Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Красимир намери 29 резултата / The search @pseudo Красимир found 29 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Красимир" Борис Евгениев Паньов

Дата на раждане: 21.03.1954
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Борис Евгениев Паньов Дата на раждане 21.03.1954 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Владимир Страхилов Райков на 24.06.1987 г., регистриран на 08.07.1987 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Страхилов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-437 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол от 12.03.1990 г. лично дело IА-437 (Мх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Медковец, издигнат от ПП "ВМРО- Българско национално движение" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Красимир" Адил Аптулов Исмаилов

Дата на раждане: 15.05.1961
Място на раждане: с. Тича, обл. Сливен
Адил Аптулов Исмаилов Дата на раждане 15.05.1961 г. Място на раждане с. Тича, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Стоянов на 06.12.1988 г., регистриран на 14.12.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Йорданов Стоянов; майор Николай Рангелов Лазаров; лейт. Борис Костадинов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Бобов дол по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1432 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Омуртаг, издигнат от ПП "Национално движение за права и свободи" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Адил Аптулов Исмаилов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Красимир" Мехмед Сабри Есад

Дата на раждане: 08.06.1963
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Мехмед Сабри Есад Дата на раждане 08.06.1963 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Луко Илиев на 07.06.1982 г., регистриран на 15.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Луко Илиев, о. р. Стоян Стоянов, о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI, управление III-VI-I, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Красимир"; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Омуртаг, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Красимир" Димитър Андреев Димитров

Дата на раждане: 09.03.1952
Място на раждане: гр. София
Димитър Андреев Димитров Дата на раждане 09.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 28.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1984 г. Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ”, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36883; дело Ф1, а.е. 5482. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.09.2003 г. до 09.12.2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Красимир" Захари Митев Радуков

Дата на раждане: 12.12.1949
Място на раждане: гр. София
Захари Митев Радуков Дата на раждане 12.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Анастас Христов Василев на 06.02.1969 г., регистриран на 10.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Анастас Христов Василев; о. р. Радул Стойков; о. р. Димитър Тод. Цолов; о. р. Неделчо Богданов; о. р. Димчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР - 2 армия-I; ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27344 МФ; работно дело IР-12741. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 11.01.2008 г. до 18.10.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Красимир" Христо Славев Христов

Дата на раждане: 20.10.1954
Място на раждане: гр. Благоевград
Христо Славев Христов Дата на раждане 20.10.1954 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Валентин Савов на 10.04.1979 г., регистриран на 16.04.1979 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1866 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1463-А (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Благоевград, издигнат от МК "ЕКИП - АБВ, НДСВ, ОБТ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Красимир" Петко Зарков Георгиев

Дата на раждане: 03.12.1944
Място на раждане: с. Ленково, обл. Плевен
Петко Зарков Георгиев Дата на раждане 03.12.1944 г. Място на раждане с. Ленково, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 01.12.1984 г., регистриран на 12.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-735 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гулянци, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Красимир " Ивайло Илиев Зартов

Дата на раждане: 11.08.1966
Място на раждане: Гр. София
Ивайло Илиев Зартов Дата на раждане 11.08.1966 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Костадин Асенов Несторов на Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 36 13.05.1988 г., регистриран на 18.05.1988 г. Ръководил го служител Кап. Костадин Асенов Несторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV, отдел 04, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31029; работно дело IР-16984; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Красимир" Димитър Диханов Церов

Дата на раждане: 27.09.1950
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Диханов Церов Дата на раждане 27.09.1950 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Христо Георгиев Сяколов на 18.11.1987 г., регистриран на 04.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Георгиев Сяколов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36043; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "Пътна сигнализация" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Диханов Церов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Красимир" Евгени Вълчев Христов

Дата на раждане: 05.04.1959
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Евгени Вълчев Христов Дата на раждане 05.04.1959 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Петър Павлов на 03.08.1986 г., регистриран на 05.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Петър Павлов; о. р. Н. Ненов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-36 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Лом от 05.01.1999 г. до 05.07.1999 г.
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Агент "Красимир" Живко Господинов Славов

Дата на раждане: 16.11.1940
Място на раждане: Гр. Свиленград
Живко Господинов Славов Дата на раждане 16.11.1940 г. Място на раждане Гр. Свиленград Вербувал го служител Иван Павлов Димитров на 01.07.1959 г., регистриран на 08.08.1959 г. Ръководил го служител Иван Павлов Димитров; Пачко Пачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-13 граничен отряд; управление V-І-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник, картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05801-08-I-1719/ 10.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на ГУ „ИОДР” от 1991 г. до 1993 г. За Живко Господинов Славов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Красимир" Минко Радев Цочев

Дата на раждане: 27.09.1961
Място на раждане: гр. Априлци
Минко Радев Цочев Дата на раждане 27.09.1961 г. Място на раждане гр. Априлци Вербувал го служител подп. Цветан Давков Гаврилов на 12.07.1991 г. Ръководил го служител подп. Цветан Давков Гаврилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1068. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.01.2003 г. до 22.12.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Минко Радев Цочев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Красимир" Ивайло Илиев Зартов

Дата на раждане: 11.08.1966
Място на раждане: Гр. София
Ивайло Илиев Зартов Дата на раждане 11.08.1966 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Костадин Асенов Несторов на 13.05.1988 г., регистриран на 18.05.1988 г. Ръководил го служител Кап. Костадин Асенов Несторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV, отдел 04, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-31029; работно дело IР-16984; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ" в 4-и ИР-Велико Търново Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Красимир" Мехмед Сабри Есад

Дата на раждане: 08.06.1963
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Мехмед Сабри Есад Дата на раждане 08.06.1963 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Луко Илиев на 07.06.1982 г., регистриран на 15.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Луко Илиев, о. р. Стоян Стоянов, о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI, управление III-VI-I, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Красимир"; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Омуртаг, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Агент; резидент "Красимир" Йордан Иванов Илчев

Дата на раждане: 28.07.1945
Място на раждане: гр. Раднево
Йордан Иванов Илчев Дата на раждане 28.07.1945 г. Място на раждане гр. Раднево Вербувал го служител о. р. Иван Стоев Желязков на 21.03.1972 г., регистриран на 06.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоев Желязков; о. р. Лъчезар Колев; о. р. Методи Кирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Красимир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г.
Решение N° 2-227
от 13.08.2013 г.
община Ново село

Резидент "Красимир" Боян Герасимов Петров

Дата на раждане: 10.03.1953
Място на раждане: гр. Видин
Боян Герасимов Петров Дата на раждане 10.03.1953 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител майор Владко Василев на 27.06.1989 г., регистриран на 19.07.1989 г. Ръководил го служител майор Владко Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-37932; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС до 26.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Боян Герасимов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Красимир " Емил Първанов Спасов

Дата на раждане: 30.10.1961
Място на раждане: С. Буковец, обл. Михайловград
Емил Първанов Спасов Дата на раждане 30.10.1961 г. Място на раждане С. Буковец, обл. Михайловград Вербувал го служител Ленко Тодоров на 01.06.1982 г. Ръководил го служител Ленко Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, 10, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело ІА-30605 и работно дело ІР-16383; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кула, издигнат от „Българска работническа социалистическа партия”
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Агент "Красимир" Петко Зарков Георгиев

Дата на раждане: 03.12.1944
Място на раждане: с. Ленково, обл. Плевен
Петко Зарков Георгиев Дата на раждане 03.12.1944 г. Място на раждане с. Ленково, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 01.12.1984 г., регистриран на 12.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-735 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра във Ветеринарно-медицински факултет до м. 04.2008 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет Обявен с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Красимир" Борис Евгениев Паньов

Дата на раждане: 21.03.1954
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Борис Евгениев Паньов Дата на раждане 21.03.1954 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Владимир Страхилов Райков на 24.06.1987 г., регистриран на 08.07.1987 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Страхилов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-437 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Медковец, издигнат от АТАКА Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Красимир" Хасан Мустафа Аптула

Дата на раждане: 02.03.1931
Място на раждане: с. Красино, обл. Кърджали
Хасан Мустафа Аптула Дата на раждане 02.03.1931 г. Място на раждане с. Красино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петър Костадинов Янков на 02.11.1967 г., регистриран на 17.11.1967 г. Ръководил го служител о. р. Петър Костадинов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1117 (Кж); протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1506 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Красино до 23.04.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Красимир" Мехмед Сабри Есад

Дата на раждане: 08.06.1963
Място на раждане: с. Обител, обл. Търговище
Мехмед Сабри Есад Дата на раждане 08.06.1963 г. Място на раждане с. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Луко Илиев на 07.06.1982 г., регистриран на 15.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Луко Илиев, о. р. Стоян Стоянов, о. р. Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI, управление III-VI-I, управление III-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Красимир"; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.11.1995 г. до 1998 г. Кмет на кметство Церовище от 1998 г. до 10.11.2003 г. Общински съветник от 08.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-647/ 10.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Красимир" Димитър Андреев Димитров

Дата на раждане: 09.03.1952
Място на раждане: гр. София
Димитър Андреев Димитров Дата на раждане 09.03.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Златан Методиев Марков на 28.10.1981 г., регистриран на 04.11.1981 г.; регистриран в ПГУ на 31.01.1984 г. Ръководил го служител кап. Златан Методиев Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ”, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36883; дело Ф1, а.е. 5482. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кувейт от 25.12.1993 г. до 08.04.1999 г. Извънреден и пълномощен посланик в Алжир от 10.12.2006 г. до 30.11.2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Красимир" Захари Митев Радуков

Дата на раждане: 12.12.1949
Място на раждане: гр. София
Захари Митев Радуков Дата на раждане 12.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Анастас Христов Василев на 06.02.1969 г., регистриран на 10.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Анастас Христов Василев; о. р. Радул Стойков; о. р. Димитър Тод. Цолов; о. р. Неделчо Богданов; о. р. Димчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР - 2 армия-I; ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27344 МФ; работно дело IР-12741. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Минск от 27.09.2006 г.
Решение N° 2-525
от 23.06.2015 г.
община Долни Дъбник

Агент "Красимир" Мехти Дурев Ибов

Дата на раждане: 13.11.1961
Място на раждане: гр. Долни Дъбник
Мехти Дурев Ибов Дата на раждане 13.11.1961 г. Място на раждане гр. Долни Дъбник Вербувал го служител майор Минко Ангелов Ангелов на 23.06.1988 г., регистриран на 04.07.1988 г. Ръководил го служител майор Минко Ангелов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1913 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Красимир". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Красимир" Петко Зарков Георгиев

Дата на раждане: 03.12.1944
Място на раждане: с. Ленково, обл. Плевен
Петко Зарков Георгиев Дата на раждане 03.12.1944 г. Място на раждане с. Ленково, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Слави Пеев на 01.12.1984 г., регистриран на 12.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; ФК на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-711 (Хс); протокол рег. № КА-499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-735 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Ленково, общ. Гулянци, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Красимир " Мустафа Алиев Мустафов

Дата на раждане: 13.01.1961
Място на раждане: с. Малко село, обл. Сливен
Мустафа Алиев Мустафов Дата на раждане 13.01.1961 г. Място на раждане с. Малко село, обл. Сливен Вербувал го служител Росен Василев Хъндърчев на 25.01.1985 г. Ръководил го служител Росен Василев Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА – 818 (Сл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Малко село, общ. Котел, обл. Сливен, издигнат от коалиция „Д.р Желев и Новото време-Съюз за обновена и етнически обединена община” (ПП”Радикали, ПП”Новото време”)
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Красимир " Салих Кадиров Палазлиев

Дата на раждане: 06.05.1951
Място на раждане: с. Търън, обл. Смолян
Салих Кадиров Палазлиев Дата на раждане 06.05.1951 г. Място на раждане с. Търън, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. л-т Георги Иванов Стоянов на 27.03.1975 г. Ръководил го служител Ст. л-т Георги Иванов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Смолян – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване №33/1990 на р. д. ІР 11; налично л. д. ІА 1615; доклад на МВР рег. № RB Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Търън, общ. Смолян, издигнат от ДПС
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Красимир " Мехмед Сабри Есад

Дата на раждане: 08.06.1963
Място на раждане: С. Обител, обл. Търговище
Мехмед Сабри Есад Дата на раждане 08.06.1963 г. Място на раждане С. Обител, обл. Търговище Вербувал го служител Луко Илиев на 07.06.1982 г. Ръководил го служител Луко Илиев, Стоян Стоянов, Стефан Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 44 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Омуртаг, издигнат от ДПС За Мехмед Сабри Есад липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Красимир" Светлан Василев Дюлгеров

Дата на раждане: 10.05.1963
Място на раждане: гр. Ямбол
Светлан Василев Дюлгеров Дата на раждане 10.05.1963 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител кап. Златизар Димитров Попов на 29.05.1987 г., регистриран на 16.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Златизар Димитров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Красимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1215; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение по контрол на въздушното пространство в Корпус за бързо развръщане на НАТО в Гърция (NRDC-GR) от 30.11.2007 г. до 30.11.2010 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Светлан Василев Дюлгеров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: