Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Кирилов; Иванов намери 1 резултата / The search @pseudo Кирилов; Иванов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Кирилов; Иванов" Смаил Камбер Смаил

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: с. Ръжица, обл. Бургас
Смаил Камбер Смаил Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане с. Ръжица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Никола Овчаров на 16.06.1977 г., регистриран на 01.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Никола Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кирилов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-82 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Смаил Камбер Смаил към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: