Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Игнат намери 4 резултата / The search @pseudo Игнат found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Игнат " Кирил Върбанов Садонков

Дата на раждане: 21.12.1948
Място на раждане: Гр. София
Кирил Върбанов Садонков Дата на раждане 21.12.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Пламен Миланов Гълъбов на 12.09.1984 г., регистриран на 18.09.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пламен Миланов Гълъбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление "И"-ВГУ, отдел 11, отделение 01; ДС, управление 04-04- 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-35717; работно дело IР-17384; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Първи заместник-министър на транспорта Заместник-министър на транспорта Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Игнат" Боян Александров Енчев

Дата на раждане: 17.01.1963
Място на раждане: гр. Момчилград
Боян Александров Енчев Дата на раждане 17.01.1963 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител ст. лейт. Георги Боруков на 18.04.1979 г., регистриран на 23.05.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Боруков; о. р. Веско Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 806/ 11.11.1985 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Игнат"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 06.11.2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Игнат " Боян Александров Енчев

Дата на раждане: 17.01.1963
Място на раждане: Гр. Момчилград
Боян Александров Енчев Дата на раждане 17.01.1963 г. Място на раждане Гр. Момчилград Вербувал го служител Веско Георгиев на 18.04.1979 г., регистриран на 23.05.1979 г. Ръководил го служител Веско Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Игнат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 806/ 11.11.1985 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на аг. "Игнат"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Игнат " Христо Владев Върбанов

Дата на раждане: 02.01.1950
Място на раждане: Гр. Елхово
Христо Владев Върбанов Дата на раждане 02.01.1950 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Подп. Христо Нейчев Христов на 29.09.1987 г., регистриран на 06.10.1987 г. Ръководил го служител Подп. Христо Нейчев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол, отделение ДС- Елхово Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 167 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Игнат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 2288; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Елхово, издигнат от Политическо движение „Социалдемократи” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.