Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сашо намери 114 резултата / The search @pseudo Сашо found 114 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-783
от 29.11.2016 г.
община Костинброд

Агент "Сашо" Иван Илиев Иванов

Дата на раждане: 06.03.1954
Място на раждане: гр. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-621
от 10.03.2016 г.
ТОКУДА Здравно застраховане ЕАД

Агент "Сашо" Кирил Димитров Пендев

Дата на раждане: 27.09.1953
Място на раждане: гр. Благоевград
Кирил Димитров Пендев Дата на раждане 27.09.1953 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Илиев Сарин на 16.12.1980 г., регистриран на 24.12.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Илиев Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2917 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на "ТОКУДА Здравно застраховане" ЕАД от 07.06.2011 г. до 28.03.2012 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Сашо" Сафет Шабан Ахмед

Дата на раждане: 10.03.1954
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Сафет Шабан Ахмед Дата на раждане 10.03.1954 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител лейт. Иван Гарабитов на 20.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2544/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 29.01.1990 г. делата на аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Калояново, издигнат от БСП Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Сашо" Милен Нейков Гайдарски

Дата на раждане: 23.04.1955
Място на раждане: гр. Враца
Милен Нейков Гайдарски Дата на раждане 23.04.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Илия Иванов Михайлов на 08.11.1988 г., регистриран на 18.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Илия Иванов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-44 (Вр); р. д. ІР-47 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Борован, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-244/ 15.10.2013 г. – община Борован Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Сашо" Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Сашо" Асен Недялков Тонков

Дата на раждане: 24.12.1939
Място на раждане: с. Мечка, обл. Плевен
Асен Недялков Тонков Дата на раждане 24.12.1939 г. Място на раждане с. Мечка, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Александър Михайлов Илиев на 01.04.1960 г., регистриран на 14.04.1960 г.; възстановен от о. р. Петър Симеонов Първанов на 19.03.1964 г. и регистриран на 01.04.1964 г. Ръководил го служител о. р. Александър Михайлов Илиев; о. р. Петър Симеонов Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-II; ОУ на МВР-Плевен-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ОУ на МВР-Толбухин-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1443 (Пл); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2419/ 1962 г. с предложение за унищожаване личното и работното досие на Асен Недялков Тонков; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работното дело на "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Сашо" Илко Василев Чамов

Дата на раждане: 09.01.1955
Място на раждане: гр. Димитровград
Илко Василев Чамов Дата на раждане 09.01.1955 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Хубен Ангелов на 25.04.1986 г., регистриран на 14.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Хубен Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Димитровград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; списък рег. № КА-26/ 04.06.1992 г. на резиденти, агенти и явочни квартири, чиито дела са унищожени през 1990 г. – аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика от 22.12.2006 г. до 30.04.2009 г. "Тревненска седмица" ЕООД – вестник "Тревненска седмица" – гр. Трявна Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Троян 21 – Генадий Маринов" ЕТ - вестник "Троян 21" – гр. Троян Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Тутракански глас" СНЦ – вестник "Тутракански глас" – гр. Тутракан Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Хера 96" ООД - вестник "Хасковска Марица" – гр. Хасково Проверени са 8 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Херонея – 338 – Георги Христов" ЕТ - вестник "Народна воля" – гр. Благоевград Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Сашо" Данчо Николов Ангелов

Дата на раждане: 17.01.1960
Място на раждане: гр. Монтана
Данчо Николов Ангелов Дата на раждане 17.01.1960 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител лейт. Тодор Славчев Антов на 13.10.1979 г., регистриран на 25.10.1979 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Славчев Антов; о. р. Стефан Давидов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-ІІ; ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-204 (Мх) и в работно дело ІР-10551; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 372/ 02.03.1990 г. личното и работното дело на "Сашо" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Лице, посочено като длъжник - съдружник във фирма - длъжник – КФ "АСЯ 90", с. Делина, общ. Златарица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Доверено лице; Агент "Сашо" Бойко Николов Боев

Дата на раждане: 08.09.1958
Място на раждане: гр. Кула
Бойко Николов Боев Дата на раждане 08.09.1958 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев на 09.11.1984 г., регистриран на 04.01.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Николов Боев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-244
от 15.10.2013 г.
община Борован

Агент "Сашо" Милен Нейков Гайдарски

Дата на раждане: 23.04.1955
Място на раждане: гр. Враца
Милен Нейков Гайдарски Дата на раждане 23.04.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Илия Иванов Михайлов на 08.11.1988 г., регистриран на 18.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Илия Иванов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА - 44 (Вр); р. д. ІР - 47 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Нивянин от 11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-244
от 15.10.2013 г.
община Борован

Агент "Сашо" Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Осведомител "Сашо" Георги Янакиев Чончев

Дата на раждане: 04.01.1949
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Георги Янакиев Чончев Дата на раждане 04.01.1949 г. Място на раждане с. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Цвятко Вихрийски на 14.02.1970 г., регистриран на 28.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Цвятко Вихрийски; о. р. Цеко Върбанов; о. р. Асен Сл. Иванов; о. р. Любен Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-V, управление ІІІ-ІІІ-І, управление ІІІ-ІІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-25454 и работно дело ІР-10571. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Студена от м. ноември 1998 г. до м. октомври 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Агент "Сашо" Васил Деков Стайков

Дата на раждане: 02.07.1939
Място на раждане: гр. Враца
Васил Деков Стайков Дата на раждане 02.07.1939 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Богомил Владимиров Такев на 08.07.1975 г., регистриран на 23.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Богомил Владимиров Такев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-868 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация – длъжник – ТПК "ПРОСТОР ХОЛДИНГ", гр. Видин Обявява установената и обявена с решение № 2-709/ 20.09.2016 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041А
от 19.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Сашо" Кирил Петров Киров

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: гр. Меричлери
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент; секретен сътрудник "Сашо" Рашко Димитров Ангелинов

Дата на раждане: 04.10.1935
Място на раждане: гр. Смолян
Рашко Димитров Ангелинов Дата на раждане 04.10.1935 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител майор Иван Димитров Начев на 24.11.1967 г., регистриран на 09.12.1967 г. Ръководил го служител майор Иван Димитров Начев; майор Борислав Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I, управление II-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-25122 и в работно дело IР-10143 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 93/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-25122 (налично) и работно дело IР-10143 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АМЕРИКАН КОНТИНЕНТАЛ КАРС" ООД /"АМЕРИКАН КРАЙСЛЕР КАРС" ООД - до 30.09.93г./ Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Резидент "Сашо" Димитър Савов Николов

Дата на раждане: 24.11.1938
Място на раждане: с. Крояч, обл. Разград
Димитър Савов Николов Дата на раждане 24.11.1938 г. Място на раждане с. Крояч, обл. Разград Вербувал го служител майор Хикмет М. Хаджиосманов на 24.04.1979 г., регистриран на 08.05.1979 г. Ръководил го служител майор Хикмет М. Хаджиосманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-622 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК Лозница от 1990 г. до 1991 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Сашо" Мехмед Мусов Газинов

Дата на раждане: 07.07.1958
Място на раждане: с. Орцево, обл. Благоевград
Мехмед Мусов Газинов Дата на раждане 07.07.1958 г. Място на раждане с. Орцево, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Петко Димитров Георгиев на 23.10.1981 г., регистриран на 28.10.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС-VI по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1366 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1258 (Рз); протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1366 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Общински съветник от 02.11.2003 г. до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Сашо" Сабахтин Ариф Давуд

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: с. Бараци, обл. Кърджали
Сабахтин Ариф Давуд Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане с. Бараци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Тодор Кирев на 23.04.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Сашо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Крумовград, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Сашо" Кирил Димитров Пендев

Дата на раждане: 27.09.1953
Място на раждане: гр. Благоевград
Кирил Димитров Пендев Дата на раждане 27.09.1953 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Илиев Сарин на 16.12.1980 г., регистриран на 24.12.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Илиев Сарин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2917 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1991 г. до 19.01.1994 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сашо " Благой Захариев Търпев

Дата на раждане: 04.09.1946
Място на раждане: Гр. Оряхово
Благой Захариев Търпев Дата на раждане 04.09.1946 г. Място на раждане Гр. Оряхово Вербувал го служител Лейт. Володя Първанов Тодоров на 28.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Володя Първанов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2759 (Вр); протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1180; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Оряхово, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Сашо" Максим Иванов Симов

Дата на раждане: 07.11.1955
Място на раждане: с. Копривлен, обл. Благоевград
Максим Иванов Симов Дата на раждане 07.11.1955 г. Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Николов Ангелов на 25.07.1985 г., регистриран на 31.07.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Николов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-783 (Вн); рег. дневник; картони –о бр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо рег. № С КА-99/ 28.03.1990 г. за изключване от апарата на секретните сътрудници на агент "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от МК "ГРАЖДАНСКИ ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-8
от 22.05.2012 г.
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 13.05.2012г.

