Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алексеев намери 1 резултата / The search @pseudo Алексеев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Алексеев" Владислав Борисов Иванов

Дата на раждане: 12.01.1952
Място на раждане: гр. София
Владислав Борисов Иванов Дата на раждане 12.01.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Динев на 11.12.1970 г., регистриран на 18.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Георги Динев; о. р. Йоаким Георгиев; о. р. Цеко Цеков; о. р. М. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-VII; ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Алексеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9809; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 91/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24852 и работно дело IР-9809 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на „Специализирана ортопедична болница за активно лечение – БУЛ-ПРО“ ЕАД – гр. София; Член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“” АД – гр. Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate