Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Дойран намери 2 резултата / The search @pseudo Дойран found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира "Дойран" Константин Любенов Тасков

Дата на раждане: 24.02.1957
Място на раждане: гр. София
Константин Любенов Тасков Дата на раждане 24.02.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 30.01.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дойран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение за унищожаване на делото на Я/К "Дойран"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1733/ 10.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Дойран" Верка Петрова Пожарлиева

Дата на раждане: 15.07.1940
Място на раждане: гр. Пловдив
Верка Петрова Пожарлиева Дата на раждане 15.07.1940 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Огнян Тосков на 15.06.1982 г., регистрирана на 24.08.1982 г. Ръководил я служител о. р. Огнян Тосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Дойран Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Дойран". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител (Главен лекар) на „Многопрофилна болница за активно лечение „ЖИВОТ ПЛЮС“” ЕООД – гр. Крумовград Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Верка Петрова Пожарлиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: