Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Ф*" намери 90 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Агент "Ахмед" Фикрет Ибрям Салим

Дата на раждане: 11.03.1955
Място на раждане: с. Пристое, обл. Шумен
Фикрет Ибрям Салим Дата на раждане 11.03.1955 г. Място на раждане с. Пристое, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Недим Ибрахимов Генджев на 20.12.1978 г., регистриран на 22.12.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Недим Ибрахимов Генджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ахмед Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1972 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-742 (Шн); протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1972 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1999 г. до 06.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1016
от 25.07.2017 г.
община Каолиново

Агент "Бахтияр; Борачев" Фикри Назиф Али

Дата на раждане: 24.05.1938
Място на раждане: с. Тодор Икономово, обл. Шумен
Фикри Назиф Али Дата на раждане 24.05.1938 г. Място на раждане с. Тодор Икономово, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Недко Илиев Недев на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Недко Илиев Недев; о. р. Коста Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бахтияр; Борачев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи с в лично дело ІА-49 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-49(260) (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-54 (263) (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Тодор Икономово от 07.12.1990 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-824
от 23.01.2017 г.
чл. 28-за Филип Иванов Пунов

Секретен сътрудник "Филипов; Филимонов" Филип Иванов Пунов

Дата на раждане: 09.04.1948
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Неждет; Надежда" Феим Мехмед Апти

Дата на раждане: 19.03.1957
Място на раждане: гр. Опака
Феим Мехмед Апти Дата на раждане 19.03.1957 г. Място на раждане гр. Опака Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 28.06. 1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Неждет; Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр.; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1355 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Опака, издигнат от ПП "ГЕРБ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Вълкан" Фаик Халилов Газиев

Дата на раждане: 14.05.1965
Място на раждане: с. Абланица, обл. Благоевград
Фаик Халилов Газиев Дата на раждане 14.05.1965 г. Място на раждане с. Абланица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Атанас Цочев на 14.03.1984 г., регистриран на 26.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вълкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-13574; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2223 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1844 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на общината от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2003 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Стоянов" Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: с. Самодива, обл. Кърджали
Фаик Сюлейман Коркмаз Дата на раждане 02.01.1958 г. Място на раждане с. Самодива, обл. Кърджали Вербувал го служител Лейт. Иван Митев Стоянов на 11.01.1978 г., регистриран на 25.01.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Митев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел ХI, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр.; лично дело IА-1546 (Кж); работно дело IР-9994; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Куклен, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-552/ 14.09.2015 г. – община Куклен Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Фунев" Филип Иванов Филипов

Дата на раждане: 09.10.1942
Място на раждане: гр. Ямбол
Филип Иванов Филипов Дата на раждане 09.10.1942 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Стефан Дончев Стоянов на 21.02.1978 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1978 г. Ръководил го служител лейт. Стефан Дончев Стоянов; кап. Бойко Здравков Георгиев; полк. Георги Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Фунев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело Ф1, а.е. 7382 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Филип Иванов Филипов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Феодор Владимиров Афлатарлиев

Дата на раждане: 23.11.1946
Място на раждане: гр. София
Феодор Владимиров Афлатарлиев Дата на раждане 23.11.1946 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3980/ 12.09.1990 г. е назначен за зам.н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел в СтСлС
Решение N° 2-678
от 05.07.2016 г.
Застрахователна и презастрахователна компания ЗАЩИТА-ЖИВОТ АД

Щатен служител "" Филко Славов Трендафилов

Дата на раждане: 25.12.1954
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Иван" Феди Петров Гицков

Дата на раждане: 28.07.1934
Място на раждане: с. Главаци, обл. Враца
Феди Петров Гицков Дата на раждане 28.07.1934 г. Място на раждане с. Главаци, обл. Враца Вербувал го служител кап. Христофор Иванов Павлов на 30.11.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г. Ръководил го служител кап. Христофор Иванов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-334 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-334 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мало Пещене от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Федя" Февзи Мустафа Салим

