Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мустафов намери 1 резултата / The search @pseudo Мустафов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-691
от 02.08.2016 г.
община Ситово

Агент; секретен сътрудник "Мустафов" Емин Фераимов Шакиров

Дата на раждане: 27.01.1955
Място на раждане: с. Искра, обл. Силистра
Емин Фераимов Шакиров Дата на раждане 27.01.1955 г. Място на раждане с. Искра, обл. Силистра Вербувал го служител вербуван на 24.02.1974 г.; регистриран на 06.03.1974 г.; регистриран в ПГУ на 24.03.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Янев Янев; майор Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-IV; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Мустафов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело Ф1 а.е. 6335; рег. дневник; картони – обр. 1 – 5 бр., обр. 3 и обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: