 г. за унищожаване лично и работно дело на СС "Нинов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Щатен служител "" Румен Петков Йорданов

Дата на раждане: 29.04.1954
Място на раждане: гр. София
Румен Петков Йорданов Дата на раждане 29.04.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, IV отдел; управление VI-II-I; управление VI-II-II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5720/ 18.12.1975 г. е назначен за радиоразузнавач VI ст.; със заповед № К-554/ 28.01.1983 г. е назначен за разузнавач в управление VI; със заповед № 43/ 05.09.1985 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 67/ 07.09.1988 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "АЙ СИ ЕС" ЕАД
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Кино" Румен Жечев Панайотов

Дата на раждане: 07.01.1948
Място на раждане: гр. Русе
Румен Жечев Панайотов Дата на раждане 07.01.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Митко Димитров на 08.05.1987 г., регистриран на 27.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Митко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-IV по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кино Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2982/ 31.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 8241/ 1990 г. материалите на Я/К "Кино". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите на "ДЖИПСИ ТВ" АД "ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД Проверени са 14 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ СКАРАМУШ" ЕТ Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДИЯН БОЯДЖИЕВ" ЕООД Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДОБРУДЖА КАБЕЛ" ЕООД Проверени са 10 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДОБРУДЖА СПЕКТЪР" ООД Проверени са 8 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Ачев" Румен Младенов Стоянов

Дата на раждане: 20.12.1960
Място на раждане: гр. Русе
Румен Младенов Стоянов Дата на раждане 20.12.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Илия Антонов Илиев на 27.12.1979 г., регистриран на 24.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Илия Антонов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2812 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-381 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик и директор в "ТЕМПО"АД "ТИВИ-Д" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. "ТИС - 2002" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "ТОП ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕООД Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност. "ТРАНСВИДЕОКОМ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "ТРЕЛИ" ООД Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧИСКА ПАРТИЯ" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Гочев" Румен Илиев Гунински

Дата на раждане: 08.10.1957
Място на раждане: гр. Правец
Румен Илиев Гунински Дата на раждане 08.10.1957 г. Място на раждане гр. Правец Вербувал го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин на 06.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, отделение Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36348; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Нещатен служител "" Румен Асенов Томов

Дата на раждане: 15.06.1953
Място на раждане: гр. Лом
Румен Асенов Томов Дата на раждане 15.06.1953 г. Място на раждане гр. Лом Качество Нещатен служител Структури, в които е работил РУ на МВР-Лом-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 114-з/ 28.04.1987 г. и се води на отчет от ст. лейт. Райков. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Лале" Румен Йосифов Савов

Дата на раждане: 18.08.1950
Място на раждане: с. Дондуково, обл. Монтана
Румен Йосифов Савов Дата на раждане 18.08.1950 г. Място на раждане с. Дондуково, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Йото Пешев Йотов на 12.03.1975 г., регистриран на 26.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Йото Пешев Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Лале Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване на материали по делото № III-75/1990 г. доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Дондуково от м. ноември 1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Секретен сътрудник "Економов" Румен Василев Гечев

Дата на раждане: 04.10.1956
Място на раждане: Гр. Червен бряг
Румен Василев Гечев Дата на раждане 04.10.1956 г. Място на раждане Гр. Червен бряг Вербувал го служител Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Економов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Иван" Румен Ангелов Иванов

Дата на раждане: 01.03.1959
Място на раждане: с. Черничево, обл. Кърджали
Румен Ангелов Иванов Дата на раждане 01.03.1959 г. Място на раждане с. Черничево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Ив. Трендафилов на 17.06.1985 г., регистриран на 30.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ив. Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Иван"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Благун до 02.01.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Огнян" Румен Станов Радуканов

Дата на раждане: 23.11.1952
Място на раждане: с. Бориловец, обл. Видин
Румен Станов Радуканов Дата на раждане 23.11.1952 г. Място на раждане с. Бориловец, обл. Видин Вербувал го служител Лейт. Лицини Тодоров Панов на 05.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител Лейт. Лицини Тодоров Панов; Ленчо Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, 1 граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-1256 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-895 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор Горско стопанство/ Държавно лесничейство – Белоградчик от 01.09.1987 г. до 11.04.1997 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Гочев" Румен Илиев Гунински

Дата на раждане: 08.10.1957
Място на раждане: гр. Правец
Румен Илиев Гунински Дата на раждане 08.10.1957 г. Място на раждане гр. Правец Вербувал го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин на 06.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Кап. Цветко Тодоров Катеринкин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, отделение Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гочев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36348; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Правец, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иван" Румен Иванов Мандов

