Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петкан намери 1 резултата / The search @pseudo Петкан found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Агент "Петкан" Димитър Велинов Вълчев

Дата на раждане: 01.09.1957
Място на раждане: гр. Ивайловград
Димитър Велинов Вълчев Дата на раждане 01.09.1957 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител кап. Боян Йорданов Наков на 07.08.1975 г., регистриран на 19.08.1975 г. Ръководил го служител кап. Боян Йорданов Наков; о. р. Бабамов; о. р. Иван Н. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1327 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-869 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 15.06.1995 г. и от 23.11.1995 г. до 23.11.1998 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: