Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Колбри намери 1 резултата / The search @pseudo Колбри found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Секретен сътрудник "Колбри" Любомир Георгиев Радев

Дата на раждане: 30.09.1951
Място на раждане: гр. София
Любомир Георгиев Радев Дата на раждане 30.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 09.06.1983 г. Ръководил го служител лейт. Борислав Димитров Димитров; о. р. Личко Личев; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Колбри Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5717; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност И. д. началник на отдел "Регионална координация на второстепенни разпоредители" от 19.04.2007 г. до 19.10.2007 и от 22.10.2007 г. до 01.04.2008 г. Началник на отдел "Идентификация на земеделски парцели" от 01.04.2008 г. до 01.01.2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More