Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Ц*" намери 186 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Колосовски" Цветан Вълчев Иванов

Дата на раждане: 27.09.1946
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Цветан Вълчев Иванов Дата на раждане 27.09.1946 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Емил Рангелов Донков на 16.11.1977 г., регистриран на 05.12.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Рангелов Донков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Колосовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-209 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. лично дело IА-209 (Мх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Медковец, издигнат от МК "Заедно за Медковец" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Емил" Цено Маринов Апостолов

Дата на раждане: 27.11.1948
Място на раждане: гр. Лом
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Щатен служител "" Цветомир Цветков Хаджиев

Дата на раждане: 05.08.1961
Място на раждане: с. Падина, обл. Кърджали
Цветомир Цветков Хаджиев Дата на раждане 05.08.1961 г. Място на раждане с. Падина, обл. Кърджали Качество щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 418/ 07.02.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Социално подпомагане" - Ардино от 27.12.2004 г.
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник-хазяин на конспиративен адрес "Искра" Цанка Маринова Стойчева

Дата на раждане: 30.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 20.09.2000 г. до 20.11.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доверено лице; Агент "Георгиев; Педро" Цонко Маринов Георгиев

Дата на раждане: 22.04.1941
Място на раждане: гр. Севлиево
Цонко Маринов Георгиев Дата на раждане 22.04.1941 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител лейт. Максим Василев Стоев на 29.08.1980 г., регистриран на 07.09.1980 г. Ръководил го служител лейт. Максим Василев Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Георгиев; Педро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25875 МФ, работно дело IР-11078. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление от 01.07.1996 г. до 01.10.1997 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Цеко Лозанов Ценов

Дата на раждане: 18.07.1932
Място на раждане: с. Крушовица, обл. Враца
Цеко Лозанов Ценов Дата на раждане 18.07.1932 г. Място на раждане с. Крушовица, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Михайловград Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1994/ 27.06.1979 г. е назначен за н-к отделение следствено. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Монтана
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Осведомител "Драганов" Цанко Христов Църниклийски

Дата на раждане: 20.07.1944
Място на раждане: с. Лешко, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Щатен служител "" Цветан Благоев Джигански

Дата на раждане: 25.03.1958
Място на раждане: с. Рогозен, обл. Враца
Цветан Благоев Джигански Дата на раждане 25.03.1958 г. Място на раждане с. Рогозен, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Враца-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 09.10.1997 г. до 09.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Секретен сътрудник; Агент "Цветанов; Учителя" Цено Ценов Ценов

Дата на раждане: 09.09.1939
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Петров" Цонко Игнатов Цонков

Дата на раждане: 10.06.1946
Място на раждане: гр. Казанлък
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Съдържател на явочна квартира "Липа" Цветан Любенов Хаинов

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: гр. Златица
Цветан Любенов Хаинов Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител Кап. Йордан Генков Генов на 27.07.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г. Ръководил го служител Кап. Йордан Генков Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 05, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 6; дело ІА-438; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Златица, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Секретен сътрудник "Каспаров" Цоло Марков Цолов

Дата на раждане: 14.07.1945
Място на раждане: с. Радомирци, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Киров" Цветко Иванов Стаменов

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: гр. София
Цветко Иванов Стаменов Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Минчо Колев Колев на 24.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Минчо Колев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27972. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Защита на класифицираната информация" от 01.08.2003 г. Н-к на отдел "Сигурност на информацията" в дирекция "Сигурност" от 03.06.2009 г. Н-к на отдел "Сигурност на информацията" от 01.09.2009 г.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Щатен служител "" Цветко Иванов Стаменов

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: гр. София
Цветко Иванов Стаменов Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-022/ 28.09.1978 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-016/ 14.09.1988 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач IV степен Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Защита на класифицираната информация" от 01.08.2003 г. Н-к на отдел "Сигурност на информацията" в дирекция "Сигурност" от 03.06.2009 г. Н-к на отдел "Сигурност на информацията" от 01.09.2009 г.
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс (Едалвайс)" Цанко Неделков Нинков

Дата на раждане: 16.12.1953
Място на раждане: гр. Кула
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Лоза" Цанко Мичев Иванов

Дата на раждане: 14.05.1941
Място на раждане: гр. Лозница
Цанко Мичев Иванов Дата на раждане 14.05.1941 г. Място на раждане гр. Лозница Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 25.11.1977 г., регистриран на 15.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лоза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-417 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Специализирана болница за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна“ ЕООД Обявява установената с решение № 104/ 02.12.2009 г. - НЗОК - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Нещатен служител "" Цветан Симеонов Ценов

Дата на раждане: 28.02.1958
Място на раждане: гр. Плевен
Цветан Симеонов Ценов Дата на раждане 28.02.1958 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Гачев Кандидат за общински съветник в общ. Искър, издигнат от ПП "АТАКА" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Щатен служител "" Цанко Кръстев Цанков

Дата на раждане: 02.06.1949
Място на раждане: гр. Казанлък
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Ударник" Цандю Няголов Печков

Дата на раждане: 07.07.1930
Място на раждане: с. Баховица, обл. Ловеч
Цандю Няголов Печков Дата на раждане 07.07.1930 г. Място на раждане с. Баховица, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Л. Начевски на 10.10.1979 г., регистриран на 22.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Л. Начевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ударник Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване дело IЯ-7 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Баховица от 11.12.1990 г. до 31.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Агент "Чавдар" Цанко Димитров Драгийски

Дата на раждане: 12.11.1942
Място на раждане: гр. Чирпан
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Бор" Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: гр. Дунавци
Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител о. р. Георги Ницов на 03.05.1985 г., регистриран на 07.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. и от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Резидент "Димитров" Цветко Маринов Ангелов

Дата на раждане: 16.07.1932
Място на раждане: с. Гомотарци, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Бъчваров " Цанко Русев Цанков

Дата на раждане: 02.03.1931
Място на раждане: С. Драгиевци, обл. Габрово
Цанко Русев Цанков Дата на раждане 02.03.1931 г. Място на раждане С. Драгиевци, обл. Габрово Вербувал го служител Жечо Желев Тодоров на 22.05.1975 г. Ръководил го служител Жечо Желев Тодоров; Димо Гечев; Тихомир Гълъбов; Евгени Бончев Решение № 14 / 04.09.2007 г. 71 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Бъчваров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 25/ 06.03.1990 г. (Гб) на работно дело ІР-372; лично дело ІА- 886 (Гб) Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Айда " Цезар Михайлов Карафеизов

Дата на раждане: 27.07.1939
Място на раждане: Гр. Златоград
Цезар Михайлов Карафеизов Дата на раждане 27.07.1939 г. Място на раждане Гр. Златоград Вербувал го служител Жеко Иванов на 22.08.1977 г. Ръководил го служител Жеко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Хасково Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Айда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-549/ 27.05.1990 г. (Хс) на ІЯ-448 (Хс) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Пеев" Цанко Иванов Пеновски

Дата на раждане: 12.05.1946
Място на раждане: гр. Русе
Цанко Иванов Пеновски Дата на раждане 12.05.1946 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Кизирян и полк. Бахчеванов на 09.03.1976 г. Ръководил го служител кап. Кизирян; ст. лейт. Кр. Янев; майор Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 10226; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АВТОТРЕЙД" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цанко Иванов Пеновски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Сътрудник "Мелачков" Цанко Георгиев Цанев

Дата на раждане: 02.08.1937
Място на раждане: гр. Приморско
Цанко Георгиев Цанев Дата на раждане 02.08.1937 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител кап. Кривинедев и кап. Петър Петров на 04.06.1980 г. Ръководил го служител кап. Петър Петров; майор Евтим Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мелачков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обязателство; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 15683; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 3289/ 16.12.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на митница Бургас до 24.03.1992 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № 3289/ 16.12.2010 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Петров" Цветан Иванов Юрганчев

Дата на раждане: 20.06.1953
Място на раждане: с. Ламбух, обл. Хасково
Цветан Иванов Юрганчев Дата на раждане 20.06.1953 г. Място на раждане с. Ламбух, обл. Хасково Вербувал го служител кап. Боян Йорданов Наков на 21.08.1979 г., регистриран на 31.08.1979 г. Ръководил го служител кап. Боян Йорданов Наков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-2029 (Кж); протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1728 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на МБ в митница Свиленград от м. април 2002 г.
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Съдържател на явочна квартира "Гюл" Цоньо Колев Цонев

Дата на раждане: 25.11.1945
Място на раждане: с. Петко Славейков, обл. Габрово
Цоньо Колев Цонев Дата на раждане 25.11.1945 г. Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 04.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; о. р. Ботю Колев; о. р. Т. Гълъбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Гюл Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите на Я/К "Гюл". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Петко Славейков от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Резидент "Тони" Цветан Денев Янакиев

Дата на раждане: 13.04.1952
Място на раждане: с. Губеш, обл. Софийска
Цветан Денев Янакиев Дата на раждане 13.04.1952 г. Място на раждане с. Губеш, обл. Софийска Вербувал го служител кап. Ангел Иванов Драгнев на 23.08.1989 г., регистриран на 08.09.1989 г. Ръководил го служител кап. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34526; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Губеш от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Денев Янакиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Бобев" Цочо Василев Цочев

Дата на раждане: 09.12.1969
Място на раждане: с. Ново село, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Събев" Цанко Христов Цанков

Дата на раждане: 13.02.1945
Място на раждане: с. Беджене, обл. Шумен
Цанко Христов Цанков Дата на раждане 13.02.1945 г. Място на раждане с. Беджене, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Кирил Тодоров Балджиев на 07.07.1965 г., регистриран на 16.07.1965 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Тодоров Балджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Събев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично и работно дело IА-3244. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Кандидат за общински съветник в община Варна, издигнат от Национален Фронт за Спасение на България Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Иван" Цветан Андонов Цветков

Дата на раждане: 02.07.1953
Място на раждане: гр. Вълчи дол
Цветан Андонов Цветков Дата на раждане 02.07.1953 г. Място на раждане гр. Вълчи дол Вербувал го служител ст. лейт. Георги Борисов Табаков на 22.07.1980 г., регистриран на 15.08.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Борисов Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3488 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-2009 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Вълчи дол, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-296
от 28.01.2014 г.
община Дряново

Агент; секретен сътрудник "Дряновски" Цветозар Тодоров Павлов

Дата на раждане: 09.04.1944
Място на раждане: гр. Дряново
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Калина" Цветана Драганова Джерманова

Дата на раждане: 20.03.1928
Място на раждане: с. Лесковец, обл. Перник
Цветана Драганова Джерманова Дата на раждане 20.03.1928 г. Място на раждане с. Лесковец, обл. Перник Вербувал я служител о. р. Л. Сотиров на 30.01.1952 г. Ръководил я служител о. р. Л. Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Калина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-1343 (Пк); картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 31.10.1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Николай" Ценко Петров Янакиев

Дата на раждане: 12.03.1942
Място на раждане: с. Докьовци, обл. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент; съдържател на явочна квартира "Балкански; Център" Цоко Йосифов Цоков

Дата на раждане: 21.07.1938
Място на раждане: гр. Видин
Цоко Йосифов Цоков Дата на раждане 21.07.1938 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Горанов Цеков на 19.12.1958 г., регистриран на 07.01.1959 г.; възстановен от о. р. Николай Рачев на 12.12.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Горанов Цеков; о. р. Николай Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Балкански; Център Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; - 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА.-35325; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Център". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Видин от 01.04.1996 г. до 22.07.1998 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 9 /девет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. Приложение 1 лице, за което не е извършена проверка ДБТ Сливен Гочо Христов Стоев   Началник Бюро по труда 01.01.1990 г. 7.07.1992 г. Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов.....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов.................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров…………………… 2. Валери Георгиев Кацунов....…………………. 3. Татяна Колева Кирякова……………………. 4. Тодор Илиев Трифонов…………………….. Решение № 297/ 12.01.2012 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Цветан Банков Михайлов

Дата на раждане: 16.01.1951
Място на раждане: с. Подем, обл. Плевен
Цветан Банков Михайлов Дата на раждане 16.01.1951 г. Място на раждане с. Подем, обл. Плевен Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3678/ 1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 34/ 06.05.1985 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 68/ 04.09.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 1896/ 15.06.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 02.12.1999 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо" Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Цветан Монов Лилов Дата на раждане 29.02.1944 г. Място на раждане с. Добролево, област Враца Вербувал го служител о. р. Драган Илиев Тасков на 23.03.1964 г., регистриран на 30.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Драган Илиев Тасков; о. р. Христо Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3744/66 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА"" в 6-и ИР-Враца Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Аврора" Цоньо Петров Цонев

Дата на раждане: 21.10.1926
Място на раждане: с. Ловнидол, обл. Габрово
Цоньо Петров Цонев Дата на раждане 21.10.1926 г. Място на раждане с. Ловнидол, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Лальо Иванов Щерев на 12.09.1978 г., регистриран на 28.09.1978 г. Ръководил го служител о. р. Лальо Иванов Щерев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на "икономика" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Аврора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 1990 г. делото на Я/К "Аврора"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 7-и ИР-Габрово Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цанко Георгиев Цанов

Дата на раждане: 28.05.1948
Място на раждане: гр. София
Цанко Георгиев Цанов Дата на раждане 28.05.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед I-2808/ 27.08.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 27/ 05.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 226/ 01.07.1978 г. е назначен за разузнавач първа степен в ПГУ; със заповед № 3812/ 20.11.1978 г. е назначен за разузнавач I степен в управление VI; със заповед № 61/ 29.08.1980 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 38/ 10.06.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 10/ 11.02.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 03.04.1997 г. до 01.01.1999 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цанко Дончев Баевски

Дата на раждане: 29.07.1949
Място на раждане: с. Габровци, обл. В. Търново
Цанко Дончев Баевски Дата на раждане 29.07.1949 г. Място на раждане с. Габровци, обл. В. Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-В. Търново-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3054/ 30.07.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 144/ 27.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 3/ 25.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 493/ 27.08.1984 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.1994 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цанко Петров Йончев

Дата на раждане: 02.12.1951
Място на раждане: гр. София
Цанко Петров Йончев Дата на раждане 02.12.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, IV отдел, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 174/ 16.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № К-2540/ 18.07.1978 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 2776/ 04.08.1980 г. е преназначен за разузнавач III степен в IV отдел; със заповед № 63/ 03.03.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 258/ 04.12.1986 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.10.1993 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цвета Петрова Силянова

Дата на раждане: 22.03.1944
Място на раждане: с. Овча могила, обл. В. Търново
Цвета Петрова Силянова Дата на раждане 22.03.1944 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. В. Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 694/ 28.02.1974 г. е назначена за разузнавач II степен; със заповед № 132/ 03.10.1977 г. е преназначена за разузнавач I степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 05.06.1996 г. до 15.04.1997 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цветан Ангелов Патрашков

Дата на раждане: 05.10.1952
Място на раждане: с. Златия, обл. Монтана
Цветан Ангелов Патрашков Дата на раждане 05.10.1952 г. Място на раждане с. Златия, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-326/ 28.01.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цветан Георгиев Иванов

Дата на раждане: 04.09.1951
Място на раждане: с. Якимово, обл. Монтана
Цветан Георгиев Иванов Дата на раждане 04.09.1951 г. Място на раждане с. Якимово, обл. Монтана Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-5098/ 31.12.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 160/ 01.11.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 128/ 20.08.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 166/ 07.06.1989 г. е преназначен за н-к група. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цветан Евтимов Димитров

Дата на раждане: 22.03.1957
Място на раждане: с. Дивотино, обл. Перник
Цветан Евтимов Димитров Дата на раждане 22.03.1957 г. Място на раждане с. Дивотино, обл. Перник Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Перник-ДС, СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 9/ 06.02.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РУС от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Гатев" Цветан Иванов Цветков

Дата на раждане: 04.03.1953
Място на раждане: гр. Шабла
Цветан Иванов Цветков Дата на раждане 04.03.1953 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител подп. Григор Драгнев Маринов на 24.09.1974 г., регистриран на 04.10.1974 г. Ръководил го служител подп. Григор Драгнев Маринов; о. р. Димитър Димитров; о. р. Кръстю Йорданов Петров; о. р. Любчо Велков; ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII, управление II-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-862. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 20.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Иванов Цветков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Иван" Цветан Николов Цветков

Дата на раждане: 08.08.1950
Място на раждане: с. Горно Пещене, обл. Враца
Цветан Николов Цветков Дата на раждане 08.08.1950 г. Място на раждане с. Горно Пещене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Георги Терзиев на 23.04.1970 г., регистриран на 12.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Георги Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-778 (Вр) и лично дело IО-32 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цветан Петков Пеков

Дата на раждане: 26.06.1939
Място на раждане: гр. Провадия
Цветан Петков Пеков Дата на раждане 26.06.1939 г. Място на раждане гр. Провадия Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5422/ 23.09.1970 г. е назначен за разузнавач V степен; със заповед № 27/ 01.06.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 52/ 20.10.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 58/ 05.09.1973 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 718/ 07.02.1975 г. е преназначен за началник отделение; със заповед № 616/ 24.02.1978 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва-СССР; със заповед № 2456/ 31.07.1989 г. е преназначен за н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.01.1992 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цветан Петров Никодимов

Дата на раждане: 17.06.1943
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Цветан Петров Никодимов Дата на раждане 17.06.1943 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Враца-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 5522/ 28.11.1968 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 235/ 25.08.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 243/ 14.07.1978 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № К-1018/ 29.03.1974 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 1712/ 04.06.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва-СССР; със заповед № К-182/ 18.01.1989 г. е преназначен за зам. н-к ОбУ на МВР-ДС. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор от 01.04.1990 г. до 01.02.1992 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Петров" Цвятко Василев Цветков

Дата на раждане: 04.04.1944
Място на раждане: с. Бряговица, обл. В. Търново
Цвятко Василев Цветков Дата на раждане 04.04.1944 г. Място на раждане с. Бряговица, обл. В. Търново Вербувал го служител о. р. Никола Христов Симеонов на 26.10.1963 г., регистриран на 08.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Христов Симеонов; о. р. Борис Гергов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-V, управление II-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к РПУ от 01.02.1989 г. до 01.06.1997 г. За Цвятко Василев Цветков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цвятко Маринов Цветков

Дата на раждане: 19.11.1943
Място на раждане: гр. Луковит
Цвятко Маринов Цветков Дата на раждане 19.11.1943 г. Място на раждане гр. Луковит Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление VI, ВГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 152/ 22.01.1979 г. е назначен за н-к на отделение; със заповед № 1712/ 04.06.1979 г. е изпратен на 3 месечен курс в Москва-СССР; със заповед № 900/ 20.02.1981 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 14/ 04.01.1987 г. е преназначен за зам. н-к управление; със заповед № 170/ 16.01.1987 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 4020/ 20.12.1989 г. е преназначен за зам. н-к на ВГУ. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на управление до 12.04.1991 г. Секретар от 28.03.1995 г. до 20.02.1997 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цвятко Тодоров Монев

Дата на раждане: 03.04.1936
Място на раждане: гр. Хасково
Цвятко Тодоров Монев Дата на раждане 03.04.1936 г. Място на раждане гр. Хасково Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 1204/ 26.04.1966 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 89/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 61/ 15.05.1970 г. е преназначен за разузнавач IV степен; със заповед № 38/ 01.05.1972 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 55/ 21.05.1974 г. е преназначен за ст. разузнавач III степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 27.04.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цено Цветков Младенов

