Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Илиев намери 23 резултата / The search @pseudo Илиев found 23 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Агент "Илиев" Христо Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 21.04.1932
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Георгиев Георгиев Дата на раждане 21.04.1932 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Орлин Балкански на 09.07.1982 г., регистриран на 12.08.1982 г. Ръководил го служител кап. Орлин Маринов Балкански; кап. Владимир Николов Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29543 и в работно дело IР-15286; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра във ВИЗВМ, ВМФ от 1993 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Илиев" Венцислав Йорданов Йосифов

Дата на раждане: 07.02.1947
Място на раждане: гр. Лом
Венцислав Йорданов Йосифов Дата на раждане 07.02.1947 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34486. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка- длъжник (от 24.07.1990 г. до 30.06.1992 г.) – "ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА" АД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник (от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г.) - "ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-392/ 10.09.2014 г. – длъжници към банка "Хеброс" Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Илиев" Стоян Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 20.07.1958
Място на раждане: Гр. Златица
Стоян Стоянов Стоянов Дата на раждане 20.07.1958 г. Място на раждане Гр. Златица Вербувал го служител О. р. Дечко Дечев на 28.11.1977 г., регистриран на 08.12.1977 г. Ръководил го служител О. р. Дечко Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24760 и работно дело IР-9679. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-София Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Илиев" Борян Илиев Калчев

Дата на раждане: 01.02.1949
Място на раждане: гр. Видин
Борян Илиев Калчев Дата на раждане 01.02.1949 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Г. Тодоров на 27.09.1979 г., регистриран на 02.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Г. Тодоров; о. р. Б. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-70 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“” АД – гр. Видин Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Илиев" Васко Минков Кацаров

Дата на раждане: 15.06.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Васко Минков Кацаров Дата на раждане 15.06.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Димитър Геров на 23.03.1978 г., регистриран на 06.04.1978 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Геров; о. р. Васил Данев; о. р. Марко Бекяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I; ОУ на МВР-Пазарджик по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се във формализирана карта на лично дело IА-1667 (Пз) и в работно дело IР-11314; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД; Директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Васко Минков Кацаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Илиев" Борян Илиев Калчев

Дата на раждане: 01.02.1949
Място на раждане: гр. Видин
Борян Илиев Калчев Дата на раждане 01.02.1949 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Иван Г. Тодоров на 27.09.1979 г., регистриран на 02.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Г. Тодоров; о. р. Б. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-70 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент; секретен сътрудник "Илиев" Шевкет Шериф Али

Дата на раждане: 09.10.1934
Място на раждане: с. Ябълковец, обл. Кърджали
Шевкет Шериф Али Дата на раждане 09.10.1934 г. Място на раждане с. Ябълковец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Дамян Димитров Петлешков на 13.06.1958 г., регистриран на 10.07.1958 г.; пререгистриран на 12.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Дамян Димитров Петлешков; о. р. Емил Георгиев; о. р. Марчо Гогов Желев; о. р. Атанас Кадирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1041 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Илиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г.; Общински съветник от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Илиев " Владимир Илиев Неделчев

Дата на раждане: 14.08.1964
Място на раждане: Гр. Хаджидимово
Владимир Илиев Неделчев Дата на раждане 14.08.1964 г. Място на раждане Гр. Хаджидимово Вербувал го служител Кап. Иван Николов Баймаков на 24.10.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител Кап. Иван Николов Баймаков; Дафин Решение № 20/ 19.12.2007 г. 66 Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 04, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-790; доклад на Сл. "Сигурност- ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Исмаилов; Илиев" Хасан Ибишев Исмаилов

Дата на раждане: 07.07.1940
Място на раждане: с. Мъдрево, обл. Разград
Хасан Ибишев Исмаилов Дата на раждане 07.07.1940 г. Място на раждане с. Мъдрево, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Сергей Николов на 27.09.1984 г., регистриран на 19.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Исмаилов; Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протоколи от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-241 (Рз) и работно дело IР-248 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мъдрево до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент, осведомител "Илиев" Никола Георгиев Михайлов

Дата на раждане: 14.12.1941
Място на раждане: гр. Добрич
Никола Георгиев Михайлов Дата на раждане 14.12.1941 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Никола Петров Марков на 04.09.1965 г., регистриран на 27.09.1965 г. Ръководил го служител о. р. Никола Петров Марков; о. р. Цеко Тодоров Цеков; о. р. Цветан Гачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III- 3 армия-I, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент, осведомител Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23018 и работно дело IР-7701. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 25.08.1999 г. до 01.12.1999 г. Н-к на отдел от 01.12.1999 г. до 01.10.2003 г. и от 05.01.2005 г. до 01.10.2007 г. Директор на дирекция от 01.10.2003 г. до 05.01.2005 г.
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Илиев" Венцислав Йорданов Йосифов

Дата на раждане: 07.02.1947
Място на раждане: гр. Лом
Венцислав Йорданов Йосифов Дата на раждане 07.02.1947 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34486. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 270
от 27.09.2011
избори за президент-2011 г.

Агент "Илиев" Венцислав Йорданов Йосифов

Дата на раждане: 07.02.1947
Място на раждане: гр. Лом
Венцислав Йорданов Йосифов Дата на раждане 07.02.1947 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34486. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за президент, издигнат от ИК – Венцислав Йосифов Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-546
от 09.09.2015 г.
Министерство на отбраната-кадрови промени

Агент "Илиев" Илия Георгиев Налбантов

Дата на раждане: 04.10.1957
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Илия Георгиев Налбантов Дата на раждане 04.10.1957 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Добри Г. Бинев на 04.11.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Добри Г. Бинев; о. р. Димитър В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28784 и работно дело IР-14400. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на политическия кабинет до 16.06.2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Илиев" Венцислав Йорданов Йосифов

Дата на раждане: 07.02.1947
Място на раждане: гр. Лом
Венцислав Йорданов Йосифов Дата на раждане 07.02.1947 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34486. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник – "Първа частна банка" АД - от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Илия Илиев" Васко Николов Жеков

Дата на раждане: 09.01.1941
Място на раждане: с. Ласкар, обл. Плевен
Васко Николов Жеков Дата на раждане 09.01.1941 г. Място на раждане с. Ласкар, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Петко Михов на 16.12.1986 г., регистриран на 19.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Петко Михов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илия Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол 63/ 25.01.1990 г. материалите на "Илия", рег. № 81226. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален литературен музей от 30.12.2003 г. до 30.12.2004 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Илиев" Божидар Димитров Самарджиев

Дата на раждане: 05.01.1939
Място на раждане: гр. София
Божидар Димитров Самарджиев Дата на раждане 05.01.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Никола Ил. Велев на 10.10.1973 г., регистриран на 20.10.1973 г. Ръководил го служител о. р. Никола Ил. Велев; о. р. Сашо Неделчев Николаев; о. р. Кр. Кондев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-III, управление VI-II-IV, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване делата на "Илиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Института по балканистика от 1993 г. до 13.02.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Агент "Илиев" Илхан Фикрет Рюстем

Дата на раждане: 28.02.1957
Място на раждане: с. Колобър, обл. Силистра
Илхан Фикрет Рюстем Дата на раждане 28.02.1957 г. Място на раждане с. Колобър, обл. Силистра Вербувал го служител лейт. Йордан Пенев Пенев на 15.10.1987 г., регистриран на 21.10.1987 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Пенев Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1027 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Посев от 03.10.1990 г. до 13.10.1991 г. Член на Временен изпълнителен комитет от 03.10.1990 г. до 13.10.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илхан Фикрет Рюстем към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Илиев" Ибрям Халилов Караманов

Дата на раждане: 07.06.1953
Място на раждане: гр. Ветово
Ибрям Халилов Караманов Дата на раждане 07.06.1953 г. Място на раждане гр. Ветово Вербувал го служител ст. лейт. Свилен Михайлов Таков на 15.07.1983 г., регистриран на 05.09.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Свилен Михайлов Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3070 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа за унищожаване" работно дело IР-729 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа за унищожаване" лично дело IА-3070 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Ветово, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Илиев" Стоян Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 20.07.1958
Място на раждане: Гр. Златица
Стоян Стоянов Стоянов Дата на раждане 20.07.1958 г. Място на раждане Гр. Златица Вербувал го служител О. р. Дечко Дечев на 28.11.1977 г., регистриран на 08.12.1977 г. Ръководил го служител О. р. Дечко Дечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24760 и работно дело IР-9679. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. районен прокурор в РП-Ботевград от 04.01.1993 г. до 09.06.1993 г. Районен прокурор в РП-Ботевград от 09.06.1993 г. до 31.12.1994 г.
Решение N° 2-249
от 23.10.2013 г.
община Бяла Слатина

Агент "Илиев" Петър Симеонов Петров

Дата на раждане: 31.03.1951
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Петър Симеонов Петров Дата на раждане 31.03.1951 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Иванов Желев на 17.09.1980 г., регистриран на 29.09.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Иванов Желев; о. р. С. Василев; о. р. Цв. Джигански; о. р. Альоша Димитров; о. р. Пл. Герговски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-292 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 1853/ 1990 г. за унищожаване личното (налично) и работното дело на аг. "Илиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 13.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Илиев" Венцислав Йорданов Йосифов

Дата на раждане: 07.02.1947
Място на раждане: гр. Лом
Венцислав Йорданов Йосифов Дата на раждане 07.02.1947 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34486. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет; Съвет на директорите/ на банка-длъжник „ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА”, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Илиев, Делчев" Константин Югов Арабаджиев

Дата на раждане: 01.06.1960
Място на раждане: гр. Русе
Константин Югов Арабаджиев Дата на раждане 01.06.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Георги Борисов Табаков на 21.08.1978 г., регистриран на 25.08.1978 г.; регистриран в ПГУ на 17.05.1979 г. Ръководил го служител кап. Георги Борисов Табаков; о. р. Стефан Дим. Ямболов; кап. Дико Колев Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев, Делчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-1058 (Вн) и в дело Ф1, а.е. 5703-2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 9 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Югов Арабаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-288
от 15.01.2014 г.
Първа частна банка АД

Агент "Илиев" Венцислав Йорданов Йосифов

Дата на раждане: 07.02.1947
Място на раждане: гр. Лом
Венцислав Йорданов Йосифов Дата на раждане 07.02.1947 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Илиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34486. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 24.07.1990 г. до 20.12.1991 г. и от 20.12.1991 г. до 30.06.1992 г. Прокурист от 30.09.1991 г. Член на Съвета на директорите от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: