Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Т*" намери 451 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 144
от 22.06.2010
Служба Военна полиция

Щатен служител "" Теодор Георгиев Чолев

Дата на раждане: 06.10.1961
Място на раждане: гр. Казанлък
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Осведомител; Агент "Божана" Татяна Стойчева Стойчева

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: гр. Шумен
Татяна Стойчева Стойчева Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал я служител кап. Георги Димитров Танев и подп. Димитър В. Огнянов на 16.03.1971 г., регистрирана на 08.04.1971 г. Ръководил я служител кап. Георги Димитров Танев; лейт. Ботьо Любенов Гелев; майор Благой Борисов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХIV-I, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Божана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-27632 и в работно дело IР-13073 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Англицистика и американистика" във Факултет по класически и нови филологии от 2003 г. до 2007 г.
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Щатен служител "" Тенчо Колев Дундов

Дата на раждане: 16.09.1953
Място на раждане: с. Енина, обл. Стара Загора
Тенчо Колев Дундов Дата на раждане 16.09.1953 г. Място на раждане с. Енина, обл. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ГСлУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-434/ 17.01.1983 г. е назначен за следовател. Публична длъжност или публична дейност Декан на Юридически факултет от 2006 г. до 2011 г.
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Разузнавач "Щокман" Таню Георгиев Танев

Дата на раждане: 03.04.1962
Място на раждане: с. Преселец, област Търговище
Таню Георгиев Танев Дата на раждане 03.04.1962 г. Място на раждане с. Преселец, област Търговище Вербувал го служител майор Георги М. Георгиев и ст. лейт. Върбанов на 18.03.1987 г. Ръководил го служител майор Георги М. Георгиев; ст. лейт. Стилиян Русинов Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Щокман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 20064; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Щатен служител "" Тоню Златев Тончев

Дата на раждане: 12.09.1940
Място на раждане: с. Драгановец, обл. Търговище
Тоню Златев Тончев Дата на раждане 12.09.1940 г. Място на раждане с. Драгановец, обл. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Търговище-ДС; ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1526/ 06.03.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 94/ 01.09.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 6/ 02.02.1973 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 304/ 06.02.1974 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1256/ 19.04.1979 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Търговище; със заповед № 2192/ 19.05.1982 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3120/ 11.11.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Разград-ДС; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РД на МВР-Търговище. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Информатор; Агент "Вълчев" Тончо Атанасов Келешев

Дата на раждане: 28.01.1935
Място на раждане: гр. Ивайловград
Тончо Атанасов Келешев Дата на раждане 28.01.1935 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител о. р. Михаил Милков Шивачев на 09.11.1956 г., регистриран на 24.11.1956 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Милков Шивачев; о. р. Бою Колев Димитров; о. р. Димитър Ат. Четелязов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-ІІІ-ІІІ; ДС-Мадан; ДС-Ивайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-697 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 19.12.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Харизан" Тошко Николов Илиев

Дата на раждане: 15.02.1954
Място на раждане: с. Балкански, обл. Разград
Тошко Николов Илиев Дата на раждане 15.02.1954 г. Място на раждане с. Балкански, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Румен Стефанов Димитров на 05.03.1985 г., регистриран на 12.03.1985 г. Ръководил го служител лейт. Румен Стефанов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Разград – ДС, отделение 02 по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Харизан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А - 717 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Балкански от 15.10.1991 г. до 14.10.1999 г. Кмет на кметство Балкански от 06.11.2003 г. до 11.10.2007 г. Кмет на кметство Балкански от 09.11.2007 г. до 14.10.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-890
от 21.03.2017 г.
община Чирпан

Информатор "Троев" Таньо Генов Монев

Дата на раждане: 18.10.1927
Място на раждане: с. Винарово, обл. Стара Загора
Таньо Генов Монев Дата на раждане 18.10.1927 г. Място на раждане с. Винарово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Тоню Димитров Петков на 06.08.1955 г., регистриран на 13.03.1956 г. Ръководил го служител о. р. Тоню Димитров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Чирпан Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Троев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-1093 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1093 (Ст.З.) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на кметство Винарово от 02.11.1990 г. до 24.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Йорданов" Теодор Спасов Русинов

Дата на раждане: 23.09.1952
Място на раждане: гр. София
Теодор Спасов Русинов Дата на раждане 23.09.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Христанков на 13.11.1984 г. Ръководил го служител кап. Христанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Йорданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2000 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Трайко Стоянов Спасов

Дата на раждане: 18.04.1957
Място на раждане: гр. София
Трайко Стоянов Спасов Дата на раждане 18.04.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за пом. н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 16.01.2006 г. до 07.07.2006 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 578/ 07.03.2011 г.
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Йонов" Тунчай Реджебов Рахвалиев

Дата на раждане: 30.03.1955
Място на раждане: гр. Никопол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Съдържател на явочна квартира "Центъра" Теньо Петков Тенев

Дата на раждане: 03.10.1937
Място на раждане: гр. Гълъбово
Теньо Петков Тенев Дата на раждане 03.10.1937 г. Място на раждане гр. Гълъбово Вербувал го служител о. р. Миролюб Димитров Симеонов на 10.11.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Миролюб Димитров Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Центъра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1440/ 14.10.1991 г. за унищожаване с протокол № 239/ 14.03.1991 г. материалите на "Центъра". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник – "КУРИЛО" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Бойко" Тома Филипов Томов

Дата на раждане: 29.06.1943
Място на раждане: Гърция
Тома Филипов Томов Дата на раждане 29.06.1943 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител о. р. Никола Миков на 03.02.1967 г., регистриран на 18.02.1967 г. Ръководил го служител о. р. Никола Миков; о. р. Енчо Дълбоков; о. р. Кирил Вангелов; о. р. Петър Ал. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-I-I; ДС, управление II-IХ-III, управление IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТМТ ИНВЕСТ" ООД За Тома Филипов Томов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим "- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Високия" Томас Василис Лафчис

Дата на раждане: 06.08.1958
Място на раждане: гр. София
Томас Василис Лафчис Дата на раждане 06.08.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Генев Иванов на 21.02.1981 г., регистриран на 30.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Генев Иванов; о. р. Евтим Гандев; о. р. Т. Аврамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Високия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5185; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "РАТОЛА МОТОРС" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Сътрудник; секретен сътрудник "Гинов; Алекс; Андрианов" Тошко Илиев Горанов

Дата на раждане: 05.05.1955
Място на раждане: гр. Варна
Тошко Илиев Горанов Дата на раждане 05.05.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Ръководил го служител майор Борис Борисов; кап. Ангел Бозев; полк. Любен Марковски; полк. Никола Кривлев; о. р. Николай Даскалов; о. р. Чавдар Аврамов; о. р. Кунчо Куманов; о. р. Илия Плачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Гинов; Алекс; Андрианов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 12064 и в дело Ф8, а.е. 170 – 3 тома; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2, обр.9, обр. 1 – 2 бр. от ПГУ и обр. 3 от ПГУ. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТМТ ИНВЕСТ" ООД
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Нещатен служител "" Тошко Илиев Горанов

Дата на раждане: 05.05.1955
Място на раждане: гр. Варна
Тошко Илиев Горанов Дата на раждане 05.05.1955 г. Място на раждане гр. Варна Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-IХ Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен за ОРОН със заповед № 36/ 17.09.1987 г. Псевдоним "Андрианов" Документ за получено възнаграждение Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТМТ ИНВЕСТ" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Нещатен служител; щатен служител "" Тошко Богданов Тенев

Дата на раждане: 27.12.1954
Място на раждане: гр. Ямбол
Тошко Богданов Тенев Дата на раждане 27.12.1954 г. Място на раждане гр. Ямбол Качество Нещатен служител; щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 98/ 27.09.1973 г. е привлечен за нещатен служител по линия на ВКР и се води на отчет от полк. Клянев. *** Със заповед № К-3720/ 30.09.1985 г. е назначен за следовател в 03 отдел; със заповед № 204/ 12.06.1987 г. е преназначен за ст. следовател; със заповед № 486/ 17.07.1990 г. е преназначен за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Осведомител "Соколов" Трифон Георгиев Трифонов

Дата на раждане: 05.09.1951
Място на раждане: гр. Чипровци
Трифон Георгиев Трифонов Дата на раждане 05.09.1951 г. Място на раждане гр. Чипровци Вербувал го служител о. р. Сайко Ивков на 08.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Сайко Ивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Соколов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС За Трифон Георгиев Трифонов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Леонтиев; Иванов" Томислав Аспарухов Томов

Дата на раждане: 24.03.1945
Място на раждане: гр. Враца
Томислав Аспарухов Томов Дата на раждане 24.03.1945 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев на 22.07.1965 г., регистриран на 28.07.1965 г. Ръководил го служител о. р. Димо Атанасов Бакърджиев; о. р. Димитър Асенов Вачев; о. р. Иван Димитров Найденов; о. р. Сл. Геновски; о. р. М. Пешков; о. р. Ярмин; о. р. Пламен П. Герговски; о. р. Емил Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - I армия-I; ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Леонтиев; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-388 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 1.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-388 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.11.1991 г. до 28.09.1995 г. и от 14.11.1995 г. 09.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Велиев" Турхан Расиев Моллов

Дата на раждане: 28.01.1942
Място на раждане: с. Генерал Киселово, обл. Варна
Турхан Расиев Моллов Дата на раждане 28.01.1942 г. Място на раждане с. Генерал Киселово, обл. Варна Вербувал го служител полк. Спас Стоянов Василев на 04.09.1976 г., регистриран на 16.09.1976 г. Ръководил го служител полк. Спас Стоянов Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-594 (Вн) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика – външен автор "Видин прес" ЕООД – вестник "Видин" – гр. Видин Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Време" ЕООД - вестник "Време" – гр. Ямбол Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Щатен служител "" Татяна Димитрова Иванова

Дата на раждане: 17.06.1951
Място на раждане: гр. Шумен
Татяна Димитрова Иванова Дата на раждане 17.06.1951 г. Място на раждане гр. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 176/ 16.01.1976 г. е назначена за разузнавач III степен; със заповед № 113/ 07.12.1978 г. е преназначена за разузнавач II степен. Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет от 2004 г.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Доверено лице; Агент "Ваня; Десислава" Татяна Димитрова Иванова

Дата на раждане: 17.06.1951
Място на раждане: гр. Шумен
Татяна Димитрова Иванова Дата на раждане 17.06.1951 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал я служител ст. лейт. Чавдар Райков Манов на 02.04.1986 г., регистрирана на 17.04.1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Чавдар Райков Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Ваня; Десислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36287; работно дело IР-17599. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционен съвет от 2004 г. "Струма" ООД - вестник "Струма" – гр. Благоевград Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Топ нюз" ЕООД – вестник "Топ новини" – гр. Шумен Проверени са 4 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Тракия прес – ХХІ век" ООД – вестник "Тракия ХХI век" – гр. Димитровград Проверени са 42 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Щатен служител "" Тони Колев Джунилов

Дата на раждане: 15.12.1961
Място на раждане: гр. Габрово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Съдържател на явочна квартира "Детелина" Теменужка Велинова Тодорова

Дата на раждане: 16.02.1947
Място на раждане: гр. Сливница
Теменужка Велинова Тодорова Дата на раждане 16.02.1947 г. Място на раждане гр. Сливница Вербувал я служител о. р. Иван Петков на 21.09.1981 г., регистрирана на 17.10.1981 г. Ръководил я служител о. р. Иван Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-10 РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Детелина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1677/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 20.02.1990 г. материалите на Я/К "Детелина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Технически секретар в Комисия по опазване и възпроизводство на природната среда от 04.04.1990 г. Технически секретар в Комисия по опазване на околната среда от 01.10.1990 г. до 02.12.1992 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент; осведомител "Здравка" Тодорка Костадинова Велева-Уитлок

Дата на раждане: 20.12.1944
Място на раждане: гр. София
Тодорка Костадинова Велева-Уитлок Дата на раждане 20.12.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Иван Ботев Кожухаров на 19.06.1968 г., регистрирана на 25.06.1968 г. Ръководил я служител о. р. Иван Ботев Кожухаров; о. р. Петър Петров; о. р. Николай Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-III РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Здравка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-35314. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к Кабинет на председателя на НС от 12.04.1993 г. до 15.03.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тодорка Костадинова Велева-Уитлок към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Съдържател на явочна квартира "Бор" Тома Николов Томов

Дата на раждане: 03.10.1929
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Тома Николов Томов Дата на раждане 03.10.1929 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител вербуван през 1957 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на ДС-II-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 36/ 1976 г. за унищожаване на лично дело IА-44388. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "Канцелария" от 04.04.1990 г. до 01.07.1991 г.
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Съдържател на явочна квартира "Саня" Тинка Иванова Гачева

Дата на раждане: 27.05.1950
Място на раждане: с. Старопатица, обл. Видин
Тинка Иванова Гачева Дата на раждане 27.05.1950 г. Място на раждане с. Старопатица, обл. Видин Вербувал я служител о. р. Венцислав Неделков на 16.11.1988 г., регистрирана на 28.11.1988 г. Ръководил я служител о. р. Венцислав Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-Кула Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Саня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони –обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "Саня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Кръстев" Ташко Стефанов Делийски

Дата на раждане: 25.02.1950
Място на раждане: с. Черни Вит, обл. Ловеч
Ташко Стефанов Делийски Дата на раждане 25.02.1950 г. Място на раждане с. Черни Вит, обл. Ловеч Вербувал го служител лейт. Тодор Асенов Великов на 17.11.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Асенов Великов; лейт. Владимир Иванов Маринков; лейт. Сергей Петков; лейт. Валентин А. Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3; обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 2679; лично дело IА-2086 (Пл); работно дело IР-782 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“” ЕАД – гр. Плевен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ташко Стефанов Делийски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-45/ 01.08.2012 г. – Медицински университет - Плевен Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Николов" Темелко Христов Шингаров

Дата на раждане: 01.01.1939
Място на раждане: с. Ладарево, обл. Благоевград
Темелко Христов Шингаров Дата на раждане 01.01.1939 г. Място на раждане с. Ладарево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Никола Лазаров Дардев на 27.04.1964 г., регистриран на 09.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Лазаров Дардев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Сандански Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-248; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-541; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач“” ЕООД – гр. Сандански Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 259/ 14.09.2011 г. – община Сандански Обявява установената и обявена с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Хари" Тома Петров Пожарлиев

Дата на раждане: 20.09.1942
Място на раждане: Гърция
Тома Петров Пожарлиев Дата на раждане 20.09.1942 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров на 15.06.1978 г., регистриран на 19.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров; ст. лейт. Сашо Христов Николов; полк. Данчо Цв. Тодоров; лейт. Светослав Танов Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28383; работно дело IР-13936. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ – София“ АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Сътрудник "Дима" Теодорка Паскалева Паскалева

Дата на раждане: 07.01.1944
Място на раждане: гр. София
Теодорка Паскалева Паскалева Дата на раждане 07.01.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител полк. Георги Попов на 05.02.1965 г. Ръководил я служител полк. Георги Попов; полк. Бахчеванов; полк. Христо Христов; полк. Иван Дунчев Власковски; полк. Георги Количев; ; полк. Борис Митков Иванов; майор Стоянов; кап. Пирин Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Дима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дела № 216 и № 216-А; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор до 01.11.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Теодорка Паскалева Паскалева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Ян" Тома Георгиев Спространов

Дата на раждане: 14.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Георгиев Спространов Дата на раждане 14.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г. Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Коментатор от 10.04.1997 г. до 30.09.1997 г. Редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1997 г. до 30.09.1999 г. Обявява установената и обявена с решение 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Щатен служител "" Тимур Генов Гложенски

Дата на раждане: 25.12.1953
Място на раждане: гр. Искър
Тимур Генов Гложенски Дата на раждане 25.12.1953 г. Място на раждане гр. Искър Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 69/ 04.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от местна коалиция от партии "ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ" Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Аспарухов" Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Тихомир Георгиев Хиновски Дата на раждане 12.05.1961 г. Място на раждане с. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов на 05.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Василев Инджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-546 (Вр) МФ; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кнежа, издигнат от ПП "АТАКА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Щатен служител "" Тихомир Иванов Томов

Дата на раждане: 30.01.1955
Място на раждане: с. Бреница, обл. Плевен
Тихомир Иванов Томов Дата на раждане 30.01.1955 г. Място на раждане с. Бреница, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1122/ 13.04.1987 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в общ. Червен бряг, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Антонов" Тошко Марков Начев

Дата на раждане: 28.04.1943
Място на раждане: Гърция
Тошко Марков Начев Дата на раждане 28.04.1943 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител о. р. Тимур Гложенски на 30.08.1985 г., регистриран на 11.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тимур Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1755 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-690 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пордим, издигнат от ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Щатен служител "" Тихомир Койчев Лазаров

Дата на раждане: 15.09.1956
Място на раждане: гр. Тетевен
Тихомир Койчев Лазаров Дата на раждане 15.09.1956 г. Място на раждане гр. Тетевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 566/ 23.12.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение икономическо; със заповед № 684/ 12.10.1983 г. е преназначен за разузнавач в Тетевенска и Ябланска селищни системи; със заповед № 630/ 31.08.1984 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение териториално; със заповед № 14/ 07.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение контраразузнавателно. Кандидат за общински съветник в община Тетевен, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-462/ 11.02.2015 г. – община Тетевен Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Ильо" Тотю Минков Христов

Дата на раждане: 30.10.1964
Място на раждане: с. Дълбок дол, обл. Ловеч
Тотю Минков Христов Дата на раждане 30.10.1964 г. Място на раждане с. Дълбок дол, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Петър Цапрев на 30.05.1984 г., регистриран на 11.06.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Цапрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 09, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ильо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 44/08.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-778 (Лч); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Троян, издигнат от ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Мария" Таня Василева Омайникова-Цветкова

Дата на раждане: 01.12.1952
Място на раждане: с. Сенокос, обл. Добрич
Таня Василева Омайникова-Цветкова Дата на раждане 01.12.1952 г. Място на раждане с. Сенокос, обл. Добрич Вербувал я служител ст. лейт. Цветан Петров Никодимов на 17.12.1976 г., регистрирана на 23.12.1976 г. Ръководил я служител ст. лейт. Цветан Петров Никодимов; о. р. Володя Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мария Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-412 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Видин от м. ноември 2007 г. до м. септември 2008 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-530
от 07.07.2015 г.
община Кнежа

Агент "Аспарухов" Тихомир Георгиев Хиновски

Дата на раждане: 12.05.1961
Място на раждане: с. Бутан, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Доверена връзка; Агент; секретен сътрудник "Томи" Тончо Аргиров Михайлов

Дата на раждане: 19.06.1927
Място на раждане: гр. Кърджали
Тончо Аргиров Михайлов Дата на раждане 19.06.1927 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител вербуван на 07.10.1967 г., регистриран на 27.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Костов Тодоров; полк. Лука Д. Драганов; о. р. Марин Ст. Петков; о. р. Иван Дудушки; о. р. Иван Божиков; о. р. Марин Маринов; о. р. Кръстю Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент; секретен сътрудник Псевдоними Томи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2407; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма ЕТ "Роял ТМ" - купувач по договор за приватизационна продажба на Супермаркет, ул. Демир капия 11 (до бл.133), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Милен" Тихомир Стилиянов Титков

Дата на раждане: 13.09.1958
Място на раждане: гр. София
Тихомир Стилиянов Титков Дата на раждане 13.09.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 25.10.1989 г., регистриран на 31.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Антон Д. Тенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-483 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-507 (Хс); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-483 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Мини "Марица-Изток" ЕАД, гр. Раднево от 21.03.1997 г. до 11.09.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Емил" Тургай Раиф Мустафа

Дата на раждане: 26.03.1969
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Тургай Раиф Мустафа Дата на раждане 26.03.1969 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Валери Хубенов Митков на 26.06.1987 г., регистриран на 17.07.1987 г. Ръководил го служител лейт. Валери Хубенов Митков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33248; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1965 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 26.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Високия" Томас Василис Лафчис

Дата на раждане: 06.08.1958
Място на раждане: гр. София
Томас Василис Лафчис Дата на раждане 06.08.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 30.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Генев Иванов; о. р. Евтим Гандев; о. р. Т. Аврамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Високия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5185; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "РАТОЛА МОТОРС" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-269/ 27.11.2013 г. – длъжници към "Добруджанска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Свиленов" Тихомир Викторов Предолов

Дата на раждане: 13.02.1958
Място на раждане: с. Софрониево, обл. Враца
Тихомир Викторов Предолов Дата на раждане 13.02.1958 г. Място на раждане с. Софрониево, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Румен Камаринчев на 19.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Румен Камаринчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свиленов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1895/ 13.04.1990 г. за приемане в архив делото на аг. "Свиленов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в митница Столична от 25.07.2006 г. до 24.01.2007 г. и от 19.03.2007 г. до 17.12.2009 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Щатен служител "" Тихомир Цветанов Кунчев

Дата на раждане: 01.03.1954
Място на раждане: гр. София
Тихомир Цветанов Кунчев Дата на раждане 01.03.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-34/ 08.01.1988 г. е назначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на митница Аерогара до 01.06.1997 г. Ръководител на направление в митница Аерогара от 02.06.1997 г. до 26.06.1997 г. Н-к на МП в митница Аерогара от 09.05.2002 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Сергей" Тошко Йовов Шаханов

Дата на раждане: 03.02.1955
Място на раждане: гр. Русе
Тошко Йовов Шаханов Дата на раждане 03.02.1955 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Николай Николов на 16.05.1985 г., регистриран на 30.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3123 (Рс); протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-807 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на митница Русе до 31.08.1992 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Щатен служител "" Тошко Йовов Шаханов

Дата на раждане: 03.02.1955
Място на раждане: гр. Русе
Тошко Йовов Шаханов Дата на раждане 03.02.1955 г. Място на раждане гр. Русе Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1014/ 08.04.1988 г. е назначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на митница Русе до 31.08.1992 г.
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Хамид; Христо" Тасим Ахмед Мустафа

Дата на раждане: 01.08.1961
Място на раждане: с. Долна кула, обл. Кърджали
Тасим Ахмед Мустафа Дата на раждане 01.08.1961 г. Място на раждане с. Долна кула, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Али Мехмедов Алиев на 05.09.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Али Мехмедов Алиев; ст. лейт. Д. Манчев; о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хамид; Христо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-2135 (Кж) МФ; работно дело IР-11139; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1877 (Кж); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1105 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Крумовград, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Разузнавач "Акчар; Кубрат" Тефик Мехмед Мехмед

Дата на раждане: 01.05.1957
Място на раждане: гр. Севлиево
Тефик Мехмед Мехмед Дата на раждане 01.05.1957 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител кап. Митков на 20.09.1976 г. Ръководил го служител кап. Митков; майор Йордан Александров Енев; полк. Васил Мирчев Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Акчар; Кубрат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 10725; картони – обр. 1 – 3 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Теодор Ленков Георгиев

Дата на раждане: 26.01.1945
Място на раждане: гр. Разград
Теодор Ленков Георгиев Дата на раждане 26.01.1945 г. Място на раждане гр. Разград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-748/ 13.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 764/ 14.07.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 582/ 06.06.1979 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 1452/ 27.12.1979 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5516/ 26.12.1983 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 01.04.1990 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Тинчо Маринов Тинчев

Дата на раждане: 11.10.1943
Място на раждане: с. Владимировци, обл. Разград
Тинчо Маринов Тинчев Дата на раждане 11.10.1943 г. Място на раждане с. Владимировци, обл. Разград Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 0316/ 30.04.1970 г. е назначен за инспектор IV степен; със заповед № 946/ 02.11.1971 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2454/ 06.06.1983 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 01.04.1990 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Трайчо Асенов Иванов

Дата на раждане: 17.07.1947
Място на раждане: гр. София
Трайчо Асенов Иванов Дата на раждане 17.07.1947 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 0595/ 27.07.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 116/ 07.02.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 1892/ 30.04.1981 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1178/ 21.03.1984 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 40/ 06.01.1987 г. е преназначен за н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.06.1990 г.
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Ильо" Тотю Минков Христов

Дата на раждане: 30.10.1964
Място на раждане: с. Дълбок дол, обл. Ловеч
Тотю Минков Христов Дата на раждане 30.10.1964 г. Място на раждане с. Дълбок дол, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. лейт. Петър Цапрев на 30.05.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Цапрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето, отдел 09, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ильо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 44/08.06.1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 778 (Лч); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат общ. съветник в общ. Троян, издигнат от ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-343
от 09.05.2014 г.
Избори за Европейски парламент 2014 г.

Щатен служител "" Тимур Генов Гложенски

Дата на раждане: 25.12.1953
Място на раждане: гр. Искър
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1030
от 07.08.2017 г.
Финансова къща Евър АД

Съдържател на явочна квартира "Ловеч" Тотю Игнатов Тотев

Дата на раждане: 15.09.1941
Място на раждане: гр. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Съдържател на явочна квартира "Звездица" Траян Марков Марковски

Дата на раждане: 01.01.1951
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Траян Марков Марковски Дата на раждане 01.01.1951 г. Място на раждане с. Нивянин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Костадин Станоев на 14.05.1982 г., регистриран на 18.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Станоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Звездица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3252/ 19.09.1990 г. за заличаване на Я/К "Звездица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 2001 г. до 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-617
от 01.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Юнион

Щатен и нещатен служител "" Теодор Константинов Гагашев

Дата на раждане: 22.03.1948
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 333
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България

Агент "Петров" Теодор Иванов Ангелов

Дата на раждане: 28.05.1939
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Априлов" Таню Маринов Танев

Дата на раждане: 02.04.1927
Място на раждане: с. Братя Даскалови, обл. Ст. Загора
Таню Маринов Танев Дата на раждане 02.04.1927 г. Място на раждане с. Братя Даскалови, обл. Ст. Загора Вербувал го служител о. р. Драган Кръстев Драганов на 31.10.1953 г., регистриран на 16.07.1954 г. Ръководил го служител о. р. Драган Кръстев Драганов; о. р. Иван Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Априлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 19/ 1975 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-16536. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на Генералния щаб до 01.10.1990 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Филипов" Таско Александров Първанов

Дата на раждане: 09.04.1946
Място на раждане: гр. София
Таско Александров Първанов Дата на раждане 09.04.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Милен Йовчев на 12.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Милен Йовчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филипов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28179. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.04.2000 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Тошо Младенов Масларски

Дата на раждане: 02.01.1951
Място на раждане: с. Малорад, обл. Враца
Тошо Младенов Масларски Дата на раждане 02.01.1951 г. Място на раждане с. Малорад, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3340/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 126/ 16.11.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 78/ 03.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 66/ 01.09.1987 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 08.12.1999 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Стършел" Трайчо Иванов Попов