Дата на раждане: 14.09.1938
Място на раждане: с. Желен, обл. Софийска
Цено Цветков Младенов Дата на раждане 14.09.1938 г. Място на раждане с. Желен, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-2206/ 04.09.1972 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 411/ 31.05.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № I-1492/ 29.03.1976 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Своге; със заповед № I-3986/ 09.10.1976 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни на курс за ръководни кадри в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 01.06.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Хектор" Цецко Георгиев Цветков

Дата на раждане: 10.10.1952
Място на раждане: гр. Бойчиновци
Цецко Георгиев Цветков Дата на раждане 10.10.1952 г. Място на раждане гр. Бойчиновци Вербувал го служител о. р. Емил Донков на 16.05.1978 г., регистриран на 01.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Емил Донков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хектор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-415 (Мх); протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-713 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.1998 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цецо Георгиев Лозанов

Дата на раждане: 10.07.1961
Място на раждане: гр. София
Цецо Георгиев Лозанов Дата на раждане 10.07.1961 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2750/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 05.02.1999 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цоко Иванов Гергов

Дата на раждане: 02.08.1928
Място на раждане: с. Джурово, обл. Софийска
Цоко Иванов Гергов Дата на раждане 02.08.1928 г. Място на раждане с. Джурово, обл. Софийска Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление V, управление II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 335/ 19.02.1951 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1765/ 23.07.1954 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3114/ 23.09.1967 г. е преназначен за инспектор във II управление; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за инспектор II степен; със заповед № 96/ 04.01.1969 г. е преназначен за инспектор I степен; със заповед № 149/ 03.10.1969 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3560/ 30.06.1970 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 6956/ 16.12.1970 г. е изпратен на 5 месечна школа в СССР; със заповед № 488/ 30.01.1976 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 3310/ 31.07.1981 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.04.1990 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цонко Стефанов Мичев

Дата на раждане: 05.12.1965
Място на раждане: гр. Търговище
Цонко Стефанов Мичев Дата на раждане 05.12.1965 г. Място на раждане гр. Търговище Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление V Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3148/ 23.09.1987 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Цочо Лалков Тотев

Дата на раждане: 03.09.1939
Място на раждане: с. Дамяново, обл. Габрово
Цочо Лалков Тотев Дата на раждане 03.09.1939 г. Място на раждане с. Дамяново, обл. Габрово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3310/ 20.06.1969 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 166/ 05.09.1973 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 198/ 09.11.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 150/ 04.09.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 66/ 28.02.1976 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 2638/ 12.06.1976 г. е изпратен за 3 месеца и 12 дни на курс във ВШ на КГБ-Москва; със заповед № 1220/ 22.04.1977 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 2470/ 16.07.1980 г. е преназначен за зам. н-к на ОУ на МВР-ДС; със заповед № 786/ 15.02.1984 г. е изпратен на 2 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 1304/ 08.04.1985 г. е преназначен за н-к ОУ; със заповед № 3120/ 15.11.1988 г. е преназначен за първи зам. н-к по ДС в ОУ на МВР-Ловеч; със заповед № 1374/ 01.04.1990 г. е преназначен за директор на РДВР. Публична длъжност или публична дейност Директор до 01.03.1992 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Цвета Добрева Башева

Дата на раждане: 07.06.1946
Място на раждане: Гр. Сливен
Цвета Добрева Башева Дата на раждане 07.06.1946 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал я служител Йордан Димитров на 10.06.1975 г., регистрирана на 08.08.1975 г. Ръководил я служител Йордан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС-по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 84/ 05.06.1990 г. за унищожаване документите на "Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор в ДА "Сливен" от 1989 г. до 1992 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент "Стоян" Цочо Василев Билярски

Дата на раждане: 17.04.1949
Място на раждане: С. Орешак, обл. Ловеч
Цочо Василев Билярски Дата на раждане 17.04.1949 г. Място на раждане С. Орешак, обл. Ловеч Вербувал го служител Георги Безлов на 08.11.1984 г., регистриран на 15.11.1984 г. Ръководил го служител Георги Безлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стоян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане заличаване данните във всички картотеки на ДС за "Стоян"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор в Централен държавен архив от 1993 г. до 1997 г. Началник сектор в Централен държавен архив от 2000 г. до 2006 г. Държавна агенция за българите в чужбина Проверени са 24 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Установява и обявява принадлежност за:
Решение N° 2-10
от 31.05.2012 г.
Българска православна църква-Врачанска епархия

Агент "Андрей" Цано Братанов Дончев

Дата на раждане: 17.06.1950
Място на раждане: с. Голец, обл. Ловеч
Цано Братанов Дончев Дата на раждане 17.06.1950 г. Място на раждане с. Голец, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Иван Тодоров Моянов на 06.05.1978 г., регистриран на 16.05.1978 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Моянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-900 (Лч); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1238/ 09.03.1990 г. за унищожаване на работното дело на "Андрей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на църковното настоятелство при храм "Св. Георги" – гр. Оряхово
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Иванова" Цветанка Ангелова Димитрова

Дата на раждане: 18.01.1948
Място на раждане: с. Николово, обл. Русе
Цветанка Ангелова Димитрова Дата на раждане 18.01.1948 г. Място на раждане с. Николово, обл. Русе Вербувал я служител полк. Георги Събев Марков на 16.12.1985 г., регистрирана на 20.12.1985 г. Ръководил я служител полк. Георги Събев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3519 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3519 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигната от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ ВМРО (СДС, ДСБ и ВМРО - БНД)" Обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Каюта" Цветан Димитров Велев

Дата на раждане: 28.09.1949
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Цветан Димитров Велев Дата на раждане 28.09.1949 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Борис Петков на 12.11.1979 г., регистриран на 20.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Борис Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Каюта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-282 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на кметство Василовци, общ. Брусарци, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-351/ 27.05.2014 г. – Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Двореца" Цветан Минков Ралчовски

Дата на раждане: 09.10.1944
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Цветан Минков Ралчовски Дата на раждане 09.10.1944 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Петър Буров на 30.05.1983 г., регистриран на 27.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Двореца Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на Я/К "Двореца". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Кунино, общ. Роман, издигнат от партия "Българска социалистическа партия" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сашо" Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Цветан Монов Лилов Дата на раждане 29.02.1944 г. Място на раждане с. Добролево, област Враца Вербувал го служител о. р. Драган Илиев Тасков на 23.03.1964 г., регистриран на 30.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Драган Илиев Тасков; о. р. Христо Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за кмет на кметство Добролево, общ. Борован, издигнат от ПП "АБВ" /Алтернатива за Българско Възраждане/ За Цветан Монов Лилов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-244/ 15.10.2013 г. – община Борован Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Киров" Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Цветан Петров Марков Дата на раждане 19.07.1953 г. Място на раждане с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов на 12.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов; Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, Ботевград, отделение ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35073; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Осиковска Лакавица, общ. Правец, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Русев" Цено Василев Иванов

Дата на раждане: 13.04.1948
Място на раждане: с. Разлив, София-област
Цено Василев Иванов Дата на раждане 13.04.1948 г. Място на раждане с. Разлив, София-област Вербувал го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов на 08.06.1968 г., регистриран на 21.06.1968 г. Ръководил го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление на ДС - /ВКР/ - II армия-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Русев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Разлив, общ. Правец, издигнат от Партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" За Цено Василев Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Иванов" Цончо Минчев Минчев

Дата на раждане: 09.03.1955
Място на раждане: с. Обединение, обл. Велико Търново
Цончо Минчев Минчев Дата на раждане 09.03.1955 г. Място на раждане с. Обединение, обл. Велико Търново Вербувал го служител подп. Янко Данаилов Дамянов на 30.09.1975 г., регистриран на 21.10.1975 г. Ръководил го служител подп. Янко Данаилов Дамянов; о. р. Георги Ил. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1508; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Обединение, общ. Полски Тръмбеш, издигнат от ГЕРБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цончо Минчев Минчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Юстас" Цветан Драганов Йотов

Дата на раждане: 11.06.1934
Място на раждане: с. Врабево, обл. Ловеч
Цветан Драганов Йотов Дата на раждане 11.06.1934 г. Място на раждане с. Врабево, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Таню Павлов Танев на 23.11.1973 г., регистриран на 26.11.1973 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Юстас Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Юстас". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан до 1991 г. Ръководител катедра от 1994 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-68/ 18.09.2012 г. – Национална художествена академия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Съдържател на явочна квартира "Дрян" Цани Боянов Златанов

Дата на раждане: 02.01.1941
Място на раждане: с. Долна Мелна, обл. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-210
от 17.07.2013 г.
Пиреос България АД

Агент; секретен сътрудник "Цветанов" Цачо Василев Филков

Дата на раждане: 15.03.1947
Място на раждане: с. Брестовене, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Марков" Цанко Василев Яблански

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Цанко Василев Яблански Дата на раждане 09.09.1944 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 14.08.1985 г., регистриран на 27.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-736 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-712 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по животновъдни и ветеринарномедицински науки от 1992 г. Председател на научна комисия по животновъдство и ветеринарна медицина от 2003 г. до 2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; сътрудник "Максим; Прометей" Цветан Димитров Цветков

Дата на раждане: 12.09.1943
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Цветан Димитров Цветков Дата на раждане 12.09.1943 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Илия Цветанов Генчев на 02.07.1974 г., регистриран на 16.07.1974 г.; полк. Александров на 01.07.1981 г. към РУ-ГЩ Ръководил го служител лейт. Илия Цветанов Генчев; о. р. Рангел Томов; полк. Александров; полк. Алексиев; полк. Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-IV; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Максим; Прометей Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23691; работно дело IР-8511; дело № 16589; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 1066/ 01.04.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2006 г. до 2009 г. Секретар на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2010 г.
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Съдържател на явочна квартира "Еделвайс" Цонка Динчева Кирева

Дата на раждане: 13.06.1947
Място на раждане: гр. Раднево
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: Гр. Дунавци
Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане Гр. Дунавци Вербувал го служител Георги Ницов на 03.05.1985 г. Ръководил го служител Георги Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "БСП, ЗС "Ал. Стамболийски" и ОБТ"
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мечта " Цветанка Асенова Спасова