Резидент; Агент "Сашо" Методи Александров Слишков

Дата на раждане: 17.06.1944
Място на раждане: с. Фролош, обл. Кюстендил
Методи Александров Слишков Дата на раждане 17.06.1944 г. Място на раждане с. Фролош, обл. Кюстендил Вербувал го служител Вербуван на 12.05.1966 г., регистриран 25.05.1966 г.; възстановен от полк. Григор Спасов Манчев на 12.06.1985 г., регистриран на 13.06.1985 г. Ръководил го служител полк. Григор Спасов Манчев; о. р. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32055; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кюстендил, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия"
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Сашо" Адриан Емилианов Хаджиев

Дата на раждане: 07.07.1961
Място на раждане: гр. Бургас
Адриан Емилианов Хаджиев Дата на раждане 07.07.1961 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Георги Въжаров на 07.12.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Въжаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3249 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1843 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Сашо" Кирил Петров Киров

Дата на раждане: 30.08.1953
Място на раждане: гр. Меричлери
Кирил Петров Киров Дата на раждане 30.08.1953 г. Място на раждане гр. Меричлери Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 16.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Димитровград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 159/ 1990 г. личното дело на аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор Областна дирекция "Земеделие"-Хасково от 23.03.1999 г. до 03.05.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Петров Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо" Димитър Георгиев Панчев 

Дата на раждане: 26.10.1962
Място на раждане: с. Брежани, обл. Благоевград
Димитър Георгиев Панчев  Дата на раждане 26.10.1962 г. Място на раждане с. Брежани, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 26.05.1983 г., регистриран на 06.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от Коалиция "ЗА РОДИНАТА – ДГИ-НЛ” във 2-и ИР-Бургас За Димитър Георгиев Панчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо" Кирил Иванов Кирилов

Дата на раждане: 18.04.1961
Място на раждане: гр. Видин
Кирил Иванов Кирилов Дата на раждане 18.04.1961 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител майор Васил Тодоров Георгиев на 30.10.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител майор Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-317 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 5-и ИР-Видин
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо" Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Цветан Монов Лилов Дата на раждане 29.02.1944 г. Място на раждане с. Добролево, област Враца Вербувал го служител о. р. Драган Илиев Тасков на 23.03.1964 г., регистриран на 30.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Драган Илиев Тасков; о. р. Христо Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3744/66 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА"" в 6-и ИР-Враца Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Сашо" Алберт Андреев Демирев

Дата на раждане: 25.10.1949
Място на раждане: с. Витина, обл. Смолян
Алберт Андреев Демирев Дата на раждане 25.10.1949 г. Място на раждане с. Витина, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Тенчо Димитров Тенев на 11.10.1978 г., регистриран на 17.10.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тенчо Димитров Тенев; кап. Стоян Кирилов Христов; ст. лейт. Христо Атанасов Стоянов; кап. Валери Александров Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-ІV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1560 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело ІР-1210 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Рудозем до 1990 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сашо" Благой Атанасов Зулямски

Дата на раждане: 31.03.1970
Място на раждане: с. Крупник, обл. Благоевград
Благой Атанасов Зулямски Дата на раждане 31.03.1970 г. Място на раждане с. Крупник, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Младен Милчев Попов на 09.03.1990 г., регистриран на 03.04.1990 г. Ръководил го служител ст. лейт. Младен Милчев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-74. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Полена, общ. Симитли, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Благой Атанасов Зулямски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-404/ 01.10.2014 г. – частични избори на 12.10.2014 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сашо" Милен Нейков Гайдарски

Дата на раждане: 23.04.1955
Място на раждане: гр. Враца
Милен Нейков Гайдарски Дата на раждане 23.04.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Илия Иванов Михайлов на 08.11.1988 г., регистриран на 18.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Илия Иванов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-44 (Вр); р. д. ІР-47 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Нивянин, общ. Борован, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-244/ 15.10.2013 г. – община Борован Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сашо" Цветан Монов Лилов

Дата на раждане: 29.02.1944
Място на раждане: с. Добролево, област Враца
Цветан Монов Лилов Дата на раждане 29.02.1944 г. Място на раждане с. Добролево, област Враца Вербувал го служител о. р. Драган Илиев Тасков на 23.03.1964 г., регистриран на 30.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Драган Илиев Тасков; о. р. Христо Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление – ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за кмет на кметство Добролево, общ. Борован, издигнат от ПП "АБВ" /Алтернатива за Българско Възраждане/ За Цветан Монов Лилов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-244/ 15.10.2013 г. – община Борован Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Доверено лице; Агент "Сашо" Бойко Николов Боев

Дата на раждане: 08.09.1958
Място на раждане: гр. Кула
Бойко Николов Боев Дата на раждане 08.09.1958 г. Място на раждане гр. Кула Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев на 09.11.1984 г., регистриран на 04.01.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Стефанов Кунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37626 и в работно дело IР-18211; рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кула, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Бойко Николов Боев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Агент; резидент "Сашо" Вълчо Стоянов Василев

Дата на раждане: 12.08.1947
Място на раждане: с. Киреево, обл. Видин
Вълчо Стоянов Василев Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане с. Киреево, обл. Видин Вербувал го служител Кап. Цветан Гачев Пеков на 17.12.1976 г., регистриран на 24.12.1976 г. Ръководил го служител Кап. Цветан Гачев Пеков; о. р. Ив. Екупов; ст. лейт. Ц. Дочков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІА-1080 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на ІР-359; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Макреш, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Сашо" Спас Димитров Джагаров

Дата на раждане: 08.05.1943
Място на раждане: гр. Сливен
Спас Димитров Джагаров Дата на раждане 08.05.1943 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител вербуван на 07.07.1977 г., регистриран на 19.07.1977 г. Ръководил го служител кап. Иван Тодоров Карнобатлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВ-Ямбол-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4054; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник „БУЛИТ” ООД, гр. Ямбол Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Информатор "Сашо" Георги Стефанов Георгиев

Дата на раждане: 17.05.1929
Място на раждане: гр. Стара Загора
Георги Стефанов Георгиев Дата на раждане 17.05.1929 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител вербуван на 27.02.1950 г. Ръководил го служител о. р. Георгиев; полк. Тодор А. Колев; кап. Любомир Николов; о. р. Александър Попов; о. р. Станислав Кирилов Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7116; картон обр. 4; протокол № 1025/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-10358. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1990 г. до 1991 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Сашо" Мюмюн Хабиб Шаиб

Дата на раждане: 13.06.1958
Място на раждане: с. Жълт камък, обл. Пловдив
Мюмюн Хабиб Шаиб Дата на раждане 13.06.1958 г. Място на раждане с. Жълт камък, обл. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Начев Баръмов на 29.04.1986 г., регистриран на 17.05.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Начев Баръмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4901 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. и опис за унищожаване на работно дело IР-1740 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Асеновград, издигната от ПП "ДПС"
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Сашо" Сафет Шабан Ахмед

Дата на раждане: 10.03.1954
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Сафет Шабан Ахмед Дата на раждане 10.03.1954 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител лейт. Иван Гарабитов на 20.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Иван Гарабитов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2544/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 31/ 29.01.1990 г. делата на аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Калояново, издигнат от Коалиция БСП и НДСВ
Решение N° 2-463
от 11.02.2015 г.
община Троян

Информатор "Сашо" Минко Пенчев Шошков

Дата на раждане: 17.07.1937
Място на раждане: с. Борима, обл. Ловеч
Минко Пенчев Шошков Дата на раждане 17.07.1937 г. Място на раждане с. Борима, обл. Ловеч Вербувал го служител ст.л-т Петко Петров Петков на 14.03.1956 г., регистриран на 02.04.1956 г. Ръководил го служител ст.л-т Петко Петров Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Пето управление - ДС – 07 отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1086/ 03.06.1962 г. за унищожаване на материали (лично и работно дело № ІА-22215); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Борима от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сашо " Вълчо Стоянов Василев

Дата на раждане: 12.08.1947
Място на раждане: С. Киреево, обл. Видин
Вълчо Стоянов Василев Дата на раждане 12.08.1947 г. Място на раждане С. Киреево, обл. Видин Вербувал го служител Кап. Цветан Гачев Пеков на 17.12.1976 г., регистриран на 24.12.1976 г. Ръководил го служител Кап. Цветан Гачев Пеков; ст. лейт. Дочков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин, управление VІ, отдел ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1080 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на ІР-359; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Макреш, издигнат от коалиция „Българска социалистическа партия и Земеделски народен съюз”
Решение N° 2-404
от 01.10.2014 г.
частични местни избори 12.10.2014 г.

Агент "Сашо" Благой Атанасов Зулямски

Дата на раждане: 31.03.1970
Място на раждане: с. Крупник, обл. Благоевград
Благой Атанасов Зулямски Дата на раждане 31.03.1970 г. Място на раждане с. Крупник, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Младен Милчев Попов на 09.03.1990 г., регистриран на 03.04.1990 г. Ръководил го служител ст. лейт. Младен Милчев Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-74. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Полена, общ. Симитли, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Благой Атанасов Зулямски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Сашо" Ошнут Велиев Алиев

Дата на раждане: 18.02.1963
Място на раждане: гр. Балчик
Ошнут Велиев Алиев Дата на раждане 18.02.1963 г. Място на раждане гр. Балчик Вербувал го служител лейт. Панайот Димитров Минчев на 26.02.1988 г., регистриран на 10.03.1988 г. Ръководил го служител лейт. Панайот Димитров Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-126 (Тх) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ТВ САТ КАЛИАКРА" ООД "ТВ СЕДЕМ"ЕАД Проверени са 43 лица. Шестдесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Сашо" Милен Нейков Гайдарски

Дата на раждане: 23.04.1955
Място на раждане: гр. Враца
Милен Нейков Гайдарски Дата на раждане 23.04.1955 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Илия Иванов Михайлов на 08.11.1988 г., регистриран на 18.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Илия Иванов Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Затвори" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА - 44 (Враца); р. д. ІР - 47 (Вр; )доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Борован, издигнат от "СИЛА ЗА БОРОВАН" / СДС, ДСБ, ДПС и движение "Свободен избор"/ Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-91
от 23.10.2012 г.
Военна академия Георги Стойков Раковски

Агент "Сашо" Свилен Илиев Александров

Дата на раждане: 13.09.1954
Място на раждане: с. Павел, обл. В. Търново
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Агент "Сашо" Салих Мехмед Купенов

Дата на раждане: 24.09.1950
Място на раждане: с. Пашови, обл. Пазарджик
Салих Мехмед Купенов Дата на раждане 24.09.1950 г. Място на раждане с. Пашови, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Еленко Атанасов Лазаров на 26.09.1975 г., регистриран на 03.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Еленко Атанасов Лазаров; о. р. Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Сашо"; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-625 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пашови от 26.11.1991 г. до м. април 1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Сашо" Сабахтин Ариф Давуд

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: с. Бараци, обл. Кърджали
Сабахтин Ариф Давуд Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане с. Бараци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Тодор Кирев на 23.04.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Сашо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Вранско до 08.10.1990 г.; Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Сашо" Решад Акиф Салим

Дата на раждане: 07.03.1957
Място на раждане: с. Секулово, обл. Силистра
Решад Акиф Салим Дата на раждане 07.03.1957 г. Място на раждане с. Секулово, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Евгений Енев на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Евгений Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Силистра – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 2312/ 23.051990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Сашо"; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Скала от 2006 г. до 2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Сашо" Сабахтин Ариф Давуд

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: с. Бараци, обл. Кърджали
Сабахтин Ариф Давуд Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане с. Бараци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Тодор Кирев на 23.04.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Сашо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-72
от 18.09.2012 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Сашо" Пенчо Митев Иванов

Дата на раждане: 11.11.1952
Място на раждане: гр. Казанлък
Пенчо Митев Иванов Дата на раждане 11.11.1952 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Валентин Савов на 17.09.1979 г., регистриран на 25.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Савов; о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет "Управление и информатика" до 17.12.2007 г. В.и.д. ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" от 09.03.2010 г. до 08.06.2010 г. Ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" от 08.06.2010 г. Обявява установената с решение № 71/ 22.07.2009 г. - БНБ - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Осведомител "Сашо" Байрям Алиев Махмудов

Дата на раждане: 15.10.1949
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Байрям Алиев Махмудов Дата на раждане 15.10.1949 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов на 07.02.1973 г., регистриран на 17.02.1973 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Касапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Сашо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сашо " Сабахтин Ариф Давуд

Дата на раждане: 12.02.1956
Място на раждане: С. Бараци, обл. Кърджали
Сабахтин Ариф Давуд Дата на раждане 12.02.1956 г. Място на раждане С. Бараци, обл. Кърджали Вербувал го служител Тодор Кирев на 23.04.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител Тодор Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Сашо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС