Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вахта намери 1 резултата / The search @pseudo Вахта found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Съдържател на явочна квартира "Вахта" Славка Лазарова Найденова

Дата на раждане: 02.04.1949
Място на раждане: Гр. Чепеларе
Славка Лазарова Найденова Дата на раждане 02.04.1949 г. Място на раждане Гр. Чепеларе Вербувал я служител Александър Савов на 14.03.1978 г., регистрирана на 14.04.1978 г. Ръководил я служител Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вахта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 15/ 1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Вахта"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия във ВАС/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС