Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"С*" намери 1057 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Агент "Иван" Стефан Петков Пенев

Дата на раждане: 02.11.1965
Място на раждане: с. Драганово, обл. В. Търново
Стефан Петков Пенев Дата на раждане 02.11.1965 г. Място на раждане с. Драганово, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Венелин Илиев на 24.08.1988 г., регистриран на 05.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Венелин Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на регионална служба "ВП" – Варна от 01.04.2008 г. За Стефан Петков Пенев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент; секретен сътрудник "Венцислав Арабаджиев; Венцислав" Стефан Любенов Коларов

Дата на раждане: 28.09.1943
Място на раждане: гр. Лом
Стефан Любенов Коларов Дата на раждане 28.09.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Младен Младенов на 16.08.1973 г., регистриран на 17.08.1973 г.; регистриран в ПГУ на 22.01.1985 г. Ръководил го служител о. р. Младен Младенов; о. р. Ив. Недялков; о. р. Мл. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, управление VI-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Венцислав Арабаджиев; Венцислав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5754; рег. дневник – 2 бр.; обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 911/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 71/ 25.01.1990 г. личното и работното дело на "Венцислав Арабаджиев". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Филип" Стоян Илиев Атанасов

Дата на раждане: 08.01.1946
Място на раждане: гр. София
Стоян Илиев Атанасов Дата на раждане 08.01.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Иванов Иванов на 31.05.1976 г., регистриран на 07.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Христо Иванов Иванов; лейт. Чавдар Чернев; ст. лейт. Димитър Балов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-III, СГУ на МВР-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35238; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Романистика" във Факултет по класически и нови филологии от 2003 г. до 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Илиев Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Страхил" Стоян Иванов Владимиров

Дата на раждане: 20.06.1949
Място на раждане: гр. Кюстендил
Стоян Иванов Владимиров Дата на раждане 20.06.1949 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Косю Вълков Косев на 08.06.1973 г., регистриран на 22.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Косю Вълков Косев; о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Иван Петров Нелов; о. р. Драган Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23539 и работно дело IР-8381. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кюстендил, издигнат от Партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Обявява установената и обявена с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Съдържател на явочна квартира "Светла" Светлан Вичев Андреев

Дата на раждане: 30.06.1956
Място на раждане: гр. Карнобат
Светлан Вичев Андреев Дата на раждане 30.06.1956 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител о. р. Светослав Христов на 02.10.1983 г., регистриран на 12.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Христов; о. р. Л. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светла Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Светла". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Драганов" Стефан Колев Димов

Дата на раждане: 23.10.1939
Място на раждане: с. Алваново, обл. Търговище
Стефан Колев Димов Дата на раждане 23.10.1939 г. Място на раждане с. Алваново, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Петко Христов Попадийски на 28.02.1959 г., регистриран на 24.03.1959 г. Ръководил го служител о. р. Петко Христов Попадийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Драганов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1454/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-41423. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Алваново от 17.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Сътрудник "Кралев" Стефан Костов Колев

Дата на раждане: 08.10.1938
Място на раждане: с. Кралево, обл. Търговище
Стефан Костов Колев Дата на раждане 08.10.1938 г. Място на раждане с. Кралево, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Павлов на 20.03.1985 г. Ръководил го служител кап. Павлов; ст. лейт. Георгиев; кап. Златев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Кралев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 19067; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кралево до 30.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Костов Колев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Вилчур" Стоичко Илиев Лазаров

Дата на раждане: 12.12.1947
Място на раждане: гр. Попово
Стоичко Илиев Лазаров Дата на раждане 12.12.1947 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител о. р. Георги Дим. Георгиев на 27.08.1979 г., регистриран на 05.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Дим. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вилчур Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическата картотеки, заложените картони обр. 4 и обр. 6 за "Вилчур"". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Съдържател на явочна квартира "Орхидея" Стоян Денев Ралев

Дата на раждане: 09.09.1948
Място на раждане: с. Маково, обл. Търговище
Стоян Денев Ралев Дата на раждане 09.09.1948 г. Място на раждане с. Маково, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Ангел Стефанов на 27.04.1987 г., регистриран на 29.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление І. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Орхидея Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с искане да се унищожи делото на "Орхидея". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС до 29.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Боянов" Стоян Динев Станчев

Дата на раждане: 26.05.1949
Място на раждане: с. Полско Пъдарево, обл. Сливен
Стоян Динев Станчев Дата на раждане 26.05.1949 г. Място на раждане с. Полско Пъдарево, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Стефан Христов на 02.11.1978 г., регистриран на 21.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-548 (Тщ); протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-955 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г.; Общински съветник от 27.02.1997 г. до 02.11.1999 г.; Зам. кмет на община Търговище от 10.03.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-647/ 10.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-187
от 05.06.2013 г.
община Елена

Агент "Иванов" Сабри Османов Адемов

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: с. Стрелци, обл. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Съдържател на явочна квартира "Бъкстон" Стефан Бранков Тошев

Дата на раждане: 15.05.1934
Място на раждане: с. Желява, област София
Стефан Бранков Тошев Дата на раждане 15.05.1934 г. Място на раждане с. Желява, област София Вербувал го служител о. р. Дим. Бързилов на 04.06.1979 г., регистриран на 19.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Дим. Бързилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-III, управление IV-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бъкстон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1440/ 14.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на "Бъкстон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от м. май 1991 г. до м. април 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Бранков Тошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-318
от 24.02.2014 г.
Висшия дисциплинарен съд

Съдържател на явочна квартира "Дунав" Стоянка Петрова Минкова-Дряновска

Дата на раждане: 10.04.1946
Място на раждане: с. Топчии, обл. Разград
Стоянка Петрова Минкова-Дряновска Дата на раждане 10.04.1946 г. Място на раждане с. Топчии, обл. Разград Вербувал я служител о. р. Георги Колев на 15.01.1984 г., регистрирана на 31.01.1984 г. Ръководил я служител о. р. Георги Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2204/ 10.05.1990 г. за изключване Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член от 2004 г. до 2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Съдържател на явочна квартира "Чайка" Стойчо Анастасов Стоянов

Дата на раждане: 27.10.1945
Място на раждане: гр. Бяла
Стойчо Анастасов Стоянов Дата на раждане 27.10.1945 г. Място на раждане гр. Бяла Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 13.11.1977 г., регистриран на 25.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-485 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Перун" Стефчо Благоев Борисов

Дата на раждане: 12.05.1964
Място на раждане: гр. Лом
Стефчо Благоев Борисов Дата на раждане 12.05.1964 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Митко Ж. Митев на 11.10.1986 г., регистриран на 29.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Митко Ж. Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС-отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Перун Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 4 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от МК "Единство" За Стефчо Благоев Борисов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-483/ 01.04.2015 г. – община Лом Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Щатен служител "" Стойчо Стоянов Иванов

Дата на раждане: 23.08.1951
Място на раждане: гр. София
Стойчо Стоянов Иванов Дата на раждане 23.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4272/ 23.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 94/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 141/ 02.09.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2244/ 11.06.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс във ВСШ на КГБ-СССР; със заповед № 120/ 03.06.1985 г. е преназначен за инспектор. Кандидат за общински съветник в община Чипровци, издигнат от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП)" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 328
от 14.03.2012
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Съдържател на явочна квартира "Канал" Светозар Пенев Тянков

Дата на раждане: 02.11.1937
Място на раждане: гр. Чирпан
Светозар Пенев Тянков Дата на раждане 02.11.1937 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 10.11.1987 г., регистриран на 11.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВр-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Канал Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-312 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор на ВИЗВМ от 1993 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Доверено лице; Агент "Чайка" Светлана Харизанова Йосифова

Дата на раждане: 19.01.1957
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Светлана Харизанова Йосифова Дата на раждане 19.01.1957 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал я служител ст. лейт. Иван Димитров Миланов на 06.11.1985 г., регистрирана на 19.11.1985 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Чайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1428 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Омуртаг, издигната от ПП "Ред, законност и справедливост" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светлана Харизанова Йосифова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Кирилов (Кирил)" Симеон Желев Димитров

Дата на раждане: 25.06.1950
Място на раждане: гр. Търговище
Симеон Желев Димитров Дата на раждане 25.06.1950 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал го служител о. р. Иван Митев на 17.01.1969 г., регистриран на 28.01.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван Митев; о. р. Кръстю Драганов; о. р. Стойчо Стоев; о. р. Стоян Димов; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - III армия-5, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов (Кирил) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24658 и работно дело IР-9576. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Търговище, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Стою Стефанов Цеков

Дата на раждане: 16.03.1939
Място на раждане: с. Малка Черковна, обл. Търговище
Стою Стефанов Цеков Дата на раждане 16.03.1939 г. Място на раждане с. Малка Черковна, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Ангел Стефанов на 10.06.1985 г., регистриран на 19.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Антоново, издигнат от Българската левица Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Кемал; Томов" Сали Ахмед Таироглу

Дата на раждане: 11.07.1957
Място на раждане: с. Ботурче, обл. Хасково
Сали Ахмед Таироглу Дата на раждане 11.07.1957 г. Място на раждане с. Ботурче, обл. Хасково Вербувал го служител НОР Димитър Александров на 17.10.1984 г., регистриран на 29.10.1984 г. Ръководил го служител НОР Димитър Александров; о. р. Христо Тютюнджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кемал; Томов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го НОР, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2281 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кобилино от м. ноември 1991 г. до 2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сали Ахмед Таироглу към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Симеон" Салиф Рамадан Халилолу

Дата на раждане: 12.04.1961
Място на раждане: гр. Хасково
Салиф Рамадан Халилолу Дата на раждане 12.04.1961 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Антон Андонов на 19.11.1987 г., регистриран на 11.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Антон Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 72/ 23.03.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Симеон"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване материалите на "Симеон". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Розино от 1997 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-795
от 13.12.2016 г.
община Самоков

Агент "Рилски" Спас Георгиев Туджарски

Дата на раждане: 03.05.1934
Място на раждане: с. Говедарци, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Липенски" Сабри Хасанов Хюсеинов

Дата на раждане: 20.05.1950
Място на раждане: с. Липник, обл. Разград
Сабри Хасанов Хюсеинов Дата на раждане 20.05.1950 г. Място на раждане с. Липник, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Камен Русинов Дончев на 08.05.1984 г., регистриран на 16.05.1984 г. Ръководил го служител лейт. Камен Русинов Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Разград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Липенски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело I A 861 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Липник до 15.10.1991 г. Кмет на кметство Липник от 29.10.1999 г. до 29.09.2003 г. Кмет на кметство Липник от 06.11.2003 г. до 11.10.2007 г. Кмет на кметство Липник от 09.11.2007 г. до 23.10.2011 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Траян" Стефан Иванов Цонев

Дата на раждане: 20.02.1949
Място на раждане: с. Раковски, обл. Разград
Стефан Иванов Цонев Дата на раждане 20.02.1949 г. Място на раждане с. Раковски, обл. Разград Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Якимов Якимов на 13.12.1988 г., регистриран на 20.12.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Якимов Якимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Разград – ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Траян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA – 555 (Рз) МФ; протокол рег. № 557/ 01.03.1990 г. за унищожаване материалите на "Траян"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Раковски от 29.10.1999 г. до 29.09.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-574/ 11.11.2015 г. – община Лозница Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Стефан Пенчев Пенчев

Дата на раждане: 29.07.1949
Място на раждане: с. Юпер, обл. Разград
Стефан Пенчев Пенчев Дата на раждане 29.07.1949 г. Място на раждане с. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 27.10.1977 г., регистриран на 14.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 957/ 07.05.1990 г. за унищожаване дело IЯ-199 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Нарцис" Стоян Колев Минков

Дата на раждане: 06.02.1930
Място на раждане: гр. Шумен
Стоян Колев Минков Дата на раждане 06.02.1930 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Митко Николов на 24.06.1980 г., регистриран на 02.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-150 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Агент "Станчо" Северин Шаламанов Хаджиев

Дата на раждане: 18.04.1960
Място на раждане: гр. Две могили
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Резидент "Йонев" Станимир Стоянов Станев

Дата на раждане: 15.06.1948
Място на раждане: гр. Севлиево
Станимир Стоянов Станев Дата на раждане 15.06.1948 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител кап. Бончо Стефанов Бонев на 13.11.1978 г., регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител кап. Бончо Стефанов Бонев; о. р. Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Йонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1078; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 29.05.2008 г. Ръководител на катедра Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Станимир Стоянов Станев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент "Христов" Стефан Иванов Хърков

Дата на раждане: 08.07.1958
Място на раждане: гр. Ямбол
Стефан Иванов Хърков Дата на раждане 08.07.1958 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Тодор Хубчев на 12.11.1985 г., регистриран на 18.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Хубчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1213 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-824 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 22.02.2007 г.
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Съдържател на явочна квартира "Плиска" Стоян Витлянов Стоянов

Дата на раждане: 03.02.1947
Място на раждане: с. Марково, обл. Шумен
Стоян Витлянов Стоянов Дата на раждане 03.02.1947 г. Място на раждане с. Марково, обл. Шумен Вербувал го служител лейт. Румен Хр. Славов на 27.01.1982 г. Ръководил го служител лейт. Румен Хр. Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Шумен Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Плиска Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; протокол за унищожаване документите на Я/К "Плиска". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 08.07.2008 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 2-1064
от 26.09.2017 г.
Българска федерация по модерен петобой

Агент "Лъки" Симеон Кръстев Монев

Дата на раждане: 10.07.1957
Място на раждане: гр. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Сътрудник "Ламбов" Стоян Койнов Йорданов

Дата на раждане: 27.10.1959
Място на раждане: гр. Каварна
Стоян Койнов Йорданов Дата на раждане 27.10.1959 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов на 23.02.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Гаврилов Сертов; кап. Михаил Кесяков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ламбов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 17576; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 09.11.2003 г. до 07.01.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент; осведомител "Пасков" Стефан Димитров Урумов

Дата на раждане: 20.05.1950
Място на раждане: гр. Сливен
Стефан Димитров Урумов Дата на раждане 20.05.1950 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Делчо Иванов Владимиров на 25.12.1968 г., регистриран на 31.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Делчо Иванов Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I армия-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Пасков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-9 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-33 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-508
от 19.05.2015 г.
община Септември

Агент "Морозов" Стоян Янков Петров

Дата на раждане: 27.03.1942
Място на раждане: гр. Септември
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доброволен сътрудник; секретен сътрудник "Атанас" Сашо Асенов Спасов

Дата на раждане: 22.01.1936
Място на раждане: с. Воднянци, обл. Видин
Сашо Асенов Спасов Дата на раждане 22.01.1936 г. Място на раждане с. Воднянци, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Стойчев Илиев на 12.05.1967 г., регистриран на 16.05.1967 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Стойчев Илиев; о. р. Герхард Райчев; кап. Иван Делибалюв; о. р. Величко Илчев Иванов; майор Александър Борисов Иванов; о. р. Ангел Георгиев Димитров; о. р. Георги Малчев; подп. Димитър Кендименов; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Иван Коцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доброволен сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Атанас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6874 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 20.12.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Сашо Асенов Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Велин" Светломир Велев Баев

Дата на раждане: 19.03.1947
Място на раждане: гр. Бургас
Светломир Велев Баев Дата на раждане 19.03.1947 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев на 17.08.1983 г., регистриран на 26.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Тодоров Георгиев; о. р. Стоян Бакалов; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI, III, I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Велин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7033 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 11.02.1991 г. до 30.11.1991 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/ 12-2093/ 28.10.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Сивил" Свилен Иванов Илиев

