Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гюров; Асен намери 1 резултата / The search @pseudo Гюров; Асен found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Секретен сътрудник; Агент "Гюров; Асен" Димитър Асенов Тасков

Дата на раждане: 21.09.1943
Място на раждане: гр. София
Димитър Асенов Тасков Дата на раждане 21.09.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Павел Филипов Пройчев на 16.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.; майор. Иван Костадинов Иванов на 18.07.1989 г., регистриран на 24.07.1989 г. Ръководил го служител майор Павел Филипов Пройчев; о. р. Любен Стоянов; майор Иван Костадинов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ДС, отдел II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюров; Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4345 – 2 тома; лично дело IА-35250; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на стол от 01.02.2000 г. до 01.12.2000 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More