Дата на раждане: 18.09.1955
Място на раждане: с. Дъскотна, обл. Бургас
Февзи Мустафа Салим Дата на раждане 18.09.1955 г. Място на раждане с. Дъскотна, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Валентин Иванов Величков на 06.12.1975 г., регистриран на 16.12.1975 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Иванов Величков; лейт. Димитър Иванов Раднев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-І-ІV, СГУ на МВР-ДС-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Федя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37023 и в работно дело ІР-17898 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "НОКЕР – ВАЛЕНТИН ЗАИМОВ", гр. София (ЕТ "НОКЕР" – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Февзи Мустафа Салим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Агент "Здравков" Фаик Мехмед Сюлейман

Дата на раждане: 28.05.1956
Място на раждане: с. Межден, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Чакъров" Фахри Ахмедов Мухтаров

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Фахри Ахмедов Мухтаров Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Желязко Русинов на 26.05.1977 г., регистриран на 26.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Русинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № 13/1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 72540 (Бс) и протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело I Р 1002 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Череша от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Агент "Надя" Фарие Юмерова Исмаилова

Дата на раждане: 15.08.1963
Място на раждане: с. Ветрино, обл. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Орлин" Филип Иванов Иванов

Дата на раждане: 01.04.1956
Място на раждане: гр. Казанлък
Филип Иванов Иванов Дата на раждане 01.04.1956 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Иван Колев на 07.06.1989 г., регистриран на 16.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Иван Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2411/ 01.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 22/ 17.05.1990 г. делата на агент "Орлин". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Юнижел" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС кв. "Дървеница", обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Съдържател на явочна квартира "Малина" Февзи Хасанов Юсеинов

Дата на раждане: 25.12.1933
Място на раждане: с. Дядовци, обл. Кърджали
Февзи Хасанов Юсеинов Дата на раждане 25.12.1933 г. Място на раждане с. Дядовци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Илиев Терзиев на 28.11.1963 г., регистриран на 06.12.1963 г., пререгистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Георги Илиев Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Малина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1119 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Ангел" Фикрет Али Мустафа

Дата на раждане: 29.11.1952
Място на раждане: с. Долно Прахово, обл. Кърджали
Фикрет Али Мустафа Дата на раждане 29.11.1952 г. Място на раждане с. Долно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Димитър Иванов на 22.11.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Иванов; о. р. Златан Гогов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Ангел"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Ангел". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долно Прахово от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Османов; Огнянов" Фаик Мехмедалиев Фаризов

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Гълъбец, обл. Хасково
Фаик Мехмедалиев Фаризов Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Гълъбец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Димитров на 12.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Димитров; о.р. Петър Делев; о. р. М. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Османов; Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 461/ 16.04.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Огнянов"; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Огнянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гълъбец до м. май 1991 г. Кмет на кметство Гълъбец от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Валентин" Фикрет Байрам Вели

Дата на раждане: 13.01.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Фикрет Байрам Вели Дата на раждане 13.01.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев на 12.12.1983 г., регистриран на 19.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Валентин"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Хасково от 14.11.2005 г. до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Андрей" Филип Милушев Александров

Дата на раждане: 29.07.1961
Място на раждане: гр. София
Филип Милушев Александров Дата на раждане 29.07.1961 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Йордан Духалов на 23.03.1985 г., регистриран на 22.05.1986 г. Ръководил го служител майор Йордан Духалов; кап. Николай Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36711; работно дело IР-17793. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на митнически пункт в митница Столична от 09.01.2002г. до 28.11.2008г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Филип Милушев Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кирково, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Кирково" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-422/ 05.11.2014 г. – община Кирково Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Орлин" Февзи Раимов Салиев

Дата на раждане: 04.02.1958
Място на раждане: гр. Суворово
Февзи Раимов Салиев Дата на раждане 04.02.1958 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител кап. Живко Иванов Желязков на 14.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Живко Иванов Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1087 (Вн) и в работно дело IР-549 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от партия "Движение за права и свободи" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Февзи Раимов Салиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Зекри" Фахретин Мехмед Ахмед

