Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

Търсенето за @name ^"Ч*" намери 66 резултата

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Щатен служител "" Чавдар Асенов Христов

Дата на раждане: 14.08.1954
Място на раждане: гр. Кюстендил
Чавдар Асенов Христов Дата на раждане 14.08.1954 г. Място на раждане гр. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил-ДС; СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в ОУ на МВР-Кюстендил; със заповед № 109/ 19.06.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № К-114/ 11.04.1983 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 1018/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 15.01.1990 г. е преназначен за ст. инспектор Публична длъжност или публична дейност Заместник декан по стопанска дейност във Факултет по журналистика и масова комуникация от 2011 г. Обявен с решение № 153/ 27.07.2010 г. - МВР
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Щатен служител "" Чавдар Василев Милошев

Дата на раждане: 13.07.1946
Място на раждане: гр. Дупница
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Съдържател на явочна квартира "Изток" Чавдар Петров Димитров

Дата на раждане: 22.07.1956
Място на раждане: с. Дивля, обл. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Колов" Чавдар Бориславов Димов

Дата на раждане: 12.04.1959
Място на раждане: гр. София
Чавдар Бориславов Димов Дата на раждане 12.04.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Румен Константинов Сотиров на 21.08.1987 г., регистриран на 06.10.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Константинов Сотиров; о. р. Борис Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Колов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7472. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.09.2005 г. до 31.07.2007 г Н-к отдел от 02.08.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Бориславов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Бисов" Чавдар Георгиев Младенов

Дата на раждане: 25.08.1952
Място на раждане: гр. Враца
Чавдар Георгиев Младенов Дата на раждане 25.08.1952 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител полк. М. Генковски на 05.01.1981 г., регистриран на 17.08.1982 г. Ръководил го служител полк. М. Генковски; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Ив. Шопов; лейт. М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7009. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 06.04.1991 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Нещатен служител "" Чавдар Георгиев Младенов

Дата на раждане: 25.08.1952
Място на раждане: гр. Враца
Чавдар Георгиев Младенов Дата на раждане 25.08.1952 г. Място на раждане гр. Враца Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-III Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен за ОРОН със заповед № 28/ 28.12.1983 г. Отчети и справки от ОРОН "Бисов", документи за получени възнаграждения. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 06.04.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Георгиев Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Чавдар Демиров Борачев

Дата на раждане: 24.05.1948
Място на раждане: гр. Варна
Чавдар Демиров Борачев Дата на раждане 24.05.1948 г. Място на раждане гр. Варна Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-020/ 31.08.1974 г. е назначен за мл. оперативен работник; със заповед № Р-036/ 30.09.1975 г. е преназначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-026/ 16.10.1981 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-02/ 07.01.1986 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-022/ 15.09.1989 г. е преназначен за разузнавач V степен. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 10.07.1995 г. до 01.04.1997 г. Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 578/ 07.03.2011 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Попов" Чавдар Жечев Жечев

Дата на раждане: 02.01.1955
Място на раждане: гр. София
Чавдар Жечев Жечев Дата на раждане 02.01.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 29.07.1987 г., регистриран на 17.08.1987 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов; ст. лейт. Валентин Колев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 18.11.2002 г. до 10.08.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Жечев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Щатен служител "" Чавдар Николаев Минчев

Дата на раждане: 02.08.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Николаев Минчев Дата на раждане 02.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен на 10 месечна разузнавателна школа в КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1168/ 31.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1067/ 31.12.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к управление до 16.04.1990 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Чавдар Димитров Герасимов

Дата на раждане: 28.03.1945
Място на раждане: гр. Долна баня
Чавдар Димитров Герасимов Дата на раждане 28.03.1945 г. Място на раждане гр. Долна баня Качество Щатен служител Структури, в които е работил СОУ на МВР-ДС; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-90/ 15.02.1975 г. е назначен за разузнавач III ст.; със заповед № 665/ 24.08.1976 г. е преназначен за разузнавач II ст.; със заповед № К-3720/ 30.09.1985 г. е преназначен за гл. следовател в 02 отдел на ГСУ. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" Чавдар Николов Новански

Дата на раждане: 27.04.1941
Място на раждане: гр. Ихтиман
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Компютър" Чавдар Христов Карабаджаков

Дата на раждане: 25.05.1951
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Димитър " Чавдар Атанасов Добрев

Дата на раждане: 21.08.1933
Място на раждане: Гр. Ямбол
Чавдар Атанасов Добрев Дата на раждане 21.08.1933 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Капит. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г. Ръководил го служител Капит. Цветан Станимиров Структури, в които е осъществявано Първо главно управление-ДС, ХІV Решение № 14 / 04.09.2007 г. 72 сътрудничеството отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751. Снемане от действащия оперативен отчет На 08.02.1988 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Щатен служител "" Чавдар Радев Славов

Дата на раждане: 29.03.1955
Място на раждане: гр. София
Чавдар Радев Славов Дата на раждане 29.03.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УГВ - ХIII ГО-РО; СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-4760/ 29.11.1976 г. е назначен за пом. н-к РО; със заповед № К-3054/ 24.08.1979 г. е преназначен за ст. пом. н-к РО; със заповед № 2019/ 06.08.1980 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 566/ 18.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 2749/ 07.09.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1014/ 30.12.1988 г. е преназначен за зам. н-к на отдел. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на Добруджанска ТБ от 26.09.1997 г. до 02.12.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Чавдар Томов Томов

Дата на раждане: 16.12.1957
Място на раждане: гр. София
Чавдар Томов Томов Дата на раждане 16.12.1957 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1516/ 05.09.1985 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 804/ 15.08.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на НСО от 21.02.1992 г. до 16.09.1999 г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Щатен служител "" Чавдар Цанев Цанев

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Щатен служител "" Чавдар Вельов Червенков

Дата на раждане: 31.05.1941
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 211
от 28.04.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Секретен сътрудник "Бисов" Чавдар Георгиев Младенов

Дата на раждане: 25.08.1952
Място на раждане: гр. Враца
Чавдар Георгиев Младенов Дата на раждане 25.08.1952 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител полк. М. Генковски на 05.01.1981 г., регистриран на 17.08.1982 г. Ръководил го служител полк. М. Генковски; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Ив. Шопов; лейт. М. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Бисов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 7009. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор
Решение N° 211
от 28.04.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Нещатен служител "" Чавдар Георгиев Младенов

Дата на раждане: 25.08.1952
Място на раждане: гр. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Щатен служител "" Чавдар Вельов Червенков

Дата на раждане: 31.05.1941
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-512
от 27.05.2015 г.
община Земен

Съдържател на явочна квартира "Изток" Чавдар Петров Димитров

Дата на раждане: 22.07.1956
Място на раждане: с. Дивля, обл. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Съдържател на явочна квартира "Синчец" Чичилия Михайлова Ангелова

Дата на раждане: 15.03.1939
Място на раждане: Румъния
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Антонов Чернев

Дата на раждане: 08.02.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Антонов Чернев Дата на раждане 08.02.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-3470/ 30.07.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 1284/ 04.09.1979 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 598/ 03.09.1981 г. е преназначен за инспектор; със заповед № К-542/ 01.02.1982 г. е преназначен за зам. началник ДС в Коларовско РУ; със заповед № К-2436/ 02.06.1983 г. е изпратен на 3 месечен курс за ръководни кадри във ВКШ-КГБ-СССР; със заповед № К-2618/ 17.07.1986 г. е преназначен за н-к на Коларовско РУ; със заповед № К-4114/ 26.09.1990 г. е преназначен за директор на СДВР. Публична длъжност или публична дейност Директор до 26.11.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Асенов Христов

Дата на раждане: 14.08.1954
Място на раждане: гр. Кюстендил
Чавдар Асенов Христов Дата на раждане 14.08.1954 г. Място на раждане гр. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кюстендил-ДС; СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III ст. в ОУ на МВР-Кюстендил; със заповед № 109/ 19.06.1981 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № К-114/ 11.04.1983 г. е преназначен за разузнавач в СГУ на МВР; със заповед № 1018/ 30.12.1988 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 14/ 15.01.1990 г. е преназначен за ст. инспектор Публична длъжност или публична дейност Н-к на направление от 16.09.1992 г. до 28.11.1994 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Благоев Петров

Дата на раждане: 11.06.1959
Място на раждане: гр. София
Чавдар Благоев Петров Дата на раждане 11.06.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2944/ 08.08.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.06.2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Димов Пенков

Дата на раждане: 11.11.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Димов Пенков Дата на раждане 11.11.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, IV отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 170/ 27.01.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 21/ 30.01.1979 г. е преназначен за н-к група IV степен; със заповед № 32/ 27.03.1981 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 5216/ 15.12.1982 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3624/ 12.11.1987 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР; със заповед № 2520/ 28.05.1990 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Йорданов Танов

Дата на раждане: 28.03.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Йорданов Танов Дата на раждане 28.03.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2152/ 19.06.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 176/ 25.08.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 3668/ 06.11.1984 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 86/ 04.04.1988 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 3338/ 09.12.1988 г. е преназначен за н-к отделение; със заповед № 3508/ 23.10.1989 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 161/ 06.06.1990 г. е преназначен за зам. н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 08.11.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Кирилов Петров

Дата на раждане: 10.04.1950
Място на раждане: гр. София
Чавдар Кирилов Петров Дата на раждане 10.04.1950 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2174/ 25.04.1975 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 81/ 30.04.1979 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 228/ 31.12.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 236/ 06.09.1983 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 195/ 23.07.1984 г. е преназначен за старши инспектор; със заповед № 1528/ 21.04.1986 г. е преназначен за старши инспектор в IV управление; със заповед № 16/ 11.06.1986 г. е преназначен за главен инспектор; със заповед № 1646/ 26.05.1987 г. е преназначен за н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на национална служба от 28.04.1995 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Костов Станков

Дата на раждане: 04.03.1950
Място на раждане: гр. Пловдив
Чавдар Костов Станков Дата на раждане 04.03.1950 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, II отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 432/ 26.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 102/ 10.07.1979 г. е преназначен за разузнавач; със заповед № 139/ 03.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 26/ 23.02.1984 г. е преназначен за н-к група; със заповед № 131/ 26.06.1987 г. е преназначен за ст. инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.04.1990 г. Н-к на сектор от 08.11.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Лазаров Петров

Дата на раждане: 28.07.1950
Място на раждане: с. Нивянин, обл. Враца
Чавдар Лазаров Петров Дата на раждане 28.07.1950 г. Място на раждане с. Нивянин, обл. Враца Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-1326/ 14.04.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 358/ 03.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 542/ 28.08.1987 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 314/ 24.03.1989 г. е преназначен за зам. н-к отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.10.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Михаилов Давидов

Дата на раждане: 12.05.1963
Място на раждане: гр. Кюстендил
Чавдар Михаилов Давидов Дата на раждане 12.05.1963 г. Място на раждане гр. Кюстендил Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ОТУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2760/ 27.08.1988 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.11.2000 г. до 30.06.2003 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Николов Стоев

Дата на раждане: 20.05.1953
Място на раждане: гр. София
Чавдар Николов Стоев Дата на раждане 20.05.1953 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, II отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3356/ 01.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 203/ 29.12.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 185/ 04.09.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 2348/ 02.07.1986 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-СССР. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чавдар Харалампиев Кючуков

Дата на раждане: 06.05.1954
Място на раждане: гр. София
Чавдар Харалампиев Кючуков Дата на раждане 06.05.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, II отдел Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 308/ 24.12.1988 г. е назначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 05.10.1992 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чанко Георгиев Димитров

Дата на раждане: 24.08.1951
Място на раждане: гр. Болярово
Чанко Георгиев Димитров Дата на раждане 24.08.1951 г. Място на раждане гр. Болярово Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Ямбол-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3640/ 23.11.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 118/ 04.09.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 15/ 02.02.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение; със заповед № 40/ 10.02.1989 г. е преназначен за зам. н-к отдел в ОУ на МВР-Бургас. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 18.12.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чанко Тодоров Чанков

Дата на раждане: 24.03.1947
Място на раждане: с. Черница, обл. Бургас
Чанко Тодоров Чанков Дата на раждане 24.03.1947 г. Място на раждане с. Черница, обл. Бургас Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Бургас-ДС; УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № I-684/ 13.02.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 2930/ 22.09.1977 г. е преназначен за зам. н-к отделение в УБО; със заповед № 3130/ 12.09.1978 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 12.06.1990 г. до 01.12.1991 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Чоно Рангелов Христозов

Дата на раждане: 15.01.1955
Място на раждане: гр. Пловдив
Чоно Рангелов Христозов Дата на раждане 15.01.1955 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Пловдив-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4047/ 10.11.1979 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 118/ 14.03.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-1726/ 03.05.1985 г. е преназначен за н-к РУ на МВР-Раковски. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РУ до 01.04.1990 г.
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Щатен служител "" Чавдар Радев Славов

Дата на раждане: 29.03.1955
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Щатен служител "" Чоно Рангелов Христозов

Дата на раждане: 15.01.1955
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-274
от 04.12.2013 г.
Българска земеделска и промишлена банка АД

Агент "Петър" Чавдар Пенчев Спасов

Дата на раждане: 12.01.1942
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Максим" Чавдар Иванов Попов

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Щатен служител "" Чавдар Вельов Червенков

Дата на раждане: 31.05.1941
Място на раждане: Гр. София
Чавдар Вельов Червенков Дата на раждане 31.05.1941 г. Място на раждане Гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Министър на вътрешните работи - 17.10.1994 г. - 26.01.1995 г. Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 69 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 70
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Димитър" Чавдар Атанасов Добрев

Дата на раждане: 21.08.1933
Място на раждане: гр. Ямбол
Чавдар Атанасов Добрев Дата на раждане 21.08.1933 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г. Ръководил го служител кап. Цветан Станимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, ХІV отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Димитър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по национална сигурност и военни науки от 2008 г. Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 2010 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Максим" Чавдар Иванов Попов

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: гр. София
Чавдар Иванов Попов Дата на раждане 26.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Петров Геров на 30.11.1976 г., регистриран на 02.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29619. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Комисия по изкуствознание и изкуства от 2003 г. до 2009 г.
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Агент "Виктор" Чавдар Костов Кънчев

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Златица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Чавдар Кирилов Узунов

Дата на раждане: 23.03.1948
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Петър" Чавдар Пенчев Спасов

Дата на раждане: 12.01.1942
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Чавдар Пенчев Спасов Дата на раждане 12.01.1942 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов на 06.04.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – "БЗПБ" АД – от 27.04.1995 г. до 13.03.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Пенчев Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-188
от 05.06.2013 г.
УниКредит Булбанк АД

Агент "Виктор" Чавдар Костов Кънчев

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Златица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Щатен служител "" Чавдар Вельов Червенков

Дата на раждане: 31.05.1941
Място на раждане: гр. София
Чавдар Вельов Червенков Дата на раждане 31.05.1941 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е назначен за младши оперативен работник; със заповед № 0315/ 20.08.1982 г. е изпратен за слушател във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за н-к отдел. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тунис от 02.12.1993 г. до 11.07.2009 г. Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Попов" Чавдар Жечев Жечев

Дата на раждане: 02.01.1955
Място на раждане: гр. София
Чавдар Жечев Жечев Дата на раждане 02.01.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 29.07.1987 г., регистриран на 17.08.1987 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов; ст. лейт. Валентин Колев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 11.08.2006 г. до 31.08.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Жечев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Щатен служител "" Чавдар Николаев Минчев

Дата на раждане: 02.08.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Николаев Минчев Дата на раждане 02.08.1951 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ВГУ, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3864/ 20.12.1977 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 360/ 17.07.1979 г. е преназначен за разузнавач III степен в ПГУ; със заповед № 172/ 09.04.1981 г. е изпратен на 10 месечна разузнавателна школа в КГБ-СССР; със заповед № 15/ 01.01.1983 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 1168/ 31.12.1986 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 1067/ 31.12.1989 г. е преназначен за н-к на отделение. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB 102101-001-04/ 12-2286/ 30.11.2010 г.
Решение N° 2-603
от 09.02.2016 г.
ЗАД Дженерали

Агент "Виктор" Чавдар Костов Кънчев

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Златица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Щатен служител "" Чавдар Василев Милошев

Дата на раждане: 13.07.1946
Място на раждане: гр. Дупница
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Щатен служител "" Чавдар Николов Държиков

Дата на раждане: 10.02.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Чавдар Николов Държиков

Дата на раждане: 10.02.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Виктор" Чавдар Костов Кънчев

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Златица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Компютър" Чавдар Христов Карабаджаков

Дата на раждане: 25.05.1951
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Димитър" Чавдар Атанасов Добрев

Дата на раждане: 21.08.1933
Място на раждане: Гр. Ямбол
Чавдар Атанасов Добрев Дата на раждане 21.08.1933 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Кап. Цветан Станимиров на 07.02.1974 г. Ръководил го служител Кап. Цветан Станимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, ХІV отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Агентурни сведения от секретен сътрудник "Димитър"; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 5751. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор от м. 12.2006 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители "МЕДИА ХОЛДИНГ" АД – вестник "Седмичен труд" и вестник "Труд" Проверени са 27 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. (Проверени са само работещите по трудови правоотношения. За останалите лица проверката продължава.) вестник "Седмичен труд"
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Съдържател на явочна квартира "Компютър" Чавдар Христов Карабаджаков

Дата на раждане: 25.05.1951
Място на раждане: гр. София
Чавдар Христов Карабаджаков Дата на раждане 25.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. В. Костадинов на 13.02.1987 г., регистриран на 02.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. В. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Компютър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Компютър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на РЗОК-Бургас от 26.04.1999 г. до 31.07.2006 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Захари " Чавдар Иванов Ралчев

Дата на раждане: 09.06.1954
Място на раждане: С. Чорбаджийско, обл. Кърджали
Чавдар Иванов Ралчев Дата на раждане 09.06.1954 г. Място на раждане С. Чорбаджийско, обл. Кърджали Вербувал го служител Илия Ангелов Ангелов на 30.10.1980 г., регистриран на 11.11.1980 г. Ръководил го служител Илия Ангелов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Захари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2653/ 22.06.1990 г. и протокол рег. № КА 55/ 18.06.1990 г. за изключване на агент "Захари"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 186 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от КОАЛИЦИЯ „ЗА ПАЗАРДЖИК”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Максим" Чавдар Иванов Попов

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Осведомител "Червенков" Чавдар Манолов Манев

Дата на раждане: 04.06.1952
Място на раждане: с. Лесичово, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Чавдар Пенчев Спасов

Дата на раждане: 12.01.1942
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Чавдар Пенчев Спасов Дата на раждане 12.01.1942 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов на 06.04.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник „БЗПБ”АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Пенчев Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Чавдар Радев Славов

Дата на раждане: 29.03.1955
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Щатен служител "" Чавдар Благоев Петров

Дата на раждане: 11.06.1959
Място на раждане: гр. София
Чавдар Благоев Петров Дата на раждане 11.06.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление IV Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 2944/ 08.08.1986 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2008 г. Обявен с решение № 153/ 27.07.2010 г. - МВР
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Чавдар Иванов Стойчев

Дата на раждане: 28.02.1952
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Чанев" Черньо Щерионов Чернев

Дата на раждане: 08.05.1945
Място на раждане: гр. Поморие
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020

This post is also available in: English (Английски)