Дата на раждане: 15.05.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Трайчо Иванов Попов Дата на раждане 15.05.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Пешо Петров на 07.06.1984 г., регистриран на 19.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пешо Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-сектор ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стършел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 11.08.1995 г. За Трайчо Иванов Попов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Осведомител; Агент "Тодоров" Томан Томанов Видолов

Дата на раждане: 11.11.1943
Място на раждане: с. Горни Домлян, обл. Пловдив
Томан Томанов Видолов Дата на раждане 11.11.1943 г. Място на раждане с. Горни Домлян, обл. Пловдив Вербувал го служител вербуван на 20.06.1970 г., регистриран на 29.06.1970 г.; възстановен от о. р. Денко Палазов през 1978 г. и регистриран на 14.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Денко Палазов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-534 (Пд); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 157/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IО-185 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-742 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Горни Домлян от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Томан Томанов Видолов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Щатен служител "" Таско Михайлов Ерменков

Дата на раждане: 04.10.1955
Място на раждане: гр. София
Таско Михайлов Ерменков Дата на раждане 04.10.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI ст. Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 24-и ИР-София
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Щатен служител "" Тимур Генов Гложенски

Дата на раждане: 25.12.1953
Място на раждане: гр. Искър
Тимур Генов Гложенски Дата на раждане 25.12.1953 г. Място на раждане гр. Искър Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3338/ 31.10.1977 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 69/ 04.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 15-и ИР-Плевен
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Георгиев" Тошко Иванов Кисьов

Дата на раждане: 20.05.1939
Място на раждане: гр. Стара Загора
Тошко Иванов Кисьов Дата на раждане 20.05.1939 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 02.09.1958 г.; възстановен от о. р. Георги Ненов Палмов през юни 1973 г., регистриран на 15.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ненов Палмов; о. р. Христо Христов; о. р. Янко Добрев; о. р. Кирил Плашев; о. р. Цеко Георгиев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II; управление IV-II-III; управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33008. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО" в 23-и ИР-София
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Тошко" Тунчер Мохарем Кантар

Дата на раждане: 10.12.1960
Място на раждане: с. Зафирово, обл. Силистра
Тунчер Мохарем Кантар Дата на раждане 10.12.1960 г. Място на раждане с. Зафирово, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Стоян Стоянов на 23.10.1979 г., регистриран на 06.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоянов; кап. Ст. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-I; ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Силистра-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тошко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-10640; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Тошко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Преславци от 18.11.1990 г. до 31.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Талю Георгиев Талев

Дата на раждане: 12.07.1944
Място на раждане: с. Маджари, обл. Хасково
Талю Георгиев Талев Дата на раждане 12.07.1944 г. Място на раждане с. Маджари, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 126/ 08.01.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 60/ 29.08.1973 г.е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 43/ 26.01.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 30/ 05.02.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 258/ 19.01.1982 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на РУ-Момчилград; със заповед № 862/ 24.02.1984 г. е преназначен за инспектор в ОУ на МВР-Пловдив; със заповед № 358/ 03.09.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 648/ 04.03.1987 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 800/ 16.03.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на РД от 26.03.1990 г. до 30.12.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Танчо Славчев Митровски

Дата на раждане: 02.07.1951
Място на раждане: с. Славейно, обл. Смолян
Танчо Славчев Митровски Дата на раждане 02.07.1951 г. Място на раждане с. Славейно, обл. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III; ОУ на МВР-Смолян-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4026/ 13.10.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 87/ 14.08.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 209/ 14.10.1986 г. е преназначен за разузнавач в ОУ на МВР-Смолян; със заповед № 113/ 30.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 06.06.1997 г. до 17.06.1999 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Генчо" Таню Жеков Ташев

Дата на раждане: 03.02.1950
Място на раждане: гр. Димитровград
Таню Жеков Ташев Дата на раждане 03.02.1950 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Васил Генков на 05.01.1970 г., регистриран на 16.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Генков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Генчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5201; протокол рег. № КА-553/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 06.12.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Румен" Ташо Иванов Стефанов

Дата на раждане: 03.11.1941
Място на раждане: гр. Чирпан
Ташо Иванов Стефанов Дата на раждане 03.11.1941 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Никола Шишманов на 05.01.1970 г., регистриран на 13.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Никола Шишманов; о. р. Теньо Шиваров; о. р. Петър Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24067 и работно дело IР-8860. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. командващ Гранични войски от 21.06.1991 г. до 01.03.1995 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Теню Желев Костирев

Дата на раждане: 26.08.1942
Място на раждане: с. Дряново, обл. Хасково
Теню Желев Костирев Дата на раждане 26.08.1942 г. Място на раждане с. Дряново, обл. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Хасково Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед 5226/ 11.09.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 3/ 13.01.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 132/ 18.07.1974 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 120/ 03.05.1978 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен; със заповед № 2172/ 20.06.1980 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на РУ на МВР-Харманли; със заповед № 4016/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Харманли; със заповед № .3508/ 23.10.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на ОбУ до 01.07.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Теодор Танчов Сотиров

Дата на раждане: 15.09.1960
Място на раждане: гр. Долна баня
Теодор Танчов Сотиров Дата на раждане 15.09.1960 г. Място на раждане гр. Долна баня Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ на МВР-Ихтиман-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-798/ 17.03.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Теофил Григоров Вецев

Дата на раждане: 23.11.1953
Място на раждане: с. Прекръсте, обл. Софийска
Теофил Григоров Вецев Дата на раждане 23.11.1953 г. Място на раждане с. Прекръсте, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УГВ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3640/ 23.11.1977 г. е назначен за пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 1400/ 25.03.1982 г. е преназначен за ст. пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 4424/ 25.10.1990 г. е назначен за ст. пом. по разузнаването в 16 ГО. Публична длъжност или публична дейност Зам. командир на ГО и н-к на разузнавателно отделение от 28.08.1996 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тихомир Иванов Петров

Дата на раждане: 28.09.1954
Място на раждане: с. Красен, обл. Добрич
Тихомир Иванов Петров Дата на раждане 28.09.1954 г. Място на раждане с. Красен, обл. Добрич Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2752/ 13.08.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 31.08.2000 г. до 01.04.2004 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тихомир Койчев Лазаров

Дата на раждане: 15.09.1956
Място на раждане: гр. Тетевен
Тихомир Койчев Лазаров Дата на раждане 15.09.1956 г. Място на раждане гр. Тетевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 566/ 23.12.1980 г. е назначен за разузнавач в отделение икономическо; със заповед № 684/ 12.10.1983 г. е преназначен за разузнавач в Тетевенска и Ябланска селищни системи; със заповед № 630/ 31.08.1984 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 36/ 01.02.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение териториално; със заповед № 14/ 07.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение контраразузнавателно. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 01.11.1995 г. до 21.03.1997 г. и от 06.05.1997 г. до 06.07.2001 г. Директор на РДВР от 21.03.1997 г. до 06.05.1997 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тома Александров Николов

Дата на раждане: 20.04.1961
Място на раждане: гр. София
Тома Александров Николов Дата на раждане 20.04.1961 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2538/ 02.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2009 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Клавдий" Тома Кирилов Добрев

Дата на раждане: 23.02.1951
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Тома Кирилов Добрев Дата на раждане 23.02.1951 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Марин Иванов Маринов на 05.07.1979 г., регистриран на 19.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Марин Иванов Маринов; о. р. Радивоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Клавдий Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28802 и работно дело IР-14424. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 12.04.2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Беласица" Тони Михайлов Миков

Дата на раждане: 29.07.1961
Място на раждане: гр. София
Тони Михайлов Миков Дата на раждане 29.07.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 08.05.1984 г., регистриран на 07.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Беласица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3595. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тоню Златев Тончев

Дата на раждане: 12.09.1940
Място на раждане: с. Драгановец, обл. Търговище
Тоню Златев Тончев Дата на раждане 12.09.1940 г. Място на раждане с. Драгановец, обл. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Търговище-ДС; ОУ на МВР-Разград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1526/ 06.03.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 94/ 01.09.1971 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 6/ 02.02.1973 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 304/ 06.02.1974 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 1256/ 19.04.1979 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Търговище; със заповед № 2192/ 19.05.1982 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 3120/ 11.11.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС на ОУ на МВР-Разград-ДС; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РД на МВР-Търговище. Публична длъжност или публична дейност Директор на РДВР от 15.11.1995 г. до 27.02.1997 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тотьо Колев Минев

Дата на раждане: 29.07.1954
Място на раждане: с. Оризово, обл. Стара Загора
Тотьо Колев Минев Дата на раждане 29.07.1954 г. Място на раждане с. Оризово, обл. Стара Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Варна-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1220/ 15.03.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 28/ 21.02.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 29.01.1998 г. до 26.05.2005 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Стоянов" Тошко Крумов Тошев

Дата на раждане: 16.06.1960
Място на раждане: с. Баница, обл. Враца
Тошко Крумов Тошев Дата на раждане 16.06.1960 г. Място на раждане с. Баница, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Красимир Метанов на 04.06.1987 г., регистриран на 15.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Метанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2971/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 6532/ 1990 г. материалите на аг. "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 25.10.2007 г. до 23.04.2008 г. и от 23.09.2009 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тошо Петков Тотев

Дата на раждане: 16.02.1949
Място на раждане: с. Писарево, обл. Шумен
Тошо Петков Тотев Дата на раждане 16.02.1949 г. Място на раждане с. Писарево, обл. Шумен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Шумен-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1540/ 25.03.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 139/ 05.09.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 233/ 30.12.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 183/ 15.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 29.01.1998 г. до 26.05.2005 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Трайко Николов Трайков

Дата на раждане: 07.12.1948
Място на раждане: гр. Омуртаг
Трайко Николов Трайков Дата на раждане 07.12.1948 г. Място на раждане гр. Омуртаг Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Търговище-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-462/ 16.02.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 132/ 04.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 106/ 27.08.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 162/ 09.12.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 5028/ 24.11.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 4138/ 10.11.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2804/ 04.08.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № 3816/ 07.12.1987 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 4006/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба "Сигурност" от 26.11.1991 г. до 04.09.1992 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Трендафил Тодоров Николов

Дата на раждане: 24.03.1939
Място на раждане: с. Кремене, обл. Смолян
Трендафил Тодоров Николов Дата на раждане 24.03.1939 г. Място на раждане с. Кремене, обл. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Смолян-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 6812/ 11.12.1970 г. е назначен за инспектор IV степен. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на РД до 23.03.1992 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Трифон Димов Трифонов

Дата на раждане: 21.02.1942
Място на раждане: с. Вардим, обл. В. Търново
Трифон Димов Трифонов Дата на раждане 21.02.1942 г. Място на раждане с. Вардим, обл. В. Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Русе-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-326/ 01.02.1985 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри в КГБ-СССР; заповед № К-586/ 13.02.1986 г. е назначен за зам. н-к на ГКПП. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.1994 г. до 25.07.1995 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Тянко Ангелов Тянков

Дата на раждане: 28.09.1948
Място на раждане: гр. Нова Загора
Тянко Ангелов Тянков Дата на раждане 28.09.1948 г. Място на раждане гр. Нова Загора Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УГВ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1938/ 13.06.1973 г. е назначен за ст. пом. н-к на разузнавателно отделение; със заповед № 4264/ 23.09.1981 г. е преназначен за ст. пом. н-к по контраразузнаването в разузн. отдел на УГВ; със заповед № 3846/ 09.10.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 26.02.1997 г. до 27.02.2004 г.
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Резидент "Металург" Тома Георгиев Найденов

Дата на раждане: 18.05.1943
Място на раждане: гр. Златица
Тома Георгиев Найденов Дата на раждане 18.05.1943 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител о. р. Георги Цанков на 01.07.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Металург Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.12.1991 г. до 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Каре" Таньо Христов Куков

Дата на раждане: 23.04.1948
Място на раждане: С. Стрелци, обл. Пловдив
Таньо Христов Куков Дата на раждане 23.04.1948 г. Място на раждане С. Стрелци, обл. Пловдив Вербувал го служител Николай Тенев на 14.06.1983 г., регистриран на 02.08.1983 г. Ръководил го служител Николай Тенев; Станимир Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-03-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Каре Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54 (продължение)/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-313; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ДА "Стара Загора" от 1979 г. до 1992 г.
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Разузнавач "Прахов" Томи Димитров Тошков

Дата на раждане: 30.07.1960
Място на раждане: гр. Бургас
Томи Димитров Тошков Дата на раждане 30.07.1960 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Венцеслав Славеев Тонев на 08.08.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Венцеслав Славеев Тонев; майор Христо Бонев; полк. Димо Налбантов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Прахов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 20299 – 2 екземпляра; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 680/ 18.02.2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Съдържател на явочна квартира "Рая" Татяна Петкова Петкова

Дата на раждане: 26.05.1956
Място на раждане: гр. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Карпов" Тефик Али Байтар

Дата на раждане: 09.12.1953
Място на раждане: с. Голямо Враново, обл. Русе
Тефик Али Байтар Дата на раждане 09.12.1953 г. Място на раждане с. Голямо Враново, обл. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Апостол Атанасов Апостолов на 09.02.1976 г., регистриран на 16.02.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Апостол Атанасов Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Русе-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Карпов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; лично дело IА-3747 (Рс); работно дело IР-1077 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сливо поле, издигнат от инициативен комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тефик Али Байтар към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Хари" Тома Петров Пожарлиев

Дата на раждане: 20.09.1942
Място на раждане: Гърция
Тома Петров Пожарлиев Дата на раждане 20.09.1942 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров на 15.06.1978 г., регистриран на 19.06.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Александър Петров Тодоров; ст. лейт. Сашо Христов Николов; полк. Данчо Цв. Тодоров; лейт. Светослав Танов Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28383; работно дело IР-13936. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по медицински науки – хирургични специалности и стоматология от 2006 г. до 2009 г. Председател на научна комисия по медицински науки – хирургични специалности и стоматология от 2010 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Ян" Тома Георгиев Спространов

Дата на раждане: 14.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Георгиев Спространов Дата на раждане 14.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. М. Михайлов на 11.07.1973 г., регистриран на 14.08.1973 г. Ръководил го служител о. р. М. Михайлов; о. р. П. Пенев; о. р. Петко Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/ 13.06.1990 г. с искане да бъдат заличени от всички картотеки данните за аг. "Ян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши музикален редактор и водещ на музикални предавания и рубрики в БНР
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Клавдий" Тома Кирилов Добрев

Дата на раждане: 23.02.1951
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Тома Кирилов Добрев Дата на раждане 23.02.1951 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Марин Иванов Маринов на 05.07.1979 г., регистриран на 19.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Марин Иванов Маринов; о. р. Радивоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Клавдий Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28802 и работно дело IР-14424. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Разлог, издигнат от Коалиция "БСП", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" Обявен с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Резидент "Металург" Тома Георгиев Найденов

Дата на раждане: 18.05.1943
Място на раждане: гр. Златица
Тома Георгиев Найденов Дата на раждане 18.05.1943 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител о. р. Георги Цанков на 01.07.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Металург Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Златица, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент; секретен сътрудник "Тодоров" Тома Николов Томов

Дата на раждане: 20.05.1942
Място на раждане: гр. София
Тома Николов Томов Дата на раждане 20.05.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Трайко Григоров Йорданов на 23.04.1970 г.; регистриран на 27.04.1970 г. Ръководил го служител подп. Трайко Григоров Йорданов; полк. Тодор Станчев; полк. Дяко Хр. Дяков; полк. Костадин Ст. Костадинов; полк. Спас Георгиев Велев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Тодоров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3053; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-588/ 17.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Металург " Тома Георгиев Найденов

Дата на раждане: 18.05.1943
Място на раждане: Гр. Златица
Тома Георгиев Найденов Дата на раждане 18.05.1943 г. Място на раждане Гр. Златица Вербувал го служител Георги Цанков на 01.07.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Металург Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 23976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 158 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Златица, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Използван като оперативна връзка "Иво" Тома Върбанов Върбанов

Дата на раждане: 19.10.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Тома Върбанов Върбанов Дата на раждане 19.10.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител регистриран на 11.05.1974 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Александров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник използван като оперативна връзка Псевдоними Иво Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3482; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан до 05.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)