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: Гр. Перник Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Цветанка Асенова Спасова Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане Гр. Перник Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Вербувал го служител Верчо Рангелов Митов на 23.01.1985 г. Ръководил го служител Верчо Рангелов Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигната от Коалиция "Патриотично Обединение /ОБТ, ГСНБ/" За Цветанка Асенова Спасова липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Айда " Цезар Михайлов Карафеизов

Дата на раждане: 27.07.1939
Място на раждане: Гр. Златоград
Цезар Михайлов Карафеизов Дата на раждане 27.07.1939 г. Място на раждане Гр. Златоград Вербувал го служител Жеко Иванов на 22.08.1977 г. Ръководил го служител Жеко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Хасково Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Айда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-549/ 27.05.1990 г. (Хс) на ІЯ-448 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от “ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ” Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Николай " Ценко Петров Янакиев

Дата на раждане: 12.03.1942
Място на раждане: С. Докьовци, обл. Перник
Ценко Петров Янакиев Дата на раждане 12.03.1942 г. Място на раждане С. Докьовци, обл. Перник Вербувал го служител Лейт. Михаил Недялков Михов на 23.01.1978 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Ръководил го служител Лейт. Михаил Недялков Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Николай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1409 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция "Българска социалистическа партия, Партия “Български социалдемократи- Нова Левица" /БСП, ПБС/
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Марков" Цанко Василев Яблански

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Щатен служител "" Цветан Петров Начев

Дата на раждане: 22.05.1958
Място на раждане: гр. София
Цветан Петров Начев Дата на раждане 22.05.1958 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 524/ 30.07.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 89/ 05.02.1988 г. е изпратен на 5 месечно обучение в разузнавателната школа на КГБ-СССР; със заповед № 148/ 01.03.1989 г. е преназначен за старши разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Водещ "Това не е истина" в "СКАТ" ООД Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. "СОФИЯ ЛЕНД ТВ" ЕООД Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. "СТАТИС" АД Проверени са 10 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "СТЕЛ - 66 - СТЕЛА ДИМИТРОВА" Проверено е 1 лице. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "СТОЯН И МИЛЕНА ИВАНОВИ И С-ИЕ" СД Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "СТРИМОН ПРЕС – КИРИЛ ПЕЦЕВ" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "С.Т.В." ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. "СТУАРТ" ЕООД Проверено е 1 лице. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Проверени са 10 лица. Деветнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "СУПЕР ВИЖЪН ПЛЮС ТВ" ООД Проверени са 15 лица. Четиринадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТВ 2" ЕООД Проверени са 7 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТВ – МИКС" АД Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД Проверени са 3 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Киров" Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Цветан Петров Марков Дата на раждане 19.07.1953 г. Място на раждане с. Осиковска Лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов на 12.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов; Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, Ботевград, отделение ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35073; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Първанов" Цветан Пантелеев Дачев

Дата на раждане: 08.01.1949
Място на раждане: гр. Плевен
Цветан Пантелеев Дачев Дата на раждане 08.01.1949 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Спас Георгиев Аляков на 11.09.1980 г., регистриран на 08.12.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Спас Георгиев Аляков; о. р. Борис Несторов Борисов; о. р. Борислав Ж. Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ- НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.4711; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по слънчево-земни въздействия
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Двореца" Цветан Минков Ралчовски

Дата на раждане: 09.10.1944
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Цветан Минков Ралчовски Дата на раждане 09.10.1944 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Петър Буров на 30.05.1983 г., регистриран на 27.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Двореца Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 6; писмо вх. № 3168/ 04.09.1990 г. за изключване на Я/К "Двореца". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 6 МИР – Враца, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лагос от 04.07.1993 г. до 25.03.2000 г. Извънреден и пълномощен посланик в Луанда от 21.11.2005 г. до 30.11.2010 г.
Решение N° 2-213
от 24.07.2013 г.
община Стражица

Съдържател на явочна квартира "Роза" Цветан Енчев Евтимов

Дата на раждане: 15.10.1932
Място на раждане: с. Лозен, обл. Велико Търново
Цветан Енчев Евтимов Дата на раждане 15.10.1932 г. Място на раждане с. Лозен, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Христо Спиридонов на 10.08.1979 г., регистриран на 22.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Христо Спиридонов; о. р. Ради Добрев; о. р. Л. Досев; о. р. Свилен Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-39/ 03.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС до м. декември 1990 г.; Председател на Временната управа на кметство Лозен от 18.12.1990 г. до м. октомври 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Бор" Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: гр. Дунавци
Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител о. р. Георги Ницов на 03.05.1985 г., регистриран на 07.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Видин, издигнат от ПАРТИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Нещатен служител "" Цветан Симеонов Ценов

Дата на раждане: 28.02.1958
Място на раждане: гр. Плевен
Цветан Симеонов Ценов Дата на раждане 28.02.1958 г. Място на раждане гр. Плевен Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Гачев Кандидат за кмет на общ. Искър, издигнат от ПП "АТАКА"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Альоша " Цветан Иванов Иванов

Дата на раждане: 26.07.1944
Място на раждане: с. Ребърково, област Враца
Цветан Иванов Иванов Дата на раждане 26.07.1944 г. Място на раждане с. Ребърково, област Враца Вербувал го служител Димитър Тинчев на 21.01.1983 г. Ръководил го служител Димитър Тинчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Враца - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Альоша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 46/90 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца, издигнат от БЗНС
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Васко" Цветан Иванов Цолов

Дата на раждане: 16.10.1951
Място на раждане: с. Гложене, обл. Ловеч
Цветан Иванов Цолов Дата на раждане 16.10.1951 г. Място на раждане с. Гложене, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Владимир Александров Ненчев на 31.08.1982 г., регистриран на 13.09.1982 г. Ръководил го служител кап. Владимир Александров Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца – ДС - Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васко Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А а.е. 565 (Вр) (I А – 2658 Вр); протокол рег.№ 46 от 04.04.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р а.е. 1077; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца, издигнат от Атака
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Сашо " Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Цветан Монов Лилов Дата на раждане 29.02.1944 г. Място на раждане с. Добролево, област Враца Вербувал го служител Христо Великов на 23.03.1964 г. Ръководил го служител Христо Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3744/66 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за кмет на с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител "Борисов" Цветан Стоянов Маринов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: с. Дърманци, област Враца
Цветан Стоянов Маринов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане с. Дърманци, област Враца Вербувал го служител Атанас Дамянов Бойчев на 15.11.1970 г. Ръководил го служител Атанас Дамянов Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление –ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Борисов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени документи с акт № 6357; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за кмет на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца, издигнат от Българска социалдемокрация
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; Агент "Динков" Цветан Илиев Павлов

Дата на раждане: 22.08.1952
Място на раждане: гр. Мездра
Цветан Илиев Павлов Дата на раждане 22.08.1952 г. Място на раждане гр. Мездра Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 17.03.1971 г., регистриран на 23.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; о. р. Иван Дим. Иванов; о. р. П. Зоров; о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-III; ДС, управление VI-VI; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Динков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване материалите от делото на "Динков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Професионална гимназия по строителство - Казанлък Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Илиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 229/ 06.06.2011 г. – община Якоруда - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Денев " Цветан Василев Маджарски

Дата на раждане: 11.03.1953
Място на раждане: С. Бойница, обл. Видин
Цветан Василев Маджарски Дата на раждане 11.03.1953 г. Място на раждане С. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител Владко Василев на 07.06.1978 г., регистриран на 22.06.1978 г. Ръководил го служител Владко Василев; Ст. Зарков; Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Гранични войски- РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Денев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36352; работно дело IР-17641; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2254/ 20.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бойница, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пламен " Цветан Василев Стоянов

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: Гр. Козлодуй
Цветан Василев Стоянов Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане Гр. Козлодуй Вербувал го служител Лейт. Владимир Ал. Ненчев, регистриран на 25.10.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Ал. Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-РУ-Козлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пламен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 179 бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-59 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от НДСВ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Георги " Цветан Костадинов Митев

Дата на раждане: 05.07.1960
Място на раждане: С. Малорад, обл. Враца
Цветан Костадинов Митев Дата на раждане 05.07.1960 г. Място на раждане С. Малорад, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Кирил Борисов Евгениев на 23.07.1981 г., регистриран на 27.07.1981 г. Ръководил го служител Кап. Кирил Борисов Евгениев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2587; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 993; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Борован, издигнат от ПП „ЕВРОРОМА „
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Липа " Цветан Любенов Хаинов

Дата на раждане: 27.05.1958
Място на раждане: Гр. Златица
Цветан Любенов Хаинов Дата на раждане 27.05.1958 г. Място на раждане Гр. Златица Вербувал го служител Кап. Йордан Генков Генов на 27.07.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 180 Ръководил го служител Кап. Йордан Генков Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 05, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Липа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 6; дело ІА-438; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Златица, издигнат от БСП
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Киров " Цветан Петров Марков

Дата на раждане: 19.07.1953
Място на раждане: С. Осиковска Лакавица, обл. Софийска
Цветан Петров Марков Дата на раждане 19.07.1953 г. Място на раждане С. Осиковска Лакавица, обл. Софийска Вербувал го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов на 12.06.1981 г., регистриран на 17.06.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Румян Велчев Лалов; Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, Ботевград, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Киров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35073; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Правец, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 181
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Найденов" Цветан Маринов Васковски

Дата на раждане: 15.09.1939
Място на раждане: с. Борован, обл. Враца
Цветан Маринов Васковски Дата на раждане 15.09.1939 г. Място на раждане с. Борован, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Ризов на 02.08.1969 г., регистриран на 05.08.1969 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Ризов; о. р. Евтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Самоков Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Найденов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-7435; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1791 и работно дело IР-7435 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДВСК при РВМС-Костинброд от 26.10.1992 г. до 01.12.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)