Дата на раждане: 03.06.1957
Място на раждане: гр. София
Свилен Иванов Илиев Дата на раждане 03.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров на 25.10.1983 г., регистриран на 04.11.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Стоянов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сивил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37252; работно дело IР-18012. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.09.2006 г. до 04.10.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Свилен Иванов Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Гетев (Гетов)" Свилен Илиев Божанов

Дата на раждане: 15.08.1954
Място на раждане: гр. Варна
Свилен Илиев Божанов Дата на раждане 15.08.1954 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Г. Чолаков на 15.04.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Г. Чолаков; о. р. Тодор Ялъмов; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Гетев (Гетов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 19.01.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Сергей Стойнев Тасев

Дата на раждане: 23.03.1961
Място на раждане: Руска федерация
Сергей Стойнев (Стойнев) Тасев Дата на раждане 23.03.1961 г. Място на раждане Руска федерация Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.03.2006 г. до 15.07.2009 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Свилен" Стефан Борисов Наумов

Дата на раждане: 12.07.1945
Място на раждане: гр. София
Стефан Борисов Наумов Дата на раждане 12.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 24.04.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Руси Гочев Шопов; майор Колю Михалев; майор Георги Новев; кап. Марин Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVII, IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Свилен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4037; протокол рег. № 4347/ 27.04.1990 г. за отделяне за унищожаване секретни документи от делото на "Свилен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 31.05.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Борисов Наумов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Николай" Стефан Николов Апостолов

Дата на раждане: 01.06.1945
Място на раждане: гр. София
Стефан Николов Апостолов Дата на раждане 01.06.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 11.12.1978 г., регистриран на 13.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36878. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Николов Апостолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Иванов" Стефан Христов Генев

Дата на раждане: 09.01.1945
Място на раждане: с. Сушево, обл. Разград
Стефан Христов Генев Дата на раждане 09.01.1945 г. Място на раждане с. Сушево, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Сава Илиев Ханджиев на 25.05.1965 г., регистриран на 05.06.1965 г. Ръководил го служител о. р. Сава Илиев Ханджиев; о. р. Николай Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III армия-IV, управление III-III армия-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3483-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.06.1990 г. до 01.10.1991 г.
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Стефан Михайлов Стефанов

Дата на раждане: 06.12.1939
Място на раждане: с. Стефан Стамболово, обл. Велико Търново
Стефан Михайлов Стефанов Дата на раждане 06.12.1939 г. Място на раждане с. Стефан Стамболово, обл. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Велико Търново Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-880/ 20.02.1981 г. е назначен за н-к отдел следствен; със заповед № 4452/ 12.10.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в ОСлС-Велико Търново
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Братовчеда" Сергей Владимиров Джоканов

Дата на раждане: 10.09.1952
Място на раждане: гр. Лом
Сергей Владимиров Джоканов Дата на раждане 10.09.1952 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Захари Петков на 09.11.1982 г., регистриран на 02.12.1982 г.; възстановен от о. р. Александър Савов на 09.11.1987 г. и регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Захари Петков; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І, управление VІ-І-VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Братовчеда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-14736; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на агент "Братовчеда". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 10.03.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Колев" Стоян Христов Бакалов

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Христов Бакалов Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Владимир Георгиев Каменов на 19.12.1979 г., регистриран на 05.01.1980 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Георгиев Каменов; о. р. Атанасов; о. р. Христов; о. р. Илия Николов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово по линия на ВГУ и на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2282 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Христов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Щатен служител "" Сергей Аврамов Наков

Дата на раждане: 29.01.1964
Място на раждане: гр. Шумен
Сергей Аврамов Наков Дата на раждане 29.01.1964 г. Място на раждане гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3616/ 19.09.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на МБ в митница Аерогара от 01.05.2009 г. до 31.10.2009 г. и от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Платонич" Сергей Георгиев Марценков

Дата на раждане: 16.01.1950
Място на раждане: гр. Белица
Сергей Георгиев Марценков Дата на раждане 16.01.1950 г. Място на раждане гр. Белица Вербувал го служител кап. Николай Ник. Господинов на 24.08.1987 г., регистриран на 04.09.1987 г. Ръководил го служител кап. Николай Ник. Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Платонич Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-667 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на клон/ МП в митница Варна от 01.01.1998 г. Н-к на митница Варна от 01.10.2001 г. до 30.11.2001 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Виктор" Сергей Първанов Генадиев

Дата на раждане: 01.07.1960
Място на раждане: гр. Лом
Сергей Първанов Генадиев Дата на раждане 01.07.1960 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Георги Илиев Георгиев на 15.04.1980 г., регистриран на 04.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Илиев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.06.2003 г. За Сергей Първанов Генадиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Сергей Първанов Генадиев

Дата на раждане: 01.07.1960
Място на раждане: гр. Лом
Сергей Първанов Генадиев Дата на раждане 01.07.1960 г. Място на раждане гр. Лом Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 0356/ 02.10.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.06.2003 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Сергей Стойнев Тасев

Дата на раждане: 23.03.1961
Място на раждане: Руска федерация
Сергей Стойнев Тасев Дата на раждане 23.03.1961 г. Място на раждане Руска федерация Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.06.1999 г. до 07.06.2000 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Сергей Федеев Луканов

Дата на раждане: 23.04.1957
Място на раждане: гр. Ямбол
Сергей Федеев Луканов Дата на раждане 23.04.1957 г. Място на раждане гр. Ямбол Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3628/ 26.09.1985 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция до 01.11.2002 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Пеев" Стоян Михайлов Балабанов

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: гр. Угърчин
Стоян Михайлов Балабанов Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане гр. Угърчин Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 24.01.1984 г., регистриран на 06.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов; о. р. Стефан Анг. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.08.2008 г. За Стоян Михайлов Балабанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Диню" Стоян Желязков Даскалов

Дата на раждане: 10.01.1950
Място на раждане: с. Скалица, обл. Ямбол
Стоян Желязков Даскалов Дата на раждане 10.01.1950 г. Място на раждане с. Скалица, обл. Ямбол Вербувал го служител майор Коста Кръстев Маринов на 23.09.1986 г., регистриран на 03.10.1986 г. Ръководил го служител майор Коста Кръстев Маринов; о. р. П. Ангелов; о. р. Н. Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Диню Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1242 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Желязков Даскалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Юлиян" Стефан Йосифов Гецов

Дата на раждане: 18.02.1956
Място на раждане: Гр. Свищов
Стефан Йосифов Гецов Дата на раждане 18.02.1956 г. Място на раждане Гр. Свищов Вербувал го служител о. р. Иван Моянов на 05.02.1975 г., регистриран на 11.02.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Моянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юлиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 11-и ИР-Ловеч За Стефан Йосифов Гецов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Решението за Стефан Йосифов Гецов, с което се установява принадлежност към органите по чл. 1 в качеството му на агент с псевдоним "Юлиян", се постановява при условията на чл. 28 от закона.
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Монте" Сергей Сидеров Соколов

Дата на раждане: 09.03.1957
Място на раждане: с. Единаковци, обл. Шумен
Сергей Сидеров Соколов Дата на раждане 09.03.1957 г. Място на раждане с. Единаковци, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Цветан Тодоров Николов на 03.02.1981 г., регистриран на 06.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цветан Тодоров Николов; о. р. Исай Исаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Монте Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-534 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 - 9 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сергей Сидеров Соколов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Павел" Стоян Кирилов Ванков

Дата на раждане: 30.10.1944
Място на раждане: гр. Видин
Стоян Кирилов Ванков Дата на раждане 30.10.1944 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Куцар Петров Иванов на 15.11.1963 г., регистриран на 10.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Куцар Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за кмет на кметство Рупци, общ. Видин, издигнат от ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" За Стоян Кирилов Ванков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Доверено лице "" Стоян Нешков Бончев

Дата на раждане: 28.09.1959
Място на раждане: гр. Тервел
Стоян Нешков Бончев Дата на раждане 28.09.1959 г. Място на раждане гр. Тервел Вербувал го служител о. р. Живко Димов Ставрев през м. август 1988 г. Ръководил го служител о. р. Живко Димов Ставрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Добрич-ДС-Тервел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице Псевдоними Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 9 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Кочмар, общ. Тервел, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Стоян Нешков Бончев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Сергей Запрянов Хубчев

Дата на раждане: 30.10.1961
Място на раждане: гр. Бургас
Сергей Запрянов Хубчев Дата на раждане 30.10.1961 г. Място на раждане гр. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1018/ 08.04.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 24.09.2009 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Сергей Костадинов Кацаров

Дата на раждане: 19.09.1964
Място на раждане: гр. София
Сергей Костадинов Кацаров Дата на раждане 19.09.1964 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3148/ 23.09.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 05.06.2001 г. до 31.08.2006 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Сергей Младенов Петков

Дата на раждане: 19.03.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Сергей Младенов Петков Дата на раждане 19.03.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 7/ 14.01.1982 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 178/ 18.07.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 99/ 16.06.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 166/ 11.11.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РУС от 01.09.2006 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Сергей Николов Мишовски

Дата на раждане: 12.08.1959
Място на раждане: гр. Кърджали
Сергей Николов Мишовски Дата на раждане 12.08.1959 г. Място на раждане гр. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 57/ 22.05.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 20.05.1997 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Сергей Тодоров Боровански

Дата на раждане: 22.06.1955
Място на раждане: гр. Видин
Сергей Тодоров Боровански Дата на раждане 22.06.1955 г. Място на раждане гр. Видин Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково-ДС; ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4074/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1722/ 15.05.1980 г. е преназначен за разузнавач в отдел II; със заповед № 37/ 03.03.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 10.12.1999 г.
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Сергей Тодоров Томов

Дата на раждане: 13.08.1951
Място на раждане: гр. София
Сергей Тодоров Томов Дата на раждане 13.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 694/ 28.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 44/ 30.03.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 338/ 29.12.1983 г. е преназначен за разузнавач във ВГУ; със заповед № 125/ 28.05.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 184/ 26.08.1986 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 28.04.1995 г. до 13.10.1997 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Щатен служител "" Сергей Тодоров Стефанов

Дата на раждане: 04.05.1958
Място на раждане: гр. Монтана
Сергей Тодоров Стефанов Дата на раждане 04.05.1958 г. Място на раждане гр. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 348/ 01.02.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 193/ 28.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник „ЕДИКО” ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Калоянов" Сергей Георгиев Зайранов

Дата на раждане: 13.02.1952
Място на раждане: гр. Свищов
Сергей Георгиев Зайранов Дата на раждане 13.02.1952 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител о. р. Добри Бинев на 06.06.1979 г., регистриран на 03.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Добри Бинев; о. р. Димитър Ников; о. р. Валентин Калчев; о. р. Васил Келеведжиев; о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на "Калоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Партия "АТАКА" във 2-и МИР-Бургас Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-191
от 11.06.2013 г.
община Велико Търново

Съдържател на явочна квартира "Янтра" Сергей Стойков Данчев

Дата на раждане: 02.04.1950
Място на раждане: гр. Плевен
Сергей Стойков Данчев Дата на раждане 02.04.1950 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Телбис на 16.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Телбис Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Янтра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Янтра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Иглика" Стоян Стоев Тушинов

Дата на раждане: 09.07.1945
Място на раждане: Гр. Петрич
Стоян Стоев Тушинов Дата на раждане 09.07.1945 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Калин Андреев на 03.04.1980 г., регистриран на 18.04.1980 г. Ръководил го служител Калин Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Първомай от 13.06.1994 г. За Стоян Стоев Тушинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Виктор" Сергей Федев Чаушев

Дата на раждане: 13.05.1957
Място на раждане: с. Любча, обл. Смолян
Сергей Федев Чаушев Дата на раждане 13.05.1957 г. Място на раждане с. Любча, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Георгиев на 11.03.1981 г., регистриран на 10.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Георгиев; кап. Васил Илиев Паев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2037 (См), в работно дело IР-1474 (См) и в работно дело IР-12323; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Съвета на директорите на Девинска търговска банка от 24.08.1992 г. до 24.06.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сергей Федев Чаушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Велко" Стоян Димитров Щърбаков

Дата на раждане: 25.08.1947
Място на раждане: с. Генерал Колево, обл. Варна
Стоян Димитров Щърбаков Дата на раждане 25.08.1947 г. Място на раждане с. Генерал Колево, обл. Варна Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Георгиев на 28.03.1988 г., регистриран на 05.04.1988 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1144 (Вн) и в работно дело IР-594 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител в Транспортна банка до 09.06.1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Димитров Щърбаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Нещатен служител "" Сергей Иванов Петров

Дата на раждане: 05.11.1953
Място на раждане: гр. Стара Загора
Сергей Иванов Петров Дата на раждане 05.11.1953 г. Място на раждане гр. Стара Загора Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 54/ 27.07.1988 г. и се води на отчет от кап. Калдамуков. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 23.10.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Резидент "Владимиров" Стоян Денев Стоянов

Дата на раждане: 14.04.1955
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Стоян Денев Стоянов Дата на раждане 14.04.1955 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител кап. лейт. Николай Димитров Плешков на 03.04.1986 г., регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител кап. лейт. Николай Димитров Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-704; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна, издигнат от партия "НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Денев Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Хари" Сергей Емилов Асенов

Дата на раждане: 21.03.1964
Място на раждане: гр. Омуртаг
Сергей Емилов Асенов Дата на раждане 21.03.1964 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител лейт. Иван Николов Еремиев на 06.04.1983 г., регистриран на 19.04.1983 г. Ръководил го служител лейт. Иван Николов Еремиев; о. р. Луко Цветков Илиев; о. р. Емил Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-V-VІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-954 (Тщ) и в работно дело ІР-12893; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-547 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.11.1995 г. до 04.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 32
от 18.03.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Щатен служител "" Стефан Йосифов Гецов

Дата на раждане: 18.02.1956
Място на раждане: Гр. Свищов
Стефан Йосифов Гецов Дата на раждане 18.02.1956 г. Място на раждане Гр. Свищов Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3152/ 29.06.1990 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 282/ 13.06.1991 г. е преназначен за главен следовател. Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ПП „БДНИ за Единство” Забележка: Документите за Никола Проданов Маджаров и за Стефан Йосифов Гецов са издирени от Комисията след обявяване решенията за регистрираните кандидати за кметове и общински съветници - местни избори – 2007 г. Решение № 32 / 18.03.2008 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 32 / 18.03.2008 г. 3
Решение N° 2-553
от 14.09.2015 г.
община Лъки

Агент "Здравко" Сергей Лисов Лисов

Дата на раждане: 14.01.1959
Място на раждане: с. Джурково, обл. Пловдив
Сергей Лисов Лисов Дата на раждане 14.01.1959 г. Място на раждане с. Джурково, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Илко Сивкин на 01.12.1989 г., регистриран на 11.12.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илко Сивкин; ст. лейт. Кр. Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Асеновград по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-551 (Пд); рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Здравец от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сергей Лисов Лисов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Симсон" Стоян Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 20.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Стоян Стефанов Стоянов Дата на раждане 20.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. П. Павлов на 27.01.1981 г., регистриран на 30.01.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. П. Павлов; о. р. Огнян Филипов; о. р. Стоян Стефанов Стоянов; лейт. Емил Минков; о. р. Личко Личев; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Симсон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5033; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ от 24.02.1993 г. до 01.12.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Антонов" Стоян Димов Джамбазов

Дата на раждане: 24.02.1948
Място на раждане: гр. Добрич
Стоян Димов Джамбазов Дата на раждане 24.02.1948 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител лейт. Тошо Петков Тотев на 16.01.1976 г., регистриран на 21.01.1976 г. Ръководил го служител лейт. Тошо Петков Тотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-532 (Шн); протокол рег. № С 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-735 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Секретар на ВрИК от 01.10.1990 г. до 13.10.1991 г.; Зам. кмет на община Шумен от 29.10.1991 г. до 07.12.1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Димов Джамбазов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Нещатен служител "" Сергей Иванов Петров

Дата на раждане: 05.11.1953
Място на раждане: гр. Стара Загора
Сергей Иванов Петров Дата на раждане 05.11.1953 г. Място на раждане гр. Стара Загора Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 54/ 27.07.1988 г. и се води на отчет от кап. Калдамуков. Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Стара Загора от 08.09.2005 г. до 08.05.2008 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Щатен служител "" Сергей Стойнев Тасев

Дата на раждане: 23.03.1961
Място на раждане: Руска федерация
Сергей Стойнев Тасев Дата на раждане 23.03.1961 г. Място на раждане Руска федерация Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-012/ 02.08.1988 г. е назначен за разузнавач VI степен. Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ посолството в Тел Авив от 15.01.2004 г. до 30.06.2004 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Тони" Стоян Анатолиев Тончев

Дата на раждане: 28.03.1959
Място на раждане: гр. София
Стоян Анатолиев Тончев Дата на раждане 28.03.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.04.1985 г., регистриран на 04.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ – "ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37506. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ генералното консулство в Ню Йорк от 01.01.2000 г. до 01.11.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Анатолиев Тончев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Сътрудник "Рангел; Раковски" Стоян Стойчев Танчев

Дата на раждане: 03.05.1932
Място на раждане: с. Тополи дол, обл. Пазарджик
Стоян Стойчев Танчев Дата на раждане 03.05.1932 г. Място на раждане с. Тополи дол, обл. Пазарджик Вербувал го служител полк. Петър Бъчваров на 03.10.1980 г. Ръководил го служител полк. Петър Бъчваров; полк. Дойчински; подп. Георги Петров Тачев; полк. Георги Йорданов Сотиров; полк. Борис Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Рангел; Раковски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13850; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Ръководител катедра до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Стойчев Танчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Агент "Стоян" Сергей Желев Саръмов

Дата на раждане: 16.10.1948
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Сергей Желев Саръмов Дата на раждане 16.10.1948 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител майор Христо Стефанов Тутеков на 23.11.1989 г., регистриран на 05.12.1989 г. Ръководил го служител Подп. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел 08, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34560; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1369/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор от 15.03.2006 до 19.06.2006 Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1369/ 02.06.2008 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Щатен служител "" Стефан Йосифов Гецов

Дата на раждане: 18.02.1956
Място на раждане: Гр.Свищов, обл.Велико Търново
Стефан Йосифов Гецов Дата на раждане 18.02.1956 г. Място на раждане Гр.Свищов, обл.Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-гр.Ловеч; ГСУ-Ловеч Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Документи, свързани с кариерното му развитие -със заповед № 282/13.06.1991 г. e назначен на длъжност „Главен следовател” - Ловеч Кандидат за кмет на общ. Ловеч, издигнат от „ Българско Движение Национален Идеал За Единство” За Стефан Йосифов Гецов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Щатен служител "" Сергей Тодоров Стефанов

Дата на раждане: 04.05.1958
Място на раждане: гр. Монтана
Сергей Тодоров Стефанов Дата на раждане 04.05.1958 г. Място на раждане гр. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 348/ 01.02.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 193/ 28.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Антон " Сергей Недялков Недялков

Дата на раждане: 04.03.1956
Място на раждане: Руска федерация
Сергей Недялков Недялков Дата на раждане 04.03.1956 г. Място на раждане Руска федерация Вербувал го служител Лейт. Владимир Милков Тодоров, регистриран на 10.12.1987 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Милков Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-168 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Обединен блок на труда
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калоянов" Сергей Георгиев Зайранов

Дата на раждане: 13.02.1952
Място на раждане: гр. Свищов
Сергей Георгиев Зайранов Дата на раждане 13.02.1952 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител о. р. Добри Бинев на 06.06.1979 г., регистриран на 03.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Добри Бинев; о. р. Димитър Ников; о. р. Валентин Калчев; о. р. Васил Келеведжиев; о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на "Калоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Бургас, издигнат от Атака Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Панов" Стоян Димитров Тонев

Дата на раждане: 08.06.1950
Място на раждане: гр. Средец
Стоян Димитров Тонев Дата на раждане 08.06.1950 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител ст. лейт. Янчо Михов Михов на 21.03.1988 г., регистриран на 05.04.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Янчо Михов Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Панов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1267 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Средец, издигнат от ПП "АТАКА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Димитров Тонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Круглов" Стоян Згуров Стоянов

Дата на раждане: 03.09.1949
Място на раждане: гр. Средец
Стоян Згуров Стоянов Дата на раждане 03.09.1949 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител лейт. Валентин Димитров Калчев на 12.09.1980 г., регистриран на 01.10.1980 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Димитров Калчев; о. р. Васил Келеведжиев; о. р. Иван Ст. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Круглов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1451; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Средец, издигнат от ПП "АТАКА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Згуров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Морозов" Стоян Янков Петров

Дата на раждане: 27.03.1942
Място на раждане: гр. Септември
Стоян Янков Петров Дата на раждане 27.03.1942 г. Място на раждане гр. Септември Вербувал го служител о. р. Филип Тотляков на 04.09.1987 г., регистриран на 14.09.1987 г. Ръководил го служител о. р. Филип Тотляков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Морозов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-28/ 20.03.1990 г. за унищожаване секретните документи на "Морозов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Септември, издигнат от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Янков Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Антонов" Сергей Киров Ангелов

Дата на раждане: 20.06.1953
Място на раждане: гр. Бургас
Сергей Киров Ангелов Дата на раждане 20.06.1953 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Красимир Капурдов на 17.04.1985 г., регистриран на 29.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Капурдов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на "Антонов". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "МАРИНЕКС" ООД, гр. Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Стоян" Сергей Желев Саръмов

Дата на раждане: 16.10.1948
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Сергей Желев Саръмов Дата на раждане 16.10.1948 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител майор Христо Стефанов Тутеков на 23.11.1989 г., регистриран на 05.12.1989 г. Ръководил го служител Подп. Христо Стефанов Тутеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отдел 08, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-34560; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1369/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.2000 г. до 01.04.2005 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1369/ 02.06.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране на съобщенията - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Сергей Кирилов Миланов

Дата на раждане: 20.03.1959
Място на раждане: гр. София
Сергей Кирилов Миланов Дата на раждане 20.03.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1430/ 27.05.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Експерт
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Александър" Сергей Христов Иванов

Дата на раждане: 03.07.1969
Място на раждане: гр. Бургас
Сергей Христов Иванов Дата на раждане 03.07.1969 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Милчо Милев на 13.06.1986 г., регистриран на 19.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1723/ 30.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 212/ 22.03.1990 г. за унищожаване личното дело на аг. "Александър"; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1824 на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Емил" Сергей Цветанов Димитров

Дата на раждане: 17.01.1961
Място на раждане: гр. Омуртаг
Сергей Цветанов Димитров Дата на раждане 17.01.1961 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител ст. лейт. Васил Георгиев Моканов на 22.10.1987 г., регистриран на 29.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Георгиев Моканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1302 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Калоянов" Сергей Георгиев Зайранов

Дата на раждане: 13.02.1952
Място на раждане: гр. Свищов
Сергей Георгиев Зайранов Дата на раждане 13.02.1952 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител о. р. Добри Бинев на 06.06.1979 г., регистриран на 03.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Добри Бинев; о. р. Димитър Ников; о. р. Валентин Калчев; о. р. Васил Келеведжиев; о. р. Иван Стоянов Иванов; о. р. Гутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване материалите на "Калоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "АТАКА" във 2-и МИР-Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Марин; Андрей" Стоян Недков Георгиев

Дата на раждане: 17.11.1941
Място на раждане: с. Манастир, обл. Варна
Стоян Недков Георгиев Дата на раждане 17.11.1941 г. Място на раждане с. Манастир, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов Владев на 25.09.1969 г., регистриран на 01.10.1969 г.; кап. Красимир Евтимов на 20.04.1977 г. регистриран в ПГУ на 30.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Владев; кап. Красимир Евтимов; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Колю Борисов; о. р. Стойко Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Марин; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IО-182 (Вн) МФ и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4387; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-980 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Николов" Стоян Станков Генков

Дата на раждане: 20.08.1953
Място на раждане: с. Факия, обл. Бургас
Стоян Станков Генков Дата на раждане 20.08.1953 г. Място на раждане с. Факия, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Стефан Вълков Стефанов на 19.12.1977 г., регистриран на 09.01.1978 г. Ръководил го служител кап. Стефан Вълков Стефанов; о. р. Валентин Калчев; о. р. Емилиян Козловски; о. р. Димитър Милков; о. р. Олег Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-II, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1128; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаба на НАТО "Скопие" в Офис на НАТО в Скопие, Македония от 25.11.2007 г. до 30.04.2009 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Станков Генков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Северин" Сергей Кръстев Кръстев

Дата на раждане: 21.12.1960
Място на раждане: с. Гаганица, обл. Монтана
Сергей Кръстев Кръстев Дата на раждане 21.12.1960 г. Място на раждане с. Гаганица, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Христо Михайлов на 23.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Христо Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-II по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Северин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2625/ 21.06.1990 г. за определяне за унищожаване с протокол № 80/ 12.04.1990 г. делата на аг. "Северин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1084
от 10.10.2017
Приватизирани предприятия-Стара Загора

Нещатен служител "" Сергей Иванов Петров

Дата на раждане: 05.11.1953
Място на раждане: гр. Стара Загора
Сергей Иванов Петров Дата на раждане 05.11.1953 г. Място на раждане гр. Стара Загора Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 54/ 27.07.1988 г. и се води на отчет от кап. Калдамуков. Член на Управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма-предмет на договор за приватизационна продажба – "САМАРА-ХС" ЕАД   Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-897/ 28.03.2017 г. – община Стара Загора     Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)