Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кино намери 2 резултата / The search @pseudo Кино found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Кино" Румен Жечев Панайотов

Дата на раждане: 07.01.1948
Място на раждане: гр. Русе
Румен Жечев Панайотов Дата на раждане 07.01.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Митко Димитров на 08.05.1987 г., регистриран на 27.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Митко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-IV по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кино Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2982/ 31.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 8241/ 1990 г. материалите на Я/К "Кино". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на съвета на директорите на "ДЖИПСИ ТВ" АД "ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД Проверени са 14 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДИМИТЪР ЛИПОВАНСКИ СКАРАМУШ" ЕТ Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДИЯН БОЯДЖИЕВ" ЕООД Проверени са 5 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДОБРУДЖА КАБЕЛ" ЕООД Проверени са 10 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ДОБРУДЖА СПЕКТЪР" ООД Проверени са 8 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Съдържател на явочна квартира "Кино" Румен Жечев Панайотов

Дата на раждане: 07.01.1948
Място на раждане: гр. Русе
Румен Жечев Панайотов Дата на раждане 07.01.1948 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Митко Димитров на 08.05.1987 г., регистриран на 27.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Митко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-IV по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Кино Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2982/ 31.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 8241/ 1990 г. материалите на Я/К "Кино". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "БРИБанк" АД от 08.03.1995 г. до 19.01.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: