Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Войнов намери 7 резултата / The search @pseudo Войнов found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Секретен сътрудник; Агент "Войнов" Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Войнов " Владимир Трифонов Пенчев

Дата на раждане: 14.03.1949
Място на раждане: Гр. Трявна
Владимир Трифонов Пенчев Дата на раждане 14.03.1949 г. Място на раждане Гр. Трявна Вербувал го служител Веселин Монев на 16.06.1977 г., регистриран на 01.07.1977 г. Ръководил го служител Веселин Монев; Васил Пеев; Хр. Драганов; Христо Илиев; Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I; управление 04-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за агент "Войнов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен Решение № 25/ 12.02.2007 г. 14 отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на финансите Заместник-министър на отбраната
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Войнов " Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: Гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител Полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник; агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 34 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки Заместник-министър на външните работи
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Секретен сътрудник; Агент "Войнов" Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. - Българска търговско-промишлена палата Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Войнов" Владимир Трифонов Пенчев

Дата на раждане: 14.03.1949
Място на раждане: гр. Трявна
Владимир Трифонов Пенчев Дата на раждане 14.03.1949 г. Място на раждане гр. Трявна Вербувал го служител о. р. Веселин Монев на 16.06.1977 г., регистриран на 01.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Монев; о. р. Васил Пеев; о. р. Хр. Драганов; о. р. Христо Илиев; о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I; управление 04-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за агент "Войнов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.09.1997 г. до 21.08.2000 г. и от 05.02.2003 г. до 23.08.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник; Агент "Войнов" Константин Стефанов Главанаков

Дата на раждане: 03.06.1936
Място на раждане: гр. София
Константин Стефанов Главанаков Дата на раждане 03.06.1936 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Кривлев на 03.08.1968 г.; майор Радослав Станев на 31.10.1975 г., регистриран на 04.11.1975 г. Ръководил го служител полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор Радослав Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; лично и работно дело № 627; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25141 МФ; работно дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г.; 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 12.04.1991 г. до 01.01.1995 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Войнов" Владимир Трифонов Пенчев

Дата на раждане: 14.03.1949
Място на раждане: гр. Трявна
Владимир Трифонов Пенчев Дата на раждане 14.03.1949 г. Място на раждане гр. Трявна Вербувал го служител о. р. Веселин Монев на 16.06.1977 г., регистриран на 01.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Монев; о. р. Васил Пеев; о. р. Хр. Драганов; о. р. Христо Илиев; о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I; управление 04-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Войнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за агент "Войнов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 30.04.1999 г. до 09.07.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-206/ 10.07.2013 г. – "СИБАНК" ЕАД Обявява установената и обявена с решение № 71/ 22.07.2009 г. – БНБ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: