Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo К. Кримов намери 2 резултата / The search @pseudo К. Кримов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "К. Кримов" Али Осман Сербест

Дата на раждане: 23.02.1960
Място на раждане: с. Поповец, обл. Хасково
Али Осман Сербест Дата на раждане 23.02.1960 г. Място на раждане с. Поповец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Николай Ив. Янков на 23.01.1984 г., регистриран на 01.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Николай Ив. Янков; о. р. Румен Вълчев Атанасов; о. р. Йордан Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VІ; ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними К. Кримов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-477 (Хс); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-448 (Хс); протокол рег. № С КА 95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1936 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Заместник-кмет на община Хасково от 14.11.2005 г. до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " К. Кримов " Али Осман Сербест

Дата на раждане: 23.02.1960
Място на раждане: С. Поповец, обл. Хасково
Али Осман Сербест Дата на раждане 23.02.1960 г. Място на раждане С. Поповец, обл. Хасково Вербувал го служител Николай Ив. Янков на 23.01.1984 г. Ръководил го служител Николай Ив. Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними К. Кримов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР- 477; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело ІА-448; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен 1990 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от ДПС