Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гюл намери 1 резултата / The search @pseudo Гюл found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Съдържател на явочна квартира "Гюл" Цоньо Колев Цонев

Дата на раждане: 25.11.1945
Място на раждане: с. Петко Славейков, обл. Габрово
Цоньо Колев Цонев Дата на раждане 25.11.1945 г. Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 04.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; о. р. Ботю Колев; о. р. Т. Гълъбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Гюл Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите на Я/К "Гюл". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Петко Славейков от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate