Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Писев намери 1 резултата / The search @pseudo Писев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Писев" Борислав Михайлов Гюлеметов

Дата на раждане: 03.01.1945
Място на раждане: гр. София
Борислав Михайлов Гюлеметов Дата на раждане 03.01.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Спасов Спасов на 18.04.1986 г., регистриран на 29.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Спасов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-V-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Писев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31232; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Оборище от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More