Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Войновски намери 1 резултата / The search @pseudo Войновски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Войновски" Румен Кръстев Ботев

Дата на раждане: 21.08.1959
Място на раждане: гр. Шумен
Румен Кръстев Ботев Дата на раждане 21.08.1959 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Христо Янков Панайотов на 10.06.1987 г., регистриран на 15.06.1987 г. Ръководил го служител лейт. Христо Янков Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Войновски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-449 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Регионален център по здравеопазване-Шумен от 01.08.2000 г. до 13.01.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More