Дата на раждане: 07.11.1949
Място на раждане: с. Голобрадово, обл. Хасково
Фахретин Мехмед Ахмед Дата на раждане 07.11.1949 г. Място на раждане с. Голобрадово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Русев Петев на 14.06.1976 г., регистриран на 22.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Русев Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Зекри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-490 (Хс); протокол рег. № 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1330 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Станимир" Фикрет Миман Кадиш

Дата на раждане: 16.11.1965
Място на раждане: с. Манолич, обл. Бургас
Фикрет Миман Кадиш Дата на раждане 16.11.1965 г. Място на раждане с. Манолич, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Владимир Ас. Воденичаров на 05.10.1984 г., регистриран на 03.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Ас. Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Станимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1604 (Бс); протокол рег. № 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3043 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сунгурларе, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Феодор Владимиров Афлатарлиев

Дата на раждане: 23.11.1946
Място на раждане: гр. София
Феодор Владимиров Афлатарлиев Дата на раждане 23.11.1946 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3980/ 12.09.1990 г. е назначен за зам.н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.08.1991 г. Директор на ЦСБОП от 06.04.1993 г. Н-к на служба "Инспекторат" от 07.11.1994 г. Зам. директор на СДВР от 04.03.1996 г. Обявен с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Филип Атанасов Тотляков

Дата на раждане: 20.11.1956
Място на раждане: гр. Пазарджик
Филип Атанасов Тотляков Дата на раждане 20.11.1956 г. Място на раждане гр. Пазарджик Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4750/ 21.10.1983 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 18.08.1994 г. до 16.12.1997 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Филип Минчев Филипов

Дата на раждане: 13.08.1957
Място на раждане: с. Белозем, обл. Пловдив
Филип Минчев Филипов Дата на раждане 13.08.1957 г. Място на раждане с. Белозем, обл. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3028/ 14.08.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 56/ 01.02.1990 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.09.1999 г. до 13.03.2003 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Филко Славов Трендафилов

Дата на раждане: 25.12.1954
Място на раждане: гр. Карнобат
Филко Славов Трендафилов Дата на раждане 25.12.1954 г. Място на раждане гр. Карнобат Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 53/ 19.07.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Началник (командир) на СОБТ от 21.02.1997 г. до 26.02.2003 г.
Решение N° 2-143
от 27.02.2013 г.
община Сунгурларе

Агент "Жеков" Феим Реджеб Кадиш

Дата на раждане: 10.10.1950
Място на раждане: с. Малко Крушево, обл. Смолян
Феим Реджеб Кадиш Дата на раждане 10.10.1950 г. Място на раждане с. Малко Крушево, обл. Смолян Вербувал го служител лейт. Марин Тодоров Дачев на 05.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г. Ръководил го служител лейт. Марин Тодоров Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Жеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1083 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Феим Реджеб Кадиш към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Кирил" Феликс Валентинов Стоянов

Дата на раждане: 20.05.1953
Място на раждане: с. Витина, обл. Смолян
Феликс Валентинов Стоянов Дата на раждане 20.05.1953 г. Място на раждане с. Витина, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Тенчо Димитров Тенев на 17.11.1976 г., регистриран на 08.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тенчо Димитров Тенев; о. р. Ангел Димитров Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1514 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване работно дело ІР-1158 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Витина до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Александър" Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Рани лист, общ. Кърджали, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 За Файтин Нури Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-430/ 26.11.2014 г. – община Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Бяла паланка, общ. Твърдица, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Бенковски, общ. Кирково, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Кирково" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-422/ 05.11.2014 г. – община Кирково Обявява установената и обявена с решение № 2-430/ 26.11.2014 г. – община Кърджали - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Апостол (Апостолов)" Фикрет Акиф Местан

Дата на раждане: 28.09.1953
Място на раждане: с. Дойранци, обл. Кърджали
Фикрет Акиф Местан Дата на раждане 28.09.1953 г. Място на раждане с. Дойранци, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Георги Петков Димов и майор Кадирев на 05.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител кап. Георги Петков Димов; о. р. Димитър Иванов; о. р. Динко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостол (Апостолов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-371 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-400 (Кж); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-371 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Ненково, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Доверено лице; Агент "Мая" Фазиме Адемова Мехмедова

Дата на раждане: 29.06.1953
Място на раждане: с. Долно Козарево, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 9-и МИР-Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-963
от 29.05.2017 г.
община Минерални бани

Агент "Юлиян" Фаик Юзеир Юзеир

Дата на раждане: 02.02.1955
Място на раждане: с. Ангел войвода, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Стоянов" Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: с. Самодива, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-736
от 18.10.2016 г.
МЗПК ЗАЩИТА АД

Щатен служител "" Филко Славов Трендафилов

Дата на раждане: 25.12.1954
Място на раждане: гр. Карнобат
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-85
от 10.10.2012 г.
Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров

Съдържател на явочна квартира "Росица" Филип Иванов Габърски

Дата на раждане: 25.05.1944
Място на раждане: гр. Павликени
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Фунев" Филип Иванов Филипов

Дата на раждане: 09.10.1942
Място на раждане: гр. Ямбол
Филип Иванов Филипов Дата на раждане 09.10.1942 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Стефан Дончев Стоянов на 21.02.1978 г., регистриран в ПГУ на 13.03.1978 г. Ръководил го служител лейт. Стефан Дончев Стоянов; кап. Бойко Здравков Георгиев; полк. Георги Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Фунев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело Ф1, а.е. 7382 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически науки от 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Филип Иванов Филипов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Неждет; Надежда" Феим Мехмед Апти

Дата на раждане: 19.03.1957
Място на раждане: гр. Опака
Феим Мехмед Апти Дата на раждане 19.03.1957 г. Място на раждане гр. Опака Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 28.06. 1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Неждет; Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр.; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1355 (Тщ); писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "с цел да се запазят от разконспириране в настъпилата нова обществено-политическа обстановка следните особено важни за нас агенти ... "Надежда" ... да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическата картотеки заложените за тях картони обр. 4 и обр. 6"; протокол С № 205/ 11.04.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Надежда"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Член на ВрИК на община Опака от м. ноември 1990 г. до м. октомври 1991 г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1999 г.; Зам. кмет на община Опака от м. ноември 1999 г. до м. януари 2004 г. и от м. февруари 2005 г. до м. януари 2006 г.; Общински съветник от м. ноември 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Янко" Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: с. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане с. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Румен Димитров на 01.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Румен Димитров; о. р. Тодор Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бенковски от 24.01.1991 г. до 30.09.1992 г.; Общински съветник от 27.02.2004 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Андрей" Фикрет Феим Хюсеин

Дата на раждане: 21.10.1968
Място на раждане: с. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Фикрет Феим Хюсеин Дата на раждане 21.10.1968 г. Място на раждане с. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Коста Великов Коев на 06.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Коста Великов Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-865 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Кирково от 23.03.1999 г. до 29.06.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Янко " Феим Хабиб Мендерес

Дата на раждане: 16.08.1965
Място на раждане: С. Бенковски, обл. Кърджали
Феим Хабиб Мендерес Дата на раждане 16.08.1965 г. Място на раждане С. Бенковски, обл. Кърджали Вербувал го служител Румен Димитров на 01.04.1985 г. Ръководил го служител Румен Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Янко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 26/ 14.06.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-2108; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 1825; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ДПС
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Валентин " Фикрет Байрам Вели

Дата на раждане: 13.01.1960
Място на раждане: Гр. Кърджали
Фикрет Байрам Вели Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Дата на раждане 13.01.1960 г. Място на раждане Гр. Кърджали Вербувал го служител Петър Георгиев на 12.12.1983 г. Ръководил го служител Петър Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валентин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от ДПС За Фикрет Байрам Вели липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Здравков" Фаик Мехмед Сюлейман

Дата на раждане: 28.05.1956
Място на раждане: с. Межден, обл. Силистра
Фаик Мехмед Сюлейман Дата на раждане 28.05.1956 г. Място на раждане с. Межден, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Сергей Колев на 20.08.1985 г., регистриран на 06.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Здравков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр.- 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол от 13.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-740 (Сс); протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-737 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Алфатар, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Сергей" Фидош Фидошев Камбуров

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Фидош Фидошев Камбуров Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител кап. Илия Лукманов на 24.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г. Ръководил го служител кап. Илия Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2057; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1678; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 100
от 18.11.2009
Агенцията за приватизация

Агент "Тодор" Феодор Димитров Горанко

Дата на раждане: 26.06.1933
Място на раждане: гр. София
Феодор Димитров Горанко Дата на раждане 26.06.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Наню Бахчевански на 08.11.1976 г., регистриран на 16.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Наню Бахчевански; о. р. Огнян Петков; о. р. Валентин Христов; о. р. Бойко Тонев; о. р. Владимир Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 922/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 273/ 13.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Тодор". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 30.06.1994 г. до 20.10.1994 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Чавдар" Февзи Халим Исмаил

Дата на раждане: 04.01.1939
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Февзи Халим Исмаил Дата на раждане 04.01.1939 г. Място на раждане с. Колобър, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Николай Петков Петков на 18.12.1974 г., регистриран на 24.12.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Петков Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-728 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-730 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Филип" Фикри Шукриев Рамаданов

Дата на раждане: 29.07.1953
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Фикри Шукриев Рамаданов Дата на раждане 29.07.1953 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Ив. Георгиев на 28.05.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Ив. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1558; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1192; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция "Женда" Кърджали от 01.02. 2002 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Орлин" Февзи Раимов Салиев

Дата на раждане: 04.02.1958
Място на раждане: гр. Суворово
Февзи Раимов Салиев Дата на раждане 04.02.1958 г. Място на раждане гр. Суворово Вербувал го служител кап. Живко Иванов Желязков на 14.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Живко Иванов Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1087 (Вн) и в работно дело IР-549 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Февзи Раимов Салиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Резидент "Иван" Филип Георгиев Иванов

Дата на раждане: 25.11.1947
Място на раждане: с. Раброво, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-552
от 14.09.2015 г.
община Куклен

Агент "Стоянов" Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: с. Самодива, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Светла" Фатме Исмаилова Хюсеинова

Дата на раждане: 14.05.1952
Място на раждане: с. Величка, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Александър" Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Рани лист от 29.10.2007 г. до 2011 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. За Файтин Нури Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Апостол (Апостолов)" Фикрет Акиф Местан

Дата на раждане: 28.09.1953
Място на раждане: с. Дойранци, обл. Кърджали
Фикрет Акиф Местан Дата на раждане 28.09.1953 г. Място на раждане с. Дойранци, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Георги Петков Димов и майор Кадирев на 05.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител кап. Георги Петков Димов; о. р. Димитър Иванов; о. р. Динко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостол (Апостолов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-371 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-400 (Кж); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-371 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ненково от 27.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Кристиян" Филип Николов Чуренев

Дата на раждане: 18.11.1941
Място на раждане: гр. Златоград
Филип Николов Чуренев Дата на раждане 18.11.1941 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Стоянов Терзийски на 13.03.1974 г., регистриран на 19.03.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Стоянов Терзийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кристиян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-23183 и в работно дело IР-7853; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Малчика" Фахри Апти Мустафа

Дата на раждане: 30.01.1967
Място на раждане: гр. Кърджали
Фахри Апти Мустафа Дата на раждане 30.01.1967 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Стойо Димитров Цуцеков на 12.08.1987 г., регистриран на 21.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стойо Димитров Цуцеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Малчика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-473 (Хс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-473 (Хс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Лясково от м ноември 1995 г. до м. март 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Бисер" Фейзи Наим Ахмед

Дата на раждане: 08.06.1953
Място на раждане: с. Черноочене, обл. Кърджали
Фейзи Наим Ахмед Дата на раждане 08.06.1953 г. Място на раждане с. Черноочене, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Параскев Анг. Параскевов на 05.06.1974 г., регистриран на 11.06.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Параскев Анг. Параскевов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24038 и в работно дело IР-8825; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Алиев" Фаик Лютфи Ахмед

Дата на раждане: 27.11.1958
Място на раждане: с. Венец, обл. Шумен
Фаик Лютфи Ахмед Дата на раждане 27.11.1958 г. Място на раждане с. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Ангел Илиев Демирев на 12.03.1977 г., регистриран на 22.03.1977 г. Ръководил го служител кап. Ангел Илиев Демирев; о. р. Иван Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-VІ; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1901 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1901 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-643 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от месец ноември 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Жана" Фани Чавдарова Инджева

Дата на раждане: 01.08.1948
Място на раждане: с. Кривица, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Бисер" Феим Юсеинов Чаушев

Дата на раждане: 01.03.1944
Място на раждане: с. Рибино, обл. Кърджали
Феим Юсеинов Чаушев Дата на раждане 01.03.1944 г. Място на раждане с. Рибино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Кънчо Тодоров на 17.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1145 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-555; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 03.08.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент; секретен сътрудник "Йлмаз; Исак" Февзи Салим Раим

Дата на раждане: 07.02.1952
Място на раждане: с. Духовец, обл. Разград
Февзи Салим Раим Дата на раждане 07.02.1952 г. Място на раждане с. Духовец, обл. Разград Вербувал го служител Лейт. Петко Иванов Петков на 09.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Петко Иванов Петков; о. р. Ст. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ОУ на МВР-Разград, отдел ДС-РУ-Исперих по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Йлмаз; Исак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-497 (Рз) МФ; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на секретен сътрудник "Исак"; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 1127 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Духовец от 1995 г. до 2007 г. Общински съветник от 2007 до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-501
от 12.05.2015 г.
община Пещера

Агент; резидент "Иглика" Фатма Мехмедова Бузлова

Дата на раждане: 29.08.1948
Място на раждане: гр. Пещера
Фатма Мехмедова Бузлова Дата на раждане 29.08.1948 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал я служител о. р. Васил Щерев Щерев на 20.03.1981 г., регистрирана на 03.04.1981 г. Ръководил я служител о. р. Васил Щерев Щерев; о. р. С. Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-36274; работно дело IР-17593; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Агент "Огнян" Фаик Якубов Хаджиисмаилов

Дата на раждане: 21.05.1962
Място на раждане: с. Мали извор, обл. Добрич
Фаик Якубов Хаджиисмаилов Дата на раждане 21.05.1962 г. Място на раждане с. Мали извор, обл. Добрич Вербувал го служител вербуван на 15.09.1981 г., регистриран на 26.10.1981 г.; възстановен от майор Иван Стоянов Иванов на 24.06.1985 г. и регистриран на 01.07.1985 г. Ръководил го служител майор Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II; ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-401 (Тх) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-338 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Тервел от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Агент "Миров" Филип Серафимов Касапов

Дата на раждане: 24.06.1951
Място на раждане: с. Старцево, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Марин" Филип Тодоров Велков

Дата на раждане: 15.01.1942
Място на раждане: Гърция
Филип Тодоров Велков Дата на раждане 15.01.1942 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Паунов Савов на 29.04.1976 г., регистриран на 18.05.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Паунов Савов; о. р. Георги Пейов Шекерджиев; о. р. Панчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1491 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-592 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Резидент "Иван" Филип Георгиев Иванов

Дата на раждане: 25.11.1947
Място на раждане: с. Раброво, обл. Видин
Филип Георгиев Иванов Дата на раждане 25.11.1947 г. Място на раждане с. Раброво, обл. Видин Вербувал го служител кап. Чавдар Ангелов на 29.08.1985 г., регистриран на 12.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Чавдар Ангелов, Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Управление на гранични войски Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА–36318 и в работно дело ІР– 7617 с документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Бойница, издигнат от Партия "АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-220/ 31.07.2013 г. – община Бойница Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-239
от 25.09.2013 г.
Търговска банка Д АД

Агент "Ахил" Фуат Хюсниев Османов

Дата на раждане: 14.01.1955
Място на раждане: гр. Момчилград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Александър" Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Рани лист, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" За Файтин Нури Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Чакъров" Фахри Ахмедов Мухтаров

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Фахри Ахмедов Мухтаров Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Желязко Русинов на 26.05.1977 г., регистриран на 26.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Русинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 ; рег. дневник; протокол № 13/1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 72540 (Бс) и протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело I Р 1002 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за кмет на с. Череша, общ. Руен, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Осведомител "Метин" Фикрет Адем Солак

Дата на раждане: 16.01.1952
Място на раждане: гр. Глоджево
Фикрет Адем Солак Дата на раждане 16.01.1952 г. Място на раждане гр. Глоджево Вербувал го служител о. р. Стайко Николов Марков на 14.02.1971 г., регистриран на 16.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Стайко Николов Марков; о. р. Стайчо Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУСВ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-51 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-51 (Рз) (налично); протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР- 548 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Спартак" Фикрет Мехмед Ислям

Дата на раждане: 05.05.1959
Място на раждане: гр. Глоджево
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Разузнавач "Тургай; Монев" Фикрет Садък Мехмедали

Дата на раждане: 23.07.1958
Място на раждане: с. Караманци, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Александър " Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: С. Рани лист, Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане С. Рани лист, Кърджали Вербувал го служител Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Рани лист, общ. Кърджали, издигнат от ДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Чакъров " Фахри Ахмедов Мухтаров

Дата на раждане: 16.02.1955
Място на раждане: с. Череша, обл. Бургас
Фахри Ахмедов Мухтаров Дата на раждане 16.02.1955 г. Място на раждане с. Череша, обл. Бургас Вербувал го служител Желязко Русинов на 12.05.1977 г. Ръководил го служител Желязко Русинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Чакъров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 13/1990 г. за унищожаване на лично дело I А - 72540 (Бс) и протокол № 14/1990 г. за унищожаване на работно дело I Р 1002 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1979 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 отчет Кандидат за кмет на с. Череше, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от ДПС
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

резидент " Иван " Филип Георгиев Иванов

Дата на раждане: 25.11.1947
Място на раждане: с. Раброво, Видински окръг
Филип Георгиев Иванов Дата на раждане 25.11.1947 г. Място на раждане с. Раброво, Видински окръг Вербувал го служител Кап. Чавдар Ангелов на 29.08.1985 г., регистриран на 12.09.1985 г. Ръководил го служител Кап. Чавдар Ангелов, Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление на гранични войски Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично дело І А – 36318; документи от ръководилия го щатен служител; работно дело І Р – 17617 с документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин, издигнат от коалиция БСП и ДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Нещатен служител "" Фейзулах Феттах Мехмед

Дата на раждане: 01.03.1930
Място на раждане: с. Мишевско, обл. Кърджали
Фейзулах Феттах Мехмед Дата на раждане 01.03.1930 г. Място на раждане с. Мишевско, обл. Кърджали Качество Нещатен служител Структури, в които е работил РУ на МВР-Момчилград-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 160/ 18.10.1984 г. и се води на отчет от подп. Илия Илиев Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мишевско до 01.03.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Стоянов " Фаик Сюлейман Коркмаз

Дата на раждане: 02.01.1958
Място на раждане: С. Самодива, обл. Кърджали
Фаик Сюлейман Коркмаз Дата на раждане 02.01.1958 г. Място на раждане С. Самодива, обл. Кърджали Вербувал го служител Лейт. Иван Митев Стоянов на 11.01.1978 г., регистриран на 25.01.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Митев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел ХI, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 159 Псевдоними Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1546 (Кж); работно дело IР-9994; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Куклен, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Вълкан " Фаик Халилов Газиев

Дата на раждане: 14.05.1965
Място на раждане: С. Абланица, обл. Благоевград
Фаик Халилов Газиев Дата на раждане 14.05.1965 г. Място на раждане С. Абланица, обл. Благоевград Вербувал го служител Атанас Цочев на 14.03.1984 г., регистриран на 26.03.1984 г. Ръководил го служител Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вълкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-13574; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2223; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1844; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от НДСВ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент; резидент " Иглика " Фатма Мехмедова Бузлова

Дата на раждане: 29.08.1948
Място на раждане: Гр. Пещера Решение № 22/ 29.01.2008 г. 160
Фатма Мехмедова Бузлова Дата на раждане 29.08.1948 г. Място на раждане Гр. Пещера Решение № 22/ 29.01.2008 г. 160 Вербувал я служител Васил Щерев Щерев на 20.03.1981 г., регистрирана на 03.04.1981 г. Ръководил я служител Васил Щерев Щерев; С. Добрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Иглика Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия я щатен служител; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36274; работно дело IР-17593; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пещера, издигната от инициативен комитет Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Йлмаз; Исак " Февзи Салим Раим

Дата на раждане: 07.02.1952
Място на раждане: С. Духовец, обл. Разград
Февзи Салим Раим Дата на раждане 07.02.1952 г. Място на раждане С. Духовец, обл. Разград Вербувал го служител Лейт. Петко Иванов Петков на 09.06.1978 г., регистриран на 26.06.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Петко Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС-РУ- Исперих Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Йлмаз; Исак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от Решение № 22/ 29.01.2008 г. 161 ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-497 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Исперих, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Неждет; Надежда " Феим Мехмед Апти

Дата на раждане: 19.03.1957
Място на раждане: Гр. Опака
Феим Мехмед Апти Дата на раждане 19.03.1957 г. Място на раждане Гр. Опака Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 28.06. 1984 г., регистриран на 05.07.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Неждет; Надежда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр.; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1355; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Опака, издигнат от Коалиция ”Заедно за бъдещето на Община Опака” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Фидош Фидошев Камбуров

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Фидош Фидошев Камбуров Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител Илия Лукманов на 24.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 162 Ръководил го служител Илия Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2057; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1678; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Предизборна коалиция “За Гоце Делчев”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Осведомител; Агент; резидент " Бойко " Филип Опров Горанов

Дата на раждане: 26.11.1939
Място на раждане: С. Горни Цибър, обл. Монтана
Филип Опров Горанов Дата на раждане 26.11.1939 г. Място на раждане С. Горни Цибър, обл. Монтана Вербувал го служител Генади Вл. Ваков, на 06.10.1958 г., регистриран на 13.10.1958 г.; втора регистрация на 23.03.1967 т. Ръководил го служител Генади Вл. Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отделение КДС- Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент; резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-53 (Вр) (нова регистрация IА-213); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 163 Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП ”ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Нещатен служител "" Филип Опров Горанов

Дата на раждане: 26.11.1939
Място на раждане: С. Горни Цибър, обл. Монтана
Филип Опров Горанов Дата на раждане 26.11.1939 г. Място на раждане С. Горни Цибър, обл. Монтана Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Враца-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Назначен със заповед рег. № 455/ 04.05.1985 г., ръководен от полк. Нино Янкулов Спасов. Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП ”ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Съдържател на явочна квартира "Орфей" Феодор Кирилов Генински

Дата на раждане: 05.04.1952
Място на раждане: Гр. Вълчедръм
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Федя Любенов Иванов

Дата на раждане: 22.07.1953
Място на раждане: гр. София
Федя Любенов Иванов Дата на раждане 22.07.1953 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1058/ 26.12.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 246/ 01.03.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 434/ 24.04.1990 г. е преназначен за ст. инспектор. Публична длъжност или публична дейност Главен експерт
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бяла паланка от 08.10.1990 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)