Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пробив намери 1 резултата / The search @pseudo Пробив found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Съдържател на явочна квартира "Пробив" Христо Йорданов Марков

Дата на раждане: 10.04.1932
Място на раждане: гр. Тетевен
Христо Йорданов Марков Дата на раждане 10.04.1932 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Цветко П. Иванов на 10.02.1953 г., регистриран на 17.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Цветко П. Иванов; о. р. Найден Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пробив Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-1091. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Тунис до 18.05.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More