Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Владимиров намери 15 резултата / The search @pseudo Владимиров found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Владимиров" Мемду Мехмед Али

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: с. Професор Иширково, обл. Силистра
Мемду Мехмед Али Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане с. Професор Иширково, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Наско Чанков на 05.08.1985 г., регистриран на 13.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Наско Чанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; материалите са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо № 2312/1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Йорданово от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Владимиров " Димитър Динев Златев

Дата на раждане: 21.04.1961
Място на раждане: Гр. Димитровград
Димитър Динев Златев Дата на раждане 21.04.1961 г. Място на раждане Гр. Димитровград Вербувал го служител Васил Георгиев Христов на 31.10.1979 г. Ръководил го служител Васил Георгиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС – 03, 04, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1444; протокол рег. № 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 623; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Димитровград, издигнат от ПК ”ЗАЕДНО ЗА ДИМИТРОВГРАД”
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Владимиров" Живко Йорданов Койчев

Дата на раждане: 11.07.1959
Място на раждане: гр. Стралджа
Живко Йорданов Койчев Дата на раждане 11.07.1959 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков на 30.05.1985 г., регистриран на 17.06.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков; о. р. Димитров; о. р. Иван Янков Илчев; о. р. Петър Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-874. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб на VI ГО от 09.11.1992 г.
Решение N° 2-522
от 18.06.2015 г.
община Гулянци

Осведомител; Агент "Владимиров" Емил Георгиев Бешлийски

Дата на раждане: 30.06.1952
Място на раждане: с. Гиген, обл. Плевен
Емил Георгиев Бешлийски Дата на раждане 30.06.1952 г. Място на раждане с. Гиген, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев на 29.06.1971 г., регистриран на 14.07.1971 г. Ръководил го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев; о. р. Цеко Цеков; о. р. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-VI; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-573
от 05.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Плевен

Осведомител; Агент "Владимиров" Емил Георгиев Бешлийски

Дата на раждане: 30.06.1952
Място на раждане: с. Гиген, обл. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Владимиров" Иван Кирилов Михалков

Дата на раждане: 16.12.1954
Място на раждане: гр. Перник
Иван Кирилов Михалков Дата на раждане 16.12.1954 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Войнов Тасев на 18.06.1979 г., регистриран на 28.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Войнов Тасев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1820; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Черна гора, общ. Перник, издигнат от АТАКА Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Кирилов Михалков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Владимиров" Мемду Мехмед Али

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: с. Професор Иширково, обл. Силистра
Мемду Мехмед Али Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане с. Професор Иширково, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Наско Чанков на 05.08.1985 г., регистриран на 13.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Наско Чанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; материалите са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо № 2312/1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Йорданово, общ. Силистра, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Владимиров " Петър Русинов Цибрански

Дата на раждане: 07.05.1936
Място на раждане: Гр. Лом
Петър Русинов Цибрански Дата на раждане 07.05.1936 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Кап. Лачо Нинов на 18.10.1963 г., регистриран на 12.03.1964 г. Ръководил го служител Кап. Лачо Нинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на Решение № 25/ 12.02.2007 г. 50 лично дело IА-1; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на индустрията, търговията и услугите Заместник-министър на индустрията и технологиите
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Владимиров" Стоян Христов Пинтев

Дата на раждане: 23.01.1946
Място на раждане: гр. София
Стоян Христов Пинтев Дата на раждане 23.01.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Рангелов Крумов на 29.07.1975 г., регистриран на 13.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Николай Рангелов Крумов; о. р. Таньо Танев; о. р. Милко Лозанов; о. р. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I, управление VI-I-III, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. "Владимиров". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Научен архив-БАН
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Резидент "Владимиров" Стоян Денев Стоянов

Дата на раждане: 14.04.1955
Място на раждане: с. Стожер, обл. Добрич
Стоян Денев Стоянов Дата на раждане 14.04.1955 г. Място на раждане с. Стожер, обл. Добрич Вербувал го служител кап. лейт. Николай Димитров Плешков на 03.04.1986 г., регистриран на 21.04.1986 г. Ръководил го служител кап. лейт. Николай Димитров Плешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-704; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна, издигнат от партия "НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стоян Денев Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Владимиров" Мемду Мехмед Али

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: с. Професор Иширково, обл. Силистра
Мемду Мехмед Али Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане с. Професор Иширково, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Наско Чанков на 05.08.1985 г. Ръководил го служител лейт. Наско Чанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; материалите са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо № 2312/1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Йорданово, общ. Силистра, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Владимиров " Мемду Мехмед Али

Дата на раждане: 14.09.1954
Място на раждане: С. Йорданово, обл. Силистра
Мемду Мехмед Али Дата на раждане 14.09.1954 г. Място на раждане С. Йорданово, обл. Силистра Вербувал го служител Н. Чанков на 05.08.1985 г. Ръководил го служител Н. Чанков Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; матариалите са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо № 2312/1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Йорданово, общ. Силистра, издигнат от Коалиция за Силистра
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Владимиров" Емил Георгиев Бешлийски

Дата на раждане: 30.06.1952
Място на раждане: с. Гиген, обл. Плевен
Емил Георгиев Бешлийски Дата на раждане 30.06.1952 г. Място на раждане с. Гиген, обл. Плевен Вербувал го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев на 29.06.1971 г., регистриран на 14.07.1971 г. Ръководил го служител лейт. Стойчо Ненов Стоев; о. р. Цеко Цеков; о. р. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-VI; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-II-II; ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24107 и в работно дело IР-8906; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ отделение (началник отдел) "Здравно-организационни технологии"-Плевен до 07.07.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Владимиров" Петър Русинов Цибрански

Дата на раждане: 07.05.1936
Място на раждане: гр. Лом
Петър Русинов Цибрански Дата на раждане 07.05.1936 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител кап. Лачо Нинов на 18.10.1963 г., регистриран на 12.03.1964 г. Ръководил го служител кап. Лачо Нинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владимиров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "НЕФТОХИМ" ЕАД, гр. Бургас /"НЕФТОХИМ" АД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 338
от 28.03.2012
Русенски университет Ангел Кънчев

Секретен сътрудник "Владимиров, Владимировски" Руси Димитров Русев

Дата на раждане: 05.09.1951
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.