Дата на раждане: 21.07.1959
Място на раждане: гр. Варна
Румен Иванов Мандов Дата на раждане 21.07.1959 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител майор Петко Иванов Русев на 21.09.1988 г., регистриран на 30.09.1988 г. Ръководил го служител майор Петко Иванов Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-846 (Вн); рег. дневник, картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "Обединена социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Иванов Мандов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иван" Румен Илиев Шинев

Дата на раждане: 02.01.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Румен Илиев Шинев Дата на раждане 02.01.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Жеко Дишев на 16.09.1981 г., регистриран на 01.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Жеко Дишев; о. р. С. Стамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1883/ 12.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 1272/ 01.03.1990 г. личното и работното дело на "Иван". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ"
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира " Аида " Румен Монев Петков

Дата на раждане: 22.08.1951
Място на раждане: Гр. Харманли
Румен Монев Петков Дата на раждане 22.08.1951 г. Място на раждане Гр. Харманли Вербувал го служител Иван Лавчев на 08.06.1985 г., регистриран на 08.07.1985 г. Ръководил го служител Иван Лавчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-08-03 Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира Решение № 35/ 27.05.2008 г. 3 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Аида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване материалите на "Аида"-дело IЯ-3734; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Анализ и сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи" от 01.04.2005г. до днес Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Проверени са 114 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Установява и обявява принадлежност за:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; секретен сътрудник "Данев" Румен Давидков Каканаков

Дата на раждане: 31.05.1945
Място на раждане: гр. София
Румен Давидков Каканаков Дата на раждане 31.05.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Христослав Маринов на 25.09.1987 г., регистриран на 13.11.1987 г.; възстановен от о. р. Христослав Маринов и регистриран в ПГУ на 14.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христослав Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Данев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а. е. 7480; предложение рег. № 5568/ 11.06.1990 г. за унищожаване на дело на СС "Данев"; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12-234/ 08.02.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB 102101-001-04/12-234/ 08.02.2010 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Секретен сътрудник "Економов" Румен Василев Гечев

Дата на раждане: 04.10.1956
Място на раждане: гр. Червен бряг
Румен Василев Гечев Дата на раждане 04.10.1956 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Економов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за народен представител в 23 МИР – София, издигнат от КП "БСП за България" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Румен Стефанов Рачев

Дата на раждане: 06.02.1953
Място на раждане: гр. Видин
Румен Стефанов Рачев Дата на раждане 06.02.1953 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Динеков на 17.10.1989 г., регистриран на 30.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Динеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-Н"Т"-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орфей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 24 МИР - София, издигнат от "АБВ - Движение 21" За Румен Стефанов Рачев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Георгиев" Румен Александров Гълев

Дата на раждане: 03.09.1957
Място на раждане: гр. София
Румен Александров Гълев Дата на раждане 03.09.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Петков на 22.04.1980 г., регистриран на 23.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1236/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор "Програмна и финансова координация на международни проекти" от 01.12.2001 г. до 25.03.2003 г. За Румен Александров Гълев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 38/ 17.06.2008 г. – Държавна агенция за бежанците Обявен с решение - № 147/ 06.07.2010 г. – МВР
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Щатен служител "" Румен Александров Гълев

Дата на раждане: 03.09.1957
Място на раждане: гр. София
Румен Александров Гълев Дата на раждане 03.09.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 636/ 22.08.1983 г. е назначен за разузнавач в VI отдел; със заповед № 257/ 01.04.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 605/ 03.08.1989 г. е изпратен на 5-месечно обучение в Разузнавателната школа на КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Директор "Програмна и финансова координация на международни проекти" от 01.12.2001 г. до 25.03.2003 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-848/ 09.05.2008 г. Обявен с решение № 38/ 17.06.2008 г. – Държавна агенция за бежанците Обявен с решение - № 147/ 06.07.2010 г. – МВР
Решение N° 2-456
от 29.01.2015 г.
Българска асоциация Спорт за всички

Щатен служител "" Румен Цанков Цветков

Дата на раждане: 28.01.1962
Място на раждане: гр. София
Румен Цанков Цветков Дата на раждане 28.01.1962 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1758/ 04.06.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-616
от 01.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Перник

Агент "Петков" Румен Григоров Казачки

Дата на раждане: 13.07.1960
Място на раждане: с. Долни Раковец, обл. Перник
Румен Григоров Казачки Дата на раждане 13.07.1960 г. Място на раждане с. Долни Раковец, обл. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Иван Николов Баймаков на 20.11.1979 г., регистриран на 29.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Николов Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание), документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-845 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-730 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в община Радомир, издигнат от ПП "Обединени земеделци" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)